Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Hipotezės » Peržiūrų: (1083) Komentarų: (0) (22.06.2015 - 07:10)

Energetinis vampyravimas ir jo priežastys

Pastaruoju metu daug girdime apie smurtą artimoje aplinkoje. Valstybė netgi išleido įstatymus, pagal kuriuos baudžiami tie, kurie smurtauja prieš savo sutuoktinius ar vaikus. Tačiau fizinis ar psichologinis smurtas tai tik pasekmė. Kur kas svarbesnės yra priežastys, susijusios su plika akimi nematomu energetiniu smurtu.

Šio reiškinio priežastys yra daugiasluoksnės, giluminės, dvasinės, greičiau karminės. Jeigu jis aktyviai reiškiasi konkrečioje žmonių grupėje, pavyzdžiui šeima, ar darbo kolektyvas, byloja apie neharmoningus santykius. Iš vienos pusės - žmonės vieni kitus moko meilės ir laisvės nesuvokdami esmės. Dievas žmogų sukūrė pagal savo atvaizdą, vadinasi tobulą. Ateidamas į žemę kaip kūnas žmogus netenka beveik viso jam Dievo suteikto energijos potencialo. Kodėl taip vyksta? Ar tai ir yra meilės ir laisvės pamoka, kurią turime išmokti?

Energetinis vampyravimas Neharmoningi santykiai pasireiškia tada, kai pažeidžiamos asmeninės erdvės ribos siekiant siaurų, vartotojiškų tikslų - patenkinti savo ego. Vartotojiški santykiai, kai dominuoja naudos poreikis, visada yra vampyriški. Savo įgimto energijos potencialo susigrąžinimas ir išsaugojimas yra tolygus menui gyventi tobulai. Mes turime išsaugant savo ribas ir mokėti nepažeisti kito asmens ribų, nepriklausomai nuo to, kas tu būsi: paprastas žmogus, institucija, bažnyčia ar valstybė. Tai ir yra meilė. Atsakykite, kiek jos yra mūsų visuomenėje?

Kodėl žmonės vieni iš kitų „geria“ energiją?

ŽMOGUI, KURIO SĄMONĖ MIEGA NIEKADA NEUŽTENKA SAVOS ENERJOS, NES JĄ IŠŠVAISTO IEŠKODAMAS PALAIMOS FORMOSE, KURIOS YRA LAIKINOS.

Jis išeikvoja save laikinoms formoms, nes yra pamiršęs, kas jis toks. Dalis žmonių energijos pasisemia iš gamtos, bet dalis žmonių energijos šaltiniu mato kitus žmones. Jie kuria strategijas, kaip tą energiją išgauti ir šiuo klausimu yra be galo išradingi.

Tai yra natūralus poreikis tų, kurie gyvena sapne, ribinėje matricoje, linijinėje logikoje ir suvokia save TIK kaip fizinius kūnus. Tokių yra dauguma, mes patys dažnai vieni kitus vampyruojame reikalaudami dėmesio, prieš žmogaus valią. Tai irgi yra savotiška prievarta, kurios net nepastebime.

Kaip laiku diagnozuoti vampyravimą?

Silpną vampyraujantį žmogų visada lengva atpažinti iš kalbos. Jis būna nuskriaustas, dejuoja, aimanuoja, vaidina pasaulio sąžinę, viską žinantį, nuskriaustą teisuolį, kuris tik vienintelis suvokia kaip viskas turi būti, o kiti, jo nuomone, daro viską neteisingai, meluoja ir skaudina Dievą.

Jam visi, visada privalo kažką duoti už dyką. Jis visada ką nors turi teisę gauti nemokamai, veltui. Jis stengiasi žaisti morale ir sąžine (jo paties išgalvota), apeliuoti į privalomą pagalbą artimui, primena populiarias socialines klišes. Ir, jeigu susitinka potencialiai stipresnį žmogų už save, iš kurio nori kažką gauti veltui, įvelia jį į savo nešvarius žaidimus, į savo išgalvotų stereotipų ir baimių voratinklius, siekia bet kokia kaina išgauti pažadus duoti, o paskui apeliuoja į sąžinę, gąsdina, grasiną, bando visaip paveikti, nuolat primena kokias nors „klaidas“, „nuodėmes“, lipa ant įvairiausių skaudulių, tam, kad atkreiptų į save dėmesį. Paradoksas tame, kad duoti vampyrui galime, da-nai tai darome iš gailesčio, bet negalime leisti priprasti prie "pastovaus gero", nes vampyras, pripratęs lengvai gauti, nesustos. Todėl jis nesivysto ir dažniausiai degraduoja kaip asmenybė.

