Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Karo paslaptys ir Trečias Reichas » Peržiūrų: (416) Komentarų: (0) (29.04.2016 - 12:48)

Slaptos nacių medžioklės

Po Antrojo pasaulinio karo daugelis holokausto organizatorių bei kitų karo nusikaltėlių tikėjosi likti nepastebėti. Kai kurie jų pasikeitė dokumentus arba paspruko į kitas šalis, kur planavo laimingai nugyventi likusį gyvenimą. Jie nežinojo, kad juos jau seka teisingumo siekiantys nacių medžiotojai.

Tiesiog dirbo savo darbą

Adolfas Eichmannas buvo aukštas nacionalsocialistų partijos pareigūnas, vienas iš svarbiausių holokausto (žydų genocido) organizatorių. Per jį žuvo apie 5,5 –6 milijonai žydų ir tiek pat kitų tautybių žmonių. A. Eichmannas organizavo koncentracijos stovyklų statybą, žmonių areštavimą ir atgabenimą į stovyklas. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje holokausto organizatorius netgi buvo pasakęs, kad atėjus mirties valandai į kapą šoks besijuokdamas ir laimingas – ant jo sąžinės gulintys milijonai mirusių žmonių jam sukelia didžiulį džiaugsmą ir neeilinį pasitenkinimą.

Adolfas Eichmannas buvo aukštas nacionalsocialistų partijos pareigūnas Po karo A.Eichmannas įsigijo padirbtus dokumentus ir slapstėsi Europoje. 1950 m. jis atvyko į Pietų Ameriką – Argentiną. Po poros metų į Argentiną atsikraustė ir jo šeima: žmona ir trys vaikai. Pradžioje vyras dirbo sunkius, mažai apmokamus darbus. Vėliau jis įsidarbino „Mercedes – Benz“ kompanijoje Buenos Airėse, Argentinoje. Čia A. Eichmannas pakilo iki skyriaus vadovo pareigų, gyveno pasiturinčiai. Šeima apsigyveno prabangiame name. Nusikaltėlis dar nežinojo, kad jo ieško nacių medžiotojai ir specialiosios Izraelio tarnybos.

Koją pakišo A. Eichmanno sūnaus Klauso plepumas ir pomėgis girtis. 1960 m. jis ėmė susitikinėti su mergina, vardu Sylvia. Norėdamas padaryti įspūdį jis gyrėsi tėvo karo laikų pasiekimais. Apie naująjį draugą mergina papasakojo tėvui. Jis netrukus specialiosioms tarnyboms perdavė informaciją apie galimą karo nusikaltėlį. Sylvia buvo pasiųsta pašnipinėti, todėl turėjo apsilankyti savo naujojo draugo namuose. Duris atidarė pats A.Eichmannas, Klaus į jį kreipėsi kaip į tėvą. Netrukus buvo patvirtinta A. Eichmanno tapatybė. Argentina nenoriai išduodavo karo nusikaltėlius. Todėl Izraelio specialiosios tarnybos nutarė, kad daug paprasčiau bus A. Eichmanną tiesiog pagrobti. Jie kurie laiką jį sekė. Vieną vakarą, kai A. Eichmannas išlipo atokioje autobusų stotelėje, agentai jį tiesiog įsitempė į automobilį. Po keleto dienų A.Eichmannas buvo apsvaigintas raminamaisiais vaistas, perrengtas skrydžio palydovo uniforma ir parskraidintas į Izraelį. Netrukus dėl šio pagrobimo kilo tarptautinis skandalas. Tardymo metu A. Eichmanas teisinosi tiesiog dirbęs savo darbą. Jis tikino neva nežinojęs, jog koncentracijos stovyklose žūdavo žmonės. Tai buvo melas, nes buvo žinoma, kad jis lankydavo ir inspektuodavo stovyklas, taip pat stebėdavo masines žudynes. A.Eichmannas teigė, kad tai buvo nemaloniausia darbo dalis, kurios metu jam pasidarydavo bloga. Tačiau jis visiškai nejautė kaltės. Su juo dirbę psichiatrai įsitikino, kad nusikaltėlis yra visiškai psichiškai sveikas. 1962 metais A.Eichmannas buvo pripažintas kaltu ir nuteistas mirties bausme. Jo kūnas buvo kremuotas, o pelenai išbarstyti virš Viduržemio jūros.

