Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: NSO, Ateiviai » Peržiūrų: (521) Komentarų: (0) (21.08.2016 - 13:38)

NSO: atspindžio teorija

Šie įvykiai vyko daugiau nei prieš 40 metų. Apie juos papasakojo australų ufologė Džudė Magi (Judy Magee), kuri pati dalyvavo juos tiriant. Keitas Basterfildas (Keith Basterfield), kitas ufologas, Magi pasakoją pateikė savo knygoje "NSO: atspindžio teorija". Knyga susilaukė susidomėjimo ir buvo išversta į keletą kalbų. Šis straipsnis paruoštas, remiantis minėta knyga.

Nekviestas palydovas

1972 m. liepos 5 d. vakare 27-ių metų amžiaus Morin Pudi (Maureen Puddy) miestelio, esančio netoliese Melburno, gyventoja, grįžo namo iš Frankstono, kur aplankė savo mamą. Ji važiavo Mosčado plentu, kai apie 21:15 pamatė šviesą, krentančią ant automobilio kažkur iš viršaus. Morin pagalvojo, kad tai gali būti malūnsparnis, iš kurio norima jai perduoti kažkokį pranešimą (Australijoje tokie kontaktai visiškai įprastas dalykas). Moteris sustabdė automobilį šalikelėje, išlipo iš jo ir pažvelgė aukštyn. Ji pamatė tai, kas visiškai nebuvo panašu į malūnsparnį. Virš jos ore kybojo didžiulis disko formos objektas, primenantis dvi suvožtas lėkštes. Morin objekto aukštį nurodė kaip du telegrafo stulpai. Pats objektas ne tik dengė 8 m pločio kelią, bet ir gana plačiai apėmė juostas abejose kelio pusėse, tai reiškia, kad jo skersmuo buvo ne mažiau 30 metrų.

Objekto paviršius buvo lygus, nesimatė jokių sujungimų, suvirinimo siūlių ar kniedžių. Taip pat nebuvo matyti nei langų, nei durų, nei kokio nors nusileidimo įrenginio. Objektas skleidė mirksinčią mėlynos spalvos šviesą ir negarsiai monotoniškai ūžė. Niekus ant objekto nejudėjo, o ir jis pats kybojo nejudėdamas.

Mrs. Puddy beside her car where it stopped on July 25th.

Kiek atsigavusi iš nuostabos, kurį sukėlė nematytas reginys, Morin šmurkštelėjo į automobilį ir pasistengė kuo greičiau palikti šią vietą, tačiau labai greitai įsitikino, kad NSO seka paskui ją - nepriartėdamas, nenutoldamas ir nekeisdamas aukščio. Taip moteris nuvažiavo apie 12 km, tik tada NSO ėmė dideliu greičiu tolti ir netrukus dingo iš akiračio.

Apie keistą įvykį Morin papasakojo artimiausioje policijos nuovadoje, taip pat šeimos nariams ir kai kuriems draugams. Tačiau visi šį pasakojimą palaikė pokštu, todėl moteris nusprendė daugiau niekada su niekuo nekalbėti šia tema.

„Jie“ kalba

Praėjo trys savaitės, Morin vėl grįžo vakare namo po eilinio apsilankymo pas mamą. Ji važiavo tuo pačiu keliu, kaip ir praėjusį kartą. Ir vėl toje pačioje kelio atkarpoje ir maždaug tuo pačiu laiku (truputį po 21-os valandos) aplink jos automobilį vėl pasirodė mėlynas švytėjimas.

Šį kartą Morin nusprendė nebestoti, o kuo greičiau išvažiuoti ir prakeiktos, kaip moteris ją pavadino, vietos. Ji paspaudė akseleratorių, tačiau variklis užgeso. Automobilis iš inercijos nuvažiavo į šalikelę ir sustojo. Morin pabandė vėl užvesti variklį, tačiau nesėkmingai. Suspaudusi rankomis vairą, ji pabandė per priekinį langą įsižiūrėti į virš automobilio pakibusį objektą.

Tuo metu moteris išgirdo balsą. Morin vėliau aiškino, kad balso, kaip tokio, nebuvo girdėti. Žodžiai, o tiksliau - frazių nuotrupos, tarsi pačios savaime iškilo jos sąmonėje. „Nebijokite, - ji išgirdo, - mes galvojame, kad jūs nesuprantate... jūsų bandymai padarys neigiamą dalyką... praneškite spaudai... dabar jūs kontroliuojami...“ Po to balsas nutilo.

