Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Karo paslaptys ir Trečias Reichas » Peržiūrų: (1232) Komentarų: (0) (18.10.2015 - 15:29)

Niurnbergo procesas prieš Trečiąjį reichą

1946 m. spalio 16-oji tapo paskutine diena daugeliui aukštas pareigas Trečiajame reiche užėmusių nacistinių lyderių bei kariuomenės vadų.

Tarptautinio tribunolo sprendimu mirties bausme pakariant už karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmoniškumui buvo nuteisti dvylika Adolfo Hitlerio bendražygių, įskaitant reichsmaršalą Hermanna Goeringą, užsienio reikalų ministrą Joachimą von Ribbentropą, Vyriausios reicho saugumo valdybos viršininką Ernstą Kalternbrunnerį, Aukščiausios vermachto vadovybės štabo viršininką, feldmaršalą Wilhelmą Keitelį.

Fasadas ir užkulisiai

Tiesa, tarp jų nebuvo nei paties Hitlerio, nei SS ir policijos vado Heinricho Himmlerio, nei propagandos ministro Josepho Goebbelso, kurie nusižudė prieš pat Vokietijos kapituliavimą ar netrukus po jo.

Sąjungininkų surengtas parodomasis Niurnbergo tribunolas – analogų neturėjęs teisminis procesas žmonijos istorijoje, skirtas pasmerkti nacizmą, visam pasauliui parodyti jo žiaurumus bei užkirsti kelia bet kokiam totalitarinės sistemos atgimimui.

Išoriškai tikslas tarytum ir pasiektas. Hitlerinis režimas buvo pasmerktas, reikšmingiausios jo figūros nuteistos myriop ar patupdytos ilgiems dešimtmečiams už grotų. Tačiau kai kurie istorikai nevengia kalbėti, kad dauguma nuteistųjų širdyje taip ir liko fanatiškais naciais: nebuvo nei atgailos, nei didesnio kaltės pripažinimo.

Niurnbergo procesas. ViDA Press nuotr.

Daugelis susirinkusiųjų Niurnberge pastebėjo, kad didžioji dalis buvusių Trečiojo reicho galingųjų stojo prieš tesimą „nustebusiomis ir nekaltomis akimis“, šventai įsitikinę, kad jie ne blogesni už anglus, amerikiečius, ar juolab – sovietus, ir yra teisiami vien už tai, kad pralaimėjo.

Svarbiausia Niurnbergo tribunolo figūra, vadinamasis „nacis Nr. 2“, Hermannas Goeringas, nesiliovė tvirtinti, kad visas procesas yra neteisėtas, „ant nugalėto liūto kaulų organizuotas farsas“: girdi, kas raudonojo Stalino mėsininkams, pusę pasaulio pavergusiems britams ir amerikiečiams, atominiu ginklu nušlavusiems Hirošimą ir Nagasakį, apskritai suteikęs teisę jaustis moraliai pranašesniais? Vienintelis iš myriop nuteistųjų, kas visiškai pripažino savo kaltę ir garsiai atgailavo, buvo Hansas Frankas – okupuotos Lenkijos generalgubernatorius.

Sėdėdami teisiamųjų suole daugelis kaltinamųjų jautėsi pasaulinio sąmokslo prieš Vokietiją ir vokiečius aukomis, savotiškais atpirkimo ožiais už sukeltą karą, atsakomybė dėl kurio baisybių buvo suversta tik jiems vieniems. Bet juk, pasak Goeringo, koncentracijos stovyklų idėją nacionalsocialistai „pasiskolino“ iš sovietų ir anglų, o antisemitiniai įstatymai buvo ne ką baisesni už visiškai legalią rasinę segregaciją JAV!

Kodėl buvo pamirštas gėdingas paktas?

Kaltinami grobiamaisiais karais naciai nuolat baksnojo į plačias britų kolonijas ir agresyvią bolševikų užsienio politiką, o totalitarinės diktatūros įtvirtinimą vadino vidiniu kiekvienos šalies reikalu komunistinio pavojaus akivaizdoje. Beje, Trečiojo reicho užsienio reikalų ministras Ribbentropas bandė teismui priminti, kad būtent su Molotovu jis pasirašė Rytų Europos padalinimo paktą, tačiau šis momentas (nenorint erzinti raudonųjų „antihitlerinės koalicijos partnerių“) buvo paliktas be dėmesio.

