Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Kosmosas » Peržiūrų: (604) Komentarų: (0) (25.01.2016 - 17:14)

NASA mokslininkai paneigė devinta planetos egzistavimą Saulės sistemoje

Prieš keletą dienų žiniasklaidoje nuvilnijo pranešimas, jog atrasta devinta planeta Saulės sistemoje. Daug kartų buvo pakartota, kad tai – ne Plutonas. Planeta yra žymiai toliau ir gerokai masyvesnė, Neptūno dydžio. Bet ar tikrai ji atrasta, kaip tas atradimas padarytas ir ką tai reiškia mums apskritai?

Atradimas paskelbtas Caltech (Kalifornijos technologijos universiteto) pranešime spaudai. Pranešimas parašytas pagal mokslinį straipsnį, publikuotą moksliniame žurnale „Astronomical Journal“; straipsnio arXiv versiją rasite čia. Taigi čia tikrai nėra koks nors išsigalvojimas ar pseudomokslas. Mokslas rimtas, atradimas... na, neteigsiu, kad tikras, o verčiau pakomentuosiu detaliau.

Jokių klausimų apie planetos atradimą nekiltų, jei kas nors būtų pasižiūrėjęs pro teleskopą ir ją pamatęs

Jokių klausimų apie planetos atradimą nekiltų, jei kas nors būtų pasižiūrėjęs pro teleskopą ir ją pamatęs, bei stebėdamas tą patį dangaus lauką ilgą laiką, išmatavęs planetos judėjimą dangaus skliautu ir įrodęs, kad ji tikrai priklauso Saulės sistemai.

Taip, netyčiomis, buvo atrasti Uranas ir Plutonas, nemažai asteroidų, kai kurie Kuiperio žiedo objektai. Bet planetas aptikti galima ir labiau sistemingai. Pavyzdžiui, XIX amžiuje, stebėdami Urano judėjimą, astronomai pastebėjo, kad jis kartais juda šiek tiek greičiau, nei apskaičiuota pagal suminę Saulės ir planetų trauką, o kartais – lėčiau. Vienas tokių judėjimo anomalijų paaiškinimas – dar viena planeta,   esanti toliau nuo Saulės už Uraną, ir traukianti jį. Iš Urano orbitos pokyčių 1846-aisiais metais buvo apskaičiuotos nežinomosios planetos orbitos savybės ir netgi nustatyta, kurioje dangaus vietoje ta planeta turėtų būti matoma. Praėjus vos kelioms savaitėms po skaičiavimų rezultatų paskelbimo, planeta Neptūnas aptikta beveik tiksliai ten, kur prognozuota.

Kažkas panašaus padaryta ir dabar – analizuodami kitų objektų judėjimą, du astrofizikai, Konstantinas Batyginas ir Michael E. Brownas apskaičiavo, kad juos gali veikti kol kas neaptikta didelė planeta. Tokią idėją jie pasiūlė kaip vienos problemos sprendimą: kodėl tolimi Saulės sistemos objektai atrodo judantys labai panašiomis orbitomis?

Jau prieš porą metų pastebėta, kad 13 Kuiperio žiedo (įvairių mažų objektų telkinio už Neptūno orbitos, kuriam priklauso ir Plutonas) objektų, kurių orbitų didieji pusašiai (tam tikra prasme – vidutiniai nuotoliai nuo Saulės) viršija 150 astronominių vienetų (AU), juda orbitomis, kurios neįprastai panašios viena į kitą.

Panašumas čia apibrėžiamas dviem orbitos parametrais: pirmasis, vadinamas kylančiojo mazgo ilguma, nurodo orbitos plokštumos ir ekliptikos plokštumos susikirtimo linijos kryptį; antrasis, perihelio argumentas, nurodo, kokiu kampiniu atstumu nuo to susikirtimo kūnas pasiekia artimiausią Saulei orbitos tašką. Jei paimtume daug tarpusavyje nesusijusių objektų, tai šie jų orbitų parametrai būtų labai įvairūs ir tolygiai pasiskirstytų tarp 0 ir 360 laipsnių.

Taip pasiskirstę, pavyzdžiui, Kuiperio žiedo objektų, esančių arčiau nei 150 AU nuotoliu nuo Saulės, parametrai. Bet tolimesnių objektų parametrai yra labai artimi vieni kitiems. Panašumas dar labiau išauga, kai žiūrime tik į šešis dinamiškai stabilius objektus, t. y. tokius, kurie turėtų šimtus milijonų metų skrieti nesmarkiai kintančiomis orbitomis. Gali būti, kad toks išsidėstymas pasiektas atsitiktinai, bet tikimybė labai maža – 0,007%. Moksliškiau šnekant, tai yra 3,8-sigma nuokrypis nuo vidurkio, o kai nuokrypis pasiekia 3-sigma ar daugiau, paprastai sakoma, kad „čia kažkas yra“.

