Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Dvasios, Vaiduokliai » Peržiūrų: (2239) Komentarų: (0) (26.06.2015 - 06:58)

Bildukai, poltergeistas, piktosios dvasios: žvilgsnis į anapusinį pasaulį

Žinomas bioenergetikas, daugybės mokslinių išradimų autorius Jonas Algimantas Dainauskas, sutiko pasidalinti savo mintimis, apie bandymus praskleisti uždangą į anapusinį pasaulį, paslėptą nuo mūsų įprastinių, penkių pojūčių.

- Pastaruoju metu dažnai užsimenama apie namus, kuriose, neva, siaučia piktosios dvasios, drumsčiančios ten besilankančių žmonių ramybę. Bildukai, poltergeistas, piktosios dvasios – kas tai? Mūsų lakios fantazijos, įaudrintos vaizduotės padariniai, o gal tai iš tiesų egzistuojančios anapusinio pasaulio būtybės, kaip teigia jūsų kolega, parapsichologas Vladimiras Azanovas?
 

- Esame įpratę prie mus supančio pasaulio, kurį turime galimybę matyti, liesti, užuosti, girdėti, jausti savo klasikiniais penkiais fizinio žmogaus pojūčiais. Tačiau mes nežinome, koks tas žmogus iš tiesų yra. Žmogus turi labai daug subtiliųjų, nematomų struktūrų, kurios yra daug galingesnės, nei mums įprasti pojūčiai gali tai patvirtinti. Kalbant moksliškai, mes įpratę savo aplinką matyti bei suprasti kaip trimatį pasaulį, kuriame dominuoja ilgis, plotis, aukštis. Plius dar galime įvesti ir tokią sąvoką kaip laikas, kuris yra lyg ketvirta erdvė, nes laiką mes suprantame, kaip procesą, kažkokį kitimą. Laiką tapatiname su diena ir naktimi, bet pati laiko sąvoka iš tiesų yra daug sudėtingesnė. Šalia šių įprastų sąvokų, mes turime visas tas subtilias struktūras, kaip “n” – mates erdves: keturmatę, penkiamatę, šešiamatę, daugiamatę erdves. Tai reiškia, jog tuo pačiu momentu ir toje pat vietoje, kurį mes įsivaizduojame kaip šį pasaulį, egzistuoja kitų pasaulių su savo gyventojais, su savo dėsniais ir taisyklėmis. Tie pasauliai sąveikauja su mumis, tačiau mes juos atmetame. Ir tik dalis žmonių turi įgimtą Dievo dovaną matyti.

- Kokie tai žmonės, kurių dėka yra praplečiamas mums įprasto pasaulio suvokimas?

- Tai yra šamanai, burtininkai, aiškiaregiai, netgi paprasčiausios kaimo bobutės. Apie tai byloja Tibeto mirusiųjų knyga, Egipto mirusiųjų knyga. Senosiose Šumerų lentelėse, kurioms tūkstantis metų, iššifravus jų turinį atrandame tą patį mums nematomą pasaulį. Taigi tas pasaulis egzistuoja, jame atrandamos tokios sudėtinės dalys kaip bildukai, įvairios dvasios, savotiški demonai. Tame pasaulyje yra labai baisių, nemalonių dalykų. Jų materializavimasis yra galimas ir šiame materialiame pasaulyje. Tai jau yra aprašyta, įrodyta moksliniais eksperimentais. Tarkim, mokslininko, tyrinėjusio anapusinį pasaulį, Monro knygos, trys fundamentalūs veikalai apie šį mums nematomą pasaulį. Jose yra pateikiama daugybę faktų, patvirtinančių anapusinio pasaulio buvimą. Tas pasaulis egzistuoja nepriklausomai nuo mūsų norų ar nenorų jį pripažinti. Dalis žmonių turi galimybę bendrauti su tuo pasauliu. Tarkim, vienas iš jų, mano kolega parapsichologas Vladimiras Azanovas, mokslinio eksperimento būdu mane įtikino, jog egzistuoja ta nematoma dvasia, kurią jis gali matyti, kalbėtis su ja...

