Meniu
Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal »

Sapnininkas

Sapnininkas

Prisiminkite ką sapnavote, susiraskite tą žodį pagal pirmąją raidę ir pažiūrėkite jo reikšmę.

 

 

A | B | C-Č | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U-Ū | V | Ž

Laidynė – geros žinios.

Laidotuvės, gausingos – turtas, negausingos – neturtas.

Laidžius (graborius) – laukia tavęs mirštant.

Laikraštis, skaityti jį – būti apgautam, gauti jį – didelė naujiena.

Laikrodininkas – gausi nemalonų įsakymą.

Laikrodis, mušąs – neeikvok veltui laiko, auksinis – būsi apvogtas, sudaužyti jį – būsi paniekintas, bokšte – būsi klausiamas patarimo.

Laiptai – lipti aukštyn – darbas, žemyn – palengva nusmukti, nukristi nuo jų – nuostoliai, regėti juos – gera karjera.

Laistytuvas – nemalonumai.

Laiškas – pinigai.

Laivas – laimė.

Laižyti ką nors – reiškia laimingą ateitį.

Lakdynė (aitvaras) – dėl pramogos užmirši reikalą.

Lakinė – turėsi nuolatinę tarnybą.

Lakštingala girdėti – laimė santuokoj, pagauti ją – džiaugsmas.

Langas, uždarytas – drąsa pasieksi tikslą, išlipti pro atdarą langą – netikęs sumanymas, žiūrėti pro jį – naujienos.

Langinės – neturtingiems – kerštingumą, o turtingiems – nesirūpinimas apmokėti darbininkams uždarbį.

Lapai, žali – malonumai, krintą – reikalai genda, nuvytę – nemalonūs jausmai.

Lapė – gudri moteris tave apgaus.

Lašiniai – eini pavojingu keliu.

Laukas – didelis džiaugsmas.

Laukiniai žmonės – rūpestis ir pavojus.

Lauro lapai – vyrams – sumanymas, moterims – būti motinomis, o merginoms – greitas ištekėjimas.

Laužas – esi nemėgstamas už smarkumą.

Lavonas – netikėtas vargas ir kančia.

Lavoninė – įsimylėjusiems arti išsiskyrimas.

Lazda – pašalinamos kliūtys.

Lazdynas – arti vestuvės, su riešutais – tuoj bus galas rūpesčiams.

Lažybos – netikėtas pasisekimas, pralaimėti – apsirikimas pinigų reikaluose.

Ledas – nelaimė.

Lelijos – meilė.

Lempa – ateina geri laikai, degti – laimė.

Lenktis kam – nuostolis, pažeminimas.

Lenktynės – nugalėti kliūtis.

Lentas pjauti – vestuvės arba krikštynos.

Lėkštės – pakvietimas į svečius, sudaužyti jas – liūdesys.

Lėlė – pinigų leidimas.

Liepa, žydinti – didelė laimė, lipti į ją – tavo troškimai išsipildys.

Liepsna – pinigai.

Liesėti – rūpesčiai.

Lietus, mažas – iškyla, smulkus – nepasisekimas, lietus su saule – maloni atmaina, sulytam būti – liga.

Liežuvis, sutinęs – giminaičio liga, labai ilgas – pokalbiai, rodyti kam – atremti piktą pasikėsinimą.

Ligoninė – liūdna žinia.

Ligonis – prašymas bus patenkintas.

Linai, minti juos – palikimas, verpti – pasisekimas, deginti arba regėti degančius – nuostoliai.

Lipti kur nors – visuose dalykuose gerą pasisekimą.

Liūtas – pavojus.

Liūtys – dideli nemalonumai.

Lizdas – netrukus šeimyninį gyvenimą sukursi.

Lydys – būsi apgautas.

Lyguma – ramios dienos.

Lojimas – paklausyk draugų įspėjimų.

Lokys – laimėjimas, baltas – esi mylimas.

Lopšys – nevedusiems – vestuvės, vedusiems – krikštynos.

Lošti kortomis – apgaulingas sumanymas.

Lova, tuščia – artimo žmogaus mirtis, gulėti joj – liga.

Lovatiesė – arti santuoka.

Lovys, pilnas – pelnas, dykas – neatgausi pinigų.

Lubos – turi pavyduolių.

Lukštenti ką – tolimo giminaičio mirtis.

Lupti ką – priešą nugalėti.

Luošas – sveikata.

Lūpos – saugok savo turtus, kad kiti neeikvotų.

Mainyti ką nors su kitu – netrukus patirsi daug nemalonumų.

Maišas grūdų – daug turi pavyduolių, vaisių – nuostoliai, kiauras – didelį nuostolį.

