Meniu
Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal » » 2016 » Liepos » 13

Tamplieriai, kalaviją pakeitę žodžiu

Naujoji vokiečių tamplierių, oficialiai - Jeruzalės šventyklos Aukščiausiojo riterio ordinų brolijos, istorija prasidėjo po to, kai 1314 m. kovo 18 d. lauže buvo sudegintas Žakas de Molė, 23-iasis ir paskutinis didysis tamplierių ordino magistras.

 

Nurodyta data laikoma galutiniu tamplierių ordino sunaikinimu, kurį inicijavo Prancūzijos karalius Pilypas IV ir popiežius Klemensas V. Iš esmės, taip viskas ir yra, išskyrus ordino vokiškąją atšaką, prie kurios 1314-ųjų metų pavasarį dabartinio Berlyno apylinkėse Tempelhofo („Šventyklos kiemas") vietovėje prisijungė persekiojami broliai iš kitų šalių. Ir nuo tada prasideda paslaptys. Pavyzdžiui, kodėl XIV amžiuje jungtinis popiežiaus ir prancūzų baudžiamasis būrys, pasiustas sunaikinti pavojingų ramybės drumstėjų, buvo be pasigailėjimo sumuštas susivienijusių Vokietijos krikščionių riterių, kurie taip apgynė „eretikus" tamplierius? Tolimesni amžiai taip pat pilni paslapčių. Pabandykime išsiaiškinti, kokie tai buvo įvykiai, apie kuriuos dokumentiniai liudijimai saugomi dabartinio Vokietijos tamplierių ordino (OSMTH) archyve, įkurtame brolijos rezidencijoje Kelne.

Tamplieriai

„Šinono sąrašo" nuotykiai

2001-ais metais istorijoje vėl buvo pradėta remtis sensacingu dokumentu, kuris nuo Žako de Molės žūties momento buvo laikomas dingusiu. Kalbama apie taip vadinamą „Šinono sąrašą" - manuskriptą iš slapto Vatikano archyvo, liudijantį apie tai, kad medžiaga tamplierių byloje buvo suklastota Prancūzijos karaliaus Pilypo IV Gražiojo įsakymu ir jam naudinga linkme.

Minėtasis dokumentas po mirties reabilituoja tamplierius, kuriuos apšmeižė savanaudžiai karaliaus pakalikai, kurie su savo valdovu pasigviešė tamplierių brangenybių. Jis išsklaido mitą apie tariamai tamplierių padarytas šventvagystes ir dabar su juo gali susipažinti kiekvienas norintis. Tiesa, tai bus brangus malonumas, nes dokumentas, leidus Vatikanui, išspausdintas 799-ių egzempliorių tiražu, o kiekvieno egzemplioriaus kaina... 5900 eurų.

Kad ir kaip ten buvo, naujoji vokiškosios tamplierių šakos istorija prasideda būtent nuo „Šinono sąrašą". Žako de Molės žūties išvakarėse vokiečių broliams pavyko pagrobti šį dokumentą, liudijantį apie tai, kad specialioji popiežiaus komisija atšaukė prieš juos iškeltus kaltinimus erezija, ir slapta jį išgabenti į vokiečių žemes. O tiksliau -į dabartinių Berlyno ir Brandenburgo apylinkes, kuriose dar nuo 1234-ųjų metų egzistavo tamplierių forpostas, įkurtas riterių Tehemo ir Germanuso. Vokiečių tamplieriai su prie jų prisišliejusiais persekiojamais broliais iš kitų šalių įsikūrė Tempelhofe, savo rankose turėdami sensacingą daiktinį įrodymą, kad, siekiant pasisavinti legendinius tamplierių ordino turtus Prancūzijos karaliaus naudai, ordinas buvo šaltakraujiškai ir niekšingai apšmeižtas, apkaltintas šventvagystėmis, satanizmu ir erezija.

