Meniu
Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal » » 2015 » Lapkričio » 21

Nostradamo pranašystės ir paslaptingas masonų rankraštis

XVI amžiuje Nostradamas užrašė ir paliko žmonijai tūkstančius pranašysčių. Tų pranašysčių turinys, nors manyta supratus jų esmę, užminė daugiau mįslių negu atnešė aiškumo. Savo vizijas Nostradamas užrašė slapta kalba, kurią Renesanso epochoje vartojo vienuolynai. Išsiaiškinus jos kodą, būtų galima suprasti ir kitus to laikotarpio "slaptuosius raštus". Todėl ateityje gali atsirasti kitoks požiūris ir į Dantės, Paracelso ar Šekspyro kūrinius.

1984 metais man pavyko atskleisti Nostradamo paslaptis, o 1986 pirmą kartą viešai paskelbiau jo pranašysčių išsipildymo laiko ir teksto sistema. Tuomet maniau, kad Nostradamo pranašysčių raktas beveik 400 metu gulėjo nejudinamas. Šiandien aš žinau, kad kai kuriuose Europos vienuolynuose jos buvo jau seniai, daug anksčiau nei 1984 m., iššifruotos, bet tie, kas mokėjo perskaityti vadinamuosius pasaulio istorijos pranašavimus, turėjo tylėti. Savo vizijas Nostradamas užrašė slapta kalba, kuria renesanso epochoje vartojo vienuoliai.

Mėginimų paveikti politinius įvykius pasinaudojus Mišelio de Nostradamo vizijomis, būta dar jam gyvam esant. Žinomiausias pavyzdys tikriausiai galėtų būti ta vizija, kurioje Nostradamas pamatė Prancūzijos karaliaus Henriko II mirtį. 1559 metais savo dukters vestuvių su Ispanijos karaliumi proga Henrikas II surengė riterių turnyrą. Pats Henrikas II sėdo į balną ir nujojo prie savo priešininko, jauno anglų bajoro, norėdamas susiremti su juo ietimis. Ietis suskilo, o jos skeveldra per akį įsmigo karaliui tiesiai į smegenis. Nuo to laiko literatūroje apie Nostradamą šis tragiškas atsitikimas pateikiamas kaip išsipildžiusios vizijos pavyzdys.

Nuo 1554 m. Nostradamas šalia savo almanacho ėmė leisti brošiūras, kuriose buvo tos prognozės. Vienas toks egzempliorius išliko ateities kartoms ir šiuo metu saugomas Provanso Ekse, Arbo bibliotekoje. 1555 m. pavasarį Lione, Matijono Bonomo leidykloje, pasirodė pirmas dar nepilnas "Didžiųjų pranašysčių" leidimas. Po dvejų metų išėjo jau ketvirtas, dvigubai didesnės apimties, leidimas. Tačiau tik 1558 metais jos buvo visiškai baigtos: knygą sudarė 10 centurijų, o kiekvienoje jų - maždaug po 100 ketureilių.

Pilnas kūrinys - tai nebūtinai tūkstantis ketureilių. Faktiškai trūksta VII centurijos 48-99 ketureilio. Pagal devintojo šimtmečio viduryje atrastą Nostradamo pranašysčių išsipildymo laiko kodą juose turėtų būti kalbama apie 1749-1799 metų laikotarpį, taigi apie tą istorinę epochą, kurioje vyko Prancūzijos didžioji revoliucija.

Mišelis Nostradamas visuomet buvo lojalus Henrikui II, o paskui Karoliui IX ir jo motinai Kotrynai Mediči. Tapęs jaunojo karaliaus asmeniniu gydytoju ir slaptu patarėju, jis akylai sekė, kad jo tekstuose nebūtų jokių blogų pranašysčių, susijusių su karališkąja Valua šeima ir kitomis karališkomis kartomis. Tolimesni patvirtina hipotezę, kad Nostradamas jokiu būdu nebūtų galėjęs savo karaliui įteikti užšifruoto "Dp" leidimo. Tai būtų buvę suprasta kaip įžeidimas. Taigi galima manyti, kad karališkoji šeima turėjo neužšifruotą knygos variantą. Suprantama, kad aiškiaregys negalėjo jam palankiems valdovų rūmams paskelbti apie artėjančią karalių valdymo pabaigą Prancūzijoje, Liudviko XVI galvos nukirsdinimą ir prastuomenės valdžios įsigalėjimą. Todėl šiam laikotarpiui skirtus ketureilius jis paprasčiausiai praleido.