Makaronai – patirti apie mylimo žmogaus ligą ar sielvartą.

Malkinė – gaisro pavojus.

Malksnos krintančios – paveldėjimas, pelnas.

Malūnas – pralobimas, kartais liežuviai.

Malūnininkas – nemalonumai dėl neatsargių žodžių.

Marti – susipažinimas su nauju asmeniu.

Mašina – sutvarkytas gyvenimas.

Maudytis upėj – patvara, sudrumstame vandenyje – gaisro pavojus, šiltame – patogumai.

Maurai – sunki ir neišgydoma liga.

Mazgą sumegzti – dideli vargai.

Mazgoti ką nors – geras ir malonus gyvenimas.

Medis, žydįs – daug laimės, liepsnojąs – nuostoliai, nudžiūvęs – nesisekimas, su vaisiais – įgysi gerą draugą, nukirstas – prarastos viltys.

Medliepis – laimingas likimas.

Medus – turtingiems – sveikata, beturčiams – turtingųjų parama.

Medžiotojas – saugokis tų žmonių, kurie nori tau pakenkti.

Medžioti smulkius gyvulius – nesėkmė, stambius – gerovė.

Megzti ką nors – tavo naudingas sumanymas padės tau praturtėti.

Meilikauti – būk atsargus ir gudrus.

Meluoti – laimėti loterijoj.

Meldai – netvirta laimė.

Melžti – susipažinti su turtingu asmeniu.

Mėnulis, raudonas – karas, skaistus – laimė, miglotas – meilės ginčas, krintąs nuo dangaus – laimingas įvykis.

Mergaitė, graži – didelės išlaidos, bučiuoti ją – džiaugsmingas netikėtumas, verkianti – būsi apsaugotas, šokanti – meilės laimė.

Mesti ką – sumanymų išsipildymas.

Meškerė – apgaudinėjimas.

Mėlynė – saugokis muštynių.

Mėsa – didelis vargas ir nemalonios bylos.

Mėsininkas – saugokis, kad nepakliūtum į mėsininko rankas, nes gali būti sunkiai sužalotas.

Mėšlas – geras reikalas.

Miegantieji – laimė.

Mielės – tavo triūsas bus vaisingas.

Miestas – daug gyvendamas patirsi.

Miežiai – didelis pasisekimas ūkininkavime.

Migdolai – netikėtas turtų įsigijimas.

Migla – ateinanti laimė.

Miltai – šeimos padaugėjimas.

Milžinas – palikimas.

Minia – laimėjimas, pergalė.

Mirti – ilgas gyvenimas.

Miškas, degąs – gedulas, tamsus – pasisekimas, gražus – laimingas susitikimas.

Mįslė – svarbus paaiškėjimas.

Mokykla – bus nemalonumų, pilna vaikų – daug rūpesčių.

Mokymas – pakvietimas.

Mokytojas – pasirūpink atlikti savo darbus.

Mokslininkas – didelis nepasisekimas užsiėmimuose.

Moteris, sena – barniai, jauna – pridarysi kvailybių.

Motina, mirusi – ilgas tavo gyvenimas, mirštanti – gedulas, rūpesčiai.

Muilas – painių reikalų susitvarkymas.

Musės – per savo kaltę įpulti į vargą.

Musmirės – didelis nuovargis.

Mušimas – gerovė.

Muštynės – nusivilti meile.

Muzika – geros naujienos.

Mūras – kliūčių įveikimas.

Mūrininkas – saugokis tinginiavimo.

Mūšis – turėti priešų.

Naktis, tamsi – šeimos nesutarimai, giedra – ilgas gyvenimas, audringa – nuostoliai, naktį keliauti – netekti tėvynės.

Namas, taisomas – painių santykių paaiškėjimas, pirkti – gerovė, statyti jį – meilės laimė, paliktas – pelnas.

Narvelis, tuščias – išsivadavimas iš rūpesčių, su paukščiais – rasi draugą ir patikimų žmonių.

Nasrai – pavojus.

Našlaitė – pasirūpink visuomenės reikalais.

Našlė – aprūpintas gyvenimas.

Našta – sunkūs reikalai.

Natos – vilčių išsipildymas.

Naujagimis – namų laimė.

Nebylys – per daug pasitiki.

Netvarka – blogai elgsis su tavim.

Nėščia moteris – saugokis nesusipratimų.

Nosinė – nusiminimas, ginčas.

Nudažyti ką nors – didelį džiaugsmą.

Nudurti ką – nemalonus patyrimas.

Nugara – nemalonus gyvenimas.

Nukauti ką – ginčai su įtakingais žmonėmis.