Kuiperio žiedo objektų orbitos parametrų – kylančiojo mazgo ilgumos (kairėje) ir perihelio argumento (dešinėje) priklausomybė nuo orbitos didžiojo pusašio. Objektai, kurių pusašis mažesnis už 150 AU, pasklidę po visą parametrų erdvę, o tolimesni – susigrupavę arti Ω = 90 deg ir ω = 300 deg. Tamsesni žali taškai žymi dinamiškai stabilius objektus, šviesesni – nestabilius.

Tas „kažkas“ gali būti planeta. Straipsnyje tie du astrofizikai pasiūlo galimą orbitų susigrupavimo paaiškinimą: kelių dešimčių Žemės masių planeta, kurios orbitos plokštuma yra artima tų kitų objektų orbitų plokštumoms, o perihelis – priešingoje orbitos pusėje, nei kitų objektų, galėtų išlaikyti mažesnių objektų orbitas taip susitelkusias.

Ta planeta turėtų būti vidutiniškai nutolusi per 700 AU nuo Saulės, arčiausiai priartėti per 280 AU, toliausiai nutolti per 1120 AU. Vieneri šios planetos metai truktų 18 tūkstančių žemiškųjų. Planeta kitus kūnus tokiose orbitose išlaiko dėl rezonanso: planetos periodo ir tų kūnų periodų santykiai yra artimi nedidelių sveikų skaičių santykiams (pvz. 3:1 arba 7:4), taigi planetos ir kiekvieno konkretaus kūno konfigūracija reguliariai atsikartoja tokia pati, kaip anksčiau.

Ta planeta turėtų būti vidutiniškai nutolusi per 700 AU nuo Saulės, arčiausiai priartėti per 280 AU, toliausiai nutolti per 1120 AU. Vieneri šios planetos metai truktų 18 tūkstančių žemiškųjų.

Taip planetos trauka kūną veikia vidutiniškai ne visomis kryptimis (taip poveikis praktiškai pasinaikina), o tik kai kuriomis, ir taip stabilizuoja kūno orbitą bei leidžia jai tokiai išlikti šimtus milijonų metų. Panašūs efektai stebimi Asteroidų žiede, kur Jupiterio gravitacija per rezonansus yra išvaliusi kelias skyles.

Taip pat 3:2 orbitinių periodų rezonansu yra sukibę Neptūnas ir Plutonas. Neptūno-Plutono sistema turi dar vieną panašumą į šios hipotetinės planetos ir tų 13 kūnų: jų trajektorijos kertasi. Plutonas kartais priartėja arčiau Saulės, nei Neptūnas, tačiau dėl rezonanso tuo metu Neptūnas būna pakankamai toli nuo Plutono, kad susidūrimas jiems negrėstų. Hipotetinė devintoji planeta irgi kirstų savo valdomų kūnų orbitas, bet dėl rezonanso tai įvyktų, kai atstumai tarp kūnų yra pakankamai dideli.

Ar šis aiškinimas teisingas? Vienareikšmiškai atsakyti negalima. Tačiau svarbu suprasti, kad planeta nebuvo aptikta tiesiogiai, o tai, kad jos egzistavimas paaiškina kitų kūnų orbitų panašumą, dar nereiškia, kad to panašumo neįmanoma paaiškinti kaip nors kitaip. Iš kitos pusės, planetą galima pabandyti atrasti!

Modelis duoda prognozę, kur danguje gali eiti planetos orbita, taigi jas stebint galima tikėtis ją aptikti. Šiai paieškai paskirtas visas tinklalapis. Aptikti planetą nėra lengva: nors ji turėtų būti Neptūno dydžio ar net didesnė, orbitos didysis pusašis yra didesnis, nei kitų žinomų Kuiperio žiedo objektų, taigi ji yra labai blausi.

