Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: NSO, Ateiviai » Peržiūrų: (693) Komentarų: (0) (02.09.2015 - 20:55)

NSO ataka kaime

Męs įpratę skraidančiuose sutvėrimuose matyti gerus kosmoso brolius, pasiruošusius ateiti mums į pagalbą, arba tyrinėtojus, nesikišančius į mūsų gyvenimą. Tačiau faktai byloja visai ką kitą: kartais nežinomų padarų kėslai yra pavojingi, sukeliantys katastrofas, netgi pasibaigiantys žmonių mirtimi.

1954-ųjų metų birželio mėnesį keli Kenijos berniukai tapo vieninteliais viso kaimo sunaikinimo liudininkais. Keletą naktų iš eilės Lailis Tindu ir jo bendraamžiai, ganę avis, miegojo už Kirimuvkės kaimelio ribų ir ant Kenijos kalno stebėjo keistas šviesas. Iš pradžių berniukai pagalvojo, kad tai žmonės lipa į kalną, pasišviesdami didžiuliais deglais, tačiau vėliau, kai šie šviečiantys objektai pakilo į dangų, jiems tapo aišku, kad čia yra kažkas kita.

Vieną naktį Lailis gulėjo prie krūmo ir su pavydu klausėsi, kaip tolumoje dunda būgnai – tai visi kaimo gyventojai šventė vestuves. Netikėtai pro plyšį lapuose pamatė, kaip nuo kalno aukštyn pakilo šviečiantys taškai ir nuskrido link kaimo. Po to šie objektai į žemę nukreipė ryškius spindulius. Būgnai staiga nutilo.

Kitos dienos ryte Lailis suprato, kad kaime kažkas nutiko. Palikęs kaimenę, jis nuskubėjo į kaimą. Pakelyje aptiko pirmuosius lavonus su baisiais nudegimais. Lūšnelės stovėjo nepaliestos, tačiau jų viduje berniukas matė tą patį vaizdą – visi gyventojai ir naminiai gyvūnai pavirto pajuodusiomis susirietusiomis mumijomis.

Kai žinios apie kaimelį ištikusią nelaimę pasiekė Nairobį, kažkas, labiau išsilavinęs, suprato, kad tai buvo ne „burtai“, o NSO ataka, kurios metu buvo sunaikinti dešimtys nekaltų žmonių.

1965-ųjų metų spalio mėnesį NSO ėmė metodiškai naikinti Dibajido kaimą Sudane. Kiekvieną dieną kaimą iš dangaus užpuldavo „liepsnojantys objektai“ ir sugriaudavo po 5-6 namus. Šis košmaras truko 11 dienų, po kurių kaimas buvo praktiškai sunaikintas – NSO sulygino su žemės paviršiumi 68 namus. Apie žuvusiuosius ir sužeistuosius nebuvo nieko pranešama.

Korespondentas pranešė: „Valdžia Chartume pareiškė, kad ji negali kaip nors paaiškinti tai, kas nutikom, kol negavo atsakymo iš Rudaa miesto, esančio arčiausiai sugriauto kaimo“. Nuo to laiko daugiau nebuvo jokių paaiškinimų.
Praėjus penkiems metams po Sudano kaimo sugriovimo, NSO – griovikai pasirodė Etiopijoje. Daktaras, dalyvavęs SNO (Suvienytųjų nacijų organizacijos) misijoje ir panoręs likti anonimu, parašė ufologui Dž.Alenui Hainekui: „Noriu pranešt apie keistą nutikimą, įvykusį 1970 m. rugpjūčio 7 d. 11:30 ryte Saladaro kaime, maždaug 14 km nuo Asmaros. Štai kaip vietiniai gyventojai papasakojo apie šį nutikimą.

