Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Karo paslaptys ir Trečias Reichas » Peržiūrų: (468) Komentarų: (0) (27.09.2015 - 10:08)

Kaip naciai ir sovietai Europą dalinosi

Nuo Lietuvos likimą nulėmusio slapto Molotovo-Ribbentropo pakto pasirašymo prabėgo 76 metai. Leidykos „Alma Littera“ išleistoje Rogerio Moorhouse knygoje „Velniška sąjunga“ išsamiai pateikiamos šio pakto pasirašymo aplinkybės ir detalės, su kuriomis istorijos mėgėjai susipažins pirmą kartą.
 
Vos prieš mėnesį, 1939 m. rugpjūčio 23 d., tuoj po vidurdienio danguje išniro du Focke-Wulf Condor lėktuvai ir ėmė leistis Maskvos Chodynkos aerodrome. Spindintys, šiuolaikiški keturių variklių orlaiviai pradėjo kelionę pavakary, nakčiai buvo nusileidę rytiniame Vokietijos mieste Karaliaučiuje, o vėliau
pasuko link SSRS sostinės. Kiekviename iš jų buvo apie dvidešimt pareigūnų – patarėjų, vertėjų, diplomatų ir fotografų. Delegacijai vadovavo Vokietijos užsienio reikalų ministras Joachimas von Ribbentropas.
 
Kol lėktuvai suko ratus ruošdamiesi leistis, keleiviai leido laiką taip, kaip buvo įpratę. Skrydis iš Karaliaučiaus truko penkias valandas, ir daugelis jų buvo sunerimę. Pasipūtęs, pompastiškasis Ribbentropas praleido neramią naktį jaudindamasis dėl jam patikėtos užduoties, gilindamasis į oficialius dokumentus ir daug ką užsirašinėdamas. Kiti buvo kiek labiau atsipalaidavę. Pavyzdžiui, Hitlerio fotografas Heinrichas Hoffmannas miegojo po praeitos nakties šėlionių. Išgarsėjęs kaip stikliuko mėgėjas ir plevėsa jis gavo Reicho girtuoklio (Reichssäufer) pravardę, tad tarsi norėdamas ją pateisinti buvo sugalvojęs pasinaudoti nakvyne Karaliaučiaus viešbutyje ir linksmai pratęsti vakarą artimiausiame bare. Pažadintas prieš pat nusileidimą jis buvo patenkintas, kad visą skrydį „pramiegojo kaip kūdikis“.
Daugelis keleivių žvilgčiojo į aerodromą ir apačioje plytintį miestą. Visiems jiems skrydis buvo nauja patirtis, vaizdas iš aukštai tuo pat metu ir jaudino, ir gąsdino. O ir pati Maskva jiems dvelkė egzotika. Tai buvo ne tik SSRS sostinė, geografiškai nutolusi nuo daugelio jiems pažįstamų vietų, tai buvo proletariato revoliucijos būstinė, susijusi su grėsmingomis politinėmis reikšmėmis – pasaulinio komunizmo šaltinis. Vienas delegacijos narys vėliau prisiminė: „Jautėmės dviprasmiškai: likimas atvedė mus į Maskvą, su kuria mes anksčiau taip aršiai kovėmės kaip su europietiškos kultūros prieše.“
 
Kai abu orlaiviai nusileido, tapo aišku, kad delegacijos laukia įspūdingas sutikimas: tiek pats aerodromas, tiek dviejų aukštų terminalo pastatas buvo papuošti Vokietijos ir SSRS vėliavomis, svastikos mirgėjo greta pjautuvo ir kūjo – toks reginys, pasak Heinricho Hoffmanno, prieš kelias dienas atrodė neįmanomas.
 
Akivaizdu, kad sovietų valdininkams tai irgi atrodė neįtikėtina, ir jiems buvo gan sunku rasti šiam tikslui išties daug vėliavų su svastika: jos galop buvo rekvizuotos iš vietinės kino studijos, kur būdavo naudojamos kuriant antinacistinės propagandos filmus.
 
Ribbentropui lipant lėktuvo trapu karinis orkestras pirmiausia užgrojo „Deutschland, Deutschland über alles“, paskui „Internacionalą“. Vėliau buvo pažindinamasi spaudžiant rankas ir maloniai šypsantis, įsitraukė ir pasitinkanti sovietų delegacija, ir svečiai vokiečiai. Nedaug kas iš ten dalyvavusių vokiečių sutikimą prisiminė be jokio cinizmo. Johnnie von Herwarth’as, žemesnio rango Vokietijos ambasados Maskvoje diplomatas, stovėjo su kolega stebėdamas gestapo karininkus, spaudžiančius rankas kolegoms iš sovietų slaptųjų tarnybų – NKVD.

