Meniu
Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal » » 2019 » Liepos » 15

Nostradamas. Nostradamo pranašystės

Mišelis de Nostradamas gimė 1503 metais Prancūzijoje. Savo pavardę rašyti lotyniškai, t.y. Nostradamus, pradėjo, pagal įvairias versijas, 1522-ais metais, kai baigė mokslus, 1534-ais metais, kai gavo daktaro vardą, arba 1550-ais metais, kai išleido pirmąjį almanachą. Mišelio protėviai savo pavardėje dalelytės „DE“ neturėjo. Pavardę gavo senelis, kurio tikroji pavardė buvo Gasonė, kai iš judaizmo perėjo į katalikybę.

Netgi sugedęs laikrodis du kartus per parą rodo teisingą laiką

Busimasis pranašautojas gavo puikų išsilavinimą. 14-os metų pradėjo studijuoti Avinjono universitete, vėliau mokslus tęsė Monpeljė. Pagrindinėmis jo aistromis buvo medicina ir farmacija, o ne astrologija. Tiesa, susižavėjimas vaistininko veikla Mišeliui vos nekainavo diplomo. Tais laikais vaistininkai ir chirurgai buvo laikomi amatininkais, nevertais mokytis medicinos (pasaulio istorijos kanalas - paranormal.lt).

Nostradamą gyvenime supo pavyduoliai ir kritikai. Jam buvo skirtos dygios epigramos, jis buvo kaltinamas melu, slaptu judaizmo išpažinimu, netgi santykiais su velniu. Vienas anonimas poetas jį netgi pavadino Monstradamu. Mišelis neliko skolingas ir savo priešininkus viešai išvadino „galvijais ir menkystomis“.

1546 metais savanoriu išvyko į maro apimtą Eks an Provansą. Profilaktiškai vietiniams gyventojams dalino savo gamybos miltelius: iš iriso, gvazdikėlių, švendrių, rožių ir kipariso drožlių. Šiuolaikinės medicinos požiūriu tai yra dezinfekuojanti priemonė. Maras atsitraukė, o Nostradamui buvo paskirta pensija iki gyvos galvos.

Susilaukė aštuonių vaikų. Buvo pasiturintis: turėjo viešbutį, gaudavo honorarą iš leidybos, pardavinėjo tepalus ir kosmetikos priemones. Likus nedaug iki mirties karalius Karolis IX Nostradamą paskyrė karališkuoju patarėju ir leibmedi-ku. Garsusis aiškiaregys mirė 1566 metų liepos 2 dieną nuo podagros komplikacijų.

Astrologija Nostradamas susidomėjo jau būdamas daugiau kaip 40-ies metų amžiaus. Kartą per metus didžiuliu tiražu išleisdavo astrologinius almanachus, kurie tapo labai populiarūs. Pagrindinis veikalas „Mišelio Nostradamo pranašystės“ buvo išleistas 1555 metais.

Almanacho įžangoje Nostradamas parašė: „Ir po mirties mano vardas gyvens Visatoje“. Kitos pranašystės parašytos labai miglotai, aiškintojai labai lengvai prie jų „pritempia“ įvykius. Nostradamo sūnus Sezaras savo knygoje teisina tėvą: „Tokius dalykus negalima pasakoti paprasta kalba“.

1559 metais Henrikas II surengė riterių turnyrą. Kovos metu priešininkas ietimi netyčia monarchui išmušė akį. Karalius mirė. Dvariškiai prisiminė, kad tokio įvykio aprašymas buvo kažkokio Nostradamo almanache. Nors pats pranašas sakė, kad Henriko II žūtį nurodė visiškai kita pranašystė, karaliaus rūmuose atkreipė dėmesį į Nostradamą.

Nostradamo apologetai pateikia dešimtis jo sėkmingų pranašysčių pavyzdžių. Jis „atspėjo“ Henriko II žūtį riterių turnyre, nurodydamas egzotišką mirties priežastį (priešininkas jį ietimi sužeidė į akį); numatė greitą jaunojo karaliaus Pranciškaus II mirtį, jo žmonos Marijos Stiuart bevaikystę ir daugiametį priešiškumą su Anglijos karaliene Elžbieta. Karalius Karolis IX ir jo motina Katerina Mediči, labai vertinę Nostradamo sugebėjimus, kartą specialiai atvyko į Salon de Provansą su prašymu sudaryti jiems asmeninį horoskopą. Už darbą Nostradamui buvo pažadėtas dosnus atlygis - 2000 ekiu. Tačiau pačiam pranašautojui šis prašymas nesukėlė susidomėjimo, jis ėmėsi darbų su nuobodulio išraiška veide. Tačiau staiga karaliaus svitoje pamatė 11-metį berniuką. Tai buvo tolimas karaliaus giminaitis Henrikas Navarietis. Nostradamas paprašė karalių leisti jam su berniuku pasikalbėti akis į akį. Pranašautojas ilgai apžiūrinėjo berniuką, o po to garbingiems svečiams pranešė: šis berniukas taps Prancūzijos karaliumi. Tai skambėjo visiškai neįtikėtinai: Karolis IX turėjo tris brolius, visi jie turėjo sūnus. Ir vis tik ši pranašystė išsipildė.

