Meniu
Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal Pagrindinis » Stichinės Nelaimės » 2015 » Rugsėjo » 6

Žmones grobia...rūkas

Ufologai teigia, kad anomalus rūkas arba į rūką panašus objektas, turintis NSO savybių, gali atsirasti žemės ar vandens paviršiuje, taip pat atmosferoje. Neretai šie savotiški NSO surengia laivų, lėktuvų, automobilių medžioklę, o dažniausiai - grobia žmones. Susidaro įspūdis, kad šiuos rūko darinius specialiai kažkas sukūrė žmonėms grobti...

Grėsmingi debesys

Dar aviacijos istorijos pradžioje spaudoje pasirodė pranešimai apie susitikimus danguje su kažkuo keistu, kas išoriškai nesiskiria nuo debesų. Patekus į tokius debesis lėktuvų mechanizmai ir prietaisai sugesdavo, pilotai prarasdavo orientaciją, patys skraidantys aparatai patirdavo katastrofas, o kartais paprasčiausiai išnykdavo be jokių pėdsakų. Vienas toks įvykis 1942-ais metais nutiko JAV. Dirižablis L-8, kurį valdė D.Kodis ir

Č.Adamsas, pakilo iš San Francisko bazės pakrantės patruliavimui. Dirižablio manevrus ore matė daugybė žmonių iš katerių ir laivų, kurie tuo metu stovėjo reide. Visi matė, kaip dirižablis įskrido į vienintelį mėlyname danguje plaukusį debesį. Vėliau paaiškėjo, kad būtent tuo metu su oreiviais nutrūko ryšys. Po to įvyko kažkas nepaaiškinama - dirižablis iš šio debesies taip ir neišskrido! Praėjus

kelioms valandoms jis buvo aptiktas ant pakrantės. Oreivių parašiutai buvo savo
vietose, racija veikė, degimo įranga buvo tvarkinga, tačiau abu vyrai buvo dingę be pėdsakų. Taip pat buvo nesuprantama, kaip dirižablis niekieno nepastebėtas atsidūrė paplūdimyje.

Panašus įvykis 1930-ais metais nutiko su nedideliu lėktuvėliu, išskridusiu iš Korpus Krisčio (Teksaso valstija, JAV) aerodromo. Įvykio liudininkas F.Dirkas tai pasakojo:

- Beveik visiškai giedrame danguje buvo matomas tik nedidelis apvalios formos debesis, kuris, teisybę pasakius, atrodė kiek keistokai. Lėktuvas įskrido į šį debesį ir... susprogo.

Lėktuvo nuolaužos nukrito už penkių mylių nuo sprogimo vietos. Tyrimas taip ir nenustatė sprogimo priežasčių, o svarbiausia - gelbėtojai nerado pilotų kūnų.

1961-ais metais netoli Sverdlovsko (Rusija) panašiai susprogo į debesį įskridęs pašto lėktuvas An-2, kuriuo skrido 7 keleiviai. Kaip ir Teksaso atveju, gelbėtojams pavyko aptikti tik lėktuvo nuolaužas, tačiau ekipažo nariai ir keleiviai dingo be pėdsakų.

1952-ais metais Korėjos kare debesyje dingo vienas amerikiečių naikintuvas. Juo skrido aviacijos pulko vadas D.Boldvinas, kuris, matant tarnybos draugams, skrendantiems kituose naikintuvuose, įskrido į tamsiai pilką debesį ir iš jo nebeišskrido. Daugiau niekas nematė nei naikintuvo, nei piloto.

Atsitikimas su lakūnu

Dažniausiai masinio informavimo priemonės praneša apie panašius įvykius Bermudų trikampyje, nors, kaip paaiškėjo, jie vyksta ir kituose Žemės rajonuose.

Gana gerai žinomas įvykis, kuriame dalyvavo garsus amerikiečių lakūnas Čarlzas Lindbergas. 1928 m. vasario 13 d. jis tyrinėjimo tikslais iš Havanos išskrido link Bermudų salų. Skrendant virš Floridos sąsiaurio Lindbergas labai nustebo, pamatęs, kad navigacijos prietaisų rodyklės ėmė sukinėtis be jokios tvarkos. Po to tiesiai prieš lėktuvą atsirado kažkoks rūkas. Jis greitai artėjo, darėsi vis tankesnis. Lindbergas nukreipė lėktuvą aukštyn, stengdamasis nepatekti į keistojo rako zoną. Tačiau šis... ėmė sekti lėktuvą, jį pavijo ir ėmė gaubti. Lakūnui vis tik pavyko atsiplėšti nuo keistojo rūko, kai maksimaliai padidino skrydžio greitį. Po to, susiorientavęs pagal saulę, pakrantės kontūrus ir žemėlapį, suprato, kad skrenda priešinga kryptimi. Kažkokia nežinoma jėga nukreipė jo kursą ir nuskraidino beveik 300 mylių į šoną.

