Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: NSO, Ateiviai » Peržiūrų: (2230) Komentarų: (1) (14.03.2015 - 14:58)

Kodėl atskrenda NSO?

Šiandien žinomas ne vienas tūkstantis NSO stebėjimo atvejis. Neseniai buvo išslaptinta Didžiosios Britanijos Gynybos ministerijos ataskaita, kurią paruošė žinomi ekspertai - fizikai, chemikai, biologai, matematikai, psichologai ir sociologai. Jie išanalizavo pačius garsiausius NSO stebėjimo atvejus visame pasaulyje, įvykusius nuo 1985 iki 1996 metų, ir padarė išvadą, kad danguje iš tiesų pasirodo neatpažinti skraidantys objektai. 7% visų šių atvejų niekaip negalima paaiškinti gamtiniais reiškiniais ar technogeniniais veiksniais.

Tačiau oficialusis mokslas ir šiandien negali atsakyti į pagrindinį klausimą - kodėl NSO atskrenda pas
mus?

Kai kalbama apie šiuos paslaptingus objektus, tai būtybes, atskrendančias šiais objektais, vadiname ateiviais iš kitų planetų, nors patikimų žinių apie jų kilmę nėra. Gal tiksliau juo būtų vadinti enesonautais? Kad ir kas bebūtų šios būtybės, jos atkakliai vengia informacinio kontakto su žmonėmis. Vyksta kažkas keisto: atskrido, pasisukinėjo ir išskrido. O juk kelionė į kitą planetą - tai ne ekskursija į kaimyninį miestą. Tokia kelionė neišvengiamai susijusi su didžiulėmis energijos sąnaudomis kelionei erdvėje.

Bet kurios protingos būtybės tam ryšis tik tuo atveju, jei turės kažkokį svarbų tikslą. Kadangi NSO stebėjimas į klausimą, ko jiems prisireikė Žemėje, neatsako, tad mums patiems tenka ieškoti atsakymo.

Kas jie tokie?

Pastaruoju metu įvyko ufologų nuomonių dėl NSO kilmės išsiskyrimas. Pirmosios hipotezės, kuri dominavo praėjusio amžiaus 6-ame dešimtmetyje, šalininkai mano, kad tai yra kitų planetų kosminių civilizacijų techniniai įrenginiai. Tačiau pastaruoju metu vis daugiau žinomų tyrėjų linksta link teiginio, kad NSO atsiranda iš paralelinių pasaulių, kitų matavimų ir pan.

Yra vienas esminis punktas, kuriuo abiejų hipotezių šalininkų požiūris praktiškai sutampa - žmonijos vystymasis, tikriausiai, nuo pat pradžios, vyksta, nuolat kontroliuojant ateiviams, kad ir kas jie būtų.

Pasvarstykime, kodėl kai kurie ufologai atsisakė hipotezės, kad ateiviai kilę iš kitų planetų. Pagrindinė priežastis - ateivių buvimo Žemėje ilgaamžiškumas ir gausumas, o tai blogai siejasi su šiuolaikinėmis mokslinėmis teorijomis ir iš jų kylančiomis problemomis, susijusiomis su tarpžvaigždinėmis kelionėmis. Juk nuskristi šviesos greičiu - pačiu didžiausiu greičiu, įmanomu mūsų galaktikoje, - iki artimiausios planetos, kurioje, mokslininkų manymu, yra galima gyvybė, ir sugrįžti atgal, prireiks kelių dešimčių tūkstančių metų.

Tai visiškai nepaneigia hipotezės, kad ateiviai atvyko iš kitų planetų! Masinis paslaptingų „svečių" buvimas kalba apie tai, kad įveikti didžiulius tarpžvaigždinius atstumus jiems nėra didelė problema.

Tam jie gali panaudoti taip vadinamus laiko tunelius, „kurmio urvus“, kurie leidžia akimirksniu persikelti kosmose. Apie tai savo laiku rusų akademikas A. Sacharovas rašė: „Mes šiuo metu analizuojame tokią fantastinę galimybę, jog sritys, nutolusios viena nuo kitos per milijardus šviesmečių, tuo pačiu metu turi tarp savęs ryšį papildomais paraleliniais takais, dažnai vadinamais „kurmio urvais“.

Mes neatmetame stebuklo galimybės, t.y. perėjimo iš vienos erdvės srities į kitą, beveik momentinio, per labai trumpą laiką. Beje, naujoje vietoje mes pasirodysime visiškai netikėtai arba, priešingai, kažkas šalia mūsų pasirodys netikėtai “.

Labai svarbu ir tai, kad hipotezė apie ateivius iš kitų planetų paremta realiu faktu, jog Visatoje egzistuoja milijardai žvaigždžių, tuo pačiu ir daugybė planetų, kuriose gali išsivystyti protingos būtybės. Ko gero, jos savo išsivystimu mus yra pralenkusios milijonais ar net milijardais metų.