Kaip atpažinti medžiojantį vampyrą?

Vampyravimas kaip tam tikra magija santykiams išlaikyti atsiranda kai trūksta meilės sau. O kai nemyli savęs, negali mylėti kitų.

Santykiai be meilės iš esmės ir yra energetinis vampyravimas, nes susiję su vartojimu. SANTYKIŲ MAGIJA VISADA YRA PRIEVARTINĖ, PAŽEIDŽIA VISATOS HARMONIJOS DĖSNIUS IR UŽTRAUKIA KARMĄ.

Kaip atpažinti medžiojantį vampyrą ir nepakliūti į jo pinkles?

Medžiojantis vampyras dažniausiai atlieka kelis tipinius veiksmus:

1. Reklaminė stadija, voratinklio pynimas

Vampyras medžioklę pradeda nuo specialiųjų efektų ir reklamos. Jis stengiasi būti patrauklus, kuo nors iššaukti, atkreipti dėmesį. Parazituojantis žmogus geba demonstruoti savo puikų fasadą. Jis gali mokėti gražiai kalbėti, logiškai dėstyti mintis, demonstruoti įvairius savo išskirtinumus, tačiau žodžiai ir darbai retai kada sutampa. Kitais atvejais jis siekia iššaukti gailestingumą ir t.t.
Migla ir makaronų kabinimas antroji vampyro profesija. Jis nesustodamas pasakos apie save, savo žygdarbius ir darbus, koks jis „raitelis puikus“ ir t.t. Kiti gali pasakoti apie savo bėdas, ligas, netikusius vaikus, vyrus, žmonas, uošves ir t.t. Tikslas – atkreipti dėmesį ir kuo nors sužavėti, užkabinti, suvilioti, išgąsdinti, padaryti „įspūdį“.

Pirmame medžioklės etape jis gali pats rodyti padidintą dėmesį aukai, pavyzdžiui girti, žerti komplimentus ir pan. o paskui, kai auka patiki jo žodžiais, patenka į jo pinkles. Tokiu būdu vampyras savo investicijas atsiima su kaupu. Dažniausiai reklaminę stadiją jis vadina tiesiog investicijomis į neblogą variantą išlikti.

2. Tardymas, žvalgyba, informacijos rinkimas

Tai ne toks tardymas, kuris vyksta prokuratūroje ar policijoje. Tiesiog vampyras nuolat renka informacija apie auką, apie jo vidinį pasaulį, pasaulėžiūrą, charakterį, įpročius, trūkumus, pomėgius. Jis gali pateikti pačius įvairiausius klausimus, įvelti į provokacijas, bendrus projektus, situacijas, žaidimus be taisyklių ir žiūrėti kaip į tai reaguoja potenciali auka. Visi aukos atsakymai tiek į tiesioginius klausimus, tiek ir į provokacijas yra fiksuojami vampyro. Kiekvienas aukos pasakytas žodis vėliau bus panaudojamas prieš jį patį.

Po kurio laiko, kai auka pakankamai daug pasako apie save, vampyras sukuria ilgalaikį planą. Aukos vidinis žemėlapis, jo trūkumai ir skausmingos vietos vampyrą domina ypatingai, nes įėjus į vidinį pasaulį, per tai vėliau daromas psichologinis spaudimas. Kitaip tariant, vampyras nuolat ieško jautrių temų, per kurias galima būtų auką laikyti už energetinio pavadėlio: „o tu juki žadėjai“, „o tu juk sakei“, „tu privalai, nes taip reikia“, „darai klaidą, nes elgiesi ne taip“, „mes juk susitarėm, o tu .... ?“, „tu elgiesi kaip ....“, „štai anas, kaimynas elgiasi teisingai, o tu ...?“ ir t.t. Tai gali būtų labai didelis jautrių temų ir baimių sąrašas, pačiais įvairiausias klausimais.

