Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Religija » Peržiūrų: (1140) Komentarų: (0) (17.05.2015 - 10:39)

Seksualumas kabalos požiūriu

Pirmiausia pažvelkime, kas yra žmogaus kūnas kabalos požiūriu. „Tada Dievas tarė: ‘Sukurkime žmogų pagal atvaizdą savo, - panašų į mus’...”. Ir iškart kyla klausimas: o koks yra Dievo atvaizdas? Juk kitoje vietoje pasakyta: „... jokio atvaizdo nematėte tądien, kai Dievas kalbėjo su jumis pas Chorevą iš ugnies“. Šituo remdamasis Rambamas*), vardindamas 13-a judaizmo pagrindų, nurodo, kad Aukščiausiajam nėra būdingos jokios fizinės savybės: „Jis nėra nei kūnas, nei kūnams būdinga energija“. Be to, žinoma, kad Aukščiausiasis yra beribis, niekuo neribojamas. Jo esmė nesuvokiama ir  negali būti išreikšta žmogui suvokiamais terminais. Tačiau tai iškelia dar painesnį klausimą: koks ryšys tart beribio Sutvėrėjo ir baigtinio jo tvarinio? Būtų logiška galvoti, kad jokio ryšio tarp jų negali būti...

Šis (vos ne svarbiausias) klausimas kabaloje sprendžiamas taip: Aukščiausiasis sąveikai su savo tvariniais sukūrė ypatingą (sakytume, vartotojo interfeisą) „sefirų“ sistemą (kurią galima būtų vadinti „pasaulių“ arba „parcufimų“, antropomorfinių atvaizdų, sistema). Kai kurie šios sistemos elementai vadinami „vyriškais“, o kai kurie – „moteriškais“. Mat pirmieji skirti dvasinės energijos atidavimui, o antrieji – jos priėmimui. Be to, visos sefirų sistemos bei atskirų jos elementų struktūra panaši į žmogaus kūno sandarą. O tiksliau sakant, žmogaus kūnas yra sefirų sistemos (kuri, tiesą sakant, ir yra „Dievo atvaizdu“) atspindys ar projekcija. Tad, laikantis šio aiškinimo, tą Biblijos frazę reiktų versti: „Sukurkime žmogų mūsų atvaizdo pagalba...“.

Būtų naudinga parodyti atitikmenis tarp sefirų ir atskirų žmogaus kūno dalių. Keter (karūna) sefirą atitinka aura; Chochma ir Bina (išmintis ir pasiekimas) – du smegenų pusrutuliai; Tiferet (grožis) – kūnasl Necah ir God (amžinybė ir puikumas) – kojos; Yesod (pagrindas) – lyties organai; Malchut (karalystė) – žmona. Tai neturėtų mūsų stebinti, nes pasakyta, kad vyras ir žmona turi tapti „vienu kūnu“.

Taigi, žmogaus kūnas yra tarsi vaizdinė priemonė kabalos studijoms. Į tai užuominą duoda Jovos knygos žodžiai „iš savo kūno išvysiu Dievą“. Būtent tuo paaiškinama ta aplinkybė, kad kabala naudojasi antropomorfinių aprašų kalba. Kita vertus, tokiais atitikmenimis naudotis reikia labai atsargiai. Reikia atminti, kad aukščiausiosios esybės yra visiškai abstrakčios ir neturi jokio kūniškumo, daiktinio ar seksualinio turinio (žmogiškąja prasme).

Sefirų sistemos paskirtis yra užtikrinti, kad tvėrimo procesas būtų permanentinis. Visas pasaulis ir atskiros būtybės nuolat iš Aukščiau gauna tam tikrą galią, energiją, kuri užtikrina jų egzistenciją. Ta gyvybinė galia ivrite vadinama žodžiu „šefa“ (dieviškąją šviesa). Ji, praeidama 10-ies sefirų sistemą, susitelkia Yesod sefiroje, iš kur „šefa“ perduodama Malchut sefirai, kuri ją paskirsto atskiriems fizinio pasaulio individams. Sekant prieš tai pateiktomis analogijomis, nesunku atspėti, kad „šefa“ atitinka vyro sėklą.

Bet būtina suprasti, kad žmogaus kūnas yra gerokai daugiau, nei vien sefirų sistema. Tai, kaip minimumas, modelis su atgaliniu ryšiu. Kitaip sakant, viskas, kas vyksta su žmogaus kūnu, paveikia ir sefirų sistemą. Kiekvienas mūsų judesys sukelia Visatos masto pasekmes. Tad tampa aišku, kad pasaulyje nėra didesnės laimės ir pasitenkinimo už vyro sąjungą su moterimi, kuri yra jo žmona pagal visus Toros reikalavimus dėl tokios sąjungos tyrumo („švarumo“) – juk tą akimirką žmogus prilygsta pačiam Sutvėrėjui, teikiančiam gyvybinę energiją visiems pasauliams ir visiems jų tvariniams. Tad didžiausia nuodėmė būtų veltui švaistyti tą šventąją gyvybinę galią (galima sakyti, netgi pačią žmogaus esmę). Ir taip pasiekėme tai, kas pasakyta „Zoharo“ (Pašvaistės“) knygoje: nėra didesnės nuodėmės, nei beprasmis sėklos išliejimas (čia turima omenyje bet kokie draudžiami lytiniai santykiai).