Tokia blausi, kad infraraudonųjų spindulių teleskopas WISE, aptikęs ne vieną Kuiperio žiedo objektą, neturėjo šansų ją pamatyti; naudojantis WISE duomenimis kol kas tik įrodyta, kad Saulės sistemos pakraštyje nėra Jupiterio ar Saturno dydžio planetos. Naujesni teleskopai šiuos stebėjimus gali pagilinti, t. y. aptikti galimus blausesnius objektus, bet jie susiduria su dar viena bėda: didžiąją orbitos dalį planeta praleidžia netoli afelio – toliausio nuo Saulės orbitos taško, – nes ten juda lėčiausiai. O orbitos afelis kaip tyčia, žiūrint iš Žemės, sutampa su Paukščių Tako plokštuma, taigi foninių žvaigždžių yra gausybė. Nepaisant šių problemų, aptikti devintąją planetą galimybių yra.

Galimybės galimybėmis, o kas, jei planetos aptikti nepavyks? Paieškos gali trukti ilgai – dangaus yra daug, planeta blausi, kažką aptikti nuotraukose bus sudėtinga. Laimei, Batygino ir Browno modelis duoda ir kitų prognozių. Kai kurios „prognozės“ kalba apie dalykus, kuriuos jau žinome: pavyzdžiui, devintoji planeta turėtų išstumdyti dalį Kuiperio žiedo objektų į smarkiai ekscentriškas (ištęstas) orbitas; tokie yra bent du jau žinomi objektai – Sedna ir 2012 VP113.

Dar turėtų būti objektų, išsviestų į orbitas, kurių plokštumos smarkiai pasvirusios į ekliptiką, o patys objektai sukasi priešinga kryptimi, nei planetos; vienas toks objektas yra Drakas, taip pat žinomi dar keli. Bet modelis taip pat prognozuoja, kad turėtų egzistuoti objektų populiacija, skriejanti panašiu atstumu nuo Saulės, kaip jau žinomi trylika, tik su periheliais kitoje dangaus pusėje; kitaip tariant, devintosios planetos orbita būtų ne unikali, o turėtų kažkiek kaimynių.

Kol kas tokių aptikta nėra. Taip pat modelis nepaaiškina vienos tiriamųjų orbitų savybės: aštuonių objektų (dviejų stabilių ir šešių nestabilių), kurių orbitų pusašiai yra tarp 150-250 AU, perihelio argumentų vidurkis yra apie nulį; tai reiškia, kad jie prie Saulės arčiausiai priartėja tuo metu, kai kerta ekliptikos plokštumą. Gal tai ir nebūtų keista, tačiau tokia savybė stebima tik šiame santykinai siaurame ruože, o tolimesnių objektų perihelio argumentas yra apie 300 laipsnių.

Pagal devintosios planetos modelį, vidutinis perihelio argumentas neturėtų priklausyti nuo orbitos didžiojo pusašio. Gali būti, kad bus dar atrasta objektų, kurių didieji pusašiai viršija 250 AU, o perihelio argumentai yra beveik nuliniai, bet kol kas jų neaptikta. Jeigu ateityje pavyktų aptikti objektų iš šių dviejų populiacijų, tai padidintų devintosios planetos hipotezės tikėtinumą, o jei, atrandant vis naujus Kuiperio žiedo objektus, šios populiacijos neužsipildys, hipotezės tikėtinumas mažės.

Taigi, pasiūlytas modelis tikrai įdomus ir vertas dėmesio, bet tai – dar ne planetos egzistavimo patvirtinimas. Galutinio verdikto dėl devintosios planetos egzistavimo dar reikės palaukti, greičiausiai ne vienerius metus.

reklama

Kastytis Zubovas Šaltinis

Šioje istorijoje: Plutonas, Neptūnas, Uranas, kosmosas, Saulės sistema

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 604 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (385)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (297)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicinos naujienos

paranormal.lt
Žmonės pataria: nuo venų išsiplėtimo iki sąnarių skausm...

Mano mama su dideliu vargu tevaikščiojo po kambarį – taip skaudėjo kelių sąnariai. Vasarnamio kaimynė davė jai tokį receptą: į pusę litro mineralinio vandens įpilti 2 valgomuosius šaukštus druskos (geriau jūros) ir 1 va

paranormal.lt
Kitoks požiūris į česnaką...

Plačiai paplitusi nuomonė, kad žmogaus sveikatai labai naudingas česnakas. Na ir deda jį įsitikinusieji šiuo pusiau mitu savo burnon tiesiogiai ir netiesiogiai, per dešras ir kitokius patiekalus, kad drūtesni ir sveikesni būtų.
paranormal.lt
Gėrimas nuo skausmo kaulų, sausgyslių ir sąnarių - rece...