Paskutinis mirtinas mūšis

Kyla labai logiškas klausimas, kodėl tuometinė brolija nepaviešino „Šinono sąrašo"? Atsakymas labai paprastas: tuo metu nebuvo tinkamų techninių priemonių, nes didysis Johanas Gutenbergas savo pirmąją spaustuvę įkūrė tik 1450-ais metais. Iš kitos pusės, vokiečiai, pagrobę „Šinono sąrašą" (jie patys dokumentą sugrąžino Vatikanui 1845-ais metais, valdant popiežiui Grigaliui XVI), tuo metu padarė viską, kas buvo jų jėgoms. Vokietijos valdžia - tiek pasaulietinė, tiek dvasinė - buvo supažindinta su manuskriptu, išteisinančiu tamplierius. Maža to, vėliau specialios raitų pasiuntinių grupės buvo pasiųstos į Ispaniją, Portugaliją, Škotiją, Kiprą, ilgame kelyje atidžiai saugojusios „sąrašą". Tai dar viena teorijos paslaptis, kuri tiesiog mūsų akyse nustoja būti tokia, ir atsakymas į klausimą, kodėl tamplieriai buvo nuteisti tik Prancūzijoje, o kitose šalyse - išteisinti.

Viso to rezultatas, kad didelis baudžiamasis būrys, kurį į Vokietiją pasiuntė Pilypas IV, likus nedaug laiko iki savo mirties (1314 m. lapkričio 29 d.), buvo sutriuškintas vokiečių tamplierių „eretikų" ir prie jų prisijungusių brolių iš kitų ordinų, tiksliai žinojusių, kad jie palaiko ne Kristaus mokymo išdavikus.

Tai buvo, galima taip teigti, paskutinis mirtinas tamplierių mūšis, kuriame kovojo su savo persekiotojais. Netrukus prancūzų „kovotojams prieš ereziją" mūšiai su brolija tapo nebeaktualūs. Jiems daugybę problemų sukėlė jų pačių valdovai, kurie vienas po kito, kaip ir buvo skelbta Žako de Molės prakeiksme, paliko šį pasaulį. Ir tai truko ne vieną dešimtmetį.

Tamplieriai

Tiesa apie tamplierius ir prancūzų "pasakos"

Yra žmonių, kurie teigia, kad tamplieriai - tai tie patys masonai (ir, kaip mėgsta pridurti „žinovai" - „škotiškų apeigų"). Tačiau, norint tapti tamplieriumi reikia pereiti į katalikybę arba protestantizmą. O iš viso - ką Šiandien reiškia tapti tamplieriumi? Juk ordinas, kaip žinoma, buvo sunaikintas dar XIV amžiuje...

Visi šie neteisingi teiginiai turi prancūziškas šaknis. Iki pat XVIII amžiaus buvo jaučiama nematoma priešprieša tarp Vokietijos žemėse suradusių prieglaudą tamplierių ir Prancūzijos sosto (šiek tik mažiau - Vatikano). Tai ir yra „patikimų" žinių apie tamplierius prancūziškų šaknų priežastys.

Tačiau egzistuoja paprasti faktai, paneigiantys mitus apie „nusigręžusių nuo katalikybės ar tai masonų, ar tai eretikų sunaikinimą". 1825-ais metais „sutriuškinti" tamplieriai - ko gero, atgimę iš pelenų tarsi feniksas - oficialiai atsiskyrė nuo masonų. Dokumentas, patvirtinantis šį faktą, kuriame yra žodžiai apie tai, kad „negalima vienu metu tarnauti dviem ponams", ir šiandien yra saugomi Vokietijos  brolijos archyvuose Kelne.

