Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Kelionės laiku » Peržiūrų: (784) Komentarų: (0) (06.07.2015 - 15:13)

Vizitai į praeitį

Kartais mūsų gyvenime vyksta keisti dalykai. Kai kurie nutikimai gali būti paaiškinami, kai kurie - ne. Šių įvykių dalyviai ne visada džiaugiasi, tapę tokiais. Tačiau tai, kad pasaulyje kartais nutinka stebuklai, paranormalių reiškinių tyrinėtojams tik įkvepia optimizmo.

Naktis viešbutyje - vaiduoklyje

Gisbių ir Simpsonų šeimos iš Tonbridžo miestelio, esančio į pietryčius nuo Londono, neretai kartu atostogaudavo. Štai ir 1979-ųjų metų rudenį abi šeimos automobiliu išvyko į kelionę per Prancūziją link Ispanijos Viduržemio jūros pakrantės. Jų laukė pilna įspūdžiu dviejų savaičių trukmės kelionė.

Tačiau šioje kelionėje jiems teko patirti ne tik pasitenkinimą, bet ir kažką nepaprasto, ko niekaip negalima racionaliai paaiškinti.

jau vakarėjo, kai keliautojai įvažiavo į Montelimaro miestelį, esantį Prancūzijos pietuose prie Ronos upės, ir ėmė ieškoti viešbučio, kuriame galėtų pernakvoti. Staiga šalikelėje, tarsi iš niekur, pasirodė

kelionės laike

pagyvenęs vyriškis. Šis senamadiškai apsirengęs ponas anglams parekomendavo pasukti į šoninę gatvę, teigdamas, kad ji nuves juos ten, kur reikia, o keliautojai ras viską, ko reikia poilsiui.
Iš tiesų, netrukus keliautojai priešais save pamatė senovinės architektūros pastatą. Anglai sustojo šalia jo ir įėjo vidun. Jie pamatė, kad visi viduje esantys baldai ir įranga - lempos, rankenos ir t.t., - atrodė, tarsi būtų atgabenta iš muziejaus ar antikvariato kolekcijos. Netgi hole vaikščiojantys viešbučio svečiai buvo apsirengę rūbais, kokie Prancūzijoje buvo nešiojami pačioje XX amžiaus pradžioje. Prie įėjimo į viešbutį stovėjo žandaras, apsirengęs senovine forma, tarsi būtų operetės aktorius. Išgirdęs klausimą apie artimiausią į pietus vedančią autostradą, žandaras tik sumišęs nusišypsojo, tarsi vaidindamas savo vaidmenį spektaklyje apie praėjusį gyvenimą.

Keliautojai pavakarieniavo viešbučio restorane, kuriame indai, įrankiai, patarnautojų apranga irgi buvo tarsi iš amžiaus pradžios. Po to anglai užsidarė savo apartamentuose ir ramiai išsimiegojo. Kitą rytą, po pusryčių, šeimos susiruošė keliauti toliau. Kai norėjo atsiskaityti už paslaugas, labai nustebo, nes už keturių žmonių vakarienę, nakvynę ir pusryčius buvo paprašyta suma, kuri prilygo vos keliems svarams. Anglai toliau tęsė savo kelionę.

Nepavykusios nuotraukos

Nieko nuostabaus, kad Gisbiai ir Simpsonai, grįždami iš Ispanijos atgal, nusprendė vėl apsistoti šiame nors ir keistame, tačiau svetingame viešbutyje. Kai jie pasuko jau žinoma šalutine gatve ir atvažiavo į tą vietą, kur turėjo stovėti viešbutis, pasirodė, kad ten nėra jokio pastato! Keliautojai bandė surasti taip jiems patikusią įstaigą, tačiau visi bandymai buvo nesėkmingi. Tiesiog piršosi išvada, kad viešbutis paprasčiausiai neegzistuoja, bent jau dabartinėje realybėje. Šią išvadą patvirtina dar viena paslaptinga aplinkybė. Anglai visos kelionės metu padarė nemažai nuotraukų. Išryškinus juostas, visi kadrai buvo puikūs, išskyrus tuos, kuriuose Lenas Gisbis ir Džefas Simpsonas įamžino savo žmonas viešbučio fone. Juostelėje šie kadrai buvo tušti.
Galima teigti, kad 1979-ųjų m. spalio mėnesį keturi anglų keliautojai Montelimaro apylinkėse praleido naktį viešbutyje-vaiduoklyje, kuris nežinomu būdu atsidūrė dabartiniame laike iš XIX pabaigos ar XX amžiaus pradžios.

