Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Karo paslaptys ir Trečias Reichas » Peržiūrų: (554) Komentarų: (0) (27.10.2015 - 18:36)

Hitlerio populiarumo aušra: į nacių partiją stojo net buvę komunistai (II dalis)

Tęsiame portale lenta.ru paskelbtą istoriko, Rusijos Strateginių tyrimų instituto mokslo bendradarbio Konstantino Zaleskio pasakojimą apie Hitlerio iškilimą ir nacionalsocializmo suklestėjimą, lėmusius audringus įvykius Europoje.

Taigi paplitusi nuomonė, kad Hitleris ir jo partija į valdžią atėjo per rinkimus – mitas?

Be abejo. 1932 metų pabaigoje naciai turėjo didžiausią frakciją Reichstage, tačiau jie neturėjo konstitucinės daugumos. Tai nutiko jau po to, kai Hitleris buvo paskirtas reichskancleriu ir po komunistų pašalinimo iš parlamento. Ir nereikėtų pamiršti, kad pirmajame ministrų kabinete, kurį

suformavo Hitleris, buvo tik trys naciai: jis pats, vidaus reikalų ministras Vilhelmas Frikas ir ministras be portfelio Hermanas Geringas.

- Dėl kokių priežasčių 1933 metų sausį prezidentas Paulis fon Hindenburgas paskyrė Hitlerį reichskancleriu?

Hitlerį pasirinko politinis Vokietijos elitas. Susiklostė paradoksali situacija: žmonės, kurie tuo metu valdė Veimaro respubliką, norėjo jos sunaikinimo. Iki to laiko ji jau visiems spėjo nusibosti. Socialdemokratai, kurie buvo Veimaro respublikos tėvai-įkūrėjai, buvo diskredituoti apgailėtinų savo valdymo rezultatų ir dėl Didžiosios depresijos prarado savo turėtas pozicijas. Todėl Veimaro respublika nebuvo reikalinga nei prezidentui Hindenburgui, kuris pagal savo įsitikinimus buvo monarchistas, nei naciams ir komunistams, nei dešiniesiems.

Ir, beje, būtent dešinieji pasirinko nacius, bandydami juos išnaudoti savo politiniams tikslams. Dešinieji labai norėjo pasinaudoti masiniu visuomenės palaikymu. O tokį palaikymą turėjo tik komunistai (mažesniu lygiu – ir socialdemokratai) ir naciai, kurie dešiniesiems buvo ideologiškai artimesni.

Hitlerio pirmtakas, reichskancleris Kurtas fon Šleicheris, 1932 metų pabaigoje taip pat bandė flirtuoti su NSDAP. Tačiau dėl jo pirmtako Franso fon Papeno ir prezidento sūnaus Oskaro fon Hindenburgo intrigų, 1933 metų sausį jis buvo nušalintas nuo pareigų.

Labai svarbu, kad Hindenburgas paskyrė Hitlerį vyriausybės vadovu ne remdamasis parlamentinių rinkimų rezultatais, o nusprendęs pats. Tuometinė Veimaro respublikos Konstitucija suteikė prezidentui tokią galią.

- Kaip naciams pavyko apgauti dešiniuosius politikus?

Naciai išsiskyrė savo organizuotumu ir agresija. Jie turėjo tikrą valią valdžiai. Jie labai sumaniai ir efektyviai išnaudojo propagandą. Tai buvo didelis Gebelso nuopelnas. Nacius apskritai galima pavadinti šiuolaikinių rinkiminių kampanijų išradėjais, jie jas vykdė labai grubiai, agresyviai ir ryžtingai. Be to, Hitleris buvo labai talentingas politikas ir populistas, su kuriuo kitiems lygintis būtų sunku.

- Ar Vokietijos visuomenė kokiu nors būdu priešinosi nacizmo įsigalėjimui?

Ne, kokio nors rimto socialdemokratinio ar komunistinio pogrindžio Vokietijoje tuo metu nebuvo. Be to, po Hitlerio atėjimo į valdžią, įsirašyti į NSDAP sąrašus atbėgo tiek žmonių, kad po kurio laiko teko pristabdyti naujų narių priėmimą. Tarp norinčiųjų įstoti į nacių partiją netgi buvo nemažai buvusių komunistų, kuriems buvo sugalvota pravardė – „bifšteksai“ – išorėje rudi, o viduje raudoni. Kaip dažnai atsitinka, daugelis tiesiog panoro prisiplakti prie nugalėtojų.

