Meniu
Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal » » 2016 » Rugsėjo » 3

Povandeninis laivas I-52. Auksas vis dar ten!

1944-ųjų metų kovo mėnesį japonų povandeninis laivas I-52 slapta išplaukė iš Japonijos. Povandeniniu laivu buvo gabenama beveik 300 tonų krovinio (į jį įėjo 2,8 tonos opiumo, 54 tonos kaučiuko ir 2 tonos aukso), pilna amunicija, juo plaukė 95 komandos nariai ir 14 inžinierių, kurie Vokietijoje turėjo susipažinti su naujausiomis ginklų gamybos technologijomis.

įkarštyje Vokietija vis labiau ėmė jausti kai kurių pramoninių žaliavų trūkumą, o 1943-iais metais padėtis tapo beveik kritine. Japonams kaip oras buvo reikalingi paskutiniai vokiečių specialistų darbai. Panaudojant krovininius povandeninius laivus pavyko suderinti transatlantinį barterį. Mainais į vokiečių naująsias technologijas japonai sąjungininkams tiekė žaliavas - pirmoje eilėje tai buvo kaučiukas ir metalai.

Povandeninis laivas I-52

Japonų povandeninio laivo laukė tolima kelionė. Nuo Japonijos pietų iki Singapūro, po to kelionė Indijos vandenynu. Aplenkęs Gerosios vilties kyšulį povandeninis laivas turėjo pasukti į šiaurę ir plaukti Atlanto vandenynu. Praplaukus Afriką iki galutinio taško liko visai netoli, galima sakyti - ranka paduoti.

I-52 komanda prieš išvykdama į savo pirmą ir paskutinį reisą į laivą pakrovė auksą, skirtą tuo metu Vokietijoje kuriamoms optinėms technologijoms. Beje, tarp povandeninio laivo keleivių buvo grupė japonų specialistų optikų, komandiruotų pasikeisti patyrimu su vokiečių kolegomis. Pakeliui I-52 sustojo Singapūre, kur pasikrovė kaučiuką, alavą ir kitus metalus.

O tuo tarpu sąjungininkai labai rimtai ruošėsi sutikti I-52. Nei japonai, nei vokiečiai netgi nepagalvojo, kad jų priešininkams jau seniai pavyko iššifruoti slaptus kodus, kurie buvo naudojami pokalbiams eteryje, kurie vienaip ar kitais buvo susiję su „barteriu". Kai povandeninis laivas I-52 išvyko į reisą, nei jo plaukimo maršrutas, nei krovinio turinys nebuvo paslaptimi sąjungininkų karinei vadovybei. Netrukus po to, kai japonai išplaukė iš savo uosto, iš Norfolko (Virdžinijos valstija) išplaukė operatyvinė taktinė grupė 22.2, kuriai vadovavo lėktuvnešis „Bogue“. Prieš pat išplaukiant į Lorjano uoste (Prancūzija) japonų povandeninio laivo laukė vokiečių povandeninis laivas, kuris turėjo japonams perduoti karinį krovinį. Vokiečiai savo sąjungininkams paruošė radarų įrengimus, vakuuminius prietaisus, rutulinius guolius ir, gali būti, titano oksidą, skirtą branduoliniams tyrimams.

Amerikiečiams apie šią slaptą operaciją buvo žinoma absoliučiai viskas iki pačių smulkiausių detalių. Japonijos pasiuntinys Berlyne Osima Hirošis buvo nusipelnęs Hitlerio pasitikėjimo ir žinojo jo planus. Japonijos pasiuntinybės darbuotojai radijo bangomis perdavinėjo informaciją į Užsienio reikalų ministeriją Tokijuje. Sąjungininkų žvalgybai pavyko perimti šiuos šifruotus pranešimus. Specialiosioms tarnyboms pavyko iššifruoti priešininko naudojamus kodus, todėl vyriausia karinė vadovybė Vašingtone iš anksto žinojo apie Atlanto vandenyne numatytą slaptą japonų ir vokiečių povandeninių laivų susitikimą.

