Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Dvasios, Vaiduokliai » Peržiūrų: (518) Komentarų: (0) (05.11.2015 - 09:23)

Dvasios regėtojo galios stebina

Dvasių regėtojas lyg detektoriumi skenuoja po kojomis esančią žemę ir gali tiksliai nurodyti net prieš kelis šimtmečius palaidotų žmonių kapavietes. Žemaitis sugeba pasakyti, vyras ar moteris po žeme guli, nusako palaidotų žmonių skaičių ir net tai, ar žmogus laidotas be bažnytinių apeigų.

Nustebino archeologus

Buvęs Kulių miestelio seniūnas Bronius Mažonas suvokia, kad savame krašte pranašu nebus. Tačiau vyras atkakliai siekia sulaukti archeologų dėmesio ir tikina, kad jo galios gali būti rimta paspirtis istorikams ir tyrinėtojams.

"Esu tyrinėjęs daugybę Žemaitijos piliakalnių ir galiu tiksliai pasakyti, kurioje vietoje būta įtvirtinimų, kur buvo laidojama, o kur stovėjo pastatai. Tačiau kam jie buvo naudojami, galėtų atsakyti tik istoriniai tyrinėjimai. Gaila, kad rimtai archeologai į mane nežiūri. Tiesa, žinomą Klaipėdos istoriką ir archeologą Vladą Žulkų pavyko sugluminti. Profesorius yra parašęs knygą apie Skomantų piliakalnį. Joje

aiškinama, kad jokių kapinynų jam nepavyko rasti. Paskambinau jam ir pasakiau, kad aš radau ir, jei profesorius norės, galiu jam parodyti. Tą kartą telefonu kalbėjęs profesorius teištarė: "Oho", – juokėsi B.Mažonas.

Dvasiaregys tikino istoriką, kad Skomantuose būta net 19 įtvirtinimų. Nors istorikai tokių duomenų neturi.

Vyras atviravo, kad kapų paieškos užima visą jo laisvą laiką. Jam didžiausias malonumas – sėsti į automobilį ir nuvykti į tokias istorines vietas, kuriose nėra buvęs.

"Iš kur ta mano galia, ir pats nežinau. Tik žinau, kad ji – mano rankose. Ištiesiu rankas ir jaučiu energiją, sklindančią iš po žemės, nors ten žmonės gali būti palaidoti prieš tūkstantį ar aštuonis šimtus metų. Tačiau nė vieno kūno nesu atkasęs", – aiškino B.Mažonas.

Vyras savo galias pajuto po ypač sunkaus gyvenimo periodo, kai teko įveikti onkologinę ligą.

Eilėmis laidoti kariai

Tik vieną kartą vyras buvo sumąstęs griebtis kastuvo. Netoli Kulių miestelio jis atrado apie 300 vyrų palaidojimo vietą.

"Manau, kad tai kareiviai. Palaidoti vieni vyrai, nėra moterų. Ir sulaidoti vienas šalia kito, viena linija, o kapas driekiasi šalia kelio. Galvoju, kad vokiečiai, o gal prancūzai nuo Napoleono laikų. Man taip įdomu pasidarė, galvojau nueiti ir pakasinėti", – prisipažino vyras.

Tačiau visą savaitę aplinkybės vis trukdė įgyvendinti sumanymą, o galų gale vyras nusprendė mesti įkyrią mintį iš galvos ir nemėginti atkasinėti svetimų kapų.

"Supratau, kad man lyg kas neleistų. O ir iš tiesų – mirusiųjų gyvenimą reikia gerbti ir nelįsti į jį", – svarstė vyras.

Kojomis į saulę

Klaipėdos rajone, Prie Žvaginių piliakalnio, vyras surado kone 25 hektarų plotą, kur driekiasi žmonių palaidojimai.

"Prie Gondingos piliakalnio yra dar didesni užlaidoti plotai. Gal net 50 hektarų. Archeologai stebėjosi, kad tokie dideli plotai, tačiau tai yra tiesa. Šioje vietoje aptikti penki piliakalniai, o aš suradau dar du, bet niekas nenori apie tai girdėti", – piktinosi žemaitis.

