Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Karo paslaptys ir Trečias Reichas » Peržiūrų: (1131) Komentarų: (0) (03.12.2015 - 22:37)

«Bormano šarvuotis» arba 300 tonų aukso

Dabartiniu metu visame pasaulyje plačiai kalbama apie šarvuotą nacių traukinį su auksu, kurį aptiko du mėgėjai lobių ieškotojai - vokietis ir lenkas - Lenkijoje, Valbžycho mieste.

„Niekieno" milijardai

Nors šio miesto valdžios atstovai patvirtino, kad šiame paslaptingame šarvuotame traukinyje, palaidotame 70-ies metrų gylyje vienoje netoliese esančioje šachtoje, yra apie 300 tonų aukso, šį radinį dar anksti skelbti „svarbiausiu nacių lobiu, aptiktu XXI amžiuje". Ką galima pasakyti apie „Martyno Bormano šarvuotį", aptiktą Bavarijoje po armijos poligonu? Arba apie milžinišką žirgų skulptūrą, kuria

mėgo gėrėtis Hitleris, žiūrėdamas pro reicho kanceliarijos Berlyne langą? Ir visiškai nepelnytai spauda nutyli tą faktą, kad 2015-ųjų metų pabaigoje Šveicarijos bankai išslaptins ir atvirai paskelbs internete informaciją apie kelis tūkstančius „bevardžių“ sąskaitų susijusių su nacių valdymo metais. Šiose sąskaitose, kaip teigia ekspertai, iki šiol saugomi dešimtys „niekieno" milijardų. Dabar, kai skaitytojas jau susidomėjo, apie visas sensacijas papasakosime iš eilės.

„Lenkija praturtės 300 tonų vermachto aukso"

Tokia antrašte internete pasirodė straipsnis apie radinį Lenkijoje Valbžycho mieste, kurį aptiko du lobių ieškotojai, pasinaudoję estrasenso pagalba. Sensacija, sukėlusį šurmulį viso pasaulio spaudoje, prasidėjo nuo to, kai laimingųjų lobių ieškotojų advokatas Jaroslavas Chmilevskis savo klientų vardu kreipėsi į miesto valdžios institucijas, pranešdamas: jo klientai praneš nacių traukinio buvimo vietą, jeigu jiems bus garantuota dešimtoji aptiktų turtų dalis.

Gavus pranešimą apie gudrių lobių ieškotojų, pasinaudojusių advokato paslaugomis, atradimą, Lenkijos valdžia ir pati galėtų atspėti, kurioje vietoje paslėptas šis lobis. Suprantama, tai yra garsiosiose Valbžycho šachtose, slaptame tunelyje, kuris, anot padavimo, veda į vieną didžiausių Lenkijoje Ksionžo pilį. Būtent ten, kur kažkada nesėkmingai buvo ieškomas Gintaro kambarys.

Dabartiniu metu situacija tokia: Lenkijos valdžia patvirtino jai pranešto fakto tikrumą ir dabar sprendžia, kaip saugiau galima būtų brangenybes iškelti į paviršių, nes traukinys su tokiu brangenybių kiekiu, tikriausiai, yra užminuotas. Tačiau per anksti tvirtinti, kad būtent Lenkija praturtės 300 tonų vermachto aukso. Kaip skelbiama kai kuriuose šaltiniuose, traukinyje esantis auksas galėjo priklausyti Vokietijoje gyvenusiems žydams, iš kurių naciai ir atėmė šias brangenybes. Kalbėti apie tai, kas praturtės, tai tas pats, kaip dalinti nenušautos meškos kailį.

Mįslinga Gotfrydo Federlaino partitūra

XIX amžiaus viduryje gyvenęs kompozitorius Gotfrydas Federlainas, kurdamas savo maršą „Ekspromtas" (1876-ieji metai), net negalėjo pagalvoti, kad jo partitūra bus panaudota užšifruoti didžiulių turtų buvimo vietą, O būtent taip ir atsitiko.

Po to, kai nacistinė Vokietija pralaimėjo, visoje šalyje klaidžiojo pasakojimas apie tai, kad Martynas Bormanas visą traukinį pakrovė auksu, išgabeno jį į Bavariją, o jo buvimo vietą įslaptino, pasinaudodamas kažkokiu „natų lapu", kuris paskui tarsi kažkur išgaravo.

Tačiau ne viskas taip buvo. Nežinomu būdu lapas su natomis atsidūrė olandų žurnalisto Karlo Hamerio Katje archyve. Beje, iki šios dienos jis pats netgi neįtarė, kad yra tikslaus žemėlapio, nurodančio, kur paslėptas lobis, įvairiais skaičiavimais siekiantis nuo 400 iki 600 tonų aukso, šeimininkas.

