Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Stichinės nelaimės » Peržiūrų: (987) Komentarų: (0) (06.09.2015 - 18:59)

Žmones grobia...rūkas

Ufologai teigia, kad anomalus rūkas arba į rūką panašus objektas, turintis NSO savybių, gali atsirasti žemės ar vandens paviršiuje, taip pat atmosferoje. Neretai šie savotiški NSO surengia laivų, lėktuvų, automobilių medžioklę, o dažniausiai - grobia žmones. Susidaro įspūdis, kad šiuos rūko darinius specialiai kažkas sukūrė žmonėms grobti...

Grėsmingi debesys

Dar aviacijos istorijos pradžioje spaudoje pasirodė pranešimai apie susitikimus danguje su kažkuo keistu, kas išoriškai nesiskiria nuo debesų. Patekus į tokius debesis lėktuvų mechanizmai ir prietaisai sugesdavo, pilotai prarasdavo orientaciją, patys skraidantys aparatai patirdavo katastrofas, o kartais paprasčiausiai išnykdavo be jokių pėdsakų. Vienas toks įvykis 1942-ais metais nutiko JAV. Dirižablis L-8, kurį valdė D.Kodis ir

Č.Adamsas, pakilo iš San Francisko bazės pakrantės patruliavimui. Dirižablio manevrus ore matė daugybė žmonių iš katerių ir laivų, kurie tuo metu stovėjo reide. Visi matė, kaip dirižablis įskrido į vienintelį mėlyname danguje plaukusį debesį. Vėliau paaiškėjo, kad būtent tuo metu su oreiviais nutrūko ryšys. Po to įvyko kažkas nepaaiškinama - dirižablis iš šio debesies taip ir neišskrido! Praėjus

kelioms valandoms jis buvo aptiktas ant pakrantės. Oreivių parašiutai buvo savo
vietose, racija veikė, degimo įranga buvo tvarkinga, tačiau abu vyrai buvo dingę be pėdsakų. Taip pat buvo nesuprantama, kaip dirižablis niekieno nepastebėtas atsidūrė paplūdimyje.

Panašus įvykis 1930-ais metais nutiko su nedideliu lėktuvėliu, išskridusiu iš Korpus Krisčio (Teksaso valstija, JAV) aerodromo. Įvykio liudininkas F.Dirkas tai pasakojo:

- Beveik visiškai giedrame danguje buvo matomas tik nedidelis apvalios formos debesis, kuris, teisybę pasakius, atrodė kiek keistokai. Lėktuvas įskrido į šį debesį ir... susprogo.

Lėktuvo nuolaužos nukrito už penkių mylių nuo sprogimo vietos. Tyrimas taip ir nenustatė sprogimo priežasčių, o svarbiausia - gelbėtojai nerado pilotų kūnų.

1961-ais metais netoli Sverdlovsko (Rusija) panašiai susprogo į debesį įskridęs pašto lėktuvas An-2, kuriuo skrido 7 keleiviai. Kaip ir Teksaso atveju, gelbėtojams pavyko aptikti tik lėktuvo nuolaužas, tačiau ekipažo nariai ir keleiviai dingo be pėdsakų.

1952-ais metais Korėjos kare debesyje dingo vienas amerikiečių naikintuvas. Juo skrido aviacijos pulko vadas D.Boldvinas, kuris, matant tarnybos draugams, skrendantiems kituose naikintuvuose, įskrido į tamsiai pilką debesį ir iš jo nebeišskrido. Daugiau niekas nematė nei naikintuvo, nei piloto.

Atsitikimas su lakūnu

Dažniausiai masinio informavimo priemonės praneša apie panašius įvykius Bermudų trikampyje, nors, kaip paaiškėjo, jie vyksta ir kituose Žemės rajonuose.