Einant metais Nostradamo vardas apaugo legendomis. Pavyzdžiui, jam priskiriamos pranašystės apie 1917 metų revoliuciją Rusijoje, ilgametę Stalino tironiją, kai „viešpataus vergiška atmosfera po meilės ir didelės laisvės kauke“. Arba: „Numatau planetinio mastelio karą, dangus šviečia išlydyto aukso spalva, stebuklinga ugnis tapo žmonių žudike“, -ar tai nėra kalbama apie branduolinę katastrofą? Pats įdomiausias dalykas: jeigu Nostradamas iš tiesų turėjo dovaną „nuspėti“ ateitį, tai kaip jam tai pavykdavo? J šį klausimą atsakymo kol kas nėra.

Nostradamas, Nostradamo pranašystės, biografija, istorinės asmenybė

Bandydami painiose eilėraščio eilutėse pamatyti realaus gyvenimo veidrodinį atspindį, mes užmirštame vieną dalyką. Kaip teigia Karlas Jaspersas, „bet kokios prognozės esmė yra tai, kad mes būtumėm įvesti į sferą to, kas galima, mums būtų parodyti tolimi horizontai ir sustiprintas laisvės pojūtį, sukuriant tai, kas galima“. Taip ir Nostradamas vaizdžia forma pateikia mus įvairius
galimų įvykių vystymosi variantus, ir tik mums rinktis, kuris kelias pasirodys „išsipildęs“. Ir nėra taip jau svarbu, ar jis yra pranašas, ar genialus eilėraščių rašytojas. Svarbu tai, kad jis sukūrė eiliuotos politinės pranašystės žanrą. Šį žanrą entuziastingai priėmė amžininkai, jis išlieka aktualus ir mūsų dienomis.

Nostradamas susilaukė dvasininkų ir dvariškių, politikų ir mokslininkų, astrologų ir astrologijos priešininkų, protestantų ir katalikų kritikos. Jis buvo kaltinamas santykiais su kritusiais angelais ir piktosiomis dvasiomis, šarlatanizmu, kenkimu liaudies ir karališkosios šeimos protams, slaptu judaizmo išpažinimu, arogancija, alkoholizmu ir neprofesionalumu. 1561 metų pavasarį Nostradamas vos netapo fanatiškai nusiteikusių valstiečių auka, kurie jį apkaltino slapta priklausomybe liuteronybei. Jam teko bėgti į Avinjoną.

1561 metų gruodžio 16 dieną, kai eilinis almanachas pasirodė knygų rinkoje, Provanso gubernatorius Klodas Savojietis, grafas de Tandas, keliaudamas pro Saloną, areštavo Nostradamą ir jį įkalino savo pilyje. Štai ką jis parašė karaliui: „Aš įsakiau suimti Nostradamą ir įkalinau savo pilyje, uždrausdamas jam leisti almanachus ir daryti pranašystes. Malonėkite duoti man nurodymą su juo pasielgti taip, kaip Jums atrodo reikalinga“. Sprendžiant iš to, kad Nostradamas liko gyvas ir toliau leido savo almanachus, karaliaus atsakymas nebuvo rūstus.

Nostradamas mirė 1566 metų liepos 2 dieną nuo podagros sukeltų komplikacijų. Tuo metu jis buvo pakankamai pasiturintis ir gerbiamas žmogus, karalienės-motinos kon-fidentas ir karaliaus leibmedikas. Ir tuo pačiu metu jis buvo be galo vienišas, iki pat gyvenimo pabaigos kentėjo dėl to, kad buvo nesuprastas bei nuo pavyduolių intrigų ir priešų neapykantos. Jo draugų ratas buvo labai nedidelis, dar 1552 metais jis skundėsi: „Salone, kuriame gyvenu, esu tarp galvijų ir barbarų, mirtinų literatūros ir išsilavinimo priešų“.
Prie šventyklos sienos priglaustoje plokštėje yra iškalta epitafija: „Čia ilsisi palaikai garsiojo Mišelio Nostradamo, kuris buvo pripažintas verčiausiu iš mirtingųjų aprašyti ateities įvykius savo beveik dieviška plunksna, stebint žvaigždžių ir visos Visatos judėjimą“.

