Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Katastrofos » Peržiūrų: (421) Komentarų: (0) (16.09.2015 - 21:29)

Kaip buvo gelbėjamos 43 tonos aukso

43 tonas aukso, kurios tuometiniu vertinimu kainavo 5 milijonus svarų sterlingų, išnyko jūros gelmėje kartu su pagalbiniu kreiseriu "Laurentikas". tai buvo savotiškas rekordas. Jūreivystės istorijoje dar nė vienas laivas nenuskendo, turėdamas triumuose tokį aukso kiekį. Pagrindinis šios brangenybės gelbėtojas yra Gaibonas damentas. tai tas pats Damentas, kuris 1906-ais metais paniro į 63 m gylį.

„Laurentikas“ (R.MS Laurentic) - buvęs 15 tūkstančių tonų vandentalpos laineris, anksčiau priklausęs kompanijai „White star“, o Pirmojo pasaulinio karo metais pertvarkytas į pagalbinį kreiserį. Kreiseris pasižymėjo pakankamu greičiu, kad galėtų pabėgti nuo vokiečių povandeninių laivų. 1917-ųjų metų sausio mėnesį jis išplaukė iš Liverpulio į Halifakso uostą Kanadoje. Laivo triumuose buvo sukrauti 3211 aukso lydiniai, skirti apmokėti už kviečius, medvilnę, plieną ir paraką, kurių taip reikėjo kariaujančiai

Anglijai. Laivas apiplaukė Siaurės Airiją, norėdamas išvengti susidūrimo su vokiečių povandeniniais laivais. Tai pavyko, tačiau sėkmingai išplaukti į atvirą jūrą nepavyko. „Laurentikas“, išplaukdamas iš Loch Suilio sąsiaurio, užplaukė ant minos. Laivas labai greitai nugrimzdo į dugną, kartu su savimi į gelmę nusinešdamas 354 jūrininkus iš 745 ekipažo narių.

3211 aukso lydiniai, supakuoti į dėžes, kurių kiekviena svėrė po 64 kg, atsidūrė jūros dugne. Vyko karas, svaras sterlingas kiekvieną dieną vis labiau nuvertėjo, tokio aukso kiekio praradimas buvo žiaurus smūgis Didžiosios Britanijos ekonomikai. Vertingą krovinį buvo būtina pasiekti kiek galima greičiau.

Laimei, „Laurentikas“ nuskendo gana nedideliame gylyje, apie 40 m, o tai teikė vilčių, kad pavyks išgelbėti nors dalį aukso. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, Didžiosios Britanijos Admiralitetas įsakė Damentui nedelsiant pradėti gelbėjimo darbus, nežiūrint į žiemą ir besitęsiančius karo veiksmus.

Damentas nebuvo naujokas dirbant po vandeniu ir iškeliant nuskendusius laivus, tačiau šį kartą jam teko nelengvas uždavinys. Dar daugiau, jam buvo pasakyta, kad aukso iškėlimą reikia vertinti ne kaip įprastinę gelbėjimo operaciją, o kaip karinę.

I nelaimės vietą Damentas atplaukė nardymo ir gelbėjimo darbams pritaikytu laivu „Savanoris". Vietoje pavyko nustatyti, kad „Laurentikas“ guli ant kairiojo borto pasviręs 60° kampu, o laivo deniai yra vos 18 m gylyje. Tai labai apsunkino gelbėjimo darbus, nes vieta, kur gulėjo „Laurentikas“, buvo atvira, pučiant šiaurės ar vakarų vėjui nuolat tekėjo povandeninės srovės, o pučiant pietų vėjui buvo didelis bangavimas. Ant „Laurentiko" denio dirbusius narius iš kojų išversdavo vandens masių judėjimas, sukeltas bangavimo jūros paviršiuje. Ypatingą pavojų kėlė sunkūs blokai, laisvai kabantys nuo valčių talių galų. Juos teko nupjauti prieš pradedant gelbėjimo darbus.

