Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Mistika » Peržiūrų: (491) Komentarų: (0) (25.06.2016 - 21:41)

Karališkųjų šeimų prakeiksmai

Istorija - išimtinai materialistinis mokslas. Tačiau, aprašant vienus ar kitus istorinius įvykius, kartais tenka susidurti su nepaprastais sutapimais, kuriuos galima paaiškinti tik kažkokių antgamtinių jėgų įsikišimu į žemiškuosius reikalus. Kaip pavyzdį galima paminėti taip vadinamus karališkųjų šeimų prakeiksmus. Kitaip nei aukštesnių jėgų įsikišimu neįmanoma paaiškinti atvejų, kai lemtis žiauriai baudė karališkųjų dinastijų narius, viešai prakeiktus už jų protėvių atliktus nusikaltimus.

Marinos liūdesys...

Reikia atvirai pasakyti, kad likimas žiauriai pasielgė su Sandomiro vaivados dukra Marina Mnišek. 1605-ais metais jauna ir graži mergina susižadėjo su karalaičiu Dmitrijumi Joanovičiumi, Rusijos caro Ivano IV Rūsčiojo sūnumi. Mergina visiškai nekreipė dėmesio į kalbas, kuriose apie busimąjį jaunikį buvo blogai atsiliepiama. Atseit, jisai visiškai ne karalaitis, o pabėgęs vienuolis Grigorijus Otrepjevas. Karališkųjų šeimų prakeiksmai Svarbiausia, kad jį Riurikovičių sosto įpėdiniu pripažino turtingoji Moskovija. Kuri gi panelė atsisakytų karališkosios karūnos?

1606-ais metais Marina Mnišek atvyko į Maskvą, kur susituokė su jau visos Rusios caru Dmitrijumi. Tačiau carienės titulu jai ilgai džiaugtis neteko. Praėjus dviem savaitėms po sutuoktuvių jos vyrą nužudė bajoro Šuiskio tarnai, o pati Marina buvo išsiųsta į Jaroslavlį.

Ten ją surado „stebuklingai išsigelbėjęs vyras“, kuris šį kartą tikrai buvo apsišaukėlis. Marina „atpažino" jį - juk tik tapusi jo žmona ji vėl galėjo įgyti karališką garbę ir valdžią. Nuo „caro Dmitrijaus Joanovičiaus“, vėliau žinomo Lžedimitrijaus II (Apsišaukėlio Dimitrijaus) vardu, Marina 1610-ais metais pagimdė sūnų Ivaną.

Ir šį kartą jai neilgai pavyko pasidžiaugti carienės sostu. 1610-ųjų metų gruodžio mėnesį buvo nužudytas vyras, Marina su sūnumi buvo priversta bėgti į Astrachanę. Jos meilužiu ir globėju tapo kazokų atamanas Ivanas Zaruckis. Tuo metu sumaištis („Smūta“) baigėsi, naujasis caras Michailas Romanovas gynė šalies žemes nuo įvairiausio kalibro apsišaukėlių ir paprasčiausių plėšikų. Į nemalonę pateko ir Marina Mnišek.

1614-ais metais Urale ją su sūnumi ir meilužiu sugavo caro šauliai ir atgabeno į Maskvą, kur įvyko teismas. Valdant naujajam carui teismo procesai vykdavo trumpai, nuosprendžiai buvo griežti: ata-
manas Ivanas Zaruckis buvo pasmeigtas ant mieto, jos keturmetis sūnus pakartas, o pati Marina buvo uždaryta iki gyvos galvos Kolomensko kremliaus bokšte.

Karališkųjų šeimų prakeiksmai

Pasakojama, kad po žiaurios bausmės įvykdymo jos sūnui Marina prakeikė visą Romanovų giminę, pažadėjusi, kad daugelis jos narių bus nužudyti, o tie, kurie mirs savo mirtimi, prieš mirtį kankinsis ne vieną dieną.

Tris šimtus metų Romanovų giminė valdė Rusiją, kol bolševikai nepaėmė valdžios ir netrukus nesušaudė caro šeimos. Dar Marina išpranašavo, kad Romanovų dinastija, prasidėjusi Michailu, Michailu ir baigsis.

Pati Marina Mnišek nelaisvėje netrukus mirė. O jos prakeiksmas pradėjo pildytis. Iš tiesų, Romanovų šeimai priklausė nužudyti carai Joanas VI, Petras III, Pavelas I, Aleksandras II ir Nikolajus II. Sunkiai susirgo ir mirė didelėse kančiose kiti Romanovų dinastijos carai.