Nulis – klotis.

Numeriai – visokie blogumai.

Numirėlis, iškasti – didelis pavojus, atgyti – ginčas dėl palikimo.

Nuodai, vartoti – atsilygins tau nedėkingumu, duoti kam – įpulsi į vargą.

Nuogam būti – skurdas.

Nusilenkti kam – tarnauti kam nors.

Nusižudyt – nusipelnyta nelaimė.

Nuskęsti vandenyje – netikėta nelaimė.

Nustebti – veltui nueis tavo darbas.

Nusvilti – laimė.

Nušauti ką – persekioja tave priešas, nušautam būti – esi įsimylėjęs.

Obelis – sumanymas pavyks, žydinti – gera žinia.

Obuoliai, raškyti – džiaugsmas, valgyti – meilės malonumai, pjaustyti – išsiskyrimas su draugu.

Oda, skaisti – būsi mylimas, susiraukšlėjusi – gerai gyvensi.

Olą matyti – saugokis kokios nelaimės.

Operaciją darant matyti – neteksi mylimo žmogaus, pačiam operuotis – greit neteksi sveikatos ir turto.

Ožka, melžti ją – liga šeimoje, pjauti – pakliūsi į keblumus.

Pabaisa su daug galvų – saugokis gyvulių, kad jie tavęs nesužeistų.

Pabučiuotam būti – išsiskyrimas su mylimu asmeniu, pabučiuoti – abipusė meilė.

Pačią (žmoną) didelę ir storą turėti – tavo gyvenimas pagerės.

Padargai ūkio – arti santuoka.

Padavėja – linksma ateitis.

Pardavėju būti – neteksi nepriklausomumo.

Pagimdyti kūdikį – panoms – nemalonė iš vyrų, o ištekėjusiai – džiaugsmas. Ligoniui gimti iš naujo – didelė sveikata.

Pakarti ką – nelaimė, pasikarti – garbė.

Paklysti – teks pergyventi vargų ir nemalonumų.

Paklodė – susirgimas.

Pakopos – iškilimas.

Pakrantė, regėti ją – įvyks, ko ilgies, vaikščioti ja – rūpinasi tavimi.

Pakulas verpti – sunkus nenaudingas darbas, pakulas suverptas parduoti – tuoj gausi pelningą darbą.

Palaidotam būti – netikėtas kalėjimas. Pabėgti iš kalėjimo – išsisuksi iš bėdos.

Palaiminimas – tikra bičiulystė.

Palapinė – nepastovus gyvenimas.

Palmė – būsi vertinamas draugijoje.

Pamaldose būti – gauti gerą vietą.

Pamatą mūryti – tavo sugalvoti dalykai duos daug naudos. Griūvantis pamatas – nelaimė.

Pomidorai – slapta meilė.

Pamišėlių namai – dideli nemalonumai.

Pamokslą klausyti – liūdesys.

Paną seną matyti – nemalonumas ir liūdesys. Gražiai pasipuošusią paną matyti – vyrams nemalonūs nuotykiai, moterims – laiminga ateitis.

Papartis – nekuklumas, nusikaltimas.

Papuošalais būti pasipuošusiam – laimė.

Papūga – sukčiai tave apsuks.

Parausti – turėsi gėdos.

Parduotuvė su pirkėjais – pelnas., uždaryta – blogi reikalai.

Parkas, vaikščioti po jį – nepriteklius.

Parklupti ant kelių – didelis pažeminimas.

Paršiukas – nuostabi laimė, penėti – saugokis apgavikų, keptas – skausmas.

Pasagą rasti – laimė, regėti – kelionė.

Pasas – nemalonumas kelionėj arba gatvėj.

Pasiusti – laimė tais metais, regėti pasiutusius – klaidingos žinios.

Pasivaikščiojimas – gera klotis.

Pasveikinti ką – neištikimybė.

Pačiūžos – gauti daug pinigų.

Pašokėti aukštyn – neteksi tarnybos.

Paštą regėti – sutvarkyti savo reikalus.

Patalas minkštas ir gražus – geras pasisekimas meilėj, nešvarus – ligos, merginos patale gulėti ištikima meilė.

Patiesalas – būsi pakviestas į svečius.

Patrankos šūvis – įgysi valdžios.

Paukščiai, tupį – gedulas, skraidą – žinios, gaudyti – pergalė, laikyti narvelyje – būsi gudresnis už kitus, pjauti – nuostolis, lesinti – susikviesti linksmą kompaniją.

Pavardė, girdėti savą – gera žinia. Regėti parašytą – įkliūsi į bėdą.

Pavargėlis – didelė ir netikėta laimė. Duoti ką pavargėliui – didelį džiaugsmą.

