Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Karo paslaptys ir Trečias Reichas » Peržiūrų: (1378) Komentarų: (0) (07.06.2016 - 19:48)

Trečiojo reicho simbolika ir durklai

Kad ir koks baisus ir tragiškas būtų kiekvienas istorijos etapas, jis palieka ne tik pasaulio masto pėdsakų, bet ir atgarsių buities, kultūros ir meno srityse. Tai gerai matoma įvairiose nacistinės Vokietijos - vadinamojo Trečiojo reicho - kolekcijoje. Pavyzdžiui, to meto šaltuosius ginklus itin mėgsta šiuolaikinės istorijos kolekcininkai.

Karinė atributika nėra juokas

Iš pirmo žvilgsnio galėtų pasirodyti, kad šaltieji ginklai išsivysčiusios XX amžiaus industrinės valstybės kariuomenėje yra gana absurdiškas reiškinys, nes jie labiau primena senovės karus, kai dar nebuvo ugninių šaunamųjų ginklų. Moderniose kariuomenėse šaltieji ginklai greičiau simbolizuoja tam tikrą pagarbą tradicijoms. Pagal ginklus galima aiškiai atskirti jų savininkus, be to, šaltieji ginklai įteikiami kaip prizas tam tikro tarnybinio laipsnio karininkams. Tiesa, Trečiojo reicho durkliniai peiliai buvo visiškai realiai naudojami fronte, artimoje kovoje.

Trečiojo reicho simbolika ir durklai

Vokietijos naciai tradiciniams ir ypač kariniams simboliams skyrė labai daug dėmesio. Šaltieji ginklai buvo nenugalimos vokiečių armijos simbolis, kurio istorija buvo nacionalinis pasididžiavimas. Pralaimėjus Pirmajame pasauliniame kare, Vokietijai buvo draudžiama turėti armiją, todėl į valdžią atėjusiam Adolfui Hitleriui atnaujinti armijos tradicijas ir simboliką buvo vienas svarbiausių dalykų. Šaltieji ginklai yra labai geras bet kokios karinės struktūros skiriamasis ženklas: pagal juos galima numanyti kariškio tarnybinį laipsnį ir rangą, jie nustato priklausomybę žinybai ir panašiai. Be to, simbolinė atributika militarizuotam Trečiajam reichui buvo labai svarbi ugdant karinę dvasią.

Kiekvienam žinybos vadui - po durklą

Kolekcionuoti Trečiojo reicho šaltuosius ginklus itin populiaru todėl, kad Hitlerio Vokietijoje buvo sukurta gausybė įvairių durklų kone kiekvienam partijos ir kariuomenės žinybos vadui. Tam iš tikrųjų buvo skiriama daug dėmesio: nuo 1934 metų veikė Valstybės kontrolės tarnyba, stebinti partijos reikmėms gaminamos produkcijos kokybę. Be to, buvo prižiūrima, kaip gaminami vadams skirti šaltieji ginklai, kurių kiekvienas turėjo specialią žymą RZM. Tam tikri antspaudai buvo dedami ir ant vadams skirtų šaltųjų ginklų.

Kiekvienam žinybos vadui - po durklą

Naciams patiko rodyti ne tik uniformas, bet ir ginklus. Kiekviena armijos grupė turėjo savo specialų peilį su graviruotu užrašu ir skirtingais puošmenimis

Specialias grupes sudarė durklai, gaminami įvairioms struktūroms - sausumos ir oro pajėgoms, jūrininkams ir konkretiems represiniams SA ir SS padaliniams. Trečiojo reicho peiliams būdingas puikus išorinis dizainas. Pagal specialias žymas su tam tikra informacija buvo galima nustatyti, kokiai regioninei organizacijai ar kariniam padaliniui priklauso ginklo savininkas. Pavyzdžiui, ant SS durklo buvo iškaltas atitinkamų kariuomenės grupuočių kodas, šalia išgraviruotas oficialus atitinkamos žinybos devizas. Pavyzdžiui, ant SA pareigūnų šaltųjų ginklų turėjo būti užrašas „Viskas Vokietijai", SS pareigūnų - „Mano garbė yra ištikimybė", o Hitlerio jaunimo organizacijai (vok. Hitlerjugend) atiteko senasis imperinės Vokietijos devizas „Kraujas ir garbe".

