Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Mistika » Peržiūrų: (323) Komentarų: (0) (12.04.2016 - 17:46)

Londono metro vaiduokliai

Londono metro - pats seniausias pasaulyje. Pirmoji atšaka buvo atidaryta dar 1863-isis metais. Dabartiniu metu plačiai išsišakojusiame Didžiosios Britanijos sostinės metro tinkle yra 270 stočių, iš kurių 40 yra apleistos. Tai yra stotys-vaiduokliai, pro kurias nesustodami pravažiuoja traukiniai. Jose apsigyveno valkatos, žiurkės ir... vaiduokliai. Beje, pastarieji kartais užsuka ir į veikiančias stotis, kur gąsdina keleivius ir metro personalą.

Banko stotis: Juodoji vienuolė

Sityje, Londono verslo ir finansų centre, Anglijos banke darbavosi kuklus tarnautojas Filipas Vaithedas. Vaikinas niekuo ypatingu iš savo bendradarbių neišsiskyrė, žvaigždžių iš dangaus neraškė ir negalėjo pasigirti dideliu vadovybės palankumu.

Atlyginimas buvo gana kuklus, karjeros perspektyvų praktiškai nebuvo, o gyventi norėjosi prabangiai - juk sostinėje tiek daug pagundų jaunam žmogui. Kartą Filipas visiškai prasilošė kortomis, sugrąžinti skolą nebuvo jokių galimybių. Grėsmė kilo ne tik garbingam džentelmeno vardui, bet ir pačiai gyvybei.

Vaithedas iš nevilties ryžosi beviltiškam žingsniui ir suklastojo banko čekį gana solidžiai sumai. Apgavystė netrukus išaiškėjo. Įvyko teismas, kuriame Vaithedas buvo nuteistas mirties bausme. Visa tai įvyko 1811-ais metais.

Vyresnioji sesuo Sara, kuri Pilipui atstojo motiną (jų tėvai mirė, kai berniukui buvo vos ketveri metai), atidavė jam visą savo meilę, daug ir sunkiai dirbo, kad brolis gautų tinkamą išsilavinimą ir prasimuštų gyvenime. Ji taip ir neištekėjo. Vienintelio jai artimo žmogaus mirtis taip sukrėtė Sarą, kad šiai pasimaišė protelis. Jai atrodė, kad Filipas vis dar gyvas ir dirba banke. Ištisus 25 metus vargšė sesuo ateidavo į banką ir prašydavo sargų ir banko darbuotojų, kad pakviestų jos brolį. Nors ji ir kėlė šiek tiek nepatogumų banko klientams, vargšelės stengėsi niekas neskriausti.

Kai Sara mirė, ji buvo palaidota senose kapinėse netoliese banko. Praėjus daugeliui metų kapinės buvo iškeltos, o jų vietoje buvo pasodintas sodas. Netrukus čia ėmė rodytis moters su
juodu apsiaustu vaiduoklis. Po to ji persikėlė į požemius. Kodėl savo pasivaikščiojimams pasirinko metro stotį, kuri buvo pastatyta jau po jos mirties, lieka mįsle.

Londono metro vaiduokliai

Tačiau daug keleivių matė moters su senamadišku juodu paltu, panašiu į vienuolės apsiaustą, vaiduoklį. Ji buvo pavadinta Banko vienuole. Beje, ji elgiasi labai ramiai ir taikiai. Tik vieną vakarą išgąsdino valytoją, paprašiusi palydėti į banką pas brolį. Kai ši iš išgąsčio nesugebėjo nė žodžio ištarti, moters vaiduoklis tik liūdnai nusišypsojo ir išnyko ore.

Faringdono stotis: Kepurininko mokinė

Šiai stočiai mažiau pasisekė - kartais po jos skliaustais pasigirsta sielą draskantis vaikiškas verksmas. Dažniausiai tai įvyksta vėlai vakare, prieš uždarant metro stotį. Pagal legendą, tai verkia nekaltai nužudytos trylikametės Anos Neilor vaiduoklis. Ji buvo mokinė kepurininko dirbtuvėje.

Vieną dieną mergaitės lavonas su siaubingomis žaizdomis buvo aptiktas apleistoje vietoje dykynėje netoliese jos darbo. Policija nustatė, kad mergaitę nužudė dirbtuvės šeimininkas su dukra. Sužinoti tikrosios šio žiauraus nusikaltimo priežasties taip ir nepavyko. Kalbama, kad šeimininko dukra pavydėjo Anai savo jaunikio, nors tam nebuvo jokios priežasties.

Londono metro vaiduokliai

Ginčo metu kepurininko dukra smogė mokinei į galvą sunkia varine žvakide. Išgirdęs triukšmą atbėgo šeimininkas. Jis nesugalvojo nieko geresnio, kaip pribaigti nukentėjusiąją. Vakare, prisidengdami tamsa, nusikaltėliai išnešė mergaitės kūną į dykynę ir pasistengė viską sudėlioti taip, jog atrodytų, kad mergaitę nužudė gatvės banditų gauja.

