Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: NSO, Ateiviai » Peržiūrų: (583) Komentarų: (1) (06.03.2015 - 21:30)

Ateiviai Biblijoje

Daugelis ufologų į Bibliją žiūri kaip į šaltinį, liudijantį, kad žmonijos kontaktai su kitų planetų protingomis būtybėmis vyko dar tolimoje praeityje. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia – pakanka paminėti Būties knygoje esantį pasakojimą apie „Dievo sūnus“, kurie tuokėsi su Žemės moterimis, todėl pasaulyje atsirado milžinų rasė: „Tuomet Dievo sūnūs pamatė žmonių dukras, kad jos gražios, ir ėmė jas sau į žmonas, kas kurią pasirinko… Tuo metu Žemėje buvo milžinai, ypač nuo to meto, kai Dievo sūnūs ėmė bendrauti su žmonių dukromis…“

Mozė kosminiame laive

Klasikiniai komentatoriai šiuos žodžius traktuoja kiek kitaip. Jų požiūriu, „Dievo sūnumis“ (originalui labiau atitiktų vertimas „stipriųjų sūnūs“) galėjo būti arba puolę ir kūniškuosius pavidalus įgavę angelai, arba žymių žmonių sūnūs, kurie sanguliavo su merginomis iš paprastos liaudies. Tačiau pagunda šią ištrauką traktuoti ufologiniu požiūriu egzistavo visą laiką.

Šiuo požiūriu pats Sinajaus apsireiškimas pradedamas traktuoti kaip Mozės kontaktas su ateivių civilizacija. Atseit, faktas, jog daugiau nei 600 tūkstančių žydų vienu metu prie Sinajaus kalno išgirdo griausmingą Kūrėjo balsą, gali būti paaiškinamas tik tuo, kad ant šio kalno nusileido ateivių iš kitos planetos laivas, o patys ateiviai dešimt Dievo įsakymų transliavo per galingus garsiakalbius. Paties Mozės pakilimas į Sinajaus kalną ir buvimas ten 40 dienų traktuojamas kaip pranašo buvimas pas ateivius.

Skaitant garsiąją istoriją apie tai, kaip Aukščiausiasis pamatė, jog žydai pagamino aukso veršį, ir tai parodė Mozei, sunku atsiriboti nuo prielaidos, kad didysis pranašas tuo metu buvo kosminiame laive ir jam didžiuliame ekrane realiu laiku buvo parodytas iš stebėjimo kamerų gaunamas vaizdas apie tai, kas vyksta kalno papėdėje. O vėliau prasidėjo garsusis Mozės ginčas su Dievu…

Dvigalvis žmogus ar ateivis iš kosmoso?

Mintį apie ateivius sukelia biblinis pasakojimas apie tai, kad tuo metu, kai Jeruzalėje buvo statoma šventykla, karaliui Saliamonui patarnavo pats „velnių karalius“ Asmodėjus. Padavime pasakojama, kad laisvu laiku Saliamonas kalbėdavo su Asmodėjumi įvairiomis temomis ir kartą jo paklausė, ar yra gyvybė už mūsų pasaulio ribų. Asmodėjus atsakė teigiamai ir netgi pristatė karaliui vieną „Tėvelio šalies“ gyventoją – dvigalvį žmogų.

Saliamonas išklausinėjo svečią apie gyvenimą jų pasaulyje, sužinojo, kad dvigalviai žmonės, kaip ir žemiečiai, aria žemę, kulia javus, auklėja vaikus, meldžiasi Dievui. Po to Saliamonas liepė Asmodėjui ateivį sugrąžinti namo. Tada „velnių karalius“ prisipažino, jog to negali padaryti, nes tokiam sugrąžinimui reikia „labai daug jėgų“. Taip dvigalvis žmogus liko gyventi Jeruzalėje, karalius Saliamonas jam suteikė žemės sklypą, jis pats susituokė su žemiškąja moterimi. Santuokoje gimė septyneri sūnūs – šeši buvo mums įprasti, o vienas dvigalvis, kaip ir tėvas.