3. Budrumo užmigdymas

Vampyras visados stengiasi užmigdyti aukos budrumą. Ištardęs auką ir sudaręs jautrių temų sąrašą, vėliau jis gali perimti visą aukos vidinės erdvės kontrolę. Budrumo užmigdymui naudojamos priemonės, panašios į hipnozę.

Nuslopinus budrumą, suleidžiami nuodai. Iš pradžių auka džiaugiasi radęs tikrą draugą ir bendraminti, nes vampyras pritaria viskam, ką galvoja ir savo auka, perima kalbos bei elgesio manieras, pradeda domėtis tais pačiais dalykais, pokalbiuose besąlygiškai pritaria, giria, džiaugiasi. Auka tiki radęs tikrą draugą, bendramintį. Vėliau, pamažu vampyras pradeda keisti aukos vidinį pasaulį ta linkme, kad pastarasis galvotų šiek tiek kitaip. Pamažu aukos vidinis pasaulis pakeičiamas taip, kad vampyrui būtų lengviau manipuliuoti. Jautrios temos padaromos amžinai neišsprendžiamais galvosūkiais.

4. Dominavimo inversija

Viskas panašiai vyksta iki tol, kol vampyras perima visą aukos vidinį pasaulį ir žino visus jautrius mygtukus, kuriuos reikia paspausti, kad partneris, atiduotų savo dėmesį ir elgtųsi prognozuojamai tiksliai. Jei pirmajame etape vampyras leidžia aukai dominuoti, mainais už vidinio pasaulio atskleidimą, tai šiame etape jis pilnai priklauso vampyrui. Parazitas, paliesdamas skaudžias temas peržengia aukos skausmo barjerą iki tokio lygio, jog pastarasis laikui bėgant, net nesijaučia esąs manipuliuojamas. Paskui jau galima iš jo laisvai tyčiotis ir šaipytis, jeigu vampyras nori pasiekti sau palankaus rezultato.

5. Energijos čiulpimas

Penkta stadija yra energijos čiulpimas arba ėdimas. Tokiu būdu svetimas protas perima kontrolę ir ima viršų. Auka tampa priklausoma nuo silpnesnio, kuris jį nuolat vienaip ar kitais terorizuoja, siekiant gauti resursų bei gyvybinės energijos. Vampyras, puikiai ištyręs aukos silpnas ir stiprias vietas, žinodamas jo vidinį pasaulį, ima manipuliuoti, paskatindamas per stiprias ir paspausdamas silpnas vienas, kai to reikia dėmesiui atkreipti ir energijai gauti. Energija nusiurbiama, kai žmogus įspraudžiamas į siaurus svetimų idėjų rėmus ir dalinai perėmus vidinio pasaulio kontrolę. Bet kokią savikritiką ar savianalizę vampyras partneryje slopina patyčiomis ir šantažu. Tada auką galima kada nori išgadinti, sugėdinti, iššaukti pyktį, gailestį, priversti veikti, sulaikyti nuo veiksmų ir t.t. Svarbu, kad auka nepradėtų kritiškai mąstyti ir, kad neatsibustų.

Vienas iš galimų čiulpimo scenarijų

Čiulpimas kartais pasireiškia dar kitaip. Vampyras, žinodamas aukos „vidinį žemėlapį“, jo trūkumus ir pliusus, jautrias vietas, suvaidina būsenas, pavyzdžiui, pyktį, liūdesį, džiaugsmą ir tokiu būdu iššaukia dėmesį. Provokuodamas, bet negaudamas adekvataus dėmesio iš partnerio, vampyras gali suvaidinti ligą net su realiais simptomais, o taip pat nelaimę, bejėgiškumą, pyktį, liūdesį ir t.t. Kartais tos būsenos vampyro sąmonėje atsiranda savaime, automatiškai, kai staigiai keičiasi situacija, o reikia pasisotinti.

