Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: NSO, Ateiviai » Peržiūrų: (794) Komentarų: (0) (06.01.2016 - 23:10)

Kodėl žmonės tiki ateiviais ir nso fenomenu?

Gana dažnai, diskutuojant su draugais ar kolegomis, prieinama ir prie paranormalių reiškinių sferos. Tokiu atveju net ir būdamas pažengęs gamtamokslio srityje, gali pritrūkti argumentų, norėdamas paaiškinti oponentui kodėl vienas ar kitas paranormalus reiškinys yra nepatikimas. Tad šis straipsnelis yra nedidelė pagalba diskutuojant su tikinčiais ko gero populiariausia paranormalių reiškinių sfera, t.y. NSO fenomenu.

Šiek tiek skaičių

1950 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo sudaryta speciali mokslinė komisija turėjusi ištirti visus to meto JAV teritorijoje užfiksuotus vadinamųjų skraidančių lėkščių arba kitaip NSO pasirodymo atvejus. Tyrimo metu buvo procentais paskirstyta, tai  ką iš tiesų matė liudininkai. Skaičiai kalba už save: Balionai, zondai ir kiti skraidantys aparatai – 15,4 %; astronominiai arba atmosferos reiškiniai – 15,2 %; optiniai reiškiniai ir paukščiai – 6,3 %; radarų trikdžiai – 5,8 % ; netiksliai suvokta informacija – 23,8 %; kiti racionaliai paaiškinami reiškiniai – 17,6 %; sąmoningos mistifikacijos – 1,6 %; moksliškai nepaaiškinami reiškiniai 14,3 %. Žinoma, mūsų laikais statistika būtų kitokia, ypač mistifikacijų atveju kurių dabar yra gerokai daugiau nei buvo seniau. Tačiau pateikti duomenys rodo, kad tik šiek tiek daugiau nei 14 % atvejų buvo sunku ar neįmanoma paaiškinti to meto gamtamoksliniu pažinimu. Dabar šis skaičius būtų mažesnis, nes prisidėjo kitų mokslo sričių tokių kaip psichologijos tyrimai, kurie leidžia paaiškinti dar didesnį kiekį liudijimų. Žinoma, tą nežinomą procentą daug kas laiko NSO įrodymu, tačiau tai, kad kažko nesugebama moksliškai paaiškinti, neleidžia daryti išvados, kad tai tikrai NSO. Tokiais atvejais dažnai tiesiog trūksta duomenų.

Tai, kad žmonės linkę tikėti keistais dalykais parodo įvairios apklausos ir tyrimai. Štai 1980 metais Times atliko apklausą, kurioje dalyvavo 1314 respondentų. Apklausos metu paaiškėjo, kad 83 % apklaustųjų tiki ekstrasensorika, o 51 % - šiuos reiškinius laikė moksliškai patvirtintais. Įvairios apklausos surengtos 2001 – 2008 metais, parodė, kad JAV didelė dalis žmonių tiki mūsų aptariamu fenomenu (25 – 41 %), o tuo kad ateiviai lankosi Žemėje tiki 17 – 35 %. Kaip pastebi psichologas Nicholas Spanos, didesnę tikimybę „pamatyti“ NSO turi tie kas yra įnikę domėtis ezoterika ir ufologija, žmonės kurie šiais dalykais nesidomi arba netiki, nėra linkę kiekvienos danguje regėtos švieselės laikyti NSO pasireiškimu.

Sibiro kvadrato eksperimentas

Rusijos psichologai, norėdami ištirti, kodėl žmonės tiki neegzistuojančiais arba patvirtinimo neturinčiais reiškiniais atliko eksperimentą. Buvo paruoštas specialus testas, kuriame respondentai turėjo atsakyti, kokiais paranormaliais reiškiniais tiki. Visi klausimai buvo paruošti pagal žiniasklaidoje ar knygose aprašytus fenomenus, tačiau vienas, provokacinis klausimas, buvo paimtas, taip sakant iš vadinamojo „palubinskio“. Šis klausimas skambėjo taip: Ar jūs tikite stebuklais vykstančiais Sibiro kvadrate? Nors klausimas buvo visiška tyrėjų išmonė, 23 % respondentų atsakė, jog tiki, stebuklais vykstančiais Sibiro kvadrate. Paties tyrimo išvada buvo tokia: beveik ketvirtis Rusijos piliečių linkę tikėti bet kokiais nepaaiškinamais reiškiniais neturėdami jokių žinių apie fenomeną, o juo labiau įrodymų, jog toks fenomenas egzistuoja, jie tiesiog tiki viskuo, kas yra nepaaiškinama.

