Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Mistika » Peržiūrų: (442) Komentarų: (0) (19.07.2016 - 07:01)

Homunkulas: žmogus iš kolbos

Daugelį metų viduramžių alchemikai bandė įminti gyvybės atsiradimo paslaptį. Vienas pagrindinių uždavinių buvo sukurti homunkulą (lot. homunculus - "nedidelis žmogus"), t.y. dirbtiniu būdu užaugintą būtybę, turinčią protą. Juk tas, kas išmoks sukurti gyvus žmones, savo galia prilygs pačiam Dievui. Homunkulams buvo priskiriamos antgamtinės savybės. Jie turėjo ištikimai tarnauti savo kūrėjui ir apsaugoti jį nuo visų negandų.

Pagimdyti karvės arba avies

Visi homunkulo sukūrimo receptai buvo saugomi didžiausioje paslaptyje, tačiau jie visi rėmėsi viena idėja. Alchemikų manymu, mažas žmogeliukas iš pradžių yra kiekviename spermatozoide ir, patekęs į moters organizmą, paprasčiausiai padidėja. Todėl homunkulo formavimo procesas turi būti panašus į žmogaus išnešiojimą moters įsčiose.

Homunkulas: žmogus iš kolbos

Pirmą kartą apie homunkulo sukūrimą paminėta arabų tekste „Knyga apie karvę" (parašytas tarp V ir X amžiaus). Pagal pateiktą aprašymą, reikalinga žmogaus sėkla, karvė arba avis ir gyvūno kraujas. Karvė arba avis dirbtiniu būdu apvaisinama ir maitinama vien tik gyvūnų krauju.

Gimusį vaisių reikia patalpinti į mišinį, kurį sudaro saulės akmens, magneto, sieros, geležies sulfato ir baltojo gluosnio išgarintos sulos milteliai. Vėliau, kaip teigiama instrukcijoje, kai vaisiui pradės augti žmogaus oda, jį reikia patalpinti į didelį indą ir maitinti motinos (karvės ar avies), kuriai nukirsta galva, krauju - kol užauga pilnavertis homunkulas.

Šiame arabų traktate teigiama, kad homunkulai galėjo mėnulio delčią pakeisti pilnatimi, iššaukti lietų, vaikščioti vandeniu, o svarbiausia - jie žinojo apie ateities įvykius.

Iš mandragoros šaknies

Viduramžiais kilo idėja sukurti dirbtinį žmogų iš mandragoros šaknies (bulvinių šeimos nuodingo vaistinio augalo). Šiam augalui, kuris turi storą išsišakojusią šaknį, primenančią žmogaus figūrą, buvo priskiriama daug stebuklingų ir gydomųjų savybių. Kaip pasakojama legendose, mandragora gydo visas ligas, sugražina vyriškumą. Augalas buvo būtina visų magiškų gėrimų sudedamoji dalis.
Tais laikais saugoti tokią šaknį buvo labai pavojinga, augalo šeimininkas galėjo būti apkaltintas raganavimu. Kaip skelbiama bažnytiniuose archvvuose, 1630-ais metais trys moterys iš Hamburgo buvo sudegintos ant laužo dėl to, kad jų namuose buvo rasta mandragoros šaknis.

Norint sukurti homunkulą, mandragoros šaknį reikia iškasti penktadienį tekant saulei. Po to šaknį reikia nuplauti ir įtrinti medumi ir pienu su krauju. Po to iš šaknies turėjo atsirasti žmogeliukas, ištikimas savo kūrėjui, jį ginantis ir saugantis.

Kraujas ir mėšlas

Pirmąjį homunkulą, kurį matė kiti žmonės, sukūrė ispanų gydytojas Arnaldas de Vilanova, gyvenęs XIII amžiuje. Manoma, kad būtent jis įkvėpė Merę Šėli 1818-ais metais parašyti knygą „Frankenšteinas, arba Šiuolaikinis Prometėjas". Praėjus trims amžiams de Vilanovos idėjas palaikė ir išvystė garsusis šveicarų alchemikas Pilypas fon Hohenheimas, žinomas garsiojo gydytojo Paracelso vardu (pseudonime yra užuomina apie garsų senovės gydytoją Celsą, priešdėlis „para-" graikų kalboje reiškia „kaip").

