Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Hipotezės » Peržiūrų: (1.2K) Komentarų: (0) (22.06.2015 - 07:10)

Energetinis vampyravimas ir jo priežastys

Pastaruoju metu daug girdime apie smurtą artimoje aplinkoje. Valstybė netgi išleido įstatymus, pagal kuriuos baudžiami tie, kurie smurtauja prieš savo sutuoktinius ar vaikus. Tačiau fizinis ar psichologinis smurtas tai tik pasekmė. Kur kas svarbesnės yra priežastys, susijusios su plika akimi nematomu energetiniu smurtu.

Šio reiškinio priežastys yra daugiasluoksnės, giluminės, dvasinės, greičiau karminės. Jeigu jis aktyviai reiškiasi konkrečioje žmonių grupėje, pavyzdžiui šeima, ar darbo kolektyvas, byloja apie neharmoningus santykius. Iš vienos pusės - žmonės vieni kitus moko meilės ir laisvės nesuvokdami esmės. Dievas žmogų sukūrė pagal savo atvaizdą, vadinasi tobulą. Ateidamas į žemę kaip kūnas žmogus netenka beveik viso jam Dievo suteikto energijos potencialo. Kodėl taip vyksta? Ar tai ir yra meilės ir laisvės pamoka, kurią turime išmokti?

Energetinis vampyravimas Neharmoningi santykiai pasireiškia tada, kai pažeidžiamos asmeninės erdvės ribos siekiant siaurų, vartotojiškų tikslų - patenkinti savo ego. Vartotojiški santykiai, kai dominuoja naudos poreikis, visada yra vampyriški. Savo įgimto energijos potencialo susigrąžinimas ir išsaugojimas yra tolygus menui gyventi tobulai. Mes turime išsaugant savo ribas ir mokėti nepažeisti kito asmens ribų, nepriklausomai nuo to, kas tu būsi: paprastas žmogus, institucija, bažnyčia ar valstybė. Tai ir yra meilė. Atsakykite, kiek jos yra mūsų visuomenėje?

Kodėl žmonės vieni iš kitų „geria“ energiją?

ŽMOGUI, KURIO SĄMONĖ MIEGA NIEKADA NEUŽTENKA SAVOS ENERJOS, NES JĄ IŠŠVAISTO IEŠKODAMAS PALAIMOS FORMOSE, KURIOS YRA LAIKINOS.

Jis išeikvoja save laikinoms formoms, nes yra pamiršęs, kas jis toks. Dalis žmonių energijos pasisemia iš gamtos, bet dalis žmonių energijos šaltiniu mato kitus žmones. Jie kuria strategijas, kaip tą energiją išgauti ir šiuo klausimu yra be galo išradingi.

Tai yra natūralus poreikis tų, kurie gyvena sapne, ribinėje matricoje, linijinėje logikoje ir suvokia save TIK kaip fizinius kūnus. Tokių yra dauguma, mes patys dažnai vieni kitus vampyruojame reikalaudami dėmesio, prieš žmogaus valią. Tai irgi yra savotiška prievarta, kurios net nepastebime.

Kaip laiku diagnozuoti vampyravimą?

Silpną vampyraujantį žmogų visada lengva atpažinti iš kalbos. Jis būna nuskriaustas, dejuoja, aimanuoja, vaidina pasaulio sąžinę, viską žinantį, nuskriaustą teisuolį, kuris tik vienintelis suvokia kaip viskas turi būti, o kiti, jo nuomone, daro viską neteisingai, meluoja ir skaudina Dievą.

Jam visi, visada privalo kažką duoti už dyką. Jis visada ką nors turi teisę gauti nemokamai, veltui. Jis stengiasi žaisti morale ir sąžine (jo paties išgalvota), apeliuoti į privalomą pagalbą artimui, primena populiarias socialines klišes. Ir, jeigu susitinka potencialiai stipresnį žmogų už save, iš kurio nori kažką gauti veltui, įvelia jį į savo nešvarius žaidimus, į savo išgalvotų stereotipų ir baimių voratinklius, siekia bet kokia kaina išgauti pažadus duoti, o paskui apeliuoja į sąžinę, gąsdina, grasiną, bando visaip paveikti, nuolat primena kokias nors „klaidas“, „nuodėmes“, lipa ant įvairiausių skaudulių, tam, kad atkreiptų į save dėmesį. Paradoksas tame, kad duoti vampyrui galime, da-nai tai darome iš gailesčio, bet negalime leisti priprasti prie "pastovaus gero", nes vampyras, pripratęs lengvai gauti, nesustos. Todėl jis nesivysto ir dažniausiai degraduoja kaip asmenybė.

Kaip atpažinti medžiojantį vampyrą?

Vampyravimas kaip tam tikra magija santykiams išlaikyti atsiranda kai trūksta meilės sau. O kai nemyli savęs, negali mylėti kitų.

Santykiai be meilės iš esmės ir yra energetinis vampyravimas, nes susiję su vartojimu. SANTYKIŲ MAGIJA VISADA YRA PRIEVARTINĖ, PAŽEIDŽIA VISATOS HARMONIJOS DĖSNIUS IR UŽTRAUKIA KARMĄ.