SojuzUFOcentr tyrimas

Mokslininkai ir kai kurie NSO fenomeno entuziastai, liudijimus apie susitikimus su ateiviais vertina labai kritiškai, jie stengiasi fenomeną tirti panaudodami mokslinę prieiga, atmesdami bet kokią mistifikaciją. Vieną tokių tyrimų aprašo NSO fenomeno kritikas M. Geršteinas (Герштейн). „SojuzUFOcentr” atliko tyrimą dviejuose mietuose. Pasitelkiant psichiatrus ir psichologus, buvo išsamiai ištirta 30 asmenų teigiančių, jog jie kontaktuoja su nežemiškų civilizacijų atstovais. Tyrimas parodė, kad iš jų: 17 sirgo įvairių formų šizofrenija, 11 – kitomis psichinėmis ligomis ir tik 2 respondentai buvo pripažinti psichiškai sveikais. Antrojo identiško tyrimo rezultatai taip pat nieko gero NSO fenomenui nežadėjo. Ištyrus 106 respondentus paaiškėjo, kad iš jų 47 buvo šizofrenikai, 7 kentėjo nuo intelektualinio nepakankamumo, 8 – turėjo organinius smegenų pažeidimus, 2 – maniakinės depresijos pakilumo fazėje, 40 – kentėjo nuo kitų psichinių negalavimų ir tik du asmenys buvo pripažinti visiškai psichiškai sveikais.

Lawsono tyrimas

Asmenys tiriantys NSO fenomeną dažnai naudoja regresinę hipnozę idant galėtų nustatyti ar asmuo buvo pagrobtas ateivių iš kosmoso. Nepaisant to, kad hipnozė yra labai nepatikimas dalykas sumaišantis žmogaus fantazijas ir realybę, didelė dalis ufologų linkę ja pasitikėti, kaip itin patikimu, kontaktų su ateiviais iš kosmoso įrodymu.

Alvin Lawson iš Kalifornijos universiteto atliko tyrimą, kurio metu terapeutas užhipnotizavo aštuonis asmenis. Svarbi eksperimento sąlyga buvo, kad tarp tiriamųjų nebūtų asmenų besidominčių ufologija. Hipnotizuotojas gana lengvai tiriamiesiems sugebėjo įteigti, kad šie buvo pagroti ateivių iš kosmoso. Tada hipnozės metu tiriamųjų buvo paprašyta papasakoti kaip vyko jų pagrobimas. Šie ėmėsi pasakoti identiškas istorijas toms kurias pasakoja asmenys teigiantys, jog buvę pagrobti ufonautų. Tyrėjas panaudodamas užuominas labai lengvai nukreipė savo tiriamuosius reikiama linkme. Tyrimas parodė, jog ufologai naudojantys hipnozę, patys to nenujausdami, greičiausiai dėl savo noro rasti įrodymus, nukreipia tiriamuosius reikiama linkme. Vieni tai gali daryti tiesioginiais klausimais, kiti netiesioginėmis užuominomis. Taip pat buvo pastebėta, kad hipnotizuojami asmenys labai dažnai stengiasi įtikti tyrėjui, tad sugeba prikurti keisčiausių istorijų.

Sindromas „Aš irgi”

Gana įdomų eksperimentą, parodantį kaip veikia šis sindromas, 1990 metų balandžio 1 dieną, surengė Rusijos laikraščio „Moskovskij komsomolec” darbuotojai. Pirmajame laikraščio puslapyje buvo publikuotas straipsnis pavadinimu „500 metrų iki kontakto”. Prie straipsnio buvo pridėta ryški NSO nuotrauka. Redakcija prašė atsiliepti visus regėjusius būtent šį NSO. Nepaisant to, kad nuotrauka buvo padaryta iš dviejų viena ant kitos sudėtų stalo lėkščių, per du ateinančius mėnesius į redakciją paskambino apie 300 asmenų, teigusių, jog regėjo būtent šį NSO. Dar 100 žmonių atsiuntė laiškus su išsamiais šio NSO aprašymais, kurie žinoma sutapo su laikraštyje paskelbtu skraidančios lėkštės nupasakojimu. Įstabiausias buvo pasakojimas apie tai, kaip Kuznevsko rajone, nusileido būtent šis NSO, o iš jos išlipo ufonautai ir keturiasdešimtmetė Tatjana R. turėjo kovoti su seksualiai prie jos priekabiavusiais skraidančios lėkštės pilotais.

Psichologai mano, jog dažniausiai Aš irgi sindromui pasiduoda: namų šeimininkės, pensininkai ir panašūs asmenys, paprastai neužimantys atsakingų postų. Jis kyla dėl to, kad įvairūs asmenys yra linkę nesąmoningai meluoti arba pasiduoti melagingiems atsiminimams. Šie asmenys išgirstą pasakojimą traktuoja kaip savo asmeninę patirtį. Čia labai tiktų savo laiku padarytas Gustave Le Bon pastebėjimas, jog įvirios idėjos yra beatodairiško žmonių patiklumo padarinys. Žmonės sugeba perkeisti įvykius, ar jų atsiminimus. Dažnai paprasčiausius įvykius, net nebūtinai pačių patirtus, žmonės geba pasisavinti ir iškreipti. Žmonės dažnai neskiria subjektyvios patirties nuo objektyvios, tad savo susikurtus vaizdinius, bent dalinai susiejęs su pačiu įvykiu, jis generuoja naujus faktus ir juos laiko objektyvia tikrove.