B.Mažonas tvirtino, kad jam pavyksta pamatyti net V amžiuje palaidotų žmonių kapus.

"Senieji žemaičiai buvo laidojami kojomis į saulę. Žemaičiai – Saulės dinastijos palikuonys. Mažai kur pažymėta, kad tokia tradicija buvo. Jei tik aptinku, kad laidota kojomis į saulę, jau nesuku galvos ir žinau, kad tai senkapiai. Taip buvo iki XIII amžiaus, kai kryžiuočiai sunaikino daugumą žemaičių pilių", – aiškino B.Mažonas.

B.Mažonas teigė, kad jo regėjimus apie neįtikėtino dydžio kapavietes patvirtina ir istoriniai šaltiniai. Minima, kad vien Žalgirio mūšyje dalyvavo nuo 25 tūkst. iki 85 tūkst. žmonių, o žuvo nuo 15 tūkst. iki 50 tūkst. karių.

Vyras mėgino tyrinėti Saulės mūšio, kuris vyko 1236 m., vietoves.

"Dar iki šiol nežinau, kokio dydžio ten yra kapaviečių plotai. Laukuose galo nematyti", – pastebėjo B.Mažonas.

Randa požemines upes

Žemaitis prisipažino, kad savo galiomis regi net ir požeminius šaltinius.

"Ieškant ima degti rankų delnai, jaučiu karštį. Galiu aptikti požemines upes, šaltinius. Sugebu pamatyti ir tai, kaip palaidotas žmogus. Pamatau, kad po žeme – žydo kapas, juos laidojo sėdomis", – tikino vyras.

Kaip žemaitis atskiria vyro kapą nuo moteris, jis nenorėjo viešai prisipažinti.

"Nepapasakosiu, kaip. Žinau, kad Lietuvoje yra dar vienas toks, kaip aš. Vienas gargždiškis ieškojo savo sesers kapo. Ji buvo sušaudyta kartu su partizanais ir užkasta bendrame kape. Brolis iš Vilniaus atsivežė žinovą ir jis parodė pirštu, kur guli jo sesuo. Anuomet žmonės patys atsikasė savo seserį ir perlaidojo", – prieš du dešimtmečius nutikusią istoriją prisiminė B.Mažonas.

Maro laikų kapus Kulių miestelio gyventojas taip pat atskiria nuo kitų kapų ir tikina, kad palaidojimų teritorija yra kur kas didesnė, nei dažniausiai oficialiai yra žymima.

"Buvo iškasamas griovys ir sulaidojamos maro aukos. Matyti, kad žmogus prie žmogaus guli. Aplinkos ministerija viešai aiškina, kad prabangos dalykas yra surasti senkapius. O aš sakau, kad nieko panašaus. Tai būtinybė juos surasti ir pažymėti. O kas norės gyventi ant kapinių?" – pasakojo B.Mažonas.

Konsultuoja naujakurius

Vyras sulaukia vizitų naujakurių, prašančių patyrinėti sklypus, ar naujai įsigytų naujų namų vietoves.

"Kapinėse negalima ilgai būti. Žmogus ligomis sirgs, sveikatos problemos persekios. Jei kokia įstaiga ar mokykla pastatoma ant kapinių, daugybė darbuotojų ima skųstis ligomis", – pasakojo žemaitis.

Vyras atsitiktinai apžiūrėjo per Klaipėdos rajoną tiesiamo dujotiekio trasas.

"Archeologai ne iki galo apžiūrėjo kasinėtas vietas, tik išdraskyta liko. O juk tose vietose liko neatkastos urnos. Anuomet buvo laidojama ir urnose",– aiškino B.Mažonas.

Nelaimės vietose – kapai

Ką nors atradęs, B.Mažonas nesigėdi apie tai pranešti oficialioms įstaigoms.

Neseniai žemaitis parašė raštą Susisiekimo ministerijai ir išdėstė kone visą žemėlapį, nurodydamas, kokiose vietose kartojasi avarijos, jo manymu, dėl po žeme gulinčių mirusiųjų kaulų.