Įdomesni ketureiliai:

IX CENTURIJA
100 KETUREILIS PRANAŠYSTĖ 2000 M.
Didelę valdžią turės angelų šalis
Dvigubai nevingriam protui daugiau nei 300 metų
Didelės serijinės gamybos mašinos važinės jūra ir sausuma
Tie, kieno protas įžvalgus, nebus dėl to laimingi

X CENTURIJA
5 KETUREILIS PRANAŠYSTĖ 2005 M.
Kai pragariškos kastos susirinks po jūra
jų kaina taps visiškai aiški
Kai prie devynių pono - monstras nitulingai
prausiasi

Čia kalbama apie jūros dugne dislokuotą NVS naujų ginklų sistemą.

2007 m.
Didelis konfliktas, kuris buvo parengtas senaisiais metais
Išsekintas kalbės visiems - aš esu sriuba
Britų salos erzinamos sūriu vynu
Puslankiu sudėti du siūlai - 11 laikų nebus
keliami pietūs

Taip aprašomas konfliktas, prasidėsiantis 2011 m. Vienas iš jo padarinių bus badas, kuris truks vienuolika metų. Prieš Didžiąją Britaniją bus panaudotas cheminis ginklas.
2008 m.

Indija prie 10 (2010) ir rutulys lydosi - oro metas
Iš susikrimtusio senato grafas vyksta pas savo švarų sūnų
Dauguma išrinktųjų balsų nesudvasino miros
Keturi karaliai per septynetą dienų mirtinai sužeisti

Kadangi Kolumbas Vakarų Indiją atrado likus vos 50 metų iki "Didžiųjų pranašysčių" pasirodymo, tai Nostradamas Indiją paprastai tapatina su Amerika. Per septynias dienas bus pasikėsinta į keturis politikos veikėjus.

4 centaurija
100 ketureilis Tie, kurie skaitys šias eilutes, tegu mano esą Tam subrendę

Prasčiokai ir neišmanėliai neturi jų liesti
Visi astrologai, stuobriai ir neišsimokslinusieji ieško ne ten, kur reikia
Tačiau kuris kitaip eina, prasiskverbs į Paslaptį

9 centaurija
100 ketureilis - pranašystė 2000 m.

Didelės serijinės gamybos mašinos važinės jūra ir sausuma
Tie, kieno protas įžvalgus, nebus dėl to laimingi

10 centaurija
12 ketureilis - pranašystė 2012 m.

Tai ištiks juos pačioje gerovės viršūnėje, ko jie niekuomet nesitikėjo 10 centaurija
63 ketureilis - pranašystė 2063m.

Atnaujintos žvaigždės - yra Šventosios Trejybės vieta
Medicina vėl sužaliuos - prieš tai (ateis) Pagalba

10 centaurija
18 ketureilis - pranašystė 2018 m.

Tai, kas aukšta, nukris, o kas žema, bus paaukštinta

10 centaurija
37 ketureilis - pranašystė 2037 m.

Didžiųjų susirinkimas netoli pilecių ežero
Susirinks netoli saldžiojo melo - 1 metai
Prekeiviai bus labai susierzinę - mąstytojai Kurs planus
Tūkstantis turtų laukia vienerių šventojo Julijaus kovos metų

10 centaurija
43 ketureilis - pranašystė 2043m.

