Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Egzorcizmas » Peržiūrų: (380) Komentarų: (0) (13.11.2015 - 23:44)

Jėzus – pirmasis egzorcistas

Lietuvoje vykstantis teologo, kunigo ir egzorcisto Benoit Domerque vizitas sulaukė nemenko žiniasklaidos ir visuomenės susidomėjimo. Svečias iš Prancūzijos įvardino, kad jis siekia įspėti apie antikristinius (demoniškus) pėdsakus popkultūroje. Nenuostabu, kad netrūksta skeptikų, nes ne vienam nūdienos žmogui demonai yra mitologinės būtybės. Kaip paradoksaliai skambėtų, bet krikščionybė neįsivaizduojama be velnio. Juk apaštalas Jonas teigia, jog „pasirodė Dievo Sūnus, kad velnio darbus sugriautų“ (1 Jn 3, 8).

Velnias yra nepatogi tema. Ne vienas šiuolaikinis teologas vengia kalbėti šia tema arba net tiesiai

pasako, kad netiki demonų egzistavimu. Tokį požiūrį puikiai apibendrina skandalingasis vokiečių teologas Eugene Drewermannas teigdamas:“demoniškos dvasios yra ne kas kita, kaip žmogiškų dvasių apraiška – sielos jėgos, kurias baimė išstūmė į pasąmoninius požemius”. Tad kuo remiantis galima kalbėti apie demonus? Turime tris pagrindines prielaidas: Šventojo Rašto tekstus, krikščionių tradiciją ir patirtį.

Jėzus – pirmasis egzorcistas

Biblijos tekstų apie demonus yra daugybė. Štai Senojo Testamento raštuose velnias vadinamas žodžiu Satan. Šis žodis beveik visada yra vartojamas su žymimuoju artikeliu, kas nurodo tikrinį daiktavardį, asmeniškumą. Graikiškasis Senojo Testamento vertimas Septuaginta žodį Satan verčia į diábolos, kuris turi šmeižiko, gundytojo, kaltintojo ir kiršintojo prasmes. Senajame Testamente šis žodis pavartotas 26 kartus. Šiuose tekstuose piktoji dvasia vaizduojama viršesnė už žmones, bet ji visada paklūsta Jahvei. Būtent ši aplinkybė išskyrė žydų tautos suvokimą apie angelus ir demonus iš kaimyninių tautų, nes Dievas suvokiamas kaip absoliutus asmuo, čia nėra vietos dualizmui (Blogio ir Gėrio pusiausvyrai). Toks tikėjimas nepalieka erdvės demonų baimei ar magijos praktikavimui.

Naujajame Testamente Jėzaus Kristaus kova su Šėtonu užima centrinę vietą, o Jėzus ne sykį pasirodo kaip egzorcistas. Jo auka ant kryžiaus vaizduojama kaip būtina kaina, kurią reikėjo užmokėti, kad pasaulis būtų išlaisvintas nuo vergavimo demono valdžiai.

Evangelijos ir Apaštalų darbai mums pateikia tris dažniausiai naudojamus terminus velniui nusakyti daimónion (45 kartus); Satán (15 kartų) diábolos (13 kartų). Naujajame Testamente žodis „demonai“ visada turi blogio angelų reikšmę. Kai kuriais atvejais jie dar vadinami „dvasiomis“, bet visada nurodomos kaip „ne tyros“ (Mt 10,1; Mk 1,23.26.27; 3,11.30; 5,2.8.13; 6,7; 7,25; 9,25; Apd 5,16; 8,7). Šios dvasios dar vadinamos „priešu“ (Mt 13,25.28.39; Lk 10,19; Apd 13,10), „gundytoju“ (Mt 4,3), „piktuoju“ (Mt 6,13; Apd 19,12.15.16). Diskusijoje dėl Jėzaus daromų stebuklų, iškyla dar vienas piktosios dvasios vardas – Beelzebul, kitaip namų arba vietovės viešpats, kuris lotyniškame Šventojo Rašto vertime Vulgatoje ironiškai buvo perkeistas į Beelzebub, kas reikštų – „musių viešpats“.

Evangelijose nedviprasmiškai parodoma demono prigimtis, jo troškimas kenkti žmogui ir pastarojo silpnumas. Jėzus stoja į kovą su Piktuoju, ir visada išeina iš jos nugalėtoju. Autoritetingais įsakymais Jėzus atlikinėja egzorcizmus ir tuo parodo savo dieviškąją prigimtį. Šie egzorcizmai skelbia Kristaus pergalę, bet žmogus turi pasinaudoti šios pergalės vaisiais, nes Šėtonas ir toliau jam kenkia. Žmogaus gynyba yra malda, ypač Jėzaus išmokytoji, kurioje prašoma išlaisvinti iš blogio. Mūsų tikėjimo spragos tampa erdve pasireikšti Piktajam. Todėl apaštalas Petras vaizdingai aprašė gundymus ir apsaugą nuo jų :“Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu” (1 Pt 5,8-9)

Aušros sūnaus nuopuolis

Nors Šventajame Rašte yra daugybė vietų, kuriose kalbama apie demonus, tačiau jų kilmė neatskleidžiama. Tad pirmieji krikščionių teologai (vadinamieji Bažnyčios Tėvai) vystė angelų nuopolio teorija. Suglaudus jų įžvalgas pamatytumėm, kad jose išryškėja Liuciferio (lotynų k. “lucis” reiškia „šviesa”, “feros” – “nešėjas“) figūra.