Lindbergui dar pasisekė, ko negalima pasakyti apie kitus žmones. Iki šiol neatskleista paslaptis, kur 1945 m. gruodžio 5 d. tame pačiame rajone dingo penki bombonešiai-torpednešiai, pakilę iš Fort Loderdeilo (Floridos valstija, JAV) karinės jūrų bazės mokomajam skrydžiui. Į bazę negrįžo nė vienas lėktuvas. Bazės dispečeriams trumpam pavyko susisiekti su grupės vadu, tačiau jo atsakymai buvo nerišlūs ir nesuprantami.

Netrukus po bombonešių dingimo dingo ir lėktuvas „Mariner“ su 13 ekipažo narių, išsiųstas ieškoti bombonešių.

Tyli žūtis

Su anomaliu rūku susiduria ne tik lėktuvai, bet ir laivai. 1966-ais metais toks įvykis nutiko tame pačiame Bermudų trikampyje. Vienas verslininkas buksyravo baržą iš Puerto Riko į Floridą. Kelionės viduryje nutiko kažkas nepaaiškinamo ir nemalonaus: kompasų rodyklės ėmė sukinėtis tarsi pašėlusios, o po to sustojo buksyro varikliai. Kažkokia paslaptinga jėga paveikė ir kitus prietaisus, tarp kurių buvo ir kontrolės įranga. Tačiau ypač žmones išgąsdino rūkas, susidaręs neparastai greitai. Jis apgaubė baržą ir ėmė artėti link buksyro. Tai atrodė gana keista, nes danguje nebuvo jokio debesėlio ir ryškiai švietė saulė.

Kai rūkas ėmė traukti į save baržą, o kartu su ja ir buksyrą, žmones apėmė tikras siaubas. Tačiau nepraradęs šalto proto kapitonas įsakė skubiai, nukirsti buksyravimo lyną. Kai barža atsikabino nuo buksyro, rūkas labai greitai išsisklaidė, varikliai ir prietaisai vėl ėmė normaliai veikti, tačiau baržos šalia

nebesimatė. Gal rūke barža nuskendo? Jūrininkai, kurie jau buvo nusprendę, kad artinasi paskutinioji valanda, atsikvėpė su palengvėjimu. Žinoma, šia istorija niekas nebūtų patikėjęs, jeigu visa buksyro komanda to nebūtų patvirtinusi.

Gali būti, kad būtent anomalus rūkas yra kaltas dėl laivų dingimo, kurie žūties metu kažkodėl neduoda jokių nelaimės signalų. Si aplinkybė ekspertams atrodo ypač keista. Išsiaiškinti tokių dingimų priežasties nepavyksta iki šiol, nors praktiškai visas Žemės paviršius yra stebimas iš dirbtinių palydovų. Suprasti, kas vyksta su laivu tuo metu, kai jis „išnyksta", dažniausiai sutrukdo debesis ar rūkas, kuris, kaip tyčia, susidaro įvykio vietoje.

Ufologai šiuos laivų susitikimus su NSO ar anomaliu rūku aiškina panašiu reiškiniu, su kuriuo teko susidurti Lindbergui. Radijo ryšio ir prietaisų gedimas - tipinis reiškinys šių susitikimų metu.

Žmonių medžioklė

Jau seniai pastebėta, jog ateiviai, nors iš šeimininkauja mūsų planetoje kaip pas save namie, stengiasi nuo žmonijos nuslėpti savo veiklą. Ypač atsargiai vykdomi žmonių grobimai. Į rūką panašius objektus, kaip mano kai kurie specialistai, ateiviai naudoja, norėdami užmaskuoti žmonių medžioklę. Dažniausiai tai vyksta vietose, kur labai maža tikimybė, kad „medžiotojus" kas nors pastebės. Tai dažniausiai būna jūrų ar oro erdvės arba mažai apgyvendinti sausumos rajonai.