Jeigu ši prielaida yra teisinga, kyla labai logiški klausimai: kodėl viešbučio administratorius priėmė šiuolaikinius pinigus be jokių abejonių ar prieštaravimų? Kodėl žandaras nenualpo iš nuostabos, pamatęs automobilį, kuris jo akyse turėjo atrodyti tiesiog iš fantastikos srities? Atsakymų į šiuos klausimus nėra. Lygiai taip pat negalima atsakyti, kaip viešbučio personalui ir gyventojams atrodė anglų keliautojai su savo apranga, automobiliu ir savo pinigais.

Nepaprastas susitikimas XVII amžiuje

Ponai Bensonai gyveno Londono priemiestyje Batersyje. Vieną 1954-ųjų m. liepos sekmadienį jie išvyko į gamtą, norėdami pasigrožėti vaizdingomis Votono miestelio, esančio Surėjaus grafystėje, apylinkėmis. Sutuoktiniai nusprendė pasivaikščiojimą pradėti nuo Evelinų šeimyninės bažnyčios aplankymo. Ponus Bensonus seniai domino Džono Evelino asmenybė. Jis gyveno XVII amžiuje, rašė istorines kronikas. Bensonai norėjo sužinoti, ar daug jo giminaičių yra palaidota kapinaitėse prie bažnyčios.

Baigiant apžiūrėti kapinaites, sutuoktiniai pastebėjo takelį, kuris pro bažnyčios tvorą vedė į netoliese esančios kalvos viršūnę. Abipus takelio driekėse krūmynai, iš kurių buvo girdėti paukščių skleidžiami garsai. Ponai Bensonai pasuko šiuo takeliu.

Jie netrukus atsidūrė kalvos viršūnėje, kur prieš jų akis atsivėrė plati pieva, kurios pakraštyje stovėjo masyvus suolas, pagamintas iš storų ąžuolinių rąstų ir lentų. Kairėje pusėje, tolimajame pievos gale, augo keletas medžių, kurių lapai švelniai šlamėjo vėjyje. Dešinėje pusėje kalva gana staigiai leidosi į mišką, iš kurio buvo girdėti šunų lojimas ir kirvių kaukšėjimas - ten dirbo medkirčiai.

Buvo vidurdienis, sutuoktiniai atsisėdo ant suolo, ponia Benson išvyniojo ryšulėlį su sumuštiniais ir jie ėmė užkandžiauti. Kaip vėliau jie prisipažino vienas kitam, tuo metu kiekvieną jų apėmė kažkokia slogi ir nerami nuotaika. Vos prisilietusi prie maisto, ponia Benson liūdna veido išraiška ėmė trupinti duoną ir ja lesinti paukščius.

Staiga aplinkui viskas nutilo nebesigirdėjo kirvių kaukšėjimo, nebelojo šunys, tarsi pagal kažkieno duotą komandą nutilo visi paukščiai. Tuo metu ponia Benson kažkokiu šeštu pojūčiu pajuto ir akies krašteliu pastebėjo, kad už jos nugaros pasirodė trys niūrios figūros juodais drabužiais. Jai pasidarė labai nejauku. Moteris pabandė pasisukti, tačiau negalėjo net pajudėti. Jos vyras nieko neįprasto nepastebėjo, tik pamatė, kaip pasikeitė žmonos veido išraiška. Jis paėmė jai už rankos ir išsigando - ranka buvo šalta kaip ledas.

