Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Istorijos paslaptys » Peržiūrų: (811) Komentarų: (0) (16.03.2016 - 22:46)

Dieviški ginklai senovėje: truputis mitologijos

Pastaraisiais dešimtmečiais mokslo tyrinėtojais vis dažniau skelbia, kad tolimoje senovėje mūsų planetoje lankėsi tolimų aukšto išsivystymo lygio civilizacijų atstovai. Kaip teigia šie tyrinėtojai, iš senovės išlikusios mozaikos, piešiniai urvuose ir daug kitų atvaizdų - tai ne kas kita, o nežemiškųjų civilizacijų skraidantys aparatai.

Mokslas taip pat įrodė, kad mūsų planetoje išliko nemažai mįslingų daiktų iš praeities, kurie įrodo nežemiškųjų civiIizacijų egzistavimą. Mokslas, kuris tiria Dievų pasiųstus ginklus, vadinasi astravidija. Praėjusiame amžiuje mokslininkai ne kartą kalbėjo apie dieviškuosius ginklus. Dar daugiau, netgi buvo sukurta šių ginklų klasifikacija. Nors nemažai žmonių tai laiko tik legendomis ir mitais, yra įrodymų, kad šių ginklų keliamas pavojus yra realus ir labai rimtas. Juo labiau, kad mitologijoje yra ne vieną kartą minimi ginklai, kuriais naudojosi daugybė dievų.

Dieviški ginklai senovėje: truputis mitologijos Vienas iš tokių dieviškų ginklų yra juodasis kalavijas. Yra ne vienas jo analogas - Ekskaliburas, Kusanagis, Narsilas, Kalavijas-žudikas, Rino akis.

Daugelyje mitų išliko duomenys apie įvairius kalavijus, kuriais didvyriai ir dievai naikino savo priešus.
Kalavijų buvo tiek daug, kad jų visų pavadinimų praktiškai neįmanoma prisiminti. Tačiau anglų rašytojas fantastas Maiklas Murkokas viską sudėliojo į savo vietas, pareiškęs, kad visi didvyriai iš tiesų buvo vienas ir tas pats Amžinasis karys, tik skirtingos išvaizdos, o visi kalavijai - tai jo ginklo skirtingos modifikacijos. Vienas tokių senovės veikėjų, turėjusių nepaprastą kalaviją, buvo Elrikas. Jo kalavijas tuomet vadinosi Audros šaukliu. Pagrindinė ginklo savybė buvo ta, kad jis susiurbdavo į save kitų žmonių sielas. Pats Elrikas nieko negalėjo padaryti, kalavijas nuolat mito jo artimų žmonių sielomis. Paties Elriko, kuris nuo gimimo buvo labai silpnas, jėgos padidėdavo. Elrikas įsipareigojo nešioti prakeiktą kardą, tačiau netrukus už tai sumokėjo - kalavijas nužudė jo pusseserę Simoril. Elrikas leidosi į kelionę, norėdamas atsikratyti baisaus ginklo, tačiau jam to nepavyko padaryti, o galų gale kalavijas nužudė jį patį.

Lygiagrečiai kalavijui, kaip ginklui, egzistavo kalavijas, kaip demoniškų jėgų įsikūnijimas (Kulo ranka, Rino akis). Juodasis kalavijas, kaip teigia rašytojai fantastai, yra vienas iš pagrindinių kosminės pusiausvyros elementų.

Mitinių dieviškų ginklų gausybėje specialistai išskiria ir Ariedbarą, dar žinomą kaip Longino ietį, Gungnirą, Ame no Nuchoką. Ypač dažnai apie šį ginklą pasakojama airių mitologijoje. Apie jį taip pat užsimenama ir Evangelijoje pagal Joną. Pavyzdžiui, joje pasakojama, kad šis ginklas (čia jis vadinamas Likimo ietimi arba Kristaus ietimi) yra vienu iš galingiausių ginklų. Tai ietis, kuria romėnų kareivis pervėrė Jėzaus Kristaus širdį, kai šis buvo nukryžiuotas. Ši ietis laikoma viena iš svarbiausių krikščionybės relikvijų.

Pažvelgus į mitologiją galima aptikti ne vieną viduramžių legendą, kuriose pasakojama ieties priešistorija iki to laiko, kai ji atiteko Longinui.

Iš pradžių šis ginklas priklausė Aarono anūkui ir trečiajam vyriausiam Judėjos kunigui Finesui. Jis paskelbė šią ietį išrinktosios izraelitų tautos magiškųjų kraujo jėgų simboliu.