Tuo pačiu metu gelbėtojai nė minutei negalėjo prarasti budrumo ir atsiminti, kad bet kada gali pasirodyti vokiečių povandeniniai laivai. Kartą vienas naras tik spėjo nusileisti ant nuskendusio laivo, kai

pajuto, kad jį patraukė už troso ir kelia aukštyn. Plaukdamas vandenyje tarsi ant kabliuko užkibusi žuvis, naras susiprotėjo prisukti oro išleidimo vožtuvą, todėl skafandras greitai išsipūtė, o pats naras iššoko į vandens paviršių. Jis skubiai buvo ištrauktas iš vandens, oru nuskriejo keletą metrų ir šleptelėjo ant „Savanorio“ denio.

Pasirodo, kai naras leidosi po vandeniu, vienas jūreivis pastebėjo povandeninio laivo periskopą. Damentas, nenorėdamas rizikuoti savo žmonių gyvybėmis, įsakė nukirsti švartavimo įrenginį, jungusį su nuskendusiu „Laurentiku“, ir plaukti visu greičiu tolyn, nelaukiant, kol naras bus iškeltas iš vandens pagal visas taisykles.

Netrukus po darbų atnaujinimo pavyko aptikti krovinių angą (lacportą), pro kurią į laivą buvo pakrautas auksas. Sprogmenimis buvo nutrauktos plieninės durys, dengiančios angą. Deja, už jų pasirodė

masyvios geležinės grotos, užsto-jančios kelią į patalpą. Pavyko išsprogdinti ir grotas, gelbėtojai pradėjo šalinti sunkias dėžes, užstojančias praėjimą.

14-ą operacijos dieną narui Mileriui pavyko pasiekti aukso saugyklą ir kūju ir kaltu atidaryti jos duris. Patekęs į saugyklą jis pamatė sudėtas vieną ant kitos nedideles dėžes su aukso lydiniais.

Tuo metu jam pasirodė, kad jie yra arti pergalės. Saugykla nebuvo pažeista, visas uždavinys tapo paprastesnis - tereikėjo į vandens paviršių iškelti visą šį krovinį. Nors buvimo po vandeniu laikas ėjo į pabaigą, Mileris pasistengė ištraukti vieną dėžę su auksu į denį, iš kur po to ji lengvai buvo iškelta į paviršių. Kitą dieną vos per dvi valandas Mileriui pavyko išnešti iš saugyklos dar tris dėžes aukso. Viskas atrodė puikiai, Per dvi dienas pavyko iškelti aukso, kurio vertė buvo 32 tūkstančiai svarų sterlingų.

Visą vasarą narai sprogmenimis tiesiog draskė nuskendusį laivą į gabalus. Tačiau iki 1917-ųjų metų rugsėjo mėnesio, kai teko užbaigti darbus dėl rudeninių audrų, iš nuskendusio laivo buvo iškeltos 100 dėžių su auksu, kuris grįžo į Didžiosios Britanijos iždą.

Gelbėtojams ištisą savaitę teko praleisti uoste. Kai jie grįžo atgal į darbų vietą, pamatė, kad jų

džiaugsmingos viltys žlugo. Pakrovimo anga, kuri anksčiau buvo vos 19 m gylyje nuo jūros paviršiaus, atsidūrė daugiau nei 30 m gylyje. Audros sukeltų bangų smūgiai „Laurentiko“ korpusą sulankstė kaip armoniką. Damentas pats nusileido po vandeniu, norėdamas surasti praėjimą, pro kurį Mileris nešė aukso lydinius. Vietoje praėjimo buvo vos 40 cm pločio plyšys.

