Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Civilizacijos paslaptys » Peržiūrų: (303) Komentarų: (0) (02.07.2016 - 15:53)

Skraidančios tvirtovės senovėje

"Kai atėjo rytas, Rama pasiėmė dangaus laivą ir pasiruošė pakilti. Tas laivas buvo didelis ir nuostabiai papuoštas, dviejų aukštų, turėjo daug kambarių ir langų. Prieš pakildamas į aukštybes, esančias virš debesų, laivas skleidė melodingą garsą".

Tai ištrauka iš Idų epo "Ramajama". Ir tai toli gražu ne vienintelis skraidančio aparato paminėjimas indų epuose. Juose yra detaliai aprašyta, kaip dievai tarpusavyje kovojo debesyse, panaudodami ginkluotus skraidančius aparatus.

Kitoje epo vietoje pasakojama: „Gurka (dievybė), atskridęs greitu ir galingu vimanu, prieš tris miestus pasiuntė vieną sviedinį, užtaisyta visos Visatos galia. Pakilo besisukantis dūmų ir ugnies stulpas, kuris švietė kaip dešimt tūkstančių saulių... Žuvusių žmonių nebuvo įmanoma atpažinti, o likusieji gyvi neilgai gyveno: jiems iškrito plaukai, nuslinko plaukai, nukrito nagai“.

Vimanai Maharidžio Bharadvadžos „Traktate apie skrydžius" minimas ginklas, panašus į šviesos spindulį, kuris, nukreiptas į daiktą, jį sunaikindavo. Skraidantys aparatai buvo vadinami vimanais ir, jeigu tikėti aprašymais, galėdavo kyboti danguje arba staigiai pakeisti skrydžio kryptį. Sprendžiant iš senovinių tekstų, buvo keturių tipų skraidantys aparatai, kai kurie jų galėjo būti panaudoti ir po vandeniu.

Vienas „Traktato apie skrydžius“ skyrius skirtas aprašyti unikalų prietaisą „Guhagarbhadarš jantrą“, kuris buvo įrengiamas skraidančiame aparate, o jo pagalba buvo galima rasti po žeme paslėptų daiktų vietą.

Kai kurie tyrinėtojai mano, kad kalbama apie mechanizmą, kuris mums dabar puikiai žinomas - tai radaras. Šio prietaiso konstrukcija knygoje aprašyta gana detaliai. Prietaisą sudarė 12 blokų, kurių viduje buvo metalo lydiniai, kurie prietaisui suteikdavo „jėgą".

Iš viso skraidančiuose aparatuose buvo 32 prietaisai, iš kurių aprašymų galima suprasti, kad jie atliko fotoaparato, prožektoriaus ir kt. funkcijas. Vienas prietaisas, taip vadinamas „Pindžulos veidrodis“, buvo skirtas apsaugoti pilotų akis nuo priešininko „velniškų spindulių“.

Panašūs tekstai aptikti ne tik Indijoje. Kinai viename Lhasos (Tibeto sostinė) vienuolyne aptiko senovinius tekstus sanskrito kalba, kuriuose aprašomi nepaprasti laivai, kurie galėjo skristi į žvaigždes.

Šiuos laivus varė kažkokia energija „Ego" (šiuolaikinių mokslininkų manymu tai gali būti antigravitacinis variklis). Kinijos kosminė agentūra labai susidomėjo šiais dokumentais, dabar jie yra griežtai įslaptinti.

Vimanai Senovėje skrydžiai į kosmosą, panašu, visiškai nebuvo kažkas nepaprasto. Indų epe „Ramajana" ne tik detaliai aprašomas tarpžvaigždinis skrydis, bet ir pasakojama apie dviejų kosminių laivų mūšį Mėnulyje.

Šia proga labai tinka prisiminti, kad pasakojami gandai apie tai, jog Mėnulyje išsilaipinę amerikiečių astronautai pamatė kažką, kas buvo sukurta kito proto. Vienas jų, o konkrečiai - Neilas Armstrongas, tai patvirtino privačiame pokalbyje, kai lankėsi Sovietų Sąjungoje. Deja, nieko detaliau astronautas nepapasakojo, tik pranešė, kad „buvo baisu“.