"Važiuojant nuo Vėžaičių Plungės link yra posūkis, kur žymima įvaža į mišką. Ten yra lentelė, kad netoliese yra žydų sušaudymo vieta. Kelias nutiestas ant kaulų. Šioje vietoje žmonės palaidoti be apeigų, lyg sprogmuo sprogęs, o kūnai taip ir liko. Per daugelį metų pastebėjau, kad čia itin daug avarijų nutinka", – įžvalgomis dalijosi žemaitis.

Apie savo regėjimą vyras pranešė ir Klaipėdos rajono policijos komisariatui bei siūlė vietą pažymėti ženklu, kad vairuotojai būtų atidesni.

"Prieš metus netoli šios vietos buvo didelė avarija. Prieš tai buvo dar ne viena", – tarstelėjo Kulių gyventojas.

Iš tiesų, praėjusių metų rugsėjį nutikusioje avarijoje buvo sužaloti keturi žmonės, o žuvo 17-metis.

Vos išvažiavus už Vėžaičių, Perkūnų kaime, "Volvo V40", kuriuo važiavo keturi to paties kaimo vaikinai, išvažiavo į priešpriešą ir trenkėsi į atvažiuojantį kitą automobilį.

"Per visą kelią šioje vietoje yra po žeme trikampis, kur guli žmonių kaulai. Žmogaus siela visuomet nerimsta, jei kūnas palaidotas be apeigų", – įtikinėjo vyras.

Mįslę užminė akmuo

B.Mažonas, aptikęs vieną itin seną kapinyną, iki šiol neranda knygose atsakymo į jį kankinantį klausimą.

"Tai senkapiai, nežinia, kurio šimtmečio. Tačiau įdomu tai, kad ant vyrų kapų buvo dedami akmenys – niekuo neypatingi, tiesiog paimti iš laukų. Matau, vyras guli, šalia moterys dvi. Bent penkiose vietose radau tokius palaidojimus. Vienas – netoli Imbarės. Ir kodėl vyras su dviem moterimis laidotas?" – stebėjosi B.Mažonas.

Jonas Trinkūnas knygoje "Lietuvių senosios religijos kelias" iš tiesų mini istorikų patvirtintus faktus, kad anuomet kapai galėjo būti apjuosiami akmenų vainiku ar pažymimi pavieniai akmenimis.

Esą šis paprotys išsilaikė beveik iki XVII a., nes archeologai rado to meto palaidojimuose pavienių akmenų mirusiojo kojūgalyje arba duobės šone.

Komentaras

Libertas Klimka

Gamtos mokslų daktaras, istorikas, etnologas

Ar tiesą kalba šis žemaitis, galima patikrinti tik vienu būdu – atkasti palaikus. O šiaip jis paminėjo vieną įdomų dalyką. Lietuvoje pirmieji griautiniai palaidojimai, kai buvo nustota deginti, iš tiesų buvo taip, kaip žmogus pasakoja, – į rytus. Tik vyrai ir moterys buvo laidojami į skirtingas puses, todėl buvo galima tiksliai nusakyti, kada buvo laidota, kokią valandą. Todėl ir vaikų palaikus buvo galima atskirti: mergaitė ar berniukas palaidotas. Taip pat tikėtina, kad ir dabar atrandami piliakalniai. Nes jų yra labai daug. Šis žmogus būtų naudingas istorikams, kategoriškai neteigčiau, kad jis neteisus. Yra žmonių, kurie turi ypatingų aplinkos jutimo galių. Tačiau nesu girdėjęs, kad ant vyrų kapų būtų dedami akmenys. Vakarų ir centrinėje Europoje aptinkama keistų palaidojimų – akmuo buvo įkišamas net į burną. Tai sietina su raganavimu ar vilkolakių baime. Kūnai tūkstantį metų iki Kristaus buvo deginami. Ši tradicija nuo V amžiaus vėl sugrįžo. Senosios laidojimo apeigos rodo, kad anapusiniu gyvenimu tikėta dar iki Kristaus. Žmonės buvo laidojami su įkapėmis, nes tikėta, kad žmogus gyvens kitą gyvenimą ir naudosis daiktais, kurie jam buvo įdedami. Nedaug išlikę faktų apie senovės laidojimo papročius. Žinoma tik tiek, kad po laidotuvių šeima, grįždama namo, išardydavo tiltuką, kad vėlė nesugrįžtų. Kiekvienos kaimo kapinaitės būtinai turėdavo turėti vartelius ir jie turėjo būti uždaryti. Vėlės oficialiai kviečiamos tik prie Kūčių stalo. Per Vėlines žmonės nedirbdavo darbų aštriais įrankiais, kad vėlės nesusižeistų, jei kartais apsilankytų. Tik kai kur išlikęs paprotys per Vėlines deginti senus kryžius.