Po 11-tos valandos ryte jie išgirdo garsą, sklindantį nuo netoliese augančio miško, panašų į žemai skrendančio lėktuvo skleidžiamą garsą. Garsas taip sustiprėjo, kad ėmė skaudėti ausys, gyventojai pamatė raudoną šviečiantį rutulį. Jis praskrido virš kaimo, savo kelyje griaudamas namus, išraudamas medžius su visomis šaknimis, apdegindamas žolę, tačiau nesukeldamas gaisrų. Kai rutulys praskrido kaimą, jis išlydė maždaug 7×2 metrų dydžio asfaltuoto kelio dangos plotą ir suskaldė į dalis akmeninę sieną prie tilto.

Po to rutulys nuskrido tolyn apie 150 m link kalvos šlaito, kur keletą sekundžių kabojo pakibęs ore, o po to vėl pasuko atgal beveik tuo pačiu keliu, tiksliau, lygiagrečiai jam. Grįždamas atgal rutulys sugriovė kitus namus ir dingo toje pusėje, iš kurios buvo atskridęs. Bendras maršrutas, kurį rutulys nuskrido gyventojų akyse, buvo apie 3 km į vieną ir į kitą puses. Visas šis reginys truko apie 10 minučių.

Kai kurie žmonės teigė, kad objektas priminė kelmą. Netoliese esančio kaimo gyventojai pasakojo, kad jis, skrisdamas virš jų ir skleisdamas nepakeliamą garsą, buvo rutulio formos su iš paskos besidriekiančia uodega.
Gyventojai buvo tokie susijaudinę, kad mums tris kartus teko važiuoti į kaimą. Aš padariau apie 30 nuotraukų. Kaimas atrodė taip, tarsi namai būtų apšaudyti artilerijos pabūklais. Penkiasdešimt namų buvo sugriauta, sužeisti 8 žmonės, žuvo vienas vaikas.

Kai kurie žmonės galvojo, kad tai buvo meteoras, tačiau jis negalėtų skristi pirmyn ir atgal. Tai negalėjo būti ir vėjas, panašus į tornadą, nes jis nenuplėšė skardinių stogų – jie liko savo vietoje, suniokoti, apsilydę ir netekę savo formos. Iki šiol nėra jokių minčių, kas tai galėjo būti.

Laikraštis „Assis“ iš Adis Abebos išspausdino trumpą žinutę apie šį nutikimą, kurioje buvo teigiama, kad namus sugriovė kilęs uraganas. Tačiau teiginys, kad tai buvo vėjas ar žaibas, netinka, nes tą dieną oras buvo giedras, danguje nebuvo nė vieno debesies…

Objektas skleidė karštį, nuo kurio lydėsi asfaltas, metaliniai daiktai, suanglėjo krūmai ir žolė, nors atviros ugnies nebuvo. Mechaninė šio objekto smūgio jėga buvo stulbinanti. Jis tiesiog suskaldė akmeninę tilto užtvarą, kurios plotis buvo 0,5 m. Grįždamas atgal objektas turėjo pakankamai energijos toliau griauti pastatus…“

1978-ųjų metų rugsėjo 1 d. tarp 19 ir 20 valandos Josvainių miestelyje Kėdainių rajone buvo ramus oras, be jokio vėjo. Netikėtai vyras, buvęs kieme, pastebėjo, kad iš namo antrojo aukšto sienos ėmė kristi plytos ir lėtai leistis ant žemės. Tas pats nutiko ir su langų rėmais, kurie taip pat iškrito iš sienos, tačiau taip švelniai nusileido, kad nesudužo nė vienas stiklas.

Vyras pakėlė galvą aukštyn ir pamatė virš namo maždaug 6-7 m skersmens rutulį, kuris švelniai švietė iš vidaus. Prieblandoje buvo aiškiai matomi jo kontūrai. Rutulys lėtai judėjo šalia kelio antro aukšto lygyje. Judėdamas jis praskrido virš sodo, kuriame augo obelys. Kai tik rutulys atsidurdavo virš obels, ji būdavo išraunama su visomis šaknimis ir švelniai paguldoma ant žemės. Taip buvo išrautos keturios obelys. Kai rutulys atsidūrė virš kito namo, šiferio lapai atitrūko nuo stogo ir ėmė skristi paskui rutulį. Šiferio lapai nuskrido link trečiojo namo ir atsitrenkė į jo langus.