Po kiek laiko ponia Benson truputį nusiramino, sutuoktiniai nusprendė palikti negerą vietą. Jie nusileido nuo kalvos, perėjo geležinkelio bėgius ir norėjo dar pasivaikščioti po apylinkes, tačiau abu pajuto nenumaldomą mieguistumą, todėl atsigulė ant žolės ir akimirksniu užmigo.

Kas buvo toliau, abu prisimena labai miglotai. Kažkokiu neaiškiu būdu jie atsidūrė už kelių mylių nuo Votono esančioje Dorkingo geležinkelio stotyje, sėdo į traukinį ir grįžo namo.

Paslapties įminimo raktas surastas!

Kitus dvejus metus ponia Benson jautėsi labai sumišusi. Ji negalėjo užmiršti to siaubo, kuris ją sukaustė, kai už suoliuko pasirodė žmonės juodais drabužiais. Galų gale moteris nusprendė viską pati išsiaiškinti, t.y. „pleištą išmušti pleištu". Ponia Benson, nieko nepasakiusi vyrui, vėl nukeliavo prie Evelinų bažnyčios, norėdama vėl pakilti takeliu į kalvos viršūnę ir įsitikinti, kad ten ir toliau linksmai gieda paukščiai bei nėra jokių baisių nepažįstamųjų.

Tačiau moteris, priartėjusi prie bažnyčios, pastebėjo, kad viskas aplinkui pasikeitę, Pirmiausia pamatė, kad nebėra takelio, vedančio į kalvos viršūnę, nes... nebebuvo pačios kalvos! Aplinkui driekėsi plokščia lyguma. Bent jau kilometro atstumu nebuvo matyti jokių krūmynų, jokių medžių.

Grįžusi į miestelį, ponia Benson užsuko į smuklę atsigerti arbatos. Ten ji pastebėjo sėdintį seną vyrą, kurio nusprendė paklausinėti apie apylinkes. Iš vietinio gyventojo pasakojimo moteris sužinojo, kad čia nėra ir niekada nebuvo nieko panašaus į tą landšaftą, apie kurį jam papasakojo. Vyras taip pat pasakė, kad jam nežinoma, jog apylinkėse stovėtų suolas, ir dar ąžuolinis.

Grįžusi namo ponia Benson papasakojo vyrui apie savo kelionę į Votoną ir tai, ką ten aptiko. Jo vyras, būdamas praktišku žmogumi ir dar skeptiku, nusprendė pats viską išsiaiškinti vietoje. Artimiausią sekmadienį ponas Bensonas pats nuvyko į Votoną. Kai jis priėjo prie bažnyčios, labai nustebo, supratęs, kad žmona jam pasakojo tiesą.

Tada sutuoktiniai apie viską papasakojo Londono psichinių tyrimų bendrijos narei daktarei Merei Rouz Barington. Išklaususi ponų Bensonų pasakojimų ir pati apsilankiusi Votone, tyrinėtoja ėmė studijuoti Džono Evelino parašytas kronikas. Jai pavyko aptikti paslapties įminimo raktą!

Kronikose buvo rašoma, kad 1696-ųjų m. kovo 16 d. buvo įvykdyta bausmė trims „negarbingiems niekšams, iš kurių vienas buvo dvasiškis, demaskuotiems kaip sąmokslo, kurio tikslas buvo nužudyti karalių Viljamą, dalyviams". Kronikoje buvo aprašyta bausmės vykdymo eiga, taip pat vietovė, kur bausmė buvo įvykdyta. Aprašoma vietovė buvo labai panaši į tą, kurią prieš kiek daugiau nei dvejus metus matė ponai Bensonai netoli Evelinų giminės bažnyčios.