Teko vėl naudoti sprogmenis, kuriais buvo šalinami susilamdę plieniniai lakštai. Pagaliau vėl pavyko padaryti kelią į aukso saugyklą. Kai Mileris po kelių savaičių pertraukos vėl pasiekė saugyklą, pasirodė, kad džiaugtis nėra kuo. Jis įėjo i saugyklą, tačiau nusileido ne ant grindų, o ant vienos sienos - dabar saugykla buvo tiesiai ant dugno 36 m gylyje. O baisiausia buvo tai, kad saugykla buvo visiškai tuščia. Visiškoje tamsoje Mileris sprindis po sprindžio apčiupinėjo visą patalpą - auksas dingo. Dėl korpuso deformacijos lakštai prasiskyrė, aukso lydiniai nugarmėjo žemyn ir susimaišė su įvairiausiomis nuolaužomis ir mechanizmais kairiajame „Laurentiko" šone.

Ką dabar daryti? Damentas kiek pagalvojo ir nusprendė prasibrauti prie aukso iš viršaus, pradedant tuo tos denio vietos, po kuria, kaip buvo manoma, jis dabar gulėjo. Tam reikėjo pašalinti apie 300 tonų

plieninių sijų, apdailos plokščių ir denio perdengimo. Tokius darbus buvo galima atlikti tik su sprogmenimis.

Reikalai nuo pat savaitės pradžios klostėsi sunkiai. Plieninės plokštės besilaikė tik vienu kraštu, todėl po piroksilino užtaiso sprogimo neatitrūkdavo, o tik vibravo ar plazdėjo tarsi vėliava. Teko po kiekvienu korpuso lakštu iš gelbėjimo laivo nuleisti trosą. Po to trosas būdavo įtempiamas ir taip pritvirtinamas pats plieno lakštas, o sprogmenys būdavo padedami toje vietoje, kur lakštas jungėsi su korpusu, arba ten, kur jis buvo prispaustas kokios nuolaužos.

Valymo operacija truko du mėnesius. Po vandeniu dirbusiems narams ne kartą kilo hidrodinaminio smūgio, kuris kilo dėl susprogdintų vokiečių minų, kurias pagavo anglų traleriai, pavojus. Galų gale gelbėtojams vėl pavyko prasibrauti iki aukso lydinių. Iki 1918-ųjų metų rugsėjo mėnesio, kai vėl teko sustabdyti darbus dėl audrų, buvo iškelta aukso, kurio vertė 800 tūkstančių svarų sterlingų.

1918-ųjų metų balandžio mėnesį į karą stojo Jungtinės Amerikos Valstijos. Didžiajai Britanijai nebereikėjo bijoti savo valiutos devalvacijos, kartu išnyko ir būtinybė kuo greičiau iškelti auksą iš „Laurentiko“. Admiralitetas įsakė nutraukti gelbėjimo darbus iki karo pabaigos. Ir tik 1919-ųjų metų pavasarį Damentas su nauju gelbėjimo laivu „Reiseris“ vėl grįžo į „Laurentiko“ žūties vietą. Jau pirmosios apžiūros nuliūdino. Virš žemyn vedančios angos, kurią prieš dvejus metus narai pramušė

laivo korpuse, iš visų pusių grėsmingai kabėjo antstatai, kuriuose tai laikais, kai laineris skrodė vandenyno platybes, buvo įrengtos pirmos ir antros klasės kajutės.

Tačiau gelbėtojai nenusiminė, toliau dirbo savo darbą. Netrukus iš jūros dugno buvo dar iškelta aukso lydinių, kurių vertė buvo 470 tūkstančių svarų sterlingų. Tačiau šaltinis staiga išseko, nors kažkur laivo nuolaužose liko aukso lydinių už 3,7 milijonus svarų sterlingų. Damentas, bandydamas suprasti kur dingo auksas, galiausiai padarė išvadą, kad didžioji lydinių dalis prasmego ne per subyrėjusią saugyklos perdangą, kaip buvo manoma anksčiau, o tiesiai per patalpos grindis į lainerio triumą, kur dabar ir guli, chaotiškai susimaišę su laivo nuolaužomis.