- Tačiau ar įmanoma racionaliu mąstymo būdu, remiantis mums įprastais penkiais pojūčiais, paaiškinti anapusinio pasaulio reiškinius?

- Iš dalies taip. Racionaliu mąstymo būdu galima daug ką paaiškinti, kadangi tie neįprasti mums reiškiniai turi savo pasireiškimo formas. Žinoma daugybė atvejų, kai techninėmis priemonėmis fiksuojami tie paslaptingi objektai. Turiu gan įdomią per metus surinktą kolekciją, apie 20 nuotraukų, kur matomi dariniai - savotiški energetiniai stulpai, kuriuos jautė ir matė konkretūs žmonės.

- Kaip sukyla tos neramios dvasios, bildukai bei kiti paranormalūs reiškiniai mus supančioje aplinkoje? Ar tai yra kažkaip susiję su tragiškomis, nelaimingomis žmogaus sielos baigtimis, savižudybėmis?

- Žemiškose sferose dalis dvasių lieka arti žūčių, netikėtų, staigių mirčių vietų, kautynių, mūšių laukuose. Juk anksčiau, kaip žinome, savižudžių net neleisdavo laidoti bendrose kapinėse, o tik šalia kapinių. Daug vaidenimosi atvejų mūšio laukuose, senose kapinaitėse jau yra detaliai aprašyta literatūroje. Pastebėta, jog tos struktūros išlieka geopatogeninėse zonose. Tai yra negatyvios, “atsiurbiančios” zonos, kuriose tarpsta tos klajojančios dvasios. Yra ir tokių vaidenimosi atvejų, kai miršta žmogus, kuris buvo baisiai prisirišęs prie savo turto ar namo. Tuomet nauji to namo gyventojai net negali jame miegoti, jie mato žmogų su kepure, senovišku lietpalčiu... Žinau konkretų atvejį Kaune, vienoje gatvėje, kai jauni “kampuoti” vyrukai, išdrįsę nakvoti tokiame name, išsilakstė pro langus. Pradėjus domėtis, paaiškėjo, jog to namo šeimininkas, dabar jau miręs, labai jį saugojo ir nenorėjo, kad niekas jame įsikurtų gyventi. Begalinis noras turėti, išsaugoti savo turtą neleidžia mirusiai sielai apleisti žemiškas sferas. Mokslinėje literatūroje yra aprašyta daugybė atvejų, kai namuose apsigyvenę bildukai bendrauja su gyvaisiais. Rusijoje paplitę bildukų reiškimosi atvejai. Jie ten įvardijami žodžiu “domovoij”, tai yra, įnamis, gera energetinė esybė, savotiškas namų sargas ar dvasia, nieko blogo nedaranti namų gyventojams.

- Tiek gerosios, tiek ir piktosios namų dvasios, ar turi jos ką nors bendro su kiek kitokiu mums žinomu reiškiniu, tai yra, apsėdimu?

- Dalis energetinių struktūrų, bendraujančių su žmonėmis, įvairūs bildukai, dvasios, netgi, apsėdimai, yra pačio žmogaus minčių kūrybos rezultatas.

Kaip tik dabar, eksperimentuodamas ir bendraudamas su žmonėmis, atrandu be galo įdomu fenomeną: jeigu yra žmogus, kuris tave kažkada žeidė, žeidžia ir šiandien, kurį prisimeni su sunkumu širdy, vos tik pagalvoji apie jį, akimirksniu jis “prilimpa” tartum sniego gniūžtė. Atsiranda dideli pažeidimai, dėl kurių į mane kreipiasi pacientas, kaip dėl ligos, tam tikros psichinės būsenos. Tai žinomi atvejai, kai sakoma: “Aš niekad neatleisiu tam žmogui, tiek daug jis mane įskaudino”,- ir pan. Ir ką tokiu atveju daryti?.. Yra įvairių dvasinių struktūrų pasijungimo formų, kai yra blokuojamas žemės kanalas, prisijungiama prie žmogaus energetinės dešinės pusės, tuo būdu blokuojamas intuityvusis pasaulio suvokimas.Žmogus pasijunta gan nemaloniai ir tai iššaukia psichines, dvasines bei fizines ligas.