Airijos mituose pasakojama apie pagrindinį mūšių strategą Lugą. Šis garbingas titulas jam suteiktas ne be pagrindo: jis ne tik buvo dievas, bet ir amatininkų globėjas. Lugas dažnai pats narsiai žengdavo į mūšio lauką ir turėjo didelį ginklų arsenalą. Mitologijoje vaivorykštė vadinama jo kovos diržo paliktu pėdsaku, o Paukščių takas vadinamas Lugo grandine. Tačiau pagrindiniu Lugo ginklu buvo iš kukmedžio pagaminta ietis. Ji buvo pripažinta viena iš relikvijų, kurias atgabeno Tuata de Danan genties dievai iš Goriaso, kai jie užkariavo Airiją. Mituose teigiama, kad ši ietis gauta iš Persijos karaliau Pisiro. Legendos byloja, kad ietis buvo užnuodyta, visada pataikydavo į tikslą ir sugrįždavo į savo šeimininko rankas.

Su šia ietimi Jėzus Navinas puolė Jerichoną. Taip pat užsimenama, kad būtent šią ietį į Dovydą metė Saulius. Dar vienas ieties šeimininkas buvo Erodas Didysis. Vėliau ietis atsirado Antiochijoje, o šios ieties dėka Pirmojo kryžiuočių žygio 1098-ais metais riteriai nugalėjo atabeką Mosulą.

Vėliau, kaip teigiama legendose, ietį savo rankose laikė Konstantinas Didysis, gotų karalius Teodoriksas I, imperatorius Justinianas, Karolis Didysis. Vėliau ši ietis vis pasirodydavo Romos imperatorių rankose. Galima daryti prielaidą, kad nuo kažkurio momento kalbama apie realų daiktą arba apie keletą iečių, kurios buvo laikomos kaip viena.

Longino ietis, saugoma muziejuje Vienoje Dabartiniais laikais pasaulio bažnyčiose saugomos kelios relikvijos, kurios jos vadinamos Longino ietimi arba fragmentu.

Actekų mitologijoje minimas Šiuakoatlis. Šis ginklas dar vadinamas Dovydo diržu, Lugo diržu ar Šaruro vėzdu. Kaip pasakojama mituose, dar iki dievo Uicilopočtlio gimimo piktoji burtininkė Koiolšaukė vadovavo sukilimui prieš jo motiną. Todėl dievas priėmė vienintelį teisingą šioje situacijoje sprendimą - jis gimė iš karto su šarvais. Nukirtęs galvą burtininkei Šiuakoatliu, dievas padarė iš jos Menulio galvą, o pats akylai stebėjo, kad neateitų pasaulio pabaiga, nes jeigu ginklas negaus
naujų žmonių aukų, saulė danguje išbus tik 52 metus.

Įdomiausia tai, kad šis ginklas iš tikrųjų egzistavo realybėje. Tai buvo kovinio diržo modifikacija, skirta mėtyti strėles ir ietis, kuri buvo pradėta naudoti dar vėlyvojo paleolito epochoje. Buvo kelių rūšių iečių svaidyklės -medinės ir virvinės. Medines naudojo Australijos aborigenai, taip pat Siaurės Amerikos ir šiaurės rytų Azijos gyventojai, nivchų gentis Sachaline. Panašų ginklą turi eskimai, aleutai, čiukčiai, taip pat Siaurės Amerikos šiaurės vakarų dalyje gyvenantys indėnai.

Virvines iečių svaidyklės naudojo airiai, senovės graikai, skandinavai, kai kurios polineziečių tautos ir indėnai, šiaurėje gyvenančios tautos.

Budizme ir indų mitologijoje užsimenama apie ginklą Vadžrą, kuris turi ir kitus pavadinimus - Dzeuso žaibas, Heraklio vėzdas. Tibeto budizme, induizme, džainizme tai yra ritualinis ir mitologinis ginklas. Legendose pasakojama, kad ginklą iš išminčiaus Dadchičio kaulų Indrai pagamino amatininkas Tvaštaras. Mitai skelbia, kad po to, kai Indra nugalėjo trigalvį slibiną ir amatininko namuose surengė tikrą pogromą, šis už tai įsižeidė ir, apimtas pykčio, sukūrė baisų demoną - gyvatę Vritrą. Indra labai ilgai medžiojo Vritrą, kol galiausia pavyko demoną nugalėti.

Vadžra turi didelę kultūrinę ir religinę prasmę, jo simbolis kartu su induizmu ir budizmu pasklido po visą pasaulį. Užuominų apie šį ginklą galima aptikti Nepale, Indijoje, Butane, Tibete, Kambodžoje, Tailande, Indonezijoje, Korėjoje, Kinijoje, Japonijoje, Mongolijoje, netgi Rusijoje.