Pavasaris – puiki ateitis.

Paveikslas (šventasis) – džiaugsmas, nukabinti – nedėkingumas, sunaikinti – nelaimė, regėti veidrodyje – liga.

Peiliukas – nepriteklius.

Pečiais traukti – sunkus ir nemalonus darbas, pečiai kruvini – didelis vargas, nukirsti pečiai – tuoj neteksi dviejų giminaičių.

Pelkė – tamsi ateitis, braidžioti po ją – pavojai.

Pelenai, barstyti – gedulas, semti – lauk palikimo, vaikščioti po juos – tavo godumas nebus patenkintas.

Pelė, balta – gera santuoka, gaudyti peles – tavo sumanymai geri, pelė cypianti – tave nori apvogti.

Pelėda – artimo žmogaus liga, ant stogo – namams nelaimė.

Pelėsiai – neturi, kas tau gero linki.

Pempė – netikėta ir liūdna naujiena iš tolimų kraštų.

Pentinus nešioti – didelis džiaugsmas.

Perekšlė višta – didelis nepasitenkinimas gyvenimu,

Pergalė – laimingas gyvenimas.

Perkūnas – greitas oro pasikeitimas, pritrenktam būti – nelaimė.

Perėja (kalnuose) – kelias į turtą.

Perlai – širdies skausmas.

Persikas, valgyti – meilė.

Petnešos – pagalba ir globa.

Pėdai – sulauksi gerų laikų.

Piemenė – malonus susitikimas.

Piemuo – laimingas gyvenimas.

Pienas, pirkti – džiaugsmas.

Piešiniai – patirsi daug malonumų.

Piešti – pagarba.

Pieva eiti – gera ateitis, žalia – laiminga santuoka.

Piktadarys – meilės nemalonumai.

Piktžoles rauti – nesusipratimai šeimoje.

Pilis – norai išsipildys.

Pilnatis -meilės laimė.

Pilvas, didelis – pelnas, įdubęs – nerimas.

Pinigai – gauti jų – didelės išlaidos, rasti – laimingas lošimas, skolinti – rūpesčiai.

Pintinė su gėlėmis – meilės laimė.

Pipirus valgyti – priešingumas.

Pirštas, sužeisti – būsi gerbiamas ir mylimas.

Pjūklas – išsipildys troškimai.

Pyktis – baigti keblų sandėrį.

Pypkę rūkyti – apgalvotas veikimas bus tau naudingas.

Pyragaitį kepti – svečiai, valgyti – ginčai ir nemalonumai.

Plaukus šukuoti – geras uždarbis, nukirpti – mirtis šeimoj, slenką – turto netekimas.

Plaukti tyrame vandenyje – gyvenimas be rūpesčių.

Pleiskanos galvoje – dideli rūpesčiai.

Pleištas – nesantaika.

Pleistras – žala, lipdyti ant žaizdos – skubėsi ką gelbėti.

Plėšikai – nemalonumai per savo kaltę.

Plikė – ankstyva senatvė.

Plikšala – venk slidžių įmonių.

Plyta – regėti krintant – rūpesčiai.

Plunksnos, juodos – nelaimė, baltos – apsivalysi nuo įtarimų.

Pluta duonos – tinginystė ir apsileidimas.

Plūgu arti – pasisekimas.

Pokylis – malonumas ir džiaugsmas.

Ponia – santuoka.

Popierius – rūpesčiai.

Popiežius – ligoniui – palengvėjimas, sveikam – naujos viltys.

Portfelis – neaiškaus dalyko paaiškėjimas.

Povas – bernaičiui – graži sužadėtinė, susituokusiems – sekimasis.

Pragaras – laikinas reikalų pablogėjimas.

Prakaitas – liga.

Prakeiktam būti – išvengsi didesnio pavojaus.

Praraja, įkristi – daug kliūčių.

Prašyti ko nors iš kito – rūpesčiai ir vargingas gyvenimas.

Praustis švariame vandenyje – nenusakomi džiaugsmai.

Prekymetis – didelis džiaugsmas.

Prieglauda – rūpesčiai.

Priekalas – pralaimėjimas.

Priekaištas – gausi dovaną.

Priesaika – turėsi bylų.

Prigerti – nevykusi santuoka.

Prijuostė, daili – dovana, pamesti – apsiriksi, lopyti – būk taupus.

Psalmes giedoti – atsivertimas į tikėjimą.

Pudra – išdidumas.

Pudruoti save – nori paslėpti nusikaltimą.

Pulkas kariuomenės – pasisekimas tarp draugų.

Pulti iš aukšto – saugokis nelaimės.