- Kaip išsivaduoti nuo tokių dvasinio prisijungimo, apsėdimo atvejų?

- Krikščionybės principas skelbia: prašyk atleidimo, atleisk ir pats sau atleisk mintyse. Kitas man sako: “Aš negaliu atleisti”,- tai tu, žmogau, kentėsi tol, kol nesugebėsi jam arba jiems atleisti. Be abejo, yra sudėtinga išsivaduoti bei apsisaugoti, kada piktadario kėslai sąmoningai vykdomi, pasitelkiant juodosios magijos elementus, kada yra žeidžiamas kitas žmogus mintimis, per nuotrauką ar jo daiktus. Taip pasireiškia energetinės struktūros, jų veikimas per tą subtilųjį minčių pasaulį.

Tokiu atveju fizinis žmogus per subtiliojo pasaulio struktūras, kurias šiek tiek pažįsta, gali naikinti kitą žmogų, jį žeisti, netgi nužudyti. Žinomi tokie atvejai šamanų, aborigenų pasaulyje, kai žmogus jam nežinant nužudomas per vieną- dvi dienas, kai staiga per savaitę žmogus numiršta. Iš principo tai yra baisūs dalykai, kurių sunku išvengti... Dar viena destruktyvi subtilaus veikimo forma – apsėdimai. Tai, mano supratimu, žiaurių, grubių, galingų to subtilaus, nematomo pasaulio struktūrų, kalbant bažnyčios terminologija “velnio”, įėjimas į žmogaus struktūras, jų įvaldymas, apsigyvenimas žmoguje. Tada žmogaus nebelieka kaip dvasinės struktūros, kaip aukštesnės “homo sapiens” būtybės. Jis tampa absoliutus ligonis, pavaldus svetimai struktūrai.

- Tokiu atveju, ko gero, yra būtina bažnyčios įgalioto asmens, kunigo – egzorcisto, išvarinėjančio piktąsias dvasias, pagalba?

- Tai irgi įdomus fenomenas. Juk pati bažnyčia neigia ekstrasensus, parapsichologus, burtininkus ir tiesiogiai, be užuolankų, kaltina juos nuodėmės darymu, o iš kitos pusės ta pati bažnyčia oficialiai savo suvažiavimo išvadose, liečiančiuose egzorcizmą, pripažįsta tų struktūrų buvimą.

Taip pat kryžius kaip savotiškas simbolis, talismanas yra magijos elementas, drauge su Biblija tam tikru atveju suveikiantis tartum galingas ginklas, sąveikaujantis su tomis negatyviomis struktūromis. Žmogus pasveiksta, nes piktoji dvasia net ir pačia aukščiausia neigiamo pasireiškimo forma jį palieka, yra išstumiama, išvaroma iš žmogaus.

- Tarkim, jus patį atakuoja kažkoks energetinis vampyras. Kaip tokiu atveju jus apsisaugote nuo neigiamų pasekmių?

- Dabar tokių galingų užpuolimų lyg ir nėra. Anksčiau pasitaikydavo, ypač kai parapsichologų konferencijose didelei auditorijai skaitydavau paskaitas. Ten susirinkdavo visokiausių žmonių, kartais pažeisdavo.
Jausdavau, jog skauda Saulės rezginio zoną, krisdavo energetika... Tekdavo savo metodais atsistatinėti pažeistas struktūras. Kadangi aš dirbu mintimis, tai žinodamas struktūrų deformacijos pobūdį bei charakterį, tartum moliu užglaistydavau skylę - pažeistą vietą.