Pirmasis astrologo kūrybos tyrinėtojas, jo mokinys Žanas Ėmė de Šavinji tvirtino, kad pranašas žinojo savo mirties dieną ir valandą. Tačiau istorikai perspėja: Šavinji dievino mokytoją, ne visais jo teiginiais galima tikėti.

„Magistro Mišelio Nostradamo pranašystės“ iš karto tapo, kaip dabar būtų sakoma, metų knyga ar bestseleriu, o iki tol nežinomas gydytojas iš Provanso tapo gyvu klasiku. Tačiau didysis pranašautojas „ateities istoriją“ aprašė taip supainiotai, kad jos vienareikšmiškai iššifruoti nei autoriui esant gyvam, nei dabartiniu metu, niekas nesugebėjo. Kaip ir dera save gerbiančiam pranašautojui, Nostradamas vartojo rafinuotą kalbą, pilną alegorijų ir nepasakymų iki galo.

Nostradamas, Nostradamo pranašystės, biografija, istorinės asmenybė

Be to, Nostradamas beveik niekada nenurodė tikslių datų. Tipiška jo pranašystė atrodo taip: „Marsas grasina mums karine jėga, jis septyniasdešimt kartų privers pralieti kraują“. Nereikalinga labai laki fantazija, kad tai priderinti prie bet kokio konflikto - nuo šeimyninio barnio iki pasaulinio karo. Tie, kurį Nostradamą laiko kažkuo panašiu j šių dienų burtininkus, kvaršinančius žmonėms galvą, jo mistinėse pranašystėse nemato jokios prasmės. Tačiau vis tik pranašo šalininkų yra kur kas daugiau.

Lingvistinis aspektas

Skaitant Nostradamo tekstus gali susidaryti nuomonė, kad juos parašė šizofrenikas ar paranojikas ligos priepuolio metu. Visos jo „centurijos“ parašytos vienu metu lotynų, senąja prancūzų, ivrito, senovės žydų ir vokiečių kalbomis. Visi užrašai padaryti lotyniškos abėcėlės raidėmis. Yra netgi rankraščių, kuriuose jos užrašytos kažkokiu barbarišku šriftu - tarsi senovės saksų raidėmis. Dėl to tekstas yra ypač painus, turintis daugybę traktavimų. Pasakojama, kad dabar yra išleistos „Centurijos“, kuriose tekstas pateiktas keturiuose stulpeliuose skirtingomis kalbomis. Pagrindinis sudėtingumas yra tai, kad kai kurie žodžiai vienodai rašomi dviem ar net trimis kalbomis, tačiau jų reikšmė kažkiek skiriasi ar net visiškai skirtinga. Vertimas apsunkintas dar dėl to, kad Viduramžiais gramatika buvo labai sąlygiška. Be to, pats Nostradamas nesistengė labai taisyklingai rašyti.

Tiems, kas tiki Nostradamo pranašystėmis

Nostradamas išpranašavo, kad 2019-ais metais prasidės trečiasis pasaulinis karas. Būtent taip garsiojo pranašautojo tekstus iššifravo prancūzų tinklaraštininkai.

Karas bus ilgas. Jeigu pranašystės tikslios, tai jis tęsis net 27 metus! Dėl šio karo Vakarai labai susilpnės.

Nostradamas taip pat rašė, kad 2019-ais metais plis ekstremistinės idėjos, dėl to įvyks daug teroro aktų.

Be to, pranašas kalbėjo ir apie informacinį karą, kai „žodis bus aštresnis už kardą“.

Nostradamas išpranašavo, jog daugelyje Europos šalių pasikeis pasaulėžiūra. Jis taip pat nurodė, jog 2019-ais metais krikščioniškosios vertybės taps bevertės, ims plisti islamas.

Pranašautojas taip pat pažymėjo, kad 2019-ais metais gali įvykti didžiausia stichinė nelaimė Amerikos istorijoje. Tyrinėtojai iššifravo, kad žemės drebėjimo epicentras bus tarp Kalifornijos ir Vankuverio salos (Kanada).

Pranašautojas taip pat išpranašavo, kad 2019-ais metais upės ir ežerai Prancūzijoje bus stipriai užteršti.

Nostradamas numatė, kad 2019-ais metais labai pasikeis klimatas. Dėl to bus kaltas neįprastas planetų išsidėstymas

Mes grojame Jums 90s-eurodance RADIO NR. 1 LietuvojeKlausyk internetu visą parą ir bendrauk ...
Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą PARANORMAL turinį.

Čia galite rašyti savo paranormalų nutikimą, pranešimą spaudai, reklaminį straipsnį, istorijas, pamąstymus, sveikatos patarimą, receptą... Prisijunkite ir rašykite!

Niekas neišdrįso palikti komentarą.
Būkite pirmi, kurie pasidalins savo nuomone su kitais.
avatar