Kaip atpažinti medžiojantį vampyrą ir nepakliūti į jo pinkles?

Medžiojantis vampyras dažniausiai atlieka kelis tipinius veiksmus:

1. Reklaminė stadija, voratinklio pynimas

Vampyras medžioklę pradeda nuo specialiųjų efektų ir reklamos. Jis stengiasi būti patrauklus, kuo nors iššaukti, atkreipti dėmesį. Parazituojantis žmogus geba demonstruoti savo puikų fasadą. Jis gali mokėti gražiai kalbėti, logiškai dėstyti mintis, demonstruoti įvairius savo išskirtinumus, tačiau žodžiai ir darbai retai kada sutampa. Kitais atvejais jis siekia iššaukti gailestingumą ir t.t.
Migla ir makaronų kabinimas antroji vampyro profesija. Jis nesustodamas pasakos apie save, savo žygdarbius ir darbus, koks jis „raitelis puikus“ ir t.t. Kiti gali pasakoti apie savo bėdas, ligas, netikusius vaikus, vyrus, žmonas, uošves ir t.t. Tikslas – atkreipti dėmesį ir kuo nors sužavėti, užkabinti, suvilioti, išgąsdinti, padaryti „įspūdį“.

Pirmame medžioklės etape jis gali pats rodyti padidintą dėmesį aukai, pavyzdžiui girti, žerti komplimentus ir pan. o paskui, kai auka patiki jo žodžiais, patenka į jo pinkles. Tokiu būdu vampyras savo investicijas atsiima su kaupu. Dažniausiai reklaminę stadiją jis vadina tiesiog investicijomis į neblogą variantą išlikti.

2. Tardymas, žvalgyba, informacijos rinkimas

Tai ne toks tardymas, kuris vyksta prokuratūroje ar policijoje. Tiesiog vampyras nuolat renka informacija apie auką, apie jo vidinį pasaulį, pasaulėžiūrą, charakterį, įpročius, trūkumus, pomėgius. Jis gali pateikti pačius įvairiausius klausimus, įvelti į provokacijas, bendrus projektus, situacijas, žaidimus be taisyklių ir žiūrėti kaip į tai reaguoja potenciali auka. Visi aukos atsakymai tiek į tiesioginius klausimus, tiek ir į provokacijas yra fiksuojami vampyro. Kiekvienas aukos pasakytas žodis vėliau bus panaudojamas prieš jį patį.

Po kurio laiko, kai auka pakankamai daug pasako apie save, vampyras sukuria ilgalaikį planą. Aukos vidinis žemėlapis, jo trūkumai ir skausmingos vietos vampyrą domina ypatingai, nes įėjus į vidinį pasaulį, per tai vėliau daromas psichologinis spaudimas. Kitaip tariant, vampyras nuolat ieško jautrių temų, per kurias galima būtų auką laikyti už energetinio pavadėlio: „o tu juki žadėjai“, „o tu juk sakei“, „tu privalai, nes taip reikia“, „darai klaidą, nes elgiesi ne taip“, „mes juk susitarėm, o tu .... ?“, „tu elgiesi kaip ....“, „štai anas, kaimynas elgiasi teisingai, o tu ...?“ ir t.t. Tai gali būtų labai didelis jautrių temų ir baimių sąrašas, pačiais įvairiausias klausimais.

3. Budrumo užmigdymas

Vampyras visados stengiasi užmigdyti aukos budrumą. Ištardęs auką ir sudaręs jautrių temų sąrašą, vėliau jis gali perimti visą aukos vidinės erdvės kontrolę. Budrumo užmigdymui naudojamos priemonės, panašios į hipnozę.

Nuslopinus budrumą, suleidžiami nuodai. Iš pradžių auka džiaugiasi radęs tikrą draugą ir bendraminti, nes vampyras pritaria viskam, ką galvoja ir savo auka, perima kalbos bei elgesio manieras, pradeda domėtis tais pačiais dalykais, pokalbiuose besąlygiškai pritaria, giria, džiaugiasi. Auka tiki radęs tikrą draugą, bendramintį. Vėliau, pamažu vampyras pradeda keisti aukos vidinį pasaulį ta linkme, kad pastarasis galvotų šiek tiek kitaip. Pamažu aukos vidinis pasaulis pakeičiamas taip, kad vampyrui būtų lengviau manipuliuoti. Jautrios temos padaromos amžinai neišsprendžiamais galvosūkiais.

4. Dominavimo inversija

Viskas panašiai vyksta iki tol, kol vampyras perima visą aukos vidinį pasaulį ir žino visus jautrius mygtukus, kuriuos reikia paspausti, kad partneris, atiduotų savo dėmesį ir elgtųsi prognozuojamai tiksliai. Jei pirmajame etape vampyras leidžia aukai dominuoti, mainais už vidinio pasaulio atskleidimą, tai šiame etape jis pilnai priklauso vampyrui. Parazitas, paliesdamas skaudžias temas peržengia aukos skausmo barjerą iki tokio lygio, jog pastarasis laikui bėgant, net nesijaučia esąs manipuliuojamas. Paskui jau galima iš jo laisvai tyčiotis ir šaipytis, jeigu vampyras nori pasiekti sau palankaus rezultato.

