Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Istorijos paslaptys » Peržiūrų: (1148) Komentarų: (0) (22.08.2015 - 16:18)

Pavojingoji alchemija

Alchemikas ir apgavikas - tai jau nuo senų laikų tarpusavyje labai susijusios sąvokos. Ir ne be pagrindo: apgavikų alchemikų tarpe buvo gana nemažai. Tačiau garsiausi alchemikai nuoširdžiai tikėjo, kad filosofinio akmens pagalba gali išgauti tauriuosius metalus ir sukurti jaunystės eliksyrą. Vardan šio kilnaus tikslo jie netausojo savo sveikatos, ištisas paras dirbdami laboratorijose, pripildytose gyvsidabrio garų. Dažniausiai alchemikai patekdavo į kalėjimus arba žengdavo ant ešafoto. Savo eksperimentais, nors ir nesėkmingais, nors ir nesėkmingais, plėtė žmonijos žinias. Dabartiniu metu alchemija pripažinta antimokslu, tačiau likimo ironijos dėka tapo pirmuoju mokslu žmonijos istorijoje, apjungusiu teoriją ir praktiką. Būtent ir alchemijos išsivystė chemija.

Legendos meluoja

Alchemijos pradininku laikomas egiptietis Hermis Trismegistas, gyvenęs VI-V amžiuose prieš mūsų erą, kurį pasekėjai garbino kaip tris kartus didįjį dvasių valdovą ir magą. Šio mokslo idėja neatsirado tuščioje vietoje. Tuo metu Kinijoje, Egipte, Asirijoje, Indijoje buvo mokama išgauti metalo lydinius, todėl šių šalių mokslininkai, nepriklausomai vieni nuo kitų, padarė išvadą, kad tauriuosius metalus galima išgauti dirbtiniu būdu. Yra išlikę duomenų, kad Egipto karalienė Kleopatra taip pat domėjosi alchemija ir netgi parašė traktatą „Chrizopėja“.

Europoje alchemija išplito žymiai vėliau - tik XII amžiuje. Nors jau seniai moksliškai įrodyta, kad aukso iš netauriųjų metalų išgauti neįmanoma, iki šiol sklinda legendos apie alchemikus, kuriems, atseit, tai pavyko padaryti.

XIV amžiaus pradžioje Anglijos karalius Edvardas pažadėjo alchemikui Raimondui Lulijai, jog pasiųs savo laivyną į šventąjį karą prieš kitatikius, jeigu pastarasis jį aprūpins auksu, reikalingu ekspedicijai surengti. Teigiama, kad Lulija iš gyvsidabrio išgavo 60 tūkstančių svarų aukso. Iš jo buvo iškaltos monetos, pavadintos nobliais, o ant jų buvo karaliaus atvaizdas ir užrašas „Edvardas, Anglijos ir Prancūzijos karalius".

Pasakojama, kad XVII amžiaus pradžioje Danijos karaliaus Kristiano IV rūmų alchemikas Garbachas iš vario pagamino auksinius dukatus, ant kurių buvo lotyniškas užrašas „Šlovinkim didingus Viešpaties darbus“.

1648-ųjų metų sausio mėnesį alchemikas Rithauzenas Vokietijos imperatoriaus Ferdinando III akivaizdoje auksu pavertė 2,5 svaro aukso. Iš šio aukso buvo nukaldintas specialus atminimo medalis.

Lemtingoji aukso paieška

Noras išgauti vien tik auksą galiausiai ir pražudė pačią alchemiją. Iš šio mokslo atstovų buvo reikalaujama vien tik aukso, aukso ir aukso... Tie, kurie atsisakydavo jį išgauti, būdavo apkaltinami raganavimu ir sudeginami ant laužo. Kurie neatsisakydavo, pamažėle išeidavo iš proto nuo savo bandymų. Štai kaip savo darbus aprašė alchemikas Le Martinjė: „Aš surinkau skysčius, tekančius iš nosies slogos metu, ir seiles, kiekvienų po svarą. Viską sumaišiau ir supyliau į retortą, norėdamas išgauti kvintesenciją. Kai ją išgavau, padariau iš jos tvirtą medžiagą, kurią panaudojau metalų pavertimui auksu. Tačiau nesėkmingai!“

Garsusis anglų filosofas, pranciškonų ordino vienuolis Rodžeris Bekonas bergždžiai bandė išgauti auksą alcheminiu būdu. Jis netgi parašė knygą „Alchemijos veidrodis". Tikėjimo broliai pasiūlė jam savanoriškai išduoti tauriojo metalo gavybos paslaptį, tačiau kai jis prisipažino, kad šios paslapties nežino, buvo apkaltintas burtais ir erezija. Pagal kai kuriuos duomenis, Bekonas bažnyčios belangėje praleido net 15 metų.