Trečiojo reicho svastika

Manoma, kad naudoti svastiką Hitlerį įkvėpė slaptoji bendrija „Thule“, kurios politinė veikla buvo susipynusi su okultizmu ir kurios steigėjai ir nariai tyrinėjo arijų rasės atsiradimą. Buvo teigiama, kad arijai ne tik yra aukščiausioji rasė, bet ir turi slaptų priemonių, galinčių padėti senųjų arijų palikuonims užimti valdžią.

Trečiojo reicho atributika

Naciams patiko rodyti ne tik uniformas, bet ir ginklus. Kiekviena armijos grupė turėjo savo specialų peilį su graviruotu užrašu ir skirtingais puošmenimis

Bendrijoje „Thule“ buvo žmonių, kurie vėliau užėmė gana aukštas pareigas Trečiojo reicho sistemoje. Garsiausias jų buvo Rudolfas Hessas. Manoma, kad ir pats Hitleris priklausė šiai bendrijai, bet to nepavyko įtikinamai įrodyti. Aiškiai žinoma, kad vienas bendrijos lyderių Dietrichas Eckartas kadaise išmokė būsimą fiurerį oratoriaus meno pagrindų. Spėjama, kad D. Eckartas buvo vienas pagrindinių Trečiojo reicho lyderių idėjinių vadų.

Vis dėlto tai suprantamai nepaaiškina, kodėl pagrindiniu Trečiojo reicho simboliu tapo svastika. Šį simbolį archeologai randa daugelyje senovės paminklų visame pasaulyje, galbūt tik išskyrus kelias teritorijas Vidurio Afrikoje ir Mesopotamijos pietuose. Pavyzdžiui, senovės Egipte svastika buvo žinoma prieš 2,5 tūkstančio metų.

Svastika laikoma Saulės ir galbūt aukščiausios valdžios simboliu, nes daugelyje kultūrų simbolizavo aukščiausią dievų valdžią, metų laikų kaitą, žvaigždėto dangaus sukimąsi ir, daugelio tyrinėtojų nuomone, vyriškumo ir moteriškumo pradą. Ji naudota kaip simbolis daugelyje su amžinybe susijusių reiškinių, simbolizuojančių mūsų pasaulio gyvavimą, Galbūt tai ir sudomino Hitlerį, kuris arijų rasę laikė aukščiausia baltosios rasės pakopa, vadino arijus žmonijos Prometėjumi ir manė, kad ji turi teisę valdyti kitus žmones.

Verta pridurti, kad kalbos apie kokią nors „teisingą" ir „ neteisingą“ svastiką yra tik mitas ir klaidingas vertinimas. Šiuo požiūriu tikroji svastika - senasis Saulės, metų laikų kaitos ir valdžios simbolis - yra tokia, kurios galai nukreiptos į kairę, o ne į dešinę, kaip Hitlerio. Iš tiesų svastika būti ir dešininė, ir kairinė. Nustatyta, kad dėl kažkokių priežasčių senovėje dažniau buvo naudojama dešininė svastika.

Trečiojo reicho atributika

Beveik visoje Trečiojo reicho atributikoje buvo naudojama svastika su kryžiumi išplėstais galais - vadinamuoju Geležiniu kryžiumi. Hitlerio Vokietijos tarnybinės vėliavos centre buvo baltas apskritimas Trečiojo reicho atributika su juoda svastika, o kairiajame viršutiniame kampe buvo pavaizduotas erelis, naguose laikantis vainiką su svastika. Šios vėliavos fonas, kaip ir valstybinės vėliavos, buvo skaisčiai raudonas. Specialaus Geležinio kryžiaus - 1939 metais patvirtinto Trečiojo reicho apdovanojimo - centre irgi buvo svastika. Nacių Vokietijos herbe buvo pavaizduotas erelis, naguose laikantis ąžuolo lapų vainiką su svastika.