Atėjo 1920-ųjų metu žiema, o su ja -nauji nusivylimai. Žiemos audros labai pakenkė gelbėtojams. Du dideli antstatai užvirto tiesiai ant angos, pro kurią narai patekdavo į laivo vidų, užkišdami ją visokiu šlamštu, nuolaužomis ir susukto plieno gabalais. Tai dar ne visos blogybės: audrų metu kilusios bangos per skylę į triumą prinešė daugybę smėlio, akmenų ir žvyro. Visa tai susicementavo į vienalytę masę, kurią rišo ne armatūra, o geležinių lovų dalys.

Praėjo 1920-ieji metai, po to ir 1921-ieji. Visą tą laiką gelbėtojai tik valė priėjimo kelius. Sprogmenys tam netiko, nebuvo galima panaudoti ir siurblių su žarnomis, nes smėlis ir žvyras taip tankiai susigulėjo, kad jų nebuvo galima išsiurbti. Gelbėtojai šią kliūtį bandė pašalinti įvairiais kaušais, tačiau nesėkmingai.

Galiausiai Damentas nusprendė panaudoti žarnas, kuriomis aukštu slėgimu paduodamas vanduo. Šio vandens čiurkšlėmis narai atlauždavo susiformavusio konglomerato gabalus, juos dėjo į maišus ir pasiųsdavo į viršų. Tuo metu audros, potvyniai, atoslūgiai ir povandeninės srovės į laivo korpusą nešė vis naujas smėlio ir žvyro mases.

Gelbėtojų optimizmą ir tikėjimą operacijos sėkme palaikė tik atsitiktinai aptikti aukso lydiniai. Damentas netgi sugalvojo savotiškas varžybas: kiek smėlio sugebės prikasti naras per pusvalandį, praleistą po vandeniu. Buvo lažinamasi, atliekami statymai, darbas judėjo į priekį.

- Tokia jau žmogiška prigimtis, -kartą pareiškė Damentas. - Kai kurie narai visą pusvalandį, skirtą buvimui po vandenius, panaudodavo aukso lydinių paieškai. Man atrodė keista barti narą už iškeltą auksą ir girti kitą už pargabentą smėlio ir akmenų maišą.

Ir štai 1922-ųjų metų pavasarį Damento žmonės įsitikino, kad jūra ne tik gali atimti, bet ir sugrąžinti. Visoje darbų zonoje pasirodė aukso lydiniai, kurie išsilaisvino iš smėlio, nunešto žiemos audrų. Pirmą dieną buvo aptikta 19 lydinių, kitą - 90. Iš viso balandžio - rugpjūčio mėnesiais gelbėtojai iškėlė aukso už 1,5 milijono svarų sterlingų, iš kurių dešimtadalį aptiko vos per vieną dieną.

Tačiau ne visą laiką taip sekėsi. Dažniausiai narams tekdavo nuosekliai brautis iki aukso, skyrius po skyriaus, ardant plieninį „Laurentiko“ korpusą. Kiekvienas aukso lydinys buvo randamas apgraibomis, iškasamas rankomis iš smėlio ir dumblo. Lainerio apdaila susiraukšlėjo ir sudarė didžiules klostes, kurių apatinėje dalyje ir gulėjo aukso lydiniai. Tokiose siaurose vietose narams teko dirbti žemyn galva, todėl jiems nuolat grėsė pavojus netikėtai būti išmestiems į vandens paviršių. Tai neišvengiamai būtų pasibaigę kesonine liga.

Kartą naras Laitas gana ilgai dirbo žemyn galva ir netikėtai pajuto, kad plūduriuoja tarsi plūdė 12 m atstumu nuo dugno. Išsipūtęs skafandras staiga išmetė jį iš siauro plyšio, kuriame dirbo. Laimei, prieš darbų pradžią naras savo oro padavimo žarną diržu pritvirtino prie kažkokios nuolaužos. Tai jį ir išgelbėjo: vietoje to, kad būtų išmestas į paviršių, jis dabar kabojo vandenyje, prilaikomas oro padavimo žarnos.