Saksonijos kurfiurstas Augustas Stiprusis už grotų pasiuntė alchemiką Fridrichą Betgerį, pažadėjęs, kad pastarasis atgaus laisvę tik tuomet, kai išgaus auksą. Nelaimingasis kalinys visokiais būdais bandė sukurti dirbtinį auksą, tačiau patyrė visišką nesėkmę. Užtat atsitiktinai atskleidė kinų porceliano paslaptį, kuri pasirodė vertingesnė už auksą.

Bausmės alchemikams

Alchemikai atsidūrė sudėtingoje situacijoje. Tie, kurie išgaudavo auksą, buvo šarlatanai, o jų apgavystės anksčiau ar vėliau paaiškėdavo. O tie, kurie teigė, kad aukso negali išgauti, buvo apšaukiami apgavikais. Ir vieniems, ir kitiems buvo sunku. Viduramžiais alchemikai buvo prilyginti pinigų padirbinėtojams ir rafinuotai kankinami. Vokietijoje netgi buvo sukurtas ištisas ceremonialas, kurio buvo laikomasi prieš mirties bausmės įvykdymą alchemikui. Jis buvo aprengiamas paauksuotais rūbais su apsiaustu ir pakariamas paauksuotose kartuvėse. Teigiama, kad būtent taip 1590-ais metais Miunchene buvo pakartas Bragadinas. Jis demonstruodavo paprastų akmenų pavertimą auksu, po to paimdavo avansą ir dingdavo. Apgautųjų tarpe buvo Venecijos dožas ir Bavarijos hercogas. Gėdinga Bragadino gyvenimo pabaiga neįkrėtė proto alchemikams, bausmės buvo vykdomos viena po kitos. Viurtenberge buvo įvykdyta bausmė Georgui Honaueriui, Prūsijoje -Kronemanui, Lenkijoje - Keltenbergui. Pačiu įdomiausiu personažu iš alchemikų, kuriems buvo įvykdyta mirties bausmė, buvo švedų generolas O tas fon Paikulis. Jis tarnavo Lenkijos karaliaus Augusto II Saksoniečio armijoje. Lenkija tuo metu kariavo Petro I pusėje, kai šis kariavo su Švedija. 1705-ais metais Paikulis pateko į savo tautiečių nelaisvę ir buvo nuteistas mirties bausme kaip išdavikas. Norėdamas išgelbėti savo gyvybę, generolas, kuris laisvu laiku užsiiminėjo alchemija, kreipėsi į Švedijos karalių Karolį XII, prašydamas pasigailėjimo ir pažadėdamas už tai išgauti monarchui aukso. Karalius jam suteikė tokią galimybę. Anot legendos, Paikulis pagamino 147 aukso dukatus ir medalį su lotynišku užrašu „Šis auksas buvo išgautas cheminiu būdu Stokholme 1706-ais metais". Tačiau klastingas karalius vis tiek neatšaukė mirties bausmės, kuri buvo įvykdyta 1707 m. vasario 14 d. Labai panašu, kad karalius Karolis XII yra apkalbamas. Jis buvo dvariškis ir visada laikėsi duoto žodžio. Šioje situacijoje apgaviku aiškiai buvo pats Paikulis. Garsus švedų chemikas Bercelijus 1802-ais metais pagal generolo užrašus pakartojo jo bandymą, tačiau, savaime suprantama, jokio aukso nepavyko išgauti.

Tarp pačių alchemikų vyravo rūstūs santykiai. XVII amžiuje Viurtemberge alchemikas Miulenfelsas iš savo kolegos Michailo Sendzivojaus atėmė stebuklingus miltelius, padedančius išgauti auksą, kurie pastarajam atiteko iš škotų alchemiko Setono. Miulenfelsas buvo pakartas, tačiau Sendzivojus, taip ir neatgavęs savo miltelių, kurių pats nemokėjo pagaminti, tapo paprasčiausiu šarlatanu.

Gėdinga pabaiga

Viskas baigėsi XVIII amžiuje po fiasko, kuris ištiko paskutiniuosius šio mokslo atstovų bandymus. Paskutinis anglų alchemikas Džeimsas Praisas, norėdamas atgaivinti savo mėgstamą mokslą, netgi ėmėsi apgavystės. Savo namo Surėjaus grafystėje laboratorijoje jis aukštų svečių akivaizdoje į gyvsidabrį įbėrė baltų miltelių ir šis pavirto sidabru. Po to įmaišė raudonų miltelių ir išgavo auksą. Eksperimentas mokslininką plačiai išgarsino. Tačiau stebuklais netikintys chemikai iš Karališkosios bendrijos iškėlė Praisui ultimatumą: arba šis mokslininkų komisijos akyse pakartoja eksperimentą, arba bus apkaltintas šarlatanizmu. Džeimsas Praisas priėmė komisiją savo namuose, palydėjo į laboratoriją, tuomet atsiprašė ir išėjo pro duris, už kurių išgėrė iš anksto paruoštą taurę su vandenilio cianidu. Anglas išlieka džentelmenu, netgi jeigu jis yra alchemikas.