Mokė, kaip steigti koncentracijos stovyklas

Aloisas Bruneris buvo A.Eichmanno asistentas. Jis žinojo visas A. Eichmanno paslaptis. Taip pat jis buvo tiesiogiai atsakingas už daugiau nei 100 000 Rytų Europos žydų mirtis, vadovavo vienai koncentracijos stovyklai. Po karo A. Bruneris buvo sulaikytas amerikiečių, tačiau netrukus paspruko. Jis įsigijo netikrus dokumentus ir patraukė į Siriją. Čia jis tapo vyriausybės konsultantu. A.Bruneris patarinėjo prievartos ir kankinimo klausimais, kuriuos jis puikiai išmanė. Jis padėjo Sirijos vyriausybei kurti politinės priespaudos ir sekimo sistemą. Čia jį ir susekė nacių medžiotojas Serge‘ius Klarsfieldas. Vis dėlto Sirija nenorėjo išduoti svarbaus pareigūno. 1960 ir 1980 m. A.Bruneris gavo mažus į laiškus panašius siuntinius, kuriuose buvo sprogmnenys. Pirmą sykį atidarydamas laišką sprogimo metu neteko akies, o antrą sykį – kairės rankos pirštų. Nera aišku, iš kur atėjo siuntiniai. Gandai sklinda, kad juos atsiuntė Izraelio specialioji tarnyba „Mossad“. Sirija ilgai nenorėjo išduoti A.Brunerio Vokietijai, tačiau galiausiai pasidavė. Jau buvo planuojamas jo sulaikymas. Tačiau 1990 m. Berlyno sienos griuvimas sujaukė visus planus. Pasinaudojęs sumaištimi, senolis paspruko į Sirijos sostinę Damaską. Čia jis gyveno ramiai ir be rūpesčių. Dažnai susitikdavo su kitais buvusiais nacių partijos veikėjais ir gerdavo arbatą. Jis mirė 2010 metais, tuo metu jam buvo 98-eri. Garbaus amžiaus sulaukęs senolis visiškai nesigailėjo savo veiksmų, išliko žiaurus ir ciniškas. 1987 m. viename interviu jis sakė: „Žydai nusipelnė mirti. Nieko nesigailiu ir savo veiksmus pakartočiau dar kartą“.

Daktaras Mirtis

Aribertas Heimas buvo austrų gydytojas. Antrojo pasaulinio karo metais jis ėmė dirbti gydytoju Mauthauzeno koncentracijos stovykloje. Tuo metu jaunam gydytojui tebuvo 26-eri metai. Šioje koncentracijos stovykloje jis išdirbo vos 6 savaites, tačiau pagarsėjo savo sadistiniais eksperimentais. Kaliniai jį ėmė vadinti „Daktaru mirtimi“ arba skerdiku. Jis atlikdavo operacijas be nuskausminimo. Netrukus A. Heimą perkėlė dirbti į kitą koncentracijos stovyklą. Čia jis atlikdavo bandymus, panašius į legendinio J. Mengele. A. Heimas suleisdavo įvairių skysčių kaliniams tiesiai į širdį ir stebėdavo, kaip jie miršta didelėse kančiose. Jis nužudė šimtus kalinių tiesiog pašalindamas kai kuriuos vidaus organus. A. Heimas iš tatuiruotos kalinių odos gamindavo lempų gaubtus ir baldų apmušalus. Sykį pamatęs jaunuolį sveikais ir gražiais dantimis jis sugalvojo iš jo kaukolės pasigaminti interjero detalę – popieriaus prispaustuką. Manoma, kad gydytojas taip elgėsi nuobodžiaudamas. Po karo sadistas medikas buvo ieškomas. Iki 1962 m. jis dirbo ginekologu Vokietijoje. Maždaug tuo metu buvo paskelbta jo paieška visame pasaulyje. Netrukus A. Heimą apklausė policija. Pajutęs grėsmę A. Heimas nieko nesakęs paliko namus ir šeimą. Automobiliu jis nukeliavo iki pat Viduržemio jūros, tada ėmė slapstytis Šiaurės Afrikoje. Paskutiniuosius metus jis praleido Egipte. A.Heimo vaikai teigia, kad tėvas mirė nuo vėžio dar 1992 metais Egipte. Jie tėvo santaupas paaukojo holokausto tyrinėjimo projektams. Visgi gandai teigia, kad senolis dar buvo gyvas 2005 m. Nacių medžiotojai, vadovaujami Effraimo Zurofo, susekė, kad A.Heimas slapstosi Ispanijoje, padedamas buvusių kolegų.

