Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Kosmosas » Peržiūrų: (896) Komentarų: (0) (09.04.2016 - 19:33)

Senai vykusių kosminių mūšių atgarsiai

Šis atradimas visiškai griauna mūsų Visatos susikūrimo teoriją, ir tai galima pavadinti katastrofa šiuolaikiniam mokslui. Mes kol kas negalime patikėti savo akims, kad aptikome kažką tokio nepaprastai didelio. mes nežinome, kaip tai iš viso galėjo egzistuoti" (Lajošas Belacas).

Visai neseniai, 2015-ųjų metų rugpjūčio mėnesį, grupė vengrų astrofizikų, kuriems vadovauja Konkojaus observatorijos Budapešte profesorius Lajošas Belacas, prestižiniame Didžiosios Britanijos Karališkosios astronomijos bendrijos biuletenyje publikavo sensacingą straipsnį. Jame teigiama, kad matomos Visatos platybėse - Metagalaktikoje - aptikta kažkas sunkiai įsivaizduojamo.

Už septynių milijardų šviesmečių (tiek metų reikia šviesos spinduliui įveikti šį atstumą) susidarė milžiniško dydžio žiedas, kurio skersmuo yra penki milijardai šviesmečių.

Jį sudaro devyni neįsivaizduojamo dydžio „energijos vulkanai", kurie į aplinką išmeta gama spindulių žybsnius. Priminsime, kad gama spinduliai yra labai artimi rentgeno spinduliams - ultratrumpoms elektromagnetinėms bangoms, kuriomis žmonės yra apšvitinami, darant vidaus organų nuotraukas.

Senai vykusių kosminių mūsšių atgarsiai

Sis astronominis atradimas iš karto sukėlė daugybę ginčų, nes šiuolaikinis mokslas nežino tokio dydžio struktūrų Visatoje. Tai kažkaip nesiderina su bendrais kosmologijos principais, kurie skelbia, kad Visata yra vieningas organizmas.

Pagal priimtą astronominį požiūrį, mūsų Visata yra gana vienalytė, o ne sudaro „matriošką“ iš sudėtų vienas į kitą sudėtingesnių konstrukcijų.

Anksčiau didelio masto galaktikų sankaupų specialistai - kosmologai - manė, kad mūsų pasaulyje aptinkamos kosminės struktūros, kurių dydis ne daugiau 1,5 milijardo šviesmečių. Dabar jiems teks persvarstyti savo teorijas.

Gama žybsniais vadinami ypač didelio ryškumo radiacijos srautai, kurių metu į aplinką per keletą sekundžių išmetama didžiulė energija, kuri prilygsta Saulės išspinduliuotai energijai per visą jos penkių milijardų metų egzistavimo laiką.

Žvaigždžių fizikos specialistai - astrofizikai - mano, kad tokie katastrofiški energijos gama žybsniai gali vykti, kai kolapsuoja, t.y labai staigiai susitraukia, šviesulių masyvai, dešimtis kartų didesni už mūsų Saulę. Milžiniškos žvaigždės, kurios vadinamos raudonosiomis milžinėmis, didžiuliu greičiu subyra pačios į save, veikiamos išorinio sluoksnio svorio, ir pavirsta juodosiomis skylėmis laiko ir erdvės bedugnėje.

Gama žybsnių mįslės

Pirmieji skeptikai, atsiliepę į sensacingą vengrų mokslininkų atradimą, mano, kad mokslininkai paprasčiausiai susidūrė su atsitiktiniu objektų išsidėstymu Visatoje. Pavyzdžiui, taip dažnai išsidėsto šviesuliai žvaigždynuose, nors iš tiesų žvaigždės paprasčiausiai matomos kartu „vienoje projekcijoje“, tačiau jos tarpusavyje visiškai nėra susijusios.

Tačiau tolimesni tyrimai parodė, kad tikimybė, jog gama žybsnių spindulių šaltiniai išsidėstę atsitiktinai, yra vienas iš dvidešimties tūkstančių.

Gama žybsnių mįslės

Sprendžiant pagal visus duomenis, mokslininkai atrado mįslingą „sferą“ Visatoje, kurios kraštuose ir vyksta milžiniškų energijos kiekių išmetimas.

Daugelis astrofizikų iš karto prisiminė seną istoriją, kai 1967-ais metais du „Vela" klasės NASA palydovai užfiksavo iš karto du gama spinduliavimo impulsus. Jie visiškai nebuvo panašūs į supernovų sprogimus ar saulės žybsnius. Taip kosmoso fizikoje atsirado naujas skyrius, tyrinėjantis gama žybsnius, kurie buvo pavadinti gama barsteriais.