Puodas – turto padidėjimas.

Puodelis – tave aplankys moteris.

Puodžius – pavojaus išvengimas.

Puokštė – meilės laimė.

Pupos, raškyti – kliūtys bus pašalintos.

Purvas – šmeižtas.

Pušis – turi ištikimų draugų.

Pušynas – laimingas gyvenimas.

Pūkai žąsų – didelių turtų įsigijimas.

Pūliai – liga.

Radinys – gyvenimo pasisekimas.

Ragai – nusivilti meile ir santuoka.

Ragaišį valgyti – nepaprastas gyvenimas.

Ragana – nori tave apgauti.

Raides rašyti – nelaimė.

Raistas – apkalbėjimas, įklimpti – negerovė.

Raitelis – panelei – jaunikis, turtingam – pelnas.

Raktai, rasti juos – išvengsi rūpesčių.

Ramunės – liga.

Ranka, kairė – išdavimas, dešinė – ištikimas draugas.

Rankraštis, skaityti svetimą – sužinosi naujieną.

Rankšluostis – per atsargumą išvengsi rūpesčių.

Rasa – geras gyvenimas.

Rašalas – gausi žinią.

Raštinė – nemalonūs dalykai.

Ratai – neatidėliotini reikalai.

Ratelis, matyti arba verpti – moterims nepasisekimas.

Raupai – pinigai.

Razinos – ginčai.

Rožančiai – geras ir laimingas gyvenimas.

Receptas – netikros žinios.

Replės – reikės pagalbos.

Restoranas – brangi pramoga.

Revolveris – nugalėsi savo priešus.

Rėkti ir neišrėkti – didelė nelaimė.

Ridikėlius valgyti – būsi patenkintas.

Riešutus krimsti – laikina nesantaika su vyru ar sužadėtiniu, valgyti – dovana.

Riksmas – šmeižtas.

Rinkti javų varpas – sunkus gyvenimas.

Rykšte plakti ką nors – esi linkęs valdyti.

Ryšulys – tolimas svečias.

Ryžiai – sveikata.

Rogutės – nepatenkinanti pramoga.

Rojus – būsi apsaugotas nuo pavojų.

Romaną skaityti – laiminga meilė, rašyti – rūpesčiai.

Ropė – sutvirtėti.

Rožės – meilės malonybės.

Rugiai – sulauksi paguodos iš vaikų.

Rupūžė – tavo meilė bus apvilta.

Rūgštynės, valgyti – išsiskirsi su mergaite.

Rūmai, regėti – esi nepatenkintas, gyventi – yra kas tau malonus.

Rūsys, lipti į jį – laimė.

Rūtų vainikas – greit bus vestuvės, nugeltęs merginoms – galimas kūdikis, o vyrams – geras pasisekimas.

Saga – bloga draugija.

Sakalas – būsi apgautas.

Sala, žalia – arti tavo laimė.

Saldainiai – pakvietimas į iškilmes.

Saldumynai – meilikauja tau.

Salė, didelė – mieli santykiai.

Salotos – gera ateitis.

Samanos – dideli pinigai.

Saulė, tekanti – geros naujienos, apniukusi – nesėkmė.

Sausainis – geros pajamos.

Senis – liga.

Senolis – laimėjimas, pergalė.

Septyni – laimė.

Serbentai – laimingas meilinimasis.

Servetėlė – pats kenki savo laimei.

Sesuo – geri santykiai su artimaisiais.

Sėmenys – turėsi daug vargo.

Sėti – turtas.

Sidabras, dideli pinigai – laimė, maži – viltis neišsipildys.

Siena – nenugalėta kliūtis.

Sietas – gyveni išlaidžiai.

Silkė suvyniota – saugokis girtavimo.

Sinagoga – ramus darbas.

Sirupas – mesk troškimus.

Siuvėjas, siuvantis – pralobimas.

Siūlai – turėk daugiau kantrumo.

Skaičiuoti – nusiminimas netekus pinigų.

Skaityti raštą – sėkmė.

Skaitmenis rašyti – geri reikalai.

Skalbėja, skalbianti – neturėsi gero vardo.

Skalbiniai, džiaustomi – įdomios naujienos, švarūs – išteklius, purvini – vaidai.

Skalbti – nelaimė, nuostoliai.

Skambėjimas – naujiena.

Skarda – veltui ko laukti.

Skauduliai, ant kojų – reikalas neišdegs.

Skeptras, vienas – nelaimė, daugelis – skurdas.

Skerdykla – pavojinga įmonė.

Skerdikas – susižeisi.

Skersti – greit ko nors iš artimųjų neteksi.

