Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Katastrofos » Peržiūrų: (692) Komentarų: (0) (03.09.2016 - 12:51)

Povandeninis laivas I-52. Auksas vis dar ten!

1944-ųjų metų kovo mėnesį japonų povandeninis laivas I-52 slapta išplaukė iš Japonijos. Povandeniniu laivu buvo gabenama beveik 300 tonų krovinio (į jį įėjo 2,8 tonos opiumo, 54 tonos kaučiuko ir 2 tonos aukso), pilna amunicija, juo plaukė 95 komandos nariai ir 14 inžinierių, kurie Vokietijoje turėjo susipažinti su naujausiomis ginklų gamybos technologijomis.

įkarštyje Vokietija vis labiau ėmė jausti kai kurių pramoninių žaliavų trūkumą, o 1943-iais metais padėtis tapo beveik kritine. Japonams kaip oras buvo reikalingi paskutiniai vokiečių specialistų darbai. Panaudojant krovininius povandeninius laivus pavyko suderinti transatlantinį barterį. Mainais į vokiečių naująsias technologijas japonai sąjungininkams tiekė žaliavas - pirmoje eilėje tai buvo kaučiukas ir metalai.

Povandeninis laivas I-52

Japonų povandeninio laivo laukė tolima kelionė. Nuo Japonijos pietų iki Singapūro, po to kelionė Indijos vandenynu. Aplenkęs Gerosios vilties kyšulį povandeninis laivas turėjo pasukti į šiaurę ir plaukti Atlanto vandenynu. Praplaukus Afriką iki galutinio taško liko visai netoli, galima sakyti - ranka paduoti.

I-52 komanda prieš išvykdama į savo pirmą ir paskutinį reisą į laivą pakrovė auksą, skirtą tuo metu Vokietijoje kuriamoms optinėms technologijoms. Beje, tarp povandeninio laivo keleivių buvo grupė japonų specialistų optikų, komandiruotų pasikeisti patyrimu su vokiečių kolegomis. Pakeliui I-52 sustojo Singapūre, kur pasikrovė kaučiuką, alavą ir kitus metalus.

O tuo tarpu sąjungininkai labai rimtai ruošėsi sutikti I-52. Nei japonai, nei vokiečiai netgi nepagalvojo, kad jų priešininkams jau seniai pavyko iššifruoti slaptus kodus, kurie buvo naudojami pokalbiams eteryje, kurie vienaip ar kitais buvo susiję su „barteriu". Kai povandeninis laivas I-52 išvyko į reisą, nei jo plaukimo maršrutas, nei krovinio turinys nebuvo paslaptimi sąjungininkų karinei vadovybei. Netrukus po to, kai japonai išplaukė iš savo uosto, iš Norfolko (Virdžinijos valstija) išplaukė operatyvinė taktinė grupė 22.2, kuriai vadovavo lėktuvnešis „Bogue“. Prieš pat išplaukiant į Lorjano uoste (Prancūzija) japonų povandeninio laivo laukė vokiečių povandeninis laivas, kuris turėjo japonams perduoti karinį krovinį. Vokiečiai savo sąjungininkams paruošė radarų įrengimus, vakuuminius prietaisus, rutulinius guolius ir, gali būti, titano oksidą, skirtą branduoliniams tyrimams.

Amerikiečiams apie šią slaptą operaciją buvo žinoma absoliučiai viskas iki pačių smulkiausių detalių. Japonijos pasiuntinys Berlyne Osima Hirošis buvo nusipelnęs Hitlerio pasitikėjimo ir žinojo jo planus. Japonijos pasiuntinybės darbuotojai radijo bangomis perdavinėjo informaciją į Užsienio reikalų ministeriją Tokijuje. Sąjungininkų žvalgybai pavyko perimti šiuos šifruotus pranešimus. Specialiosioms tarnyboms pavyko iššifruoti priešininko naudojamus kodus, todėl vyriausia karinė vadovybė Vašingtone iš anksto žinojo apie Atlanto vandenyne numatytą slaptą japonų ir vokiečių povandeninių laivų susitikimą.

