Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal Pagrindinis » Istorijos Paslaptys » 2022 » Gruodžio » 2

Dirižablio L-8 paslaptis

Iki šiol daugybė žmonių, dalyvavusių kariniuose veiksmuose, laikomi dingusiais be žinios. Tai nieko nestebina. tačiau dviejų dirižablio ekipažo narių dingimas 1942 metais šimtų liudininkų akyse neturi jokių paaiškinimų. Yra manoma, kad leitenantą Ernestą Kodį ir Mičmaną Čarlzą Adamsą pagrobė japonai. Tačiau pernelyg daug faktų, kurie paneigia šią versiją.

Dirižabliai prieš japonus

1942 metų vasarą JAV prie Midvėjaus atolo sutriuškino Japonijos laivyną. Tačiau amerikiečių kariškių atmintyje vis dar buvo išlikę atsiminimai apie Perl Harboro aviacijos bazę, kurią karo pradžioje atakavo japonai. Todėl jie išliko budrūs. Siekiant laiku aptikti japonų povandeninių laivų keliamą pavojų amerikiečių armija naudojo dirižablius. Tokį pasirinkimą lėmė tai, kad dirižablis gali ilgai kyboti reikiamoje vietoje, jam nereikia papildyti degalų, iš jo ilgai galima vykdyti žvalgybą. Iš pradžių priešininko povandeninė veikla buvo kontroliuojama dirižabliu „Ranger“, kuris vėliau buvo pakeistas naujesniu modeliu L-8. Šių aparatų bazė buvo įkurta San Francisko įlankoje esančioje Lobių saloje. Iš čia jie ir kildavo į japonų povandeninių laivų paieškas.

nutikimai, mistika, dirižablis, paslaptys

1942-ųjų metų rugpjūčio rytas buvo gana vėsus šiam metų laikui. Drėgnas rūkas nusėdo ant minkšto dirižablio korpuso, dėl to skraidantis aparatas žymiai pasunkėjo. Be to, L-8 savo arsenale turėjo kulkosvaidį ir dvi gilumines bombas, kurių kiekviena svėrė 160 kilogramų.

Dėl tokios perkrovos ekipažo narių skaičius buvo sumažintas iki dviejų žmonių. Dirižablis išskrido vykdyti užduotį be borto mechaniko.

Profesionalai

Pirmasis dirižablio pilotas buvo Ernestas Kodis, JAV karinės jūrų akademijos auklėtinis, komandiruotas į bazę keletas mėnesių prieš paslaptingą įvykį. Savo sąskaitoje Kodis turėjo keletą sėkmingai atliktų karinių operacijų. Pavyzdžiui, 1942 metų balandį jam buvo skirta užduotis pristatyti 300 svarų atsarginių dalių krovinį bombonešiams, esantiems ant lėktuvnešio denio.

Dirižablis ir laivas susitiko prie Kalifornijos pakrantės. Iš piloto reikėjo ypatingo tikslumo ir atsargumo, nes beveik visą lėktuvnešio denį užėmė 16 bombonešių. Kodis puikiai susitvarkė su nelengvu iššūkiu. Dirižablis, kurį pilotavo balandį, buvo tiksli L-8 kopija. Todėl abejoti jo profesionalumu tikrai neteko.

Antrasis ekipažo narys buvo 38-ių metų mičmanas Čarlzas Adamsas.

Užduotis, kurią pilotai gavo 1942 metų rugpjūčio 16 d., nebuvo ypač sudėtinga. Jų dirižablis turėjo praskristi palei Kalifornijos pakrantę ir sugrįžti atgal į bazę. Skrydis prasidėjo, kaip paprastai, 6 valandą ryte. Apie 8 valandą bazėje buvo gauta Kodžio radiograma, kurioje jis pranešė apie kažkokią keistą dėmę vandenyje Faralono salos rajone. Pirmojo piloto manymu tai buvo panašu į naftą. Vėliau pilotas pranešė, kad ekipažas toliau vykdo užduotį ir palaiko ryšį. Tai buvo paskutinis pranešimas iš L-8.

nutikimai, mistika, dirižablis, paslaptys

Dingimas

Tyla eteryje sukėlė nerimą bazės dispečeriams. Buvo įsakyta visiems pilotuojamiems aparatams ir šiame rajone esantiems laivams nedelsiant informuoti, jei dirižablis bus aptiktas.