Video: Alchemijos magija

O štai vokiečių alchemikas profesorius Zemleris savo veiklą baigė ne taip liūdnai. Bandymų metu jam pavykdavo išgauti auksą iš druskos. Savo sėkmę jis norėjo pademonstruoti autoritetingai komisijai. Į salę susirinko chemikai, netgi ministrai, kad galėtų savo akimis pamatyti šį stebuklą. Kai iš kolbų su druska ekspertai ištraukė metalo gabaliukus, žiūrovai išpūtė akis. Tačiau kai paaiškėjo, kad vietoje aukso buvo varis, salė prapliupo juoku.

Šio fenomeno paslaptis paaiškėjo kiek vėliau. Pasirodo, profesoriaus Zemlerio tarnas nuoširdžiai stengėsi padėti savo šeimininkui, į kolbas su druska įberdavo sutrupinto aukso, todėl bandymai duodavo nepaprastus rezultatus. Likus nedaug laiko iki to meto, kai Zemleris pasiryžo savo pasiekimą parodyti plačiajai publikai, jo tarnas buvo pašauktas į armiją. Sis liepė į druską įberti aukso savo žmonai. Tačiau sutuoktinė pasirodė besanti labai praktiška moteriškė ir nusprendė, kad tokiems niekams naudoti auksą yra nepateisinama prabanga, todėl įbėrė vario. Taip moters taupumas ilgam laikui nuramino aistras, susijusias su alchemija Vokietijoje. Tiesa, jos su nauja jėga atgijo Trečiojo reicho metais, tačiau tai jau visai kita istorija.

Šiuolaikinė istorija

Viduramžių laikų alchemikų svajones ir siekius įgyvendino Sovietų Sąjungos gyventojas Ravilis Nevmiatovas. Jis iš Dulevskio porceliano gamyklos darbuotojų supirkinėjo tirpalą, kuris buvo naudojamas piešinėliams ant porceliano gaminių, ir iš jo išgaudavo auksą. Tiesa, po jo arešto specialistai kategoriškai pareiškė, kad tai neįmanoma. Tačiau Nevmiatovas nušluostė skeptikams nosis, ekspertams ir tyrėjams pademonstravęs savo technologiją. Tuo pačiu jis pasirašė sau mirties nuosprendį. Išradingas chemikas buvo sušaudytas pagal Maskvos apygardos teismo nuosprendį.

Kitose šalyse tokių išradingų žmonių nepasitaikė. Tačiau tenai irgi pasitaiko savamokslių alchemikų. Nelabai seniai Eniskileno mieste (Šiaurės Airija) buvo suimtas narkomanas Polis Moranas, kuris bandė išgauti auksą iš savo paties ekskrementų. Šio eksperimento pasekmė - namo gaisras, lydimas šlykščios smarvės. Nevykėlis alchemikas trims mėnesiams buvo išsiųstas į kalėjimą, o jo kaimynams teko suploti 3 tūkstančius svarų sterlingų už namo remontą.

reklama

Šioje istorijoje: video, alchemija, slaptos žinios, auksas

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 1148 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 2

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (393)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (301)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicinos naujienos

paranormal.lt
Dažni skydliaukės simptomai ir problemos, kaip jas gydy...

Dažni skydliaukės simptomai ir problemos, kaip jas gydyti? Jos funkcija gaminti hormonus. Sutrikusi skydliaukės funkcija sukelia sveikatos problemų.
paranormal.lt
Norvegiška lašiša – toksiškiausias maistas visame pasau...

Keleto mėnesių eigoje prancūzų žurnalistai Nikolia Danielis ir Lui de Barbeirakas tyrė žuvies industriją iš vidaus. Jie keliavo nuo Norvegijos iki Vietnamo, pabuvojo Švedijoje ir Danijoje. Jų tyrimo medžiagą vainikavo filmas,

paranormal.lt
Liaudies medicinos siūlomi hemorojaus gydymo būdai...

Ir dabar dar prisipažinti, kad sergi hemorojomi lyg ir gėda. Sakydavo, kad tai tokia liga, kad nei kitam parodyti, nei pačiam pažiūrėti... O simptomai tai labai nemalonūs: išangės niežulys, duriantys skausmai tuštinantis bei išs
paranormal.lt
Kaip nudažyti plaukus natūraliomis priemonėmis...

