Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: NSO, Ateiviai » Peržiūrų: (941) Komentarų: (0) (03.06.2015 - 19:47)

Lenkų lakūnai apie NSO

Oficialiai laikoma, kad šiuolaikinė NSO epocha prasidėjo 1947 m. birželio 24 d., kai Kentas Arnoldas virš Kaskadų kalnų pastebėjo didžiuliu greičiu skrendančius objektus, savo forma primenančius lėkštes. Po pirmojo susitikimo buvo antras, trečias ir t.t. Netrukus "skraidančios lėkštės" buvo pradėtos vadinti "Neatpažintais Skraidančiais Objektais" (angliškai "Unidentified Flying Objects" (UFO)). Iš Angliškos abreviatūros kilo naujo mokslo pavadinimas - ufologija.

NSO buvo ir senovėje

Yra nemažai žmonių liudijimų apie žymiai anksčiau, nei nurodyta data, matytus NSO, netgi tolimoje senovėje. Ufologai labai patikimiems atvejams priskiria susitikimus su NSO Antrojo pasaulinio karo metais, kai danguje ne kartą buvo dienomis pastebėti blizgantys diskai ir rutuliai, o naktimis - ryškios įvairiaspalvės šviesos. Šie objektai judėjo didžiuliu greičiu, galėjo akimirksniu sustoti, staigiai pakeisti skrydžio kryptį.

Antrojo pasaulinio karo metu nemažai lenkų lakūnų kariavo antihitlerinės koalicijos pusėje. Kai kuriems jų teko susidurti su keistais objektais. Apie tai savo knygoje „Lenkų lakūnai ir NSO“ rašo buvęs Pirmojo naikintuvų pulko „Varšuva" pulkininkas Ryšardas Grundmanas ir vyriausiasis žurnalo „Czas UFO“ redaktorius Bronislavas Repeckis. Štai keletas pačių įdomiausių atsitikimų.

Numušti taikinio nepavyko

1942 m. kovo 25 d. poručikas Romanas Sobinskis, tarnavęs Didžiosios Britanijos KOP lenkų eskadrilėje savo bombonešį po kovinės užduoties įvykdymo nukreipė į bazę. Ties šiaurine Nyderlandų pakrante, Zeider Ze įlankos rajone, paskui lėktuvą, skridusį 4500 m aukštyje, staiga ėmė skristi nežinia iš kur atsiradęs oranžinis rutulys. Objektas ėmė greitai artėti. Poručikas davė komandą jį apšaudyti. Šaulys įvykdė komandą ir buvo įsitikinęs, kad pataikė į taikinį, tačiau rutulys lyg niekur nieko praskrido pro lėktuvą ir dingo iš akių. Sabinskio nuomone, objektas skriejo ne mažesniu nei 1600 km/h greičiu. Pranešimas apie šį įvykį buvo išspausdintas 1986-ais metais viename laikraščio „Tygodnik Demokratyczny“ numeryje.

Vokiečiai irgi nepataikė?

Knygoje pateikiami ir kiti atsitikimai, pavyzdžiui, liudininkų patvirtintas buvusio vermachto kareivio pasakojimas: „Karo metais tarnavau priešlėktuvinės gynybos dalinyje. 1944-ųjų metų pavasarį mūsų dalinys buvo Lenkijos teritorijoje. Vieną gražią saulėtą dieną eilinį kartą pasigirdo signalas, pranešantis apie oro pavojų. Tolimojo aptikimo sistema pastebėjo besiartinantį objektą, skridusį 15 000 m aukštyje. Tokio aukščio tuo metu negalėjo pasiekti nė vienas karinis lėktuvas. Kažkas greitai artėjo, tuo pačiu metu mažindamas aukštį. Kai objektas nusileido iki 8000 m, zenitininkai atidengė ugnį. Buvo matyti, kad šaudmenys susprogo praktiškai prie pat NSO, tačiau jis lyg nieko nebūtų buvę toliau leidosi ir tuo pačiu metu didino greitį. Operatoriai vis sušukdavo į mikrofoną: „Du tūkstančiai... trys tūkstančiai... penki tūkstančiai km/h!“ Tai buvo neįtikėtina - taip greitai niekas neskraidė! Kai objektas nusileido iki 2000 m aukščio, jį ėmė apšaudyti trasuojančiomis kulkomis iš keturgubų zenitinių didelio kalibro pabūklų. Tačiau tai irgi nedavė jokių rezultatų. Po kelių sekundžių dešimčių žmonių akivaizdoje „atvykėlis" pasuko beveik stačiu kampu ir dingo“.

