Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Istorijos paslaptys » Peržiūrų: (499) Komentarų: (0) (13.07.2016 - 19:46)

Tamplieriai, kalaviją pakeitę žodžiu

Naujoji vokiečių tamplierių, oficialiai - Jeruzalės šventyklos Aukščiausiojo riterio ordinų brolijos, istorija prasidėjo po to, kai 1314 m. kovo 18 d. lauže buvo sudegintas Žakas de Molė, 23-iasis ir paskutinis didysis tamplierių ordino magistras.

 

Nurodyta data laikoma galutiniu tamplierių ordino sunaikinimu, kurį inicijavo Prancūzijos karalius Pilypas IV ir popiežius Klemensas V. Iš esmės, taip viskas ir yra, išskyrus ordino vokiškąją atšaką, prie kurios 1314-ųjų metų pavasarį dabartinio Berlyno apylinkėse Tempelhofo („Šventyklos kiemas") vietovėje prisijungė persekiojami broliai iš kitų šalių. Ir nuo tada prasideda paslaptys. Pavyzdžiui, kodėl XIV amžiuje jungtinis popiežiaus ir prancūzų baudžiamasis būrys, pasiustas sunaikinti pavojingų ramybės drumstėjų, buvo be pasigailėjimo sumuštas susivienijusių Vokietijos krikščionių riterių, kurie taip apgynė „eretikus" tamplierius? Tolimesni amžiai taip pat pilni paslapčių. Pabandykime išsiaiškinti, kokie tai buvo įvykiai, apie kuriuos dokumentiniai liudijimai saugomi dabartinio Vokietijos tamplierių ordino (OSMTH) archyve, įkurtame brolijos rezidencijoje Kelne.

Tamplieriai

„Šinono sąrašo" nuotykiai

2001-ais metais istorijoje vėl buvo pradėta remtis sensacingu dokumentu, kuris nuo Žako de Molės žūties momento buvo laikomas dingusiu. Kalbama apie taip vadinamą „Šinono sąrašą" - manuskriptą iš slapto Vatikano archyvo, liudijantį apie tai, kad medžiaga tamplierių byloje buvo suklastota Prancūzijos karaliaus Pilypo IV Gražiojo įsakymu ir jam naudinga linkme.

Minėtasis dokumentas po mirties reabilituoja tamplierius, kuriuos apšmeižė savanaudžiai karaliaus pakalikai, kurie su savo valdovu pasigviešė tamplierių brangenybių. Jis išsklaido mitą apie tariamai tamplierių padarytas šventvagystes ir dabar su juo gali susipažinti kiekvienas norintis. Tiesa, tai bus brangus malonumas, nes dokumentas, leidus Vatikanui, išspausdintas 799-ių egzempliorių tiražu, o kiekvieno egzemplioriaus kaina... 5900 eurų.

Kad ir kaip ten buvo, naujoji vokiškosios tamplierių šakos istorija prasideda būtent nuo „Šinono sąrašą". Žako de Molės žūties išvakarėse vokiečių broliams pavyko pagrobti šį dokumentą, liudijantį apie tai, kad specialioji popiežiaus komisija atšaukė prieš juos iškeltus kaltinimus erezija, ir slapta jį išgabenti į vokiečių žemes. O tiksliau -į dabartinių Berlyno ir Brandenburgo apylinkes, kuriose dar nuo 1234-ųjų metų egzistavo tamplierių forpostas, įkurtas riterių Tehemo ir Germanuso. Vokiečių tamplieriai su prie jų prisišliejusiais persekiojamais broliais iš kitų šalių įsikūrė Tempelhofe, savo rankose turėdami sensacingą daiktinį įrodymą, kad, siekiant pasisavinti legendinius tamplierių ordino turtus Prancūzijos karaliaus naudai, ordinas buvo šaltakraujiškai ir niekšingai apšmeižtas, apkaltintas šventvagystėmis, satanizmu ir erezija.

Paskutinis mirtinas mūšis

Kyla labai logiškas klausimas, kodėl tuometinė brolija nepaviešino „Šinono sąrašo"? Atsakymas labai paprastas: tuo metu nebuvo tinkamų techninių priemonių, nes didysis Johanas Gutenbergas savo pirmąją spaustuvę įkūrė tik 1450-ais metais. Iš kitos pusės, vokiečiai, pagrobę „Šinono sąrašą" (jie patys dokumentą sugrąžino Vatikanui 1845-ais metais, valdant popiežiui Grigaliui XVI), tuo metu padarė viską, kas buvo jų jėgoms. Vokietijos valdžia - tiek pasaulietinė, tiek dvasinė - buvo supažindinta su manuskriptu, išteisinančiu tamplierius. Maža to, vėliau specialios raitų pasiuntinių grupės buvo pasiųstos į Ispaniją, Portugaliją, Škotiją, Kiprą, ilgame kelyje atidžiai saugojusios „sąrašą". Tai dar viena teorijos paslaptis, kuri tiesiog mūsų akyse nustoja būti tokia, ir atsakymas į klausimą, kodėl tamplieriai buvo nuteisti tik Prancūzijoje, o kitose šalyse - išteisinti.