1841 m. vasario 11 d. tamplieriai Paryžiuje priėmė svarbų sprendimą, inicijuotą Didžiojo Vokietijos priorato. Sprendime buvo skelbiama, kad tamplieriumi gali tapti bet kuris krikščionis - protestantas, katalikas ar pravoslavas. 1845-ais metais popiežius Grigalius XVI galutinai išteisino ordiną, tiesa, nepaminėdamas Romos katalikų bažnyčiai labai nemalonaus „Šinono sąrašo", ir pakvietė tamplierius tapti pavaldžiais Vatikanui. Vokiškojo OHiino atšaka atsisakė šio pasiūlymo, nes pripažinti Romos katalikų bažnyčios viršenybę reikštų išduoti vieningos krikščioniškosios brolijos principą, kuris pagal meilę Visagaliui neskirstė krikščionių į katalikus, protestantus ir kt. Tiesa, atsidėkojant už sprendimą, kuris iš Grigaliaus XVI pareikalavo didžiulės dvasinės stiprybės, Vokietijos Didžiojo priorato atstovai į Vatikaną sugražino „Šinono sąrašą".

Tamplieriai Svarbu pažymėti tai, kad jau XX amžiuje Vokietijos tamplierių nepriklausomybė tiek nuo pasaulietinės, tiek nuo dvasinės valdžios, suvaidino jų likime lemtingą vaidmenį. Nepriklausomybė išprovokavo ne tik realų sutriuškinimą, t.y. masinį brolijos narių sunaikinimą, bet ir pakeitė patį ordiną ir jo principus. Vokiečių tamplierius, Žako de Molės pasekėjus pakeitė „nauji broliai".

„Naujieji Tamplieriai" pagal nacistus

Per daugelį amžių, praėjusių nuo ordino atgimimo Vokietijos žemėse, tamplieriai nuosekliai keitė „kalavijo jėgą į žodžio jėgą". Šis principas lieka šiandieninės brolijos, kuri, galima teigti, pakartotinai atsikūrė po nacizmo sutriuškinimo, veiklos kertiniu akmeniu. O štai XX amžiaus pradžioje tamplierių žodžiai, raginantys siekti pasaulinės žmonių brolijos, nežiūrint nei į išpažįstamą religiją, nei į odos spalvą, skleisti užuojautą, iškelti taiką aukščiau už karą prieštaravo visiems globalių militarizmo jėgų „kanonams", kurios jau buvo numačiusios Pirmąjį pasaulinį karą, o vėliau - ir Antrąjį pasaulinį karą.

Kaip šių idėjų priešpriešos rezultatas fiurerio tėvynėje Austrijoje susikūrė „Naujųjų tamplierių ordinas", kuriam vadovavo Jorgas Lancas fon Libenfelsas. Būtent „naujųjų tamplierių" žmonijos nekentimo, rasizmo idėjos, iškeltos talentingo sukčiaus ir apsišaukėlio fon Libenfelso (o iš tikrųjų buvusio vienuolio Adolfo Jozefo Lanco), visiškai prieštarauja tikrojo ordino dvasiai, buvo išvystytos po SS „apsaugos būrių" sukūrimo ir Adolfo Hitlerio atėjimo į valdžią. Šios idėjos sudarė „juodųjų riterių", kuriems vadovavo Henrikas Himleris, pasaulėžiūros pagrindą. Be abejo, nacių „Bolivaras negalėjo nešti dviejų". Todėl tamplieriai, ištikimi Kristaus mokymui, masiškai buvo metami į koncentracijos stovyklas ir teisiami, apkaltinus tėvynės išdavimu. Kaip dabar būtų sakoma, fantastinis Lanco-Himlerio-Hitlerio „tamplierių" mokymas tavo vieninteliu, oficialiai pripažintu Trečiajame reiche.

Tik po pergalės prieš fašizmą nedaugelis mirties stovyklose išgyvenusių tikrųjų tamplierių atkūrė Vokietijos broliją tokiu pavidalu, kokiu egzistuoja ir šiandien. Padėti pabėgėliams ir potvynių aukoms, badaujantiems sausros nualintose šalyse, humanizmo idėjų skelbimas, tarp jų ir „dvasinio karo prieš karo kurstytojus" - tai tik keletas šios dienos Vokietijos tamplierių veiklos misijų. Ir šie tamplieriai neturi nieko bendro su SS „juodaisiais riteriais", nei su Deno Brauno romanų herojais.