Vizualizuoti mintimis - lyg moliu užglaistyti skylę – kelių sekundžių darbas. To man pakanka. O šiaip apsaugos priemonių yra labai daug: mintimis sukuriami įvairūs dariniai - ekranai, piramidės, kryžių siena aplink save ir pan.
reklama

straipsniai.lt

Šioje istorijoje: mistika, Bildukai, piktosios dvasios, poltergeistas

Pasidalinkite su paranormal.lt savo naujiena, receptu, mintimis!

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Peržiūrų: 2239 | | Reitingas: 0.0/0 |
Nemokami skelbimai
paranormal.lt
Parduodu ekologiškus obuolius...

Sveiki, parduodame ekologiškus, įvairių rūšių obuolius. Obuoliai niekuo nesupurkšti, auginti nuosavajam sode. 1 KG/60...
paranormal.lt
Antikvariniai minkšti baldai...

Antikvariniai minkšti baldai. Klaipėdoje prekiaujame, tik su klientu sutartu laiku. Klientui pageidaujant, atvežame b...

PANAŠŪS STRAIPSNIAI:

//Rašykite, diskutuokite, ginčikitės, atviras kodas (be keiksmų). Pasidalink, su kitais savo nuomone, bendrauk!

Iš viso komentarų: 0
avatar

Paranormal TV TV nemokamai

NAUJAUSI VIDEO:
00:00:16

Iš TKS stebėjo pra... 0

00:01:41

Tarptautinėje kosm... 1

00:07:06

Virš Arizonos nufi... 1Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (361)

paranormal.lt
Add 3 Ingredients To Your Coffee. A... Despite being a delicious start of the day, the morning cup of coffee also offers numerous heal... (278)

//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicina

paranormal.lt
Alergija saulės šviesai moterį privertė gyventi visiško...

Anna Lyndsey (43 m.) turėjo gerą darbą, nuosavą būstą Londone ir buvo įsimylėjusi. Bet prieš 10 metų jos gyvenimas tiesiogine šio žodžio prasme aptemo – šviesa tapo jos pragariškų skausmų priežastimi. Nuo to laiko britė

paranormal.lt
Galingas receptas nuo juodų taškelių ant veido!...

Skaitytoja Emilia Akbulatova pasidalino savo patirtimi paruošiant kaukę nuo juodų taškelių. Štai ką ji rašo: tas pats efektas, kaip reklamose gaunamas sumaišant želatina ir aktyvuotą anglį!

paranormal.lt
Kaip atstatyti pažeistus inkstus, naudojant tik 1 arbat...

Inkstai - gyvybiškai svarbus organas mūsų kūne. Pagrindinė jo funkcija yra užtikrinti hormonų ir fermentų veiklą, kad suskaidyti maistą ir paversti jį cheminėmis medžiagomis, kurią galėtume naudoti, kaip energiją.

paranormal.lt
Paruoškite imbierą nuo vėžio, artrito, cholesterolio...

Jis naudojamas plačiai, ypač veiksmingas peršalimo, gripo, kosulio, artrito ir skrandžio ligų atveju. Be to, imbieras gali padėti sumažinti nugaros skausmą ir raumenų skausmus, taip pat sumažinti padidėjusį cholesterolio ir cukr

//Paranormal naujienos » // Dienos Horoskopas skaityti...

paranormal.lt
Teherano NSO incidentas...

1976-ais metais įvyko taip vadinamas Teherano incidentas, kai ankstyvą rugsėjo 19-os dienos rytą virš Irano sostinės vizualiai ir radarų ekranuose buvo stebimas neatpažintas skraidantis objektas.
paranormal.lt
Panašūs žmonių keisto dingimo ...

Deividas Paulidesas, daugiau nei 20 metų dirbęs teisėsaugos organuose, nagrinėjo nepaaiškinamus žmonių dingimo atvejus Šiaurės Amerikoje ir pastebėjo keistus sutapimus. Tuo metu, kai vietiniai policijos pareigūnai kiekvieną atve
paranormal.lt
Malahaido pilies vaiduokliai...

