Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Mistika » Peržiūrų: (474) Komentarų: (0) (03.08.2015 - 07:48)

Mistinė byla, Skotlend Jardo archyve

Ši byla iki šiol saugoma Skotlend Jardo archyve kaip viena paslaptingiausių neatskleistų žmogžudysčių bylų. Nei skaitlingų policijos būrių panaudojimas, nei geriausių seklių pagalba, nei patys šiuolaikiškiausi ir įvairiausi metodai, įskaitant ekstrasensus, nepadėjo kilstelėti paslapties šydo nuo šios niūrios ir mistinės dramos…
 Vėlų 1945 metų žiemos vakarą nedidelio Anglijos kaimelio Žemutinio Kvintono gyventojus sukrėtė žvėriška jų kaimyno žmogžudystė, sujaukusi patriarchališką šio krašto ramybę.
 Atvykę į nelaimės vietą policininkai konstatavo nukentėjusiojo mirtį, kurią sukėlė daugybiniai kūno sužalojimai, padaryti šakėmis ir kirviu. Tačiau banalus iš pirmo žvilgsnio kaimo nusikaltimas tapo ritualiniu aukojimu, kuris nėra atskleistas iki šiol.

 Žemutinio Kvintono gyventojams nužudytasis vyriškis buvo labai gerai žinomas. Negalima būtų pasakyti, kad kaimynai labai apgailestautų dėl jo mirties. Pagyvenęs fermeris Čarlzas Voltonas toli gražu nebuvo čia populiarus. Būdamas iš prigimties uždaras ir nemėgstantis bendrauti, jis gyveno varganoje šiaudų lūšnoje su savo giminaite Edita ir ūkininkavo, be to, gana dažnai padirbėdavo padieniu darbininku aplinkiniuose laukuose. Daugelis laikė Voltoną mediumu, ekstrasensu, tiesiog burtininku. Ir reikia pasakyti, kad pagrindo tam tikrai būta. Pirma – senis šokiravo prietaringus kaimynus tuo, kad kaip naminius gyvulius veisė didžiules varles. Tai buvo žymiosios nendrių rupūžės, kurios skiriasi nuo įprastų tuo, kad nešuoliuoja, bet bėgioja kaip katės ar šunys. Kalbėta, kad netgi paukščiai klauso Voltono ir gali skraidyti pagal jo nurodymus. Daugelis gyvūnų paklusdavo aiškiaregio valiai, ir tiktai šunys jo nepakęsdavo ir paniškai bijojo.

 Dar jaunystėje Voltonas domėjosi magiškais senoviniais kultais, ypač keltų druidų apeigomis. Kaip tik tuo metu ir nutiko įvykis, nulėmęs jo tolimesnius santykius su šunų giminės atstovais.

 Netoli Voltono lūšnos buvo aukštuma, pavadinta Meonu – negera vieta, vietinių gyventojų manymu. Dar jaunystėje, vaikštinėdamas kartą naktį kalvos apylinkėmis, Voltonas pamatė reginį, įstrigusį jam visam gyvenimui. Po kalvos šlaitus be garso blaškėsi juodas kaip pati naktis vaiduokliškas šuo su ryškiai degančiomis akimis. Apimtas siaubo Voltonas leidosi bėgti namo, bet smalsumas nugalėjo, ir kitą naktį jis vėl aplankė užburtą kalvą. Tris paras jaunuolis stebėjo vaiduoklį ir baigėsi tai ganėtinai liūdnai: trečią naktį šuo pavirto moters vaiduokliu be galvos, o kitą dieną mirė Voltono sesuo.

 Nuo to laiko Čarlzas užsidarė savyje ir ėmė gyventi vienišo atsiskyrėlio gyvenimą, auklėdamas našlaite tapusią dukterėčią Editą. Jis samdėsi dirbti už varganą atlyginimą, kartais piktnaudžiavo viskiu, taip kad kaimynai tiesiog numojo į jį ranka.