Ne mažiau atpažįstamos kitos Trečiojo reicho vėliavos ir standartai - juose daugiausia vaizduojama svastika arba herbo erelis. Pavyzdžiui, imperijos vado ir kanclerio standarto centre, naudotame 1933-1945 metais, pavaizduota juoda svastika su paauksuotu ąžuolo lapų vainiku, o kampuose - Trečiojo reicho atributika galvomis į svastiką pasisukę ereliai. Daugelyje SS vėliavų ir standartų pavaizduotos dvi stilizuotos S raidės - baltame ir juodame fone. Neįrodyta, bet spėjama, kad dviguba S yra runų Sovilo ir Soulu stilizacija, reiškianti saulę. Okultistai Sovilo laiko pergalės runa. Savanoriško SS kalnų dalinio „Princas Eugenijus" standartuose matoma runa Odalu, simbolizuojanti praeities paveldą ir išmintį. Apskritai SS simbolikoje yra daugiau kaip dešimt runų.

Trečiojo reicho valstybės vėliava

Žinoma, valstybinė vėliava su svastika yra geriausiai žinomas Trečiojo reicho simbolis. Daugelyje vietų svastika mūsų laikais vis dar asocijuojasi su nacionalsocialistų ideologija. Yra šalių, kuriose šis ženklas įtrauktas į draudžiamos simbolikos sąrašą, iš jų ir Lietuvoje. Knygoje „Mano kova“ Hitleris labai smulkiai aprašė, kaip pasirinko vėliavos dizainą. Jis norėjo, kad vėliava simbolizuotų tai, dėl ko kovoja partija, ir būtų gerai atpažįstama. Dėl to jis atsisakė idėjos naudoti baltą audinį ir apskritai vengė dominuojančios baltos spalvos, nes, pasak jo, balta galėtų būti nebent dorovingų mergelių būrelio simbolis, o ne revoliucinio, pasaulį pakeisti siekiančio judėjimo spalva.

Trečiojo reicho valstybės vėliava Hitleris siekė išlaikyti ir buvusios Vokietijos imperijos vėliavos spalvas, bet kartu manė, kad naujoji vėliava turi kuo mažiau priminti senąją. Jam buvo pasiūlyta keletas naujosios vėliavos variantų, bet paprastai tai buvo ta pati juoda, balta ir raudona vėliava su joje pavaizduota svastika. Galiausiai Hitleris pats nupiešė eskizą: raudona vėliava su baltu skrituliu centre, kuriame nubraižyta juoda svastika. Si vėliava 1920 metais buvo patvirtinta kaip nacionalsocialistų partijos simbolis, o 1933 metais tapo oficialiu Trečiojo reicho simboliu. Istorikai ir biografai turi kiek kitokią nuomonę, kaip atsirado ši vėliava. Veikiau įmanoma, kad pirmuosius vėliavos eskizus sukūrė vienas Štarnbergo dantistas. Hitleris savo knygoje minėjo, kad „vienas dantų gydytojas iš Štarnbergo pasiūlė labai neprastą projektą, kuris buvo itin artimas maniškiam“. Aišku viena - Hitleris ieškojo tokios vėliavos, kuri sugebėtų kovoti su raudonosiomis komunistų vėliavomis, bet ir pakankamai skirtųsi. Rodos, jam pavyko.

Trečiojo reicho himnas ir maršai

Trečiojo reicho himnas „Vokiečių giesmė“ parašytas apie šimtą metų prieš Hitleriui užimant valdžią. Teksto autorius yra Hoffmannas von Fallerslebenas, o muziką sukūrė Josephas Haydnas. Pirmą kartą viešai Vokiečių giesmė buvo sugiedota 1841 metais. Tai buvo oficialus Hitlerio Vokietijos himnas, bet jis nebuvo taip griežtai vertinamas kaip daugelis kitų simbolių. Jis ir dabar yra jungtinės Vokietijos himnas ir toli gražu nekelia tokių neigiamų asociacijų kaip svastika.