Povandeninis laivas I-52

I-52, kaip ir kiti šios klasės povandeniniai laivai, buvo sukurtas išskirtinai kaip transporto povandeninis laivas. Šie laivai tiesiogine prasme tapo jungiamąja grandimi tarp Ašies šalių, kuria šios šalys intensyviai keitėsi strategine medžiaga ir naujausiomis technologijomis. Karo jūrą vadas gavo trumpą įsakymą: perimti ir sunaikinti I-52. Kadangi japonai I-52 operaciją vadino kodiniu pavadinimu „Tekanti saulė", sąjungininkai per daug nesuko galvos ir savąją operaciją pavadino „Tekančios saulės“ medžiokle".

Japonų ir vokiečių povandeninių laivų susitikimo vieta buvo numatyta toli nuo kranto, kad jų negalėtų pasiekti priešininkų lėktuvai. Tačiau amerikiečiai atsargoje turėjo taip vadinamą „baby flat-top“ - transporto laivą su pakilimo ir nusileidimo taku ant denio. Tokių nedidelių lėktuvnešių dėka amerikiečių karinė aviacija galėjo atakuoti priešo laivus, esančius toli atviroje jūroje.

Naktį iš 1944 m. birželio 22 i 23-ią vokiečių povandeninis laivas U-530 iškilo į paviršių sutartoje vietoje. Netrukus pasirodė japonų povandeninis laivas. Trys vokiečių jūreiviai valtimi nuplaukė iki I-52, perdavė japonams radarą ir grįžo atgal. Po to vokiečių povandeninis laivas iš karto ėmė grimzti gilyn. Iki šiol nėra žinoma, kodėl japonai nepasekė vokiečių kolegomis - didžiulis japonų povandeninis laivas plūduriavo ramaus vandenyno paviršiuje. Tai buvo lemtinga klaida.

Amerikiečių „baby flat-top“ į šį Atlanto rajoną atplaukė prieš porą dienų ir laukė savo aukos. Virš povandeninių laivų susitikimo vietos patruliavo 4 lėktuvai, kurie radarais užfiksavo I-52 ir paleido apšviečiančias raketas su parašiutais bei plūdurą su hidrolokatoriumi. Japonai bandė išvengti persekiojimo, tačiau plaukiojantis sonaras fiksavo povandeninio laivo sraigto keliamą triukšmą ir radijo signalus perdavinėjo į lėktuvus. Pilotas, orientuodamasis pagal šiuos signalus, paleido torpedą, kuri pataikė tiesiai į taikinį. Naujoji technika amerikiečių neapvylė. Kitą dieną vandens paviršiuje atsiradusi naftos dėmė rodė povandeninio laivo žuvimo vietą. Amerikiečių žvejai iš vandens ištraukė apie 1350 kg kaučiuko.

1990-ais metais, kai daugelis karo laikų slaptų dokumentų buvo išslaptinta, tūlas Polas Taidvelas Vašingtone archyve aptiko Antrojo pasaulinio karo dokumentus apie povandeninį laivą I-52: žvalgybos pranešimus, išrašus iš laivų žurnalų ir perimtų radijo pranešimų iššifruoti tekstai.

Taidvelas atkreipė dėmesį į žvalgybos karininko pranešimą, iš kurio sužinojo, kad į japonų povandeninį laivą buvo pakrautos dvi tonos aukso.

1995-ųjų metų balandžio mėnesį Taidvelas povandeninio laivo paieškoms išsinuomojo rusų tyrimo laivą. Laivo radarais buvo „apčiupinėtas" didelis plotas 5 km gylyje. Pirmieji rezultatai „aukso ieškotojams" nežadėjo nieko gero: ten nebuvo nieko panašaus į laivo liekanas. Tačiau kompiuterinė analizė parodė, kad I-52 guli 16 km atstumu nuo paieškos rajono. Taidvelas liepė apieškoti dugną šioje vietoje, vaizdo kameros iš neperregimos tamsos išplėšė didžiulio povandeninio laivo laivagalio dalį. Pagal laivagalio konstrukciją specialistai nustatė, kad tai yra pirmosios klasės japonų povandeninis laivas. Taidvelas, nudžiugintas šios sėkmės, ėmė ruoštis vertingojo krovinio iškėlimui.