Gana gerai žinomas įvykis, kuriame dalyvavo garsus amerikiečių lakūnas Čarlzas Lindbergas. 1928 m. vasario 13 d. jis tyrinėjimo tikslais iš Havanos išskrido link Bermudų salų. Skrendant virš Floridos sąsiaurio Lindbergas labai nustebo, pamatęs, kad navigacijos prietaisų rodyklės ėmė sukinėtis be jokios tvarkos. Po to tiesiai prieš lėktuvą atsirado kažkoks rūkas. Jis greitai artėjo, darėsi vis tankesnis. Lindbergas nukreipė lėktuvą aukštyn, stengdamasis nepatekti į keistojo rako zoną. Tačiau šis... ėmė sekti lėktuvą, jį pavijo ir ėmė gaubti. Lakūnui vis tik pavyko atsiplėšti nuo keistojo rūko, kai maksimaliai padidino skrydžio greitį. Po to, susiorientavęs pagal saulę, pakrantės kontūrus ir žemėlapį, suprato, kad skrenda priešinga kryptimi. Kažkokia nežinoma jėga nukreipė jo kursą ir nuskraidino beveik 300 mylių į šoną.

Lindbergui dar pasisekė, ko negalima pasakyti apie kitus žmones. Iki šiol neatskleista paslaptis, kur 1945 m. gruodžio 5 d. tame pačiame rajone dingo penki bombonešiai-torpednešiai, pakilę iš Fort Loderdeilo (Floridos valstija, JAV) karinės jūrų bazės mokomajam skrydžiui. Į bazę negrįžo nė vienas lėktuvas. Bazės dispečeriams trumpam pavyko susisiekti su grupės vadu, tačiau jo atsakymai buvo nerišlūs ir nesuprantami.

Netrukus po bombonešių dingimo dingo ir lėktuvas „Mariner“ su 13 ekipažo narių, išsiųstas ieškoti bombonešių.

Tyli žūtis

Su anomaliu rūku susiduria ne tik lėktuvai, bet ir laivai. 1966-ais metais toks įvykis nutiko tame pačiame Bermudų trikampyje. Vienas verslininkas buksyravo baržą iš Puerto Riko į Floridą. Kelionės viduryje nutiko kažkas nepaaiškinamo ir nemalonaus: kompasų rodyklės ėmė sukinėtis tarsi pašėlusios, o po to sustojo buksyro varikliai. Kažkokia paslaptinga jėga paveikė ir kitus prietaisus, tarp kurių buvo ir kontrolės įranga. Tačiau ypač žmones išgąsdino rūkas, susidaręs neparastai greitai. Jis apgaubė baržą ir ėmė artėti link buksyro. Tai atrodė gana keista, nes danguje nebuvo jokio debesėlio ir ryškiai švietė saulė.

Kai rūkas ėmė traukti į save baržą, o kartu su ja ir buksyrą, žmones apėmė tikras siaubas. Tačiau nepraradęs šalto proto kapitonas įsakė skubiai, nukirsti buksyravimo lyną. Kai barža atsikabino nuo buksyro, rūkas labai greitai išsisklaidė, varikliai ir prietaisai vėl ėmė normaliai veikti, tačiau baržos šalia

nebesimatė. Gal rūke barža nuskendo? Jūrininkai, kurie jau buvo nusprendę, kad artinasi paskutinioji valanda, atsikvėpė su palengvėjimu. Žinoma, šia istorija niekas nebūtų patikėjęs, jeigu visa buksyro komanda to nebūtų patvirtinusi.

Gali būti, kad būtent anomalus rūkas yra kaltas dėl laivų dingimo, kurie žūties metu kažkodėl neduoda jokių nelaimės signalų. Si aplinkybė ekspertams atrodo ypač keista. Išsiaiškinti tokių dingimų priežasties nepavyksta iki šiol, nors praktiškai visas Žemės paviršius yra stebimas iš dirbtinių palydovų. Suprasti, kas vyksta su laivu tuo metu, kai jis „išnyksta", dažniausiai sutrukdo debesis ar rūkas, kuris, kaip tyčia, susidaro įvykio vietoje.