Hitleris iškart parodė save kaip stiprios valstybės šalininką, ir tai patiko daugeliui vokiečių, kurie buvo pavargę nuo chaoso ir anarchijos Veimaro respublikoje. Juk tuometinėje Vokietijoje nebuvo gilių demokratinių tradicijų. Kaizerio laikais Reichstagas buvo iš esmės tik diskusijų forumas, o Veimaro respublikoje parlamento darbas dažnai būdavo paralyžiuotas dėl to, kad nacių ar komunistų frakcijos nuolat nutraukdavo posėdžius. Vyriausybės ir parlamentinės koalicijos keitėsi beveik kasmet ir nesugebėjo užtikrinti elementarios tvarkos valstybėje.

Vokietijos gyventojus, kurie buvo tradicinių vertybių sergėtojai, labai erzino 3-ojo XX a. dešimtmečio abejinga atmosfera Vokietijoje. Tų laikų bruožai – labai didelis nusikalstamumas, išsikerojusi visuotinė korupcija, prostitucijos ir homoseksualumo plitimas (kurie oficialiai buvo uždrausti iki pat 8-ojo XX a. dešimtmečio). Prieš tai egzistavusios moralinės nuostatos pamažu byrėjo, kultūroje vyravo dekadanso estetika, kurią naciai vėliau pavadino „degeneratyviuoju menu“.

Veimaro respublikos epocha tapo „auksiniu trečiuoju dešimtmečiu“ tik elitui. Jam tuo metu priklausė daug žydų. Beje, jie buvo ne verslininkai ar pramonininkai, o bohemos-intelektualų sluoksnio laisvų meninių profesijų atstovai, kurie dabar būtų pavadinti „kūrybine klase“. Kaip neretai pasitaiko, tradicinių visuomenės vertybių byrėjimą lėmė būtent ši aplinka. Tai nežadino visuomenės simpatijų.
Ir kada Hitleris pradėjo persekioti žydus, didelė visuomenės dalis jį aktyviai palaikė. Nors patys vokiečiai nebuvo patologiniai antisemitai, jų priešiškumas žydams, kaip ir visoje to meto Europoje, buvo buitinio lygio. Svarbų vaidmenį čia suvaidino nacių propaganda, kuri įtikinėjo žmones, kad bet kuri abejonė fiurerio politikos teisingumu prilygsta Vokietijos išdavystei.

- Kokį vaidmenį Hitlerio valdžios stiprėjime po jo paskyrimo kancleriu suvaidino Reichstago pastato padegimas?

Jokio. Tai, kad naciai šį pastatą padegė siekdami išprovokuoti – socialdemokratų ir komunistų išsigalvojimai. Visi dokumentai dabar jau yra vieši. Reichstagą padegė olandų teroristas Marinusas van der Liube, kuris pagal savo pažiūras buvo ne komunistas, o greičiau anarchosindikalistas. Jis buvo psichiškai nesveikas, beveik praradęs regėjimą dėl traumos darbe ir, sprendžiant iš visko, dar ir piromanas.

Naciams šis įvykis tikrai padėjo. Jie jau buvo paruošę įstatyminius aktus dėl komunistų partijos uždraudimo ir jos vadovybės arešto. Pranešti apie tai Hitleris planavo po rinkimų, kurie turėjo įvykti po savaitės. Beje, priežastimi represijoms prieš komunistus turėjo tapti kaltinimai rinkimų sužlugdymu. O čia – užsidegė parlamentas, ir naciai, be abejo, iškart dėl to apkaltino komunistus.
Ir kada Niurnbergo proceso metu Geringui buvo pateikti kaltinimai Reichstago padegimo organizavimu, jis nuoširdžiai stebėjosi ir įrodinėjo, kad neturėjo jokio motyvo to daryti. Komunistų partijos uždraudimas jau buvo parengtas ir laukė savo paskelbimo. Todėl naciai, be abejonės, pasinaudojo šiuo incidentu. Tačiau tik tiek.

- Jeigu Hitlerio pozicijos buvo tokios stiprios, kam jis 1934 metais surengė „Ilgųjų peilių naktį“? Ar SA (sukarinta Vokietijos nacionalsocialistų partijos organizacija – red. pastaba) lyderis Ernstas Remas iš tiesų kėlė grėsmę jo valdžiai?

