Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Hipotezės » Peržiūrų: (818) Komentarų: (0) (15.11.2015 - 23:15)

Mįslingieji apskritimai javų laukuose

Kokie kuklūs mūsų reikalavimai „ateiviams“ ir kokie menkaverčiai jų buvimo įrodymai, kuriuos daugelis iš mūsų linkę priimti, galime įsitikinti iš sakmės apie apskritimus javuose. Šis neįtikėtinai keistas dalykas atsirado Didžiojoje Britanijoje ir išplito po pasaulį.
    Ūkininkai, o ir šiaip praeiviai ėmė pastebėti apskritimus (vėliau ir daug sudėtingesnes piktogramas), įspaustus ant kviečių, avižų, miežių ir rapso laukų. Prasidėjęs nuo paprastų apskritimų 8-ojo dešimtmečio viduryje, šis fenomenas progresavo kas metai, kol 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, ypač Pietų Anglijoje, tapo visas išpuoštas didžiulėmis geometrinėmis figūromis (kai kurių dydis prilygo futbolo aikštei). Tai buvo apskritimai, besiliečiantys arba sujungti ašių, lygiagrečiomis žemyn

krypstančiomis linijomis, panašiomis į įpjovas. Kai kurios figūros turėjo centrinį apskritimą, apsuptą keturių simetriškai išdėstytų mažesnių apskritimų. Buvo nuspręsta, kad visa tai akivaizdus skraidančios lėkštės ir jos keturių nusileidimo atramų darbas.
    Apgavystė? Neįmanoma, sakė kone kiekvienas. Tokių atvejų buvo šimtai. Kartais žymės atsirasdavo nakties gūdumoje tik per valandą ar dvi, ir labai dideliu mastu. Nebuvo rasta jokių pokštininkų pėdsakų, vedančių piktogramų link ar nuo jų. Be to, kokie galėtų būti tokios apgavystės motyvai?
    Buvo sugalvota ir mažiau priimtinų prielaidų. Šiek tiek išsilavinę mokslininkai tyrinėjo figūrų atsiradimo vietas, ginčijosi ir net leido daugybę žurnalų, skirtų šiam klausimui. Ar šios figūros atsirado dėl keistų sūkurių, vadinamų „stulpiniais“, ar dėl dar keistesnių, vadinamų „žiediniais“? O kaip dėl kamuolinio žaibo? Japonų tyrinėtojai laboratorijoje ir mažais masteliais bandė stimuliuoti plazminės fizikos procesus, kurie, kaip jiems atrodė, skynėsi kelią tolimajame Viltšyre.
    Tačiau ypač tada, kai javų figūros tapo sudėtingesnės, bandymai paaiškinti meteorologijos ar elektros reiškiniais pasirodė dar netikresni. Pasidarė visiškai aišku, kad tai sukėlė NSO; tai buvo ateiviai, bendraujantys su mumis geometrine kalba. O galbūt tai velnias, arba jau seniai kenčianti Žemė, šitaip besiskundžianti niokojama žmogaus rankomis. „New Age“ turistai traukė būriais. Naktinius budėjimus rengė entuziastai, apsirūpinę garso magnetofonais ir infraraudonųjų spindulių regėjimo prietaisais. Spauda ir elektroninė žiniasklaida iš viso pasaulio sekė bebaimius „javų žinovus“. Bežadė publika susižavėjusi pirko bestselerius apie nežemiškus pasėlių išguldymus. Teisybė, nebuvo pastebėta nė viena lėkštė, nusileidžianti ant javų, ir nė viena geometrinė figūra nebuvo nufilmuota atsiradimo metu. Tačiau podirvio vandens ieškotojai paliudijo jų ateivišką kilmę, o ekstrasensai užmezgė kontaktą su už tai atsakingomis būtybėmis. Apskritimų viduje buvo užfiksuota „orgono“ energija.
    Klausimai buvo keliami ir parlamente. Karališkoji šeima išsikvietė ypatingąjį konsultantą lordą Solly Zuckermaną, buvusį vyriausiąjį gynybos ministerijos mokslinį patarėją. Buvo kalbama, jog čia

