Meniu
Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal Pagrindinis » Horoscope Online | Asmeninis Horoskopas
Horoscope Online | Asmeninis Horoskopas

Astrology Online free | Asmeninis Horoskopas Nemokamai

Horoscopes, forecasts and astrological compatibility.

Web / Mobil versija, pildymas pritaikytas išmaniems telefonams, nešiojamiems kompiuteriams.

 

With the given web application, you can get a person's natal chart, as well as some specialized horoscopes, forecasts and calendars. For this purpose, please enter all the necessary data: the name, sex, date and time of birth (in the 24-hour format), birthplace, and then click the appropriate button. For the time of birth, select the Exact time item only if you are sure of it. If necessary, you can rectify your natal chart on our website. If this also does not produce a result, enter the average time and select the correct option of exactitude. For example, if you know that the person was born in the evening, from 6:00 PM until 10:00 PM, enter the average value – 20:00 and specify exactitude ± 2 hours. In case you do not know even an approximate time, only the date of birth, enter 12:00 and specify exactitude ± 12 hours. To enter the person's birthplace, you should select the country, region and city in the lists. If you have not found the necessary city, you can select any other locality within 30 miles from the birthplace. In this case, it must be situated in the same region; otherwise the local time settings may be defined incorrectly. You can save the entered information to the browser's storage. To do this, please click As a result, for each person whose data has been saved, an entry appears in the drop-down list. To enter data from the storage, click and select the desired name. To delete an entry from the storage, select it in the list, then click

Jūs nemokamai gaunate: Dienos prognozė (nemokama); Pažinčių horoskopas (nemokamas); Sveikatos horoskopas (nemokamas); Asmeninis horoskopas (nemokamas). Gimdymo diagrama yra jūsų individualus gimimo horoskopas. Kuris yra sudaromas pagal žmogaus gimimo metus ir vietą.

Anglų kalba, Rusų kalba

Asmeninio horoskopo trumpas aprašymas.

1. Pasirinkite kalba (EN, RU, UK).

2. Renkames (Natal Chart | Радикс).

3. Renkamės jums skirta asmeninį horoskopą (New Chart | Новый).

4. Gauname lentelę tiek EN, RU (suvedame į langelius: vardą, lytį – vyras, moteris, gimimo data (svarbu – sveikatos horoskopui nustatyti exact time | точное laiką, kitu atveju reiks pildyti papildomą formą, to reikalaus programa). Dienos horoskopui tikslios datos pildyti nereikia. Jei nežinote įveskite interval +- minutėmis, valandomis.

5. Pasirinkite Birth Time | Место рождения, tai gyvenamą vietą – šalis, apskritis, rajonas.

6. Save date… jei norite išsaugoti duomenis archive, iki kito karto. Ir spaudžiate

7. Apply Suvedus duomenis programa jums jau parinks asmeninį horoskopą pagal šiuo metu esamų planetų išsidėstymą.

7. Meniu lauke norėdami sužinoti jums skirtą dienos horoskopą pasirinkite Forecast | Прогнозы (galite rinktis kalbas net suvedus duomenis, jie nedings).

8. Jums atsidarys langas su jums reikalinga informacija (žinoma, galėsite vėl rinktis kalbas).

9. Nepamirškite norėdami sužinoti jums sveikatos asmeninį horoskopą pagal visus vidaus organus, kuo galite sirgti turite nustatyti  4 punkte esamus reikalavimus. Paspauskite meniu Horoscopes | Гороскопы analogiškai jums atsidarys langas su jus kamuojančiomis problemomis. Esantis klaustukas paaiškins ką reiškia mėlynos linijos dydis. Kuo didesnis ilgis, tuo tikimybė turėti problemų su šiais organais.

10. Jei nutiktu, kad nežinote savo tikslaus gimimo laiko (o, norite sveikatos organų prognozės), programa reikalaus papildomos formos patikslinimo, turėsite 2 punktą ir spausti Rectification | Ректификация | *Rektifikacija. O ten gausite užpildyti įvairius formoje pateiktus sveikatos klausymus.

Dar viena programa šiame meniu nemokama yra skirta pranašavimui.