Itin nemalonios Vakarams 1938–ųjų Miuncheno suokalbio aplinkybės, kurių metu naciai gavo dovanų Čekoslovakijos gabalą, tarptautinio tribunolo irgi delikačiai apeitos.

Niurnbergo procesas. ViDA Press nuotr.

Visa teisiamųjų gynybos linija buvo grindžiama tuo, kad 1919 m. Versalio taikos „suplėšyta, pažeminta ir nuskurdinta“ Vokietija tesiekė atgauti tai kas teisėtai jai priklausė daugelį amžių. Esą nei Hitleris, nei partija nenorėję ir nesitikėję pasaulinio karo, tačiau Lenkijai atsisakius grąžinti „nuo seno vokiškas teritorijas“, tekę imtis jėgos.

Karą Vokietijai pirmieji paskelbė anglai ir prancūzai, o ne atvirkščiai, na o Sovietų Sąjungos puolimas – tai tiesiog prevencinis smūgis. Teisiamas Vermachto generolas Alfredas Jodlis kalbėjo: „Hitleris neabejojo, kad SSSR puls Vokietiją pirma, todėl norėjo juos aplenkti“. Taip, ir su sovietų karo belaisviais Vokietija nesiceremonijo, bet argi sovietai elgėsi geriau su vokiečių kariais?

Pats nemaloniausias kaltinimas naciams – masinių žydų žudynių organizavimas ir vykdymas. Daugelis teisiamųjų dievagojosi nieko nežinoję apie tai kas vyksta koncentracijos stovyklose, o Goeringas netgi suskubo pareikšti, kad galbūt to neįsivaizdavęs ir pats Adolfas Hitleris.

Kas davė nuodų ampulę?

Antisemitinė valstybės politika, prieš žydus nukreipti įstatymai, žinoma, buvo, ir gana griežti, tačiau fiziškai naikinti žydų nacių elitas esą niekada neplanavo. Liudyti į teismą specialiai iškviesto Osvencimo koncentracijos stovyklos komendanto Rudolfo Hoesso (nepainioti su fiurerio padėjėju Rudolfu Hessu) parodymai daugelį kaltinamųjų privertė pasijusti nejaukiai.

Nepaisant to, paskutinėse savo kalbose prieš pat nuosprendį dalis teisiamųjų kaltę už holokaustą suvertė Hitleriui ir SS vadui Himmleriui, dalis teigė nieko apie tai negirdėję, o dalis – žudynių faktą išvis ignoravo. Beveik visi pareiškė sąžiningai vykdę savo pareigą faterland'ui, jokioms skerdynėms

Niurnbergo procesas. Liudija H.Geringas. ViDA Press nuotr.

niekuomet nepritarę ir visomis išgalėmis, kiek jiems leidusi kompetencija, bandę užkirsti kelią „pasitaikantiems ekscesams“.

Kaip jau minėta, iš myriop nuteistųjų tik Hansas Frankas pripažino nusikalstamą režimo pobūdį ir pasibaisėtiną savo veiklą to režimo rėmuose.

Mirties bausme pakariant buvo nuteista dvylika teisiamųjų, tarp jų („už akių“) ir partinės kanceliarijos viršininkas Martinas Bormannas, kuris, kaip tuomet manyta, spėjo pabėgti (ir tik praėjus keliems dešimtmečiams nustatyta, kad Niurnbergo proceso metu Bormanno jau nebuvo gyvųjų tarpe). Hermannas Goeringas nusižudė kalėjimo kameroje dieną prieš bausmės vykdymą. Kas perdavė jam nuodų ampulę ir kodėl jos nerado sargybiniai – iki šiol lieka paslaptis.

Egzekucija dešimčiai buvusių Trečiojo reicho lyderiu prasidėjo 1946 m. spalio 16–ąja, pirmą valandą nakties. Tam Niurnbergo kalėjimo sporto salėje iš anksto buvo įrengtos kelios kartuvės. Budelių darbą pasišovė atlikti du savanoriškai pasisiūlę JAV kariai, Johnas Woodsas ir Josephas Malta, jau turėję šio „amato“ praktikos.