Mirties Angelas

Koncentracijos stovyklų kaliniai Josephą Mengele‘į vadino mirties angelu. Šis stovyklos gydytojas pagarsėjo savo sadistiškais bandymais su koncentracijų stovyklų kaliniais. Iki šiol sklinda šiurpūs pasakojimai apie jo bandymus su dvyniais vaikais. Pasakojama, kad jis kalinius kankindavo atsipalaidavęs, švilpaudamas. J. Mengele‘is mirti į dujų kameras siųsdavo visus ligonius, kurie ligoninėje nepasveikdavo per dvi savaites. Kartą stovykloje prasidėjo šiltinės protrūkis. Ligonių jis negydė. Visus sirgusius šiltine jis pasiuntė į dujų kameras, o barakus išdezinfekavo. Po karo su netikrais dokumentais J. Mengele‘is išvyko į Argentiną. Čia jis įsidarbino staliumi. Vėliau investavo į farmacijos kompanijas, pirkdavo ir parduodavo nekilnojamąjį turtą, nelegaliai atlikdavo abortus. Čia būdamas vedė. Netrukus nacių medžiotojai aptiko J.Mengele‘į. Tačiau jis greitai pajuto, kad kažkas ne taip. Jis persikraustė į kitą miestą. J. Mengele‘is turėjo daug padirbtų dokumentų įvairiais vardais. Taigi jo pagauti taip ir nepavyko. Sulaukęs vyresnio amžiaus J. Mengele‘is bendravo su kitais naciais. Jie pagelbėdavo senoliui, kuris turėjo daug sveikatos problemų. 1979 metais plaukiodamas jūroje J. Mengele‘is patyrė insultą ir paskendo. Buvo palaidotas kape su kitu vardu. Pasklido gandai, kad jis iš tiesų nemirė ir slapstosi. 1992 m. atlikus DNR tyrimus paaiškėjo, kad palaikai tikrai yra liūdnai pagarsėjusio gydytojo. Šeima nepanoro, kad jie būtų sugrąžinti į Vokietiją. J. Mengele‘io kūnas vis dar saugomas San Paulo medicinos universitete , Brazilijoje.

Įdomu

  • Karo pabaigoje užėmus Vokietiją du povandeniniai laivai atsisakė pasiduoti ir nuplaukė į Argentiną. Kai laivą patikrino Argentinos pareigūnai, jie jame aptiko žmonių, kurie neturėjo dokumentų. Gandai sklinda, kad tarp jų buvo aukšto rango pareigūnų , tarp kurių ir A. Hitleris su Eva Braun.
  • 2009 m. buvo atlikti galimai A.Hitlerio kaukolės likučių DNR tyrimai. Paaiškėjo, kad šie kaukolės likučiai priklausė moteriai, kuri buvo jaunesnė nei 40 metų. Tai patvirtina spėjimus, jog A.Hitleris galėjo išlikti gyvas.
  • Nacių karininkai ant vidinės kairės rankos žąsto dalies turėjo tatuiruotes, kur buvo užrašytos jų kraujo grupės. Pagal šias tatuiruotes būdavo atpažįstami aukštesniojo lygio karininkai.
  • „Adidas“ įkūrėjas Adolfas Dassleris buvo nacionalsocialistų partijos narys. Jis kūrė avalynę Berlyno olimpiados dalyviams, taip pat ir Vehrmachto kariams per Antrąjį pasaulinį karą.
  • Trečiojo Reicho Vokietijoje buvo uždrausta moderni muzika: džiazas, svingas. Buvo uždraustas ir modernus menas. Ypatingai naciai nemėgo P.Picasso. Jie draudė rodyti jo piešinus.
reklama

Šaltinis

Šioje istorijoje: eichmannas, Bruneris, karo paslaptys, Heimas, nacių medžiotojai

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 416 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (377)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (291)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Odos egzemos gydymas avižų vonia. Keista, bet veiksming...

Taigi, mes žinome egzema - labai dažnai pasitaikanti odos liga. Ūmi labai, kuri pasižymi baisiais niežuliais ir raudonais bėrimais ant odos. Rašoma, kad tai labai veiksminga priemonė, kuri sumažina uždegimą ir palengvina ligos
paranormal.lt
Juozas Ruolia paneigė mitus apie būtino išgerti vandens...