Reikia pasakyti, kad daugelis tyrinėtojų, skaitydami senovinius tekstus, abejoja ar iš viso šie aparatai galėjo skraidyti: pernelyg daug juose nereikalingų patalpų, kai kuriuose kaip kuras naudojamas gyvsidabris, o dar į kitus kinkomi arkliai.

Šiuo klausimu galima pasakyti tik vieną: tie, kurie aprašinėjo šiuos įrenginius, savo techninio išsilavinimo lygiu tikrai nebuvo mokslininkai, o paprasčiausi savo laikmečio žmonės. Be to, jie rašė apie tai, ko niekada nematė, tik perpasakojo išlikusius iš dar senesnių laikų žodinius padavimus.

Jeigu pašalinti įvairiausius stogelius ir arklius iš aprašymo, tai daugelis mokslininkų sutinka, nežiūrint į nelabai tikslų aprašymą, kad kalbama apie tobulą techninį įrenginį. Tokius niuansus tais laikais prasimanyti tikrai atrodo nerealu. Šiuose aprašymuose yra pernelyg daug labai svarbių smulkmenų, kad visa tai galima būtų priskirti paprastai fantazijai.

Pavyzdžiui, daugelis skeptiškai į senovėje buvusius kosminius laivus žiūrėję mokslininkai tvirtino, kad naudoti gyvsidabrį kaip kurą neįmanoma, nes jo garai yra mirtinai pavojingi. Tačiau dabartiniu metu jau yra sukurti aparatai, kuriuos varo varikliai, paremti uždaru gyvsidabrio ciklu. Suprantama, visa tai kol kas tik pradžia, kalbėti apie ką nors rimto dar anksti, tačiau šie aparatai jau sukuria kelių kilogramų trauką. Įdomu tai, kad savo forma šie aparatai labai primena indų epuose aprašytus vimanus.

Skraidančios tvirtovės senovėje Skraidantys dievų laivai aprašyti ir egiptiečių rašytiniame šaltinyje „Tulijaus papiruse“, kuris parašytas, kai valdė faraonas Tutmosas (1503-1451 metai pr.m.e.). Šiame šaltinyje rašoma apie dievų pabėgima, kuris susijęs, tikriausiai su kažkokiu kataklizmu. Dabartiniai tyrinėtojai panašiai tiems patiems laikams priskiria žydų išėjimą iš Egipto.

Šiandien sunku pasakyti, kokios priežastys sukėlė šią evakuaciją.

Egiptiečių metraštyje rašoma: „Dvidešimt antrais metais, trečiąjį žiemos mėnesį, šeštą valandą... raštininkai iš Namo nusprendė, kad buvo ugnies apskritimas, pasirodęs danguje. (Nors) jis neturėjo galvos, šio mėnulio kvėpavimas nemaloniai dvokė. Jo kūnas buvo vieno roko (apie 50 m) ilgio ir vieno roko pločio. Jis neturėjo balso... Dabar, praėjus kelioms dienoms, jie atliko skrydį. O Dievai! Jų buvo daugybė! Jie švytėjo danguje ryškiau už saulę... Ugnies apskritimų rikiuotė buvo didinga ir baisi.
Faraono armija žiūrėjo (į tai). Jo didenybė buvo armijos centre. Tai buvo po vakaro puotos... Ugniniai rutuliai pakilo aukštyn ir nuskrido tiesiai į pietus".

Skraidančios tvirtovės senovėje

Iš teksto suprantama, kad dievai persikėlė ne patys, o kažkokiais įrenginiais. Kam dievams sugalvoti tokius sudėtingus ėjimus? Nejaugi jie patys negalėjo pakilti į dangų? Taigi, šis aprašymas labai panašus į kruopščiai aprašytus realius įvykius.