reklama

Asta Aleksėjūnaitė Šaltinis

Šioje istorijoje: Bronius Mažonas, Dvasių regėtojai, Dvasios, Aiškiaregys

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 518 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (373)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (288)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Krienų lapai - vienintelė priemonė šalinanti druskas iš...

Norite atsikratyti druskos, kuri susikaupė jūsų organizme? Nepašalinus, gali lemti skausmus. Paimkite du šviežius krienų didelius lapus. Prieš miegą pamirkykite juos iš abiejų pusių verdančiame vandenyje ir ir iškarto uždėkite
paranormal.lt
Alyvmedžio lapelių arbatą turi didelės gydomąsias savyb...

Alyvmedis - senovinis augalas, kuris buvo naudojamas tiek maiste, tiek kaip gydymo priemonė. Jis yra žinomas dėl savo gydomųjų savybių gydant tam tikras ligas dėl veikliosios medžiagos Oleuropeino. Alyvmedžio lapai naudingi gyd
paranormal.lt
Kaip paruoši valančią imbiero arbata su citrina...

Labai skani ir naudinga arbata. Imbiero šaknis padeda pašalinti žarnyno dujas, atpalaiduoja ir ramina virškinimo traktą. Ir citrina, ir imbieras turi daug antioksidantų, kurie slopina uždegimą.

paranormal.lt
Naktinė grožio kaukė: gelis rankoms ir kojoms!...

Pabuskite, kaip princesė! Natūrali kaukė susideda iš natūralių ingredientų, tokių, kaip jogurtas, medus ir citrina, kuri padės gauti lygią ir švelnią odą.

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Visiškas ir greitas organizmo ...

Ciberžolė pagrindinis ingredientas šio recepto. Ciberžolė yra žinoma dėl jos veiklios medžiagos kurkumino, kuris turi daugiau nei 150 teigiamų terapinių veiksnių, įskaitant antioksidantines, priešuždegimines ir priešvėžines s

paranormal.lt
Šis receptas lengvai išvalys p...

Jei norite apsaugoti savo bronchus ir plaučius, tada šis receptas yra tai, ko jums reikia. Lengviau išvengti šių ligų nei jas gydyti. Daugelis mokslininkų teigia, kad šis receptas vėžio profilaktikai yra taip pat naudingas.
paranormal.lt
Egzemos gydymas! 5 geriausi ir...

Obuolių actas buvo naudojamas šimtmečius, gydymui nuo visų ligų. Įrodyta, kad obuolių actas žmogaus organizmui turi teigiamą poveikį. Tarp jų: cukraus kiekio kraujyje sumažinimas, pagerina net diabeto simptomus. Dažniausiai o

paranormal.lt
Vandenilio peroksidas vaistas ...

Dėmesio: Food Grade Vandenilio Peroksidas nėra maistas ar maisto papildas. Autoriai, tyrėjai bei kai kurie Hab. Mokslo Daktarai yra atlikę ypač daug tyrimų ir analizių, kurių metu pastebėjo, kad naudojant skiestą vandenilio p

paranormal.lt
Paskubėkite! Šis straipsnis ša...

Nuostabi priemonė! Šis 100% natūralus gėrimas valo ir pašalina toksinus, chemines medžiagas ir riebalus iš mūsų arterijų, kurie gali mums pakenkti.