Viso to rezultatas, kad didelis baudžiamasis būrys, kurį į Vokietiją pasiuntė Pilypas IV, likus nedaug laiko iki savo mirties (1314 m. lapkričio 29 d.), buvo sutriuškintas vokiečių tamplierių „eretikų" ir prie jų prisijungusių brolių iš kitų ordinų, tiksliai žinojusių, kad jie palaiko ne Kristaus mokymo išdavikus.

Tai buvo, galima taip teigti, paskutinis mirtinas tamplierių mūšis, kuriame kovojo su savo persekiotojais. Netrukus prancūzų „kovotojams prieš ereziją" mūšiai su brolija tapo nebeaktualūs. Jiems daugybę problemų sukėlė jų pačių valdovai, kurie vienas po kito, kaip ir buvo skelbta Žako de Molės prakeiksme, paliko šį pasaulį. Ir tai truko ne vieną dešimtmetį.

Tamplieriai

Tiesa apie tamplierius ir prancūzų "pasakos"

Yra žmonių, kurie teigia, kad tamplieriai - tai tie patys masonai (ir, kaip mėgsta pridurti „žinovai" - „škotiškų apeigų"). Tačiau, norint tapti tamplieriumi reikia pereiti į katalikybę arba protestantizmą. O iš viso - ką Šiandien reiškia tapti tamplieriumi? Juk ordinas, kaip žinoma, buvo sunaikintas dar XIV amžiuje...

Visi šie neteisingi teiginiai turi prancūziškas šaknis. Iki pat XVIII amžiaus buvo jaučiama nematoma priešprieša tarp Vokietijos žemėse suradusių prieglaudą tamplierių ir Prancūzijos sosto (šiek tik mažiau - Vatikano). Tai ir yra „patikimų" žinių apie tamplierius prancūziškų šaknų priežastys.

Tačiau egzistuoja paprasti faktai, paneigiantys mitus apie „nusigręžusių nuo katalikybės ar tai masonų, ar tai eretikų sunaikinimą". 1825-ais metais „sutriuškinti" tamplieriai - ko gero, atgimę iš pelenų tarsi feniksas - oficialiai atsiskyrė nuo masonų. Dokumentas, patvirtinantis šį faktą, kuriame yra žodžiai apie tai, kad „negalima vienu metu tarnauti dviem ponams", ir šiandien yra saugomi Vokietijos  brolijos archyvuose Kelne.

1841 m. vasario 11 d. tamplieriai Paryžiuje priėmė svarbų sprendimą, inicijuotą Didžiojo Vokietijos priorato. Sprendime buvo skelbiama, kad tamplieriumi gali tapti bet kuris krikščionis - protestantas, katalikas ar pravoslavas. 1845-ais metais popiežius Grigalius XVI galutinai išteisino ordiną, tiesa, nepaminėdamas Romos katalikų bažnyčiai labai nemalonaus „Šinono sąrašo", ir pakvietė tamplierius tapti pavaldžiais Vatikanui. Vokiškojo OHiino atšaka atsisakė šio pasiūlymo, nes pripažinti Romos katalikų bažnyčios viršenybę reikštų išduoti vieningos krikščioniškosios brolijos principą, kuris pagal meilę Visagaliui neskirstė krikščionių į katalikus, protestantus ir kt. Tiesa, atsidėkojant už sprendimą, kuris iš Grigaliaus XVI pareikalavo didžiulės dvasinės stiprybės, Vokietijos Didžiojo priorato atstovai į Vatikaną sugražino „Šinono sąrašą".

Tamplieriai Svarbu pažymėti tai, kad jau XX amžiuje Vokietijos tamplierių nepriklausomybė tiek nuo pasaulietinės, tiek nuo dvasinės valdžios, suvaidino jų likime lemtingą vaidmenį. Nepriklausomybė išprovokavo ne tik realų sutriuškinimą, t.y. masinį brolijos narių sunaikinimą, bet ir pakeitė patį ordiną ir jo principus. Vokiečių tamplierius, Žako de Molės pasekėjus pakeitė „nauji broliai".

„Naujieji Tamplieriai" pagal nacistus

Per daugelį amžių, praėjusių nuo ordino atgimimo Vokietijos žemėse, tamplieriai nuosekliai keitė „kalavijo jėgą į žodžio jėgą". Šis principas lieka šiandieninės brolijos, kuri, galima teigti, pakartotinai atsikūrė po nacizmo sutriuškinimo, veiklos kertiniu akmeniu. O štai XX amžiaus pradžioje tamplierių žodžiai, raginantys siekti pasaulinės žmonių brolijos, nežiūrint nei į išpažįstamą religiją, nei į odos spalvą, skleisti užuojautą, iškelti taiką aukščiau už karą prieštaravo visiems globalių militarizmo jėgų „kanonams", kurios jau buvo numačiusios Pirmąjį pasaulinį karą, o vėliau - ir Antrąjį pasaulinį karą.

