Meniu
Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal » » 2016 » Birželio » 7

Trečiojo reicho simbolika ir durklai

Kad ir koks baisus ir tragiškas būtų kiekvienas istorijos etapas, jis palieka ne tik pasaulio masto pėdsakų, bet ir atgarsių buities, kultūros ir meno srityse. Tai gerai matoma įvairiose nacistinės Vokietijos - vadinamojo Trečiojo reicho - kolekcijoje. Pavyzdžiui, to meto šaltuosius ginklus itin mėgsta šiuolaikinės istorijos kolekcininkai.

Karinė atributika nėra juokas

Iš pirmo žvilgsnio galėtų pasirodyti, kad šaltieji ginklai išsivysčiusios XX amžiaus industrinės valstybės kariuomenėje yra gana absurdiškas reiškinys, nes jie labiau primena senovės karus, kai dar nebuvo ugninių šaunamųjų ginklų. Moderniose kariuomenėse šaltieji ginklai greičiau simbolizuoja tam tikrą pagarbą tradicijoms. Pagal ginklus galima aiškiai atskirti jų savininkus, be to, šaltieji ginklai įteikiami kaip prizas tam tikro tarnybinio laipsnio karininkams. Tiesa, Trečiojo reicho durkliniai peiliai buvo visiškai realiai naudojami fronte, artimoje kovoje.

Trečiojo reicho simbolika ir durklai

Vokietijos naciai tradiciniams ir ypač kariniams simboliams skyrė labai daug dėmesio. Šaltieji ginklai buvo nenugalimos vokiečių armijos simbolis, kurio istorija buvo nacionalinis pasididžiavimas. Pralaimėjus Pirmajame pasauliniame kare, Vokietijai buvo draudžiama turėti armiją, todėl į valdžią atėjusiam Adolfui Hitleriui atnaujinti armijos tradicijas ir simboliką buvo vienas svarbiausių dalykų. Šaltieji ginklai yra labai geras bet kokios karinės struktūros skiriamasis ženklas: pagal juos galima numanyti kariškio tarnybinį laipsnį ir rangą, jie nustato priklausomybę žinybai ir panašiai. Be to, simbolinė atributika militarizuotam Trečiajam reichui buvo labai svarbi ugdant karinę dvasią.

Kiekvienam žinybos vadui - po durklą

Kolekcionuoti Trečiojo reicho šaltuosius ginklus itin populiaru todėl, kad Hitlerio Vokietijoje buvo sukurta gausybė įvairių durklų kone kiekvienam partijos ir kariuomenės žinybos vadui. Tam iš tikrųjų buvo skiriama daug dėmesio: nuo 1934 metų veikė Valstybės kontrolės tarnyba, stebinti partijos reikmėms gaminamos produkcijos kokybę. Be to, buvo prižiūrima, kaip gaminami vadams skirti šaltieji ginklai, kurių kiekvienas turėjo specialią žymą RZM. Tam tikri antspaudai buvo dedami ir ant vadams skirtų šaltųjų ginklų.

Kiekvienam žinybos vadui - po durklą

Naciams patiko rodyti ne tik uniformas, bet ir ginklus. Kiekviena armijos grupė turėjo savo specialų peilį su graviruotu užrašu ir skirtingais puošmenimis

Specialias grupes sudarė durklai, gaminami įvairioms struktūroms - sausumos ir oro pajėgoms, jūrininkams ir konkretiems represiniams SA ir SS padaliniams. Trečiojo reicho peiliams būdingas puikus išorinis dizainas. Pagal specialias žymas su tam tikra informacija buvo galima nustatyti, kokiai regioninei organizacijai ar kariniam padaliniui priklauso ginklo savininkas. Pavyzdžiui, ant SS durklo buvo iškaltas atitinkamų kariuomenės grupuočių kodas, šalia išgraviruotas oficialus atitinkamos žinybos devizas. Pavyzdžiui, ant SA pareigūnų šaltųjų ginklų turėjo būti užrašas „Viskas Vokietijai", SS pareigūnų - „Mano garbė yra ištikimybė", o Hitlerio jaunimo organizacijai (vok. Hitlerjugend) atiteko senasis imperinės Vokietijos devizas „Kraujas ir garbe".