Tai atskiro pokalbio verta tema, tačiau jeigu kalbėti trumpai, tai reikalai vyko taip: Remas buvo iš tiesų atsidavęs Hitleriui ir nesiruošė jo nuversti. Tačiau jis norėjo sustiprinti savo valdžią ir įtaką šalyje. Po to, kai priėmimas į partiją buvo sustabdytas, savo lojalumą norintys įrodyti vokiečių gyventojai masiškai pradėjo įsitraukti į SA gretas. Ši organizacija per 1934 metus pasipildė pusantro milijono narių ir bendrai padidėjo iki trijų milijonų narių.

Pajautęs savo jėgą, Remas, remdasis tikrąja nacių ideologija, pradėjo tvarkyti pagal save vietinę valdžią ir policiją, savavališkai ten paskirdamas savo atstovus. Čia jis įsivėlė į konfliktą su nacių partijos aparatu, kuris dėl tokios įvykių eigos būtų neišvengiamai tapęs SA padaliniu.
Tada Remas susipyko su armija, kai pasiūlė Hitleriui pradėti formuoti Vermachtą (Vokietijos ginkluotosios pajėgos 1935 – 1949 metais) savo smogikų būrių pagrindu. Reichsveras, kurį tuo metu sudarė ne daugiau nei 100 tūkst. žmonių, tokiu atveju taptų tiesiog „mokymų centru“ prie SA. Be to, Remas įsigudrino nuteikti prieš save dešiniuosius konservatorius, pareikšdamas, kad Vokietijai reikalinga nauja „nacionalinė revoliucija“ (pirmąja nacionaline revoliucija naciai vadino Hitlerio atėjimą į valdžią 1933 metais ir socialdemokratų bei konservatorių sutriuškinimą – red. pastaba). Todėl prieš Remą ir SA vieningu frontu stojo nacių partinis aparatas, kariuomenės viršūnėlės ir dešinieji politikai. Jie pradėjo įtikinėti fiurerį, kad Remas prieš jį ruošia pučą.

- Kodėl Hitleris stojo būtent į jų pusę, jeigu jis neturėjo abejonių dėl Remo lojalumo?

Nes SA jam daugiau nebuvo reikalingi. Jie buvo labai reikšmingi kovoje dėl valdžios, o dabar tik trukdė Hitleriui ir diskreditavo jį savo pusiau banditizmą primenančiomis akcijomis. Fiureris suprato, kad tam, kad galėtų valdyti šalį, jam reikia remtis partija ir jos aparatu, o ne Remo galvažudžiais.
SA ir kariuomenės konflikte Hitleris pasirinko generolus dėl keleto priežasčių. Visų pirma, Reichsveras, skirtingai nei smogikų būriai, turėjo sunkiosios ginkluotės. Visų antra, prezidentas Hindenburgas vis dar buvo gyvas, o generolai po jo mirties žadėjo savo paramą Hitleriui siekiant apjungti kanclerio ir prezidento pareigas be jokių rinkimų.

Remą pražudė didelės ambicijos. Be to, jis buvo homoseksualus, ko neslėpė, nors pernelyg ir neafišavo. Beje, nemanau, kad tai turėjo įtakos jo žūčiai.

- Ar tikrai Remas ir jo SA kolegos rengdavo nežabotas orgijas, kurios taip spalvingai parodytos Lučino Viskončio filme „Dievų saulėlydis“?

Viskontis pats buvo homoseksualus, todėl šiame filme daug kas yra jo fantazijos vaisius. Iš tiesų tame parodytame vakarėlyje, vykusiame Bad Vyseno miestelyje, susirinko labai daug smogikų, iš jų homoseksualūs buvo tik pats Remas, jo pavaduotojas Edmundas Heinesas ir dar keli žmonės. Todėl viskas buvo kiek kitaip nei parodė Viskontis, nors šio filmo meninės vertės tai nesumažina.
Hitleris, beje, asmeniškai į Remą žiūrėjo labai palankiai, jie vienas į kitą kreipdavosi „tu“. Jam buvo sunku priimti sprendimą dėl „Ilgųjų peilių nakties“. Tačiau koordinuotos partinio aparato, generolų ir dešiniųjų politikų intrigos nudirbo savo darbą.

- Tai kas, galų gale, sužlugdė Veimaro respubliką ir atvedė Hitlerį į valdžią?

Veimaro respubliką sužlugdė tiek objektyvios, tiek subjektyvios aplinkybės. Be abejo, ją rimtai pažeidė pasaulinė ekonominė krizė, tačiau jeigu socialdemokratai būtų vykdę protingesnę politiką, krizės pasekmes buvo galima užglaistyti.