Kaip šių idėjų priešpriešos rezultatas fiurerio tėvynėje Austrijoje susikūrė „Naujųjų tamplierių ordinas", kuriam vadovavo Jorgas Lancas fon Libenfelsas. Būtent „naujųjų tamplierių" žmonijos nekentimo, rasizmo idėjos, iškeltos talentingo sukčiaus ir apsišaukėlio fon Libenfelso (o iš tikrųjų buvusio vienuolio Adolfo Jozefo Lanco), visiškai prieštarauja tikrojo ordino dvasiai, buvo išvystytos po SS „apsaugos būrių" sukūrimo ir Adolfo Hitlerio atėjimo į valdžią. Šios idėjos sudarė „juodųjų riterių", kuriems vadovavo Henrikas Himleris, pasaulėžiūros pagrindą. Be abejo, nacių „Bolivaras negalėjo nešti dviejų". Todėl tamplieriai, ištikimi Kristaus mokymui, masiškai buvo metami į koncentracijos stovyklas ir teisiami, apkaltinus tėvynės išdavimu. Kaip dabar būtų sakoma, fantastinis Lanco-Himlerio-Hitlerio „tamplierių" mokymas tavo vieninteliu, oficialiai pripažintu Trečiajame reiche.

Tik po pergalės prieš fašizmą nedaugelis mirties stovyklose išgyvenusių tikrųjų tamplierių atkūrė Vokietijos broliją tokiu pavidalu, kokiu egzistuoja ir šiandien. Padėti pabėgėliams ir potvynių aukoms, badaujantiems sausros nualintose šalyse, humanizmo idėjų skelbimas, tarp jų ir „dvasinio karo prieš karo kurstytojus" - tai tik keletas šios dienos Vokietijos tamplierių veiklos misijų. Ir šie tamplieriai neturi nieko bendro su SS „juodaisiais riteriais", nei su Deno Brauno romanų herojais.

reklama

Žurnalas "Mįslės ir faktai"

Šioje istorijoje: brolija, tamplierių ordinas, tamplieriai

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 499 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (368)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (282)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Kaip atstatyti pažeistus inkstus, naudojant tik 1 arbat...

Inkstai - gyvybiškai svarbus organas mūsų kūne. Pagrindinė jo funkcija yra užtikrinti hormonų ir fermentų veiklą, kad suskaidyti maistą ir paversti jį cheminėmis medžiagomis, kurią galėtume naudoti, kaip energiją.

paranormal.lt
Arbatų nauda tavo sveikatai...

Arbatą rekomenduojama gerti ištisus metus. Kadangi šio gėrimo paruošimo būdai – įvairūs, ir skirtingai ruošta arbata pasižymi skirtingomis ypatybėmis ir poveikiu organizmui. Vėlyvą rudenį ir artėjančią žiemą vertėtų rinktis šild
paranormal.lt
Sumaišykite šiuos ingredientus ir pamiršite apie vėžį i...

Šiame straipsnyje, pasidalinsime dar vienu metodu, kuris padės išvengti ir kai kuriais atvejais net išgydyti vėžį. Šis stiprus derinys iš 3 maistinių medžiagų, sukurtas Caroline Anderson. Tačiau, straipsnio autoriai nusprendė da
paranormal.lt
Šampūnas nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo...

Eteriniai aliejai tapo gana įprastas dalykas, šiais laikais. Jie gali pilnai realizuoti savo potencialą pastaraisiais metais. Jie naudojami įvairiais būdais ir įvairioms reikmėms - pavyzdžiui, daugelis žmonių juos naudoja gam


//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Vandenilio peroksidas vaistas ...

Dėmesio: Food Grade Vandenilio Peroksidas nėra maistas ar maisto papildas. Autoriai, tyrėjai bei kai kurie Hab. Mokslo Daktarai yra atlikę ypač daug tyrimų ir analizių, kurių metu pastebėjo, kad naudojant skiestą vandenilio p

paranormal.lt
Paskubėkite! Šis straipsnis ša...

Nuostabi priemonė! Šis 100% natūralus gėrimas valo ir pašalina toksinus, chemines medžiagas ir riebalus iš mūsų arterijų, kurie gali mums pakenkti.

paranormal.lt
Natūralus antibiotikas naikina...

Būtinai išbandykite šį receptą! Naikina infekcijas jau po pirmo panaudojimo! Vietoj to, kad vartoti daug vaistų kovai su šlapimo takų infekcijomis, jūs galite panaudoti 100% natūralų namų receptą, kuris susideda iš natūraliai

paranormal.lt
Tyrimai patvirtina: tik 4 šauk...

Tikimės, kad šis straipsnis padės jums! Taip, tai tiesa - jums reikia tik 4 šaukštų šios priemonės, prevencijai ir vėžio gydymui. Skamba puikiai, ar ne? Profesorius Mermerskis teigia, kad ši priemonė yra naudinga ir veiksming

paranormal.lt
3 žolelių arbata valanti organ...

Šis straipsnis, žinoma, daugelį šokiruos. Jo nebūtina skaityti valgio metu ir po jo. Tačiau, jūs turėtumėte atidžiai perskaityti šią medžiagą, nes ji yra susijusi su tai dalykais, kurie yra labai svarbus mums visiems! Tai yra pa