Malahaido (Malahide) pilis, stovinti netoli Dublino, yra viena iš labiausiai turistų lankomų Airijos vietų. Pilis pastatyta didelio parko teritorijoje, esančio gražiame pajūrio miestelyje Malahaide. Beveik 800 metų pilis tuo pač
paranormal.lt
Kur teleportacijos metu dingst...

"Teleportacijos" terminą pirmasis panaudojo Čarlzas Fortas, norėdamas apibūdinti daiktų pernešimą iš vienos vietos į kitą be matomo fizinės jėgos panaudojimo ar dalyvavimo. Per šimtmečius surinkta daug medžiagos apie tai, kaip ž
paranormal.lt
Devintoji planeta Saulės siste...

Tas pats mįslingasis 6 laipsnių posvyris. Tie 6 laipsniai – tai Saulės ašies posvyrio su ekliptikos plokštuma kampas. Iki šiol ši keista anomalija nebuvo paaiškinta. Tačiau naujuose skaičiavimuose įvedus dar neatrastos 9-osios
paranormal.lt
Apie pasaulio tuštumą...

Žvaigždės slepia daug netikėtų dalykų. 2007 metais, stebėdami Banginio žvaigždyno žvaigždę Mirą, kuri mokslui žinoma jau daugiau kaip 400 metų, astronomai staiga atrado netikėtą dalyką. Pasirodo, už šios raudonosios gigantės dri
paranormal.lt
Kaip juodoji skylė suplėšo žva...

Supermasyvios juodosios skylės galaktikų centruose didžiąją laiko dalį yra neaktyvios – į jas medžiaga krenta labai lėtai. Bet kartais pro jas pralekia žvaigždė, kurią juodosios skylės gravitacija suardo į gabaliukus. Tie gabal
paranormal.lt
Jau beveik dešimtį metų Žemę p...

Visatoje netrūksta nežinomų ir nesuvokiamų dalykų. Nuo juodųjų skylių iki egzotiškų planetų, mokslininkai dar turi daug ką paaiškinti. Tačiau pastaruoju metu viena mįslė ypač sudomino astronomus: tai mistiniai signalai danguj

paranormal.lt
Tamplierių korporacija...

XIV amžiaus pradžioje Europoje egzistavo apie pusantros dešimties dvasinių-riterių ordinų. Tamplierių, t.y. Šventyklos riterių ordinas toli gražu nebuvo pats turtingiausias. Tie patys hospitaljerai turėjo savo žinioje žymiai did
paranormal.lt
6000 metų senumo amuletas su N...

Naudodamiesi fotoliuminescencinės spektroskopijos metodą, mokslininkai išsiaiškino, kaip buvo pagamintas 6 tūkst. m. amžiaus sulaukęs amuletas.
paranormal.lt
Rasta per Šaltąjį karą pamestą...

Kai kanadietis naras Seanas Smyrichinsky po vandeniu išvydo didelį apvalų objektą, iš pradžių jis pagalvojo, kad tai nuskendusi „skraidanti lėkštė“. Tačiau dabar ekspertai mano, kad jis galėjo rasti atominę bombą, pamestą dar 19
paranormal.lt
Svarbiausi Nikola Teslos išrad...

Nikola Tesla yra vienas garsiausių pasaulio mokslininkų. Daugelis jo išradimų pranoko to laikmečio pažangą, todėl buvo įvertinti tik po paties genijaus mirties. Pristatome svarbiausius Nikolo Teslos pasiekimus mokslo srityje.

paranormal.lt
Sąmokslo teorijos: vėžys negyd...

Vėžys seniai galėjo būti įveiktas, bet farmacininkams tai neparanku. Jie uždirba milijardus dolerių už vaistus tariamam ligonių gydymui. Vėžys – tai kandidos grybelis. Vėžio gydymas chemoterapija – genocidas, nes žlugdo imuninę
paranormal.lt
Sąmokslo teorija: kas susprogd...