Povandeninis laivas I-52

I-52, kaip ir kiti šios klasės povandeniniai laivai, buvo sukurtas išskirtinai kaip transporto povandeninis laivas. Šie laivai tiesiogine prasme tapo jungiamąja grandimi tarp Ašies šalių, kuria šios šalys intensyviai keitėsi strategine medžiaga ir naujausiomis technologijomis. Karo jūrą vadas gavo trumpą įsakymą: perimti ir sunaikinti I-52. Kadangi japonai I-52 operaciją vadino kodiniu pavadinimu „Tekanti saulė", sąjungininkai per daug nesuko galvos ir savąją operaciją pavadino „Tekančios saulės“ medžiokle".

Japonų ir vokiečių povandeninių laivų susitikimo vieta buvo numatyta toli nuo kranto, kad jų negalėtų pasiekti priešininkų lėktuvai. Tačiau amerikiečiai atsargoje turėjo taip vadinamą „baby flat-top“ - transporto laivą su pakilimo ir nusileidimo taku ant denio. Tokių nedidelių lėktuvnešių dėka amerikiečių karinė aviacija galėjo atakuoti priešo laivus, esančius toli atviroje jūroje.

Naktį iš 1944 m. birželio 22 i 23-ią vokiečių povandeninis laivas U-530 iškilo į paviršių sutartoje vietoje. Netrukus pasirodė japonų povandeninis laivas. Trys vokiečių jūreiviai valtimi nuplaukė iki I-52, perdavė japonams radarą ir grįžo atgal. Po to vokiečių povandeninis laivas iš karto ėmė grimzti gilyn. Iki šiol nėra žinoma, kodėl japonai nepasekė vokiečių kolegomis - didžiulis japonų povandeninis laivas plūduriavo ramaus vandenyno paviršiuje. Tai buvo lemtinga klaida.

Amerikiečių „baby flat-top“ į šį Atlanto rajoną atplaukė prieš porą dienų ir laukė savo aukos. Virš povandeninių laivų susitikimo vietos patruliavo 4 lėktuvai, kurie radarais užfiksavo I-52 ir paleido apšviečiančias raketas su parašiutais bei plūdurą su hidrolokatoriumi. Japonai bandė išvengti persekiojimo, tačiau plaukiojantis sonaras fiksavo povandeninio laivo sraigto keliamą triukšmą ir radijo signalus perdavinėjo į lėktuvus. Pilotas, orientuodamasis pagal šiuos signalus, paleido torpedą, kuri pataikė tiesiai į taikinį. Naujoji technika amerikiečių neapvylė. Kitą dieną vandens paviršiuje atsiradusi naftos dėmė rodė povandeninio laivo žuvimo vietą. Amerikiečių žvejai iš vandens ištraukė apie 1350 kg kaučiuko.

1990-ais metais, kai daugelis karo laikų slaptų dokumentų buvo išslaptinta, tūlas Polas Taidvelas Vašingtone archyve aptiko Antrojo pasaulinio karo dokumentus apie povandeninį laivą I-52: žvalgybos pranešimus, išrašus iš laivų žurnalų ir perimtų radijo pranešimų iššifruoti tekstai.

Taidvelas atkreipė dėmesį į žvalgybos karininko pranešimą, iš kurio sužinojo, kad į japonų povandeninį laivą buvo pakrautos dvi tonos aukso.

1995-ųjų metų balandžio mėnesį Taidvelas povandeninio laivo paieškoms išsinuomojo rusų tyrimo laivą. Laivo radarais buvo „apčiupinėtas" didelis plotas 5 km gylyje. Pirmieji rezultatai „aukso ieškotojams" nežadėjo nieko gero: ten nebuvo nieko panašaus į laivo liekanas. Tačiau kompiuterinė analizė parodė, kad I-52 guli 16 km atstumu nuo paieškos rajono. Taidvelas liepė apieškoti dugną šioje vietoje, vaizdo kameros iš neperregimos tamsos išplėšė didžiulio povandeninio laivo laivagalio dalį. Pagal laivagalio konstrukciją specialistai nustatė, kad tai yra pirmosios klasės japonų povandeninis laivas. Taidvelas, nudžiugintas šios sėkmės, ėmė ruoštis vertingojo krovinio iškėlimui.

