Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Katastrofos » Peržiūrų: (546) Komentarų: (0) (11.11.2015 - 20:14)

Sprogimas Bremenhafene

1875 m. gruodžio 11d., šeštadienį, Bremenhafeno uoste stovėjo "Šiaurės Vokietijos Lloydo" kompanijai priklausantis laivas "Mozelis". Garlaivio išvykimo metas artėjo: kapitonas davė pirmąjį signalą, denyje ir prieplaukoje prie trapo kilo įprastas tokiais atvejais sujudimas. Buksyre "Simpsonas", kuris turėjo išplukdyti "Mozelį" į ledu nepadengtą jūrą, priėmė buksyro galą...

Tuo metu prieplaukoje, prie pat garlaivio borto, įvyko stiprus sprogimas - virš „Mozelio“ pakilo daugiau nei 20-ies metrų aukščio besisukantis ugnies ir dūmų kamuolys.

Prasisklaidžius dūmams prieplaukoje atsivėrė baisus vaizdas: ten, kur visai neseniai šurmuliavo minia, buvo tuščia, tik vietomis gulėjo sužeistieji, matėsi žuvusių žmonių kūnų dalys. Laivo trapas dingo be pėdsakų, taip pat dingo ir arkliai su vežimais, stovėję pirse.

Garlaivis taip pat atrodė niūriai. Denis buvo užpiltas stiklo duženomis, medžio nuolaužomis, degančių rūbų draiskanomis ir žmonių kūnų gabalais, Denio antstatas nuo sprogimo net pasisuko, liukų durys ir stogai nuplėšti, falšbortas taip sulamdytas, kad sutrūkinėjo išlieti kliuzai. Viskas buvo aptaškyta krauju.
Laivo kapitonas, kuris minutę prieš sprogimą stovėjo tiltelyje, spėjo nusileisti žemyn ir išvengė sunkių pasekmių - buvo tik kontūzytas, o daugelis denio komandos jūrininkų žuvo. Žuvo šalia trapo stovėję du Lloydo kompanijos valdininkai. Vieno jų kūnas buvo taip sumaitotas, kad buvo atpažintas tik pagal santuokinį žiedą ant piršto. Vienos moters kūnas, nuskriejęs į buksyrą, trenkėsi tokia jėga, kad net įlenkė mašinų skyriaus korpusą. Laikraščiai aprašė ir daugiau panašių šiurpą keliančių detalių.

Uosto tarnybos pademonstravo puikų pasiruošimą ir maksimaliai operatyviai pradėjo gelbėjimo darbus. Bremenhafeno medikai tiesiog prieplaukoje atliko amputacijas, siuvo ir bintavo žaizdas. Apie 14 valandą atvyko papildymas iš Bremeno - dar 20 gydytojų ir seselių, atsigabendami tvarsliavos atsargų. Į katastrofos vietą atsiųsti kariai ir policininkai nešiojo sužeistuosius ir žuvusiuosius į netoliese esančius barakus. Kelias į juos buvo pažymėtas kraujo juosta.

Po pirmojo, apytikrio aukų paskaičiavimo buvo pranešta, kad žuvo 57 žmonės, sunkiai sužeista 30 žmonių. Tačiau šie skaičiai nuolat augo, nes žuvusiųjų liekanos buvo aptinkamos ant ledo ir uosto vandenyse. Laikraščiuose buvo skelbiami skaičiai: 80 žuvusiųjų, apie 200 sužeistųjų. Tikslų nukentėjusiųjų skaičių nustatyti nepavyko, nes nemažai žmonių, stovėjusių prie trapo, paprasčiausiai dingo be pėdsakų.

Iš pradžių niekas negalėjo suprasti, kas nutiko. „Mozelio“ garo katilai buvo sveiki, todėl buvo nuspręsta, kad sprogo „Simpsono" garo katilas, juo labiau, kad buksyre buvo nuplėštas denis su vairine. Bent jau pirmuosiuose laikraščių pranešimuose buvo skelbiama apie „siaubingą sprogimą buksyruojančiame garlaivyje".

Nedelsiant pradėtas tyrimas leido padaryti prielaidą, kad paskutiniu metu į prieplauką atgabentame bagaže buvo sprogstamosios medžiagos, kuri dėl nežinomų priežasčių sprogo. Apie tai liudijo iškraunamo vežimo vietoje tvirtame krantinės grindinyje atsiradusi trijų metrų skersmens ir daugiau nei dviejų metrų gylio duobė. Iš pradžių policininkai buvo įsitikinę, kad katastrofą sukėlė kažkurio keleivio lengvabūdiškumas, kuris tikėjosi slapta per vandenyną pergabenti dėžę su dinamitu. Tačiau po to, kai liudininkai ėmė duoti parodymus, ši versija atkrito - tapo aišku, kad siaubingo sprogimo priežastimi buvo ne nusikalstamas lengvabūdiškumas. Kalbama apie šaltakraujiškai suplanuotą nusikaltimą.