Labai geras metas ir labai geras karaliaus Valdymas
Gera savijauta - ir negalavimai dėl staigaus Aplaidumo
Sugrįžus prie lengvabūdiškumo, bus padaryta Klaidų
Jų geri skrydžiai panaikins šviesą

10 centaurija
46 ketureilis - pranašystė 2046 m.

Gyvenimas - dėl manęs, tai kad ir mirk ant
Aukso gausybės - Įšventinimo
namai be orumo

Per pirmuosius penkiasdešimt XXI amžiaus metų karas ir taika keis vienas kitą. Pirmieji dideli Vakarų pasaulio ir islamo šalių nesutarimai pasieks kritinę ribą 2005 - 2015 metų laikotarpiu.

Tas karas, jeigu tikėsime Nostradamu, pareikalaus pusės amerikiečių, maždaug dviejų trečdalių europiečių ir trijų ketvirtadalių musulmonų gyvybių. Trumpai tariant tai bus pirmas globalinis karas, kuris ypač palies Šiaurės pusrutulį.

Gal skaitytojui bus įdomūs mano samprotavimai apie tą katastrofišką laikotarpį, kurį pavadinau tradiciškai - Trečiuoju pasauliniu karu.

Kaskart kai smarkiai pasikeisdavo gyvenimo Žemėje sąlygos, žmonių atmintis laiku atkurdavo savo protėvių sukauptų žinių visumą. Tai padėdavo žmonijai pradėti naują savo egzistencijos etapą. Sprendžiant iš Nostradamo pranašysčių dabar artėja toks metas. Skirtumas tik tas, kad mes dar turime laiko pasirengti būsimiems įvykiams.

Nostradamas tikisi, jog mes laiku suvoksime, kad 2006 - 2010 m. laikotarpio pasaulinė politika krypsta didžiulio karo link.

Žmonijos ateitis net 2242 metus pirmyn-nuo 1555 metų iki 3797 metų, t.y. iki Pasaulio pabaigos. Reikia pripažinti, kad jo prognozės pildosi 95 procentų tikslumu.

1529 m. turkai apsiaučia Vieną.
1535 m. prancūzai atranda Kanadą.
1546 m. portugalai atranda Japoniją.
1582 m. įvedamas Grigalijaus kalendorius.
1606 m. G. Galilėjaus mokymas.
1618 m. išrandamas termometras.
1763 m. atrandama garo mašina.
1773 m. sukuriamas oro balionas.
1776 m. paskelbiama JAV nepriklausomybė.
1789 m. prancūzų revoliucija.
1795 m. atrandama elektra.
1812 m. Napoleonas pralaimi Rusijoje. Maskvos gaisras.
1825 m. pirmojo geležinkelio statyba.
1844 m. išrandamas telegrafas.
1848-1859 m. gimsta nauja marksizmo-engelizmo filosofija.
1867 m. išrandamas dinamitas.
1869 m. statomas Sueco kanalas.
1873 m. išrandama elektros lemputė.
1876 m. išrandamas telefonas.
1895 m. atrandami rentgeno spinduliai.
1903 m. sukuriamas pirmasis brolių Raitų lėktuvas.
1907 m. atsiranda cheminis ginklas.
1914 m. Pirmasis pasaulinis karas.
1917 m. Spalio perversmas Rusijoje.
1925 m. atsiranda televizija.
1933 m. Hitleris ateina į valdžią.
1939 m. prasideda Antrasis pasaulinis karas.
1945 m. sukuriama atominė bomba.
1961 m. pirmasis žmogus skrenda į kosmosą.
1969 m. amerikiečiai aplanko Mėnulį.

Nostradamuso pranašysčių knygoje minimi 1944 metai, o prie jų toks ketureilis:

Į laisvę prasiverš gyva ugnis,
Ugnies kamuoliuose slypi baisi mirtis:
Vieną rytą skrendantis ugninis kamuolys
Pelenais pavers du miestus Rytuose.

Ar čia kalbama ne apie atominę bombą ir Hirosimos bei Nagasakio tragediją?