 Čia reikia trumpam nukrypti nuo temos, kad būtų aiškiau suprasti, kas atsitiko. Konanas Doilis, gerai žinantis istoriją, anaiptol ne atsitiktinai pasirinko savo “Baskervilių šuns” herojumi milžinišką juodą demonišką šunį su ugnimi žėrinčiais nasrais. Pasidomėkime istorija ir mes. Rytų Anglijos legendose ir mituose galima sutikti nemažai pasakojimų apie šunis – mirties pranašus. Šias būtybes vadino “juodaisiais šunimis”, ir jie paprastai aprašomi kaip veršiuko dydžio gyvūnai su ugniniais nasrais. Jų siaubingą staugimą žmonės gali išgirsti prieš pačias stipriausias audras. Tūnantys paranormaliose (kaip dabar priimta kalbėti) vietose – ant kalvų, kelių kryžkelėse, – šie šunys yra tarsi pranašingas mirties ženklas tiems, kas sutiks juos nakties metu.

 Dabar grįžkim prie savo istorijos. 1945 vasario 14 dieną Čarlzas Voltonas atsikėlė kaip paprastai anksti ryte ir išėjo į darbą laukuose, pasiėmęs šakes ir nediduką kirvį. Paskutinis, kas po to matė senuką gyvą, buvo vietinis ūkininkas, kuris maždaug vidurdienį pastebėjo Voltoną netoli Meono kalvos, kur tasai taisė gyvatvorę. Tačiau atėjo naktis, o senis taip ir neparėjo namo.

 Sunerimusi Edita kreipėsi pagalbos į kaimyną ir abu kartu išėjo ieškoti dėdės. Ir surado… Senojo Voltono kūnas kniūbsčias gulėjo po didele ieva Meono kalvos viršūnėje. Šakės buvo įsmeigtos jam į gerklę su tokia jėga, kad jų dantys giliai įsmigo į žemę. Be to, ant aukos kūno žiojėjo kryžiaus pavidalo žaizda, padaryta kirviu, o pats kirvis buvo įkirstas vyriškiui tiesiai tarp šonkaulių. Velionio veidas buvo persikreipęs iš siaubo, o tiesiai jam virš galvos nuo ievos šakų kilpoje karojo pasmaugto juodo šuns kūnas.

 Žmogžudyste Žemutiniame Kvintone susidomėjo Skotlendjardas, kuris pasiuntė į tą užkampį vieną geriausių savo seklių Roberą Febianą. Kaip nesistengė seklys sukurti kokią nors logišką hipotezę, mistinė aura vis labiau tirštėjo virš “Voltono bylos”. Pradėkim kad ir nuo to, kad jau pati žmogžudystės data kelia tam tikrų minčių. Senųjų kultų žinovai puikiai žino, kad vasario 14-oji (vasario 1 pagal keltų kalendorių) – tai pagoniškos ugnies šventės – Oimelko – diena, kai žyniai druidai atlikdavo savo kruvinus aukojimus šviežiai išartame lauke, prašydami dievų atsiųsti gerą derlių.

 Surinkusiam šykščius liudininkų parodymus Fabianui susidarė toks įvykių, nutikusių prieš nelaimę, paveikslas. Atsitiko taip, kad 1944 metų javų derlius buvo gana menkas, o ir nauji metai nežadėjo nieko geresnio šia prasme. Keli artimiausi Voltono kaimynai atsitiktinai pastebėjo, kaip tasai pakinkė savo namines rupūžes į žaislinius plūgus ir paleido jas šliaužioti laukais. Reikia pasakyti, kad panašus kenkimo būsimiems pasėliams metodas Didžiojoje Britanijoje naudojamas nuo senų laikų. Matyt. – nusprendė seklys. – kažkas iš vietinių ūkininkų nusprendė, kad tokiu būdu Voltonas burtais nutarė pakenkti savo kaimynams.

 Dėmesys buvo atkreiptas ir į tai, kad nusikaltimo vieta taip pat turėjo mistinę reputaciją. Žemutinio Kvintuno kaimelis yra Kotsvoldo vietovėje, Gločesteršyro grafystėje. Šiuose niūriuose tyruose ir pelkynuose magija ir prietarai turi šimtmečių istoriją. Kaip tik netoliese Kvintono išsidėstę žymieji Rolraito akmenys – didžiulis megalitinis statinys, panašus į Stounhendžą, bet gerokai senesnis amžiumi. Kaip sako legenda, kažkoks danų karalius kartą įsibrovė į Angliją su savo kariauna. Šiuose tyruose jis sutiko raganą ir kreipėsi į ją, klausdamas, ar gali jis užkariauti šią šalį? Burtininkė pasiūlė žengti jam 7 žingsnius į priekį ir pasakė:

 - Jei pamatysi priekyje kaimą, tavo noras išsipildys.