įsipainiojusios dvasios, Maltos tamplieriai bei kitos slaptos bendrijos. Spėliota įsikišus ir satanistus. Gynybos ministerija šį reikalą slėpė. Keletas nedailių ir netinkamoje vietoje esančių apskritimų buvo įvertinti kaip kariškių pastangos nukreipti visuomenę nuo teisingo kelio. Bulvarinei spaudai išaušo atmintinos dienos. Daily Mirror pasamdė ūkininką bei jo sūnų, kad šie padarytų penkis apskritimus, tikėdamiesi sugundyti savo varžovą, Daily Express, parengti apie tai reportažą. Daily Express nepatikėjo apgaule, bent jau šiuo atveju.
    „Javų žinovų“ organizacijos augo ir skaldėsi. Besivaržančios grupuotės viena kitai siuntinėdavo bauginančius eilėraštukus ir kaltindavo viena kitą kompetencijos stoka ar dar blogesniais dalykais. Javų „apskritimų“ skaičius išaugo į tūkstančius. Fenomenas išplito į Jungtines Valstijas, Kanadą, Bulgariją, Vengriją, Japoniją ir Nyderlandus. Piktogramos – ypač sudėtingesnės – vis dažniau buvo minimos ginčuose dėl ateivių apsilankymo. Buvo atrasta keistų sąsajų su Marso „veidu“. Vienas pažįstamas mokslininkas man parašė, kad šiose figūrose paslėpta be galo sudėtinga matematika ir kad tai gali būti tik aukštesnio intelekto veiklos rezultatas. Iš tikrųjų beveik visi besivaržantys „javų žinovai“ sutiko, kad vėlesnės figūros buvo per daug sudėtingos ir dailios, kad galėtų būti žmogaus intervencijos padarinys, o tuo labiau kokių nors netašytų ir neatsakingų pokštininkų darbas. Jau iš pirmo žvilgsnio matėsi nežemiškas protas…
    1991 m. Dougas Boweris (Baueris) ir Dave’as Chorley (Korlėjus), du vyrukai iš Sautemptono, paskelbė, jog tai jie 15 metų kūrė šias javų figūras. Šį pokštą jie sumanė vieną vakarą gurkšnodami porterį dažnai jų lankomoje smuklėje „The Percy Hobbes“. Reportažai apie NSO šiuos vyrukus prajuokino, ir jie pamanė, kad turėtų būti linksma pamėginti apmauti lengvatikius, įsitikinusius NSO

egzistavimu. Pradžioje jie išlygindavo kviečius sunkiu plieniniu strypu, kurį Boweris laikė kaip apsaugos priemonę prie galinių savo paveikslų rėminimo parduotuvės durų. Vėliau jie naudodavo storas lentas ir virves. Pirmieji bandymai tetruko keletą minučių. Tačiau būdami tiek užkietėję pokštininkai, tiek rimti menininkai, jie susidurdavo su vis didesnėmis kliūtimis. Palaipsniui jie pradėjo kurti vis daugiau pastangų reikalaujančias figūras.
    Pradžioje atrodė, jog niekas to nepastebi. Nepasirodė jokių žiniasklaidos reportažų. Jų meniškas formas ignoravo visa ufologų daugybė. Vyrukai jau buvo susiruošę apleisti javų apskritimus ir imtis kokio nors kito, didesnes emocijas sukeliančio pokšto.
    Tačiau staiga javų apskritimai „užsikabino“. Ufologai užkibo ant kabliuko. Boweris ir Chorley buvo be galo patenkinti, ypač kai mokslininkai ir kiti ėmė reikšti savo svarią nuomonę, jog tai jokiu būdu negali būti vien žmogaus proto kūrinys.
    Jiedu gerai suplanuodavo kiekvieną naktinę ekskursiją, kartais naudodamiesi pedantiškomis diagramomis, kurias nupiešdavo vandeniniais dažais. Jie atidžiai sekė savo aiškintojus. Kai vietinis