Trečiojo reicho svastika

Manoma, kad naudoti svastiką Hitlerį įkvėpė slaptoji bendrija „Thule“, kurios politinė veikla buvo susipynusi su okultizmu ir kurios steigėjai ir nariai tyrinėjo arijų rasės atsiradimą. Buvo teigiama, kad arijai ne tik yra aukščiausioji rasė, bet ir turi slaptų priemonių, galinčių padėti senųjų arijų palikuonims užimti valdžią.

Trečiojo reicho atributika

Naciams patiko rodyti ne tik uniformas, bet ir ginklus. Kiekviena armijos grupė turėjo savo specialų peilį su graviruotu užrašu ir skirtingais puošmenimis

Bendrijoje „Thule“ buvo žmonių, kurie vėliau užėmė gana aukštas pareigas Trečiojo reicho sistemoje. Garsiausias jų buvo Rudolfas Hessas. Manoma, kad ir pats Hitleris priklausė šiai bendrijai, bet to nepavyko įtikinamai įrodyti. Aiškiai žinoma, kad vienas bendrijos lyderių Dietrichas Eckartas kadaise išmokė būsimą fiurerį oratoriaus meno pagrindų. Spėjama, kad D. Eckartas buvo vienas pagrindinių Trečiojo reicho lyderių idėjinių vadų.

Vis dėlto tai suprantamai nepaaiškina, kodėl pagrindiniu Trečiojo reicho simboliu tapo svastika. Šį simbolį archeologai randa daugelyje senovės paminklų visame pasaulyje, galbūt tik išskyrus kelias teritorijas Vidurio Afrikoje ir Mesopotamijos pietuose. Pavyzdžiui, senovės Egipte svastika buvo žinoma prieš 2,5 tūkstančio metų.

Svastika laikoma Saulės ir galbūt aukščiausios valdžios simboliu, nes daugelyje kultūrų simbolizavo aukščiausią dievų valdžią, metų laikų kaitą, žvaigždėto dangaus sukimąsi ir, daugelio tyrinėtojų nuomone, vyriškumo ir moteriškumo pradą. Ji naudota kaip simbolis daugelyje su amžinybe susijusių reiškinių, simbolizuojančių mūsų pasaulio gyvavimą, Galbūt tai ir sudomino Hitlerį, kuris arijų rasę laikė aukščiausia baltosios rasės pakopa, vadino arijus žmonijos Prometėjumi ir manė, kad ji turi teisę valdyti kitus žmones.

Verta pridurti, kad kalbos apie kokią nors „teisingą" ir „ neteisingą“ svastiką yra tik mitas ir klaidingas vertinimas. Šiuo požiūriu tikroji svastika - senasis Saulės, metų laikų kaitos ir valdžios simbolis - yra tokia, kurios galai nukreiptos į kairę, o ne į dešinę, kaip Hitlerio. Iš tiesų svastika būti ir dešininė, ir kairinė. Nustatyta, kad dėl kažkokių priežasčių senovėje dažniau buvo naudojama dešininė svastika.

Trečiojo reicho atributika

Beveik visoje Trečiojo reicho atributikoje buvo naudojama svastika su kryžiumi išplėstais galais - vadinamuoju Geležiniu kryžiumi. Hitlerio Vokietijos tarnybinės vėliavos centre buvo baltas apskritimas Trečiojo reicho atributika su juoda svastika, o kairiajame viršutiniame kampe buvo pavaizduotas erelis, naguose laikantis vainiką su svastika. Šios vėliavos fonas, kaip ir valstybinės vėliavos, buvo skaisčiai raudonas. Specialaus Geležinio kryžiaus - 1939 metais patvirtinto Trečiojo reicho apdovanojimo - centre irgi buvo svastika. Nacių Vokietijos herbe buvo pavaizduotas erelis, naguose laikantis ąžuolo lapų vainiką su svastika.

Ne mažiau atpažįstamos kitos Trečiojo reicho vėliavos ir standartai - juose daugiausia vaizduojama svastika arba herbo erelis. Pavyzdžiui, imperijos vado ir kanclerio standarto centre, naudotame 1933-1945 metais, pavaizduota juoda svastika su paauksuotu ąžuolo lapų vainiku, o kampuose - Trečiojo reicho atributika galvomis į svastiką pasisukę ereliai. Daugelyje SS vėliavų ir standartų pavaizduotos dvi stilizuotos S raidės - baltame ir juodame fone. Neįrodyta, bet spėjama, kad dviguba S yra runų Sovilo ir Soulu stilizacija, reiškianti saulę. Okultistai Sovilo laiko pergalės runa. Savanoriško SS kalnų dalinio „Princas Eugenijus" standartuose matoma runa Odalu, simbolizuojanti praeities paveldą ir išmintį. Apskritai SS simbolikoje yra daugiau kaip dešimt runų.