Induizme vadžra yra galingas ginklas, apjungiantis vėzdo, kalavijo ir ieties savybes. Budizme šis ginklas yra dvasios stiprybės ir jėgos simbolis, taip pat neliečiamumo ir amžinybės simbolis. Be to, vadžra simbolizuoja vyriškąjį pradą, todėl ritualuose naudojamas kartu su varpeliu gchanta - moteriškojo prado simboliu.

Trišakis Graikų ir romėnų mitologijoje dažnai minimas dar vienas grėsmingas ginklas - trišakis. Dar jis yra vadinamas Šyvos trišakiu ir Šėtono šakėmis.

Šis ginklas egzistavo realybėje. Jį sudarė antgalis su trimis dantimis ir ilgas medinis kotas, o jo kilmė siejama su kasdieninio įrankio, skirto gaudyti žuvims - žeberklo.

Senovėje trišakis buvo gaminamas iš kaulų. Kai trišakis iš taikaus įnagio tapo ginklu, kabliukai dantų galuose išnyko. Šis ginklas nebuvo naudojamas artimoje kovoje, nes ten jis buvo neefektyvus. Dažniausiai trišakis buvo naudojamas kaip ietis, taip pat juo iš priešų buvo išmušinėjami ginklai.

Trišakis labiausiai buvo paplitęs Romos imperijoje tarp gladiatorių.

Panagrinėjus mitologiją, tampa aišku, kad graikų ir romėnų kultūroje trišakis simbolizuoja žaibo smūgį ir buvo dievo Dzeuso arba Jupiterio ginklu. Be to, trišakis buvo žinomas kaip senovės graikų jūrų dievo Neptūno (Poseidono) valdžios simbolis ir atributas. Trišakiu Neptūnas galėjo nuraminti bangas arba iššaukti bet kokio stiprumo audrą. Sausumoje trišakiu buvo galima perskelti žemę.

Krikščioniškoje kultūroje trišakis laikomas Trejybės simboliu, tačiau tuo pačiu tai yra ir šėtoniškas ginklas - daugelyje religinės tematikos paveikslų galima matyti, kaip velniai trišakiais kankina nusidėjėlius.

Budizme trišakis yra Budos Trijų brangenybių simbolis. Tai trijų nuodų - tingėjimo, norėjimo ir pykčio - sunaikinimo simbolis.

Indijoje trišula (ginklas, labai panašus į trišakį) yra dievo Šyvos ginklu, o pats dievas žinomas kaip kūrėjas, sergėtojas ir griovėjas.

Trišakis taip pat sutinkamas ir kitose kultūrose. Pavyzdžiui, legendose pasakojama, kad Paracelsas ligonius gydė trišakiu. Trišakis taip pat buvo asmeninis Čingischano ženklas, jis buvo pavaizduotas ant Batijaus monetų.

Germanų ir skandinavų mitologijoje sutinkamas pavadinimas Melnyras. Šis ginklas dar vadinamas Hefaisto kūju arba Perūno kirviu. Tai ir dievo Toro kūjis, kuris turėjo labai trumpą rankeną. Ginklas buvo toks sunkus, kad jo niekas negalėjo pakelti. Ir tik Toras, apsimovęs stebuklingas pirštines, ne tik galėjo pakelti kūjį, bet ir kautis juo su priešais. Melnyras buvo toks galingas ginklas, kad galėjo iššaukti žaibus ir griaustinį.

Toro simbolis - Toro kūjis Mituose pasakojama, kad kūjį galėjo nukalti nykštukai dvergai Sindris ir Brokas. Jie su Lokiu susiginčijo, kas yra geresnis meistras. Lokis pralaimėjo ginčą, jam buvo užsiūta burna. Melnyras buvo universalus ginklas, kuris gyveno savo gyvenimą. Jis kartas nuo karto nuskrisdavo šalin nuo Toro, po to sugrįždavo atgal, juo buvo galima ne tik žudyti, bet ir atgaivinti.

Melnyras yra dievo Toro simbolis. Kūjo kopijos yra gana populiarios tarp Skandinavijos gyventojų, jos buvo nešiojamos pakabintos po kaklu kaip amuletai. Be to, kūju buvo šventinama santuoka, jis buvo dedamas po jaunavedžių lova, kad jie susilauktų daug vaikų.

Mitologijoje minima dar daug įvairių kitokių ginklų. Dažniausiai jų funkcijos buvo tokios pačios: tai buvo ne tik ginklai, bet ir magiški simboliai, kurie buvo naudojami ne tik fiziniam, bet ir psichologiniam gąsdinimui.

reklama

Šioje istorijoje: kalavijas, trišakis, Toro kūjis, Dieviški ginklai, ginklai

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 811 | | Reitingas: 5.0/1 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (373)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (288)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Kiek tiesos yra mituose apie plastinę chirurgiją?...