Viso šio monologo metu Morin jautėsi labai neįprastai. Ji tarsi buvo vakuume, aplink kurį niekas neegzistavo, tik smegenyse buvo girdimas balsas. Tas balsas buvo neįprastas, puikiai moduliuotas, o žodžių tarimas - nepriekaištingas. Tiesa, atrodė, kad žodžiai sklinda iš kompiuterio ar roboto.

Dar po kelių sekundžių Morin vėl pasuko degimo raktelį. Šį kartą variklis iš karto užsivedė.

Norėdama suvokti, kas nutiko, Morin sustojo prie tos pačios policijos nuovados, kaip ir praėjusį kartą, tačiau nuovadoje pareigūnų nebuvo. Moteris nuvažiavo prie kitos nuovados, jai pasitikusiam budinčiam pareigūnui pasakė: „Noriu padaryti pareiškimą apie susitikimą su skraidančia lėkšte". „Žinoma, ponia, savaime suprantama", - labai mandagiai jis atsakė tokiu tonu, kokiu pareigūnai kalba su sergančiais ar potencialiai pavojingais žmonėmis. Tai pajutusi Morin pareikalavo, kad jos pareiškimas būtų įformintas raštu. Ji pati padarė įrašą įvykių registracijos žurnale.

Kitą rytą Morin paskambino į Karališkųjų KOP aviacijos bazę Lavertone ir paprašė paaiškinti, ką ji matė praėjusį vakarą, išmintingai nutylėdama apie girdėtą balsą. Jai buvo atsakyta, kad nieko negali paaiškinti, nes jų duomenimis, tą vakarą nurodytame rajone nebuvo nei lėktuvų, nei malūnsparnių, nei oro balionų, nei kitokių skraidančių aparatų. Tačiau kariškiai paprašė niekam nepasakoti apie patirtą nutikimą, „siekiant nesukelti panikos".

Morin, prisiminusi, ką jai sakė balsas, susisiekė su keliomis televizijos ir radijo stotimis. Tačiau ir tenai į jos pranešimą buvo sureaguota panašiai, kaip sureagavo budintis policininkas nuovadoje. Tuomet Morin susirado Džudę Magi, ufologę ir anomalių reiškinių tyrėją, AUFON (Australian UFO Network) - Australijos pasikeitimo informacija apie NSO tinklo - darbuotoją, kuriai detaliai papasakojo apie abu nutikimus.

Neįtikėtinas susitikimas „Akis į akį“

Nuo aprašytųjų įvykių praėjo beveik pusė metų. Vieną rytą, būdama namuose, Morin išgirdo aiškų balsą, kviečiantį ją „grįžti į susitikimo vietą". Pagalvojusi, kad kažkas ją kviečia iš lauko, moteris atidarė duris, tačiau už jų nieko nebuvo. Kiek vėliau, kai Morin išėjo į parduotuvę apsipirkti, jos ausyse (o gal sąmonėje) vėl pasigirdo: „Morin, jūs turite sugrįžti į mūsų pirmojo susitikimo vietą!" Moteris apsižvalgė, tačiau arti jos nieko nebuvo.

NSO: atspindžio teorija

Morin, kaip vėliau pasakojo, jautė, kad turi atsiliepti į šį kvietimą, tačiau, nesiryždama važiuoti viena, paskambino Džudei Magi. Si pasisiūlė ją lydėti kartu su savo kolega Polu Normanu (Paul Norman). Jie susitarė susitikti tą patį vakarą kelyje priešais elektrinę.

Į sutartą vietą Magi atvyko su Normanu jo automobiliu kiek anksčiau sutarto laiko ir ėmė laukti Morin. Kai atvykusi moteris išlipo iš automobilio, jie abu suprato, kad su moterimi kažkas netvarkoje. Morin papasakojo, kad važiuojant keliu šalia jos esančioje sėdynėje pasirodė būtybė, apsirengusi aukso spalvos kombinezonu, panašiu į foliją. Tai pamačiusi, moteris išsigando ir vos nenuvažiavo į šalia kelio esantį griovį. Po kelių sekundžių būtybė dingo taip pat netikėtai, kaip ir pasirodė.