Įrodyti pavyko ne visą kaltę

Pasmerktieji žadinti iš miego ir, lydimi ginkluotos apsaugos, po viena vesti ant ešafoto. Čia jiems liepdavo garsiai pasakyti savo vardą, surišdavo rankas už nugaros ir suteikdavo minutę paskutiniam žodžiui. Ribbentropas, Keitelis, Kaltenbrunneris, Jodlis, nacių okupuotos Čekijos vietininkas Wilhelmas Frickas ir Nyderalndų komisaras, iš Austrijos kilęs nacistas Arthuras Seyssas–Inquartas savo trumpose kalbose su viltimi kreipėsi į Vokietiją.

Atgailavęs Hansas Frankas išreiškė tikintis, kad gailestingasis Dievas neatstums jo sielos. Rosenbergas burbtelėjo, kad neturi ko pasakyti, o didžiausiu Vokietijos antisemitu ir holokausto kurstytoju vadinamas Julius Streicheris, kurio primityvumo kratėsi net dauguma buvusių partinių kolegų, prieš užmaunant jam maišą ant galvos, dar suspėjo riktelti „Heil Hitler!“

Mirties bausmių vykdymas truko nepilnas dvi valandas, kiekvienam korimui skiriant apie dešimt minučių.

Po nuosprendžių įvykdymo tik ką pakartųjų kūnai, kartu su savižudžio Goeringo palaikais, buvo suguldyti ant grindų, nufotografuoti, oficialiai paliudyta jų mirtis, po to sukrauti į sunkvežimius ir, laikantis didžiausio slaptumo, nugabenti į Miuncheną – miestą, kuriame prasidėjo nacizmo istorija. Čia kūnai sudeginti, visų jų pelenai permaišyti ir supilti į bendrą urną, kuri netrukus iškratyta pavėjui...

Niurnbergo procesas – vienas svarbiausių XX a. įvykių. Daugelis iki šiol svarsto, ar vien tik pralaimėjusi pusė turėjo atsakyti už nusikaltėliškus Baisiųjų skerdynių laikotarpio veiksmus? Kaip ten bebūtų, dalis istorikų sutinka, kad tarptautinio tribunolo tikslas buvo pasiektas tik iš dalies.

Ne tik todėl, kad nacių nusikaltėlius teisė ne mažiau kruvini sovietų budeliai (pavyzdžiui, SSSR paskirtas prokuroras Romanas Rudenko buvo aktyvus stalinistinio 1937-ųjų teroro dalyvis), bet ir dėl to, kad teismui taip ir nepavyko įtikinti kaltųjų, kad jie yra kalti.

Kartuvių išvengęs, tačiau kalėjimu iki gyvos galvos nubaustas Rudolfas Hessas, savo paskutinėje kalboje prieš sąjungininkų teisėjus, ko gero, sąžiningiausiai išreiškė paskutines daugelio lipusių ant ešafoto mintis: „Netgi jei galėčiau, visiškai nenorėčiau išbraukti šio laikotarpio iš savo gyvenimo. Aš dėl nieko nesigailiu“.

reklama

Vitalijus Michalovskis Šaltinis

Šioje istorijoje: niurnbergo procesas, naciai, Hansas Frankas, Hermannas Goeringas, Trečiasis reichas, Hitleris

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 1232 | | Reitingas: 1.0/1 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (377)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (291)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Paruoškite imbierą nuo vėžio, artrito, cholesterolio...

Jis naudojamas plačiai, ypač veiksmingas peršalimo, gripo, kosulio, artrito ir skrandžio ligų atveju. Be to, imbieras gali padėti sumažinti nugaros skausmą ir raumenų skausmus, taip pat sumažinti padidėjusį cholesterolio ir cukr
paranormal.lt
Vegetariška dieta padėjo jam atsikratyti spuogų!...

Pašalinkite iš savo dietos visus pieno produktus, suvalgykite 10-16 porcijas daržovių ir išgerkite bent 3 litrus vandens per dieną. Šis vaikinas pasakoja, kaip vegetariška dieta padėjo jam atsikratyti spuogų!
paranormal.lt
2 tibetietiški receptai jaunystei išsaugoti...

