Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Hipotezės » Peržiūrų: (336) Komentarų: (0) (10.12.2015 - 23:47)

«Da Vinčio kodas», arba Kuo pavojinga virtuali realybė?

Kažkodėl kiekvienas naujas atradimas tikrovėje mane vis labiau įtikina fantastikos autorių fantazijos ribotumu. Šį kartą turiu galvoje virtualią realybę. Fantastų nuomone, jai sukurti reikia supergalingų kompiuterių, keistos formos šalmų, į smegenis kišamų strypų ar dar kokios keistesnės įrangos. Jie kažkodėl yra pajėgūs įsivaizduoti tik fizinės tikrovės perkėlimą į skaitmeninę formą ir fizinių pojūčių atkūrimą skaitmeninėje erdvėje. Nors socialinė virtuali tikrovė jau seniai kuriama. Ir ji yra gerokai „-esnė" – baisesnė už baisiausią dirbtinio intelekto antpuolį, sudėtingesnė už sudėtingiausią kompiuterinę įrangą, tikresnė už pačią tikroviškiausią „matricą" ir pan. „Da Vinčio kodo" skandalas, kuris jau, galima sakyti, eina į pabaigą, bet vis deramai neužsibaigia, leidžia dar kartą pagalvoti apie fiktyvios socialinės tikrovės eksperimentus, jų baigtį, o kartu ir kai kurių šiuolaikinio pasaulio tendencijų keliamus pavojus.

Esu vienas iš nedaugelio žmonių, kuriems „Da Vinčio kodą" paskaityti rekomendavo katalikų kunigas. Iki pat šios dienos nežinau, kokia buvo jo intencija. Įtariu, kad tikriausiai pats dar nebuvo spėjęs perskaityti. Bet tai buvo seniai. Kai knyga dar nebuvo išėjusi lietuviškai, kai dar nebuvo nei eilių į Luvrą, nei savotiškų „Da Vinčio kodo" savaitgalių" per „Discovery" kanalą, nei kitų Dano Browno asmenį tik

vėliau apgaubusios šlovės apraiškų. Todėl perskaičiau tą knygą visai jos nesureikšmindamas, tiesiog kaip romaną apie tamplierius ir masonus. Buvo gana įdomu. Paskui kažkaip atsitiktinai į rankas pateko garsusis „Šventasis kraujas ir Šventasis Gralis" („Holly Blood and Holly Grail"). Perskaičiau knygą ir įsitikinau, kad D. Brownas paprasčiausiai nusirašė (jokie teismo sprendimai šio mano įsitikinimo nepakeis), bet „Slaptųjų dokumentų" („La dossier secrete") ir Marijos Magdalietės paslaptys pradėjo mane dominti visai rimtai. Kaip tik beveik tuo metu prasidėjo „Da Vinčio kodo" skandalas ir įvairiais kanalais gausiai plūstelėjusi informacija atnešė man atsakymus į daugelį klausimų. O tuomet, tarsi užsigardžiavimui, perskaičiau dar ir „Fuko švytuoklę", kuri visai be pagrindo buvo nuolat minima greta „Da Vinčio kodo" (jos nė kiek nepanašios ir lygintinos tik netiesiogiai, tai ir bus padaryta šiame tekste). Kaip tik pastaroji knyga, ko gero, labiausiai padėjo išgryninti čia dėstomas mintis.

Įvertinkime situaciją. Šiandien jau tiksliai žinome, kad „Slaptuosius dokumentus", kurie yra svarbiausias tiek „Šventojo kraujo ir Šventojo Gralio", tiek „Da Vinčio kodo" šaltinis, sukūrė Pierre'as Plantardas ir jo kompanija (pasirodo, tai žinojome jau geras dvi dešimtis metų, tik buvome pamiršę). Pagrindinis jo tikslas buvo „atskleisti" neva egzistavusią savo paties įkurtos „Siono brolijos" istorinę praeitį ir „įrodyti" savo kilmę iš Merovingų dinastijos. Akivaizdu ir tai, kad, eliminavus šį šaltinį kaip netikrą, visos kitos „Šventojo kraujo ir Šventojo Gralio" ir „Da Vinčio kodo" „išvados" pasirodo esančios seilėmis iš oro sulipdytos. Ir vis dėlto diskusija tęsiasi. Mes vis dar tebesiginčijame dėl to, ar Marija Magdalietė buvo Kristaus žmona.