Wellsas pilkųjų pradininkas?

Įdomų pastebėjimą savo laiku padarė Carl Sagan. Stebėdami mokslinės fantastikos istoriją mes puikiai galime atsekti sąsajas tarp pranešimų apie ufonautų pasirodymus ir to kas tuo metu ar kiek anksčiau buvo populiaru mokslinėje fantastikoje. Dar gerokai iki pasklindant pirmiesiems pranešimams apie ufonautus, fantastikos leidiniuose ir kino filmuose tiesiog mirgėjo dabar tapusiais standartiniais ateiviais. Beplaukės būtybės didelėmis galvomis ir akimis fantastikoje buvo itin populiarios trečiajame–ketvirtajame praeito šimtmečio dešimtmečiuose. Carl Sagan šių būtybių įvaizdžio išpopuliarėjimą sieja su Herbert G. Wells‘o sugalvotais tolimais žmonijos palikuonimis. Wellsas mąstė taip: jei žmonės išsivystė iš būtybių turėjusių mažesnes smegenis, tačiau labiau plaukuotų ir turinčių didesnę raumenų masę nei, kad mes, tad pratęsiant šią tendenciją tolyn į ateitį, tikėtina, kad mūsų palikuonys turėtų būti beveik beplaukiai, turintys milžiniškas galvas talpinančias milžiniškas smegenis, tačiau dėl mažėjančios raumenų masės sunkiai sugebantys judėti. Wellso manymu, kitose planetose evoliucija gali turėti panašius bruožus, tad mus turėtų lankyti mūsų palikuonių tipo būtybės. Šios būtybės dabar yra tapusios NSO fenomeno ikona. Tad Sagano manymu labai tikėtina, jog ateivių (ufologų vadinamų pilkaisiais) įvaizdis išplaukia iš Wellso kūrybinio polėkio.

Pabaigos pastabos

Vertindami NSO fenomeną, žmonės dažnai išvadas daro dėl argumentum ad ignorantiam (argumentas iš nežinojimo). Prastas išprusimas, skatina žmones aklai pasitikėti žiniasklaida ir pseudomoksliniais šaltiniais. Labai retas kuris yra pakankamai skeptiškas, racionaliai mąstantis ir juo labiau turintis stiprų gamtamokslinį išsilavinimą. Net ir tokie gamtamokslio specialistai kaip Arthur Clarke (kuris būdamas mokslininkas labai domėjosi NSO fenomeno prigimtimi) ne visada iškart sugeba atskirti ką mato. Clarke ne kartą aprašinėjo savo patirtis, kaip kad, pavyzdžiui, išvydus šviesas danguje pamanė, kad pagaliau regi NSO flotilės judėjimą, o vėliau atpažino, kad matė paprasčiausias žuvėdras, nuo kurių tam tikru kampu atsispindėjo Saulės šviesa. Tad ką jau čia kalbėti apie tūlą pilietį, kuris dėl neišmanymo, o tik todėl, kad jo aplinkoje daug kas tiki ateiviais iš kosmoso, ima ir taip pat patiki, kad mūsų kosmoso broliai naktimis grobia bei mėsinėja karves, o po to palikę ratilus laukuose skrenda apsilankyti pas kontaktuotoją Zosę, idant ši galėtų pasauliui pranešti ateivišką žinią.

Literatūra:

  1. Bon Le G., Minios psichologija, Vaga, Vilnius, 2011;
  2. Герштейн М., По ту сторону НЛО, Дилия, Санкт-Петербург, 2002;
  3. Мазукевичь С. А., Энциклопедия заблуждений НЛО, целители и др., Эксмо, Москва, 2002;
  4. Образцов П., Азбука шамболйдов: Мулдашев и все-все-все, Пресском, Москва, 2005;
  5. Raeper W. ir Smith L., Po idėjų pasaulį, Alma litera, Vilnius, 1996;
  6. Sagan C., Demonų apsėstas pasaulis: mokslas kaip žvakė tamsoje, Tyto alba, Vilnius, 2001;
  7. Смит Дж., Псевдонаука и паранормальные явления: критический взгляд, Династия, Москва, 2011.
reklama

Gabrielius E. Klimenka Šaltinis

Šioje istorijoje: kosmosas, nso, Ateiviai, fenomenas

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 794 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (377)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (291)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Alyvmedžio lapelių arbatą turi didelės gydomąsias savyb...