Karlas Katje šią „retenybę" parodė savo bičiuliui Leonui Gisenui. Šis susidomėjo partitūra ir joje aptiko ne tik „papildomų" įrašų, nesutampančių su originalia Federlaino partitūra, bet ir kitų paslaptingų pastabų bei ženklų. Gisenas ne tik pabandė iššifruoti partitūrą, bet ir priminė apie vokiečių legendą apie „Bormano auksą". Koks buvo nustebimas, kai „papildomi" ženklai po didinamuoju stiklu susidėliojo į sakinį: „Ten, kur Matiasas glosto stygas".

Leonas Gisenas padarė prielaidą, kad kalbama apie garsųjį smuikų gamintoją iš Bavarijos Matiasą Klotcę. Vėliau olandui pavyko iššifruoti traukinio su auksu tikslią buvimo vietą — Mitenvaldą, pažymėtą partitūroje kaip „šokio pabaiga".

Viską būtų galima patikrinti, tačiau toje vietoje, kurioje, anot Giseno, paslėptas „Bormano traukinys", dabartiniu metu įrengtas didžiulis bundesvero poligonas. Problema yra ta, kad leidimą kasinėjimams turi duoti Vokietijos Gynybos ministerija. Olandas, gavęs Mitenvaldo burmistro Adolfo Hornštainerio palaikymą, su atitinkamu prašymu kreipėsi į Vokietijos Gynybos ministrę Ursulą von der Leyen.

Nacių lobių likimas

Dabar kurį laiką pabūkime skeptikais. Ar yra pagrindo teigti, kad Gisenas aptiko teisingus pėdsakus? Juk visai neseniai iš Vokietijos lobių ieškotojų Mekos - Doičnordorfo vietovės - atėjo liūdna žinia. Šioje vietovėje jau ne vienerius metus buvo ieškoma „nacių lobio", tačiau šių metų vasaros pabaigoje vietinė valdžia su apmaudu išsiaiškino, kad visi „dokumentai", kuriais remiantis buvo atliekama paieška tai tik kažkokio mėgstančio pajuokauti žmogaus falsifikacija. Buvo užbaigti visi paieškų darbai, kurie vietinį biudžetą nuskurdino dešimtimis tūkstančių eurų.

 

Gal galima daryti prielaidą, kad ir Mitenvaldą ištiks Doičnordorfo likimas? Šiai prielaidai prieštarauja žemiau pateikiami faktai.

Gisenas ir Hornštaineris pabuvojo toje vietoje, kur, kaip manoma, paslėptas didžiulis lobis. Ten jie aptiko gręžimo ir kitų žemės darbų, vykdytų daugiau nei prieš pusę amžiaus, pėdsakus. Tačiau apie šiuos darbus nėra jokių duomenų Mitenvaldo miesto archyve.

Po vykusio konfidencialaus pokalbio burmistras spaudai pranešė, jog yra įsitikinęs, kad Gisenas žino „tikslias nacių lobio koordinates". Šis įsitikinimas remiasi tuo faktu, kad miesto galvą ir lobių ieškotoją lydėję specialistai galingais detektoriais po poligonu aptiko didelės masės metalo sankaupas, kurios taip pat niekur nėra užregistruotos.

Mylimi Hitlerio žirgai

Ne vienerius metus Adolfas Hitleris kūrė planus Berlyną paversti „pasaulio sostine". Šių planų dalimi buvo, jeigu taip galima išsireikšti, „monumentaliosios propagandos projektas". Šiame projekte dalyvavo ir mėgstamiausias fiurerio skulptorius Jozefas Torakas (1899-1952). Jis sukūrė dviejų didžiulių žirgų skulptūrą (oficialus pavadinimas „Žingsniuojantys žirgai"), kuria labai dažnai mėgavosi Hitleris, Sis gigantomanijos kūrinys šiandien yra įvertintas 50 milijonų eurų.

Po to kai iš Vokietijos buvo išvesta sovietų armija, buvo manoma, kad ši retenybė prarasta amžiams. Ir tik visiškai neseniai Vokietijos policija "Žingsniuojančius žirgus" aptiko apleistame angare Bad Diurkchaimo vietovėje (Reinlando - Pfalco federalinė žemė). Jeigu ne anonimas, kuris policijai pranešė apie angare paslėptas "heroino tonos", kad neaišku, kur būtų atsidūrusi skulptūrą. Kaip su tuo susijusi sovietų armija? Po karo sovietų armijos vadovybės sprendimu Hitlerio mėgstami žirgai buvo pastatyti vienos sovietų karių grupės Vokietijoje kareivinių kieme. Ten žirgai ir stovėjo iki pat to meto, kai sovietų armija paliko Vokietiją. Kol kas nėra žinoma, kur po to buvo dingusi skulptūra, iki atsirado apleistame angare.