Daugelis žmonių kavą gerią, bet nepagalvoja, o gal nežino, kad šis gėrimas turi ir kitų paskirčių. Ją naudoja ir maisto ruošimui, kvepalams, plovikliuose, taip pat kosmetikoje.

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
5 dažniausios paranormalios pa...

Teigiama, kad paranormalias patirtis arba potyrius, neturinčius mokslinio paaiškinimo, kasdien patiria daugybė žmonių. Todėl tikrai verta susipažinti su dažniausiai išgyvenamomis paranormaliomis patirtimis. Juk kiekvienam gal

paranormal.lt
Juodojo voro pranašystės...

Viduramžių aiškiaregiai, skelbdami pranašystes, paprastai neslėpdavo savo tikrųjų vardų. Tačiau XV a. Florencijos pranciškonų vienuolis po savo rankraščiais visada palikdavo tik juodo voro atvaizdą. Manoma, kad tai buvo Frederik
paranormal.lt
Veidrodis – portalas tarp anap...

Nuo seno tikėta, kad veidrodžiai turi mistinių galių ir yra laidininkai tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių. Filosofas, tarologas ir numerologas Leopoldas Malinauskas teigia, kad apskritai neaišku, kuris pasaulis yra tikras – mūsi
paranormal.lt
„Eltanino“ antenos anomalija...

Ne kartą rašėme apie vandenynų, jūrų ar ežerų gelmėse glūdinčias paslaptis. Šį kartą papasakosime apie nepaprastą atradimą kuris sukėlė didžiulį susidomėjimą mūsų gelmėmis ir paslaptimis esančiomis jose.
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
A. Fursovas apie nacių lyderiu...

2011 pasirodė knyga „Pilkasis vilkas. Adolfo Hitlerio pabėgimas“ (The Escape of Adolf Hitler. The Case President N. Y.: Sterling, 2011. XXXII. 352 p.) Autoriai teigia, kad Hitleris nenusižudė, o pabėgo iš Vokietijos ir likusį gy
paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Kas bus su pasauliu, kai išnyk...

Pradedant 10-uoju XX amžiaus dešimtmečiu bitininkai pradėjo pastebėti masinį darbinių bičių nykimą, ypač žiemos mėnesiais. Nuo to laiko situacija tik pablogėjo – išmirė apie 4000 medų nešančių bičių rūšių, o 2006 metais fenomenu
paranormal.lt
Kokiais ginklais kariavo senie...

Senajame indų epe „Mahabharata“, parašytame sanskrito kalba ir sudarytame iš 18 knygų, yra daugiau nei 200 tūkstančių eilėraščių, turinčių duomenų apie Senovės Indijos religiją, pasaulėžiūrą, papročius, istoriją, taip pat legend
paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Vegetatyvinė distonija ir kas ...

Kiekvienas biologinis organizmas, kaip ir bet kuris gyvas organizmas gamtoje, nusakomas eile charakteringų savybių, kurias jis sugeba išlaikyti laike. Jų pastovumas yra tas kriterijus, kuriuo remiantis galime tvirtinti kiek vien
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Imbiero arbata: nuo inkstų akm...

Imbiero arbatos nauda! Ji gydo nuo virusų, kurie gali sukelti peršalimą, gripą ar pūslelinę. Ji malšina skausmą, labai efektyvi, jei žmogus jau serga peršalimo ligomis, gripu ar turi galvos, raumenų skausmą. Jame gausu antioksid
paranormal.lt
Apie kokias ligas įspėja liežu...

Kinų medicinos žinovo V. Naumavičiaus teigimu, jeigu žmogus į specialistą kreipiasi dėl tokio, rodos, menkniekio, kaip kažkuo nepatikęs liežuvis, vadinasi, jo psichologinė ir fiziologinė būklė yra įtempta.
paranormal.lt
Kai organizmas prašo pagalbos...

Žmogaus organizmas yra sukurtas tobulai. Jame vyksta neįtikėtini procesai. Ir, jei atsiranda problemos, jis mums signalizuoja.Kokie tai signalai ir ką jie reiškia.
paranormal.lt
Ką daryti sušalus?...

Atvėsus orui, pučiant šaltam vėjui atsiranda nušalimų ir kūno atšalimo pavojai. Nušalimų tikimybė didėja apsirengus nepritaikytais šaltam orui ir ankštais drabužiais, nepavalgius, esant mažai kūno masei (mažas poodinis riebalini
paranormal.lt
Atsisveikinkite su ėduonimi ir...

Ar žinote, kad kas dieną naudojamas kokosų aliejaus šaukštas pagerins burnos higieną ir padės kovoti su dantų ėduonimi? Kokosų aliejus yra stiprus savo anti-grybelinėmis, antibakterinėmis ir anti-mikrobinėmis savybėmis, kurios