Įvertink šį straipsnį. Prieš tai pakomentuodami, arba parašykite patys! Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą PARANORMAL turinį.
Nutiko kažkas, ko negalite paaiškinti? Persekioja paranormalūs reiškiniai? Žinote liaudies receptą ir ne tik? Pasidalinkite savo istorija - rašykite patys. Nemokamai! Laukiame Jūsų straipsnių, naujienų, apžvalgų ar istorijų.
Niekas neišdrįso palikti komentaro.
Būkite pirmi, kurie pasidalins savo nuomonėmis su kitais. Galima rašyti anonimiškai, po komentaro apačioje paspaudę Anonimas.
avatar
TAIP PAT SKAITYKITE:
03.08.2020 laikas 12:41 Prieš maždaug 720 milijonų metų Žemė užšalo į ledo gniužulą: kas sukėlė didžiausią ledynmetį Žemėje?
Žemę per jos gyvenimą nuolatos daužė įvairaus dydžio meteoroidai. Kai kurie krateriai matomi ir šiandien, bet tektoninis bei vulkaninis aktyvumas, atmosferiniai, biologiniai ir hidrologiniai procesai juos laikui bėgant užlygina. Tad nustatyti, kaip dažnai meteoritai krisdavo ant Žemės tolimoje praei...

Skaityti daugiau

03.08.2020 laikas 12:01 Ar sapnai gali kelti pavojų?

Galima drąsiai sakyti, kad ne, tačiau yra viena išimtis. Tai sąmoningo sapnavimo praktika, kuri atveria neįtikėtinų galimybių išnaudoti pasąmonės galias. Tačiau sakoma, kad tai – slidus kelias, vedantis beprotybės link. Ar pasinėrus į sąmoningus sapnus galima prarasti ryšį su realybe?

...

Skaityti daugiau

02.08.2020 laikas 20:51 Q žinios: Teisingumas yra išties saldus
Q naujienos: Faučis atmeta Trampo kaltinimus; Pasakoja kaip jo vakcinos keis DNR; Sorošas perpumpavo dar ketvirtį milijardo BLM; Qanon paskyros grįžo į Twitter ir t.t

Skaityti daugiau

02.08.2020 laikas 15:43 Žemė pakeliui į asteroidų debesį?

Prasidėjus tikram pasauliniam karui dėl Sirijos, per pastarąjį dešimtmetį, visi, kas galėjo, kam reikėjo ir kam nereikėjo pradėjo siųsti ten savo žmones, armijas. Sąmokslo teorijos bendruomenėje dažnai kyla įtarimų, kad visi ten kažko ieško, su siaubinga jėga, net kovos vyksta. Ko ieško ten, nėra...

Skaityti daugiau

02.08.2020 laikas 10:01 Karantinas-2 prasidės rugpjūčio 30 d. ir truks ŠEŠIS mėnesius

Liepos 31 d. vokiečių svetainė liebeisstleben.de praneša, kad po mėnesį, nuo 2020 m. rugpjūčio 30 d., Vokietijoje prasidės pakartotinis karantinas su uždarymu namuose, kuris truks nuo TRIJŲ iki ŠEŠIŲ mėnesių. Tai yra, iki 2021 m. kovo 1d.

...

Skaityti daugiau

01.08.2020 laikas 13:11 Kiaulpienių Nauda Sveikatai. Ar Kiaulpienės Ir Pienės Gydo Praktiškai Viską?

Kiaulpienės padeda gydyti kepenų ligas, diabetą, šlapimo takų infekcijas, aknę, geltą, vėžį ir anemiją. Jos stiprina kaulus, gražina odą, lieknina. Kiaulpienė gydo hepatitą, kepenis, inkstus, skrandžio negalavimus ir net vėžį. Padeda menopauzės metu. Kiaulpienių nauda sveikatai: gydo od...

Skaityti daugiau