Iš karto po sprogimo į save dėmesį atkreipė vienas išlikęs gyvas pirmosios klasės keleivių - aukštas ir simpatiškas keleivis su sakvojažu rankose, pasivadinęs Tomu. Jis atkakliai reikalavo policininkų, kad jį nedelsdami išleistų į miestą, nes jam, atseit, reikia išsiųsti skubią telegramą. Tačiau tuo metu katastrofos rajonas jau buvo apsuptas, prasidėjo gelbėjimo darbai, o policija pradėjo tyrimą, todėl Tomui į miestą nebuvo leista išvykti. Pastebimai besinervuojantis keleivis buvo priverstas grįžti į „Mozelį“. Kai kurie apklausiami liudininkai papasakojo, kad vėliau jį matė daug geriantį, o vėliau šis keleivis kažkur dingo.

Visa tai paaiškėjo ne iš karto, Tomo paieškos policija specialiai nepradėjo. Tačiau artėjant vakarui, apie 17 valandą, kai prasidėjo planinga išlikusių „Mozelio“ patalpų apžiūra, kažkas išgirdo dejones vienoje kajutėje. Durys buvo užrakintos. Jas išlaužius, ant grindų buvo pastebėtas žmogus kruvinu veidu.

Nesunku buvo nustatyti, kad jis buvo sunkiai sužeistas artimu šūviu. Šalia vyro gulėjo revolveris su dviem panaudotais patronais. Patyrę tyrėjai ir iš karto suprato, kad be sąmonės iš vidaus užrakintoje kajutėje gulintis žmogus negalėjo būti nei nukentėjęs sprogimo metu, nei užpuolimo auka, o, greičiausiai, tai buvo bandęs nusišauti savižudis. Kai buvo atpažinta, kad sužeistasis žmogus yra tas pats Tomas, buvo padaryta prielaida, kad, tikriausiai, jis yra kažkaip susijęs su įvykusia katastrofa.

Savižudis buvo nugabentas į ligoninę. Tik didelis gydytojų profesionalumas padėjo palaikyti vyro gyvybę. Gruodžio 13 d. iš žaizdos buvo pašalinta kulka, įtariamojo būklė leido jį apklausti.

Iš pradžių Tomas pasakė, kad ryžosi savižudybei, patyręs bankrotą, ir neturi nieko bendro su sprogimu. Tačiau netrukus jis turėjo pripažinti, kad sprogęs krovinys priklausė jam - tai buvo paskutiniu momentu atgabenta vežimu statinė, kurią jis pats buvo pripildęs dinamitu. Vėliau jis papasakojo, kad prie sprogmenų buvo pritaisytas laikrodinis mechanizmas. Pagal jo sumanymą, sprogimas turėjo įvykti atviroje jūroje, praėjus kelioms dienoms, prieš išplaukiant į atvirą vandenyną po trumpo sustojimo Anglijoje. Tikslas buvo gauti gana nemenką sumą už laivu pasiųstą ir apdraustą bagažą, kurio vertė, švelniai pasakius, apgaule buvo padidinta keletą kartų.

Netgi būdamas sunkioje padėtyje, nusikaltėlis bandė suklaidinti tyrėjus. Jis pasivadino išgalvotu vardu. Po to pareiškė, kad į laivą pakrautame bagaže yra dar kelios dėžės su dinamitu ir laikrodiniais mechanizmais. Tai mieste sukėlė tikrą paniką. Policija, laikydamasi didžiausių atsargumo priemonių, patikrino keleivių bagažą ir krovinį, tačiau nieko įtartino neaptiko.

Tomas taip pat papasakojo, kad Sauthemptone, kur „Mozelis“ turėjo sustoti pakeliui į Ameriką, jo laukė bendrininkai, su kuriais jis vėliau turėjo pasidalinti gautu pelnu. Šis pranešimas buvo perduotas Sauthemptono policijai, kuri pradėjo savo tyrimą. Netrukus buvo padaryta išvada, kad tai buvo melagingas pranešimas.

Gruodžio 16 dieną, nežiūrint į visas gydytojų pastangas, Tomas mirė. Detektyvams pavyko išsiaiškinti visą nusikaltėlio biografiją. Tai buvo 35-rių metų amerikietis Viljamas Kingas Tomasenas, vedęs, gimęs Brukline, jūrininkas (buvęs kapitonas).