Viename iš daugelio dokumentinių filmų apie „Da Vinčio kodą" tvirtinta, kad keletas P. Plantardo draugų buvo siurrealistai, kurie, kitaip nei jų pamišęs bičiulis, į visą „Slaptųjų dokumentų" istoriją nuo pat pradžių žiūrėjo kaip į linksmą meninį projektą. Sukelti susidomėjimą, diskusijas ir triukšmą, pakišus patikliems Paryžiaus Nacionalinės bibliotekos lankytojams visiškai fiktyvią informaciją, jiems atrodė labai siurrealistiška. Šioje esė nė kiek nesvarbu, ar tokia intencija iš tikrųjų egzistavo. Svarbu kas kita – būtent taip įvyko. Tai, kas iš pradžių buvo pamišėlio ir kelių pokštininkų fantazija, virto tikrove, jei pritarsime minčiai, kad tikra yra viskas, kas veikia žmonių santykius. Tačiau kartu, jei apskritai tikime tiesos / melo ir realybės / fantazijos perskyromis, reikia pripažinti ir tai, jog archeologų tamplierių – „Siono brolijos" – Gralio – Magdalietės – Merovingų istorija yra virtuali, fiktyvi tikrovė, nes jos pradžia – fantazija. Ši padėtis pavojinga jau vien tuo, kad kėsinasi į mūsų tikėjimą savo pasaulio normalumu, sveikumu ir tikrumu.

Čia derėtų prisiminti Umberto Eco, nes „Fuko švytuoklėje" jis kaip tik ir perspėja apie panašių intelektualinių žaidimų pavojų. Kaip semiotikas, jis moko savo skaitytojus, kad raidės, žodžiai ir kiti ženklai yra ne žaislas, todėl net ir juokais jais piktnaudžiauti pavojinga. Ženklai ne tik atspindi tikrovę, bet ir gali ją kurti. Tarsi Frankenšteino pabaisa „Fuko švytuoklės" veikėjų Planas atgyja ir atsisuka prieš savo autorius. Toks siužetas labai primena kiek koncentruotą ir hiperbolizuotą P. Plantardo istoriją (čia, beje, galima ir tiesioginė sąsaja, nes „Fuko švytuoklė" buvo parašyta beveik tuo pat metu, kai išėjo skandalingasis „Šventasis kraujas ir Šventasis Gralis"). Pasakojama, kad, pasirodžius „Šventajam kraujui ir Šventajam Graliui", P. Plantardas gerokai išsigando ir pirmiausia pareiškė, kad atsiriboja nuo „tyrėjų" teiginių apie Gralį, Magdalietę ir Kristaus palikuonis Merovingus, o kiek vėliau prisipažino, kad apskritai viską išgalvojo. Šiandien aišku, kad prisipažinimas pavėlavo, nes P. Plantardo Planas jau buvo atsisukęs prieš jį. Ir ne tik prieš jį. Jis atsisuko prieš mus visus. Jo dėka mes vėl tikime atgimusiu Vatikano sąmokslo ir juodaskvernių suktybių mitu, kurio kūrėjais, ko gero, reikėtų laikyti Apšvietos ir ypač – Prancūzų revoliucijos veikėjus, o bene didžiausiais eskalatoriais – sovietus. Suprantu, kad gali būti skaitytojų, kurie mano, jog Vatikanui taip ir reikia, todėl praplėsiu grėsmės įvertinimą. O ką, jeigu viskas suktųsi ne apie Vatikaną? Jei P. Plantardas, D. Brownas ar dar kas nors būtų sugalvoję, kad tamplieriai Rytuose pagrobė paslaptingas musulmonų knygas, kuriose buvo sukaupta šimtmečių išmintis ir žinios, skatinusios arabų civilizacijos progresą? Tokia prielaida leistų daryti išvadą, jog kaip tik tamplierių nusikaltimas lėmė arabų civilizacijos žlugimą ir išnaudotojiškos Europos kultūros suklestėjimą. Paskui istoriją būtų galima pratęsti teigiant, kad, popiežiui (kuris irgi norėjo užvaldyti slaptąsias žinias, bet jam nepavyko) sunaikinus tamplierius, grobį perėmė masonai ir XV–XVI a. išvežė į ką tik atrastą Ameriką, kur įkūrė savo svajonių valstybę – vergovės, kapitalizmo ir gangsterių tėvynę. Išvada aiški – slaptas Jungtinių Valstijų tikslas yra užvaldyti visą pasaulį, tuomet Rytų gėrio pradas bus galutinai sutriuškintas iš Vakarų ateinančio blogio. Dar reiktų pridurti, kad iš karto po tamplierių įvykdyto nusikaltimo Bagdade susitiko septyni (magiškas skaičius) šaunūs džigitai, kurie pasivadino „Al Quaeda", prisiekė susigrąžinti savo dvasiškąjį lobį ir neleisti ištvirkusiems tamplieriams ir masonams sunaikinti Rytų dvasingumo; šiai paslaptingai organizacijai vadovavo daugelis arabų išminčių, kol pagaliau gėrio kariaunos priešakyje stojo Osama bin Ladenas. Kaip tada būtų pasikeitęs pasaulis ir kas mums dabar grėstų?