1918-ais metais rūsyje buvo sušaudyta paskutiniojo imperatoriaus Nikolajaus II šeima. Formaliai dinastija baigėsi Nikolajaus II broliu didžiuoju kunigaikščiu Michailu, kurio naudai atsisakė sosto paskutinysis Rusijos monarchas.

Kad karaliai atsimintų ir bijotų...

Vienas iš Lenkijos globėjų laikomas šventasis Stanislovas. XI amžiaus viduryje jis buvo Krokuvos vyskupu. Jo santykiai su tuo metu šalį valdžiusiu karaliumi Boleslovu II Narsiuoju buvo labai įtempti. Karalius pasižymėjo audringu charakteriu ir nežabotu elgesiu.

1079-ais metais karalius išprievartavo vieną merginą, kilusią iš gerbiamos šeimos. Vyskupas pasmerkė Boleslovą už ši šlykštų nusikaltimą. Karalius, įtūžęs ant šventiko, pagrasino jam žemiškomis bausmėmis. Šis, savo ruožtu, karalių atskyrė nuo bažnyčios.

Įsiutęs Boleslovas įsiveržė į šventojo Mykolo bažnyčią Krokuvoje, kurioje vyskupas tuo metu laikė mišias, ir pats savo rankomis nužudė dievo tarną tiesiog prie altoriaus. Vyskupas buvo nužudytas žiauriai - 1963-iais metais buvo atlikta šventojo Stanislovo palaikų, palaidotų Vavelio katedros rūsyje, ekspertizė. Mokslininkai nustatė, kad vyskupas mirė, būdamas apie 40-es metų amžiaus. Jo kaukolėje buvo matyti 7-ių smūgių kalaviju žymės. Visi šie smūgiai buvo smogti iš už nugaros.

Kad karaliai atsimintų ir bijotų... Popiežius Grigalius VII kaip bausmę už vyskupo nužudymą paskelbė Lenkijai interdiktą, t.y. buvo uždraustos bet kokios bažnytinės paslaugos. Salyje prasidėjo sumaištis, karalius Boleslovas buvo priverstas bėgti iš šalies. Prieglaudą jis surado Vengrijoje, kur stengėsi karalių Vladislovą padėti jam susigrąžinti sostą. Pagal vieną versiją, vengrai nužudė pabėgusį Lenkijos karalių.

Dar viduramžiais Lenkijoje atsirado paprotys: kiekvienas naujas karalius prieš karūnavimo ceremoniją eina pėsčiomis nuo Vavelio pilies iki šventojo Mykolo bažnyčios, kurioje buvo nužudytas vyskupas Stanislovas, ir ten, atsiklaupęs ant kelių, prašo atleidimo už „savo protėvio Boleslovo nuodėmę“. Šio papročio Lenkijoje buvo laikomasi labai skrupulingai. Jis buvo pažeistas tik du kartus, kai karaliaus karūnavimo ceremonija vyko ne Krokuvoje, o Varšuvoje.

Kitas lenkų paprotys buvo neskirti Krokuvos vyskupu šventikų vardu Stanislovas, taip pat šio vardo nesuteikti Lenkijos karališkųjų dinastijų naujagimiams, o kai prasidėjo „renkamų“ karalių epocha, kandidatai į sostą, turintys šį vardą, kategoriškai būdavo atmetami.

Šie papročiai buvo pažeisti tik XVIII amžiuje. Į Lenkijos sostą atsisėdo du karaliai, kurie neįvykdė senovinės apeigos ir turėjo Stanislovo vardą. Kalbama apie Stanislovą Leščinskį (1677-1766 ) ir Stanislovą Poniatovskį (1732-1798). Tačiau jie sulaukė karaliaus Boleslovo likimo - abu buvo nuversti iš sosto, abu palaidoti svetimame krašte.

Leščinskis karaliumi tapo du kartus. Iš pradžių jis valdė 1704-1709-ais metais, o antrą kartą karaliumi tapo 1735-ais metais, tačiau soste neišsilaikė nė metų ir mirė Prancūzijoje visiškame skurde ir niekam nežinomas.

O štai Poniatovskis Lenkijos karaliumi tapo tik dėl to, kad savo laiku įlindo į Rusijos sosto paveldėtojo Piotro Fiodorovičiaus žmonos - busimosios imperatorienės Jekaterinos Didžiosios -lovą.