meteorologas nustatė tam tikrą sūkurį, nes visi javai buvo pakrypę žemyn apskritimu pagal laikrodžio rodyklę, jie sukūrė naują figūrą su išoriniu žiedu, sulygintu prieš laikrodžio rodyklę.
    Netrukus pietinėje Anglijoje ir kitose vietose pasirodė naujų figūrų. Atsirado pokštininkų kopijuotojų. Boweris ir Chorley javuose išpaišė atsakomąją žinutę: „MESNESAMEVIENI“. Net ir ją kai kas palaikė tikrų tikriausia nežemiška žinia (nors būtų buvę geriau parašyti: „JŪSNESATEVIENI“). Dougas ir Dave’as ėmė pasirašinėti savo meną dviem „D“ raidėmis; net ir tai buvo priskirta kažkokiam paslaptingam ateivių tikslui. Bowerio naktiniai dingimai sukėlė jo žmonos Ilenes įtarimus. Tik per didžiulius sunkumus (Ilene vieną naktį lydėjo Dave’ą ir Dougą, o kitą dieną prisijungė prie lengvatikių, besižavinčių jų rankų darbu) ji tapo įtikinta, jog Bowerio išnykimai tam tikra prasme nekalti.
    Galiausiai Boweris ir Chorley pavargo nuo vis sudėtingesnių išdaigų. Nors ir būdami puikios fizinės būklės, jie abu jau buvo per šešiasdešimt metų ir tapo šiek tiek per seni naktinėms diversinėms operacijoms laukuose, priklausiusiuose nežinomiems ir dažnai nesimpatingiems ūkininkams. Jiems galėjo įkyrėti šlovė ir sėkmė tų, kurie tiesiog fotografuodavo jų meną ir paskelbdavo, jog menininkai yra ateiviai. Be to, jie susirūpino, kad ilgiau uždelsus jais niekas nepatikės.
    Taigi jie prisipažino. Pademonstravo reporteriams, kaip kurdavo net ir pačias sudėtingiausias formas. Jūs galite pamanyti, kad daugiau niekada nebebuvo ginčijamasi, jog nepertraukiama apgavystė, besitęsianti daugelį metų, yra negalima ir kad mes daugiau niekada neišgirsime, jog neįmanoma, kad kas nors turėtų motyvą klaidinti lengvatikius tuo, kad ateiviai egzistuoja. Bet žiniasklaida šiam reikalui skyrė mažai dėmesio. „Javų žinovai“ ragino žurnalistus nepersidirbti; juk, galų gale, jie būtų iš daugelio atėmę malonumą įsivaizduoti nuostabiausius įvykius.
    Nuo to laiko kiti javų apskritimų apgavikai tęsė darbą, bet daugiausia nesistemingai ir be tokio įkvėpimo. Kaip visada, prisipažinimas dėl apgavystės buvo smarkiai nustelbtas ilgo pradinio susijaudinimo. Daugelis yra girdėję apie piktogramas javuose ir tariamą jų ryšį su NSO, tačiau iš jų

nieko neišpeši, kai paminimi Bowerio ir Chorley vardai ar net pati mintis, kad visa tai tebuvo apgavystė. Yra išleistas informatyvus žurnalisto Jimo Schnabelio viešai šią apgavystę demaskuojantis darbas (Round in Circles, 1994), iš kurio paimta didelė mano pasakojimo dalis. Schnabelis anksti prisidėjo prie „javų žinovų“ ir pabaigoje pats sukūrė keletą sėkmingų piktogramų. (Jis teikia pirmenybę volui, naudojamam sodo žolei sulyginti, o ne storai lentai. Schnabelis pastebėjo, kad javų trypimas kojomis taip pat duoda visiškai priimtinų rezultatų). Tačiau Schnabelio darbas, kurį vienas recenzentas pavadino „juokingiausia knyga, kokią tik teko skaityti per daugelį metų“, sulaukė tik kuklios sėkmės. Istorijas apie demonus „iškišti“ lengva, o pokštininkai yra nuobodūs ir laikomi blogo skonio.