Kaip jau sakiau, 4-ojo XX a. dešimtmečio pradžioje Vokietijos valdžioje buvo Veimaro respublikos priešininkai. Vietoj to, kad išvestų šalį iš ekonominės ir politinės krizės, jie parodė politinį nebrandumą ir netoliaregiškumą pasirinkdami nacius.

Be abejo, ir pats Hitleris nemažai prisidėjo prie savo atėjimo į valdžią. Jo partijai savo palaikymui pavyko sukurti stiprų masinį judėjimą. Ir negalima pamiršti, kad po Pirmojo pasaulinio karo fašizmui palankios aplinkybės susiklostė visoje Europoje.

reklama

vyriskai.lt

Šioje istorijoje: Komunistai, naciai, Vokietija, Hitleris, Veimaro_respublika

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 554 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (356)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (275)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Rusijos mokslininkas susileido bakterijų, kad taptų nem...

Rusijos mokslininkas Anatolijus Bruškovas įsitikinęs, kad amžinąjį Sibiro įšalą ištvėrusios 3,5 mln. metų senumo bakterijos saugo nemirtingumo paslaptį. Siekdamas tai įrodyti vyras ėmėsi drąsaus eksperimento: jis pats susileido
paranormal.lt
Mokslininkai: kodėl pervertiname genus ir genetika...

Genai atrasti ne vakar, tačiau pastarųjų metų pasiekimai šioje srityje keičia žaidimo taisykles iš esmės. Mokslininkai kelia perdėto tikėjimo genetika klausimą – tiek filosofine, tiek ir praktine prasme.
paranormal.lt
Rūgštys organizme pagal akademiką Bolotovą...

Ukrainos mokslininkas, vadinamas netradicinio gydymo stebukladariu Borisas Bolotovas teigia, kad nepagydomų ligų nėra. Jo gydymo esmė – organizmo rūgštinimas, be abejo, išlaikant rūgščių-šarmų balansą. Rūgščioje terpėje

paranormal.lt
Jei turite vitamino C trūkumą gerkite šį gėrimą!...

Vitaminas C yra stiprus antioksidantas ir odos geras draugas. Jis apsaugo odą nuo tiesioginių saulės spindulių ir stimuliuoja gijimo procesą, pagerina įdegį.

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Naujas būdas stabdyti vėžį. Fi...

Kas antras onkologinis ligonis Didžiojoje Britanijoje vartoja kokių nors maisto papildų. Šios šalies mokslininkai įrodė – natūralios medžiagos, esančios granatuose, brokoliniuose kopūstuose, dažinių ciberžolių šakniastiebiuose i
paranormal.lt
Tyrimai, įtikinamai įrodantys ...

Epidemiologiniuose tyrimuose jau būta pranešimų apie tai, kad ilgalaikėje perspektyvoje tie, kurie buvo paskiepyti, pasižymi ne tokia gera sveikata, kaip neskiepyti.
paranormal.lt
Natūralus antibiotikas naikina...

Būtinai išbandykite šį receptą! Naikina infekcijas jau po pirmo panaudojimo! Vietoj to, kad vartoti daug vaistų kovai su šlapimo takų infekcijomis, jūs galite panaudoti 100% natūralų namų receptą, kuris susideda iš natūraliai

paranormal.lt
Tyrimai patvirtina: tik 4 šauk...

Tikimės, kad šis straipsnis padės jums! Taip, tai tiesa - jums reikia tik 4 šaukštų šios priemonės, prevencijai ir vėžio gydymui. Skamba puikiai, ar ne? Profesorius Mermerskis teigia, kad ši priemonė yra naudinga ir veiksming

paranormal.lt
3 žolelių arbata valanti organ...

Šis straipsnis, žinoma, daugelį šokiruos. Jo nebūtina skaityti valgio metu ir po jo. Tačiau, jūs turėtumėte atidžiai perskaityti šią medžiagą, nes ji yra susijusi su tai dalykais, kurie yra labai svarbus mums visiems! Tai yra pa
paranormal.lt
Ekstrasensų mūšis 17 sezonas 1...

Paranormalių reiškinių realybės šou Ekstrasensų mūšis, naujas sezonas, kuris tradiciškai prasideda rudenį per TNT kanalą, pritraukiantis talentingus žmones iš visos šalies išbandyti savo aiškiaregių galimybes. Laidą toliau veda
paranormal.lt
Kaip be kraujo testo nustatyti...

Sveikatą stiprinti reikia visus metus, tada ir žiemos ne su siaubu, o su džiaugsmu lauksite, sako gydytojas Alvydas Unikauskas.