Ypač įdomi buvo informacija apie Tomaseno dalyvavimą Pilietiniame kare. Buvo žinoma, kad Pietų armijos vadovybė savo laiku sukūrė diversantų būrį, pavadintą „Secret Service Corps". Pirmąją akciją diversantai įvykdė 1864-ųjų metų vasarą. Tą dieną keletas laivų su amunicija stovėjo Sičio Pointo prieplaukoje, kur buvo iškraunami. Į vieno laivo denį kartu su darbininkais pakilo vienas vyras su dėže ant pečių. Pastatęs dėžę, jis išlipo į krantą, ir daugiau nebepasirodė. Netrukus įvyko sprogimas, nuo kurio detonavo sprogmenys šalia esančiuose laivuose. Ugnies uraganas sugriovė Sičio Pointo sandėlius, arsenalus.

Praėjus kiek laiko pragaro mašina su laikrodiniu mechanizmu buvo padėta į baržos su parako kroviniu triumą netoli Maunt Sičio. Kai sprogmuo suveikė, visas baržų karavanas išlėkė į orą kartu su ekipažais.

Šiauriečiai po šių teroro aktų sustiprino pakraunamų laivų apsaugą. Keli diversantai, bandę užminuoti laivus, buvo sučiupti su įkalčiais. Grupė „SSC“ irgi ėmėsi priemonių - ėmė maskuoti sprogmenis, tarsi tai būtų
Sprogstamąjį mišinį Tomasenas paruošė pats, dvi savaites dirbdamas svirne, kuris stovėjo viename iš tankiausiai apgyvendintų Bremeno rajonų. Tai rodo, kad nusikaltėlio nė trupučio nejaudino mirtinas pavojus, kilęs niekuo nekaltiems žmonėms. Beje, net nemirktelėjęs, jis į žūtį pasiuntė „Mozelio" keleivius ir ekipažą.

Laivo žūties metu jis tikėjosi būti Sauthemptone. Kai Lloydo registras praneš, kad „Mozelis“ be žinios dingo Atlanto vandenyne, Tomasenui liks tik ramiai kreiptis į draudimo kompaniją dėl jam priklausančių pinigų už dingusį krovinį išmokėjimo. Tačiau atsitiktinumas ar aklas likimas viską pakeitė. Sprogimas nugriaudėjo ne toli vandenyne, o pakraunant krovinį Bremenhafeno uosto prieplaukoje. Nusikaltėlio nervai neatlaikė tragedijos, kuri įvyko tiesiog jo akyse.

Kokia buvo tiesioginė ankstyvo sprogimo priežastis? Paprasčiausiai būtų viską nurašyti uosto

darbininkams, kurie neatsargiai perkėlinėjo krovinį su nežinomu turiniu. Tačiau specialistai, turintys reikalų su gamykliniu dinamitu, pareiškė, kad nuo atsitiktinio sutrenkimo skubaus iškrovimo ir pakrovimo metu jis negalėjo sprogti, o problema, greičiausiai yra ta, kad namų gamybos dinamitas pasirodė besąs žymiai jautresnis.

Tikslų atsakymą į šį klausimą pateikė profesorius Buchenau iš Bremeno gamtininkų draugijos. Pasirodo, Tomasenas neatsižvelgė į dėl šalčio poveikio (viskas juk vyko gruodžio mėnesį) vykstančią kristalizaciją ir su tuo susijusį nitroglicerino jautrumo padidėjimą.

Savo laiku kruvinas nusikaltimas, siekiant pelno, sukėlė tikrą sensaciją. Bremenhafeno katastrofos detalės buvo plačiai nušviestos beveik visose pasaulio šalyse. Tačiau po šio nutikimo įvyko ne vienas ir dažnai ne mažiau tragiškas įvykis, todėl Bremenhafeno katastrofa palaipsniui buvo pamiršta. Tačiau istorijoje ji užėmė deramą vietą - juk tai buvo vienas pirmųjų nusikaltimų, susijusių su jūros laivų ir jų krovinių draudimu.

anglies luitai. Iš ketaus išlietas bombos korpusas buvo apipilamas skysta smala, o po to apvoliojamas anglies dulkėse. Šiuos „luitus" pietiečiai įmesdavo į garlaivių bunkerius ir taip susprogdino dar keletą priešininko laivų.

Apie 1870-uosius metus laikraščiuose pasirodė pranešimai, kad sukčių grupė, kurioje buvo keletas buvusių „SSC" dalyvių, nusprendė sprogdinti laivus ir taip gauti išmoką už netikrų krovinių draudimą. Tiesa, šių kėslų vykdymui sutrukdė policija. Tačiau idėja sklandė ore, Tomui liko tik apsispręsti.