Mes žinome, kaip mūsų pačių civilizacijos mokslinės ir techninės galimybės išaugo vos per keletą paskutiniųjų šimtmečių. Kaip galima
teigti, kad tai, kas šiandien neįmanoma ar sunkiai įmanoma, pavyzdžiui, tarpžvaigždinės kelionės, ir po tūkstančių ar milijonų metų nebus įmanoma? Galima pateikti paprasčiausią pavyzdį: kaip būtų reagavę žmonės, jeigu prieš porą amžių kas nors būtų teigęs, kad kelionė iš Niujorko į Londoną truks vos keletą valandų?

Praktiškai neįmanoma įsivaizduoti, ką gali civilizacijos, kurios savo išsivystymu mus yra aplenkusios daugybe metų. Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad kitų planetų atstovai Žemėje gali lankytis jau labai seniai ir netgi masiškai...

Dabar panagrinėkime NSO atsiradimo iš paralelinių erdvių hipotezę. Pirma, skirtingai nei kosminiai objektai, visi šie paraleliniai pasauliai, kiti matavimai ir t.t. kol kas lieka tik teoriniais objektais. Antra, kaip galima teigti, kad pateikti iš vieno matavimo į kitą, iš vieno pasaulio į paralelinį, netgi jeigu toks realiai egzistuoja, yra žymiai paprasčiau ir lengviau, nei įveikti tarpžvaigždinius atstumus? Gal iš tiesų viskas yra ne taip, o priešingai? Arba teigti, kad perėjimas į kitus matavimus tuo pačiu metu išsprendžia ir tarpžvaigždinių kelionių problemą? Paralelinių pasaulių hipotezės „mokslinis" pagrindimas visiškai neatrodo pranašesnis. Neneigiant pačios galimybės, kad NSO gali atsirasti iš paralelinių pasaulių, vis tik hipotezė apie kitas planetas atrodo realesnė.

Po kosminiu gaubtu

Peržvelkime tai, kas yra bendra abiems hipotezėms. O būtent tai, kad žmonija yra nuolat stebima ir kontroliuojama. Su šiuo teiginiu sunku ginčytis, pagrindinis klausimas yra - kodėl?

Yra daugybė prielaidų - nuo Žemės kaip ateivių „energetinės plantacijos" iki grynai akademinio stebėjimo be jokio įsikišimo, laikantis galaktinių etikos taisyklių: nuo „zoologijos sodo“ iki „draustinio“ ir populiarios vietos tarpgalaktiniams kruizams ir t.t.

Teiginys apie kontrolę be jokio įsikišimo atrodo žymiai patrauklesnis už kitus.

Tačiau ar taip yra iš tikrųjų? Jeigu tai nėra galaktinė humanitarinė pagalba bei grynai mokslinis susidomėjimas jauna besivystančia civilizacija, tai kas dar gali būti?

Galima užtikrintai pareikšti, kad NSO veiksmai yra paremti kažkieno interesais, t.y. jie turi teikti naudą ateiviams. Tačiau kas gali būti taip naudinga, kad nežemiškųjų civilizacijų atstovai mūsų planetoje gana masiškai lankosi jau ne vieną tūkstantį metų?

Gal mums nežinomas „kažkas“ reikalingas ne tik jiems tiesiogiai, bet ir svarbesniems Visatos interesantams, o ateiviai - tai tarsi kokie rangovai, vykdantys kažkieno užsakymą?

Bet kuriuo atveju, ko gero, nėra prasmės kalbėti apie mūsų planetos gamtinius resursus arba žmonių civilizacijos techninius produktus. Ateiviams, greičiausiai, susidomėjimą kelia kažkas kita, ir tai yra mumyse, žmonėse.

Protas - štai kas pirmiausia ateina į galvą šiuo atveju. Žmogaus protas, individualus ar kolektyvinis. Vienu žodžiu, tai, kas skiria mus jei nuo visų, tai nuo daugumos gyvų sutvėrimų mūsų planetoje. Būtent protas gali būti ateivių tikslas, tačiau ne tam, kad juo rūpintųsi ar padėtų, tačiau kažkam kitkam. Galima kalbėti apie proto „plantaciją", galimai vieną iš nedaugelio Visatoje.