Šiais metais 9/11 įvykiams sukanka 15 metų. Ryte Niujorke po nuvarytų (pagal oficialią versiją bent jau) keleivinių lėktuvų smūgių sugriuvo Pasaulinio prekybos centro bokštai. Kaip pranešė žiniasklaida, vakare Vašingtone dar vie
paranormal.lt
Sindikatas - slapta vyriausybė...

Žmonių grupė, kuri žinoma kaip Sindikatas (arba Konsorciumas), dirba kartu su pirmaisiais Žemės gyventojais - ateiviais, kurie vadinami "Kolonistais". Nuo 1948-ųjų metų jie kruopščiai rengė planą ir ruošėsi naujai (pakartotinai)
paranormal.lt
Paralelinės visatos...

Norint išsiaiškinti, kas yra paralelinės visatos, pirmiausia būtina atsakyti į svarbesnį klausimą – o kas gi yra ta visata? Egzistuoja trys šio klausimo nagrinėjimo kryptys: mokslinė, religinė-mitologinė ir asmeninė. Pagal domin
paranormal.lt
Moteris pagimdė 11 vaikų be ce...

42-metų moteris pagimdė 11 sveikų berniukų. Gydytojai iš Indianos buvo šokiruoti, stebuklingas gimdymas.

paranormal.lt
Vitaminą D gamintis skatina ne...

Tamsiuoju metų sezonu, kai trūksta saulės, žmonės puola vartoti vitaminą D, bet jo perteklius gali daryti ir neigiamą poveikį, LRT RADIJUI sako gydytoja Jūratė Dobrovolskienė. Kad, norėdami jaustis geriau, nepadarytume organizmu
paranormal.lt
Savaiminis organizmo valymąsis...

Joks gripas, įskaitant ir kiaulių ar veršių, nėra užkrečiantis. Dėl tos pačios paprasčiausios priežasties, kad virusai – nėra gyvi organizmai. Užkrečiančios yra peršalimo ligos, nes jose labai aktyviai dalyvauja bakterijos. Kai
paranormal.lt
Naujas būdas stabdyti vėžį. Fi...

Kas antras onkologinis ligonis Didžiojoje Britanijoje vartoja kokių nors maisto papildų. Šios šalies mokslininkai įrodė – natūralios medžiagos, esančios granatuose, brokoliniuose kopūstuose, dažinių ciberžolių šakniastiebiuose i
paranormal.lt
Paskubėkite! Šis straipsnis ša...

Nuostabi priemonė! Šis 100% natūralus gėrimas valo ir pašalina toksinus, chemines medžiagas ir riebalus iš mūsų arterijų, kurie gali mums pakenkti.

paranormal.lt
Natūralus antibiotikas naikina...

Būtinai išbandykite šį receptą! Naikina infekcijas jau po pirmo panaudojimo! Vietoj to, kad vartoti daug vaistų kovai su šlapimo takų infekcijomis, jūs galite panaudoti 100% natūralų namų receptą, kuris susideda iš natūraliai

paranormal.lt
Tyrimai patvirtina: tik 4 šauk...

Tikimės, kad šis straipsnis padės jums! Taip, tai tiesa - jums reikia tik 4 šaukštų šios priemonės, prevencijai ir vėžio gydymui. Skamba puikiai, ar ne? Profesorius Mermerskis teigia, kad ši priemonė yra naudinga ir veiksming

paranormal.lt
3 žolelių arbata valanti organ...

Šis straipsnis, žinoma, daugelį šokiruos. Jo nebūtina skaityti valgio metu ir po jo. Tačiau, jūs turėtumėte atidžiai perskaityti šią medžiagą, nes ji yra susijusi su tai dalykais, kurie yra labai svarbus mums visiems! Tai yra pa
paranormal.lt
Ekstrasensų mūšis 17 sezonas 1...

Paranormalių reiškinių realybės šou Ekstrasensų mūšis, naujas sezonas, kuris tradiciškai prasideda rudenį per TNT kanalą, pritraukiantis talentingus žmones iš visos šalies išbandyti savo aiškiaregių galimybes. Laidą toliau veda