Dinamito gamybai reikalingą nitrogliceriną jis keletą mėnesių prieš nusikaltimą pirko Niujorke, iš kur savo vardu išsiuntė į Europą. Laikrodinį mechanizmą jo užsakymu pagamino Vokietijoje, Bernburgo mieste gyvenęs vienas geriausių Europoje mechanikų Fuksas. Laikrodis turėjo 10-ies dienų užvedimo mechanizmą ir veikė visiškai be garso. Nurodytu laiku galinga spyruoklė išsitiesdavo jėga, prilygstančia 12 kg svorio kūjo smūgiui.

Užsakant buvo nurodyta, kad mechanizmas skirtas Tomaseno šilko fabrikui Amerikoje. Kai Fuksas pademonstravo savo darbą, užsakovas buvo toks patenkintas, jog meistrui sumokėjo 125 talerius vietoj sutartų 100. Ir iš karto užsakė, kad Fuksas pagamintų dar 20 tokių laikrodinių mechanizmų. Galima numanyti, kad nusikaltėlis planavo ne vieną panašų nusikaltimą.

reklama

Mįslės ir faktai ir paranormal.lt

Šioje istorijoje: Laivas, katastrofa, Mozelis, Bremenhafenas

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 546 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (368)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (282)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Dieta prieš vėžį: Varškė ir aliejus...

Dr Johanna Budwig buvo viena iš pirmaujančių Europos biochemikų vėžio mokslinių tyrimuose. Ji gimė 1908 metais ir mirė būdama 95 metų amžiaus. Už ypatingus nuopelnus vėžio gydyme 7 kartus nominuota Nobelio premijai.
paranormal.lt
Gydytojai įspėja: nuo 40 metų reikia nustoti vartoti ib...

Gydytojai dažnai paskiria ibuprofeną savo pacientams, atsižvelgiant galvos skausmą, nugaros skausmus, ar dantų skausmo atveju. Vis dėlto, nepaisant to, kad šios tabletės palengvina skausmą per trumpą laiką, jos nepagydo visiš

paranormal.lt
«Šarminės» iš alavijų ir ananasų sultys, kurios valo kr...

Aloe Vera yra vienas iš seniausių gydomųjų augalų ir gamtos antibiotikų pasaulyje. Alavijo gelis gali būti naudojamas tiek išorėje, tiek viduje. Šio augalo gelis: valo kraują, mažina uždegimą, palengvina artrito skausmus, apsau
paranormal.lt
Veganine mityba - vienintelė viltis sergantiems artritu...

Net 33% suaugusiųjų šiuo metu kenčia dėl artrito, kuris pasireiškia tinimu, apribotais judesiais arba skausmu. Tyrimai rodo, jog ši sunki autoimuninė degeneracinė liga gali užkardoma ir net išgydoma viso augalo veganine mityb


//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Vandenilio peroksidas vaistas ...

Dėmesio: Food Grade Vandenilio Peroksidas nėra maistas ar maisto papildas. Autoriai, tyrėjai bei kai kurie Hab. Mokslo Daktarai yra atlikę ypač daug tyrimų ir analizių, kurių metu pastebėjo, kad naudojant skiestą vandenilio p

paranormal.lt
Paskubėkite! Šis straipsnis ša...

Nuostabi priemonė! Šis 100% natūralus gėrimas valo ir pašalina toksinus, chemines medžiagas ir riebalus iš mūsų arterijų, kurie gali mums pakenkti.

paranormal.lt
Natūralus antibiotikas naikina...

Būtinai išbandykite šį receptą! Naikina infekcijas jau po pirmo panaudojimo! Vietoj to, kad vartoti daug vaistų kovai su šlapimo takų infekcijomis, jūs galite panaudoti 100% natūralų namų receptą, kuris susideda iš natūraliai

paranormal.lt
Tyrimai patvirtina: tik 4 šauk...

Tikimės, kad šis straipsnis padės jums! Taip, tai tiesa - jums reikia tik 4 šaukštų šios priemonės, prevencijai ir vėžio gydymui. Skamba puikiai, ar ne? Profesorius Mermerskis teigia, kad ši priemonė yra naudinga ir veiksming

paranormal.lt
3 žolelių arbata valanti organ...

Šis straipsnis, žinoma, daugelį šokiruos. Jo nebūtina skaityti valgio metu ir po jo. Tačiau, jūs turėtumėte atidžiai perskaityti šią medžiagą, nes ji yra susijusi su tai dalykais, kurie yra labai svarbus mums visiems! Tai yra pa