Tačiau nusikaltimas buvo išaiškintas, piktadariai sulaukė pelnytos bausmės. Nors visa tai nutiko XVIII amžiaus viduryje, kai apie metro dar net nebuvo kalbama, Anos Neilor vaiduoklis kažkodėl pamėgo Faringdono stotį. Keleiviai stengiasi išvengti susitikimo su šiuo liūdnu Londono metro vaiduokliu. Kalbama, kad jis atneša nelaimes.

Haid Park Korner stotis: Galva iš sienos

Tai nutiko 1978-ais metais. Vyriausias naktinis stoties budėtojas Beris Ouklis kaip paprastai apėjo teritoriją, išjungė eskalatorių, įsitikino, kad viskas tvarkoje, ir sugrįžo į kontrolės punktą.

Tačiau netrukus bilietų kasų zonoje pasigirdo kažkoks triukšmas. Beris su porininku nuėjo tenai ir labai nustebo, kai pamatė, kad eskalatorius veikia, nors Ouklis galėjo bet kuo prisiekti, kad jį išjungė. Porininkai dar kartą apėjo stotį, tačiau nieko neaptiko.

Londono metro vaiduokliai

Jie abu grįžo į savo patalpą. Norėdami nuraminti nervus, nusprendė išgerti arbatos. Visą šį laiką Ouklis jautėsi tarsi nesavas. Kol jis ruošė arbatą, jautėsi taip, tarsi jį seka kažkieno įdėmus žvilgsnis. Staiga kambaryje pasidarė taip šalta, kad pasimatė iš burnos einantys garai. Pažvelgęs į porininką, Ouklis sustingo: jo veidas buvo baltesnis už popierių, ir jis žiūrėjo stiklinėmis akimis į vieną tašką.

Maždaug po dešimties minučių Bėriui pavyko sugrąžinti savo pavaldinį į gyvenimą. Šis, užsikirsdamas, papasakojo, kad tuo metu, kai Ouklis ruošė arbatą, į. kambarį per sieną įskrido baisi žmogaus galva. Vargšelis taip išsigando, kad jau kitą dieną išėjo iš darbo. Pasakojama, kad nuo laiko jis metro paslaugomis nesinaudoja, važiuoja tik antžeminiu transportu.

Kovent Gardeno stotis: aktorius -tragikas

XX amžiaus 6-ame dešimtmetyje Kovent Gardeno stotyje kartais pasirodydavo keistas subjektas - aukšto ūgio vyras, apsirengęs senamadžiais rūbais.
Jo veidą dengė plačiabrylė skrybėlė. Nieko nepastebėdamas, jis eidavo platforma, įbedęs žvilgsnį į grindis ir kažką murmėdamas sau panosėje.

Įsiklausius buvo galima suprasti, kad jis kalba monologus iš Šekspyro tragedijų, dažniausiai „Makbeto" ir „Hamleto". Kartą šis keistas žmogus užsuko į remontininkų kambarėlį, nukėlė skrybėlę ir prisistatė: „Viljamas Teris, Adelfio teatro tragikas". Darbininkus tarsi vėjas būtų nupūtęs. Nieko keisto, nes nelauktas lankytojas buvo... be galvos!

Londono metro vaiduokliai

Sis įvykis sukėlė nemažai triukšmo. Buvo manoma, kad darbininkus išgąsdino kažkoks hipnotizuotojas, taip sumanęs pajuokauti. Tačiau tyrimai parodė, kad Viljamas Teris - realus asmuo. Jis XIX amžiaus pabaigoje buvo vienas iš pagrindinių Adelfio teatro artistų.

1897-ais metais jį durklu subadė vidutinių gabumų aktorius Ričardas Princas, apakintas pavydo sėkmingesniam varžovui darbe ir meilėje. Viljamas mirė už kulisų ant savo mylimosios - gražuolės aktorės Džesės Milvord - rankų. Prieš mirtį jis sušnabždėjo: „Aš dar sugrįšiu". Ir iš tiesų grįžo. Tačiau kodėl be galvos?

Britų muziejaus stotis: mumija

Šioje stotyje traukiniai nestoja. Ji buvo uždaryta dar XX amžiaus 4-ame dešimtmetyje. Stotį galima tik akies krašteliu pamatyti pro vagono langą, važiuojant Pikadilio linija.

Tačiau metro personalui kartais tenka užsukti ir į šią stotį - atlikti profilaktinius darbus. Būtent jie ir sutiko ant platformos senovės egiptiečio vaiduoklį.

Šis susitikimas nežada nieko gero. Ledinis vaiduoklio žvilgsnis tarsi kiaurai perveria žmogų, jį apima neapsakomas siaubas, rankos ir kojos nebeklauso, žmogus tampa tarsi paralyžuotas, pasirengęs įvykdyti bet kokį „hipnotizuotojo" paliepimą.

Vienam darbininkui mintimis buvo duotas įsakymas nušokti ant bėgių. Vyrą nuo savižudybės išgelbėjo jo kolega, kuris nesusidūrė žvilgsniu su vaiduokliu ir todėl išvengė jo apžavų. Teigiama, kad ši stotis slaptu tuneliu sujungta su Britų muziejaus Egipto sale, ir būtent iš ten ateina piktasis mumijos fantomas. Tačiau kam vaiduokliui reikalingas tunelis, jeigu jis sugeba eiti kiaurai sienas?