Nostradamusas apie skrydį į Mėnulį:
Iš kitoje vandenyno pusėje esančios žemės
Trejetas atkakliųjų geležinėje dėžėje
Pakils į nakties šviesulį,
Ir sudrebės Mėnulis po liūto kojomis.

Liūtas- tai Armstrongas, gimęs 1930 m. rugpjūčio 4 dieną po Liūto ženklu. Amerikiečiai į Mėnulį skrido 1969 m., o pranašystėje 1963-ieji. Tais metais gimė "Apolono" programa.

Nostradamusas savo pranašystėse tiesiog atspėjo kai kurių žmonių vardus.

Jis sakė:

Alkanų žvėrių gauja ištrūks iš narvų,
Hitleriui atiteks trys ketvirtadaliai Europos.
Visa tai įvyks tada,
kai germanų vaikai pamirš savo vaikystę.

Nostradamusas atspėjo ir kitą vardą-Frankas. Jam išpranašaują valdžią 36 metams. Iš tikrųjų Frankas valdė nuo 1936 iki 1979 metų.

Mūsų dienų krizė, minima pranašystėje, turi prasidėti nuo Halio kometos:

Sfinkso galva pasirodys raudonoje planetoje,
Ji atneš nelaimes žmonėms.
Po 13 metų atskris kometa,
Penkios naujos ligos pakirs žmoniją.

Ir tikrai 1973 metais Marso paviršiuje pasirodė "Sfinkso galva", o po 13 metų - 1986 metais - Halio kometa.

Nostradamusas taip pat išpranašavo protingų būtybių iš kosmoso pasirodymą dvidešimtame amžiuje, klimato anomalijas, sukeltas leidžiamų į kosmosą raketų, naujas ligas (AIDS), juodosios energijos (anglies) pakeitimą baltąja (atomine). Genialusis aiškiaregys numatė ir techninius atradimus - povandeninius laivus, lėktuvus, vandenilinę bombą.

Nostradamusas apie XX amžių rašė:"Žmonija susižavės geležiniais žaisliukais, kurie jai pakeis dievybę. Pasaulį užplūs "begalviai" idiotai, kurie maldą Dievui pakeis menkniekiais. Geležiniai paukščiai savo riaumojimu pripildys erdvę. Žmonės išras stebuklingus veidrodžius. Jų pagalba bus galima per nuotolį kalbėtis bei matyti vienas kitą. Dengti geležiniai vežimai-amfibijos važinės voratinkliu, kuris apims visą Žemę. Atsiras geležiniai laivai, kuriuos varys "pragaro liepsna" ir garas. Daugelis žvaigždžių bus atrastos optine akimi (teleskopu). Ir kuo daugiau bus geležinių žaislų, tuo daugiau bus karų, tuo labiau žmonės taps priešiškesni vienas kitam. Žmonės atitrūks nuo gamtos, kuri pradės siaubingai jiems keršyti! Žemė ir oras bus nuodijami, žus kai kurios jūros, o ežerai taps balomis!".
Vokiečių mokslininkas M. Dimdė bandė šifruoti Nostradamuso pranašystes.