Skrisdamas link trečiojo namo rutulys ėmė kilti aukštyn ir pasuko link Labūnavos. Šio miestelio gyventojai rutulį palaikė mėnuliu, tik neįprastai dideliu ir ne toje vietoje, kur jis turėjo būti. Viename name, virš kurių skrido rutulys, sėdėjo pagyvenusi moteris, kuri mezgė kojines. Tuo metu, kai rutulys atsidūrė virš namo, ji buvo pakelta nuo kėdės, pakilo iki lubų ir vėl nusileido atgal, nepatirdama jokių sužalojimų, tik didžiulį išgąstį.

Kitą dieną į Josvainius privažiavo daug smalsuolių, milicininkų, valstybės saugumo darbuotojų, televizijos ir mokslo įstaigų atstovų. Po kiek laiko per televiziją buvo parodytas reportažas, skirtas šiam įvykiui. Jame buvo parodyti įvykio padariniai ir paaiškinta, kad tai yra tornado, kuris praskriejo per kaimą, rezultatai!

1980-ųjų metų spalio mėnesį nežinomas maždaug 30 m ilgio ir 15 m skersmens objektas su „mėlyna karūna“ priekinėje dalyje praskrido virš Baradiamo kaimo Senegale. Objekto skrydžio metu rovė su šaknimis medžius, sugriovė 50 valstiečių namų ir 9 stambesnius pastatus. NSO skrido vos dvi minutes, o gyventojai tuo metu jautė didelį karštį. Vanduo induose įkaito iki 50°C.

1984 m. lapkričio 30 d. neįprastas rutulys apsilankė Golcovkos kaime Altajaus krašte (Rusija). Tik praėjus dviems mėnesiams po šio įvykio vietiniame laikraštyje buvo išspausdintas trumpas straipsnis, kuriame viskas buvo priskiriama kamuoliniam žaibui:

„Apie 15:30 ant taip vadinamos Riazanės ežios buvo pastebėtas švytintis ugninis maždaug 1,5 m skersmens rutulys. Centrinė rutulio dalis švietė mėlynai-violetine spalva, pakraščiai – geltonai-raudona spalva ir tarsi kibirkščiavo. Rutulio skriejimo trajektorija buvo siūbuojanti. Rutulys judėjo tarsi šuoliais ir, kaip teigė liudininkas, keitė savo konfigūraciją.

Kaip pasakoja Golcovkos gyventojas N.Cernychas, apie 19:30 pasigirdo garsus gaudesys, kažkas subarškėjo, pagrindinės namo durys staiga atsidarė, o į gatvę išeinančios priemenės durys buvo nuplėštos nuo vyrių. V.Makarovas tuo metu išgirdo gaudesį, o po to stiprų dundėjimą. Namas ėmė vibruoti, užgeso šviesa. Pažiūrėjęs pro langą vyras pamatė futbolo kamuolio dydžio iki raudonumo įkaitusį rutulį.

Nepaprastas reiškinys padarė sugriovimų. Nuo mūrinės daržinės stogo buvo visiškai nuplėštas šiferis, deformuota ir išrauta TV signalų priėmimo antena, sugriauta sandėlio siena. Mechanizmų aikštelėje viena iš kabinų, skirta žmonių pervežimui, buvo nuplėšta nuo automobilio ir numesta už 200-250 m. Šis keistas gamtos reiškinys (greičiausiai, tai buvo kamuolinis žaibas) susidarė dėl oro kaprizų“.