Versta iš: Sagan C. The Demon-Haunted World. –New York, 1996

reklama

Carl Sagan ir Vertė Lina Andronovienė Šaltinis

Šioje istorijoje: Apskritimai javuose, Ateiviai, Figūros, nso, Boweris Chorley

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 818 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (361)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (278)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Moteriai ant nugaros išaugo auglys krūties dydžio...

46 metų Dubline gyvenanti moteris į ligoninę atvyko su įspūdingo dydžio augliu, kuris kabojo jai ant nugaros. Auglys buvo krūties dydžio. Moteris turėjo jį pastaruosius dešimt metų.

paranormal.lt
Šis natūralus kremas pašalina randus per mėnesį...

Išbandykite šį natūralų metodą ir jūs pastebėsite, kad jūsų randai išnyks per labai trumpą laiką. Randai nuo uždegimų, žaizdų ar operacijų gali sudarkyti kūną. Žinoma, tie randai, kurie yra nepastebimi nėra prasmės leisti. Tačia
paranormal.lt
Atsikratykite pažastų plaukelių per 2 minutes!...

Moterims, pažastų plaukeliai yra labai nemalonus ir erzinantis dalykas, todėl jos bando kiekvieną dieną atsikratyti jų.
paranormal.lt
Kokias naudingas maistines medžiagas įsisavina organizm...

Galime domėtis maisto produktais, jų sudėtimi, kokių naudingų medžiagų jie turi, bet ar žinome, kaip organizmas juos įsisavina?


//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Naujas būdas stabdyti vėžį. Fi...

Kas antras onkologinis ligonis Didžiojoje Britanijoje vartoja kokių nors maisto papildų. Šios šalies mokslininkai įrodė – natūralios medžiagos, esančios granatuose, brokoliniuose kopūstuose, dažinių ciberžolių šakniastiebiuose i
paranormal.lt
Paskubėkite! Šis straipsnis ša...

Nuostabi priemonė! Šis 100% natūralus gėrimas valo ir pašalina toksinus, chemines medžiagas ir riebalus iš mūsų arterijų, kurie gali mums pakenkti.

paranormal.lt
Natūralus antibiotikas naikina...

Būtinai išbandykite šį receptą! Naikina infekcijas jau po pirmo panaudojimo! Vietoj to, kad vartoti daug vaistų kovai su šlapimo takų infekcijomis, jūs galite panaudoti 100% natūralų namų receptą, kuris susideda iš natūraliai

paranormal.lt
Tyrimai patvirtina: tik 4 šauk...

Tikimės, kad šis straipsnis padės jums! Taip, tai tiesa - jums reikia tik 4 šaukštų šios priemonės, prevencijai ir vėžio gydymui. Skamba puikiai, ar ne? Profesorius Mermerskis teigia, kad ši priemonė yra naudinga ir veiksming

paranormal.lt
3 žolelių arbata valanti organ...

Šis straipsnis, žinoma, daugelį šokiruos. Jo nebūtina skaityti valgio metu ir po jo. Tačiau, jūs turėtumėte atidžiai perskaityti šią medžiagą, nes ji yra susijusi su tai dalykais, kurie yra labai svarbus mums visiems! Tai yra pa
paranormal.lt
Ekstrasensų mūšis 17 sezonas 1...

Paranormalių reiškinių realybės šou Ekstrasensų mūšis, naujas sezonas, kuris tradiciškai prasideda rudenį per TNT kanalą, pritraukiantis talentingus žmones iš visos šalies išbandyti savo aiškiaregių galimybes. Laidą toliau veda