Jas išrikiavo ateičiai taip:
1996 m. Karas Artimuosiuose Rytuose.Atsiradus naujam dvasiniam vadui, karas prasidės Persijos įlankoje. Nostradamusas kalba apie degėsius ore.Gal vėl degs naftos telkiniai? Karas prognozuojamas dėl religijų nesutapimo. Abi šalys naudos naujos rūšies ginklus ir dėl to žmonių kraujuje atsiras pokyčiai. Tikriausiai karą musulmonai pralaimės.
1998 m. Milžiniška atominės elektrinės avarija Prancūzijoje. Nostradamusas užsimena apie Lijono miestą.
1999 m. Pertvarkos pabaiga. Nostradamusas kalba apie kažkokį tai lokalinį ginčą kur bus panaudotas cheminis ginklas.
2000 m. JAV - pasaulinio masto galiūnė.
Naujos transporto rūšys. Didžiulės mašinos virš jūrų ir sausumų. Superlaineriai pigiai vežioja turistus į pačius tolimiausius planetos kampelius. Industrines valstybes užplūsta nauja emigrantų banga.
2006 m. Išrastas naujas ginklas. Musulmonai triumfuoja.
2008 m. pasikėsinimas į keturių valstybių vadovus.Šis įvykis tampa vienu iš 3 pasaulinio karo priežasčių.
2010 m. Karo pradžia. Trečiasis pasaulinis karas tęsis nuo 2010m. iki 2014 metų.karas turės kelis etapus. Pradžioje prasidės įprastai, po to bus panaudotas branduolinis ginklas, paskiausiai - cheminis.
2011 m. Karo pasekmė - visas Šiaurės pusrutulis užkrėstas radioaktyviomis nuosėdomis. Gyvybės čia neliko. Musulmonų šalys pradės cheminį karą prieš Europą.
2014 m. Karo pasekmių metai. Likę gyvi po karo sirgs baisiomis odos ligomis. Tai cheminio ginklo padarinys.
2016 m. Karas baigtas. Europa - be žmonių. Valstybių vadovai neteko savo titulų, nėra ką valgyti ir kam įsakinėti. Praeis dešimtmetis, kol Europoje atsiras gyventojai.
2018 m. Kinija - nauja pasaulio galiūnė.
2023 m. Pasaulinė ekonominė krizė.
2024 m. Kinija tampa kosmine valstybe.
2026 m. Plinta odos vėžio susirgimai.
2028 m. Naujų energijos formų ieškojimas. Trys mokslininkai padaro sensacingą atradimą. Pagal Nostradamusą naujos energijos šaltinis susietas su garsais. Startuoja pilotuojamas zondas Veneros link.
2029 m. kažkokiame požeminiame centre bandomas naujas energijos gavimo būdas.
2033 m. Poliariniai ledynai tirpsta. Dėl panaudoto cheminio ginklo Žemė labai užteršta. Kyla pasaulinio vandenyno lygis.
2043 m. Pasaulio ekonomika klesti.
2046 m. Auginami atskiri žmogaus organai ir medikai juos implantuoja į kūną.
2066 m. Naujas ledynų periodas. Tai klimatinio ginklo panaudojimo padarinys.
2076 m. beklasė visuomenė. Įgyvendinamos 19-ojo amžiaus komunistų svajonės.
2084 m. Atgal į gamtą. Ilgą laiką visuotinė žmonijos taika. Mokslai gerbiami.
2088 m. Žmonės staiga sensta. Žmoniją užpuola nauja liga - susenėjimas per keliolika sekundžių.
2097 m. senėjimo liga nugalėta. Surastas senėjimo genas ir jis neutralizuotas.
2100 m. Dirbtinė Saulė. Nostradamusas aprašo dirbtinę kosminę stotį, kuri turės apšviesti neapšviestą žemės dalį.
2111 m. Žmonės tampa robotais. Nostradamusas mato pritrenkiančią naujovę: žmogaus kūne prakertami nervai ir prijungiami prie mašinų.
2130 m. Kolonijos po vandeniu. Ateivis iš kitos planetos išmoko žmones gyventi po vandeniu.
2164 m. pusiau žmonės iš galvijų. Iš kiaulių išauginti pusiau žmonės dirba primityviausius darbus kosminėse stotyse.
2167 m. Naujos religijos užgimimas.
2183 m. Kolonija Marse, tapusi branduoline valstybe, reikalauja nepriklausomybės nuo žemės.
2190 m. energija okeanams. Povandeninės kolonijos aprūpinamos energija vamzdynų pagalba.
2195 m. Naujas valgis jūsų kolonijoms. Povandeniniai sodai tiekia naujos rūšies maistą
2196 m. Naujas Eurazijos kontinentas. Azijatams ir baltiesiems susimaišius atsiranda nauja rasė.
2201 m. Saulė pradeda šviesti silpniau. Joje susilpnėja termobranduolinės sintezės procesai. Dėl to gerokai pradeda kisti klimatas.
2221 m. Siaubas iš kosmoso. Beieškodama nežemiškos gyvybės, žmonija pradeda kontaktuoti su kažkuo siaubingu.
2256 m. Epidemija iš kosmoso. Kosminis laivas į žemę atskraidina nežinomos ligos virusus. Žmonių imuninė sistema nepasiruošusi susitikti su nauju virusu.
2262 m. Marso kolonija pavojuje. Auštanti Saulė sukelia visos planetos sistemos traukos jėgų pokyčius. Marsui gresia kometa.
2271 m. Konstanta "pi" pripažįstama neteisinga. Tai atranda azijietis matematikas. Nauja reikšmė padaro perversmą mokslo ir technikos srityse.
2273 m. Atsiranda trys naujos žmonių rasės.
2279 m. Energija iš "juodųjų skylių". Žemės mokslininkams pavyksta prisijungti prie naujų galingų energijos šaltinių.
2288 m. Kelionės laike. Tą atlikti įgalina :juodųjų skylių"
energijos įsisavinimas ir informacija iš aukštai išsivysčiusių nežemiškų civilizacijų.
2291 m. Saulė aušta. Mokslininkai nori ją vėl uždegti.
2292 m. Saulės kritinė būklė.
2296 m. Saulė sproginėja. Jos milžiniški fakelai matomi net naktiniame danguje.
2297 m. Kosminės stoties kritimas. Pasikeitus tarpusavio traukos jėgoms tarp planetų, pradeda kristi palydovai ir kosminės stotys.
2302 m. Atrandama pasaulio kūrimo formulė.
2341 m. Kažkas naujo, nežinomo, siaubingo artėja prie žemės planetos iš visatos centro.
2354 m. Dėl dirbtinės Saulės gedimų sudega keletas žemės rajonų.
2371 m. Žemėje prasideda badas.
2480 m. Susiduria dvi dirbtinės saulės.
2485 m. Išblėsusi Saulė panardina žemę į prietemą.
3005 m. fatališki metai žemės planetai ir jos gyventojams. Byra Marsas. Kometa taranuoja Mėnulį. Jo akmenys krenta į žemę. Dalis žemės atmosferos dingsta. Apie žemę atsiranda akmenų ir dulkių žiedas ir todėl likęs plonas atmosferos sluoksnis įkaista.
3797 m. Žemėje viskas, kas gyva, žūsta.
 