To negalima pasakyti apie karinius maršus. Žinomas pavyzdys yra Horsto Wesselio giesmė, kuri buvo SA ir nacionalsocialistų partijos himnas. Vokietijos ir Austrijos baudžiamieji kodeksai vis dar draudžia šią giesmę giedoti ir versti į kitas kalbas. Kitus Trečiojo reicho maršus šiuolaikiniame pasaulyje - bent Europoje - oficialiai tarsi nedraudžiama atlikti, bet galima būti nubaustam įvairių organizacijų. Šios muzikos įmanoma pasiklausyti internete, bet reikia labai profesionaliai ieškoti, norint rasti kokybiškų įrašų.

Pagrindinės mundurų spalvos

Įdomi Hitlerio Vokietijos kariuomenės {Vermachto) kareivių uniforma ir jos dizainas. Labiausiai uniforma asocijuojasi su juoda spalva, nors tai nebuvo vienintelė spalva -ji įvairuoja nuo rusvai žalsvos iki baltos, mėlynos ir žalios, bet populiariausia buvo pilka. Vis dėlto tai nebuvo paprasta pilka, tai buvo žalsvas atspalvis, kuris spalvų klasifikacijoje turi specialią žymą - lauko pilka. Antrasis pagal populiarumą atspalvis buvo šaltesnis ir tamsesnis - vadinamasis akmens pilkumas. Šio atspalvio paprastai buvo gaminamos kelnės. Pavyzdžiui, 1939 metų pavyzdžio pėstininkų puskarininkio uniformos švarkas buvo siuvamas iš lauko pilkos, o kelnės - iš akmens pilkos spalvos audinio.

Antrojo pasaulinio karo vokiečių armijos uniformos 1944-1945 metais

Antrojo pasaulinio karo vokiečių armijos uniformos 1944-1945 metais

Aukščiausi pėstininkų komendantai taip pat rengėsi pilkai, skyrėsi tik mundurų sukirpimas. Pavyzdžiui, sausumos kariuomenės kapitonas ir generalinio štabo viršininkas turėjo violetinį antsiuvą ir tokios pačios spalvos įsiuvą antpečiuose ir ant kepurėlės. Sausumos armijos generalinio pulkininko munduras buvo papildytas sidabrine nacionaline emblema ir liūtpėdės žyma ant apsiausto. Hitlerio Vokietijos pėstininkų įranga irgi buvo apgalvota: komplekte buvo odinis diržas su keletu krepšių dėtuvėms, gertuvėms, ginklui ir asmeniniams daiktams.

Hugo Boss ir hitlerininkų uniforma

Hugo Boss ir hitlerininkų uniforma Visiškai kitokia buvo tankistų uniforma. Sukirpimu ji buvo panaši į SS uniformą, bet skyrėsi spalva. Tankistai neturėjo juodos spalvos mundurų, bet prie vienpusio švarko ant krūtinės buvo sidabrinė emblema (kaukolė su sukryžiuotais kaulais). Juodas tankistų munduras išsiskyrė praktiškumu. Tiesa, jį dėvėti reikėjo tik atliekant tiesiogines tarnybines pareigas tanke, bet tankistai jį mielai dėvėjo ir kasdien. Tankų kariaunos karių ir karininkų ginklai daugiausia buvo jų kovinėse mašinose, patys jų nešioti neprivalėjo. Speciali juoda uniforma įvesta 1935 metais.

Hugo Boss ir hitlerininkų uniforma Regis, ne daug kas žino, kad vienas mūsų dienomis populiariųjų kostiumų Hugo Boss pirmtakų buvo Trečiojo reicho SS smogiamųjų padalinių juodoji uniforma. Šiais laikais juodą aprangą siuvimo meistrai naudoja lieknumo efektui pasiekti, bet pagal SS karininkų uniformos projektą ši spalva turėjo sukelti baimę ir pagarbą. Pagrindinis juodos spalvos trūkumas dėvintiems Trečiojo reicho
Hugo Boss uniformą buvo tai, kad vąsarą karininkų uniforma dosniai sugerdavo spindulius, todėl skatindavo prakaitavimą. Vis dėlto juoda spalva buvo plačiai naudojama ne tik tankų padalinių, bet ir SS aukščiausių karininkų bei jūros ir oro karių uniformoms. Jaunimas taip pat buvo rengiamas Hugo Boss gaminama kasdienine apranga.