Povandeninis laivas I-52 Šiai sudėtingai operacijai atlikti reikėjo gauti rusų mokslinį tyrimo laivą „Akademikas Mstislavas Keldyšas“. Tai unikalus laivas, turintis įrangą darbui dideliame gylyje ir didelio gabarito krovinių iškėlimui. Beje šis laivas labai sėkmingai dirbo „Titaniko" žūties vietoje. Išsinuomoti „Akademiką Keldyšą" - brangus malonumas, investuotojų paieška užtruko tris metus.

1998 m. lapkričio 8 d. mokslinis tyrimo laivas „Akademikas Mstislavas Keldyšas" su dviem gilavandeniais aparatais „Mir-1" ir „Mir-2" išplaukė iš Kanarų salose esančio La Palmo uosto. Šių aparatų įranga neleido ištirti povandeninį laivą iš vidaus, tačiau Taidvelas manė, kad aukso lydiniai guli dugne aplink sprogimų sudraskytą povandeninį laivą.

„Akademikas Keldyšas" pasiekė reikiamą Atlanto vandenyno vietą už 2400 km nuo Afrikos pakrantės. Į 5 km gylį nedelsiant buvo nuleisti abu gilavandeniai aparatai „Mir". Praėjus 4-ioms valandoms nuo panėrimo pradžios Taidvelas su pagalbininkais monitoriaus ekranuose pamatė dugne keistai sukritusias dideles metalines nuolaužas ir dėžes. Povandeninio laivo I-52 laivo žurnale buvo rašoma apie 146 aukso lydinius metalinėse dėžėse.

Priekinę laivo dalį suniokojo sprogimas, už bokštelio buvo matyti didžiulė pramušta skylė, tačiau atviras įėjimo liukas neturėjo jokių matomų pažeidimų. Laivagalis išliko sveikas ir jis netgi nebuvo padengtas dugno nuosėdomis. Pagal šį laivagalį buvo identifikuota, kad tai iš tiesų yra povandeninis laivas I-52.

Panaudojus robotus-manipuliatorius dėžės buvo iškeltos į paviršių. Taidvelo apsauginiai radinius nugabeno jam tiesiai į butą. Jis pats atidarė dėžes ir vėliau pasakė, kad visose dėžėse buvo opiumas, tačiau dauguma ekspedicijos narių nepatikėjo savo bosu. Taidvelo žmonės atvirai niurzgėjo, tačiau darbų nemetė ir sąžiningai ištyrė didelį dugno plotą aplink povandeninį laivą. Visi norėjo surasti aukso lydinius, tačiau jų vietoje į vandens paviršių būdavo iškeliamas alavas. Kiekvienas povandeninio aparato „Mir" nusileidimas į dugną investuotojams atsiėjo 25 tūkstančius dolerių, jie jau ėmė prarasti kantrybę.

Pagaliau Taidvelo komandą pasiekė metalo lydinių sluoksnį po povandeninio laivo dugnu. Lydiniai iškrito iš krovinių skyriaus, įrengto išorinėje korpuso pusėje, taip siekiant sutaupyti vietos povandeninio laivo viduje. Po vandeniu šie metaliniai luitai atrodė daug žadančiai: jie viliojančiai žybsėjo matiniu blizgesiu... Tačiau pasirodė, kad tai yra alavas. Iš didelės gelmės kelti alavo lydinius nebuvo prasmės, nes išlaidos nebūtų atsipirkusios.

Patekti į povandeninio laivo I-52 vidų nebuvo jokių galimybių. Ekspedicija baigėsi visiška nesėkme, jos dalyviams atnešė tik nusivylimą ir skolas.

Tačiau „aukso ieškotojas" nenurimsta. Jis supranta, kad aukso lydinių medžioklė dar nėra baigta. Polas Taidvelas yra įsitikinęs, kad dvi tonos aukso tamsioje vandenyno gelmėje laukia savo meto, kai bus iškeltos į paviršių.

reklama

Žurnalas "Mįslės ir faktai" №8 2016

Šioje istorijoje: povandeninis laivas, I-52, taidvela, Japonija, auksas, jūrų katastrofos

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 692 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (373)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (288)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Žmonės pataria: nuo venų išsiplėtimo iki sąnarių skausm...