Grožį kiekvienas iš mūsų suprantame skirtingai, tačiau jis yra pakankamai svarbus kiekvienam norinčiam pritapti prie visuomenės, būti pripažintam. Ir nors besikreipiančių į plastikos chirurgus vis daugėja, apie šią sritį vis

paranormal.lt
Dantų balinimas! Tik 2 natūralūs ingredientai (video)...

Ši video pamoka parodys, kaip balinti dantis. Žemiau vaizdo pamoka apie tai, kaip balinti dantis vos per tris minutes, naudojant tik natūralius produktus. Jums reikės tik dviejų sudedamųjų dalių: sodos ir citrinų sulčių. Dantų
paranormal.lt
Imbieras, obuoliai ir citrinos greitai išplaus toksinus...

Kūno valymas! Sukaupti toksinai storojoje žarnoje gali būti pavojingi bendrai sveikatos būklei. Galite išvalyti tiesiąja žarna šiuo paprastu savadarbiu receptu, kuris apima imbieru, obuoliais, jūros druska ir citrina.
paranormal.lt
Atsisveikinkite su venų varikoze natūraliu būdu!...

Venų varikozė dažnai sukelia įvairūs faktoriai, pavyzdžiui, genetikos, nutukimas, nėštumas, amžius, ilgai stovint ar įtampos.

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Neįtikėtini faktai: keisčiausi...

Kiekvieno žmogaus gyvenime kartais nutinka tokie keisti sutapimai, kad nenorom kyla klausimas – ar tai iš tiesų atsitiktinumai? Arba koks nematomas scenaristas žaismingai valdo mūsų likimus?
paranormal.lt
Stebuklingas Gvadelupės Mergel...

Kiekvienais metais į Meksiką atvyksta milijonai žmonių, turėdami vieną tiksią – apsilankyti šiauriniame sostinės priemiestyje esančioje bažnyčioje ir savo akimis pamatyti Gvadelupės Mergelės Marijos, kuri laikoma abiejų

paranormal.lt
Ktonų civilizacija po žeme...

Neseniai Kinijos žiniasklaida paskelbė įdomią istoriją. 2003 metų vasario 28 dieną privačioje anglių kasybos šachtoje greta Czisi miesto įvyko avarija. Griūtis užvertė keturiolika ten dirbančių šachtininkų. Gelbėtojai atkasė dvy
paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Kokiais ginklais kariavo senie...

Senajame indų epe „Mahabharata“, parašytame sanskrito kalba ir sudarytame iš 18 knygų, yra daugiau nei 200 tūkstančių eilėraščių, turinčių duomenų apie Senovės Indijos religiją, pasaulėžiūrą, papročius, istoriją, taip pat legend
paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Visiškas ir greitas organizmo ...

Ciberžolė pagrindinis ingredientas šio recepto. Ciberžolė yra žinoma dėl jos veiklios medžiagos kurkumino, kuris turi daugiau nei 150 teigiamų terapinių veiksnių, įskaitant antioksidantines, priešuždegimines ir priešvėžines s

paranormal.lt
Šis receptas lengvai išvalys p...

Jei norite apsaugoti savo bronchus ir plaučius, tada šis receptas yra tai, ko jums reikia. Lengviau išvengti šių ligų nei jas gydyti. Daugelis mokslininkų teigia, kad šis receptas vėžio profilaktikai yra taip pat naudingas.
paranormal.lt
Egzemos gydymas! 5 geriausi ir...

Obuolių actas buvo naudojamas šimtmečius, gydymui nuo visų ligų. Įrodyta, kad obuolių actas žmogaus organizmui turi teigiamą poveikį. Tarp jų: cukraus kiekio kraujyje sumažinimas, pagerina net diabeto simptomus. Dažniausiai o

paranormal.lt
Vandenilio peroksidas vaistas ...

Dėmesio: Food Grade Vandenilio Peroksidas nėra maistas ar maisto papildas. Autoriai, tyrėjai bei kai kurie Hab. Mokslo Daktarai yra atlikę ypač daug tyrimų ir analizių, kurių metu pastebėjo, kad naudojant skiestą vandenilio p

paranormal.lt
Paskubėkite! Šis straipsnis ša...

Nuostabi priemonė! Šis 100% natūralus gėrimas valo ir pašalina toksinus, chemines medžiagas ir riebalus iš mūsų arterijų, kurie gali mums pakenkti.