Kamufliažas ir „tropinė" uniforma

Priešingai paplitusiam stereotipui, Trečiojo reicho karių uniforma nebuvo vieno atspalvio. Vermachte buvo gana plačiai naudojamas ir įvairių atspalvių kamufliažas. Nešiotos trijų pagrindinių tipų kamufliažo uniformos, kurios vienas nuo kitos skyrėsi sukirpimu ir spalvomis. Vasarinė apranga buvo pagaminta pagal vadinamosios tigrinės striukės pavyzdį. Žieminė buvo dėmėto juodai rudo ir geltonai rudo atspalvio. Tam tikruose skyriuose lauko striukės buvo siuvamos ir iš baltos spalvos audinio, nes ši spalva gerai maskavo lauku judantį kareivį. Mišrus variantas buvo lapais klota striukė ir rudeniškai geltonos ir rudos kelnės.

Trečiasis reichas ir General Motors

Vokiečių karių uniformos buvo itin kokybiškos ir praktiškos, bet amerikiečių kompanija General Motors pateikė savų korekcijų. Naktimis atslenkantis šaltis tapo tūkstančių vokiečių karių mirties priežastimi pirmaisiais ir antraisiais karo metais, todėl, artėjant 1942-1943 metų žiemai, Trečiojo reicho karinė vadovybė sukūrė specialų žieminės aprangos projektą. Ji buvo šilta ir praktiška ir, be kita ko, jai būdinga viena neįprasta savybė: Rusijos teritorijoje ją buvo galima sėkmingai nešioti ne tik žiemą, bet ir vėsesnę vasarą.

Kariai šios uniformos nekeisdavo paromis, o tai vienos pusės švarko baltą spalvą pavertė pilka. Specialiai rusiškai žiemai vokiečių siuvėjai sukūrė striukę iš vandens nepraleidžiančios medžiagos su vilna ir gobtuvu. Tiesa, naująją amuniciją buvo sunku skalbti, nes pamušalas buvo pasiūtas iš vilnos ir dirbtinio šilko. Kad palengvintų šią užduotį, buvo siuvami paprasti kamufliažiniai kostiumai, o juos įsegamas vilnos pamušalas. Jie buvo lengvai skalbiami ir greitai išdžiūdavo.

reklama

Vilnis Abelė

Šioje istorijoje: Svastika, Trečiasis reichas, simbolika, Vėliava, Hitleris, Uniforma, ginklai

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 1378 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 2

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (392)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (301)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicinos naujienos

paranormal.lt
15 įdomių ir naudingų faktų apie hepatitą...

Tikriausiai ne daugelis žino, kad 1925 metais liepos 28 dieną gimė amerikiečių gydytojas, genetikas Baruchas S. Blumbergas, atradęs hepatito B virusą. Hepatitas B arba C – tai liga, pažeidžianti kepenis. Sergamumas šia liga peri
paranormal.lt
Alyvmedžio lapelių arbatą turi didelės gydomąsias savyb...

Alyvmedis - senovinis augalas, kuris buvo naudojamas tiek maiste, tiek kaip gydymo priemonė. Jis yra žinomas dėl savo gydomųjų savybių gydant tam tikras ligas dėl veikliosios medžiagos Oleuropeino. Alyvmedžio lapai naudingi gyd
paranormal.lt
Londono universiteto chirurgai, vyrui atliko bioninio p...

Londono universiteto chirurgai, vyrui atliko bioninio penio operacija. Vyras gavo pirmąjį pasaulyje bioninį penį su mygtuku „įjungti“.
paranormal.lt
Vaikas pasveiko be antibiotikų, ar žinote kodėl?...

Šiaulietis Gedas sutiko pasidalyti sėkmės istorija, kaip jo trejų metų sūnus pasveiko nuo ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos.

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
5 dažniausios paranormalios pa...

Teigiama, kad paranormalias patirtis arba potyrius, neturinčius mokslinio paaiškinimo, kasdien patiria daugybė žmonių. Todėl tikrai verta susipažinti su dažniausiai išgyvenamomis paranormaliomis patirtimis. Juk kiekvienam gal

paranormal.lt
Juodojo voro pranašystės...