Kaip tibetiečiai išsaugo jaunystę ir sveikatą? Vienas iš seniausių receptų buvo rastas kažkur Tibeto kalnuose. Paslaptis, kaip išsaugoti jaunystę, esą buvo parašyta molinėse lentelėse. Tik istorikai abejoja, ar iš tiesų vienu

paranormal.lt
Kaip atsikratyti stomatito burnoje per kelias minutes...

Kaip atsikratyti stomatito burnoje per kelias minutes, be jokių vaistų! Geresnio metodo nuo šio «užkrato» aš nežinojau! Stomatitas - burnos ertmės liga. Be to, ši liga, žinoma kaip aftos opa, kurios yra labai skau


//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Kasparo Hauzerio paslaptis...

1828 m. gegužės 26 d. į Niurnbergo vartus pasibeldė paauglys. Jis buvo tvirto stoto, šviesių garbanotų plaukų, išblyškusio veido ir ėjo svyruodamas tarsi būtų girtas. Prie jo priėjo vietinis batsiuvys Georgas Veikmanas pažiūr

paranormal.lt
Keisti susitikimai jūroje...

Per kelis pastaruosius dešimtmečius įvairiose pasaulinio vandenyno ir didžiųjų ežerų vietose įvyko akistatų ne tik su objektais, bet ir su iki šiol nežinomais „subjektais“. Pradžioje atrodo, jog šios žinios primena senų „jūros v
paranormal.lt
Neįtikėtini faktai: keisčiausi...

Kiekvieno žmogaus gyvenime kartais nutinka tokie keisti sutapimai, kad nenorom kyla klausimas – ar tai iš tiesų atsitiktinumai? Arba koks nematomas scenaristas žaismingai valdo mūsų likimus?

paranormal.lt
Stebuklingas Gvadelupės Mergel...

Kiekvienais metais į Meksiką atvyksta milijonai žmonių, turėdami vieną tiksią – apsilankyti šiauriniame sostinės priemiestyje esančioje bažnyčioje ir savo akimis pamatyti Gvadelupės Mergelės Marijos, kuri laikoma abiejų

paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Kokiais ginklais kariavo senie...

Senajame indų epe „Mahabharata“, parašytame sanskrito kalba ir sudarytame iš 18 knygų, yra daugiau nei 200 tūkstančių eilėraščių, turinčių duomenų apie Senovės Indijos religiją, pasaulėžiūrą, papročius, istoriją, taip pat legend
paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Vėžio žudikas: gerkite šias su...

Vėžio žudikas: gerkite šias sultis kiekvieną dieną nevalgius! Geriausias būdas užkirsti kelią vėžiui!

paranormal.lt
Pašalinkite podagrą natūraliai...

Podagra - uždegiminė liga, panašus į artritą, kuris gali sukelti nepakelią skausmą sąnariuose. Aukštas šlapimo rūgšties kiekis kraujyje - podagros pagrindinė priežastis. Kai valgome maisto produktus, kuriuose gausu purino, pavy
paranormal.lt
Kankina kosulys? Čia 5 efektyv...

Aš nuolat kankinuosi nuo kosulio! Kiek vaistų esu išbandęs! Viskas! Užteks! Atėjo laikas pereiti prie natūralių priemonių! Pirma, jie yra 100% natūralūs ir nekenksmingi! Antra, jie yra labai veiksmini ir padeda kur kas greiči

paranormal.lt
Visiškas ir greitas organizmo ...

Ciberžolė pagrindinis ingredientas šio recepto. Ciberžolė yra žinoma dėl jos veiklios medžiagos kurkumino, kuris turi daugiau nei 150 teigiamų terapinių veiksnių, įskaitant antioksidantines, priešuždegimines ir priešvėžines s

paranormal.lt
Šis receptas lengvai išvalys p...

Jei norite apsaugoti savo bronchus ir plaučius, tada šis receptas yra tai, ko jums reikia. Lengviau išvengti šių ligų nei jas gydyti. Daugelis mokslininkų teigia, kad šis receptas vėžio profilaktikai yra taip pat naudingas.