Mano mama su dideliu vargu tevaikščiojo po kambarį – taip skaudėjo kelių sąnariai. Vasarnamio kaimynė davė jai tokį receptą: į pusę litro mineralinio vandens įpilti 2 valgomuosius šaukštus druskos (geriau jūros) ir 1 va

paranormal.lt
Soda ir medus naujas bandymas prieš vėžį...

Tiesa, vėžio ląstelės veši cukruje, bet šis derinys veikia, kaip "Trojos arklys". Šiame mišinyje cukrus tarnauja taikiniu vėžio ląstelėms, o soda jas sunaikina. Šarmingumas arba naikina mikrobus vėžio viduje paveikt

paranormal.lt
Išvalykite storą žarną greitai su šiomis 8 priemonėmis!...

Yra keletas būdų, kaip išvalyti storąja žarną. Jūsų storojoje žarnoje toksinų gali būti kilogramai. Štai, kaip ją reikia išvalyti!

paranormal.lt
Dantų balinimas! Tik 2 natūralūs ingredientai (video)...

Ši video pamoka parodys, kaip balinti dantis. Žemiau vaizdo pamoka apie tai, kaip balinti dantis vos per tris minutes, naudojant tik natūralius produktus. Jums reikės tik dviejų sudedamųjų dalių: sodos ir citrinų sulčių. Dantų

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Neįtikėtini faktai: keisčiausi...

Kiekvieno žmogaus gyvenime kartais nutinka tokie keisti sutapimai, kad nenorom kyla klausimas – ar tai iš tiesų atsitiktinumai? Arba koks nematomas scenaristas žaismingai valdo mūsų likimus?
paranormal.lt
Stebuklingas Gvadelupės Mergel...

Kiekvienais metais į Meksiką atvyksta milijonai žmonių, turėdami vieną tiksią – apsilankyti šiauriniame sostinės priemiestyje esančioje bažnyčioje ir savo akimis pamatyti Gvadelupės Mergelės Marijos, kuri laikoma abiejų

paranormal.lt
Ktonų civilizacija po žeme...

Neseniai Kinijos žiniasklaida paskelbė įdomią istoriją. 2003 metų vasario 28 dieną privačioje anglių kasybos šachtoje greta Czisi miesto įvyko avarija. Griūtis užvertė keturiolika ten dirbančių šachtininkų. Gelbėtojai atkasė dvy
paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Kokiais ginklais kariavo senie...

Senajame indų epe „Mahabharata“, parašytame sanskrito kalba ir sudarytame iš 18 knygų, yra daugiau nei 200 tūkstančių eilėraščių, turinčių duomenų apie Senovės Indijos religiją, pasaulėžiūrą, papročius, istoriją, taip pat legend
paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Visiškas ir greitas organizmo ...

Ciberžolė pagrindinis ingredientas šio recepto. Ciberžolė yra žinoma dėl jos veiklios medžiagos kurkumino, kuris turi daugiau nei 150 teigiamų terapinių veiksnių, įskaitant antioksidantines, priešuždegimines ir priešvėžines s

paranormal.lt
Šis receptas lengvai išvalys p...

Jei norite apsaugoti savo bronchus ir plaučius, tada šis receptas yra tai, ko jums reikia. Lengviau išvengti šių ligų nei jas gydyti. Daugelis mokslininkų teigia, kad šis receptas vėžio profilaktikai yra taip pat naudingas.
paranormal.lt
Egzemos gydymas! 5 geriausi ir...

Obuolių actas buvo naudojamas šimtmečius, gydymui nuo visų ligų. Įrodyta, kad obuolių actas žmogaus organizmui turi teigiamą poveikį. Tarp jų: cukraus kiekio kraujyje sumažinimas, pagerina net diabeto simptomus. Dažniausiai o

paranormal.lt
Vandenilio peroksidas vaistas ...

Dėmesio: Food Grade Vandenilio Peroksidas nėra maistas ar maisto papildas. Autoriai, tyrėjai bei kai kurie Hab. Mokslo Daktarai yra atlikę ypač daug tyrimų ir analizių, kurių metu pastebėjo, kad naudojant skiestą vandenilio p

paranormal.lt
Paskubėkite! Šis straipsnis ša...

Nuostabi priemonė! Šis 100% natūralus gėrimas valo ir pašalina toksinus, chemines medžiagas ir riebalus iš mūsų arterijų, kurie gali mums pakenkti.