Nostradamo ketureiliai susilaukia kritikos dėl savo neaiškumo ir neapibrėžtumo. Jo pasekėjai bando pateisinti pranašą, kad šis negalėjęs rašyti aiškesnių ketureilių, idant nebūtų apkaltintas raganavimu. Tačiau nereikia pamiršti, kad Nostradamas jau savo laikais buvo prisipažinęs, kad yra pranašas, taigi jo pranašystės tokios supainiotos tikrai ne dėl šios priežasties.

Daugelis Nostradamo pranašysčių sufalsifikuotos. Tokias galima atskirti, jei pranašystė labai konkreti, apie konkretų įvykį, kadangi Nostradamas daugiausia rašė abstrakčiai, slėpdamas prasmę anagramose, metaforose, simbolikoje, mitologinėse užuominose. Antra, jei tai pranašystė apie greitai įvyksiantį įvykį (nes kas rūpinsis pvz. sniego audra, ištiksiančia po 100 metų). Tokie straipsniai beveik niekada neduoda citatų iš originalo, daugiausia, kas pateikiama, būna angliškas "vertimas". Kada nėra cituojamas originalas, būna keblu patikrinti pranašystės teksto identiškumą. Galima teigti užtikrintai, kad vienintelis dalykas, kurio Nostradamas neišpranašavo - tai, kad jo pranašystės po kelių šimtų metų taps puikiu pasipelnymo šaltiniu.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą PARANORMAL turinį.

Niekas neišdrįso palikti komentaro.
Būkite pirmi, kurie pasidalins savo nuomonėmis su kitais.
avatar