Dauguma Biblijos tyrinėtojų šiame pasakojime linkę matyti vieną iš pirmųjų liudijimų apie Siamo dvynius. Tačiau reikia įvertinti tai, kad „Tėvelis“ ivrito kalba reiškia „Visatą“, tad ufologinis požiūris į šią istoriją tarsi savaime peršasi. O Asmodėjaus žodžiai apie tai, kad „Tėvelio šalies“ gyventojo sugrąžinimui reikia gigantiškų jėgų, atseit, primena, kokių didžiulių energijos išteklių reikia kosminiams skrydžiams.

Ar tik mūsų planeta gyvenama?

Garsusis pranašo Elijaus paėmimas į dangų ugnies vežimu tikrai atrodo tarsi ateivių įvykdytas pagrobimas arba savanoriškas skrydis iš Žemės: „Kai ėjo jie keliu ir kalbėjosi, staiga pasirodė ugnies vežimas ir ugnies arkliai, ir atskyrė juos abu, ir pakilo Elijas į dangų…“ Įdomu tai, kad Biblijos pasakojimuose teigiama, jog pranašas Elijas buvo toli gražu ne vienintelis žmogus, kuris buvo gyvas paimtas į dangų.

Atėjo pats laikas priminti, kad dabartinis susidomėjimas kitų planetų civilizacijų paieškomis prasidėjo praėjusio amžiaus 7-o dešimtmečio pradžioje, kai amerikiečių astronomas Frenkas Donaldas Dreikas sukūrė pirmąjį pasaulyje radijo teleskopą nežemiškojo proto paieškoms. Jis sukūrė garsiąją „Dreiko lygtį“, kuri teigia, jog mūsų Galaktikoje egzistuoja ne mažiau nei 10 tūkstančių įvairių civilizacijų. Tuo metu teologams buvo užduotas klausimas, kaip religija žiūri į tai, kad už Žemės ribų taip pat egzistuoja gyvybė.

Atrodo, kad religiniai autoritetai turėjo pasinaudoti pasitaikiusia galimybe ir pareikšti, kad Biblijoje yra daugybė įrodymų, jog Dievas sukūrė ne vieną pasaulį ir mes Visatoje tikrai nesame vieninteliai. Toks pareiškimas tikrai būtų padėjęs padidinti religijos populiarumą tarp žmonių. Tačiau to nebuvo padaryta. Po ilgų apmąstymų ir ginčų religiniai Biblijos tyrėjai pareiškė, kad gyvybė Žemėje yra unikali ir už jos ribų nėra jokių kitų protingų civilizacijų.

Šią savo išvadą parėmė tos pačios Biblijos žodžiais apie žmogaus sukūrimą: „Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal Dievo paveikslą jį sutvėrė; sutvėrė juodu, vyriškį ir moteriškę. Ir Dievas juodu palaimino ir tarė: veiskitės ir dauginkitės, ir pripildykite žemę, ir ją paverkite, ir viešpataukite jūros žuvims ir dangaus paukščiams, ir visiems gyvuliams, kurie kruta ant žemės.

Ir Dievas tarė: Štai aš jums daviau visokią žolę žemėje, turinčią sėklą, ir visus medžius, turinčius savyje savo rūšies sėklą, kad būtų maistas jums ir visiems žemės gyvuliams, ir visiems dangaus paukščiams, ir visiems krutantiems ant žemės, kuriuose yra gyvybės dvasia, kad turėtų ko ėsti.“

Religiniai autoritetai atkreipė dėmesį, kad šiame pasakojime pabrėžiama, jog viskas, kas gyva, egzistuoja būtent Žemėje ir niekur daugiau, o tai reiškia, kad jokios civilizacijos artimame ar tolimame kosmose nėra ir negali būti.

Ar mes vieniši Visatoje?