„Jie akivaizdžiai patenkinti galėdami pagaliau pradėti bendradarbiauti, – pasakė jo kolega ir pridūrė: – Tačiau pasisaugok! Bus tikra nelaimė, kai jie pradės keistis bylomis.“ Hitlerio vyriausiasis vertėjas Paulis Schmidtas pralinksmėjo pamatęs, kad juos pasitinka SSRS užsienio reikalų ministro pavaduotojas Vladimiras Potiomkinas. Išsilavinęs Schmidtas prisiminė, kad ano bendrapavardis iš XVIII a. Potiomkinas, vienas iš Jekaterinos II regionų gubernatorių, Kryme surentė netikras gyvenvietes, kad padarytų įspūdį atvykusiai imperatorei, – jos buvo vadinamos „Potiomkino kaimais“. Taigi Schmidtui Potiomkino pavardė buvo tiesiog simboliška, apibūdinanti visą nerealią sceną. Pilotas Hansas Bauras nebuvo toks ciniškas. Stebėdamas, kaip Ribbentropas žengia pro garbės sargybą, sudarytą iš elitinių SSRS karo aviacijos eskadrilių lakūnų, jis buvo tiesiog priblokštas vaizdo, kaip Vokietijos užsienio reikalų ministras sparčiai praeina pro rikiuotę nacistiniu papročiu ištiesęs ranką. Jis tarė sau: „Dieve mano, stebuklai niekada nesibaigs!“

Abi pusės labai stebėjosi. Šiaip ar taip, nacistai ir sovietai didžiąją dalį praeito dešimtmečio praleido įžeidinėdami vieni kitus. Dar būdamas opozicinis politikas 3 dešimtmečio pabaigoje Hitleris susikrovė politinį kapitalą vaizduodamas komunistus ir SSRS kaip piktavališkas, svetimas jėgas, keliančias grėsmę vokiečių tautai ir jos gyvenimo būdui. Jis nuolat plūdo Maskvą minėdamas Kremliaus „žydiškuosius tironus“ ir „kraugerius“, bolševizmą vadindamas „gėdingu nusikaltimu žmogiškumui“ ir „pragarišku išsigimimu“.
 
1933 m. atėjęs į valdžią, Hitleris tik šiek tiek sušvelnino savo antisovietinę retoriką. Laikui bėgant buvo sukurta nuolatinio priešiškumo atmosfera ir beveik niekada nepraleista galimybių šiurkščiai keikti Maskvą ir jos agentus bei šlovinti nacistinę Vokietiją, kovojančią priešakinėse mūšio su komunizmu linijose. Hitlerio programinė kalba nacių partijos kongrese Niurnberge 1937 m. rugsėjį buvo turbūt tipiška. Tada jis griežtai pabrėžė civilizuotų tautų bendrijos svarbą – tai „didžioji Europos tautų šeima“, kurioje „buvo dalijamasi modeliais, pavyzdžiais ir pamokomis <...>, malonumais ir daugeliu grožio pavidalų“, joje „mes turime galimybę atsidėti gėriui, o ne neapykantai“. Visam tam jis priešino „bolševikinio maro“ įvaizdį – tai esąs „visiškai svetimas elementas, kuris niekuo nepraturtina mūsų ekonomikos ir kultūros, tik sėja sumaištį“. Hitleris, žinoma, buvo oportunistinis politikas, tačiau antikomunizmas buvo vienas kertinių jo principų.
 
Sovietai atsakė tuo pačiu. Ketvirtojo dešimtmečio viduryje sugedus santykiams tarp Berlyno ir Maskvos, vis stiprėjo germanofobiškos nuotaikos, o Stalinas ir jo paladinai varžėsi tarpusavyje kritikuodami Hitlerį ir nacistinę Vokietiją spaudoje ir viešosiose kalbose. Hitleris dažnai buvo vaizduojamas kaip beprotis, „idiotas“ ar „žmogus, apsėstas demono“. Nacistinis režimas buvo išjuokiamas kaip „šiuolaikiniai kanibalai, <...> Herostrato palikuonys“, kurie „paskęs savo pačių kraujyje“. Išties kraujas buvo svarbiausias leitmotyvas, ir fašizmas ar nacizmas ketvirtojo dešimtmečio spaudoje retai minėtas nepridedant būdvardžio „kruvinas“.
 