Trečiojo reicho valstybės vėliava

Žinoma, valstybinė vėliava su svastika yra geriausiai žinomas Trečiojo reicho simbolis. Daugelyje vietų svastika mūsų laikais vis dar asocijuojasi su nacionalsocialistų ideologija. Yra šalių, kuriose šis ženklas įtrauktas į draudžiamos simbolikos sąrašą, iš jų ir Lietuvoje. Knygoje „Mano kova“ Hitleris labai smulkiai aprašė, kaip pasirinko vėliavos dizainą. Jis norėjo, kad vėliava simbolizuotų tai, dėl ko kovoja partija, ir būtų gerai atpažįstama. Dėl to jis atsisakė idėjos naudoti baltą audinį ir apskritai vengė dominuojančios baltos spalvos, nes, pasak jo, balta galėtų būti nebent dorovingų mergelių būrelio simbolis, o ne revoliucinio, pasaulį pakeisti siekiančio judėjimo spalva.

Trečiojo reicho valstybės vėliava Hitleris siekė išlaikyti ir buvusios Vokietijos imperijos vėliavos spalvas, bet kartu manė, kad naujoji vėliava turi kuo mažiau priminti senąją. Jam buvo pasiūlyta keletas naujosios vėliavos variantų, bet paprastai tai buvo ta pati juoda, balta ir raudona vėliava su joje pavaizduota svastika. Galiausiai Hitleris pats nupiešė eskizą: raudona vėliava su baltu skrituliu centre, kuriame nubraižyta juoda svastika. Si vėliava 1920 metais buvo patvirtinta kaip nacionalsocialistų partijos simbolis, o 1933 metais tapo oficialiu Trečiojo reicho simboliu. Istorikai ir biografai turi kiek kitokią nuomonę, kaip atsirado ši vėliava. Veikiau įmanoma, kad pirmuosius vėliavos eskizus sukūrė vienas Štarnbergo dantistas. Hitleris savo knygoje minėjo, kad „vienas dantų gydytojas iš Štarnbergo pasiūlė labai neprastą projektą, kuris buvo itin artimas maniškiam“. Aišku viena - Hitleris ieškojo tokios vėliavos, kuri sugebėtų kovoti su raudonosiomis komunistų vėliavomis, bet ir pakankamai skirtųsi. Rodos, jam pavyko.

Trečiojo reicho himnas ir maršai

Trečiojo reicho himnas „Vokiečių giesmė“ parašytas apie šimtą metų prieš Hitleriui užimant valdžią. Teksto autorius yra Hoffmannas von Fallerslebenas, o muziką sukūrė Josephas Haydnas. Pirmą kartą viešai Vokiečių giesmė buvo sugiedota 1841 metais. Tai buvo oficialus Hitlerio Vokietijos himnas, bet jis nebuvo taip griežtai vertinamas kaip daugelis kitų simbolių. Jis ir dabar yra jungtinės Vokietijos himnas ir toli gražu nekelia tokių neigiamų asociacijų kaip svastika.

To negalima pasakyti apie karinius maršus. Žinomas pavyzdys yra Horsto Wesselio giesmė, kuri buvo SA ir nacionalsocialistų partijos himnas. Vokietijos ir Austrijos baudžiamieji kodeksai vis dar draudžia šią giesmę giedoti ir versti į kitas kalbas. Kitus Trečiojo reicho maršus šiuolaikiniame pasaulyje - bent Europoje - oficialiai tarsi nedraudžiama atlikti, bet galima būti nubaustam įvairių organizacijų. Šios muzikos įmanoma pasiklausyti internete, bet reikia labai profesionaliai ieškoti, norint rasti kokybiškų įrašų.