Netrukus paaiškėjo, kad žybsniai vyko tolimose galaktikose, kartą per parą dangus buvo apšviečiamas gama spinduliavimu, atsiradusiu po neįprasto sprogimo. Kol kas niekas nežino nei tikrųjų šių sprogimų priežasčių, nei atstumo iki jų.

Supercivilizacijų mūšių aidas?

Pirmasis mokslinei bendruomenei pristatyti savo fantastinę „galaktikos karų" hipotezę išdrįso astronomas iš Charkovo (Ukraina) A. Archipovas, kuris dar žinomas „Mėnulio artefaktų" paieška.

Mokslininko manymu, gama žybsniai primena seriją trumpalaikių įvairaus galingumo sprogimų, kurių dydis neviršija dešimties kilometrų. Be to, gama žybsnis susidaro kompaktiškoje erdvėje - siauroje ir kryptingoje. Tai kažkuo primena šūvį iš milžiniško dydžio pabūklo, kuris pataiko į taikinį ir jį sunaikina.

Supercivilizacijų mūšių aidas?

Archipovas mano, kad svariu argumentu, patvirtinančiu jo hipotezę, yra tai, kad išanalizuotų gama sprogimų galingumai yra labai panašūs, tarsi įvykę po standartinio dydžio „kosminių šaudmenų“ panaudojimo. Panašus dalykas labai retai sutinkamas galaktikos platybėse, kur tų pačių žvaigždžių dydis kinta labai dideliame diapazone - nuo nykštukų iki milžinių.

Mūsų Galaktikoje - Paukščių Take - gama sprogimų pėdsakus galima aptikti gana siauroje juostoje tarp Jaučio ir Didžiųjų grįžulo ratų žvaigždynų. Reikia pažymėti, kad šioje erdvėje astronomams nepavyko užfiksuoti jokių dangaus kūnų, kurie turėtų tokias didžiules energijos atsargas.
Astronomas daro išvadą, kad visa tai labiau primena kosminio laivyno mūšius, kaip juos aprašo rašytojai fantastai.

Smūgis Žemei

Neseniai į diskusiją apie gama barsterių „veiklą“ įsijungė ir archeologai. Tirdami VIII amžiaus kultūrinius sluoksnius, jie Japonijoje augusiuose kedruose aptiko labai galingo kosminio gama spinduliavimo, įvykusio 774-775-ais metais, pėdsakus. Tolimesnio tyrinėjimo ėmėsi astrofizikai, iš pradžių iškėlę prielaidą, kad didelio izotopų kiekio medžių žievėje priežastimi buvo supernovos žybsnis.

Tačiau netrukus ši hipotezė buvo paneigta, nes dangaus skliaute nebuvo aptikta jokių dujų ir dulkių pėdsakų su baltosios nykštukės žvaigždės likučiais. Mokslininkai padarė išvadą, kad mūsų planeta patyrė galingą gama smūgį, atėjusį kažkur iš dešimties tūkstančių šviesmečių. Sis kosminis kataklizmas šimtus kartų viršijo supernovos sprogimą ir už Saulę buvo ryškesnis milijoną trilijonų kartų.

Nors VIII amžiuje gama sprogimas buvo nepaprastai galingas, senuosiuose metraščiuose apie jį nieko neužsimenama. Tai suprantama - juk spinduliavimas buvo nematomas, o po to sekusį odos vėžinių susirgimų išplitimą gydytojai aiškino eiline paslaptinga epidemija.

Šiandien tokio „gama šūvio" iš tolimo kosmoso pasekmės būtų žymiai labiau katastrofiškos. Būtų suardytas ozono sluoksnis - mūsų skydas nuo kosminio spinduliavimo, taip pat nukentėtų daugybės orbitoje aplink Žemę skrendančių palydovų elektroninė aparatūra. Žmonija ilgam laikui turėtų pamiršti paplūdimius ir saulės vonias...

Kai kurie niūriai nusiteikę ufologai teigia, kad bet kuriuo metu netoliese Saulės sistemos kilti mūšis tarp įvairių rasių ateivių žvaigždėlaivių, apginkluotų siaubingais „gama spinduliuotuvais“. Tokiu atveju Žemės gyventojams tikrai kils didžiulis pavojus.

METI programos keliami pavojai

Prieš 40 metų buvo pradėta vykdyti „Pranešimų nežemiškosioms civilizacijoms“ programa (METI). Heraklio žvaigždyno kryptimi iš Aresibo

(Puerto Rikas) radijo observatorijos buvo pasiųsta pirmoji tarpžvaigždinė „telegrama“.

Nuo to laiko į kosmosą įvairiomis kryptimis buvo išsiųsta dvi dešimtys pranešimų. Nors nė į vieną pranešimą atsakymo negauta, kai kurie ufologai reiškia susirūpinimą tokia „triukšminga" žmonių veikla Visatoje.