Skęsti ir nepaskęsti – vargas ir sunkumai.

Skėtis, šilkinis – įgysi reikšmės.

Skiedros – sutrukdyti nusikaltimui.

Skiepyti medį – vedusiems – geras vaikų išauklėjimas, nevedusiems – rūpinimąsis kitų reikalais.

Skylė apdare – skolos.

Sklendė – atliksi netikrą reikalą.

Skolinti – tavo troškimai neišsipildys.

Skraidyti toli – malonūs jausmai.

Skrybėlė, graži – pagarba, padėka, palaikė – nepriteklius.

Skrynia, pilna – įtikės tau slėpinį, tuščia – tuščia gaišatis.

Skruostai, riebūs raudoni – gera ateitis, nudažyti – gėda.

Skruzdes mindžioti – patirti savo laimę, jų apipultam būti – liga.

Skundas – patirti džiaugsmo.

Skųstis – netekti turto.

Slenkstis, peržengti – netrukus turėsi savo namus.

Slėnis – troškimų išsipildymas.

Slėptis – blogi sumanymai.

Sliekas – nauja pažintis.

Slyva – nelaimingas gyvenimas, valgyti – nuliūdimas.

Smėlis – nemalonus apsilankymas, sklaistyti – netikri santykiai.

Smegenys gyvulio – saugokis visų nelaimių

Smėlėtas laukas – tuščias ir nepelningas darbas.

Smilkalas – saugokis, kad nepatirtum gėdos.

Smuiku griežti – nuliūdimas.

Smūgį gauti – nuostolis.

Smuklė – kukli laimė.

Smuklininkas – būsi pakviestas į pokylį.

Snapas – laimingas lošimas.

Sniegas – sąlygų atsimainymas, braidyti – įpulti į vargą, snigti – kliūtys, tirpstąs – gera ateitis, sniego krūvos – laimė.

Sodas – gyvenimas be didelių vargų.

Soste sėdėti – pagarba ir turtas.

Sparnus turėti – pasisekimas gyvenime.

Spaustuvė – rūpesčiai.

Spąstai – išvengsi pavojaus.

Spinduliai – malonus susižinojimas.

Spyna – santykiai su šykštuoliais.

Sprendimas, girdėti jį – nuostoliai.

Srautas – didelius darbus nuveiksi.

Sriubą srėbti – netrukus grįš laimė.

Srovė – ginčai su aplinkiniais.

Stalą dengti – pralobsi.

Stalius – arti santuoka.

Statinė, dyka – nemalonumai, pilna – turtas.

Statula – maloni ateitis.

Stebuklas – apsigavimas.

Stiebas laivo – tavo gyvenimo kelias šviesus.

Stiklinę sudaužyti – rūpesčiai.

Stirna – pasisekimas.

Stygos skambančios – rūpestis.

Stogas – apsauga.

Stotis – netikėtas aplankymas.

Strazdas – laiminga ateitis.

Strėlė – nuotykis, būti pašautam – nusivylimas.

Stulpas – įtakingų žmonių palankumas, išvirtęs – draugo netekimas.

Subyrėjimas – netikėtas gimdymas.

Sudaužyti ką – nemalonumai.

Sugriūti – pasitikėk tik savimi.

Sulysimas – nuostoliai.

Sunka – įvykdysi savo sumanymus.

Sūnus – negalavimas.

Suodžiai – sulauksi laimės.

Supuvę daiktai – nepriteklius.

Susituokti su našliu arba našle – didelis palikimas.

Susižeisti – netikėtas priešo nugalėjimas.

Sužadėtiniai – sielos rimtis.

Sūpuoklės – savo sumanymą pakeisti.

Sūris – sulauksi norimo pakvietimo.

Svainis arba svainė – svarbūs šeimos klausimai.

Svarstyklės – saugokis nemalonių dalykų.

Svečias – graso tau priešai.

Sviedinys – palikimas, kurio gali negauti.

Sviestą mušti – dovana.

Svirplys – nemalonumai.

Svogūnas – naminiai vaidai, lupti – ašaros.

Šaka, žalia – laimė, sausa – nelaimė.

Šakės – nemalonios pareigos.

Šaknis rauti – menkas pelnas.

Šakutės, valgyti jomis – pavojus.

Šalmas – turėsi galingą gynėją.

Šaltinis – ligoniams laimė ir išgijimas.

Šaltkalvis – patirsi slėpinį.

Šarka – būsi apvogtas.

Šašai ant galvos – turtas.

Šaudymas – turėsi gražų tikslą, girdėti šaudant – pavojus.

Šauksmas – saugok savo turtą.

Šaukštai – būsi kur pakviestas.