Ufologai šiuos laivų susitikimus su NSO ar anomaliu rūku aiškina panašiu reiškiniu, su kuriuo teko susidurti Lindbergui. Radijo ryšio ir prietaisų gedimas - tipinis reiškinys šių susitikimų metu.

Žmonių medžioklė

Jau seniai pastebėta, jog ateiviai, nors iš šeimininkauja mūsų planetoje kaip pas save namie, stengiasi nuo žmonijos nuslėpti savo veiklą. Ypač atsargiai vykdomi žmonių grobimai. Į rūką panašius objektus, kaip mano kai kurie specialistai, ateiviai naudoja, norėdami užmaskuoti žmonių medžioklę. Dažniausiai tai vyksta vietose, kur labai maža tikimybė, kad „medžiotojus" kas nors pastebės. Tai dažniausiai būna jūrų ar oro erdvės arba mažai apgyvendinti sausumos rajonai.

Ore ir jūroje anomalus rūkas gali susidaryti ir judėti gana greitai, Apgaubęs žmones, jis iš karto pasitraukia su savo grobiu. Sausumoje rūkas dažniausiai surengia pasalą, pasislėpęs nuošalioje vietoje, ir laukia, kol auka (žmogus) pats pateks į spąstus. Kažkas panašaus vyksta savo rūkais žinomoje negyvenamoje Envaiteneno saloje Rudolfo ežere Kenijoje. 1935-ais metais saloje išsilaipino du anglų topografai. Po kelių dienų ant ežero kranto buvę jų kolegos sunerimo, nes iš į salą iškeliavusių žmonių nebuvo jokio ryšio. Į Envaiteneną iškeliavo dar keli žmonės, kurie apieškojo salą, tačiau topografų nerado. Vėliau paaiškėjo, kad saloje ne kartą yra dingę vietiniai žvejai, o pats salos pavadinimas elmolo genties kalba reiškia „negrįžtantis".

Kalbant apie paslaptingus rūkus, ufologai būtinai paminės 1915-ųjų metų atvejį, kai karo veiksmų Turkijoje metu paslaptingai dingo visas anglų kareivių batalionas, kuriame buvo 266 žmonės. Dešimtys

Video: Žmones grobia ateiviai. Dokumentinis filmas Rusų k.

žmonių matė, kaip batalionas žygiavo keliu, besidriekiančiu per kalvą. Jos viršūnę gaubė rūkas. Kariai, nelėtindami žingsnio, įžengė į rūką, tačiau iš jo taip ir nebeišėjo: debesis su žmonėmis staiga atitrūko nuo žemės ir ėmė kilti aukštyn, įgaudamas elipsės formą. Iš bataliono neliko netgi sagos.

Panašus atvejis nutiko 1937-ais metais su trimis tūkstančiais kinų karių, kurie nuo japonų gynė Nankino miestą. Naktį kinų apkasus tarpeklio dugne apgaubė rūkas. Ryte apkasai buvo tušti, be jokių žmonių požymių. Kariai negalėjo niekur pasislėpti, nes išeiti iš tarpeklio nepastebėtiems buvo neįmanoma. Buvo paskelbta Nankino gynėjų paieška, tačiau, aišku, niekas nebuvo rastas.

Šiuos ir dar dešimtis kitų pavyzdžių galima paaiškinti ne vien tik ateivių buvimu. Tačiau per keletą dešimtmečių surinkti faktai, deja, mus verčia į šias istorijas žiūrėti kaip į piktybinę mūsų planetą lankančių (ar nuolat joje būnančių) paslaptingų būtybių veiklą. Jos aiškiai domisi mumis, suka mums galva, ištrina iš atminties prisiminimus apie buvusius kontaktus, naudoja įvairias maskavimo priemones, kaip, pavyzdžiui, šis žmones „ryjantis“ rūkas.

reklama

Šioje istorijoje: ufologai, nso, bermudai, žmonių pagrobimai, Ateiviai, video, anomalus rūkas, JAV

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 987 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (351)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (270)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Kaip išsirinkti gerą ir kokybišką aliejų...

