Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Kelionės laiku » Peržiūrų: (482) Komentarų: (0) (02.12.2015 - 21:15)

Laiko nelaisvėje

Žmonės nežino, kaip reikia sukurti laiko mašiną. Kol kas ji egzistuoja tik fantastiniuose kūriniuose. O štai gamtoje tokia mašina jau seniai veikia, per amžius susikaupė ne vienas liudijimas. Nežinomas šios mašinos veikimo principas, nežinomas jos "įsijungimo" ir "išsijungimo" laikas bei vieta, veikimo trukmė. Tūkstančiai žmonių dingsta be jokių pėdsakų, kartais tiesiog liudininkų akyse. keliautojų laike (ne savo noru) likimas yra nepavydėtinas: jeigu laiko mašina jų nesugrąžins atgal, tai bus kelionė į vieną pusę. Šis nepaaiškinamas neįtikėtinas fenomenas mūsų laikais bandomas paaiškinti laiko kilpomis arba laiko ir erdvės portalais. Apžvelkime keletą gerai žinomų laiko ir erdvės išdaigų, kurios mokslininkus privertė suglumti.

Atgal į praeitį

Dar 1889 - ais metais rusų rašytojas ir žurnalistas Vladimiras Giliarovskis aprašė keistą nutikimą policijos nuovadoje, kurio liudininku jam pačiam teko būti. Ten buvo apklausiamas žmogus, apsirengęs keistais dūmais atsiduodančiais rūbais. Jis tvirtino, kad išsigelbėjo iš požeminio geležinkelio degančio vagono, o pats geležinkelis yra išvedžiotas po visą Maskvą ir kad už lango yra 2004-ieji metai! Kas

galėjo patikėti tokiais paistalais? Panašu, kad nelaimingajam pasimaišė protas. Giliarovskis net neužrašinėjo visų šio žmogaus „kliedesių". Šis nutikimas tapo aiškus tik 2004-ais metai, kai vasario 6-ąją metro tunelyje „Autozavodskaja“ stoties rajone buvo įvykdytas teroro aktas. Ekstremali situacija baigėsi tuo, kad žmogus buvo perkeltas 115 metų atgal! Gaila, kad daugiau duomenų apie šį žmogų, kurį policija uždarė į psichiatrinę ligoninę, nėra.

1946-ais metais sovietų milicininkai areštavo dar vieną tokį keliautoją laike. Jis su savimi turėjo asmens dokumentą su spalvota nuotrauka. Dokumentas buvo išduotas 2010-ais metais! Vaikiną išsigabeno KGB darbuotojai. Tolimesnis jo likimas nežinomas.

Yra žinomas atvejis, kai 1942-ais metais subombarduoto namo Stalingrade rūsyje du paaugliai aptiko požeminį praėjimą, juo nusigavo iki Volgos kranto ir pamatė prieplaukoje stovintį garlaivį ir žmones, apsirengusius senoviniais rūbais. Šie mielaširdingi žmonės, pamatę išsekusius berniukus, davė jiems visiškai naują trijų kapeikų monetą, nukaltą 1903-iais metais! Paaugliai apsisuko ir greitai nurūko atgal, jie vėl greitai atsidūrė karo laikų Stalingrade. Tik tuo laiku tokių fenomenų tyrimas niekam nerūpėjo.

XX amžiaus pabaigoje dar vieną mįslę mokslininkams užminė Velykų sala. Australijos archeologų grupė, kuriai vadovavo profesorius Majersas, durpingoje pelkėje aptiko Livonijos ordino riterio palaikus šarvuose ir netgi arklį! Riterio kapšelyje gulėjo trys aukso dukatai, nukalti 1326-ais metais. Kaip riteris pateko į salą ir pelkę? Paaiškinti jo atsiradimą ir žūtį saloje galima tik versija apie tai, kad riteris tapo laiko portalo auka.

Tikra sensacija tapo amerikiečių kaskadininko Viljamo Gryno palaikų atradimas. Jis be pėdsakų dingo 1925-ais metais vesterno filmavimo metu. Nieko nebūtų keisto, tačiau jo palaikai buvo aptikti kasinėjimų Pompėjoje, kuriuos atliko Frenko Remeiko vadovaujama archeologų grupė, metu po 6 m storio lavos sluoksniu! Ant žuvusiojo rankos kaulo buvo metalinė apyrankė su jo vardu bei filmo, kuriame filmavosi, pavadinimu.

Kiti vargšai, ko gero, pateko į dar tolimesnius tūkstantmečius. Gal šie fenomenai ir paaiškina artefaktus, kurie glumina mokslininkus? Pavyzdžiui, šiuolaikinio bato atspaudas ir batu sutraiškytas trilobitas dinozaurų epochoje.