Šveicariška aritmetika

Ekstrasensas ir mėgėjai lobių ieškotojai, aptikę nacių traukinį su auksu. Partitūros, nurodančios Bormano lobio paslėpimo vietą, iššifravimas, „Žingsniuojantys žirgai“, mįslingu būdu dingę iš sovietų armijos kareivinių kiemo. Visų šių egzotiškų įvykių fone Šveicarijos bankuose aptiktos pora tūkstančių bevardžių sąskaitų atrodo nuobodžiai. Tačiau šiose sąskaitose, kaip mano ekspertai, gali būti saugoma 30-40 milijardų dolerių. Juos į Šveicarijos bankus nacizmo klestėjimo metais padėjo tiek fiureriui artimi fiziniai asmenys (pavyzdžiui, Trečiojo reicho Užsienio reikalų ministras Joachimas von Ribentropas, kuris Šveicarijoje veikė Pedro Rodrigo Paninjo vardu), tiek ir fiktyvios vokiečių bendrovės, prisidengusios šveicarų ar kitų šalių vėliavomis.    

Galima manyti, jog jau ateinančiais metais kils arši kova tarp galimų pretendentų į niūrų milijardinį palikimą. Pasaulio visuomenė jau seniai reikalavo, kad Šveicarija pateiktų išsamią ataskaitą apie šias sąskaitas.

Tačiau ši atkakliai atsisakė tai daryti. Galų gale spaudimas, ypač stiprus iš JAV, tapo nepakeliamas, todėl šveicarai neseniai priėmė įstatymą, kuris siaurame išrinktųjų rate vadinamas „55+50+10“. Pagal šį įstatymą, praėjus 10-iai metų po karo pabaigos (1955), turi praeiti dar pusė amžiaus (50) ir dar vienas dešimtmetis (10), kad būtų galima oficialiai išslaptinti informaciją apie „bevardes" sąskaitas bankuose. Visiškai nesunku suskaičiuoti, jog kalbama apie 2015-uosius metus.

Gali būti taip, kad tylus vokiečių „juodosios kasos" sąskaitų Šveicarijos bankuose išslaptinimas sukels kur kas didesnį visuomenės rezonansą, nei kitos panašaus pobūdžio 2015-ųjų metų sensacijos. Tik šiuo atveju, kai kalbama apie bankuose laikomus milijardus, tarptautinė akcija suteiks galimybę iš šiandieninių Hitlerio pasekėjų rankų išmušti potencialų finansavimo šaltinį.

reklama

Šioje istorijoje: Bormano šarvuotis, naciai, Bormanas, Lobių ieškotojai, Hitleris, Nacių traukinys, lobis, nacių lobiai

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 1131 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 2

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (392)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (301)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicinos naujienos

paranormal.lt
Vatikanas pradės gydymą homoseksualams kunigams...

Trento mieste esančiame Venturini vienuolyne esą atsiduria vaikus tvirkinę, nuo narkotikų ar alkoholio priklausomi kunigai ir vyskupai, dienraščiui „La Repubblica“ pasakojo iš pareigų 2012-aisiais pasitraukęs dvasininkas M.Bonfa
paranormal.lt
Magiškas receptas leis plaukams nuo veido išnykti amžin...

Moterys jaučiasi labai nejaukiai, jei turi ant veido plaukų. Laimei, yra daug būdų, kaip atsikratyti jų. Šiandiena mes jums pasakysime vieną iš geriausių būdų, kaip pašalinti plaukus.
paranormal.lt
Šlapimo rūgšties pašalinimas iš jūsų organizmo...

Šios sultys puikiai susidoros su šlapimo rūgšties pašalinimu iš jūsų organizmo ir sumažins sąnarių skausmą. Labai naudinga gerti!

paranormal.lt
Kaip atstatyti pažeistus inkstus, naudojant tik 1 arbat...

Inkstai - gyvybiškai svarbus organas mūsų kūne. Pagrindinė jo funkcija yra užtikrinti hormonų ir fermentų veiklą, kad suskaidyti maistą ir paversti jį cheminėmis medžiagomis, kurią galėtume naudoti, kaip energiją.