Šautuvas – įsimylėsi, šauti iš jo – pavogimas.

Šeima – regėti savą – svarbus šeimos įvykis.

Šventoji – pasitenkinimas ir sielos rimtis.

Šeimininkas arba šeimininkė – apgavimas.

Šepetys – rūpesčiai.

Šeriai – nemalonumas.

Šerkšnas – žlugusios viltys.

Šermenys – per savo nepastabumą nukentėsi.

Šermukšnis – lengvabūdiškumas.

Šernas – rūpesčiai.

Šešėlį savo matyti – išgąstis.

Šiaudai – susidursi su kliūtimis.

Šienas žalias – geras pasisekimas.

Šienapjūtė – gera ateitis.

Šikšnosparnis – pridarysi daug nemalonumų.

Šilelis žaliuojantis – didelis pasisekimas.

Šilkas – išteklius.

Širdis žmogaus – didelis sunkumas.

Širšes gaudyti – nemalonumas.

Šiukšlynas – turto padidėjimas.

Šlakai – pamesi pinigus.

Šliurės – pavykusi santuoka.

Šlubuoti – nepasisekimas.

Šluota – netikri draugai.

Šmėkla – nuliūdimas ir išgąstis.

Šokti į vandenį – nori tave apgauti.

Šonkaulis – bus tau kas dėkingas.

Šukos – susiriejimas.

Šukuoti geltonus plaukus – nauda, geras draugas.

Šulinys – gera ateitis.

Šungrybis – laimingesnis išstums tave iš vietos.

Šuo – pažinsi ištikimą žmogų. Jo užpuolimas – pavojus, juodas – nedėkingas draugas, baltas – maloni pažintis.

Šūvis – įsimylėsi.

Šuoliu joti – pabėgsi nuo vargų.

Šventąjį matyti – atsikelsi per rūpesčius iš vargų.

Šventorių regėti – rami senatvė.

Šviesa – laimė, gesinti – tavo sumanymas blogas.

Švilpti – nepadoriai elgtis.

Švinas – melagingas apskundimas, lieti – laiminga santuoka.

Švirkštas – esi smalsus.

Taboka – neištikimas esi meilėj.

Tabokinė – rūpesčiai.

Taisyti ką – turi klausyti draugų patarimo.

Takas platus – gyvenimas be kliūčių, siauras – būsi gundomas.

Tamsa – ateis blogi laikai, išeiti iš tamsos – išvengti pavojaus.

Tapyti – esi mylimas ar mylima.

Tapytojas – būsi laimingas.

Tarnaitė – pyktis.

Taukai – laimė meilėj.

Taurė – nusipelnyti padėką.

Teatras – esi svajotojas.

Teisėjas – jausti sąžinės neramumą.

Teismas – padaryti kam skriaudą.

Telefonas – tavo reikalų pasisekimas abejotinas.

Tepalas – liga, rūpesčiai.

Teptuvas – susidurti su negudriais žmonėmis.

Tešlą minkyti – smulkios kliūtys.

Tešmuo – dovana.

Tigras – saugokis piktų žmonių.

Tiltas – gyvenimo atmaina.

Tinklas – įsimylėjimas.

Tortas – džiaugsmas.

Traukinys – tavo linkėjimai išsipildys.

Trenksmą girdėti – nuotykis.

Triušis, baltas – džiaugsmas, juodas – nevykęs patarnavimas.

Trykštantis vanduo – yra žmonių, kurie nori tau padėti, bet abejoja, ar tu jų nenuskriausi.

Trys (skaitmuo) – daug laimės.

Tulpės – esi lengvabūdis.

Turgus – privalai padauginti savo žinias.

Tvanas – didelis pavojus tavo turtui.

Tvartas – nenaudingi darbai.

Tvarstis – laisvės netekti.

Tvenkinys – gausi gražų vyrą ar gražią žmoną.

Tvora – netvarkingumas.

Ugnis – nesudrumstas džiaugsmas.

Ūkauti – pakliūsi į blogą draugiją.

Ūkininkas – išgirsi naujienų.

Ungurys – gera naujiena.

Uodai – priešų puolimas.

Uodega – laimė ir džiaugsmas.

Uogienė – meilės smagumėliai.

Uogos – nesveikata, vaidai su namiškiais.

Uola – darbas.

Uostas – tolima kelionė.

Upė – daug laimės.

Urvas – pavojus.

Ūsai – būsi giriamas.

Utelės – nemalonus įvykis, pasibaigiąs geruoju.

Užgesinti žvakę arba lempą – nusivylimas.

Ūžimas – nuotykis.

Užpuolimas – blogos žinios.