Nepadėjo ir kryžminė ugnis

Antonijus Šachnovskis, Antrojo pasaulinio karo veteranas, Anglijos-Lenkijos NSO tyrimo klubo pirmininkas, kovėsi Siaurės Italijoje. Tai vyko 1944-ųjų metų vasarą. Jo dalis kovojo Adrijos jūros pakrantėje, Kastelfidardo ir Ozimo miestų rajone. Antonijus ir jo kolegos pamatė danguje pakibusį nejudantį kiaušinio formos metalinį objektą. Vokiečiai taip pat pastebėjo šį objektą. Prasidėjo apšaudymas iš abiejų pusių. Kryžminė ugnis „kiaušiniui“ nepadarė jokios žalos. Pakybojęs ore dar porą minučių, jis staigiai šovė aukštyn. Apie šį įvykį buvo parašyta laikraščio „Evening News“ 1978 m. vasario 23 d. numeryje.

Paslaptingas „kybotojas“

Po Antrojo pasaulinio karo pabaigos pirmasis skraidančios lėkštės pasirodymas virš Lenkijos teritorijos buvo 1954-ais metais. Vieną naktį į PLG kariuomenės valdymo centrą atėjo radiolokacinės stoties budinčio karininko pranešimas: „Baltstogės rajone 400 m aukštyje pastebėtas nežinomas didelis objektas". Išsiaiškinti situacijos į nurodytą vietą buvo išsiųstas milicijos patrulis, kuris patvirtino, jog danguje tikrai yra daiktas, panašus į cigarą. Kaip teigė milicininkai, šis daiktas Mėnulio šviesoje spindėjo sidabrine spalva ir ant žemės metė ilgą ir platų šešėlį.

Iš netoliese esančios kariuomenės dalies atvyko karių būrys, vadovaujamas seržanto. Seržantas radijo ryšiu paprašė vadovybės leidimo apšaudyti objektą. Tačiau šaudyti nebuvo leista. Liko tik stebėti danguje kabantį objektą. Ten jis nejudėdamas kabojo keletą valandų, po to staiga šovė aukštyn ir nuskrido rytų kryptimi. Radarais buvo užfiksuotas greitis - daugiau nei 18 000 krn/h!

Kapitono Černovo istorija

1959-ųjų metų sausio mėnesį trijuose laikraščio „Wieczor Wybrzeza“ numeriuose buvo atspausdinta žurnalisto Andžejaus Trepkos apybraiža „Skraidančios lėkštės virš Lenkijos?". Šios apybraižos pagrindą sudarė pokalbiai su karinio dalinio, įkurto Poznanėje, karininkais.

Štai ką žurnalistui papasakojo Generalinio štabo akademijos absolventas kapitonas Apolonijus Černovas, kuris vėliau tapo Vroclavo aviacijos korpuso vadu, KOP brigados generolu: „Tai įvyko 1956-ųjų metų rugpjūčio mėnesį viduryje baltos dienos. Aš skridau atgal į bazę 8000 m aukštyje po treniruočių skrydžio. Staiga priešais mane ir maždaug kilometru aukščiau pasirodė aiškiai matomas objektas, primenantis stovintį cigarą. Tuo metu aš skridau virš Svidnicės, kur neretai atskrisdavo

svetimi meteorologiniai zondai ir įvairūs oro balionai. Aš pamaniau, kad tai vienas iš jų, tik kažkiek neįprastas. Vadovybė davė leidimą jį numušti.

Kuo labiau artėjau prie objekto, tuo keistesnis jis man atrodė. Stebino ne tik neįprasta forma, bet ir išorės spalvos. Sidabro spalvos pilka danga tarsi pulsavo, o apatinė „cigaro“ dalis švietė matine, tačiau ryškia šviesa. Aš skridau maždaug 800 km/h greičiu ir staiga supratau, kad atstumas tarp mūsų ne mažėja, o didėja. Objektas dideliu greičiu tolo, staigiai kildamas aukštyn. Mano skaičiavimais, jis turėjo skristi daugiau nei 5000 km/h greičiu. Persekiodamas objektą pakilau į ribinį 14 000 m aukštį, tačiau NSO ir toliau skrido priekyje ir apie 2 km aukščiau manęs.