 Karalius tučtuojau taip ir pasielgė, tačiau žengdamas septintą žingsnį, pamatė, kad kaimą užstoja kalva. Tuo momentu ragana sušuko:

 - Anglijos karaliumi tu netapsi. Klaupkis ant kelių ir paimk akmenį.

 Danų monarchas ir jo kariai tučtuojau pavirto akmeniniais stulpais, o ragana išnyko, pasiversdama senu medžiu.

 Pagal vieną Kotsvolde paplitusį padavimą, kiekvieną kartą lygiai vidurnaktį akmenys atgyja ir atvirsta žmonėmis. Jie ima vienas kitą už rankos ir šoka iki aušros savo keistus vaiduokliškus šokius. Jei neatsargus ar pernelyg smalsus žmogus juos pamatys, jis arba greitai numirs, arba išeis iš proto. Rolraito akmenys nuo seno garsėjo kaip vieta, kur atliekami nepagoniški šabašai, kuriuos uždraudė tik 1949 metais. Superintendantas Febianas absoliučiai tiksliai išsiaiškino, kad Voltonas ne vieną ir ne du kartus slapčia ten pranikdavo, kad stebėtų paogoniškas apeigas.

 Šiek tiek aiškumo nustatinėjant nužudymo priežastį suteikė ir tas faktas, kad Voltono kraujui leido susigerti į žemę. Reikalas čia tas, kad burtininko jėga, kaip teigia tradicija, gali būti neutralizuota kraujo nuleidimu. Viduramžiais žmones, įtartus raganavimu, pasmerkdavo lėtai mirčiai, kryžiumi įpjaudami kūną, ir tie mirdavo nuo kraujo netekimo.

 Čia Febianui nepaprastai pasisekė. Jis nusiuntė užklausą Londono kriminaliniam archyvui apie “magiškus” nusikaltimus, atliktus panašiu būdu. Ir kaip jis nustebo, kai ant rašomo stalo gulė pažyma apie 1875 metų bylą – tada Long Komptono kaime (vos už kelių mylių nuo Žemutinio Kvintono) buvo nužudyta 75 metų amžiaus Ana Terner. Tai padarė vietinis kaimo beprotis Džonas Heivudas, kurį kažkas įtikino, kad senutė yra ragana, kuri jį užbūrė. Kaip ir atvejyje su Voltonu, tai buvo nederliaus metais. Pusprotis žudikas prisipažino, kad nudūrė senutę šakėmis, o paskui kirviu padarė kryžiaus pavidalo žaizdą, einančią per moters gerklę ir krūtinę.

 Ir tai buvo viskas, ką pavyko atkapstyti Febianui. Toliau “Voltono byla” darėsi vis labiau paslaptinga. Febiano žmonės surinko daugiau kaip 3000 liudininkų parodymų ir daugiausiai girdėjo apie tai, kad, atseit, taip tam Voltonui ir reikia už jo kerėtojiškus darbelius. O štai mistikos byloje vis daugėjo ir daugėjo…

 Kartą, vaikštinėdamas po apylinkes, seklys pastebėjo, kaip per Meono kalvą nubėgo juodas šuo, kurį vijosi fermos darbininkas. Febianas nuėjo link jų, o kai šuo dingo iš akių, paklausė darbininko, kodėl jis jį vijosi. Policininko nuostabai, darbininkas su siaubu prisipažino, kad jokio šuns jis regėt neregėjęs. Tą patį vakarą vietiniu keliu važiuojanti konsteblio mašina suvažinėjo juodą šunį, o kitą rytą pakelės griovyje buvo rasta negyva karvė.

 Nežinodamas, ko griebtis, seklys nusprendė surengti pasalą ties Rolraito akmenimis ir areštuoti visus galimus tenykščių mistinių ceremonijų dalyvius. Kelias naktis viskas buvo ramu: akmenys nešoko, o ir pagoniai nesirinko. Tačiau po penkių dienų nutiko kažkas neįtikėtino.