Paracelsas savo traktate „Apie daiktų prigimtį" („De Natura Rerum") atskleidžia homunkulo sukūrimo būdą: reikia paimti žmogaus sėklą, supilti į kolbą, užantspauduoti ir 40 parų laikyti arklių mėšle. Per tą laiką gemalas taps panašus į žmogeliuką, tačiau bus perregimas ir nematerialus. Kitas 40 savaičių jį reikia maitinti krauju ir laikyti toje pačioje šiltoje vietoje.

Homunkulas: žmogus iš kolbos Anot Paracelso mokymo, homunkulas užauga iki 12 colių (apie 30,5 cm), turi protą ir intelektą bei gali atsakyti į bet kuriuos savo kūrėjo klausimus.

Pats alchemikas tvirtino, kad ne kartą užaugino homunkulą. Tiesa, nė vienam, kuris pasinaudojo Paracelso receptu, to paties padaryti nepavyko.

Kad ir kaip buvo, Paracelso patirtis, nors ir nesėkminga, jaudino daugelio žmonių protus, nes pasekėjų jis turėjo užtektinai.

1873-iais metais Vienoje buvo išleista daktaro Emilio Bezencos knyga „Sfinksas", kurioje skaitytojai galėjo aptikti keletą įdomių „dvasių" aprašymų. Šias „dvasias" 1775-ais metais Tirolyje sukūrė grafas Joachimas Ferdinandas fon Kiufšteinas. Šios informacijos šaltiniu buvo Jaspero Kamererio, vyriausiojo liokajaus ir grafo asistento, dienoraštis.

Homunkulai, kuriuos pats fon Kiufšteinas vadino „pranašiškomis dvasiomis", gyveno buteliuose su vandeniu. Juos per penkias savaites bendrai sukūrė grafas ir italų mistikas Gelonis. Kiekvienam homunkului buvo suteiktas savo vardas: pirmasis vadinosi „karaliumi", antrasis - „karaliene", trečiasis - „riteriu", ketvirtasis - „vienuoliu", penktasis - „vienuole", šeštasis - „architektu", septintasis - „kalnakasiu", aštuntasis - „serafimu". Devintasis ir dešimtasis homunkulai buvo vadinami „mėlynuoju" ir „raudonuoju". Pastarieji neturėjo kūnų, tačiau, stuktelėjus per butelį, jame esantis vanduo nusidažydavo atitinkamai mėlyna ar raudona spalva, o „dvasios" parodydavo savo veidą. Raudonosios „dvasios" veidas buvo malonus, o „mėlynosios" - keliantis pasibjaurėjimą.

Homunkulai Buteliai, kuriuose buvo laikomi homunkulai, uždaromi jaučio pūslėmis ir magišku antspaudu. „Dvasios" buvo nedidelio ūgio - apie 23 cm. Norėdamas, kad jie nors kiek paaugtų, grafas nurodė homunkulus perkelti į didesnius butelius ir juos užkasti į arklių mėšlą. Dirbtiniai
žmogeliukai pastebimai paaugo - jų ūgis siekė 35 cm, o vyriškos lyties būtybėms užaugo barzdos ir nagai.

Grafas „dvasias" maitino kažkokia rožinės spalvos medžiaga kartą per keturis dienas, o kartą per savaitę buteliai buvo pripildomi švariu lietaus vandeniu. Vanduo buvo keičiamas labai greitai, nes ore atsidūrę homunkulai greitai netekdavo sąmonės. Raudonoji „dvasia" kiekvieną dieną buvo maitinama gurkšneliu viščiuko kraujo. Į butelį įpiltas kraujas akimirksniu išnykdavo, net nespėjęs nudažyti vandens. Mėlynosios „dvasios" butelys visada būdavo užantspauduotas, homunkulas nieko nevalgė ir visą gyvenimą praleido tame pačiame vandenyje.