Paaiškėjo, kad dirižablį matė daug žmonių. Žvejybos laivo komanda pranešė, kad dirižablis tai kilo aukštyn, tai nusileisdavo, beveik liesdamas vandenį. Panašu, kad pilotai bandė kažką įžiūrėti, nes mėtė šviečiamąsias bombas. Tų pačių jūreivių teigimu, apie 10 valandą ryte dirižablis pasuko į bazės pusę, nebaigęs patruliavimo. Ir visa tai esant visiškai tylai eteryje.

Apie 11 valandą dirižablį matė kelių keleivinių lėktuvų, artėjančių prie San Francisko, ekipažai. Lakūnų manymu, dirižablyje viskas buvo tvarkoje. Kol aparatas nepradėjo staigiai kilti aukštyn, judėdamas smailiu kampu, ir po to dingo debesyse.

Praėjus 20 minučių dirižablis atsirado virš pakrantės plento. Kaip teigia liudininkai, aparato būklė buvo apgailėtina: neveikiantys varikliai, nuplėšta dalis apvalkalo. Tačiau svarbiausia buvo tai, kad gondola buvo tuščia. Tuo metu dirižablis leidosi vis žemiau, kol vėjas jį nenunešė link golfo aikštelės, kur jis ir atsitrenkė į žemę. Vienos giluminės bombos tvirtinimas neatlaikė, ji irgi nukrito ant žemės, tačiau, laimei, nesprogo. Netekus tokio balasto dirižablis vėl ėmė kilti aukštyn. Šį kartą vėjas jį nunešė į San Francisko priemiesčio pusę, kur jis galutinai nukrito ant žemės. Kritimas buvo gana pragaištingas: skraidantis aparatas pažeidė kelių namų stogus, aplamdė du automobilius, nutraukė elektros tiekimo linijos laidus

nutikimai, mistika, dirižablis, paslaptys

Policija ir kritimo liudininkai ėmė laukti kariškių. Gaisrininkas V. Morisas pirmasis puolė gelbėti ekipažą.

Tačiau gondolos viduje žmonių nebuvo. Jų buvo ieškoma ir nuplėštame dirižablio apvalkale, prieš tai jį suplėšius ir išleidus dujų likučius. Tačiau ten irgi nieko nebuvo.

Atvyko kariškiai, kurie detaliau apžiūrėjo dirižablį. Jie nustatė, kad degalų bakai buvo beveik pilni, o švininis lagaminėlis su slapta informacija buvo likęs gondoloje. O juk pavojaus atveju jis turėjo būti sunaikinamas. Viskas buvo vietoje - parašiutai, racija, ekipažo ginklai, gelbėjimo plaustas. Netgi gondolos durys buvo užrakintos.

nutikimai, mistika, dirižablis, paslaptys

Tyrimas

Pirmiausiai tyrėjai patikrino dirižablio variklius. Nors ir labai keista, jie buvo praktiškai sveiki, neskaitant pažeidimų, atsiradusių nuo smūgio į žemę. Valdymo įtaisų jungikliai buvo padėtyje „Įjungta“, bet juk liudininkai teigė, kad varikliai neveikė! Gali būti, kad kažkuriuo metu varikliai išsijungė. Ekipažas, pastebėjęs gedimą, turėjo per raciją apie tai pranešti bazei, tačiau tai kažkodėl nebuvo padaryta, nors racija veikė. Netgi tuo atveju, jei racija neveiktų, pilotai galėjo per garsiakalbį susisiekti su bet kuriuo laivu. Tačiau tai irgi nebuvo padaryta. Galiausiai, jie galėjo iššokti su parašiutu, tačiau pasiliko gondoloje. Nebuvo tik gelbėjimo liemenių, tačiau jas, pagal instrukciją, pilotai turėjo užsidėti prieš skrydį.