Stanislovas Poniatovskis - ko gero, vienintelis pasaulyje karalius, kurį išplakė jo paties pavaldiniai. Gėdingas Poniatovskio valdymas baigėsi tuo, kad Lenkija patyrė tris perdalijimus, po kurių išnyko iš Europos žemėlapio.

Patį buvusį karalių po savo sparneliu priglaudė buvusi meilužė iš Rusijos. Poniatovskis šioje šalyje ir mirė bei buvo palaidotas Sankt Peterburge šventosios Jekaterinos bažnyčioje. 1938-ais metais jo palaikai buvo perduoti Lenkijai. Galiausiai buvęs Lenkijos karalius atgulė amžinojo poilsio šventojo Jono bažnyčioje Varšuvoje.

Penktadienis, tryliktoji

Pačiu žinomiausiu prakeiksmu karališkai šeimai laikomas prakeiksmas, kurį 1314-ais metais paskelbė tamplierių ordino didysis magistras Žakas de Molė.

Karalius Pilypas IV Gražusis 1307 m. spalio 13 d., penktadienį pradėjo tamplierių areštus. O po to buvo organizuotas teismo procesas prieš riterių ordiną, kuris baigėsi ordino sunaikinimu ir mirties nuosprendžio paskelbimu jo vadovams.

Žakas de Molė Kaip pasakojama, didysis magistras, jau stovėdamas lauže, prakeikė popiežių ir karalių: „Klemensai, teisėjau neteisingasis, kviečiu tave į Dievo teismą per 40 dienų nuo šios dienos, o tave, karaliau Pilypai, taip pat neteisingąjį, per metus laiko“.

Prakeiksmas išsipildė: popiežius mirė nuo dizenterijos, praėjus 30-iai dienų nuo egzekucijos įvykdymo, o Pilypas IV mirė nepraėjus metams. Jo mirties aplinkybės labai mįslingos - greičiausiai, jį nunuodijo likę gyvi tamplierių ordino nariai. Prakeiksmas lietė ir monarcho palikuonis iki pat 13-osios kartos.

Karalius Pilypas turėjo tris sūnus, būsimuosius karalius - Liudviką X, Pilypą V ir Karolį IV, tačiau nė vienas jų nesusilaukė vyriškos lyties palikuonio. Prakeiktojo karaliaus anūkas Jonas I Pomirtinis, taip pavadintas dėl to, kad gimė praėjus penkiems mėnesiams po savo tėvo Liudviko X mirties, karaliaus soste išbuvo vos penkias dienas ir mirė dėl nežinomos priežasties.

Karalius Pilypas VI Valua buvo Pilypo Gražiojo sūnėnas. Jam valdant Prancūzijoje prasidėjo maro epidemija, nuo kurios mirė pusė šalies gyventojų, tarp jų ir karalienė Ana.

1498-ais metais Verbų sekmadienio išvakarėse karalius Karolis VIII, norėdamas sutrumpinti kelią, nusprendė praeiti per galeriją, kuri buvo naudojama kaip valykla. Jis beskubėdamas galva atsitrenkė į durų staktą ir nusibaigė toje pačioje vietoje, dvokiančiame koridoriuje ant nešvaraus šiaudinio pakloto.

1559-ais metais turnyre Paryžiuje karaliui Henrikui II dvikovos su karališkosios gvardijos kapitonu Montgomeriu metu ietimi buvo sužalota akis. Sužeidimas pasirodė besąs mirtinas.

Henriko II ir Katerinos Mediči sūnūs - Pranciškus II, Karolis IX ir Henrikas III - šalį įtraukė į religinius karus. Henrikas III nužudė hercogą Gizą, kuris pretendavo užimti sostą. Hercogo laidotuvės Paryžiuje pavirto didžiule demonstracija, kurios metu jos dalyviai gesino savo žvakes ir šūkavo: „Tegul Dievas užgesina Valua dinastiją!“

1589 m. rugpjūčio 1 d. tryliktąjį Kapetingų ir Valua karalių dinastijos atstovą Henriką III nudūrė vienuolis Žakas Klemanas. Tamplierių ordino didžiojo magistro siela pagaliau nurimo. Į sostą įžengė Burbonai.

reklama

Šioje istorijoje: prakeiksmas, prakeikimas

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 491 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (373)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (288)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Kaip atsikratyti akmenų nuo dantų be odontologo...