Kaip pasakojama Jaspero Kamererio dienoraštyje, buteliai su „pranašiškomis dvasiomis" būdavo atnešami į patalpą, kurioje rinkdavosi masonų ložės, kuriai priklausė ir grafas fon Kiufšteinas, nariai. Homunkulai išpranašaudavo būsimus įvykius, jų pranašystės visada išsipildydavo. Kiekvienas homunkulas žinojo tik tą sritį, kuri buvo siejama su jo pavadinimu: „karalius" galėjo papasakoti tik apie politiką, „vienuolis" - apie religiją, „kalnakasys" - apie mineralus. Ir tik mėlynoji bei raudonoji „dvasios" žinojo viską.

Kartą visiškai atsitiktinai butelys, kuriame gyveno „vienuolis", nukrito ant grindų ir sudužo. Vargšas homunkulas, įkvėpęs per daug oro, mirė, nežiūrint į visas grafo pastangas jį išgelbėti.

Knygoje taip pat aprašomas atvejis, kai „karaliui" pavyko išsigauti iš savo butelio, ir jis bandė išlaisvinti „karalienę". Grafas su tarnais sugavo bėglį, kuris, pabuvęs ore, taip pat buvo beveik netekęs sąmonės.

Vyriausiojo liokajaus dienoraštis baigiasi įrašu, kad grafo dvasinė būsena staiga labai pablogėjo, jis ėmė kalbėti apie savo sielos gelbėjimą, kuris įmanomas tik atsikračius homunkulų, todėl jie ir buvo sunaikinti.

Juodos vištos kiaušinis ir kovo pilnatis

Dar vieną homunkulo sukūrimo būdą aprašė daktaras Deividas Kristijanusas, kuris XVIII amžiuje dirbo Giseno universitete. Instrukcijoje buvo rašoma: reikia paimti kiaušinį, kurį padėjo juoda višta, pradurti lukšte skylutę, dalį baltymų pakeisti vyro sperma, skylutę užantspauduoti pergamentu. Po to kiaušinį pirmąją kovo mėnesio mėnulio ciklo dieną įkasti į žmogaus ekskrementus. Po 30-ies dienų iš kiaušinio turi išsiristi mažas žmogeliukas, kuris minta levandų sėklomis ir žemės sliekais. Be to, homunkulas gina savo šeimininką.

Apie galimybę sukurti homunkulą rašė ir žymusis mikroskopo išradėjas olandas Antonijus van Levenhukas (1632-1723 metai).

Klasikinėje literatūroje labiausiai žinomas homunkulas, aprašytas Getės tragedijoje „Faustas". Antrojoje kūrinio dalyje Fausto mokiniui Vagneriui pavyksta sukurti gyvą homunkulą. Tiesa, jis priverstas gyventi retortoje, nes kitokioje aplinkoje jis būtų neišvengiamai žuvęs.

Getė buvo gerai susipažinęs su alchemikų knygomis, jaunystėje pats atliko ne vieną eksperimentą, norėdamas sukurti stebuklingai veikiantį preparatą. Homunkulo paveiksle kritikai bandė įžvelgti satyrą, nukreiptą prieš viduramžių mokslininkus. Tačiau „Fausto" autorius kvietė tiesiogiai nepriimti alchemikų traktatų, kalbėdamas, kad tai pirmiausia yra simbolinis dvasinio tobulėjimo aprašymas.

Tolimojoje Argentinoje

Po Trečiojo reicho pralaimėjimo daugelis vokiečių mokslininkų ėmė dirbti JAV Vieną vokiečių specialistų grupę amerikiečiai specialiai išgabeno į Argentiną, kur buvo sudarytos sąlygos toliau vykdyti tyrimus.