Pagrindinės mundurų spalvos

Įdomi Hitlerio Vokietijos kariuomenės {Vermachto) kareivių uniforma ir jos dizainas. Labiausiai uniforma asocijuojasi su juoda spalva, nors tai nebuvo vienintelė spalva -ji įvairuoja nuo rusvai žalsvos iki baltos, mėlynos ir žalios, bet populiariausia buvo pilka. Vis dėlto tai nebuvo paprasta pilka, tai buvo žalsvas atspalvis, kuris spalvų klasifikacijoje turi specialią žymą - lauko pilka. Antrasis pagal populiarumą atspalvis buvo šaltesnis ir tamsesnis - vadinamasis akmens pilkumas. Šio atspalvio paprastai buvo gaminamos kelnės. Pavyzdžiui, 1939 metų pavyzdžio pėstininkų puskarininkio uniformos švarkas buvo siuvamas iš lauko pilkos, o kelnės - iš akmens pilkos spalvos audinio.

Antrojo pasaulinio karo vokiečių armijos uniformos 1944-1945 metais

Antrojo pasaulinio karo vokiečių armijos uniformos 1944-1945 metais

Aukščiausi pėstininkų komendantai taip pat rengėsi pilkai, skyrėsi tik mundurų sukirpimas. Pavyzdžiui, sausumos kariuomenės kapitonas ir generalinio štabo viršininkas turėjo violetinį antsiuvą ir tokios pačios spalvos įsiuvą antpečiuose ir ant kepurėlės. Sausumos armijos generalinio pulkininko munduras buvo papildytas sidabrine nacionaline emblema ir liūtpėdės žyma ant apsiausto. Hitlerio Vokietijos pėstininkų įranga irgi buvo apgalvota: komplekte buvo odinis diržas su keletu krepšių dėtuvėms, gertuvėms, ginklui ir asmeniniams daiktams.

Hugo Boss ir hitlerininkų uniforma

Hugo Boss ir hitlerininkų uniforma Visiškai kitokia buvo tankistų uniforma. Sukirpimu ji buvo panaši į SS uniformą, bet skyrėsi spalva. Tankistai neturėjo juodos spalvos mundurų, bet prie vienpusio švarko ant krūtinės buvo sidabrinė emblema (kaukolė su sukryžiuotais kaulais). Juodas tankistų munduras išsiskyrė praktiškumu. Tiesa, jį dėvėti reikėjo tik atliekant tiesiogines tarnybines pareigas tanke, bet tankistai jį mielai dėvėjo ir kasdien. Tankų kariaunos karių ir karininkų ginklai daugiausia buvo jų kovinėse mašinose, patys jų nešioti neprivalėjo. Speciali juoda uniforma įvesta 1935 metais.

Hugo Boss ir hitlerininkų uniforma Regis, ne daug kas žino, kad vienas mūsų dienomis populiariųjų kostiumų Hugo Boss pirmtakų buvo Trečiojo reicho SS smogiamųjų padalinių juodoji uniforma. Šiais laikais juodą aprangą siuvimo meistrai naudoja lieknumo efektui pasiekti, bet pagal SS karininkų uniformos projektą ši spalva turėjo sukelti baimę ir pagarbą. Pagrindinis juodos spalvos trūkumas dėvintiems Trečiojo reicho
Hugo Boss uniformą buvo tai, kad vąsarą karininkų uniforma dosniai sugerdavo spindulius, todėl skatindavo prakaitavimą. Vis dėlto juoda spalva buvo plačiai naudojama ne tik tankų padalinių, bet ir SS aukščiausių karininkų bei jūros ir oro karių uniformoms. Jaunimas taip pat buvo rengiamas Hugo Boss gaminama kasdienine apranga.

Kamufliažas ir „tropinė" uniforma

Priešingai paplitusiam stereotipui, Trečiojo reicho karių uniforma nebuvo vieno atspalvio. Vermachte buvo gana plačiai naudojamas ir įvairių atspalvių kamufliažas. Nešiotos trijų pagrindinių tipų kamufliažo uniformos, kurios vienas nuo kitos skyrėsi sukirpimu ir spalvomis. Vasarinė apranga buvo pagaminta pagal vadinamosios tigrinės striukės pavyzdį. Žieminė buvo dėmėto juodai rudo ir geltonai rudo atspalvio. Tam tikruose skyriuose lauko striukės buvo siuvamos ir iš baltos spalvos audinio, nes ši spalva gerai maskavo lauku judantį kareivį. Mišrus variantas buvo lapais klota striukė ir rudeniškai geltonos ir rudos kelnės.