//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
5 dažniausios paranormalios pa...

Teigiama, kad paranormalias patirtis arba potyrius, neturinčius mokslinio paaiškinimo, kasdien patiria daugybė žmonių. Todėl tikrai verta susipažinti su dažniausiai išgyvenamomis paranormaliomis patirtimis. Juk kiekvienam gal

paranormal.lt
Juodojo voro pranašystės...

Viduramžių aiškiaregiai, skelbdami pranašystes, paprastai neslėpdavo savo tikrųjų vardų. Tačiau XV a. Florencijos pranciškonų vienuolis po savo rankraščiais visada palikdavo tik juodo voro atvaizdą. Manoma, kad tai buvo Frederik
paranormal.lt
Veidrodis – portalas tarp anap...

Nuo seno tikėta, kad veidrodžiai turi mistinių galių ir yra laidininkai tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių. Filosofas, tarologas ir numerologas Leopoldas Malinauskas teigia, kad apskritai neaišku, kuris pasaulis yra tikras – mūsi
paranormal.lt
„Eltanino“ antenos anomalija...

Ne kartą rašėme apie vandenynų, jūrų ar ežerų gelmėse glūdinčias paslaptis. Šį kartą papasakosime apie nepaprastą atradimą kuris sukėlė didžiulį susidomėjimą mūsų gelmėmis ir paslaptimis esančiomis jose.
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
A. Fursovas apie nacių lyderiu...

2011 pasirodė knyga „Pilkasis vilkas. Adolfo Hitlerio pabėgimas“ (The Escape of Adolf Hitler. The Case President N. Y.: Sterling, 2011. XXXII. 352 p.) Autoriai teigia, kad Hitleris nenusižudė, o pabėgo iš Vokietijos ir likusį gy
paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Kas bus su pasauliu, kai išnyk...

Pradedant 10-uoju XX amžiaus dešimtmečiu bitininkai pradėjo pastebėti masinį darbinių bičių nykimą, ypač žiemos mėnesiais. Nuo to laiko situacija tik pablogėjo – išmirė apie 4000 medų nešančių bičių rūšių, o 2006 metais fenomenu
paranormal.lt
Kokiais ginklais kariavo senie...

Senajame indų epe „Mahabharata“, parašytame sanskrito kalba ir sudarytame iš 18 knygų, yra daugiau nei 200 tūkstančių eilėraščių, turinčių duomenų apie Senovės Indijos religiją, pasaulėžiūrą, papročius, istoriją, taip pat legend
paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Vegetatyvinė distonija ir kas ...

Kiekvienas biologinis organizmas, kaip ir bet kuris gyvas organizmas gamtoje, nusakomas eile charakteringų savybių, kurias jis sugeba išlaikyti laike. Jų pastovumas yra tas kriterijus, kuriuo remiantis galime tvirtinti kiek vien
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Imbiero arbata: nuo inkstų akm...

Imbiero arbatos nauda! Ji gydo nuo virusų, kurie gali sukelti peršalimą, gripą ar pūslelinę. Ji malšina skausmą, labai efektyvi, jei žmogus jau serga peršalimo ligomis, gripu ar turi galvos, raumenų skausmą. Jame gausu antioksid
paranormal.lt
Apie kokias ligas įspėja liežu...

Kinų medicinos žinovo V. Naumavičiaus teigimu, jeigu žmogus į specialistą kreipiasi dėl tokio, rodos, menkniekio, kaip kažkuo nepatikęs liežuvis, vadinasi, jo psichologinė ir fiziologinė būklė yra įtempta.
paranormal.lt
Kai organizmas prašo pagalbos...

Žmogaus organizmas yra sukurtas tobulai. Jame vyksta neįtikėtini procesai. Ir, jei atsiranda problemos, jis mums signalizuoja.Kokie tai signalai ir ką jie reiškia.
paranormal.lt
Ką daryti sušalus?...

Atvėsus orui, pučiant šaltam vėjui atsiranda nušalimų ir kūno atšalimo pavojai. Nušalimų tikimybė didėja apsirengus nepritaikytais šaltam orui ir ankštais drabužiais, nepavalgius, esant mažai kūno masei (mažas poodinis riebalini
paranormal.lt
Atsisveikinkite su ėduonimi ir...

Ar žinote, kad kas dieną naudojamas kokosų aliejaus šaukštas pagerins burnos higieną ir padės kovoti su dantų ėduonimi? Kokosų aliejus yra stiprus savo anti-grybelinėmis, antibakterinėmis ir anti-mikrobinėmis savybėmis, kurios