Pastaruoju metu, daugelis žmonių užduodą klausymą, kaip atsikratyti akmenų nuo dantų namų sąlygomis? Ypač jis svarbus tiems žmonėms, kurie negali sau leisti brangių paslaugų dantų klinikoje.
paranormal.lt
Chemoterapijos metu žmogus nuodijamas ar gydomas nuo vė...

Amerikoje didžiausias kiekis žmonių gauna vėžio diagnozę. Dvidešimto amžiaus pradžioje vėžys buvo diagnozuojamas 30 iš 1000 žmonių (Amerikoje). Šiandieną prognozuojama, kad kas antras amerikietis per savo gyvenimą išgirs vėži

paranormal.lt
Molės Fenčer paslaptis...

Niekas taip nesuprato kas nutiko Molei Fenčer, pavadintai "Bruklino Mįslė" ("Brooklyn Enigma"). To niekaip negalima susieti su stebėjimų ar tyrimų trūkumu - ir vienų, ir kitų buvo pakankamai.
paranormal.lt
Moderniosios genetikos tėvas pasisakė prieš abortus...

Ar žinojote, kad šiuolaikinės genetikos tėvas buvo katalikas, priekaištavęs mokslininkams, kurie rėmė abortus? Profesoriaus Jerome‘o Lejeune‘o [sk. Žeromas Ležionas] gyvenimas (1926-1994) vertas dėmesio, o jo kova


//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Neįtikėtini faktai: keisčiausi...

Kiekvieno žmogaus gyvenime kartais nutinka tokie keisti sutapimai, kad nenorom kyla klausimas – ar tai iš tiesų atsitiktinumai? Arba koks nematomas scenaristas žaismingai valdo mūsų likimus?
paranormal.lt
Stebuklingas Gvadelupės Mergel...

Kiekvienais metais į Meksiką atvyksta milijonai žmonių, turėdami vieną tiksią – apsilankyti šiauriniame sostinės priemiestyje esančioje bažnyčioje ir savo akimis pamatyti Gvadelupės Mergelės Marijos, kuri laikoma abiejų

paranormal.lt
Ktonų civilizacija po žeme...

Neseniai Kinijos žiniasklaida paskelbė įdomią istoriją. 2003 metų vasario 28 dieną privačioje anglių kasybos šachtoje greta Czisi miesto įvyko avarija. Griūtis užvertė keturiolika ten dirbančių šachtininkų. Gelbėtojai atkasė dvy
paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Kokiais ginklais kariavo senie...

Senajame indų epe „Mahabharata“, parašytame sanskrito kalba ir sudarytame iš 18 knygų, yra daugiau nei 200 tūkstančių eilėraščių, turinčių duomenų apie Senovės Indijos religiją, pasaulėžiūrą, papročius, istoriją, taip pat legend
paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Visiškas ir greitas organizmo ...

Ciberžolė pagrindinis ingredientas šio recepto. Ciberžolė yra žinoma dėl jos veiklios medžiagos kurkumino, kuris turi daugiau nei 150 teigiamų terapinių veiksnių, įskaitant antioksidantines, priešuždegimines ir priešvėžines s

paranormal.lt
Šis receptas lengvai išvalys p...

Jei norite apsaugoti savo bronchus ir plaučius, tada šis receptas yra tai, ko jums reikia. Lengviau išvengti šių ligų nei jas gydyti. Daugelis mokslininkų teigia, kad šis receptas vėžio profilaktikai yra taip pat naudingas.
paranormal.lt
Egzemos gydymas! 5 geriausi ir...

Obuolių actas buvo naudojamas šimtmečius, gydymui nuo visų ligų. Įrodyta, kad obuolių actas žmogaus organizmui turi teigiamą poveikį. Tarp jų: cukraus kiekio kraujyje sumažinimas, pagerina net diabeto simptomus. Dažniausiai o

paranormal.lt
Vandenilio peroksidas vaistas ...

Dėmesio: Food Grade Vandenilio Peroksidas nėra maistas ar maisto papildas. Autoriai, tyrėjai bei kai kurie Hab. Mokslo Daktarai yra atlikę ypač daug tyrimų ir analizių, kurių metu pastebėjo, kad naudojant skiestą vandenilio p

paranormal.lt
Paskubėkite! Šis straipsnis ša...

Nuostabi priemonė! Šis 100% natūralus gėrimas valo ir pašalina toksinus, chemines medžiagas ir riebalus iš mūsų arterijų, kurie gali mums pakenkti.