Pati blogiausia vieta aliejui laikyti – prie viryklės, o atidarytą pakuotę reikia sunaudoti per vieną mėnesį. Taip LRT RADIJUI sako Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyr. specialistė Rita Sadū

paranormal.lt
Paspartinkite plaukų augimą paprastu būdu...

Neįtikėtina! Jei jūsų plaukai auga negreitai, tuomet šis straipsnis yra skirtas Jums. Mes jums pateiksime nuostabią indišką formulę, kaip paskatinti plaukų augimą.
paranormal.lt
Kodėl organizmui reikia amino rūgščių?...

Amino rūgštys – su baltymais gaunama medžiaga, reikalinga normaliam organizmo funkcionavimui bei smegenų veiklai, rūgštys yra atsakingos ir už informacijos perdavimą iš vienos nervinės ląstelės į kitą. Mitybos specialistė Vaida
paranormal.lt
Sultys kurios «sugrąžina žmones iš ano pasaulio»...

Šį gėrimą vertą pabandyti! Sultys kurios gelbsti žmones nuo mirties! Šis gėrimas buvo populiarus dešimtmečius, o jo paruošimui reikia vos dviejų minučių!


//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Naujas būdas stabdyti vėžį. Fi...

Kas antras onkologinis ligonis Didžiojoje Britanijoje vartoja kokių nors maisto papildų. Šios šalies mokslininkai įrodė – natūralios medžiagos, esančios granatuose, brokoliniuose kopūstuose, dažinių ciberžolių šakniastiebiuose i
paranormal.lt
Tyrimai, įtikinamai įrodantys ...

Epidemiologiniuose tyrimuose jau būta pranešimų apie tai, kad ilgalaikėje perspektyvoje tie, kurie buvo paskiepyti, pasižymi ne tokia gera sveikata, kaip neskiepyti.
paranormal.lt
Ekstrasensų mūšis 17 sezonas 1...

Paranormalių reiškinių realybės šou Ekstrasensų mūšis, naujas sezonas, kuris tradiciškai prasideda rudenį per TNT kanalą, pritraukiantis talentingus žmones iš visos šalies išbandyti savo aiškiaregių galimybes. Laidą toliau veda
paranormal.lt
Kaip be kraujo testo nustatyti...

Sveikatą stiprinti reikia visus metus, tada ir žiemos ne su siaubu, o su džiaugsmu lauksite, sako gydytojas Alvydas Unikauskas.
paranormal.lt
Natūrali, ekologiška, novatori...

Novatoriška kaukė! Jūs atsikratysite labai greitai raukšlių, juodų dėmių ir spuogų! Vaizdo įrašas su veido drėkinimo receptu! Mes visi svajojame apie gražią ir švarią odą! Išbandykite šią stebuklingą veido kaukę ir pasiruoškite
paranormal.lt
Išvalykite žarnyną nuo gleivių...

Išsivalę nuo gleivių, išmatų ir kitų parazitų žarnyne, mes galime atsikratyti daugelį ligų. Per 70 metų (gyvenimo trukmė) mūsų žarnynas perdirba apie 100 tonų maisto produktų ir 40 tūkstančius litrų skysčio. Pasekmė, ant pilv

paranormal.lt
Pašalinkite gleives iš plaučių...

Atėjo laikas peršalimo ligoms, bronchitui ir pneumonijai! Jei jūs kenčiate nuo kosulio, tada šis receptas padės jums! Kai žmogus kenčia nuo nepraeinančio kosulio, jam sunku dirbti, pastovus skausmas krūtinėje, galvoje ir žino