Jeigu žaidimai su tikrove vis tiek neatrodo pavojingi, galima prisiminti ryškiausią pavyzdį – totalitarizmą. Juk totalitarinės ideologijos susiformavimo principas toks pats – masinė šizofrenija. Sukuriama teiginių apie pasaulį sistema, visiškai logiška ir nuosekli, tačiau neturinti jokio ryšio su realybe. Taip atsiranda virtuali tikrovė, įtraukianti vis daugiau žmonių. Galų gale viskas apverčiama: tikrovė paskelbiama priešų sąmokslu, o totalitarinė tikrovė – dėsninga ir natūralia tvarka. O pagal ją, pavyzdžiui, masinės žudynės yra neišvengiamos (dėl didesnio gėrio), todėl jų dalyviai – lyg ir nekalti, tiesiog atsidūrę ne laiku ir ne vietoje. Šiuo požiūriu naciai ir sovietai buvo visiškai vienodi. Blogiausia tai, kad tokios fiktyvios tikrovės neišnyksta kartu su savo kūrėjais. Kaip P. Plantardo „Slaptieji dokumentai" ne tik po jo prisipažinimo, bet ir po jo mirties vis dar tebėra aistrų objektas, taip ir totalitarinių judėjimų šešėlis mus tebelydi ir po Niurnbergo, ir po Sovietų Sąjungos žlugimo. Mes vis dar neatsikratėme eugenikos, vis dar norėtume sterilizuoti pamišėlius, skirti eutanaziją kone kiekvienam senam ir ligotam žmogui ir apskritai sukurti gražiųjų ir sveikųjų visuomenę, gal net ją susiklonuoti, pritaikę naujausius genetikos pasiekimus. Tai – akivaizdus nacistinės mąstysenos pavyzdys. Ką jau kalbėti apie komunizmo, kuris apskritai niekaip nepasmerktas ir vis dar egzistuoja net politinių partijų forma, palikimą.

Vis dėlto baisiausia yra tai, kad šiuolaikinis pasaulis – neįtikėtinai palanki aplinka eksperimentams su tikrove. Tai lemia dvi priežastys. Pirmiausia (nors tai ir labai paradoksalu), ko gero, kaip tik nuo totalitarinių sąjūdžių laikų tikrovę, ypač politinę ir socialinę, mes esame linkę laikyti ne kažkuo, kas duota ar paveldėta ir tobulintina, o kažkuo, ką reikia sukurti nuo visiško nulio (tik rašydamas šias eilutes supratau, kodėl neseniai aplankytas Briuselis man pasirodė kiek panašus į nacių Berlyną ar sovietų Maskvą ir kodėl euroentuziastus taip lengva pašiepti primenant jiems: „Pasaulį seną išardysim..."). Antra priežastis yra glaudžiai susijusi su pirmąja: mes nebetikime Dievu. Ir tai anaiptol

nėra religinė problema. Ne veltui Voltaire'as tvirtino, kad Dievą reikėtų bent jau išgalvoti. Jeigu nėra Dievo, tai nėra ir jokio atskaitos taško. O be atskaitos taško negali susiformuoti jokia normali žmogiška pasaulėžiūra. Jeigu nėra Dievo, tai kas tada yra gėris? O kas blogis? Kaip juos atskirti? Viskas reliatyvu? Jei taip, tai reliatyvus turėtų būti ir holokaustas. Ne viskas reliatyvu? Tai kokiu pagrindu vieni dalykai yra reliatyvūs, o kiti – ne? Blogai tik tai, kas daugumai žmonių atrodo blogai? Pasigilinus gali paaiškėti, kad žmogžudystė yra visai neblogai, nes mirties bausmė – tikrai gerai. Panašios problemos kyla ir tiesos/melo perskyroje. Jei nėra jokių didžiųjų pasakojimų, tai ar yra tiesa? O melas? Nėra nei vieno, nei kito? Tai kas yra teismo sprendimas ir ką reiškia nekaltumo prezumpcija? O šmeižtas? Jeigu visos tiesos lygiavertės, tai kodėl draudžiama skelbti tiesą apie prigimtinę arijų rasės viršenybę? O kodėl teisė turėtų būti visiems vienoda? Juk tai akivaizdus didžiojo pasakojimo pavyzdys. Kodėl negalėtų būti netradicinės teisės? Juk netradicinė medicina jau, galima sakyti, yra.