Dalinai galime suprasti šį „Zoharo“ draudimą – juk tai iš Aukščiau žmogui duotos brangios dvasinės energijos išleidimas į blogio ir nešvaros sritį, kuri kabaloje vadinama „klipot“ (daugiskaita nuo „klipa“ - žvynai, apvalkalas). Švaistoma dvasinė energija nedingsta be pėdsakų (juk ir šiuolaikinis mokslas tiki energijos tvermės dėsniu). „Klipot“ sugerta energija gimdo nemalonias būtybes, demonus ir piktąsias dvasias, kurios vėliau gali pakenkti savo pačių „tėvui“ – tiek jam gyvam esant, tiek po jo mirties.

Galima tarti, kad toji nuodėmė sudaro bet kurio Toroje minimo nusikaltimo metafizinę esmę arba kvintescenciją. Štai Tanijaus knygoje sakoma, kad bet kurios nuodėmės esmė yra gyvasties atidavimas klipot pasauliui. Tai taikoma ir su seksualumu nesusijusioms nuodėmėms, pvz., nekošerinio maisto valgymui. Matyt, Z. Froidas savo teorija, kad bet kas turi seksualinį pagrindą, ne taip jau toli nuo tiesos.

Biblinius Erą ir Onaną Aukščiausias nubaudė mirtimi už tokią nuodėmę (reikia pridurti, kad jų

nuodėmė  buvo ne savęs patenkinime, o nutrauktų ryšių su buvusia žmona atnaujinimas – tas sėklos išliejimas siejamas su Onano vardu yra netikslus). Vis tik įdomu, kad beprasmis sėklos išliejimas nėra tarp 365-ių Toros draudimų, o yra pateiktas išminčių. Vieną to paaiškinimų galima rasti Tanijaus knygos pirmos dalies 7-e knygoje – atseit, šios nuodėmės pasekmės pasireiškia daugiau dvasinėje, o ne materialioje sferoje. T.y. veltui išleistos sėklos gyvastis priskiriama „į indus nesutalpintai šviesai“. Nors ji gali gimdyti dvasinę nešvarą, ypatingai sunkia situacija reiktų laikyti tokią, kai toji galia sutalpinama į materialinį „indą“: „Iškreipto neįmanoma ištiesinti“ (Koelet, 1:15) – čia kalbama apie mamzerą – vaiką, pagimdytą po Toros neleistino artumo – „Jis [šio vaiko tėvas] niekada negalės pakelti šios gyvybinės galios prie Šventumo, nes ji jau nusileido į šį pasaulį ir apsirėdė gyvu žmogaus kūnu“.

Reiktų paliesti ir išplitusią homoseksualizmo nuodėmę, kurią Biblija vadina „bjaurastimi“. O ji tiesiog baisi kabalos požiūriu – juk jos sefirų sistema pagrįsta vyriško prado perdavimu moteriškajam pradui. Tad homoseksualistai pažeidžia pačio Dievo atvaizdo esmę ir todėl į pasaulį atneša didžiausią betvarkę ir mirtį. Ir reikia atminti, kad ši siaubinga nuodėmė taikoma ne tik žydams, bet ir visai žmonijai.

Kai kurie vyrai turi įgimtą polinkį į šią nuodėmę – ir polinkyje nėra nieko nuodėmingo, - bet Rambamas*) sakė: „Išstudijavę mūsų išminčių veikalus, darome išvadą, kad jie labiau vertina žmogų, savyje įveikusį blogio pradą, nei neturintį polinkio blogiui ir todėl su juo nekovojantį. Jie eina dar toliau, tvirtindami, kad kuo tobulesnis tampa žmogus, tuo didesnis noras nusidėti jame kyla, tuo aršiau jis kovoja su tuo polinkiu blogiui“; „kuo didesnis žmogus, tuos stipresnis jo blogasis pradas“. Be to, ir nuopelnas yra tiesiog proporcingas kančioms, patirtoms tos kovos metu.