Vokietijoje šie mokslininkai bandė sukurti homunkulą, paklusnią ir protingą būtybę, sugebančią vykdyti komandas. Pagrindinis bandymų objektas buvo beždžionės. Kaip žinoma, savo audinių sudėtimi žmogui artimiausias gyvūnas yra kiaulė, todėl beždžionėms buvo persodinami kiaulių (kartais - žmonių) organai ir buvo stebima, kiek po šių operacijų beždžionės tampa panašesnės į žmones. Nors persodinti organai sėkmingai prigydavo, tačiau jokio beždžionių sužmogėjimo nebuvo pastebėta.

Tačiau eksperimentai buvo tęsiami. Jų rezultatai vėliau sudarė pagrindą transplantologijai - mokslui, tiriančiam organų persodinimo problemas. O viduramžių laikų idėja apie žmogaus gyvybės užgimimą ne motinos organizme, žymiai aplenkusi savo laikmetį, sėkmingai realizuota mūsų dienomis.

 

reklama

Vertė žurnalas "Mįslės ir faktai"

Šioje istorijoje: homunkulas, žmogaus kūrimas, alchemikai, dvasia

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 442 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (368)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (282)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Kanados aukščiausiasis teismas skelbia, santykiavimas s...

Kaip skelbiama stulbinančioje Kanados aukščiausiojo teismo nutartyje, lytiniai santykiai su gyvūnais šalyje yra legalūs tol, kol akto metu nėra atliekama penetracija.
paranormal.lt
Veido kaukė atjaunins veidą per 5 minutes!...

Pamirškite visas brangias kosmetikas nuo raukšlių. Dabar jūs galite pasigaminti natūralią veido kaukę iš dviejų ingredientų, kuri padės jums atrodyti jauniau vos per 5 minutes. Jūsų raukšlės ir "nuvytusi" oda liks praeityje.
paranormal.lt
Naują kokosų aliejaus savybę kuri neseniai buvo atrasta...

Atrodo, kad panacėja kovoje su įvairiomis ligomis rasta! Kokosų aliejus daro stebuklus mūsų odai ir plaukams. Bet jūs išskrisite iš kėdės, kai sužinosite apie naują savybę, kuris neseniai buvo atrastas!

paranormal.lt
Stiprink imuninę sistemą šiuo stebuklingu receptu!...

Jei jūs ieškote sprendimo, vaisto nuo daugelio problemų jūsų organizmui, pavyzdžiui, infekcijos, peršalimo ar net širdies ir kraujagyslių ligų gydymui ir norite išlaikyti sveikatą geros būklės, jums reikia pasigaminti stebukling

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Vandenilio peroksidas vaistas ...

Dėmesio: Food Grade Vandenilio Peroksidas nėra maistas ar maisto papildas. Autoriai, tyrėjai bei kai kurie Hab. Mokslo Daktarai yra atlikę ypač daug tyrimų ir analizių, kurių metu pastebėjo, kad naudojant skiestą vandenilio p

paranormal.lt
Paskubėkite! Šis straipsnis ša...

Nuostabi priemonė! Šis 100% natūralus gėrimas valo ir pašalina toksinus, chemines medžiagas ir riebalus iš mūsų arterijų, kurie gali mums pakenkti.

paranormal.lt
Natūralus antibiotikas naikina...

Būtinai išbandykite šį receptą! Naikina infekcijas jau po pirmo panaudojimo! Vietoj to, kad vartoti daug vaistų kovai su šlapimo takų infekcijomis, jūs galite panaudoti 100% natūralų namų receptą, kuris susideda iš natūraliai

paranormal.lt
Tyrimai patvirtina: tik 4 šauk...

Tikimės, kad šis straipsnis padės jums! Taip, tai tiesa - jums reikia tik 4 šaukštų šios priemonės, prevencijai ir vėžio gydymui. Skamba puikiai, ar ne? Profesorius Mermerskis teigia, kad ši priemonė yra naudinga ir veiksming

paranormal.lt
3 žolelių arbata valanti organ...

Šis straipsnis, žinoma, daugelį šokiruos. Jo nebūtina skaityti valgio metu ir po jo. Tačiau, jūs turėtumėte atidžiai perskaityti šią medžiagą, nes ji yra susijusi su tai dalykais, kurie yra labai svarbus mums visiems! Tai yra pa