Ore ir jūroje anomalus rūkas gali susidaryti ir judėti gana greitai, Apgaubęs žmones, jis iš karto pasitraukia su savo grobiu. Sausumoje rūkas dažniausiai surengia pasalą, pasislėpęs nuošalioje vietoje, ir laukia, kol auka (žmogus) pats pateks į spąstus. Kažkas panašaus vyksta savo rūkais žinomoje negyvenamoje Envaiteneno saloje Rudolfo ežere Kenijoje. 1935-ais metais saloje išsilaipino du anglų topografai. Po kelių dienų ant ežero kranto buvę jų kolegos sunerimo, nes iš į salą iškeliavusių žmonių nebuvo jokio ryšio. Į Envaiteneną iškeliavo dar keli žmonės, kurie apieškojo salą, tačiau topografų nerado. Vėliau paaiškėjo, kad saloje ne kartą yra dingę vietiniai žvejai, o pats salos pavadinimas elmolo genties kalba reiškia „negrįžtantis".

Kalbant apie paslaptingus rūkus, ufologai būtinai paminės 1915-ųjų metų atvejį, kai karo veiksmų Turkijoje metu paslaptingai dingo visas anglų kareivių batalionas, kuriame buvo 266 žmonės. Dešimtys

Video: Žmones grobia ateiviai. Dokumentinis filmas Rusų k.

žmonių matė, kaip batalionas žygiavo keliu, besidriekiančiu per kalvą. Jos viršūnę gaubė rūkas. Kariai, nelėtindami žingsnio, įžengė į rūką, tačiau iš jo taip ir nebeišėjo: debesis su žmonėmis staiga atitrūko nuo žemės ir ėmė kilti aukštyn, įgaudamas elipsės formą. Iš bataliono neliko netgi sagos.

Panašus atvejis nutiko 1937-ais metais su trimis tūkstančiais kinų karių, kurie nuo japonų gynė Nankino miestą. Naktį kinų apkasus tarpeklio dugne apgaubė rūkas. Ryte apkasai buvo tušti, be jokių žmonių požymių. Kariai negalėjo niekur pasislėpti, nes išeiti iš tarpeklio nepastebėtiems buvo neįmanoma. Buvo paskelbta Nankino gynėjų paieška, tačiau, aišku, niekas nebuvo rastas.

Šiuos ir dar dešimtis kitų pavyzdžių galima paaiškinti ne vien tik ateivių buvimu. Tačiau per keletą dešimtmečių surinkti faktai, deja, mus verčia į šias istorijas žiūrėti kaip į piktybinę mūsų planetą lankančių (ar nuolat joje būnančių) paslaptingų būtybių veiklą. Jos aiškiai domisi mumis, suka mums galva, ištrina iš atminties prisiminimus apie buvusius kontaktus, naudoja įvairias maskavimo priemones, kaip, pavyzdžiui, šis žmones „ryjantis“ rūkas.

Naujausias Pasaulio naujienas kitaip... skaitykite Paranormal Telegram kanale. Jei manai, kad mano darbas yra naudingas, pasidalink, prenumeruok, padėkok ar paremk...

avatar
1
2016.12.29

   Laba diena,

Anomalus baltos spalvos rukas,kelyje Cekiske-Kaunas,automagistralej netoli Kauno m.22val.vaziuojant lengvuoju automobiliu,2016.07 men.man ir vairuojant automobili sunui.

Grizome is Cekiskes i Kauna 22val.automobiliu,Cekiskes baznycioj prie 1-os Komunijos priejo mano anukas 10m,,buvo tamsu,automagistralej ties Kauno m. priesais musu masinos priekini stikla ,staiga pasirode baltos sp.rukas,kuris skriejo dideliu greiciu,tolygiu masinos greiciui,jis buvo issisklaides,matomumui trukde,anomalus rukas apgaube visa masina,masinos salone grojo lengvoji muzika,greitis masinos apie 90 km/val.,Abu ruka pastebejome,nusistebejome, is kur jis staiga atsirado pries masinos stikla,masinos rodikliai nepasikeite.Rukas atsirado is pasalos,kur musu lauke.Aplink automagistrale pastatu ir zmoniu nebuvo.Rukas musu masina lydejo automagistralej,ties Kauno m.