Povandeninis laivas I-52 Šiai sudėtingai operacijai atlikti reikėjo gauti rusų mokslinį tyrimo laivą „Akademikas Mstislavas Keldyšas“. Tai unikalus laivas, turintis įrangą darbui dideliame gylyje ir didelio gabarito krovinių iškėlimui. Beje šis laivas labai sėkmingai dirbo „Titaniko" žūties vietoje. Išsinuomoti „Akademiką Keldyšą" - brangus malonumas, investuotojų paieška užtruko tris metus.

1998 m. lapkričio 8 d. mokslinis tyrimo laivas „Akademikas Mstislavas Keldyšas" su dviem gilavandeniais aparatais „Mir-1" ir „Mir-2" išplaukė iš Kanarų salose esančio La Palmo uosto. Šių aparatų įranga neleido ištirti povandeninį laivą iš vidaus, tačiau Taidvelas manė, kad aukso lydiniai guli dugne aplink sprogimų sudraskytą povandeninį laivą.

„Akademikas Keldyšas" pasiekė reikiamą Atlanto vandenyno vietą už 2400 km nuo Afrikos pakrantės. Į 5 km gylį nedelsiant buvo nuleisti abu gilavandeniai aparatai „Mir". Praėjus 4-ioms valandoms nuo panėrimo pradžios Taidvelas su pagalbininkais monitoriaus ekranuose pamatė dugne keistai sukritusias dideles metalines nuolaužas ir dėžes. Povandeninio laivo I-52 laivo žurnale buvo rašoma apie 146 aukso lydinius metalinėse dėžėse.

Priekinę laivo dalį suniokojo sprogimas, už bokštelio buvo matyti didžiulė pramušta skylė, tačiau atviras įėjimo liukas neturėjo jokių matomų pažeidimų. Laivagalis išliko sveikas ir jis netgi nebuvo padengtas dugno nuosėdomis. Pagal šį laivagalį buvo identifikuota, kad tai iš tiesų yra povandeninis laivas I-52.

Panaudojus robotus-manipuliatorius dėžės buvo iškeltos į paviršių. Taidvelo apsauginiai radinius nugabeno jam tiesiai į butą. Jis pats atidarė dėžes ir vėliau pasakė, kad visose dėžėse buvo opiumas, tačiau dauguma ekspedicijos narių nepatikėjo savo bosu. Taidvelo žmonės atvirai niurzgėjo, tačiau darbų nemetė ir sąžiningai ištyrė didelį dugno plotą aplink povandeninį laivą. Visi norėjo surasti aukso lydinius, tačiau jų vietoje į vandens paviršių būdavo iškeliamas alavas. Kiekvienas povandeninio aparato „Mir" nusileidimas į dugną investuotojams atsiėjo 25 tūkstančius dolerių, jie jau ėmė prarasti kantrybę.

Pagaliau Taidvelo komandą pasiekė metalo lydinių sluoksnį po povandeninio laivo dugnu. Lydiniai iškrito iš krovinių skyriaus, įrengto išorinėje korpuso pusėje, taip siekiant sutaupyti vietos povandeninio laivo viduje. Po vandeniu šie metaliniai luitai atrodė daug žadančiai: jie viliojančiai žybsėjo matiniu blizgesiu... Tačiau pasirodė, kad tai yra alavas. Iš didelės gelmės kelti alavo lydinius nebuvo prasmės, nes išlaidos nebūtų atsipirkusios.

Patekti į povandeninio laivo I-52 vidų nebuvo jokių galimybių. Ekspedicija baigėsi visiška nesėkme, jos dalyviams atnešė tik nusivylimą ir skolas.

Tačiau „aukso ieškotojas" nenurimsta. Jis supranta, kad aukso lydinių medžioklė dar nėra baigta. Polas Taidvelas yra įsitikinęs, kad dvi tonos aukso tamsioje vandenyno gelmėje laukia savo meto, kai bus iškeltos į paviršių.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą PARANORMAL turinį.

Niekas neišdrįso palikti komentaro.
Būkite pirmi, kurie pasidalins savo nuomonėmis su kitais.
avatar