Yra žinomos panašių į žmones būtybių su skafandrais ar net skraidančiuose aparatuose skulptūros ir piešiniai. Babilono deivei Ištar skirtame himne kalbama:

Ji apsirengia dangaus rūbais.

Ji šlovingais pakyla į dangų.

Ji skrenda savuoju MU

Virš visų Žemės gyventojų.

Viena ponia, kuri savuoju MU linksmai pakyla į dangaus aukštybes.

Išliko deivės Ištar atvaizdai, kuriuose ji pavaizduota „dangiškais rūbais", kurie labai panašūs į skafandrą. Taip pat yra pavaizduotas ir MU, kuriame šiandieninis žmogus nesunkiai atpažins kosminį laivą.

Jau paminėjome, kad kosminių laivų aprašymai sutinkami daugelio tautų pasakojimuose. Pavyzdžiui, Indijoje išliko ne tik piešiniai, vaizduojantys senovinius skraidančius aparatus, bet ir skulptūros. Šių dienų technikai pagal šiuos piešinius ir skulptūras pagamino modelius, kuriuos išbandė aerodinaminiame vamzdyje - skraidymo rodikliai buvo puikūs.

Dar vienas faktas: NASA konstruktoriai iškėlė hipotezę, kad Egipte stovintys keturbriauniai obeliskai su piramidės formos viršūne taip pat vaizduoja kosminius laivus. Pagal šiuos statinius buvo sukonstruotas raketos maketas, kuris taip pat parodė gerus aerodinaminius rodiklius bei buvo puikiai valdomas.

Tačiau mums norint įvertinti senovinius kosminius laivus, net nereikia skaityti indų epų. Panašus aprašymas yra ir Biblijoje. Pranašo Ezechielio knygoję rašoma: „Trisdešimtų metų ketvirto mėnesio penktąją dieną, man esant tarp tremtinių prie Kebaro upės, atsivėrė dangus...

Pakėliau akis, ir štai iš šiaurės, pašvaistės apsuptas, su žaibuojančia ugnimi artėjo viesulas, didžiulis debesis, kurio viduryje ugnies Šerdyje spindėjo lyg gintaras. Jos viduryje rodėsi esą keturi gyvūnai. Jie buvo panašūs į žmones, bet kiekvienas turėjo keturis veidus ir keturis sparnus. Jų kojos buvo tiesios, o kojų pėdos tarsi veršio nagos; jos žibėjo, kaip žiba šveistas žalvaris."

Kam visagaliui Jahvei buvo reikalinga visa ši sumaištis? Dievas galėjo pasirodyti ir žymiai papasčiau, o tokį triukšmą, greičiausiai skleidžia reaktyvinė techniką.

Pranašas tęsia savo pasakojimą: „Įsistebėjęs į gyvūnus, pamačiau po ratą, liečiantį žemę prie kiekvieno keturveidžio gyvūno. Ratai žėrėjo tarsi būtų padaryti iš chrizolito. Visi keturi buvo to pat pavidalo: iš išvaizdos ir sąrangos atrodė, tartum ratas būtų buvęs rato viduje.

Ėmę riedėti, jie riedėdavo bet kuria iš keturių krypčių ir riedėdami nesigręžiodavo. Jų skrytys buvo aukštos ir kėlė baimę, nes visų keturių skrytys aplink buvo pilnos akių. Gyvūnams pajudėjus į priekį, ratai riedėdavo greta jų; gyvūnams pakilus nuo žemės, ratai pakildavo drauge su jais".

Skraidančios tvirtovės senovėje

Labai įdomus aprašymas „ratas rate". Kiekvienam mums žinoma ši optinė iliuzija greitai besisukančiame daikte.

„Žmogau, stokis ant kojų, ir aš kalbėsiu su tavimi!",- būtybė kreipėsi į pranašą, kuris iš baimės parkrito veidu į žemę. „Ir girdėjau už savęs griausmingą balsą: „tebūnie palaiminta Viešpaties šlovė nuo vietos savo"! Ir gyvūnų sparnų garsą, besiliečiant vienam prie kito, ir ratų bildesį apačioje ir stipraus griaustinio garsą".