Vis tik, net padarius sunkiausias nuodėmes, nereikia pulti į neviltį. Rabinas Nachmanas iš Vroclavo**) didžiausiu savo pasiekimu laikė „visuotinio ištaisymo kelio“ atskleidimą. Jis mokė, kad beprasmio sėklos išliejimo – nevalingo ar sąmoningo - nuodėmės ištaisymu yra dešimties Dovydo psalmių skaitymas šia tvarka: 16, 32, 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137, 150. Jis taip pat patarė tądien panirti į mikvos vandenis. Jis sakė, kad „jei tiki, kas sugebėjai kažką pagadinti, tai privalai tikėti, kad gali tai ištaisyti“.


*) RAMBAM – Mošės Maimonido trumpinys (Rabbeinu Moše Ben Maimon).

**) Rabinas Nachmanas iš Vroclavo (Reb Nachman of Breslov, 1772-1810) – Vroclavo chasidų judėjimo įkūrėjas. Gimė Ukrainoje, užaugo Baal Šem Tovo (buvo jo proanūkis) namuose, kuriuos buvo paveldėjo jo tėvai. Tarp chasidų lyderių prasidėjus nesutarimams, Nachmanas ėmė dažnai keisti gyvenamąją vietą ir galiausiai įsikūrė Lenkijoje, Vroclavo mieste.

Nachmano mokyme pagrindinę vietą užima cadiko (nenuodėmingo žmogaus, teisuolio) santykis su jo pasekėjais: cadikas – siela, o chasidai – kūnas (ir jiedu papildo vienas kitą). Cadike glūdi dvi jėgos – viena mirtį nešančoji, o kita – gyvybės. Ir nuo chasido laisvo pasirinkimo priklauso, kuriai jėgai jis paklus.
Į chadisizmą įvedė naują elementą – liaudies pasakas, t.y. alegorinius pasakojimus apie princeses ir didvyrius.

reklama

Šaltinis

Šioje istorijoje: kabala, sefirų sistema

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 1140 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (367)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (282)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Prieskonių arbata nuo įvairių ligų, valanti toksinus iš...

Visi šio natūralaus gėrimo ingredientai, gali tarnauti nuo daugelio lygų, be to padeda organizmo detoksikacijai, pašalina toksinus ir parazitus. Šis vaistinis arbatos receptas, kuris yra natūralus vaistas nuo daugelio ligų, nužu
paranormal.lt
Moteriai ant nugaros išaugo auglys krūties dydžio...

46 metų Dubline gyvenanti moteris į ligoninę atvyko su įspūdingo dydžio augliu, kuris kabojo jai ant nugaros. Auglys buvo krūties dydžio. Moteris turėjo jį pastaruosius dešimt metų.

paranormal.lt
Informacija apie skiepus nuo medikų ir tėvų slepiama...

Ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse ėmė daugėti tėvų, kurie nusprendė neskiepyti vaikų, išgirdę informacijos apie pragaištingą skiepų žalą. Dalis medikų tokius tėvus vadina parazitais, mat pastarųjų vaikai sunkiomis l
paranormal.lt
15 įdomių ir naudingų faktų apie hepatitą...

Tikriausiai ne daugelis žino, kad 1925 metais liepos 28 dieną gimė amerikiečių gydytojas, genetikas Baruchas S. Blumbergas, atradęs hepatito B virusą. Hepatitas B arba C – tai liga, pažeidžianti kepenis. Sergamumas šia liga peri

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Paskubėkite! Šis straipsnis ša...

Nuostabi priemonė! Šis 100% natūralus gėrimas valo ir pašalina toksinus, chemines medžiagas ir riebalus iš mūsų arterijų, kurie gali mums pakenkti.

paranormal.lt
Natūralus antibiotikas naikina...

Būtinai išbandykite šį receptą! Naikina infekcijas jau po pirmo panaudojimo! Vietoj to, kad vartoti daug vaistų kovai su šlapimo takų infekcijomis, jūs galite panaudoti 100% natūralų namų receptą, kuris susideda iš natūraliai

paranormal.lt
Tyrimai patvirtina: tik 4 šauk...

Tikimės, kad šis straipsnis padės jums! Taip, tai tiesa - jums reikia tik 4 šaukštų šios priemonės, prevencijai ir vėžio gydymui. Skamba puikiai, ar ne? Profesorius Mermerskis teigia, kad ši priemonė yra naudinga ir veiksming

paranormal.lt
3 žolelių arbata valanti organ...

Šis straipsnis, žinoma, daugelį šokiruos. Jo nebūtina skaityti valgio metu ir po jo. Tačiau, jūs turėtumėte atidžiai perskaityti šią medžiagą, nes ji yra susijusi su tai dalykais, kurie yra labai svarbus mums visiems! Tai yra pa
paranormal.lt
Ekstrasensų mūšis 17 sezonas 1...

Paranormalių reiškinių realybės šou Ekstrasensų mūšis, naujas sezonas, kuris tradiciškai prasideda rudenį per TNT kanalą, pritraukiantis talentingus žmones iš visos šalies išbandyti savo aiškiaregių galimybes. Laidą toliau veda