 Operatyvininkai budėjo palei akmenys poromis – iš vienos ir kitos megalitinio statinio pusės. Vieną tamsią vasario naktį konsteblis Džonas Holdingas, būdamas savo įprastame poste, išgirdo savo porininko riksmą, o paskui – kelis šūvius. Čiupęs pistoletą, jis šoko į pagalbą kolegai ir, dideliam savo siaubui, radi jį gulintį be sąmonės ant žemės putotomis lūpomis. Holdingas apžiūrėjo porininko ginklą – revolverio būgnas buvo tuščias. Belieka pridurti, kad atgavęs sąmonę konsteblis jau niekuo negalėjo padėti tyrimui, kadangi išėjo iš proto. Vėliau jis buvo išsiųstas į nepagydomų psichinių ligonių kliniką, iš kur jau nebegrįžo.

 Prie Rolraito akmenų nieko taip ir nepagavo. Jei ir rengė ten neopagonys savo susirinkimus, tai, matyt, nugirdę apie pasalas, laikinai susislapstė.

 Po viso to jau gerokai palaužtu pasitikėjimu savimi sostinės kriminalistas grieždamas dantimis sutiko priimti iš Londono atvykstančią archeologų ir netgi ekstrasensų grupę. “Palaikymo grupė” tučtuojau ėmėsi darbo. Kol ekstrasensai tyrė nusikaltimo vietą savais metodais, archeologai atliko seriją kasinėjimų Meono kalvoje. Ekstrasensai daug prikalbėjo apie stiprų piktų astralinių esybių aktyvumą, tačiau konkrečiai niekuo pagelbėti negalėjo. Archeologams labiau pasisekė, jiems tikrai pavyko atkasti seno druidų kapinyno griuvėsius, datuojamus maždaug I-III mūsų eros šimtmečiais. Taip kad druidai išties nuo seno atlikdavo šiose vietose savo tiek ganėtinai nekaltas, tiek ir kruvinas apeigas. Tuo Skotlendjardui beliko ir baigti šią bylą ir priskirti ją neatskleistųjų kategorijai, kokia ji tebėra iki šiol.

reklama

Šioje istorijoje: Skotlend Jardas, druidai, mistinė byla

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 474 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 2

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (392)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (301)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicinos naujienos

paranormal.lt
Už mėsą pranašesnis avinžirnis...

Nuo maisto parduotuvių lentynų avinžirniai nedrąsiai žvilgčioja į pirkėjus. Deja, dauguma jų nepastebi ir čiumpa įprastus žirnius. Juk avinžirniai kainuoja gerokai brangiau ir yra neįprasti. Tačiau nuo žirnių skiriasi savo skoni
paranormal.lt
Natūralus vaistas Okra nuo diabeto rastas!...

Didžiausias atradimas! Natūralus vaistas nuo diabeto rastas! Dabar jums nereikia vartoti insulino kiekvieną dieną!

paranormal.lt
Buvę vaistų pardavėjai apie vakcinas!...

Buvę vaistų pardavėjai apie vakcinas! Jei manote, kad vaistas yra skirtas mūsų sveikatai, jūs esate neteisūs. Medicina - yra transnacionalinių korporacijų tinklas, kuris siekia pelno ir tikslas tokių kompanijų ne jūsų sveikata,
paranormal.lt
Šios sultys gali sustabdyti astmos priepuolius...

Jei jūs sergate astma, šis straipsnis gali palengvinti jūsų sveikatos būklę. Astma sukelia lėtinis uždegimas ir bronchų sustorėjimas. Tai labai pavojinga būklė, nes ji sukelia sveikatos problemų ir galima uždusimo pavojų. Dau


//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
5 dažniausios paranormalios pa...

Teigiama, kad paranormalias patirtis arba potyrius, neturinčius mokslinio paaiškinimo, kasdien patiria daugybė žmonių. Todėl tikrai verta susipažinti su dažniausiai išgyvenamomis paranormaliomis patirtimis. Juk kiekvienam gal

paranormal.lt
Juodojo voro pranašystės...