Dabartiniu metu mes visiškai tiksliai nežinome, kas tai iš tiesų yra fizinis mūsų amžinosios sielos, proto ar sąmonės - kad ir kaip tai pavadintumėme - pagrindas. Suprantama, jeigu mūsų siela iš tiesų gali egzistuoti savarankiškai po fizinio kūno, kuriame ji gyveno, mirties. Visos pasaulio religijos teigia, kad mūsų sielos nemiršta, o pereina į kitą, pomirtinį pasaulį. Iš kitos pusės, mes neturime jokio supratimo, kaip visos šios „protingos sielos" gali būti surinktos ir panaudotos po mirties, jeigu tai iš viso įmanoma.
Padarykime prielaidą, kad tai įmanoma. Tokiu atveju ateiviams Žemėje vertybė gali būti proto sankaupos, egzistuojančios labai mažų energetinių laukų forma. Jie gali būti panaudoti proto paskleidimui Visatoje. Pagal dabartiniu metu populiarią ir gerai moksliškai pagrįstą versiją, Žemėje protas atsirado ne dėl gyvųjų būtybių evoliucijos, o buvo atgabentas iš Kosmoso ir tada ėmė vystytis.

Natūraliai kyla klausimas: jeigu Žemė - tai savotiška „proto plantacija", kurioje ateiviai surenka „užsimezgusius vaisius", kodėl jie nesudaro sąlygų gauti geresniam „derliui", kad kiekvienas individualus protas visiškai „sunoktų", t.y., kad kiekvienas žmogus nugyventų kuo ilgesnį gyvenimą? Ką galima pasakyti apie mirštančius kūdikius gimdymo metu, mirusius vaikus nuo nelaimingų atsitikimų ir ligų, nekalbant apie milijonus žmonių, kurie žūsta dideliuose ir mažuose karuose?

Ar tai kosminio „absoliutaus nesikišimo" principo laikymasis, ar nelabai rūpestingų „plantatorių natūralios gamybinės atliekos"? O gal jiems paprasčiausiai reikia daugelio rūšių proto sankaupų, visokių ir skirtingų? Juk mes nežinome jų galutinio tikslo.

Galiausiai juk galima padaryti prielaidą, kad ateivius domina tik kolektyvinis Žemės gyventojų protas, esantis šiuo metu, jeigu toks iš viso egzistuoja? Štai todėl jie ir nekreipia dėmesio į individualias gyvybes.

Nors tai ir atrodo absurdiškai, toks teiginys visiškai galimas. Negalima neigti, kad kolektyvinis žmonijos protas tarnauja ateiviams ar tiems, kas stovi už jų, kaip ypač galingas kompiuteris, naudojantis individualių protų-kompiuterių galimybes mums nežinomais tikslais. Kiekvienas šio milžiniško tinklo „elementas" net neįsivaizduoja, kokiam tikslui iš tiesų funkcionuoja.

Tokiu atveju nuolatinis ateivių buvimas yra ne kas kita, o tarsi technikų ar operatorių budėjimas, rūpinantis visa sistema. Apie jokį gailestį, rūpestį ir panašius jausmus kiekvienam atskiram tinklo elementui negalima net kalbėti, jeigu tai neveikia bendro efektyvumo.

Vaizdas atrodo gana niūrus, tačiau nėra jokių garantijų, jog nėra dar blogiau. Vis gi kur kas maloniau grįžti prie minties, kad Žemė yra vienas iš proto „inkubatorių" Visatoje, o ateiviai tik surenka šį protą, kai po žmogaus mirties jis pasidaro nebereikalingas. Jeigu taip yra iš tikrųjų, tai galime didžiuotis, kad Kūrėjo valia dalyvaujame Visatos „sužmoginime", padėdami joje pasklisti protui.

reklama

Šioje istorijoje: nso, Ateiviai

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 2230 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 1
Avatar0Avatar Redaguoti draudžiama
1 Admin   (16.03.2015 19:27)
avatar

 Kodėl atskrenda NSO?


Atsakyti

avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 2

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (389)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (300)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicinos naujienos

paranormal.lt
92 šarminantys maisto produktai, kurie kovoja su vėžių,...

Tinkamas pH lygis organizme yra svarbus mūsų sveikatai. Jei norime išlaikyti tinkamą organizmo veiklą, vartokime šiuos produktus. Taigi, mes pateikiame jums šarminius maisto produktus, kuriuos galite įtraukti į savo mitybos sąra
paranormal.lt
Vakcinacija ir skiepai: komplikacijos po vakcinacijos n...

Iš kur atsiranda autizmas? Kodėl mes sergame? Ne vienas pagalvojame, kas kaltas? Maisto netoleravimas, o gal vaikystėje sudarytos sąlygos būti mums neatspariais esamom ir būsimom ligom... Šiandiena, aptikau įdomų straipsnį ap

paranormal.lt
Suvyniokite kojas į aliuminio foliją. Po valandos nuste...

Visi turime aliuminio folijos kažkur virtuvės stalčiuje. Tačiau turbūt niekada nepagalvojote apie jos vyniojimą ant kūno. Ji yra tinkama, jei norite pagerinti savo sveikatą.
paranormal.lt
Molės Fenčer paslaptis...