Užtemimas – praeina kentėjimai.

Vagis – nusiminimas ir vargai.

Vadelės – pašalinti netvarką.

Vaikas – džiaugsmas.

Vaikščioti – kliūtis.

Vainikas – meilės rūpestis.

Vaisiai – sveikata.

Vaistai – bus nuostolių.

Vaistinė – saugokis sukčių.

Vaistininkas – pakliūsi į nemalonią draugiją.

Vaivorykštė – laimė įmonėse.

Valgydinti ką – gausi džiugią žinią.

Valgyti – nepritirsi nepritekliaus.

Valkata – nemalonumai.

Vampyras – Sapnuoti vampyrą yra niūri pranašystė: jus supa išnaudotojai ir palūkininkai, kurie griauna jūsų gyvenimą ir grobsto jūsų turtą.

Vanduo – apsiginsi nuo priekaištų.

Vapsvos – nemaloni žinia.

Vargonai – džiaugsmas.

Varlės – pasisekimas.

Varnos – arti kieno mirtis.

Varpai – geros žinios.

Vartai – turi būti energingas.

Vaškas – būsi apgautas.

Vaza – esi labai mylimas, sudaužyti ją – neteksi draugo ar draugės.

Veidas – negalavimas.

Veidrodis – nenaudingas nuotykis.

Velnias – patirti pagundų.

Verkti – džiaugsmas.

Verpti – naminė rimtis.

Veršieną valgyti – pasveikti.

Veršiukas – esi pajuokiamas.

Vestuvės – nevedusiems – arti vedybos, vedusiems – vaikai.

Vežimas – turtų padaugėjimas.

Vėliava – didelis džiaugsmas.

Vėžys – turi netikrų draugų.

Viela – turėsi rūpesčių.

Vienuolė – mylimojo neištikimybė.

Vienuolynas – tylus ir ramus gyvenimas.

Viešbutis – kelionė.

Vieversiai – greitas pasisekimas.

Vilkai – labai ką įpykdysi.

Vilnos – eini tikru keliu.

Vinis – viltys išsipildys.

Virėja – sutvarkytas gyvenimas.

Virti – gyvensi pertekliuje.

Virvė – nelengvai pasieksi tikslą, lipti ja aukštyn arba leistis žemyn – netikrame esi kelyje.

Višta – netikėtas liūdesys, su daug viščiukų – vedusiems šeimos pagausėjimas, o nevedusiems laimingas šeimos sukūrimas.

Vynas, raudonas – visados esi nusiteikęs, baltas – būsi patenkintas.

Vyras, senas – ilgas gyvenimas, stambus – patirsi malonių valandėlių, jaunas – rūpesčiai.

Vystyklai – ramus gyvenimas.

Vyšnios – linksmybė, malonios valandėlės.

Vokas – netrukus gausi laišką.

Vonia – laimė.

Voras – nugalėsi savo priešą.

Voratinklis – įkliūsi į kokį nemalonumą.

Voverė – netikėtas džiaugsmas.

Žagsėti – įžeidimas.

Žaibas – didelius nemalonumus.

Žaizdos – patirsi nesmagumų.

Žaltys – būsi apgautas.

Žarijos – tavo meilė atšals.

Žąsys – kelionė.

Žemė – maži nemalonumai.

Žemėlapis – tolima kelionė.

Žemės drebėjimas – likimo smūgiai.

Žentas – rūpesčiai.

Žemuogės – nemaloni naujiena, rinkti jas – negalavimas.

Žibuoklės – rasti laimę meilėj.

Žiedas, geležinis – sunkiai kovoti dėl gyvenimo, trūkęs – vaidai ir išsiskyrimas, dovanoti kam – susižadėti, pirkti – įsimylėsi.

Žiema – nevedusiems – piktos žmonos, vedusiems – rūpesčiai.

Žingsniuoti – palengva pasieksi tikslą.

Žiogas – gyvenimo apsunkinimas.

Žirklės – pinigai.

Žirniai – turto padidėjimas.

Žiurkės – netikėtus priešus, kurie nori ką nors pikta tau padaryti.

Žmonės – ginčai ir barniai.

Žolė – saugokis apgavikų.

Žuvėdra – ilgas amžius.

Žuvys, mažos – rūpesčiai, didelės – svarbi įmonė, valgyti – loterijos laimė.

Žvaigždė – meilės laimė, jų daug – daug laimės, krintanti – netikėta laimė.

Žvakė – būsi pakviestas į pramogą.

Žvejys – nori tave apgauti netikri draugai.

Žviegimas – gausi negerą žinią.

Žvirbliai – nepasisekimas.

Žvirgždas – daug laimės.