Viduramžių aiškiaregiai, skelbdami pranašystes, paprastai neslėpdavo savo tikrųjų vardų. Tačiau XV a. Florencijos pranciškonų vienuolis po savo rankraščiais visada palikdavo tik juodo voro atvaizdą. Manoma, kad tai buvo Frederik
paranormal.lt
Veidrodis – portalas tarp anap...

Nuo seno tikėta, kad veidrodžiai turi mistinių galių ir yra laidininkai tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių. Filosofas, tarologas ir numerologas Leopoldas Malinauskas teigia, kad apskritai neaišku, kuris pasaulis yra tikras – mūsi
paranormal.lt
„Eltanino“ antenos anomalija...

Ne kartą rašėme apie vandenynų, jūrų ar ežerų gelmėse glūdinčias paslaptis. Šį kartą papasakosime apie nepaprastą atradimą kuris sukėlė didžiulį susidomėjimą mūsų gelmėmis ir paslaptimis esančiomis jose.
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
A. Fursovas apie nacių lyderiu...

2011 pasirodė knyga „Pilkasis vilkas. Adolfo Hitlerio pabėgimas“ (The Escape of Adolf Hitler. The Case President N. Y.: Sterling, 2011. XXXII. 352 p.) Autoriai teigia, kad Hitleris nenusižudė, o pabėgo iš Vokietijos ir likusį gy
paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Kas bus su pasauliu, kai išnyk...

Pradedant 10-uoju XX amžiaus dešimtmečiu bitininkai pradėjo pastebėti masinį darbinių bičių nykimą, ypač žiemos mėnesiais. Nuo to laiko situacija tik pablogėjo – išmirė apie 4000 medų nešančių bičių rūšių, o 2006 metais fenomenu
paranormal.lt
Kokiais ginklais kariavo senie...

Senajame indų epe „Mahabharata“, parašytame sanskrito kalba ir sudarytame iš 18 knygų, yra daugiau nei 200 tūkstančių eilėraščių, turinčių duomenų apie Senovės Indijos religiją, pasaulėžiūrą, papročius, istoriją, taip pat legend
paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Vegetatyvinė distonija ir kas ...

Kiekvienas biologinis organizmas, kaip ir bet kuris gyvas organizmas gamtoje, nusakomas eile charakteringų savybių, kurias jis sugeba išlaikyti laike. Jų pastovumas yra tas kriterijus, kuriuo remiantis galime tvirtinti kiek vien
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Imbiero arbata: nuo inkstų akm...

Imbiero arbatos nauda! Ji gydo nuo virusų, kurie gali sukelti peršalimą, gripą ar pūslelinę. Ji malšina skausmą, labai efektyvi, jei žmogus jau serga peršalimo ligomis, gripu ar turi galvos, raumenų skausmą. Jame gausu antioksid
paranormal.lt
Apie kokias ligas įspėja liežu...

Kinų medicinos žinovo V. Naumavičiaus teigimu, jeigu žmogus į specialistą kreipiasi dėl tokio, rodos, menkniekio, kaip kažkuo nepatikęs liežuvis, vadinasi, jo psichologinė ir fiziologinė būklė yra įtempta.
paranormal.lt
Kai organizmas prašo pagalbos...

Žmogaus organizmas yra sukurtas tobulai. Jame vyksta neįtikėtini procesai. Ir, jei atsiranda problemos, jis mums signalizuoja.Kokie tai signalai ir ką jie reiškia.
paranormal.lt
Ką daryti sušalus?...

Atvėsus orui, pučiant šaltam vėjui atsiranda nušalimų ir kūno atšalimo pavojai. Nušalimų tikimybė didėja apsirengus nepritaikytais šaltam orui ir ankštais drabužiais, nepavalgius, esant mažai kūno masei (mažas poodinis riebalini
paranormal.lt
Atsisveikinkite su ėduonimi ir...

Ar žinote, kad kas dieną naudojamas kokosų aliejaus šaukštas pagerins burnos higieną ir padės kovoti su dantų ėduonimi? Kokosų aliejus yra stiprus savo anti-grybelinėmis, antibakterinėmis ir anti-mikrobinėmis savybėmis, kurios