Trečiasis reichas ir General Motors

Vokiečių karių uniformos buvo itin kokybiškos ir praktiškos, bet amerikiečių kompanija General Motors pateikė savų korekcijų. Naktimis atslenkantis šaltis tapo tūkstančių vokiečių karių mirties priežastimi pirmaisiais ir antraisiais karo metais, todėl, artėjant 1942-1943 metų žiemai, Trečiojo reicho karinė vadovybė sukūrė specialų žieminės aprangos projektą. Ji buvo šilta ir praktiška ir, be kita ko, jai būdinga viena neįprasta savybė: Rusijos teritorijoje ją buvo galima sėkmingai nešioti ne tik žiemą, bet ir vėsesnę vasarą.

Kariai šios uniformos nekeisdavo paromis, o tai vienos pusės švarko baltą spalvą pavertė pilka. Specialiai rusiškai žiemai vokiečių siuvėjai sukūrė striukę iš vandens nepraleidžiančios medžiagos su vilna ir gobtuvu. Tiesa, naująją amuniciją buvo sunku skalbti, nes pamušalas buvo pasiūtas iš vilnos ir dirbtinio šilko. Kad palengvintų šią užduotį, buvo siuvami paprasti kamufliažiniai kostiumai, o juos įsegamas vilnos pamušalas. Jie buvo lengvai skalbiami ir greitai išdžiūdavo.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą PARANORMAL turinį. Parašyk savo nuomone komentaruose.

Visi svetainės pateikti straipsniai, sveikatos patarimai yra pramoginio pobūdžio iš interneto platybių. Prieš naudodami patarimus, pasitarkite su tos srities specialistu. Svetainė neatsako už duomenų tikslumą. Visos teisės apsaugotos.
Niekas neišdrįso palikti komentaro.
Būkite pirmi, kurie pasidalins savo nuomonėmis su kitais.
avatar
TAIP PAT SKAITYKITE:
29.03.2020 laikas 22:40 Gvazdikėliai: 5 Būdai, Kaip Prieskonį Panaudoti Medicinos Reikmėms
Dėl savo virškinamųjų ir antimikrobinių savybių gvazdikėliai (prieskoniai) gali būti naudojami medicininiais tikslais. Sužinok kaip! Visų pirma, verta pabrėžti, kad tai – galingas natūralus stimuliatorius. Gvazdikėliai dažnai naudojami apetitui pagerinti, žarnyno dujomis pašalinti ir kovai su kai k...

Skaityti daugiau

29.03.2020 laikas 19:42 Ar Gali Netrukus Vokietijoje Prasidėti Pertvarka?

Deutsche Welle rašo: buvo rastas ant geležinkelio bėgių netoli Wiesbadeno miesto, Heneso, Vokietijos federalinių žemių, finansų ministro Thomo Schaferio kūnas. Policija įtaria, kad 54 metų vyras nusižudė.

Skaityti daugiau

29.03.2020 laikas 14:31 Indijos astrologai, numatę pandemiją, kalba apie artėjančią karo pradžią

Jis pradeda tuo, kad 2020 m. įvyks ir vis dar vyksta, neįprastas kiekis, didelių planetų, susijungimas – Saturno, Jupiterio, Urano, prie kurių dar prisijungia Plutonas. Visi kartu turėtų sukelti savotišką „bendrą intoksikaciją“, kuri 2019 metais prasidės Kinijoje ir nuo 2020 met...

Skaityti daugiau

29.03.2020 laikas 11:12 Kaip teisingai reikia sumušti kiaušinius
Kaip jūs pramušate kiaušinį ruošdami tą patį omletą? Aš anksčiau trenkdavau per jį peiliu arba sukuldavau į keptuvės kraštą. Tada lukštas dažnai patekdavo į patiekalą. Draugė parodė man kitą būdą.

Skaityti daugiau

29.03.2020 laikas 08:35 Ar Kinijoje Prasidėjo Revoliucija?

Anot masinės Honkongo ir Taivano žiniasklaidos, 2020 m. kovo 27 d. Kinijoje, Hubejaus (Hubei) provincijoje kilo pirmos rimtos riaušės, kurias sukėlė komunistinės partijos priemonės, saviizoliacija karantino metu

...

Skaityti daugiau

28.03.2020 laikas 22:08 Pentagonas Šaukia Milijoną Rezervistų. Kas Vyksta?

Penktadienį, kovo 27., prezidentas Trumpas paskelbė įsakymą, leidžianti Pentagonui šaukti iki 1 mln. rezervistų į ginkluotąsias pajėgas atlikti pareigą. Jie turės padėti susidoroti su koronaviruso protrūkiu.

...

Skaityti daugiau