Pranešęs į bazę apie atsitikimą, gavau įsakymą nutraukti persekiojimą ir grįžti. Man pranešė, kad visą šį laiką radarų ekranuose buvo matomas tik vienas lėktuvas - mano naikintuvas.

Kai nusileidau ant žemės, apie šį įvykį beveik niekam nepasakojau, bijodamas pajuokų ar dar daugiau - abejonių mano sveiku protu. Pokalbių su
pulko kolegomis metu sužinojau, kad kažkas panašaus nutiko ir kapitonui Stojarskiui, tik jis matė ne „cigarą“, o skraidančią lėkštę.

Tačiau keisti nutikimai man tuo nesibaigė. Tų pačių metų spalio mėnesio pradžioje mes kartu su kapitonu Jarominiu atlikome porinį naktinį treniruočių skrydį. Danguje nebuvo nė debesėlio, ryškiai švietė Mėnulis. Apie 21:30, kai skridome 4000 m aukštyje, mano kolega per radiją pranešė:

- Pažiūrėk, šalia atsirado kažkoks geltonas daiktas! Panašu, kad jis vejasi mane.

Po akimirkos šalia lėktuvo dešiniojo sparno šmėstelėjo ovalo formos šviečiantis objektas ir dideliu greičiu nuskrido pirmyn. Susisiekęs su vadovybe ir gavęs įsakymą persekioti nepažįstamą objektą, nuskubėjau paskui jį. Tačiau objektas staiga dingo iš akių. Apstulbę mes ėmėme mažinti aukštį nusileidimui. Trečiojo posūkio metu objektas vėl pasirodė prieš mus. Mes vėl puolėme jį vytis, greitai pasiekėme 900 km/h greitį. Tačiau NSO lengvai mus paliko ir netrukus dingo iš akių. Aš esu įsitikinęs, kad neįtikėtinas tiems laikams greitis du kartus viršijo garso greitį.

Nusileidę į bazę sužinojome, kad nemažai mūsų kolegų taip pat matė šį objektą. Jų vertinimu, šviečiančio rutulio (ar disko) skersmuo buvo maždaug 1,5 karo didesnis už matomo Mėnulio skersmenį. Labai keista, kad radaruose nebuvo pastebėta jokio kito objekto, tik mano ir Jarominio naikintuvai".

Tą pačią naktį dar keturi eskadrilės lakūnai danguje matė „skraidančias ugnis“. Jų nuomone, šviečiančių rutulių greitis žymiai viršijo garso greitį. Šios paslaptingos ugnys galėjo būti kokio nors ypač slapto ir niekam nežinomo lėktuvo signaliniais žibintais.

reklama

Mįslės ir faktai

Šioje istorijoje: cigaro formos, lenkija, UFO, nso

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 941 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 2

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (393)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (301)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicinos naujienos

paranormal.lt
Efektyvios dantų balinimo priemonės namuose!...

Ideali sniego baltumo šypsena - daugumos žmonių svajonė. Yra daug profesionalių dantų balinimo būdų: fotobalinimas, balinimas lazeriu, balinimas kapomis, profesionalus dantų valymas. Per trumpiausią laiką, jie suteikia puikų rez
paranormal.lt
Kaip atsikratyti akmenų nuo dantų be odontologo...

Pastaruoju metu, daugelis žmonių užduodą klausymą, kaip atsikratyti akmenų nuo dantų namų sąlygomis? Ypač jis svarbus tiems žmonėms, kurie negali sau leisti brangių paslaugų dantų klinikoje.
paranormal.lt
Kaip išvalyti plaučius per 3 dienas...

Ar rūkote ar ne, mūsų plaučiai turi būti reguliariai valomi, net dūmų įkvėpimas, pramoninių ir automobilių tarša gali pakenkti plaučius ir kvėpavimo takus. Laikui bėgant, toksinai ir bakterijos gali neigiamai paveikti plaučius,
paranormal.lt
Paprastas kokteilis padės atsikratyti nugaros skausmo...

Šiandien, nugaros skausmas tapo viena iš labiausiai paplitusių ligų. Tai yra dėl to, sėslus gyvenimo būdas, neteisingas ar sunkus fizinis aktyvumas, ar net psichiškai stresinės darbo sąlygos.


//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
5 dažniausios paranormalios pa...