Video: Ateiviai šalia mūsų

1990 m. kovo 23 d. vakare kitas nedidelių matmenų objektas pasirodė virš Indijoje netoliese sienos su Pakistanu esančiame Sanchani Badolo kaime. Nukentėjusieji vėliau pasakojo, kad keistasis objektas skraidė virš kaimo, leisdamas juodų kamuolių tumulus. Nuo jo sklindantys „banginiai smūgiai“ apgriovė 5 namus, su visomis šaknimis išrovė apie 700 mango medžių. Labai trumpam NSO buvo nutūpęs, o po to labai greitai išnyko.
Į įvykio vietą skubiai atvyko Indijos Gynybos ministerijos ekspertai. Jie surinko nukentėjusių medžių šakas ir apgriautų namų plytas, apklausė liudininkus. Vienas ekspertas į žurnalisto klausimą atsakė: „Kol kas nieko negalime pasakyti, mes patys esame apstulbę“.

Kodėl tokie įvykiai visada nutinka nuošaliose vietovėse, o ne tankiai gyvenamose vietose? Gali būti, kad NSO mėgsta veikti, kaip bet kuris nusikaltėlis – kuo mažiau liudininkų, tuo geriau. Netgi atsižvelgiant į tai, kad 99,9% kontaktų su ateiviais vyksta be jokio išreikšto agresyvumo, tačiau su tokiais „proto broliais“ tikrai nesinorėtų susitikti vėlai naktį…

reklama

Šioje istorijoje: video, UFO, nso

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 693 | | Reitingas: 5.0/1 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 2

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (392)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (301)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicinos naujienos

paranormal.lt
Už mėsą pranašesnis avinžirnis...

Nuo maisto parduotuvių lentynų avinžirniai nedrąsiai žvilgčioja į pirkėjus. Deja, dauguma jų nepastebi ir čiumpa įprastus žirnius. Juk avinžirniai kainuoja gerokai brangiau ir yra neįprasti. Tačiau nuo žirnių skiriasi savo skoni
paranormal.lt
Neleisk pinigų pedikiūrui: naudokite tik du ingredientu...

Yra kosmetinių priemonių pėdų priežiūrai labai daug, šiuo metu. Tačiau svarbu pirmiausiai, išsaugoti kojas sveikas ir švytinčias. Grožio salonai pradėjo teigti pedikiūro paslaugas. Bet pedikiūras yra brangus ir užima daug laiko.
paranormal.lt
Bangladeše gimė kūdikis su dviem galvomis, diagnozė - d...

Viename iš tankiausiai apgyvendintų šalių pasaulyje gimė gamtos stebuklas. Kūdikis atrodo visiškai normalus, išskyrus tai, kad gimė su dvejomis galvomis. Abu (jai taip galima sakyti) vaikai - mergaitės, gimė Bangladešo sostinėje
paranormal.lt
Geriausias paakių kremas: ištrina raukšles visiškai!...

Voratinklis smulkių linijų aplink akis, gali visam laikui sugadinti kiekvienos moters nuotaiką. Paakių oda labai subtilus dalykas, be riebalų, todėl daug greičiau prarandamas jos elastingumas.

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
5 dažniausios paranormalios pa...

Teigiama, kad paranormalias patirtis arba potyrius, neturinčius mokslinio paaiškinimo, kasdien patiria daugybė žmonių. Todėl tikrai verta susipažinti su dažniausiai išgyvenamomis paranormaliomis patirtimis. Juk kiekvienam gal

paranormal.lt
Juodojo voro pranašystės...

Viduramžių aiškiaregiai, skelbdami pranašystes, paprastai neslėpdavo savo tikrųjų vardų. Tačiau XV a. Florencijos pranciškonų vienuolis po savo rankraščiais visada palikdavo tik juodo voro atvaizdą. Manoma, kad tai buvo Frederik
paranormal.lt
Veidrodis – portalas tarp anap...

Nuo seno tikėta, kad veidrodžiai turi mistinių galių ir yra laidininkai tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių. Filosofas, tarologas ir numerologas Leopoldas Malinauskas teigia, kad apskritai neaišku, kuris pasaulis yra tikras – mūsi
paranormal.lt
„Eltanino“ antenos anomalija...