Alyvmedis - senovinis augalas, kuris buvo naudojamas tiek maiste, tiek kaip gydymo priemonė. Jis yra žinomas dėl savo gydomųjų savybių gydant tam tikras ligas dėl veikliosios medžiagos Oleuropeino. Alyvmedžio lapai naudingi gyd
paranormal.lt
Spauskite šias vietas ir nugaros skausmas dings akimirk...

Nuolatinė stimuliacija šių trijų taškų, padės jums sumažinti nugaros skausmus ir sąnarių skausmą!

paranormal.lt
10 produktų, kurie paspartins sumažinti cukraus kiekį k...

Stabilus cukrus kiekis kraujyje yra būtinas siekiant išvengti 2 tipo cukrinį diabetą, hipoglikemijos, insulto, aklumą ir hipertenzija. Balansuojant cukraus kiekį kraujyje galite išvengti sveikatos problemų, tokių kaip nutukim

paranormal.lt
Česnakų sriuba! 100 kartų efektyvesnė nei bet kuris ant...

Ji susideda iš trijų pagrindinių komponentų: raudono svogūno, čiobrelių ir žinoma česnako. Šis natūralus vaistas yra toks pat veiksmingas, kaip antibiotikai kovojant su infekcijomis. Virusai tampa atsparūs vaistams, todėl jie


//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Kasparo Hauzerio paslaptis...

1828 m. gegužės 26 d. į Niurnbergo vartus pasibeldė paauglys. Jis buvo tvirto stoto, šviesių garbanotų plaukų, išblyškusio veido ir ėjo svyruodamas tarsi būtų girtas. Prie jo priėjo vietinis batsiuvys Georgas Veikmanas pažiūr

paranormal.lt
Keisti susitikimai jūroje...

Per kelis pastaruosius dešimtmečius įvairiose pasaulinio vandenyno ir didžiųjų ežerų vietose įvyko akistatų ne tik su objektais, bet ir su iki šiol nežinomais „subjektais“. Pradžioje atrodo, jog šios žinios primena senų „jūros v
paranormal.lt
Neįtikėtini faktai: keisčiausi...

Kiekvieno žmogaus gyvenime kartais nutinka tokie keisti sutapimai, kad nenorom kyla klausimas – ar tai iš tiesų atsitiktinumai? Arba koks nematomas scenaristas žaismingai valdo mūsų likimus?

paranormal.lt
Stebuklingas Gvadelupės Mergel...

Kiekvienais metais į Meksiką atvyksta milijonai žmonių, turėdami vieną tiksią – apsilankyti šiauriniame sostinės priemiestyje esančioje bažnyčioje ir savo akimis pamatyti Gvadelupės Mergelės Marijos, kuri laikoma abiejų

paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Kokiais ginklais kariavo senie...

Senajame indų epe „Mahabharata“, parašytame sanskrito kalba ir sudarytame iš 18 knygų, yra daugiau nei 200 tūkstančių eilėraščių, turinčių duomenų apie Senovės Indijos religiją, pasaulėžiūrą, papročius, istoriją, taip pat legend
paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Vėžio žudikas: gerkite šias su...

Vėžio žudikas: gerkite šias sultis kiekvieną dieną nevalgius! Geriausias būdas užkirsti kelią vėžiui!

paranormal.lt
Pašalinkite podagrą natūraliai...

Podagra - uždegiminė liga, panašus į artritą, kuris gali sukelti nepakelią skausmą sąnariuose. Aukštas šlapimo rūgšties kiekis kraujyje - podagros pagrindinė priežastis. Kai valgome maisto produktus, kuriuose gausu purino, pavy
paranormal.lt
Kankina kosulys? Čia 5 efektyv...

Aš nuolat kankinuosi nuo kosulio! Kiek vaistų esu išbandęs! Viskas! Užteks! Atėjo laikas pereiti prie natūralių priemonių! Pirma, jie yra 100% natūralūs ir nekenksmingi! Antra, jie yra labai veiksmini ir padeda kur kas greiči

paranormal.lt
Visiškas ir greitas organizmo ...

Ciberžolė pagrindinis ingredientas šio recepto. Ciberžolė yra žinoma dėl jos veiklios medžiagos kurkumino, kuris turi daugiau nei 150 teigiamų terapinių veiksnių, įskaitant antioksidantines, priešuždegimines ir priešvėžines s

paranormal.lt
Šis receptas lengvai išvalys p...

Jei norite apsaugoti savo bronchus ir plaučius, tada šis receptas yra tai, ko jums reikia. Lengviau išvengti šių ligų nei jas gydyti. Daugelis mokslininkų teigia, kad šis receptas vėžio profilaktikai yra taip pat naudingas.