Laiko kilpų išdaigos

1941-ųjų metų liepos mėnesį prie Oršos (Rusija) žvalgybos operacijos metu eilinį Terechovą apkurtino netoliese sprogusi mina. Atsigavęs jis aplink pamatė vokiečius ir puolė vieną iš jų. Supykę vokiečiai nuvedė Terechovą į  artimiausią mišką, kuriame turėjo jį sušaudyti. Staiga danguje pasirodė akinantis blyksnis ir pasigirdo kurtinantis švilpimas...

Terechovas atsigavo, gulėdamas tarp medžių, o šalia be sąmonės gulėjo jį į mišką vedę vokiečiai. Karys greitai surinko automatus, pajudino vokiečius, liepė jiems iškelti aukštyn rankas ir nuvedė juos ta kryptimi, kur, kaip galvojo, turėjo būti jo dalinys. Netrukus visi išėjo iš miško ir patraukė keliu, kuriame sutiko vežimą ir jame sėdinčius senį ir mergaitę. Mergaitė pasakė, kad jis su belaisviais yra Tolimuosiuose Rytuose, o kalendoriuje -1948-ųjų metų vasara.

Gynybos ministerijos dokumentuose Terechovas buvo laikomas dingusiu be žinios. Milicija atliko išsamų tyrimą. Karį atpažino keletas karių iš dalinio, kuriame jis tarnavo. Bendražygiai teigė, jog išoriškai jis praktiškai nepasikeitė.

1977 m. balandžio 25 d. Čilės armijos kapralas Armandas Valdesas netikėtai dingo iš tarnybos draugų akių. Po 15-os minučių jis vėl atsidūrė kareivinėse, tačiau neatsiminė, kur buvo tas minutes. Ant rankos esantis laikrodis su kalendoriumi rodė, kad jam praėjo penkios dienos. O pats kapralas buvo apšepęs, tačiau barzda niekaip negalėjo užaugti per ketvirtį valandos.

Pirmyn į ateitį

1980-ais metais įdomus atsitikimas įvyko Niujorke. Brodvėjumi važiavo automobilis, kai staiga, kaip teigia liudininkai, prieš jį tarsi iš oro atsirado vidutinio amžiaus vyras. Deja, vairuotojas automobilio nespėjo sustabdyti, vyriškis žuvo. Į įvykio vietą atvyko policininkai, kurie žuvusiojo kišenėje rado komivojažerio pažymėjimą, išduotą... 1910-ais metais. Policija nustatė, kad šis žmogus iš tikrųjų gyveno XX amžiaus pradžioje ir 1910-ais metais dingo be pėdsakų. Pavyko gauti žmogaus nuotraukų ir surasti jo jau pagyvenusią anūkę, kuri papasakojo šeimos istoriją apie dingusį senelį. Žuvusiojo tapatybė buvo tiksliai nustatyta. Tik liko mįslė tai, kur jis buvo tuos 70 metų ir kodėl per tą laiką nepasikeitė.

Indijos vandenyne kilo labai stipri audra, kuri staiga nurimo. Sausakrūvio laivo kapitonas netoliese pastebėjo burlaivį, kurio stiebe plevėsavo iškelta juoda vėliava. Kapitonas pagalvojo, kad vyksta filmavimas. Tačiau burlaivis pasuko link sausakrūvio, į jį nuskriejo abordažiniai kabliai, į laivą ėmė ropštis piratai, mojuodami kardais! Kapitonas buvo ginkluotas ir ėmė šaudyti. Vienas piratas buvo nukautas. Kiti nukapojo lynus ir skubiai pasišalino.

Kai laivas sugrįžo į uostą, paaiškėjo, kad jis vėluoja du mėnesius. Kaip pasiteisinimą kapitonas pateikė laivo žurnalą ir „trofėjų". Tačiau į šaldytuvą įdėtas pirato kūnas mįslingai buvo dingęs. Ekspertai nustatė, kad išlikę piratų ginklai - kardas ir abordažinis kablys - iš tiesų buvo pagaminti XVIII amžiuje.

Tokie atvejai, tikriausiai, paaiškina, kodėl mūsų dienomis netikėtai pasirodo ir lygiai taip pat staigiai be pėdsakų išnyksta pterodaktiliai ar kiti košmariški praėjusių epochų sutvėrimai, ir kodėl jų niekaip negalima sugauti moksliniams tyrimams. Panašu, kad tai yra keliautojų laike vizitai.