Kai Morin šiek tiek apsiramino, automobiliai pajudėjo į „susitikimo vietą". Atvykę į reikiamą kelio atkarpą, jie sustojo, Magi ir Normanas persėdo į Morin automobilį, visi trys nutilo, laukdami „svečių". Staiga Morin sučiupo Džudę už rankos ir, pasisukusi į langą, virpančiu iš jaudulio balsu šūktelėjo: „Jis čia! Jis eina čionai! Jūs matote jį?" Tačiau nei Magi, nei Normanas nieko nepamatė. Magi paaiškino, kad tai gali būti selektyvinis dvipusis ryšys - tarp būtybės ir Morin, todėl matyti ateivį gali tik ji viena. Tuo metu, kaip pasakojo Morin, ateivis prie automobilio priartėjo tiek, kad jį buvo galima pasiekti ranka. Jis sustojo prie automobilio visai šalia priekinio bamperio. Magi paprašė, kad Normanas apeitų aplink automobilį. Kai Polas priartėjo prie tos vietos, kur stovėjo ateivis, Morin pasakė, jog jis atsitraukė, kad Normanas galėtų praeiti tarp jo ir automobilio. Po to ateivis linktelėjimu parodė Morin sekti paskui jį, tačiau ji įsikabino į vairą ir pasakė, kad jokiais būdais nenori palikti automobilio.

Ekskursija išėjus iš kūno?

Ateivis pastovėjo keletą sekundžių ir išnyko, o Morin netikėtai ėmė pasakoti, kad ji yra NSO viduje, dideliame apskritame kambaryje. Patalpos viduryje yra įrenginys, panašus į didžiulį žmogaus aukščio grybą. Salia stovi ateivis ir rodo į grybą, kaip į svarbų objektą. Panašu, kad „grybas" pritvirtintas prie grindų, ir visą laiką juda, tarsi būtų pagamintas iš kokios želė. Apatinėje grybo dalyje matomi kažkokie ženklai, primenantys romėniškus skaitmenis. Tokie patys ženklai matomi ir „grybo" viršūnėje. Stojo trumpa pauzė, po to Morin sušuko: „Aš negaliu išeiti! Čia nėra nei durų, nei langų! Aš negaliu išeiti!" Salia sėdėjusi Magi, bandydama nuraminti moterį, apkabino ją per pečius ir pajuto, kad Morin verkia. Tuomet ji mintyse kreipėsi į ateivį ir paprašė pagailėti vargšės moters, esančios beveik šoko būsenoje. „Jis nori, kad stipriai užmerkčiau akis", - staiga pro ašaras ištarė Morin. Magi patarė moteriai taip ir padaryti ir iš karto pajuto, kad ji atsipalaiduoja.

Kai Morin palaipsniui sugrįžo į save, visi trys suvalgė po porą sumuštinių, atsigėrė arbatos iš termoso ir patraukė atgal. Morin automobilį vairavo Džudė, o ji pati persėdo pas Normaną. Kai sugrįžo prie Morin namo, buvo apie 23 valanda.

Nors nei Džudė Magi, nei Polas Normanas nematė nei ateivių, nei girdėjo jų balsus ir juo labiau nedalyvavo ekskursijoje laivo viduje, abu ufologai nė kiek neabejoja Morin Pudi pasakojimų ir pergyvenimų tikrumu. Panašu, kad šiuose įvykiuose moteris veikė kaip mediumas ar kontaktuotojas.

Kokių rezultatų laukė paslaptingi ateiviai iš šio kontakto, taip ir nepaaiškėjo.

reklama

Žurnalas "Mįslės ir faktai" №8 2016

Šioje istorijoje: nso, morin, NSO naujienos, Ufologija, ateivis

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 521 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 2

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (389)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (300)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicinos naujienos

paranormal.lt
Vakcinacija ir skiepai: komplikacijos po vakcinacijos n...

Iš kur atsiranda autizmas? Kodėl mes sergame? Ne vienas pagalvojame, kas kaltas? Maisto netoleravimas, o gal vaikystėje sudarytos sąlygos būti mums neatspariais esamom ir būsimom ligom... Šiandiena, aptikau įdomų straipsnį ap

paranormal.lt
Mokslininkai: šie du ingredientai išgydo net krūties vė...

Ciberžolė ir juodieji pipirai turi daug gydomųjų savybių, tai vieni iš labiausiai naudojamų liaudies medicinos ingredientų. Tačiau, jei šiuos komponentus sujungti kartu, jie padarys stebuklus. Iš juodųjų pipirų ir ciberžolės išg
paranormal.lt
Šis gėrimas padės pašalinti toksinus iš storosios žarno...

Jei ką tik grįžote iš kelionės ar esate sveikatos mitybos šalininkas ir jūs jaučiate komplikacijas, jums padės natūralus gydymas.
paranormal.lt
Arbatų nauda tavo sveikatai...

Arbatą rekomenduojama gerti ištisus metus. Kadangi šio gėrimo paruošimo būdai – įvairūs, ir skirtingai ruošta arbata pasižymi skirtingomis ypatybėmis ir poveikiu organizmui. Vėlyvą rudenį ir artėjančią žiemą vertėtų rinktis šild

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
5 dažniausios paranormalios pa...