Priešiškumas nebuvo vien parodomasis ar taktinis: jis buvo paremtas ideologiškai. Būdama pirmoji pasaulyje komunistinė valstybė ir ta, kuri atvirai palaikė revoliucijos sklaidą, Sovietų Sąjunga traktavo teritorinę plėtrą priešiško išorės pasaulio sąskaita kaip ne tik pageidaujamą, bet ir būtiną išgyvenimo sąlygą. Ir nors laikui bėgant Maskva taip atvirai nebereiškė karingų idėjų, Vokietijai jos geopolitinių ambicijų plane teko ypatingas dėmesys. Remiantis marksizmo-leninizmo teorijomis, komunistinė santvarka ikipramoninėje Rusijoje susikūrė kaip netikėtas, atsitiktinis bolševikinės revoliucijos sukelto chaoso padarinys. Taigi komunizmas, kad būtų užtikrinta jo ateitis, turi būti perkeltas į Europos pramoninį centrą – Vokietiją, mat tikėta, jog pažangus, ideologiškai sutvirtėjęs proletariatas dega noru nusimesti buržuazinės demokratijos grandines ir apsikabinti su Marxo ir Lenino įpėdiniais.
 
Vokiečių mąstymą taip pat veikė geopolitika, tačiau labiau grįsta abejotinomis rasių teorijomis, o ne sausais socioekonomikos duomenimis. Dar gerokai iki įsigalint Trečiajam reichui vokiečių valstybės veikėjai ir generolai mėgo įsivaizduoti Rusijos ir Ukrainos platybes kaip teritorijas, kurias jų valstybė turėtų užimti ir kolonizuoti, taip buvo naujai permąstomas viduramžių Drang nach Osten – „žygis į Rytus“. Tokią nuostatą aiškiai išreiškė 1918 m. kovą per prievartą sudaryta Brest Litovsko sutartis, pagal kurią bolševikinė Rusija turėjo pasitraukti iš Pirmojo pasaulinio karo ir nugalėtojai Vokietijai užleisti didžiules teritorijas, įskaitant Ukrainą ir Baltijos šalis, kur buvo įsikūrę ketvirtadalis jos gyventojų. Nors perleidimai pasirodė esą trumpalaikiai ir padėtį pakeitė vokiečių pralaimėjimas Vakarų fronte, mintis, kad Vokietija turi plėstis Rusijos sąskaita, išliko nemari.
 
Skaitykite tęsinį.....
reklama

vyriskai.lt

Šioje istorijoje: sovietai, Hitleris, nacistiniai, Molotovo-Ribbentropo paktas, ssrs

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 468 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 2

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (392)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (301)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicinos naujienos

paranormal.lt
Buvę vaistų pardavėjai apie vakcinas!...

Buvę vaistų pardavėjai apie vakcinas! Jei manote, kad vaistas yra skirtas mūsų sveikatai, jūs esate neteisūs. Medicina - yra transnacionalinių korporacijų tinklas, kuris siekia pelno ir tikslas tokių kompanijų ne jūsų sveikata,
paranormal.lt
Šampūnas nuo pleiskanų ir plaukų slinkimo...

Eteriniai aliejai tapo gana įprastas dalykas, šiais laikais. Jie gali pilnai realizuoti savo potencialą pastaraisiais metais. Jie naudojami įvairiais būdais ir įvairioms reikmėms - pavyzdžiui, daugelis žmonių juos naudoja gam

paranormal.lt
Veido kaukė atjaunins veidą per 5 minutes!...

Pamirškite visas brangias kosmetikas nuo raukšlių. Dabar jūs galite pasigaminti natūralią veido kaukę iš dviejų ingredientų, kuri padės jums atrodyti jauniau vos per 5 minutes. Jūsų raukšlės ir "nuvytusi" oda liks praeityje.
paranormal.lt
Neleisk pinigų pedikiūrui: naudokite tik du ingredientu...

Yra kosmetinių priemonių pėdų priežiūrai labai daug, šiuo metu. Tačiau svarbu pirmiausiai, išsaugoti kojas sveikas ir švytinčias. Grožio salonai pradėjo teigti pedikiūro paslaugas. Bet pedikiūras yra brangus ir užima daug laiko.

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
5 dažniausios paranormalios pa...