Ne kartą rašėme apie vandenynų, jūrų ar ežerų gelmėse glūdinčias paslaptis. Šį kartą papasakosime apie nepaprastą atradimą kuris sukėlė didžiulį susidomėjimą mūsų gelmėmis ir paslaptimis esančiomis jose.
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
A. Fursovas apie nacių lyderiu...

2011 pasirodė knyga „Pilkasis vilkas. Adolfo Hitlerio pabėgimas“ (The Escape of Adolf Hitler. The Case President N. Y.: Sterling, 2011. XXXII. 352 p.) Autoriai teigia, kad Hitleris nenusižudė, o pabėgo iš Vokietijos ir likusį gy
paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Kas bus su pasauliu, kai išnyk...

Pradedant 10-uoju XX amžiaus dešimtmečiu bitininkai pradėjo pastebėti masinį darbinių bičių nykimą, ypač žiemos mėnesiais. Nuo to laiko situacija tik pablogėjo – išmirė apie 4000 medų nešančių bičių rūšių, o 2006 metais fenomenu
paranormal.lt
Kokiais ginklais kariavo senie...

Senajame indų epe „Mahabharata“, parašytame sanskrito kalba ir sudarytame iš 18 knygų, yra daugiau nei 200 tūkstančių eilėraščių, turinčių duomenų apie Senovės Indijos religiją, pasaulėžiūrą, papročius, istoriją, taip pat legend
paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Vegetatyvinė distonija ir kas ...

Kiekvienas biologinis organizmas, kaip ir bet kuris gyvas organizmas gamtoje, nusakomas eile charakteringų savybių, kurias jis sugeba išlaikyti laike. Jų pastovumas yra tas kriterijus, kuriuo remiantis galime tvirtinti kiek vien
paranormal.lt
Nėštumas ir skiepai nuo gripo:...

Klausimas – skiepytis ar nesiskiepyti aktualus kasmet, kai tik atšąla orai. Ir diskusijos kaskart vis karštesnės, lyg iškiltų nauja ir iki tol nenarstyta tema. Vienas populiariausių ir ypatingas aistras keliančių gandų, kad skie
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Imbiero arbata: nuo inkstų akm...

Imbiero arbatos nauda! Ji gydo nuo virusų, kurie gali sukelti peršalimą, gripą ar pūslelinę. Ji malšina skausmą, labai efektyvi, jei žmogus jau serga peršalimo ligomis, gripu ar turi galvos, raumenų skausmą. Jame gausu antioksid
paranormal.lt
Apie kokias ligas įspėja liežu...

Kinų medicinos žinovo V. Naumavičiaus teigimu, jeigu žmogus į specialistą kreipiasi dėl tokio, rodos, menkniekio, kaip kažkuo nepatikęs liežuvis, vadinasi, jo psichologinė ir fiziologinė būklė yra įtempta.
paranormal.lt
Kai organizmas prašo pagalbos...

Žmogaus organizmas yra sukurtas tobulai. Jame vyksta neįtikėtini procesai. Ir, jei atsiranda problemos, jis mums signalizuoja.Kokie tai signalai ir ką jie reiškia.
paranormal.lt
Ką daryti sušalus?...

Atvėsus orui, pučiant šaltam vėjui atsiranda nušalimų ir kūno atšalimo pavojai. Nušalimų tikimybė didėja apsirengus nepritaikytais šaltam orui ir ankštais drabužiais, nepavalgius, esant mažai kūno masei (mažas poodinis riebalini
paranormal.lt
Atsisveikinkite su ėduonimi ir...

Ar žinote, kad kas dieną naudojamas kokosų aliejaus šaukštas pagerins burnos higieną ir padės kovoti su dantų ėduonimi? Kokosų aliejus yra stiprus savo anti-grybelinėmis, antibakterinėmis ir anti-mikrobinėmis savybėmis, kurios