Teigiama, kad paranormalias patirtis arba potyrius, neturinčius mokslinio paaiškinimo, kasdien patiria daugybė žmonių. Todėl tikrai verta susipažinti su dažniausiai išgyvenamomis paranormaliomis patirtimis. Juk kiekvienam gal

paranormal.lt
Juodojo voro pranašystės...

Viduramžių aiškiaregiai, skelbdami pranašystes, paprastai neslėpdavo savo tikrųjų vardų. Tačiau XV a. Florencijos pranciškonų vienuolis po savo rankraščiais visada palikdavo tik juodo voro atvaizdą. Manoma, kad tai buvo Frederik
paranormal.lt
Veidrodis – portalas tarp anap...

Nuo seno tikėta, kad veidrodžiai turi mistinių galių ir yra laidininkai tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių. Filosofas, tarologas ir numerologas Leopoldas Malinauskas teigia, kad apskritai neaišku, kuris pasaulis yra tikras – mūsi
paranormal.lt
„Eltanino“ antenos anomalija...

Ne kartą rašėme apie vandenynų, jūrų ar ežerų gelmėse glūdinčias paslaptis. Šį kartą papasakosime apie nepaprastą atradimą kuris sukėlė didžiulį susidomėjimą mūsų gelmėmis ir paslaptimis esančiomis jose.
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
A. Fursovas apie nacių lyderiu...

2011 pasirodė knyga „Pilkasis vilkas. Adolfo Hitlerio pabėgimas“ (The Escape of Adolf Hitler. The Case President N. Y.: Sterling, 2011. XXXII. 352 p.) Autoriai teigia, kad Hitleris nenusižudė, o pabėgo iš Vokietijos ir likusį gy
paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Kas bus su pasauliu, kai išnyk...

Pradedant 10-uoju XX amžiaus dešimtmečiu bitininkai pradėjo pastebėti masinį darbinių bičių nykimą, ypač žiemos mėnesiais. Nuo to laiko situacija tik pablogėjo – išmirė apie 4000 medų nešančių bičių rūšių, o 2006 metais fenomenu
paranormal.lt
Kokiais ginklais kariavo senie...

Senajame indų epe „Mahabharata“, parašytame sanskrito kalba ir sudarytame iš 18 knygų, yra daugiau nei 200 tūkstančių eilėraščių, turinčių duomenų apie Senovės Indijos religiją, pasaulėžiūrą, papročius, istoriją, taip pat legend
paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Vegetatyvinė distonija ir kas ...

Kiekvienas biologinis organizmas, kaip ir bet kuris gyvas organizmas gamtoje, nusakomas eile charakteringų savybių, kurias jis sugeba išlaikyti laike. Jų pastovumas yra tas kriterijus, kuriuo remiantis galime tvirtinti kiek vien
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Imbiero arbata: nuo inkstų akm...

Imbiero arbatos nauda! Ji gydo nuo virusų, kurie gali sukelti peršalimą, gripą ar pūslelinę. Ji malšina skausmą, labai efektyvi, jei žmogus jau serga peršalimo ligomis, gripu ar turi galvos, raumenų skausmą. Jame gausu antioksid
paranormal.lt
Apie kokias ligas įspėja liežu...

Kinų medicinos žinovo V. Naumavičiaus teigimu, jeigu žmogus į specialistą kreipiasi dėl tokio, rodos, menkniekio, kaip kažkuo nepatikęs liežuvis, vadinasi, jo psichologinė ir fiziologinė būklė yra įtempta.
paranormal.lt
Kai organizmas prašo pagalbos...

Žmogaus organizmas yra sukurtas tobulai. Jame vyksta neįtikėtini procesai. Ir, jei atsiranda problemos, jis mums signalizuoja.Kokie tai signalai ir ką jie reiškia.
paranormal.lt
Ką daryti sušalus?...

Atvėsus orui, pučiant šaltam vėjui atsiranda nušalimų ir kūno atšalimo pavojai. Nušalimų tikimybė didėja apsirengus nepritaikytais šaltam orui ir ankštais drabužiais, nepavalgius, esant mažai kūno masei (mažas poodinis riebalini
paranormal.lt
Atsisveikinkite su ėduonimi ir...

Ar žinote, kad kas dieną naudojamas kokosų aliejaus šaukštas pagerins burnos higieną ir padės kovoti su dantų ėduonimi? Kokosų aliejus yra stiprus savo anti-grybelinėmis, antibakterinėmis ir anti-mikrobinėmis savybėmis, kurios