Niekas taip nesuprato kas nutiko Molei Fenčer, pavadintai "Bruklino Mįslė" ("Brooklyn Enigma"). To niekaip negalima susieti su stebėjimų ar tyrimų trūkumu - ir vienų, ir kitų buvo pakankamai.

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
5 dažniausios paranormalios pa...

Teigiama, kad paranormalias patirtis arba potyrius, neturinčius mokslinio paaiškinimo, kasdien patiria daugybė žmonių. Todėl tikrai verta susipažinti su dažniausiai išgyvenamomis paranormaliomis patirtimis. Juk kiekvienam gal

paranormal.lt
Juodojo voro pranašystės...

Viduramžių aiškiaregiai, skelbdami pranašystes, paprastai neslėpdavo savo tikrųjų vardų. Tačiau XV a. Florencijos pranciškonų vienuolis po savo rankraščiais visada palikdavo tik juodo voro atvaizdą. Manoma, kad tai buvo Frederik
paranormal.lt
Veidrodis – portalas tarp anap...

Nuo seno tikėta, kad veidrodžiai turi mistinių galių ir yra laidininkai tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių. Filosofas, tarologas ir numerologas Leopoldas Malinauskas teigia, kad apskritai neaišku, kuris pasaulis yra tikras – mūsi
paranormal.lt
„Eltanino“ antenos anomalija...

Ne kartą rašėme apie vandenynų, jūrų ar ežerų gelmėse glūdinčias paslaptis. Šį kartą papasakosime apie nepaprastą atradimą kuris sukėlė didžiulį susidomėjimą mūsų gelmėmis ir paslaptimis esančiomis jose.
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
A. Fursovas apie nacių lyderiu...

2011 pasirodė knyga „Pilkasis vilkas. Adolfo Hitlerio pabėgimas“ (The Escape of Adolf Hitler. The Case President N. Y.: Sterling, 2011. XXXII. 352 p.) Autoriai teigia, kad Hitleris nenusižudė, o pabėgo iš Vokietijos ir likusį gy
paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Kas bus su pasauliu, kai išnyk...

Pradedant 10-uoju XX amžiaus dešimtmečiu bitininkai pradėjo pastebėti masinį darbinių bičių nykimą, ypač žiemos mėnesiais. Nuo to laiko situacija tik pablogėjo – išmirė apie 4000 medų nešančių bičių rūšių, o 2006 metais fenomenu
paranormal.lt
Kokiais ginklais kariavo senie...

Senajame indų epe „Mahabharata“, parašytame sanskrito kalba ir sudarytame iš 18 knygų, yra daugiau nei 200 tūkstančių eilėraščių, turinčių duomenų apie Senovės Indijos religiją, pasaulėžiūrą, papročius, istoriją, taip pat legend
paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Vegetatyvinė distonija ir kas ...

Kiekvienas biologinis organizmas, kaip ir bet kuris gyvas organizmas gamtoje, nusakomas eile charakteringų savybių, kurias jis sugeba išlaikyti laike. Jų pastovumas yra tas kriterijus, kuriuo remiantis galime tvirtinti kiek vien
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Kaip grūdintis, kad būtume sve...

Sakoma, kad grūdintis sveika. Vieni, norėdami sustiprinti imuninę sistemą, lipa į eketę, kiti prausiasi tik su šaltu vandeniu arba kiekvieną laisvą valandėlę išnaudoja pasivaikščiojimams ar darbui gryname ore. Dar kiti teigia, k
paranormal.lt
Ar jūsų maiste pakanka vitamin...

Kad būtumėme sveiki, mitybos specialistai rekomenduoja valgyti kuo įvairesnį maistą.
paranormal.lt
Ar tikrai naudinga vietnamieti...

Ar prisimenate, buvo vietnamietiškas balzamas „Žvaigždutė“? Mažas apvalus indelis su raudona žvaigžde ant viršaus. Stipraus kamparo ir mėtų kvapo, be to, visiems gyvenimo atvejams - nuo peršalimo, nuo traumų, inhaliacijoms...
paranormal.lt
Kaip pasigaminti veiksmingą te...

Paprastas receptas, aliejaus pagrindu! Natūralus tepalas nuo psoriazės savo rankomis. Norėčiau pabrėžti, kad šis tepalas negydo psoriazės, o mažina diskomfortą, pavyzdžiui, niežulį, pleiskanojimą. Būtinai išsitirkite save prieš
paranormal.lt
Ciberžolės kaukė veido odai...

Veido kaukė iš ciberžolės. Greita ir naudinga! Jūsų veido išvaizda gali priklausyti nuo daugeli problemų, kurios gali kilti dėl įvairių veiksnių, įskaitant stresą, hormonus ir kt. Dažniausiai odos problemos spuogai, tamsi veido