Šioje stotyje kartais sutinkami ir kiti vaiduokliai. Stoties statybos metu įvyko griūtis, keletas darbininkų atsidūrė po žemėmis. Jų nepavyko atkasti Nuo to laiko ramybės neradusios sielos klaidžioja požemiais, skleisdamos ilgas dejones.

Oldgeito stotis: Vaiduoklio mielaširdingumas

Ši stotis buvo atidaryta 1876-ais metais. Metro statytojai, tiesdami liniją, aptiko 1665-ais metais mirusiųjų nuo maro palaikus. Šios siaubingos epidemijos aukomis tapo apie 70 tūkstančių Londono gyventojų.

Mirusiųjų ramybė buvo sudrumsta, nuo to laiko minios vaiduoklių klaidžioja metro labirintais. Prieš keletą metų elektrikams teko taisyti gedimą elektros sistemoje. Vienas vyras sugebėjo prisiliesti prie 20 tūkstančių voltų įtampos laidų!

Tačiau jis visiškai nenukentėjo, tik neteko sąmonės. Kolegos matė, kad akimirksnį prieš įvykį šalia vyro pasirodė pagyvenusios moters figūra, kuri su motinišku švelnumu paglostė vyrui galvą. Akivaizdu, kad tai ir apsaugojo vyrą nuo neišvengiamos žūties. Kartais ir vaiduokliai atlieka gerus darbus.

 

reklama

Šioje istorijoje: mistika, Londono metro, Londonas, vaiduokliai

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 323 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (361)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (278)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Kokias naudingas maistines medžiagas įsisavina organizm...

Galime domėtis maisto produktais, jų sudėtimi, kokių naudingų medžiagų jie turi, bet ar žinome, kaip organizmas juos įsisavina?

paranormal.lt
Paruoškite imbierą nuo vėžio, artrito, cholesterolio...

Jis naudojamas plačiai, ypač veiksmingas peršalimo, gripo, kosulio, artrito ir skrandžio ligų atveju. Be to, imbieras gali padėti sumažinti nugaros skausmą ir raumenų skausmus, taip pat sumažinti padidėjusį cholesterolio ir cukr
paranormal.lt
Kitoks požiūris į česnaką...

Plačiai paplitusi nuomonė, kad žmogaus sveikatai labai naudingas česnakas. Na ir deda jį įsitikinusieji šiuo pusiau mitu savo burnon tiesiogiai ir netiesiogiai, per dešras ir kitokius patiekalus, kad drūtesni ir sveikesni būtų.
paranormal.lt
Indijos kūdikis laikomas dievo įsikūnijimas...

Indijos mieste Dumri-Isri gimė kūdikis su 8 galūnėmis. Tačiau sužinojęs, kad vaikas gimė su didelėmis komplikacijomis ir išsigimimu, tėvas nelabai nusiminė. Pasak vyro, jo sūnus yra daugiarankio dievo Ganeša įsikūnijimas.


//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Naujas būdas stabdyti vėžį. Fi...

Kas antras onkologinis ligonis Didžiojoje Britanijoje vartoja kokių nors maisto papildų. Šios šalies mokslininkai įrodė – natūralios medžiagos, esančios granatuose, brokoliniuose kopūstuose, dažinių ciberžolių šakniastiebiuose i
paranormal.lt
Paskubėkite! Šis straipsnis ša...

Nuostabi priemonė! Šis 100% natūralus gėrimas valo ir pašalina toksinus, chemines medžiagas ir riebalus iš mūsų arterijų, kurie gali mums pakenkti.

paranormal.lt
Natūralus antibiotikas naikina...

Būtinai išbandykite šį receptą! Naikina infekcijas jau po pirmo panaudojimo! Vietoj to, kad vartoti daug vaistų kovai su šlapimo takų infekcijomis, jūs galite panaudoti 100% natūralų namų receptą, kuris susideda iš natūraliai

paranormal.lt
Tyrimai patvirtina: tik 4 šauk...

Tikimės, kad šis straipsnis padės jums! Taip, tai tiesa - jums reikia tik 4 šaukštų šios priemonės, prevencijai ir vėžio gydymui. Skamba puikiai, ar ne? Profesorius Mermerskis teigia, kad ši priemonė yra naudinga ir veiksming

paranormal.lt
3 žolelių arbata valanti organ...

Šis straipsnis, žinoma, daugelį šokiruos. Jo nebūtina skaityti valgio metu ir po jo. Tačiau, jūs turėtumėte atidžiai perskaityti šią medžiagą, nes ji yra susijusi su tai dalykais, kurie yra labai svarbus mums visiems! Tai yra pa
paranormal.lt
Ekstrasensų mūšis 17 sezonas 1...

Paranormalių reiškinių realybės šou Ekstrasensų mūšis, naujas sezonas, kuris tradiciškai prasideda rudenį per TNT kanalą, pritraukiantis talentingus žmones iš visos šalies išbandyti savo aiškiaregių galimybes. Laidą toliau veda