Per 7 dienas jūs pastebėsite, kaip jūsų kaulai, sausgyslės ir sąnariai tampa sveikesni. Gėrimas nuo skausmo kaulų, sausgyslių ir sąnarių - receptas!

paranormal.lt
Kaip pasigaminti natūralų antibiotiką...

Jau daugiau kaip penkis tūkstančius metų šis receptas yra naudojamas Tibete, kaip vaistas nuo daugelio ligų. Tai lengvą pasigaminti.

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Žmogaus protu nesuvokiami reiš...

Tai, kad pasaulyje egzistuoja daugybė neatskleistų paslapčių ir protu dar nesuvokiamų reiškinių, manau visi gerai žinome. To net negalėtume įvardyti, kaip kažkokio labai jau ypatingo fakto, o tokių nepaaiškinamų reiškinių yra ne
paranormal.lt
Vandenyne dingę turistai...

Pasitaiko atvejų, kai kelionių jūrų laineriais metu be pėdsakų dingsta kuris nors turistas. Policija negali aptikti jokių prapuolusiojo pėdsakų. Detektyvams lieka tik spėlioti, kas nutiko laive.
paranormal.lt
Dingusių pasaulių žemėlapiai...

Ši istorija apie senovinius žemėlapius tapo žinoma visiems po to, kai 1929-uju metų lapkričio 9 d. Stambulo nacionalinio muziejaus direktorius Halilas Edhemas tvarkė archyvus ir vienoje lentynoje aptiko du geografinio žemėlapio
paranormal.lt
Mistinė T-1 sala...

1946 m. rugpjūčio 11 d. specialios paskirties lėktuvas B-29 „Poliarinė lapė“ iš Ferbankso aviabazėje dislokuoto „Aliaskos lapių“ dalinio pakilo į reguliarų žvalgybinį skrydį virš Šiaurės Ledjūrio. Jo m

paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Kas bus su pasauliu, kai išnyk...

Pradedant 10-uoju XX amžiaus dešimtmečiu bitininkai pradėjo pastebėti masinį darbinių bičių nykimą, ypač žiemos mėnesiais. Nuo to laiko situacija tik pablogėjo – išmirė apie 4000 medų nešančių bičių rūšių, o 2006 metais fenomenu
paranormal.lt
Kokiais ginklais kariavo senie...

Senajame indų epe „Mahabharata“, parašytame sanskrito kalba ir sudarytame iš 18 knygų, yra daugiau nei 200 tūkstančių eilėraščių, turinčių duomenų apie Senovės Indijos religiją, pasaulėžiūrą, papročius, istoriją, taip pat legend
paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Vegetatyvinė distonija ir kas ...

Kiekvienas biologinis organizmas, kaip ir bet kuris gyvas organizmas gamtoje, nusakomas eile charakteringų savybių, kurias jis sugeba išlaikyti laike. Jų pastovumas yra tas kriterijus, kuriuo remiantis galime tvirtinti kiek vien
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Šis skanus gėrimas padės norma...

Užsirašykite receptą! Hormonai – jūsų organizmo cheminės būklės pranašas. Jūsų kraujagyslėmis per kraują jie keliauja į audinius arba organus. Hormonai veikia lėtai ir, laikui bėgant, turi įtakos įvairiems procesams.
paranormal.lt
Cholesterolio reabilitacija...

Kodėl patariama nevalgyti vištos odos? Todėl, kad pavydima jums jūsų gražios odos, kurioje yra daug ...cholesterolio. :) Cholesterolio daugiausia organizme yra kepenyse, žarnyne ir ... odoje.
paranormal.lt
Vėžio žudikas: gerkite šias su...

Vėžio žudikas: gerkite šias sultis kiekvieną dieną nevalgius! Geriausias būdas užkirsti kelią vėžiui!

paranormal.lt
Pašalinkite podagrą natūraliai...

Podagra - uždegiminė liga, panašus į artritą, kuris gali sukelti nepakelią skausmą sąnariuose. Aukštas šlapimo rūgšties kiekis kraujyje - podagros pagrindinė priežastis. Kai valgome maisto produktus, kuriuose gausu purino, pavy
paranormal.lt
Kankina kosulys? Čia 5 efektyv...

Aš nuolat kankinuosi nuo kosulio! Kiek vaistų esu išbandęs! Viskas! Užteks! Atėjo laikas pereiti prie natūralių priemonių! Pirma, jie yra 100% natūralūs ir nekenksmingi! Antra, jie yra labai veiksmini ir padeda kur kas greiči