Ezechielis taip pat mini garsą, su kurios nežinoma būtybė atsiplėšė nuo žemės. Jis kalbėjo apie gausmą, sklidusį nuo ratų, ir apie „didžiulį trenksmą". Po to pranašas buvo paimtas į aparato vidų, tačiau buvo taip išsigandęs, kad negalėjo aprašyti detalių, paminėdamas tik ratus.

Suprantama, tai galima interpretuoti kaip pernelyg pamaldaus Dievo tarno regėjimą, tačiau, sprendžiant iš tolimesnių pranašo veiksmų ir jo mokėjimo įvesti tvarką, jo tikrai negalima priskirti žmonėms, neatskiriantiems realybės ir prasimanymų.

reklama

Šioje istorijoje: laivai, dievai, vimanai

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 303 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (367)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (282)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Kalendra gali išvalyti sunkius metalus iš organizmo...

Kalendra yra viena iš labiausiai efektyvių produktų, skirtų detoksikacijai, kuris pašalina toksinius teršalus ir sunkiuosius metalus. Ji pašalina gyvsidabrį iš mūsų organų detoksikacijos procese. Sunkieji metalai, tokie kaip

paranormal.lt
Natūrali priemonė nuo kabančių karpų...

Kabančios karpos - tai mažos ataugos ant odos, kurios atsiranda greitai, labiausiai nepatogiose vietose. Dažniausiai jos susidaro aplink akis, ant kaklo, pažastų, aplink krūtinę ir kirkšnies srityje.

paranormal.lt
Alavijas (alijošius) su medumi prieš gastritą ir bronch...

Vaistas iš alijošiaus galima būtų sulyginti su mūsų organizmo "įkrovikliu": šis augalas gryna imuninę sistemą, iš karto pagerina bendrą organizmo būklę ir padeda susidoroti su sunkiomis ligomis.
paranormal.lt
Išvalykite storą žarną greitai su šiomis 8 priemonėmis!...

Yra keletas būdų, kaip išvalyti storąja žarną. Jūsų storojoje žarnoje toksinų gali būti kilogramai. Štai, kaip ją reikia išvalyti!


//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Paskubėkite! Šis straipsnis ša...

Nuostabi priemonė! Šis 100% natūralus gėrimas valo ir pašalina toksinus, chemines medžiagas ir riebalus iš mūsų arterijų, kurie gali mums pakenkti.

paranormal.lt
Natūralus antibiotikas naikina...

Būtinai išbandykite šį receptą! Naikina infekcijas jau po pirmo panaudojimo! Vietoj to, kad vartoti daug vaistų kovai su šlapimo takų infekcijomis, jūs galite panaudoti 100% natūralų namų receptą, kuris susideda iš natūraliai

paranormal.lt
Tyrimai patvirtina: tik 4 šauk...

Tikimės, kad šis straipsnis padės jums! Taip, tai tiesa - jums reikia tik 4 šaukštų šios priemonės, prevencijai ir vėžio gydymui. Skamba puikiai, ar ne? Profesorius Mermerskis teigia, kad ši priemonė yra naudinga ir veiksming

paranormal.lt
3 žolelių arbata valanti organ...

Šis straipsnis, žinoma, daugelį šokiruos. Jo nebūtina skaityti valgio metu ir po jo. Tačiau, jūs turėtumėte atidžiai perskaityti šią medžiagą, nes ji yra susijusi su tai dalykais, kurie yra labai svarbus mums visiems! Tai yra pa
paranormal.lt
Ekstrasensų mūšis 17 sezonas 1...

Paranormalių reiškinių realybės šou Ekstrasensų mūšis, naujas sezonas, kuris tradiciškai prasideda rudenį per TNT kanalą, pritraukiantis talentingus žmones iš visos šalies išbandyti savo aiškiaregių galimybes. Laidą toliau veda