Kelionė į abi puses

1987-ais metais kinų mokslininkai bendravo su berniuku Jung Li, kuris tvirtino, kad „atėjo iš praeities". Apsirengęs Senovės Kinijos gyventojų rūbais, „ateivis" gerai kalbėjo senovės kinų kalba, žinojo šalies istoriją, paminėjo įvykius, apie kuriuos buvo žinoma tik labai nedaugeliui istorikų. Patikėti berniuko versija buvo sunku. Jis ir pats negalėjo suprasti, kaip pateko į mūsų laikų Honkongą. Istorikas Ing Šao ėmė studijuoti šventyklose saugomas senas knygas. Pagaliau vienoje knygoje aptiko įrašus, identiškus Jung Li pasakojimams. Sutapo vietovių pavadinimai, įvykių datos, konkrečių žmonių vardai. Istorikas nusprendė, kad reikia vėl pakalbėti su berniuku.

Tačiau 1988-ųjų metų gegužės mėnesį berniukas netikėtai dingo, mūsų laike išbuvęs vos metus. Istorikas vėl įniko į knygas. Vienoje jų aptiko aprašymą apie berniuką Jung Li Čengą: „...dingo 10-iai metų ir vėl atsirado išprotėjęs. Teigė, kad pabuvojo 1987-uosiose metuose pagal krikščionių kalendorių, matė didžiulius paukščius, milžiniškus stebuklingus veidrodžius, debesis siekiančias dėžes, įvairiaspalves savaime užsidegančias iš gęstančias ugnis, plačias marmuru papuoštas gatves. Taip pat pasakojo, kad keliavo ilga gyvate, kuri šliaužia baimę keliančiu greičiu. Jis buvo pripažintas išprotėjusiu ir mirė po trijų savaičių".

Kartus likimas

Yra žinomi faktai apie žmonių atsiradimą dabartyje iš praeities ir ateities. Beveik visi „svečiai" iš praeities sunkiai galėjo susitaikyti su jiems nesuprantamu perkėlimu, negalėjo adaptuotis prie naujų gyvenimo sąlygų ir baigė savo gyvenimą tragiškai - vieni psichiatrinėje ligoninėje, kiti - kalėjime. Žmonės iš ateities, tikriausiai, daugiau žino apie laiko savybes ir teoriškai yra pasirengę tokiems

nuotykiams. Jie naujose sąlygose maskavosi ir kur kas išradingiau prisitaikydavo. Jie neafišavo savo atsiradimo iš kito laiko, panaudojo savo neįtikėtinas žinias, kartais užimdavo gana aukštas pareigas įvairiose valdžios struktūrose.

Kas atsitiktų, patekus į dinozaurų erą? Tokio likimo nelinkėtumėme net priešui. Atsidurti, geriausiu atveju, kitame amžiuje, neįprastoje aplinkoje, be artimųjų ir draugų, be jokios vilties grįžti atgal - tai tikras košmaras!

Tad labai rimtai reikia pagalvoti ar verta kurti laiko mašiną ir veržtis į praeitį arba ateitį? Visos mašinos anksčiau ar vėliau sugenda. Todėl kils rizika atsidurti laiko portalo aukų padėtyje.

reklama

Šioje istorijoje: laikas, kelionės laiku

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 482 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 2

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (392)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (301)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicinos naujienos

paranormal.lt
Kepenų ir tulžies pūslės plovimas išgydo daugelį ligų...

Kodėl reikia plauti kepenis ir tulžies pūslę? Kepenys yra labai greitai regeneruojantis organas ir sudarius sąlygas labai greitai atauga. Taip pat kepenys labai atsparios ir jos sugeba palaikyti žmogaus gyvybę funkcionuodamos vo
paranormal.lt
Gydomasis badavimas...

Iš senovės istorijos žinome, kad badavimas buvo būdingas Rytų religijoms ir antikos civilizacijoms. JIs buvo praktikuojamas ne tik sveikatos sumetimais ir jaunystei išsaugoti, bet ir dvasiai atnaujinti.
paranormal.lt
Ciberžolė artritui gydyti...

Daug žmonių, ypač vyresnio amžiaus, kenčia nuo reumatoidinio ar osteoartrito. Jo gydymui dažnai skiriami nesteroidiniai priešuždegiminiai vaistai, pavyzdžiui, Diclofenac ir kt. Bet tokie vaistai ne tik kad turi minimalų efekt

paranormal.lt
Pirmosios plastinės operacijos...