Panasus atvejis su ruku ivyko toj pacioj automagistralej,ties Kauno m.pries 35m.,man islaikius automobilio teises ir zaliu ''Ziguliu'' man vairuojant masina,vykstant Ziguliu buvo keli pavojingi masinos lenkimai.Masinoj,prieky sedejo mano tevukas,ant galines sedynes sedejo mano mama.
Paslaptingas rukas atsirado taip pat priesais automobilio stikla ir greitai dingo,atsirado jis dienos metu.Ruko forma ta pati,issisklaidziusi.
Apsirengusi as griztant is Cekiskes buvau melsvos sp.palaidine ir vasariniu sijonu pastelines sp.,sunus su kostiumu tamsios sp.
Sie 2 faktai su ruku,priesais masinos stikla,su mano seimos nariais,vaziuojant automagistrale Kaunas-Klaipeda,tai i ruka panasus objektai,judantys,baltos sp,Regita.
avatar
PASKUTINĖS NAUJIENOS:
23.01.2022 laikas 19:29 Paslaptingi statiniai: Unikali kolona Indijoje

Qutub Minar – tai ne tik aukščiausias akmens bokštas Indijoje, bet ir visas architektūrinis kompleksas, kurio papėdėje yra senovės šventyklų ir kapų liekanos, o tarp jų, ant akmeninės platformos stovi gerai išsilaikiusi septynių metrų aukščio geležinė kolona.

...

Skaityti daugiau

23.01.2022 laikas 18:33 Švytintys objektai virš Ričlando, Oregono valstijos, Google žemėlapis!

Kaip tik šiandien apie tai pranešė Ričlande gyvenanti moteris. Ji "Google Earth" žemėlapyje aptiko tris švytinčius objektus, judančius virš kalnų vietovės. Taigi turėjau tai nufilmuoti.

Skaityti daugiau

23.01.2022 laikas 16:59 Patarimai ką vartoti vėlyvą pavasarį (video)

Šį kartą svečiuojamės pas Neringą sodyboje, kurioje ji su savo mažaisiais pagalbininkais mus supažindins su gamtoje augančiais augalais, kuriuos galima vartoti ir kaip maistą ir kaip vaistą.

Skaityti daugiau

23.01.2022 laikas 14:01 Konspirologiškai: Apie NSO Mėnulyje

Mėnulis – artimiausias Žemei kosminis kūnas. Ir nors jis tėra nutolęs nuo mūsų vidutiniškai tik 384 400 km, apie jį žinome gana nedaug. Mėnulyje apsilankė „Apollo“ erdvėlaiviai, viso jame buvo nusileidę 12 astronautų.

...

Skaityti daugiau

22.01.2022 laikas 20:33 Atskleista tamsioji metaverslo pusė: Kodėl jūsų vaikams reikia laikytis atokiau nuo VRChat

Tėvai, Kalėdoms nupirkę savo vaikams "Oculus Quest 2", gali būti nustebinti, nes vienoje populiariausių virtualios realybės ausinių pokalbių svetainių "VRChat" buvo užfiksuoti keli vaikų viliojimo atvejai.

...

Skaityti daugiau

22.01.2022 laikas 09:55 Receptai | Patiekalai Kepti ryžiai su daržovėmis ir lašiša

Tokie azijietišti kepti ryžiai su daržovėmis yra puikus pasirinkimas, kai norisi panaudoti užsilikusius maisto likučius. Man asmeniškai šis patiekalas yra kažkiek ir komfortiškas. Toks tikrai paprastas ir jaukus naminis maistas su daugybe ryžių bei daržovių.

...

Skaityti daugiau

Lengvai pagaminamas sūrio pyragas su šokoladu (video)
21.01.2022 laikas 09:13 Receptai | Patiekalai Lengvai pagaminamas sūrio pyragas su šokoladu (video)

Lengvai pagaminamas sūrio pyragas su šokoladu (video) - patiekalas, kurį nesunkiai pasigaminsite pagal šį receptą. Išbandyk šį receptą jau dabar!

Skaityti daugiau

Avižinių kruopų sriuba su pievagrybiais (video)
21.01.2022 laikas 09:13 Receptai | Patiekalai Avižinių kruopų sriuba su pievagrybiais (video)

Avižinių kruopų sriuba su pievagrybiais (video) - patiekalas, kurį nesunkiai pasigaminsite pagal šį receptą. Išbandyk šį receptą jau dabar!

Skaityti daugiau