METI programos keliami pavojai Naujų gama žybsnių šaltinių aptikimas suteikė priežastį žinomam amerikiečių rašytojui fantastui Gleinui Deivydui Brinui pareikšti, kad pranešimų siuntimas iš Žemės gali iššaukti gal ne ateivių įsiveržimą, kuriam reikia daug resursų, bet „profilaktinį" gama smūgį iš kosmoso. Arba vienas ar serija „gama šūvių" gali reikšti, kad mūsų planetoje netrukus išsilaipins priešiškai nusiteikusių ateivių desantas.

Brinas ir jo bendraminčiai teigia, kad kol kas reikia atidėti tarpžvaigždinių pranešimų siuntimus ir duoti astrofizikams laiko detaliai išnagrinėti galaktinių gama barsterių kilmę. Be to, per šią priverstinę pertraukėlę mūsų civilizacija taps dar labiau subrendusi ir sugebės sukurti kokią nors apsaugą nuo svetimųjų ekspansijos.

Tačiau METI programos šalininkai solidarizuojasi su daugumos astronomų, kurie paprastai gana ironiškai žiūri į jų veiklą, nuomone. Kartu jie aktyviai įrodinėja, kad gama impulsai atsirado dėl natūralių priežasčių, o tarpžvaigždinių radijo signalų siuntimas yra visiškai saugus.

Pagrindinis jų argumentas yra tas, kad radijo epocha prasidėjo daugiau kaip prieš šimtmetį, todėl visos arti mūsų gyvenančios išsivysčiusios vilizacijos ir taip jau žino apie mūsų egzistavimą.

Tačiau tokie teiginiai verti kritikos, nes, kaip teigia tas pats Brinas, Žemės keliamas radijo triukšmas primeną „vaikščiojimą kosminiame minų lauke". Bet kuriuo metu kryptingai išsiųstas radijo signalas gali patekti į „mirties žvaigždės" imtuvus. Karingai nusiteikusi supercivilizacija, šiame signale neaptikusi kodo „savas svetimas", tiesiog automatiškai atsakys gama šūviu.

Po prevencinio smūgio į Žemę iškeliaus ir patys žvaigždžių agresoriai arba bus išsiųsti automatiniai zondai, kurie naikins savo kelyje viską, kas gyva.

Turi savo nuomone, gali kažką pasakyti, pasidalinti sveikatos receptu, įnovaciją, pranešk per 5 minutes ir tave pastebės!

reklama

Šioje istorijoje: gama žybsnių, spinduliavimas, gama žybsiai, žvaigždės, kosmosas, ateivių

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 896 | | Reitingas: 0.0/0 |
PANAŠIOS NAUJIENOS: Griežtai draudžiama PARANORMAL paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu, be nuorodos į PARANORMAL.LT šaltinį.

//Parašykite savo nuomonę, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Ekologiškų produktų, antikvaro, ezoterikos skelbimų portalas
paranormal.lt
upėtakiai...

Dabartiniu metu parduodame vaivorykštinius upėtakius tvenkinių įžuvinimui. Turime žuvyčių nuo 10 gr. iki 300 gr. Dar tur...
paranormal.lt
Bioenergetinis gydymas ir konsultacijos...

Bioenergetikė, asmeninio tobulėjimo trenerė teikia individualias konsultacijas Kaune. Atlieku auros diagnostika, atst...

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:10:26

Saldainiai be cukr... 1

00:06:16

Soda. Kaip teising... 2

00:10:15

Kraujo valymas nat... 0Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (1317)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (1383)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicinos naujienos

paranormal.lt
Lengvas, neskausmingas ir pigus būdas pašalinti karpas ...

Karpos ir odos žymės - neskausmingos ataugos, kurioje gali pasirodyti, bet kurioje kūno dalyje, ypač tose vietose, kurios labiau...
paranormal.lt
Arbatų nauda tavo sveikatai...

Arbatą rekomenduojama gerti ištisus metus. Kadangi šio gėrimo paruošimo būdai – įvairūs, ir skirtingai ruošta arbata pasižymi sk...
paranormal.lt
Vitaminas B17 yra draudžiamas, nes jis gydo vėžį...

Vitaminas B17 yra naudingas pacientams kuriems yra diagnozuotas vėžys, bet formacijos kompanijos daro viską, kad pasaulis api...

paranormal.lt
Šešios mokslu patvirtintos rekomendacijos, kaip išvengt...

Jei manote, kad vėžys yra liga, kuri atsiranda iš niekur ir savo elgesiu jos kontroliuoti negalite – labai klystate. Da...