Į pagalbą buvo pasiųstas Blečfordas. Damentas jam liepė iš pradžių perpjauti diržą, kuris laikė Laito oro padavimo žarną, ir tik tada pasikelti iki naro ir apversti jį į normalią padėtį. Vos tik diržas buvo perpjautas, Laitas iš karto ėmė greitai kilti į viršų, kartu su savimi tempdamas ir Blečfordą. Narams iš karto buvo atlikta dekompresija: Laitas pakeltas į laivą ir patalpintas į barokamerą, o Blečfordas vėl buvo pasiųstas po vandeniu. Abu narai liko sveiki.

Iki spalio mėnesio iš „Laurentiko“ buvo iškelti 895 aukso lydiniai. Kai kurie buvo sulenkti ir priminė pasagas, kiti pavirto plonomis dešrelėmis, dar į kitus giliai įsispaudė laivo kniedžių galvos ir smulkūs akmenukai. Narai jau galėjo neklysdami apgraibomis atskirti auksą nuo akmens, žalvario gabalo ar
porceliano šukės. Netgi patyrę narai, kurie vėliau ėmė dalyvauti gelbėjimo operacijoje, tik po šešių mėnesių įgydavo nepaprastą sugebėjimą „jausti auksą".

Tuo metu laivą narai buvo kruopščiai ištyrę nuo priekio iki galo. Jis buvo tarsi atidaryta konservų dėžutė, kurioje viskas matoma.

1923-iais metais dar buvo iškelta aukso už 2 milijonus svarų sterlingų. Dugne buvo likę tik 154 aukso lydiniai iš 3211, kurie buvo gabenami laivu. Tuo metu praktiškai visas „Laurentiko" korpusas buvo atidarytas ir išnaršytas nuo viršaus iki apačios. Kur dingo šie lydiniai? Greičiausiai, per daugybę skylių ir plyšių korpuse nusėdo ant dugno. Gelbėtojams neliko nieko kito, tik toliau tęsti darbus.

Atėjo 1924-ieji metai. Nematydamas kitokios išeities, Damentas įsakė susprogdinti „Laurentiko“ korpuso liekanas 186 m2 dydžio plote. Norėdamas rasti paskutinius aukso lydinius, ekspedicijos vadovas liepė sprogmenimis visiškai sunaikinti kreiserį, pašalinti nuolaužas ir ieškoti toje vietoje, kur ant dugno gulėjo laivas. Rezultatų ilgai laukti nereikėjo. Sprogimas apnuogino smėlėtą dugną, kuriame buvo surasti 129 aukso lydiniai. Taip baigėsi gelbėjimo operacija, kuri neturėjo sau lygių istorijoje pagal iškeltų brangenybių vertę.

Iš 3211 aukso lydinių, nuskendusių kartu su „Laurentiku", liko nerasti tik 25. Damentas su savo žmonėmis išgelbėjo 99,2% žuvusio aukso, o visos operacijos išlaidos siekė vos 2,5% iškelto aukso vertės. Labai sudėtingomis povandeniniams darbams sąlygomis vandenyno laineris tiesiog gabalais buvo supjaustytas nuo viršaus iki apačios. Tam reikėjo atlikti daugiau nei 5 tūkstančius nusileidimų po vandeniu. Įdomiausia yra tai, kad nežuvo nė vienas naras, netgi pavyko išvengti rimtų sužeidimų. Gelbėjimo laivo savininkai gavo po 2,5 šilingo už kiekvienus išgelbėtus 100 svarų sterlingų. Narams buvo skirta bendra premija, nežiūrint kiek kuris iškėlė aukso.