Praėjus daugiau nei pusei amžiaus po Dreiko lygties paskelbimo, mokslo sluoksniuose susiformavo dvi nuomonės

apie nežemiškųjų civilizacijų egzistavimą. Pirmoji mokslininkų grupė ir toliau mano, kad tokios civilizacijos egzistuoja ir jų yra daugybė – žymiai daugiau, nei Dreiko nurodytas skaičius.

Kita mokslininkų grupė užsiima planetų, kuriose teoriškai gali būti gyvybė, paieška. Šios grupės atstovai padarė išvadą, kad, nežiūrint į Visatos neaprėpiamumą, tokių planetų yra nepaprastai mažai arba jų iš viso nėra. Atmetant religinę pasaulio sukūrimo versiją turime pripažinti, kad gyvybei atsirasti turi „atsitiktinai sutapti“ daugybė fizinių parametrų.

Pavyzdžiui, unikali Žemės padėtis Saulės sistemoje – mažiausias poslinkis į vieną ar kitą pusę ir organinė gyvybė mūsų planetoje būtų neįmanoma. Šie ir kiti panašūs faktai pasitarnavo, kad tos pačios Dreiko lygties pagrindu buvo sukurta Donaldo Braunlio ir Piterio Vordo teorija, teigianti, jog planetos su žemiškosiomis charakteristikomis egzistavimas yra unikalus reiškinys ir mes, greičiausiai, esame vieniši Visatoje.

Būtybės iš kitų pasaulių

Kaip tada kalbėti apie daugybę NSO liudijimų, susitikimus su ateiviais, Žemės žmonių pagrobimus? Teologai teigia, kad tokie įvykiai, be abejo, kartas nuo karto vyksta. Tik vietoje klausimo „Ar mes vieniši Visatoje?“ būtų teisingiau užduoti klausimą „Ar mes vieniši Žemėje?“

Savo oponentus nukreipia į kabalistinę Zoharo knygą, kurioje teigiama, kad Žemę sudaro septyni „dangūs“, „sluoksniai“ ar „paraleliniai pasauliai“. Pagal Zoharą, šiuose pasauliuose irgi gyvena protingos būtybės, tik jos sukurtos iš kitos, subtilesnės materijos. Be to, šie pasauliai sudaro sluoksnius, panašiai kaip svogūnas. Tose vietose, kur vienas pasaulis liečiasi su kitu, galimas perėjimas iš vieno pasaulio į kitą. Tie, kuriuos žmonės nuo senų laikų vadina velniais, džinais, vaiduokliais, elfais, fėjomis – šių pasaulių gyventojai, kartas nuo karto patenkantys į mūsų pasaulį.

Su žmonėmis juos suartina tai, kad jie irgi turi protą, gimsta ir miršta, dauginasi, tačiau jų medžiaginė kilmė yra visiškai skirtinga nuo mūsų. Zoharas tvirtina, kad Kaino žodžius, pasakytus Dievui po Abelio nužudymo „Dabar Tu mane išvarysi nuo žemės paviršiaus“, reikia suprasti kaip Kaino išvarymą į vieną iš tokių pasaulių. Teologai mano, kad mūsų laikais šios būtybės gali apsimesti ateiviais iš kitų planetų, o savo transporto iš vieno pasaulio į kitą priemones vadinti tarpplanetiniais laivais.

Susitikimais su tokiomis būtybėmis paremti daugelis „metafizinio realizmo“ pradininko Nobelio premijos laureato Izaoko Baševiso Zingerio kūrinių. Rašytojo sūnus, įsitikinęs ateistas, kartą paklausė tėvo, ar jis iš tikrųjų tiki šių būtybių egzistavimu, ar jos jam reikalingos kaip tam tikri simboliai, leidžiantys pažvelgti į kūrinių herojų vidinį pasaulį?