Teigiama, kad paranormalias patirtis arba potyrius, neturinčius mokslinio paaiškinimo, kasdien patiria daugybė žmonių. Todėl tikrai verta susipažinti su dažniausiai išgyvenamomis paranormaliomis patirtimis. Juk kiekvienam gal

paranormal.lt
Juodojo voro pranašystės...

Viduramžių aiškiaregiai, skelbdami pranašystes, paprastai neslėpdavo savo tikrųjų vardų. Tačiau XV a. Florencijos pranciškonų vienuolis po savo rankraščiais visada palikdavo tik juodo voro atvaizdą. Manoma, kad tai buvo Frederik
paranormal.lt
Veidrodis – portalas tarp anap...

Nuo seno tikėta, kad veidrodžiai turi mistinių galių ir yra laidininkai tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių. Filosofas, tarologas ir numerologas Leopoldas Malinauskas teigia, kad apskritai neaišku, kuris pasaulis yra tikras – mūsi
paranormal.lt
„Eltanino“ antenos anomalija...

Ne kartą rašėme apie vandenynų, jūrų ar ežerų gelmėse glūdinčias paslaptis. Šį kartą papasakosime apie nepaprastą atradimą kuris sukėlė didžiulį susidomėjimą mūsų gelmėmis ir paslaptimis esančiomis jose.
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
A. Fursovas apie nacių lyderiu...

2011 pasirodė knyga „Pilkasis vilkas. Adolfo Hitlerio pabėgimas“ (The Escape of Adolf Hitler. The Case President N. Y.: Sterling, 2011. XXXII. 352 p.) Autoriai teigia, kad Hitleris nenusižudė, o pabėgo iš Vokietijos ir likusį gy
paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Kas bus su pasauliu, kai išnyk...

Pradedant 10-uoju XX amžiaus dešimtmečiu bitininkai pradėjo pastebėti masinį darbinių bičių nykimą, ypač žiemos mėnesiais. Nuo to laiko situacija tik pablogėjo – išmirė apie 4000 medų nešančių bičių rūšių, o 2006 metais fenomenu
paranormal.lt
Kokiais ginklais kariavo senie...

Senajame indų epe „Mahabharata“, parašytame sanskrito kalba ir sudarytame iš 18 knygų, yra daugiau nei 200 tūkstančių eilėraščių, turinčių duomenų apie Senovės Indijos religiją, pasaulėžiūrą, papročius, istoriją, taip pat legend
paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Vegetatyvinė distonija ir kas ...

Kiekvienas biologinis organizmas, kaip ir bet kuris gyvas organizmas gamtoje, nusakomas eile charakteringų savybių, kurias jis sugeba išlaikyti laike. Jų pastovumas yra tas kriterijus, kuriuo remiantis galime tvirtinti kiek vien
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Imbiero arbata: nuo inkstų akm...

Imbiero arbatos nauda! Ji gydo nuo virusų, kurie gali sukelti peršalimą, gripą ar pūslelinę. Ji malšina skausmą, labai efektyvi, jei žmogus jau serga peršalimo ligomis, gripu ar turi galvos, raumenų skausmą. Jame gausu antioksid
paranormal.lt
Apie kokias ligas įspėja liežu...

Kinų medicinos žinovo V. Naumavičiaus teigimu, jeigu žmogus į specialistą kreipiasi dėl tokio, rodos, menkniekio, kaip kažkuo nepatikęs liežuvis, vadinasi, jo psichologinė ir fiziologinė būklė yra įtempta.
paranormal.lt
Kai organizmas prašo pagalbos...

Žmogaus organizmas yra sukurtas tobulai. Jame vyksta neįtikėtini procesai. Ir, jei atsiranda problemos, jis mums signalizuoja.Kokie tai signalai ir ką jie reiškia.
paranormal.lt
Ką daryti sušalus?...

Atvėsus orui, pučiant šaltam vėjui atsiranda nušalimų ir kūno atšalimo pavojai. Nušalimų tikimybė didėja apsirengus nepritaikytais šaltam orui ir ankštais drabužiais, nepavalgius, esant mažai kūno masei (mažas poodinis riebalini
paranormal.lt
Atsisveikinkite su ėduonimi ir...

Ar žinote, kad kas dieną naudojamas kokosų aliejaus šaukštas pagerins burnos higieną ir padės kovoti su dantų ėduonimi? Kokosų aliejus yra stiprus savo anti-grybelinėmis, antibakterinėmis ir anti-mikrobinėmis savybėmis, kurios