Visoje krikščioniškoje tradicijoje Liuciferis yra vaizduojamas demoniškos hierarchijoje viršūnėje. Tai kyla iš Bažnyčios Tėvų pateiktos Izaijo ir Ezekielio (28, 12-14) knygų tekstų interpretacijos. Pažvelkime į Izaijo pranašystę:

Tavo didybė ir visa tavo arfų muzika nugramzdinta į Šeolą. Tavo guolis yra lervos, o tavo apklotas – kirmėlės”. Tai nupuolei iš dangaus, Aušrini, aušros sūnau! Kaip tave sukniubdė ant žemės, – tave, kuris išguldei tautas! Kadaise manei savo širdyje: “Užlipsiu į dangų, viršum Dievo žvaigždžių iškelsiu savo sostą. Atsisėsiu ant kalno, kur renkasi dievai, pačiuose Šiaurės pakraščiuose. Užlipsiu ant aukščiausių debesų, – prilygsiu Aukščiausiajam!” Bet buvai nugramzdintas žemyn į Šeolą – į patį Duobės dugną“ (Iz 14, 11 – 15).

Kunigas Antanas Rubšys, Senojo Testamento į lietuvių kalbą vertėjas, žodžiu „Aušrinis“ verčia hebrajišką sąvoką helēl, kuri reiškia „spindintįjį“ arba „aušrinę žvaigždę“.

Origenas, šv. Atanazas, šv. Bazilijus ir šv. Augustinas manė, kad puikybė apakino Liuciferį, nes jis leido savo grožiui ir didybei nustelbti Kūrėjo išmintį. Viduramžių teologijos „žvaigždės“ šv. Albertas Didysis ir šv. Tomas Akvinietis tvirtino, kad velnias puikybe nusidėjo pirmąją kūrimo akimirką. Kaip matome puikybė, savo nuomonės vertinimas labiau nei Dievo valia, lėmė tai, ką Bažnyčios Tradicija vadina angelų nuopuoliu ir maištu, nes Liuciferio pavyzdžiu pasekė nemaža dalis angelų.

Psichodrama ar dvasinė kova?

Atrodytų keista, bet racionalumo ir techninės pažangos eroje susidomėjimas demonais, egzorcizmu ir viskuo, kas siejama su tamsos pasauliu tik auga. Nors moderniam žmogui egzorcizmas dažnai asocijuojasi su Holivudo produkcija, bet susidūrimas su nepaaiškinamais reiškiniais neleidžia apsiriboti vien racionalumu. Pavyzdžiui, tarp egzorcistų klientų buvo žymusis dailininkas Salvadoras Dali, o Vatikano archyvų dokumentai liudija, kad Antrojo pasaulinio karo metu popiežius Pijus XII bandė per nuotolį išvaryti šėtoną iš Hitlerio, tačiau šie bandymai nedavė jokių rezultatų.

Kas slypi už keistai nūdienos žmogaus ausiai skambančio žodžio „egzorcizmas“? Lotyniškai ir graikiškai jis reiškia „užkeikimą“, „prisaikdinimą“, „išprašymą“. Paradoksalu, bet, kaip sako vienas žymiausių nūdienos egzorcistų tėvas Gabrielis Amorthas, Viduramžiais vietoje to, kad raganoms būtų taikomas egzorcizmas, jos būdavo paprasčiausiai sunaikinamos. Atradus Naująjį pasaulį įsitvirtino įsitikinimas, kad krikščioniškose šalyse šėtono poveikio nėra, o egzorcizmas reikalingas tik misijų kraštuose. XIX a. pasaulėžiūroje apsėdimo atvejus apskritai pradėta tapatinti su psichologiniais

sutrikimais, daugelyje šalių egzorcistų paprasčiausiai nebeliko. Nenuostabu, kad skeptikams egzorcizmas tėra psichodrama, o tikintiems – kova su realia blogio jėga. Modernioji visuomenė, nors ir stengėsi atsikratyti blogio problemos, bet neįstengė to padaryti. Dažnai mokslai, ypač susiję su psichologija, būna tiek suabsoliutinami, kad susidaro įspūdis, jog patys tampa nelanksčiomis dogmomis. Tačiau blogis yra toks svetimas žmogaus prigimčiai, šiam pasauliui, kad dėl jo atsiradimo neįmanoma apkaltinti vien tik pasąmonės procesų. Todėl prielaida, kad už žmogaus patirties gali egzistuoti kitokia tikrovė, negali būti moksliškai nei įrodyta, nei paneigta.