Plastinės operacijos seniai nebe naujiena nei Lietuvoje, nei kitose pasaulio šalyse. Moterys ir vyrai noriai traukia į plastinės chirurgijos kabinetus norėdami atrodyti gražiau. Tačiau pirmosios plastinės operacijos atrodė vi


//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
5 dažniausios paranormalios pa...

Teigiama, kad paranormalias patirtis arba potyrius, neturinčius mokslinio paaiškinimo, kasdien patiria daugybė žmonių. Todėl tikrai verta susipažinti su dažniausiai išgyvenamomis paranormaliomis patirtimis. Juk kiekvienam gal

paranormal.lt
Juodojo voro pranašystės...

Viduramžių aiškiaregiai, skelbdami pranašystes, paprastai neslėpdavo savo tikrųjų vardų. Tačiau XV a. Florencijos pranciškonų vienuolis po savo rankraščiais visada palikdavo tik juodo voro atvaizdą. Manoma, kad tai buvo Frederik
paranormal.lt
Veidrodis – portalas tarp anap...

Nuo seno tikėta, kad veidrodžiai turi mistinių galių ir yra laidininkai tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių. Filosofas, tarologas ir numerologas Leopoldas Malinauskas teigia, kad apskritai neaišku, kuris pasaulis yra tikras – mūsi
paranormal.lt
„Eltanino“ antenos anomalija...

Ne kartą rašėme apie vandenynų, jūrų ar ežerų gelmėse glūdinčias paslaptis. Šį kartą papasakosime apie nepaprastą atradimą kuris sukėlė didžiulį susidomėjimą mūsų gelmėmis ir paslaptimis esančiomis jose.
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
A. Fursovas apie nacių lyderiu...

2011 pasirodė knyga „Pilkasis vilkas. Adolfo Hitlerio pabėgimas“ (The Escape of Adolf Hitler. The Case President N. Y.: Sterling, 2011. XXXII. 352 p.) Autoriai teigia, kad Hitleris nenusižudė, o pabėgo iš Vokietijos ir likusį gy
paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Kas bus su pasauliu, kai išnyk...

Pradedant 10-uoju XX amžiaus dešimtmečiu bitininkai pradėjo pastebėti masinį darbinių bičių nykimą, ypač žiemos mėnesiais. Nuo to laiko situacija tik pablogėjo – išmirė apie 4000 medų nešančių bičių rūšių, o 2006 metais fenomenu
paranormal.lt
Kokiais ginklais kariavo senie...

Senajame indų epe „Mahabharata“, parašytame sanskrito kalba ir sudarytame iš 18 knygų, yra daugiau nei 200 tūkstančių eilėraščių, turinčių duomenų apie Senovės Indijos religiją, pasaulėžiūrą, papročius, istoriją, taip pat legend
paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Vegetatyvinė distonija ir kas ...

Kiekvienas biologinis organizmas, kaip ir bet kuris gyvas organizmas gamtoje, nusakomas eile charakteringų savybių, kurias jis sugeba išlaikyti laike. Jų pastovumas yra tas kriterijus, kuriuo remiantis galime tvirtinti kiek vien
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Paruoškite imbierą šiuo senu b...

Imbieras - gali būti dar labiau naudingas, nei jūs manote! Pieno produktai yra populiarūs visame pasaulyje. Šie produktai praeina fermentacijos procesą, kuriame bakterijos maitinasi natūraliu cukrumi ir krakmolu esančiame maist
paranormal.lt
Geresnis pasirinkimas už kavą:...

Šiuo metu madingiausia iš žaliųjų arbatų yra mačia, bet sveika gerti ir visų kitų rūšių žaliąsias arbatas. Viename tokios arbatos puodelyje gausu antioksidantų ir priešuždegiminių medžiagų.
paranormal.lt
Kaip grūdintis, kad būtume sve...

Sakoma, kad grūdintis sveika. Vieni, norėdami sustiprinti imuninę sistemą, lipa į eketę, kiti prausiasi tik su šaltu vandeniu arba kiekvieną laisvą valandėlę išnaudoja pasivaikščiojimams ar darbui gryname ore. Dar kiti teigia, k
paranormal.lt
Ar jūsų maiste pakanka vitamin...

Kad būtumėme sveiki, mitybos specialistai rekomenduoja valgyti kuo įvairesnį maistą.
paranormal.lt
Ar tikrai naudinga vietnamieti...

Ar prisimenate, buvo vietnamietiškas balzamas „Žvaigždutė“? Mažas apvalus indelis su raudona žvaigžde ant viršaus. Stipraus kamparo ir mėtų kvapo, be to, visiems gyvenimo atvejams - nuo peršalimo, nuo traumų, inhaliacijoms...