Viduramžių aiškiaregiai, skelbdami pranašystes, paprastai neslėpdavo savo tikrųjų vardų. Tačiau XV a. Florencijos pranciškonų vienuolis po savo rankraščiais visada palikdavo tik juodo voro atvaizdą. Manoma, kad tai buvo Frederik
paranormal.lt
Veidrodis – portalas tarp anap...

Nuo seno tikėta, kad veidrodžiai turi mistinių galių ir yra laidininkai tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių. Filosofas, tarologas ir numerologas Leopoldas Malinauskas teigia, kad apskritai neaišku, kuris pasaulis yra tikras – mūsi
paranormal.lt
„Eltanino“ antenos anomalija...

Ne kartą rašėme apie vandenynų, jūrų ar ežerų gelmėse glūdinčias paslaptis. Šį kartą papasakosime apie nepaprastą atradimą kuris sukėlė didžiulį susidomėjimą mūsų gelmėmis ir paslaptimis esančiomis jose.
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
A. Fursovas apie nacių lyderiu...

2011 pasirodė knyga „Pilkasis vilkas. Adolfo Hitlerio pabėgimas“ (The Escape of Adolf Hitler. The Case President N. Y.: Sterling, 2011. XXXII. 352 p.) Autoriai teigia, kad Hitleris nenusižudė, o pabėgo iš Vokietijos ir likusį gy
paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Kas bus su pasauliu, kai išnyk...

Pradedant 10-uoju XX amžiaus dešimtmečiu bitininkai pradėjo pastebėti masinį darbinių bičių nykimą, ypač žiemos mėnesiais. Nuo to laiko situacija tik pablogėjo – išmirė apie 4000 medų nešančių bičių rūšių, o 2006 metais fenomenu
paranormal.lt
Kokiais ginklais kariavo senie...

Senajame indų epe „Mahabharata“, parašytame sanskrito kalba ir sudarytame iš 18 knygų, yra daugiau nei 200 tūkstančių eilėraščių, turinčių duomenų apie Senovės Indijos religiją, pasaulėžiūrą, papročius, istoriją, taip pat legend
paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Vegetatyvinė distonija ir kas ...

Kiekvienas biologinis organizmas, kaip ir bet kuris gyvas organizmas gamtoje, nusakomas eile charakteringų savybių, kurias jis sugeba išlaikyti laike. Jų pastovumas yra tas kriterijus, kuriuo remiantis galime tvirtinti kiek vien
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Imbiero arbata: nuo inkstų akm...

Imbiero arbatos nauda! Ji gydo nuo virusų, kurie gali sukelti peršalimą, gripą ar pūslelinę. Ji malšina skausmą, labai efektyvi, jei žmogus jau serga peršalimo ligomis, gripu ar turi galvos, raumenų skausmą. Jame gausu antioksid
paranormal.lt
Apie kokias ligas įspėja liežu...

Kinų medicinos žinovo V. Naumavičiaus teigimu, jeigu žmogus į specialistą kreipiasi dėl tokio, rodos, menkniekio, kaip kažkuo nepatikęs liežuvis, vadinasi, jo psichologinė ir fiziologinė būklė yra įtempta.
paranormal.lt
Kai organizmas prašo pagalbos...

Žmogaus organizmas yra sukurtas tobulai. Jame vyksta neįtikėtini procesai. Ir, jei atsiranda problemos, jis mums signalizuoja.Kokie tai signalai ir ką jie reiškia.
paranormal.lt
Ką daryti sušalus?...

Atvėsus orui, pučiant šaltam vėjui atsiranda nušalimų ir kūno atšalimo pavojai. Nušalimų tikimybė didėja apsirengus nepritaikytais šaltam orui ir ankštais drabužiais, nepavalgius, esant mažai kūno masei (mažas poodinis riebalini
paranormal.lt
Atsisveikinkite su ėduonimi ir...

Ar žinote, kad kas dieną naudojamas kokosų aliejaus šaukštas pagerins burnos higieną ir padės kovoti su dantų ėduonimi? Kokosų aliejus yra stiprus savo anti-grybelinėmis, antibakterinėmis ir anti-mikrobinėmis savybėmis, kurios