Jei dar vis negauna reikiamo atsako, vampyras iššaukia konfliktus lygioje vietoje, kai, rodos, jokios loginės priežasties tam nėra. Kadangi auka jau būna emociškai pririšta, jis į provokacijas reaguoja prognozuojamai, impulsyviai ir automatiškai. Pavyzdžiui vampyraujantis žmogus tyčia, kvailais savo veiksmais gali iššaukti aukos smurtą, o paskui ilgai dejuoti, jog mėginta susidoroti.
Konfliktų provokavimas lygioje vietoje, kai tam nėra jokios loginės, racionalios priežasties, yra pats galingiausias vampyravimas.

Gero žiūrėjimo:

reklama

Gintaras Šaltinis

Šioje istorijoje: vampyrizmas, Energetinis vampyravimas

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 1083 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (351)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (270)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Kuo naudinga želatina ir kaip ją galima panaudoti...

Želatina – maisto produktas, kuris gali būti lapelių arba grūdelių forma, beskonis ir bekvapis, išgaunamas iš gyvūnų ir žuvų audinių. Žodis želatina kilęs iš lotynų kalbos žodžio „gelatus“, reiškiančio &bdqu

paranormal.lt
Kava sumažina tikimybė susirgti kepenų ciroze...

Apžvelgus ne vieną atliktą tyrimą buvo nustatyta, kad kavos gėrimas gali padėti sumažinti žalą, kurią daro nesveikas maistas bei alkoholis.

paranormal.lt
Atsisveikinkite su inkstų akmenimis vos per vieną savai...

Atsisveikinkite su inkstų akmenimis vos per vieną savaitę - nuostabus receptas! Šis receptas daugeliui padėjo išvengti operacijos!
paranormal.lt
Kaip greitai atsikratyti nuospaudų...

Sausa nuospauda ant kojų pirštų ir pado pagalvėlių - ne tik estetinė problema. Nuospaudos gali būti gana skausmingos, ypač jei turime dėvėti uždarus, siaurus batus.


//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Naujas būdas stabdyti vėžį. Fi...

Kas antras onkologinis ligonis Didžiojoje Britanijoje vartoja kokių nors maisto papildų. Šios šalies mokslininkai įrodė – natūralios medžiagos, esančios granatuose, brokoliniuose kopūstuose, dažinių ciberžolių šakniastiebiuose i
paranormal.lt
Tyrimai, įtikinamai įrodantys ...

Epidemiologiniuose tyrimuose jau būta pranešimų apie tai, kad ilgalaikėje perspektyvoje tie, kurie buvo paskiepyti, pasižymi ne tokia gera sveikata, kaip neskiepyti.
paranormal.lt
Ekstrasensų mūšis 17 sezonas 1...

Paranormalių reiškinių realybės šou Ekstrasensų mūšis, naujas sezonas, kuris tradiciškai prasideda rudenį per TNT kanalą, pritraukiantis talentingus žmones iš visos šalies išbandyti savo aiškiaregių galimybes. Laidą toliau veda
paranormal.lt
Kaip be kraujo testo nustatyti...

Sveikatą stiprinti reikia visus metus, tada ir žiemos ne su siaubu, o su džiaugsmu lauksite, sako gydytojas Alvydas Unikauskas.
paranormal.lt
Natūrali, ekologiška, novatori...

Novatoriška kaukė! Jūs atsikratysite labai greitai raukšlių, juodų dėmių ir spuogų! Vaizdo įrašas su veido drėkinimo receptu! Mes visi svajojame apie gražią ir švarią odą! Išbandykite šią stebuklingą veido kaukę ir pasiruoškite
paranormal.lt
Išvalykite žarnyną nuo gleivių...

Išsivalę nuo gleivių, išmatų ir kitų parazitų žarnyne, mes galime atsikratyti daugelį ligų. Per 70 metų (gyvenimo trukmė) mūsų žarnynas perdirba apie 100 tonų maisto produktų ir 40 tūkstančius litrų skysčio. Pasekmė, ant pilv

paranormal.lt
Pašalinkite gleives iš plaučių...

Atėjo laikas peršalimo ligoms, bronchitui ir pneumonijai! Jei jūs kenčiate nuo kosulio, tada šis receptas padės jums! Kai žmogus kenčia nuo nepraeinančio kosulio, jam sunku dirbti, pastovus skausmas krūtinėje, galvoje ir žino