Tyrimas taip pat atmetė versiją, kad ekipažas galėjo atsitiktinai iškristi per atviras duris. Juk pilotai iškrisdami tikrai nebūtų spėję uždaryti gondolos duris.

Buvo apieškotos visos artimiausios teritorijos, įskaitant vandens telkinius. Pilotai negalėjo nuskęsti, nes buvo su gelbėjimosi liemenėmis.

Buvo iškelta versija, kad vienas pilotas galėjo nužudyti kitą. Tačiau ir ją teko atmesti, nes buvo visiškai neaišku, kaip ir kur pasislėpė galimas žudikas. Be to, tarnybos draugai ir giminaičiai apie ekipažo narius atsiliepė kaip apie santūrius, ramius ir sveiko proto žmones.

nutikimai, mistika, dirižablis, paslaptys

Trečias nereikalingas

Pagaliau buvo iškelta dar viena versija, kuri panaši į tiesą. Du liudininkai, binokliu stebėję dirižablio kritimą, tvirtino, kad gondoloje matė tris žmones. Gal tas trečiasis ir buvo žudikas? Tačiau tyrėjai manė kitaip. Gondola per maža, kad žmogus joje galėtų likti nepastebėtas, o nuotraukose, padarytose katastrofos metu, matoma, kad gondola tuščia. Gal liudininkai paprasčiausiai apsiriko?

nutikimai, mistika, dirižablis, paslaptys

Tačiau į šią versiją galima pažvelgti ir kitaip. Pavyzdžiui, pilotai galėjo pastebėti vandenyje skęstantį žmogų, kuris galėjo būti priešo kareiviu. Juk ne atsitiktinai toje vietoje atsirado alyvos dėmė, ji galėjo rodyti, jog tenai nuskendo laivas. Tai, kad dirižablio pilotai per raciją nepranešė apie keleivį, galima paaiškinti dviem priežastimis: arba pilotai skubėjo jį greičiai pristatyti į bazę, kur jam būtų suteikta pagalba, arba į juos buvo nukreiptas pistoleto vamzdis. Vienaip ar kitaip, dirižablio maršruto pasikeitimas rodo, kad įvyko kažkas nenumatyta. Kai belaisvis ar išgelbėtasis suprato, kur jį gabena, nusprendė bėgti. Tačiau tam, kad dirižablis normaliai skristų, reikėjo išmesti balastą, kuriuo šiuo atveju buvo pilotai. Tačiau aparatas tapo pernelyg lengvas ir ėmė greitai kilti aukštyn. Kritiniame aukštyje suveikė avarinis vožtuvas, iš dirižablio ėmė išeiti helis, todėl jis ėmė leistis. Tas trečiasis žmogus sustabdė variklius ir po to, kai dirižablis maksimaliai nusileido, iššoko į vandenį. Ši versija paaiškina tai, kodėl nebuvo gelbėjimosi liemenių. Gali būti, kad jas nuėmė nuo pilotų, kad galėtų pats pasinaudoti. O ginklus paliko, kad būtų apsunkintas tyrimas.

Visa tai skamba gana logiškai, tačiau vis dar yra ne vienas klausimas, į kuriuos nėra atsakyta. Kodėl kariškiai pilotai pažeidė įsakymą ir pakeitė maršrutą? Kodėl gondolos durys buvo uždarytos? Kodėl varikliai neveikė, nors jungikliai buvo įjungti? Bet kokiu atveju, nepakanka nei faktų, nei nepaneigiamų įrodymų. Taip ir liko ši istorija mįsle.

E. Kodis ir Č. Adamsas praėjus metams po tragedijos buvo paskelbti žuvusiais. O dirižablis L-8 buvo suremontuotas ir dar ilgai naudojamas kaip mokomasis.