Merė Barington mano, kad susidomėjimas Džono Evelino kūryba kažkokiu nepaaiškinamu būdu padėjo ponams Bensonams atsidurti jo pasaulyje, kuris egzistavo prieš 250 metų.

reklama

Mįslės ir faktai

Šioje istorijoje: hipotezės, keliautojai laiku, kelionės laike

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 784 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (356)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (275)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Artritas: susirgimo ir jo gydymo priežastys...

Artritas – sąnarių liga. Įvardijamos dvi jos atsiradimo priežastys. Viena jų – tai dėl mechaninio sąnario sistemos susidėvėjimo, pažeidimo (pvz trauma, infekcija) prasidedantis lėtinis uždegimas, dėl kurio pažeist

paranormal.lt
Diabetą gydykite šiomis gamtinėmis sultimis!...

Natūralus vaistas. Mokslininkai iš Garvano instituto, atlikę medicinos tyrimus (The Garvan Institute of Medical Research), nustatė 4 junginius iš karčiųjų melionų sulčių, kurie gali sumažinti cukraus kiekį kraujyje, sergantiems
paranormal.lt
Lunatizmas...

Medicinoje lunatizmas vadinamas somnambulizmu - tai gana paplitęs ir praktiškai nepaaiškintas reiškinys, kuris faktiškai būdingas tik žmonėms. Medikų teigimu, reguliariai per miegus vaikšto apie 2,5 procento visų planetos gyv

paranormal.lt
Mokslininkai: šie du ingredientai išgydo net krūties vė...

Ciberžolė ir juodieji pipirai turi daug gydomųjų savybių, tai vieni iš labiausiai naudojamų liaudies medicinos ingredientų. Tačiau, jei šiuos komponentus sujungti kartu, jie padarys stebuklus. Iš juodųjų pipirų ir ciberžolės išg

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Naujas būdas stabdyti vėžį. Fi...

Kas antras onkologinis ligonis Didžiojoje Britanijoje vartoja kokių nors maisto papildų. Šios šalies mokslininkai įrodė – natūralios medžiagos, esančios granatuose, brokoliniuose kopūstuose, dažinių ciberžolių šakniastiebiuose i
paranormal.lt
Tyrimai, įtikinamai įrodantys ...

Epidemiologiniuose tyrimuose jau būta pranešimų apie tai, kad ilgalaikėje perspektyvoje tie, kurie buvo paskiepyti, pasižymi ne tokia gera sveikata, kaip neskiepyti.
paranormal.lt
Natūralus antibiotikas naikina...

Būtinai išbandykite šį receptą! Naikina infekcijas jau po pirmo panaudojimo! Vietoj to, kad vartoti daug vaistų kovai su šlapimo takų infekcijomis, jūs galite panaudoti 100% natūralų namų receptą, kuris susideda iš natūraliai

paranormal.lt
Tyrimai patvirtina: tik 4 šauk...

Tikimės, kad šis straipsnis padės jums! Taip, tai tiesa - jums reikia tik 4 šaukštų šios priemonės, prevencijai ir vėžio gydymui. Skamba puikiai, ar ne? Profesorius Mermerskis teigia, kad ši priemonė yra naudinga ir veiksming

paranormal.lt
3 žolelių arbata valanti organ...

Šis straipsnis, žinoma, daugelį šokiruos. Jo nebūtina skaityti valgio metu ir po jo. Tačiau, jūs turėtumėte atidžiai perskaityti šią medžiagą, nes ji yra susijusi su tai dalykais, kurie yra labai svarbus mums visiems! Tai yra pa
paranormal.lt
Ekstrasensų mūšis 17 sezonas 1...

Paranormalių reiškinių realybės šou Ekstrasensų mūšis, naujas sezonas, kuris tradiciškai prasideda rudenį per TNT kanalą, pritraukiantis talentingus žmones iš visos šalies išbandyti savo aiškiaregių galimybes. Laidą toliau veda
paranormal.lt
Kaip be kraujo testo nustatyti...

Sveikatą stiprinti reikia visus metus, tada ir žiemos ne su siaubu, o su džiaugsmu lauksite, sako gydytojas Alvydas Unikauskas.