– Žinoma, tikiu! – sekė atsakymas. -Aš pernelyg dažnai susidūriau su tokiais reiškiniais ir girdėjau visiškai pasitikėjimo nusipelniusių žmonių pasakojimus. Dar daugiau – tai, kad mokslas iki šiol nepripažįsta jų egzistavimo, nieko nereiškia. Jis ilgai nepripažindavo ir kitų reiškinių. Esu įsitikinęs, kad anksčiau ar vėliau mokslininkams pavyks įrodyti jų realybę, mes su jais užmegsime atvirą kontaktą, ir tai bus naujos eros istorijoje pradžia.

reklama

Šioje istorijoje: civilizacijų, saliamona, biblijos, žemės, žmonių, planetų, dreiko, dievo, egzistuoja, gyvybė

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 583 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 1
Avatar0Avatar Redaguoti draudžiama
1 Admin   (06.03.2015 23:37)
avatar

 pasaulis kitaip


Atsakyti

avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (361)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (278)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Vėžinės ląstelės miršta, kai jūs valgote šiuos 7 produk...

Vėžinės ląstelės miršta, kai jūs valgote šiuos 7 produktus. Atėjo laikas pradėti juos vartoti. Taigi, mokslininkai pataria juos naudoti siekiant stabdyti vystymąsi ir plitimą vėžinių ląstelių.

paranormal.lt
Kitoks požiūris į česnaką...

Plačiai paplitusi nuomonė, kad žmogaus sveikatai labai naudingas česnakas. Na ir deda jį įsitikinusieji šiuo pusiau mitu savo burnon tiesiogiai ir netiesiogiai, per dešras ir kitokius patiekalus, kad drūtesni ir sveikesni būtų.
paranormal.lt
Atsikratykite strijų naudojant šiuos 7 būdus...

Strijų gali atsirasti po svorio padidėjimo, svorio praradimas ar nėštumas. Yra daug losjonų, kremų, chemijos pilingas (odos šveitimas) ar lazerinė chirurgija kuri padeda pašalinti strijas. Sėkmės priklauso nuo odos tonuso, amžia
paranormal.lt
Atsikratykite pažastų plaukelių per 2 minutes!...

Moterims, pažastų plaukeliai yra labai nemalonus ir erzinantis dalykas, todėl jos bando kiekvieną dieną atsikratyti jų.

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Naujas būdas stabdyti vėžį. Fi...

Kas antras onkologinis ligonis Didžiojoje Britanijoje vartoja kokių nors maisto papildų. Šios šalies mokslininkai įrodė – natūralios medžiagos, esančios granatuose, brokoliniuose kopūstuose, dažinių ciberžolių šakniastiebiuose i
paranormal.lt
Paskubėkite! Šis straipsnis ša...

Nuostabi priemonė! Šis 100% natūralus gėrimas valo ir pašalina toksinus, chemines medžiagas ir riebalus iš mūsų arterijų, kurie gali mums pakenkti.

paranormal.lt
Natūralus antibiotikas naikina...

Būtinai išbandykite šį receptą! Naikina infekcijas jau po pirmo panaudojimo! Vietoj to, kad vartoti daug vaistų kovai su šlapimo takų infekcijomis, jūs galite panaudoti 100% natūralų namų receptą, kuris susideda iš natūraliai

paranormal.lt
Tyrimai patvirtina: tik 4 šauk...

Tikimės, kad šis straipsnis padės jums! Taip, tai tiesa - jums reikia tik 4 šaukštų šios priemonės, prevencijai ir vėžio gydymui. Skamba puikiai, ar ne? Profesorius Mermerskis teigia, kad ši priemonė yra naudinga ir veiksming

paranormal.lt
3 žolelių arbata valanti organ...

Šis straipsnis, žinoma, daugelį šokiruos. Jo nebūtina skaityti valgio metu ir po jo. Tačiau, jūs turėtumėte atidžiai perskaityti šią medžiagą, nes ji yra susijusi su tai dalykais, kurie yra labai svarbus mums visiems! Tai yra pa
paranormal.lt
Ekstrasensų mūšis 17 sezonas 1...

Paranormalių reiškinių realybės šou Ekstrasensų mūšis, naujas sezonas, kuris tradiciškai prasideda rudenį per TNT kanalą, pritraukiantis talentingus žmones iš visos šalies išbandyti savo aiškiaregių galimybes. Laidą toliau veda