Derėtų pasitikėti savo organizmu ir nevartoti nemėgstamo maisto, LRT radijo laidoje „Sveikata“ tvirtina fitoterapeutas Juozas Ruolia. Anot jo, taip pat nederėtų tikėti patarimais, kad per dieną reikia išgerti du, tris ar daugiau
paranormal.lt
Kalendra gali išvalyti sunkius metalus iš organizmo...

Kalendra yra viena iš labiausiai efektyvių produktų, skirtų detoksikacijai, kuris pašalina toksinius teršalus ir sunkiuosius metalus. Ji pašalina gyvsidabrį iš mūsų organų detoksikacijos procese. Sunkieji metalai, tokie kaip

paranormal.lt
Bangladeše gimė kūdikis su dviem galvomis, diagnozė - d...

Viename iš tankiausiai apgyvendintų šalių pasaulyje gimė gamtos stebuklas. Kūdikis atrodo visiškai normalus, išskyrus tai, kad gimė su dvejomis galvomis. Abu (jai taip galima sakyti) vaikai - mergaitės, gimė Bangladešo sostinėje

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Kasparo Hauzerio paslaptis...

1828 m. gegužės 26 d. į Niurnbergo vartus pasibeldė paauglys. Jis buvo tvirto stoto, šviesių garbanotų plaukų, išblyškusio veido ir ėjo svyruodamas tarsi būtų girtas. Prie jo priėjo vietinis batsiuvys Georgas Veikmanas pažiūr

paranormal.lt
Keisti susitikimai jūroje...

Per kelis pastaruosius dešimtmečius įvairiose pasaulinio vandenyno ir didžiųjų ežerų vietose įvyko akistatų ne tik su objektais, bet ir su iki šiol nežinomais „subjektais“. Pradžioje atrodo, jog šios žinios primena senų „jūros v
paranormal.lt
Neįtikėtini faktai: keisčiausi...

Kiekvieno žmogaus gyvenime kartais nutinka tokie keisti sutapimai, kad nenorom kyla klausimas – ar tai iš tiesų atsitiktinumai? Arba koks nematomas scenaristas žaismingai valdo mūsų likimus?

paranormal.lt
Stebuklingas Gvadelupės Mergel...

Kiekvienais metais į Meksiką atvyksta milijonai žmonių, turėdami vieną tiksią – apsilankyti šiauriniame sostinės priemiestyje esančioje bažnyčioje ir savo akimis pamatyti Gvadelupės Mergelės Marijos, kuri laikoma abiejų

paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Kokiais ginklais kariavo senie...

Senajame indų epe „Mahabharata“, parašytame sanskrito kalba ir sudarytame iš 18 knygų, yra daugiau nei 200 tūkstančių eilėraščių, turinčių duomenų apie Senovės Indijos religiją, pasaulėžiūrą, papročius, istoriją, taip pat legend
paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Vėžio žudikas: gerkite šias su...

Vėžio žudikas: gerkite šias sultis kiekvieną dieną nevalgius! Geriausias būdas užkirsti kelią vėžiui!

paranormal.lt
Pašalinkite podagrą natūraliai...

Podagra - uždegiminė liga, panašus į artritą, kuris gali sukelti nepakelią skausmą sąnariuose. Aukštas šlapimo rūgšties kiekis kraujyje - podagros pagrindinė priežastis. Kai valgome maisto produktus, kuriuose gausu purino, pavy
paranormal.lt
Kankina kosulys? Čia 5 efektyv...

Aš nuolat kankinuosi nuo kosulio! Kiek vaistų esu išbandęs! Viskas! Užteks! Atėjo laikas pereiti prie natūralių priemonių! Pirma, jie yra 100% natūralūs ir nekenksmingi! Antra, jie yra labai veiksmini ir padeda kur kas greiči

paranormal.lt
Visiškas ir greitas organizmo ...

Ciberžolė pagrindinis ingredientas šio recepto. Ciberžolė yra žinoma dėl jos veiklios medžiagos kurkumino, kuris turi daugiau nei 150 teigiamų terapinių veiksnių, įskaitant antioksidantines, priešuždegimines ir priešvėžines s

paranormal.lt
Šis receptas lengvai išvalys p...

Jei norite apsaugoti savo bronchus ir plaučius, tada šis receptas yra tai, ko jums reikia. Lengviau išvengti šių ligų nei jas gydyti. Daugelis mokslininkų teigia, kad šis receptas vėžio profilaktikai yra taip pat naudingas.