Tad esame tikėjimo perspektyvoje. Joje demonas tiki, kad yra Dievas ir kaip sako apaštalas Jokūbas: „tiki ir dreba“ (Jok 2, 19). Jis pats Dievo atžvilgiu yra apimtas destruktyvios baimės, kurios vedamas siekia naikinti Viešpaties kūriniją. Pagrindinis jo ginklas įgyvendinant šiuos tikslus yra melas. Ne veltui Jėzus velnią yra pavadinęs „melo tėvu“ (Jn 8, 44). Visa jo veikla nuo pat Edeno sodo istorijos yra pateikti žmogui iškreiptą vaizdą apie Dievą, pasaulį, jį patį. Demonas nori įteigti, kad jis yra galingas bei pajėgus viešpatauti šiame pasaulyje, bet prieš savo mirtį ir kančią Jėzus įspėjo „šio pasaulio kunigaikštis jau pasmerktas“(Jn 16, 11). Todėl Kryžiumi visos kovos jau laimėtos, o krikščionys kovodami su blogio jėgomis tik naudojamės Kristaus pergalės vaisiais.

reklama

Tomas Šaltinis

Šioje istorijoje: egzorcizmas, velnias, angelai, jėzus, Apaštalas, dievas, demonai

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 380 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (356)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (275)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Patarimai, kaip mesti rūkyti ir nuo ko pradėti...

Kaip ir kasmet, taip ir šiais metais, gegužės 31 dieną bus minima pasaulinė diena be tabako. Nuo 1987 metų pasaulinė sveikatos organizacija skatina visus rūkalius nerūkyti bent vieną dieną ir susimąstyti apie nikotino daromą žal
paranormal.lt
Skani česnakų sriuba: kovai su peršalimu...

Mokslininkai visame pasaulyje vis dar neturi vieningos nuomonės apie česnako gebėjimus kovoti su peršalimu. Tačiau naujausi tyrimai patvirtino, kad reguliarus vartojimas česnako su maistu per žiemą gali gerokai sumažinti perš

paranormal.lt
Geriausias paakių kremas: ištrina raukšles visiškai!...

Voratinklis smulkių linijų aplink akis, gali visam laikui sugadinti kiekvienos moters nuotaiką. Paakių oda labai subtilus dalykas, be riebalų, todėl daug greičiau prarandamas jos elastingumas.
paranormal.lt
Mokslininkai: šie du ingredientai išgydo net krūties vė...

Ciberžolė ir juodieji pipirai turi daug gydomųjų savybių, tai vieni iš labiausiai naudojamų liaudies medicinos ingredientų. Tačiau, jei šiuos komponentus sujungti kartu, jie padarys stebuklus. Iš juodųjų pipirų ir ciberžolės išg

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Naujas būdas stabdyti vėžį. Fi...

Kas antras onkologinis ligonis Didžiojoje Britanijoje vartoja kokių nors maisto papildų. Šios šalies mokslininkai įrodė – natūralios medžiagos, esančios granatuose, brokoliniuose kopūstuose, dažinių ciberžolių šakniastiebiuose i
paranormal.lt
Tyrimai, įtikinamai įrodantys ...

Epidemiologiniuose tyrimuose jau būta pranešimų apie tai, kad ilgalaikėje perspektyvoje tie, kurie buvo paskiepyti, pasižymi ne tokia gera sveikata, kaip neskiepyti.
paranormal.lt
Natūralus antibiotikas naikina...

Būtinai išbandykite šį receptą! Naikina infekcijas jau po pirmo panaudojimo! Vietoj to, kad vartoti daug vaistų kovai su šlapimo takų infekcijomis, jūs galite panaudoti 100% natūralų namų receptą, kuris susideda iš natūraliai

paranormal.lt
Tyrimai patvirtina: tik 4 šauk...

Tikimės, kad šis straipsnis padės jums! Taip, tai tiesa - jums reikia tik 4 šaukštų šios priemonės, prevencijai ir vėžio gydymui. Skamba puikiai, ar ne? Profesorius Mermerskis teigia, kad ši priemonė yra naudinga ir veiksming

paranormal.lt
3 žolelių arbata valanti organ...

Šis straipsnis, žinoma, daugelį šokiruos. Jo nebūtina skaityti valgio metu ir po jo. Tačiau, jūs turėtumėte atidžiai perskaityti šią medžiagą, nes ji yra susijusi su tai dalykais, kurie yra labai svarbus mums visiems! Tai yra pa
paranormal.lt
Ekstrasensų mūšis 17 sezonas 1...

Paranormalių reiškinių realybės šou Ekstrasensų mūšis, naujas sezonas, kuris tradiciškai prasideda rudenį per TNT kanalą, pritraukiantis talentingus žmones iš visos šalies išbandyti savo aiškiaregių galimybes. Laidą toliau veda
paranormal.lt
Kaip be kraujo testo nustatyti...

Sveikatą stiprinti reikia visus metus, tada ir žiemos ne su siaubu, o su džiaugsmu lauksite, sako gydytojas Alvydas Unikauskas.