Pasilinkite meniu pasirinkite Forecast | Прогнозы.  Spauskite Ching Divination | Гадание И-цзин atsidarys langas. Pastaba, turite sugalvoti norą ir spausti  myktuką Cast a Coin (mesti moneta), trinimas Clear / valyti. Spauskite tol kol užsipildys visas viršutinis langas. Spausti turite 3 kartus spaudimo intervalas turi būti 2-3 sekundės. Taip turite padaryti 6 kartus (gaunasi 18 kartų). Jei kris du ar tris kartus ta pati monetos dalis, lange bus brėžiama tiesi linija. Užbaigus jums bus pasakytas atsakymas į jūsų duodamą klausymą.

Pastabos. Programa reikalauja. Nepradėkite seanso, kol programa pilnai nebus paruošta. Neužduokite Orakului tą patį klausymą, pakartotinai, jei atsakymu likote nepatenkinti. Vienu seanso metu užduokite tik vieną klausymą. Jei jums Orakulas pranešė netinkamą pranešimą, neliūdėkite, laikykite tai, kaip rekomendacinį. Svarbu, nepamirškite išlaikyti monetų, arba spaudimo intervalo 2-3 sekundes. Tai svarbu išlaikyti prognozes atsitiktinumo principus.

Likusios programos yra mokamos. Taip pat kitos lentelės jau skirtos tiems, kas norite labiau gilintis į planetų išsidėstymą, pagal jūsų skirtus duomenis.

Gal vertimas jums pigiau kainuos, nei mokama asmeninė prognozė ....

* Rektifikacija (nemokamai) - Rektifikacija – tai gimimo laiko tikslinimas, kuris yra atliekamas, remiantis jau įvykusiais žmogaus gyvenime įvykiais. Norint tinkamai atlikti rektifikaciją, būtina pateikti mažiausiai tris svarbius gyvenimo įvykius, juos turite nurodyti su tikslia data, t.y.: metai, mėnuo, diena: Galimi įvykiai: Santuoka; Romantiškų santykių pradžia; Skyrybos; Vaiko/ų gimimo data; Motinos/tėvo mirtis; Gyvenamosios vietos pakeitimas; Mokslų pradžia po viduriniosios mokyklos; Didelė nesėkmė gyvenime; Didelė sėkmė gyvenime; Trauma; Dėmesio: įvykis turi būti labai svarbus jūsų gyvenime, o ne tarkim eilinis persikraustymas iš vienos vietos į kitą. Kuo daugiau įvykių pateiksite, tuo bus geriau.

С помощью данного веб-сервиса вы можете получить персональный гороскоп человека, а также некоторые специализированные гороскопы, прогнозы, календари. Для этого введите всю необходимую информацию - имя, пол, время и место рождения, а затем нажмите нужную кнопку. Время рождения укажите как точное лишь в том случае, если уверены в нём. При необходимости сделайте ректификацию на нашем сайте. Если и она не принесёт результата, укажите среднее время и выберите в списке показатель точности. Например, если человек родился вечером, с 18 до 22 часов, введите среднее значение - 20:00, и укажите точность ± 2 часа. В случае если известна только дата рождения, поставьте время 12:00 и укажите точность ± 12 часов. Место рождения владельца гороскопа выберите из списков. Если нужного города там нет, можно указать ближайший населенный пункт. При этом желательно, чтобы он находился на расстоянии не более 50 км, и обязательно в этом же регионе. Иначе параметры местного времени могут быть определены неверно. Введённую информацию можно сохранить в архиве браузера. Для этого нажмите кнопку В результате для каждого человека, чьи данные были сохранены, появится строка в выпадающем списке. Чтобы ввести данные из архива, нажмите кнопку и выберите нужное имя. Чтобы удалить строку из архива, выберите её в списке, а затем нажмите кнопку

Time Converter

This app converts time between the three basic frames of reference: Local time, GMT and Mean Solar time. It also shows the geographic coordinates of cities. The user can set the interface language that is most suitable for him/her, as well as the locale (regional standard). These settings are saved in the browser until the next change.

Конвертер переводит время между тремя основными системами отсчёта - GMT, местное время и среднее солнечное, а также показывает географические координаты населённых пунктов. Пользователь может установить наиболее подходящий для себя язык интерфейса, а также локаль (региональный стандарт). Эти настройки сохраняются в браузере до следующей переустановки.