Išimtis buvo padaryta tik vienam narui. Vos per vieną dieną be niekieno pagalbos į paviršių jam pavyko iškelti aukso už 45 tūkstančius svarų sterlingų. Naras buvo apdovanotas: laivo savininkai vieningai nusprendė įteikti jam cigarečių bloką.

reklama

Šioje istorijoje: Laivas, laurentiko, damentas, auksas

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 421 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (361)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (278)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Kvepalų daroma žala sveikatai ir aplinkai...

Jie kvepia maloniai, tačiau kas būtent juose kvepia? Parduotuvėse yra kvepalų su citrinos, medžių, gėlių aromatais, bet tai nereiškia, kad jų sudėtyje esama bent lašelio natūralių medžiagų. Ir jums niekas nepasakys, iš kokių med
paranormal.lt
Praktiko patarimai: organizmo valymas...

Jeigu jūsų talijos apimtis didesnė už krūtinės apimtį arba pagurklis dvigubinasi, tai įrodymas, kad yra sutrikę fiziologiniai ir biocheminiai organizmo procesai . Nuo viršsvorio jums padės natūralus riebalų degintojas –

paranormal.lt
Šis natūralus kremas pašalina randus per mėnesį...

Išbandykite šį natūralų metodą ir jūs pastebėsite, kad jūsų randai išnyks per labai trumpą laiką. Randai nuo uždegimų, žaizdų ar operacijų gali sudarkyti kūną. Žinoma, tie randai, kurie yra nepastebimi nėra prasmės leisti. Tačia
paranormal.lt
Šampūnas iš valgomos sodos - plaukų augimo magija!...

Mes visi žinome apie sodos privalomus, mes galime naudoti kepimui ir valymui, bet ir gydant daugelį lygų, gydomųjų savybių pagalba. Tačiau, kiekvieną dieną mes sužinome kažką naujo apie šį nuostabų ingredientą. Soda gali pageri

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Naujas būdas stabdyti vėžį. Fi...

Kas antras onkologinis ligonis Didžiojoje Britanijoje vartoja kokių nors maisto papildų. Šios šalies mokslininkai įrodė – natūralios medžiagos, esančios granatuose, brokoliniuose kopūstuose, dažinių ciberžolių šakniastiebiuose i
paranormal.lt
Paskubėkite! Šis straipsnis ša...

Nuostabi priemonė! Šis 100% natūralus gėrimas valo ir pašalina toksinus, chemines medžiagas ir riebalus iš mūsų arterijų, kurie gali mums pakenkti.

paranormal.lt
Natūralus antibiotikas naikina...

Būtinai išbandykite šį receptą! Naikina infekcijas jau po pirmo panaudojimo! Vietoj to, kad vartoti daug vaistų kovai su šlapimo takų infekcijomis, jūs galite panaudoti 100% natūralų namų receptą, kuris susideda iš natūraliai

paranormal.lt
Tyrimai patvirtina: tik 4 šauk...

Tikimės, kad šis straipsnis padės jums! Taip, tai tiesa - jums reikia tik 4 šaukštų šios priemonės, prevencijai ir vėžio gydymui. Skamba puikiai, ar ne? Profesorius Mermerskis teigia, kad ši priemonė yra naudinga ir veiksming

paranormal.lt
3 žolelių arbata valanti organ...

Šis straipsnis, žinoma, daugelį šokiruos. Jo nebūtina skaityti valgio metu ir po jo. Tačiau, jūs turėtumėte atidžiai perskaityti šią medžiagą, nes ji yra susijusi su tai dalykais, kurie yra labai svarbus mums visiems! Tai yra pa
paranormal.lt
Ekstrasensų mūšis 17 sezonas 1...

Paranormalių reiškinių realybės šou Ekstrasensų mūšis, naujas sezonas, kuris tradiciškai prasideda rudenį per TNT kanalą, pritraukiantis talentingus žmones iš visos šalies išbandyti savo aiškiaregių galimybes. Laidą toliau veda