Teigiama, kad paranormalias patirtis arba potyrius, neturinčius mokslinio paaiškinimo, kasdien patiria daugybė žmonių. Todėl tikrai verta susipažinti su dažniausiai išgyvenamomis paranormaliomis patirtimis. Juk kiekvienam gal

paranormal.lt
Juodojo voro pranašystės...

Viduramžių aiškiaregiai, skelbdami pranašystes, paprastai neslėpdavo savo tikrųjų vardų. Tačiau XV a. Florencijos pranciškonų vienuolis po savo rankraščiais visada palikdavo tik juodo voro atvaizdą. Manoma, kad tai buvo Frederik
paranormal.lt
Veidrodis – portalas tarp anap...

Nuo seno tikėta, kad veidrodžiai turi mistinių galių ir yra laidininkai tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių. Filosofas, tarologas ir numerologas Leopoldas Malinauskas teigia, kad apskritai neaišku, kuris pasaulis yra tikras – mūsi
paranormal.lt
„Eltanino“ antenos anomalija...

Ne kartą rašėme apie vandenynų, jūrų ar ežerų gelmėse glūdinčias paslaptis. Šį kartą papasakosime apie nepaprastą atradimą kuris sukėlė didžiulį susidomėjimą mūsų gelmėmis ir paslaptimis esančiomis jose.
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
A. Fursovas apie nacių lyderiu...

2011 pasirodė knyga „Pilkasis vilkas. Adolfo Hitlerio pabėgimas“ (The Escape of Adolf Hitler. The Case President N. Y.: Sterling, 2011. XXXII. 352 p.) Autoriai teigia, kad Hitleris nenusižudė, o pabėgo iš Vokietijos ir likusį gy
paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Kas bus su pasauliu, kai išnyk...

Pradedant 10-uoju XX amžiaus dešimtmečiu bitininkai pradėjo pastebėti masinį darbinių bičių nykimą, ypač žiemos mėnesiais. Nuo to laiko situacija tik pablogėjo – išmirė apie 4000 medų nešančių bičių rūšių, o 2006 metais fenomenu
paranormal.lt
Kokiais ginklais kariavo senie...

Senajame indų epe „Mahabharata“, parašytame sanskrito kalba ir sudarytame iš 18 knygų, yra daugiau nei 200 tūkstančių eilėraščių, turinčių duomenų apie Senovės Indijos religiją, pasaulėžiūrą, papročius, istoriją, taip pat legend
paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Vegetatyvinė distonija ir kas ...

Kiekvienas biologinis organizmas, kaip ir bet kuris gyvas organizmas gamtoje, nusakomas eile charakteringų savybių, kurias jis sugeba išlaikyti laike. Jų pastovumas yra tas kriterijus, kuriuo remiantis galime tvirtinti kiek vien
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Kaip grūdintis, kad būtume sve...

Sakoma, kad grūdintis sveika. Vieni, norėdami sustiprinti imuninę sistemą, lipa į eketę, kiti prausiasi tik su šaltu vandeniu arba kiekvieną laisvą valandėlę išnaudoja pasivaikščiojimams ar darbui gryname ore. Dar kiti teigia, k
paranormal.lt
Ar jūsų maiste pakanka vitamin...

Kad būtumėme sveiki, mitybos specialistai rekomenduoja valgyti kuo įvairesnį maistą.
paranormal.lt
Ar tikrai naudinga vietnamieti...

Ar prisimenate, buvo vietnamietiškas balzamas „Žvaigždutė“? Mažas apvalus indelis su raudona žvaigžde ant viršaus. Stipraus kamparo ir mėtų kvapo, be to, visiems gyvenimo atvejams - nuo peršalimo, nuo traumų, inhaliacijoms...
paranormal.lt
Kaip pasigaminti veiksmingą te...

Paprastas receptas, aliejaus pagrindu! Natūralus tepalas nuo psoriazės savo rankomis. Norėčiau pabrėžti, kad šis tepalas negydo psoriazės, o mažina diskomfortą, pavyzdžiui, niežulį, pleiskanojimą. Būtinai išsitirkite save prieš
paranormal.lt
Ciberžolės kaukė veido odai...

Veido kaukė iš ciberžolės. Greita ir naudinga! Jūsų veido išvaizda gali priklausyti nuo daugeli problemų, kurios gali kilti dėl įvairių veiksnių, įskaitant stresą, hormonus ir kt. Dažniausiai odos problemos spuogai, tamsi veido