Taigi išvada paradoksali – nors labai dažnai kartojame vieni kitiems, kad „pasaulis nėra tik juodas ir baltas", mes negalime visiškai atsisakyti dualistinio suvokimo. Mūsų logika negali funkcionuoti be tokių atraminių sąvokų kaip „gėris ir blogis", „tiesa ir melas", „protas ir pamišimas", „norma ir patologija" ir kt. Tačiau ir gėris, ir tiesa, ir protas, ir norma turi turėti transcendentinį garantą, kuris nuo mūsų nepriklausytų. Nes sutartinės „bendražmogiškos vertybės" yra fikcija. Vagys nevertina nuosavybės, o kanibalai – gyvybės. Tad jei yra pasaulinės tvarkos kriterijus, jis – ne „bendražmogiškas", o „antžmogiškas". Todėl jei nesusigrąžinsime tikėjimo Dievu, įžengsime į pasaulinę netvarką. O ten kartu su gėrio / blogio ir tiesos / melo perskyromis, vieną dieną tikrai išnyks ir realybės / fantazijos perskyra (sovietai, naciai ir P. Plantardas jau pademonstravo, kad ji nėra nesunaikinama). Tada nebegalėsime pasakyti net elementaraus dalyko, kad „Da Vinčio kodas" yra jo autoriaus išsigalvojimas ir mus visus ištiks „Fuko švytuoklės" herojų likimas.

Šaltinis: Metai, 2006 m. Nr. 8-9. (rugpjūtis-rugsėjis)

reklama

Bernardas Gailius

Šioje istorijoje: Da Vinčio kodas

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 336 | | Reitingas: 5.0/1 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (368)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (282)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Pienas – sveikatos šaltinis ar ligų sukėlėjas?...

Šiandieną atskleisiu dar vieną mitą apie taip vadinamą labai sveiką ir naudingą produktą - pieną. Jei jūs jį vartojate, galiu jus iš karto nuvilti, nes jis daro daugiau žalos nei duoda naudos.
paranormal.lt
Šampūnas iš valgomos sodos - plaukų augimo magija!...

Mes visi žinome apie sodos privalomus, mes galime naudoti kepimui ir valymui, bet ir gydant daugelį lygų, gydomųjų savybių pagalba. Tačiau, kiekvieną dieną mes sužinome kažką naujo apie šį nuostabų ingredientą. Soda gali pageri
paranormal.lt
Alyvmedžio lapelių arbatą turi didelės gydomąsias savyb...

Alyvmedis - senovinis augalas, kuris buvo naudojamas tiek maiste, tiek kaip gydymo priemonė. Jis yra žinomas dėl savo gydomųjų savybių gydant tam tikras ligas dėl veikliosios medžiagos Oleuropeino. Alyvmedžio lapai naudingi gyd
paranormal.lt
Kaip greitai atsikratyti nuospaudų...

Sausa nuospauda ant kojų pirštų ir pado pagalvėlių - ne tik estetinė problema. Nuospaudos gali būti gana skausmingos, ypač jei turime dėvėti uždarus, siaurus batus.


//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Vandenilio peroksidas vaistas ...

Dėmesio: Food Grade Vandenilio Peroksidas nėra maistas ar maisto papildas. Autoriai, tyrėjai bei kai kurie Hab. Mokslo Daktarai yra atlikę ypač daug tyrimų ir analizių, kurių metu pastebėjo, kad naudojant skiestą vandenilio p

paranormal.lt
Paskubėkite! Šis straipsnis ša...

Nuostabi priemonė! Šis 100% natūralus gėrimas valo ir pašalina toksinus, chemines medžiagas ir riebalus iš mūsų arterijų, kurie gali mums pakenkti.

paranormal.lt
Natūralus antibiotikas naikina...

Būtinai išbandykite šį receptą! Naikina infekcijas jau po pirmo panaudojimo! Vietoj to, kad vartoti daug vaistų kovai su šlapimo takų infekcijomis, jūs galite panaudoti 100% natūralų namų receptą, kuris susideda iš natūraliai

paranormal.lt
Tyrimai patvirtina: tik 4 šauk...

Tikimės, kad šis straipsnis padės jums! Taip, tai tiesa - jums reikia tik 4 šaukštų šios priemonės, prevencijai ir vėžio gydymui. Skamba puikiai, ar ne? Profesorius Mermerskis teigia, kad ši priemonė yra naudinga ir veiksming

paranormal.lt
3 žolelių arbata valanti organ...

Šis straipsnis, žinoma, daugelį šokiruos. Jo nebūtina skaityti valgio metu ir po jo. Tačiau, jūs turėtumėte atidžiai perskaityti šią medžiagą, nes ji yra susijusi su tai dalykais, kurie yra labai svarbus mums visiems! Tai yra pa