Dirižablio L-8 paslaptis

P komentaras: užsienis rašo, todėl tiesos ieškokite "duonos trupiniais"... atsirinkite faktus. Patiko pasidalinkite.

paranormal.lt

Pasaulio naujienas kitaip... skaitykite Paranormal Telegram kanale. Jei manai, kad mano darbas yra naudingas, pasidalink, prenumeruok, padėkok ar paremk...

O dabar įvertink šią naujieną, padaryk gerą darbą šiandieną + komentuok:

Niekas neišdrįso palikti komentaro. Registruokitės.
Būkite pirmi, kurie pasidalins savo nuomonėmis su kitais. Prisjungus galite komentuoti anonimiškai, po komentaro apačioje paspaudę Anonimas. Čia, niekas jūsų neseka! Būkite laisvi. Nepykite komentatoriai, bet komentarai su keiksmažodžiais bus šalinami automatiškai, be atsiprašymo.
avatar
PASKUTINĖS NAUJIENOS:
06.02.2023 laikas 18:39 WW3 eskaluojamas, nes korumpuoti JAV pareigūnai siekia apsaugoti savo nusikalstamas operacijas ir biologinio ginklo tyrimus Ukrainoje
JAV vyriausybė ir toliau eskaluoja pasaulinį karą su Rusija, kartu prisidėdama prie humanitarinės krizės Ukrainoje. Bideno režimas nusiuntė Ukrainai daugiau kaip 100 milijardų JAV dolerių, įskaitant įvairią amuniciją ir ginklus, ir planuoja siųsti ta...

Skaityti daugiau

06.02.2023 laikas 18:12 Svarbi žinia: "Pfizer" kovidų dūris sukelia nevaisingumą

Naujausia slapta filmuota medžiaga, kurioje užfiksuotas "Pfizer" aukšto rango vadovas Džordonas Trištonas Volkeris (Jordon Trishton Walker), rodo, kad "Pfizer" nuo pat pradžių žinojo, jog su jos gaminama kovidų "vakcina&qu...

Skaityti daugiau

05.02.2023 laikas 23:23 Billas Gatesas sako, kad Elonas Muskas turėtų išleisti savo pinigus masiniam skiepijimui, o ne kelionei į Marsą
Billas Gatesas (Bill Gates) mano, kad Elono Musko (Elon Musk) siekis kolonizuoti Marsą ir taip išgelbėti žmoniją nuo išnykimo nėra geras pinigų panaudojimas.

Skaityti daugiau

Nemokami skelbimai

06.02.2023 laikas 22:00 Receptai | Patiekalai "Neįprastas būdas, kaip tai padaryti neiškočiojant plutos ir per 25 minutes": "Medutis" pyragas (metų metais patikrintas receptas)
Šis medaus pyrago receptas visada duoda puikių rezultatų! Nereikia iškočioti plutos, o darbas trunka vos 25 minutes. Metų metais išbandytas receptas iš paprastų ingredientų. Dalinuosi juo su jumis.

Skaityti daugiau

05.02.2023 laikas 23:48 Tauta Siūlo Bažnyčių sudeginimas

Kai sudega bažnyčia ar biblioteka, gaisras nevadinamas dideliu, nors visa civilizacija liepsnoja palyginti ilgą laiką. Kaip knygų žudynių Aleksandrijoje ar Paryžiaus Notre Dame katedros atveju. Notre Dame tapo garsiausia krikšč...

Skaityti daugiau

05.02.2023 laikas 22:48 Receptai | Patiekalai "Daugelio pamirštas receptas, ir ne veltui - labai skanus": švelnūs bulvių riestainiai (juos dažnai gamindavo mano mama)
Minkšti, švelnūs ir labai, labai skanūs bulvių riestainiai! Mano mama dažnai juos gamindavo, o dabar ir aš juos gaminu. Lengva, greita ir ekonomiška! Dalinuosi šiuo receptu su jumis.

Skaityti daugiau