5. Energijos čiulpimas

Penkta stadija yra energijos čiulpimas arba ėdimas. Tokiu būdu svetimas protas perima kontrolę ir ima viršų. Auka tampa priklausoma nuo silpnesnio, kuris jį nuolat vienaip ar kitais terorizuoja, siekiant gauti resursų bei gyvybinės energijos. Vampyras, puikiai ištyręs aukos silpnas ir stiprias vietas, žinodamas jo vidinį pasaulį, ima manipuliuoti, paskatindamas per stiprias ir paspausdamas silpnas vienas, kai to reikia dėmesiui atkreipti ir energijai gauti. Energija nusiurbiama, kai žmogus įspraudžiamas į siaurus svetimų idėjų rėmus ir dalinai perėmus vidinio pasaulio kontrolę. Bet kokią savikritiką ar savianalizę vampyras partneryje slopina patyčiomis ir šantažu. Tada auką galima kada nori išgadinti, sugėdinti, iššaukti pyktį, gailestį, priversti veikti, sulaikyti nuo veiksmų ir t.t. Svarbu, kad auka nepradėtų kritiškai mąstyti ir, kad neatsibustų.

Vienas iš galimų čiulpimo scenarijų

Čiulpimas kartais pasireiškia dar kitaip. Vampyras, žinodamas aukos „vidinį žemėlapį“, jo trūkumus ir pliusus, jautrias vietas, suvaidina būsenas, pavyzdžiui, pyktį, liūdesį, džiaugsmą ir tokiu būdu iššaukia dėmesį. Provokuodamas, bet negaudamas adekvataus dėmesio iš partnerio, vampyras gali suvaidinti ligą net su realiais simptomais, o taip pat nelaimę, bejėgiškumą, pyktį, liūdesį ir t.t. Kartais tos būsenos vampyro sąmonėje atsiranda savaime, automatiškai, kai staigiai keičiasi situacija, o reikia pasisotinti.

Jei dar vis negauna reikiamo atsako, vampyras iššaukia konfliktus lygioje vietoje, kai, rodos, jokios loginės priežasties tam nėra. Kadangi auka jau būna emociškai pririšta, jis į provokacijas reaguoja prognozuojamai, impulsyviai ir automatiškai. Pavyzdžiui vampyraujantis žmogus tyčia, kvailais savo veiksmais gali iššaukti aukos smurtą, o paskui ilgai dejuoti, jog mėginta susidoroti.
Konfliktų provokavimas lygioje vietoje, kai tam nėra jokios loginės, racionalios priežasties, yra pats galingiausias vampyravimas.

Gero žiūrėjimo:

Šioje istorijoje: vampyrizmas, Energetinis vampyravimas

Šaltinis Gintaras

reklama

Turi savo nuomone, gali kažką pasakyti, pasidalinti sveikatos receptu, įnovaciją, pranešk per 5 minutes ir tave pastebės!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 1269 | | Reitingas: 0.0/0 |
PANAŠIOS NAUJIENOS: Griežtai draudžiama PARANORMAL paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu, be nuorodos į PARANORMAL.LT šaltinį.

//Parašykite savo nuomonę, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Ekologiškų produktų, antikvaro, ezoterikos skelbimų portalas
paranormal.lt
upėtakiai...

Dabartiniu metu parduodame vaivorykštinius upėtakius tvenkinių įžuvinimui. Turime žuvyčių nuo 10 gr. iki 300 gr. Dar tur...
paranormal.lt
Bioenergetinis gydymas ir konsultacijos...

Bioenergetikė, asmeninio tobulėjimo trenerė teikia individualias konsultacijas Kaune. Atlieku auros diagnostika, atst...

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:10:26

Saldainiai be cukr... 1

00:06:16

Soda. Kaip teising... 2

00:10:15

Kraujo valymas nat... 0Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (1349)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (1419)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicinos naujienos

paranormal.lt
Geri patarimai, kaip bėgioti, kad būtumėte sveiki...

2013 metų liepos 18-ąją pradėjęs bėgti nuo gimtųjų namų pietų Anglijoje ir per 621 dienas apibėgęs Žemės rutulį britas Kevinas K...
paranormal.lt
Kvepalų daroma žala sveikatai ir aplinkai...

Jie kvepia maloniai, tačiau kas būtent juose kvepia? Parduotuvėse yra kvepalų su citrinos, medžių, gėlių aromatais, bet tai nere...
paranormal.lt
33 metų vyras teigia storosios žarnos vėžį išsigydęs ka...

D. Hibbittui buvo diagnozuotas III stadijos storosios žarnos vėžys. Po gydymo Christie ligoninėje (Mančesteris, JK) vėžys grį...

paranormal.lt
Kaip atstatyti pažeistus inkstus, naudojant tik 1 arbat...

Inkstai - gyvybiškai svarbus organas mūsų kūne. Pagrindinė jo funkcija yra užtikrinti hormonų ir fermentų veiklą, kad suskaid...