Meniu
Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal » » 2017 » Balandžio » 6

Ktulas (Cthulhu) šauksmas

Ktulas (angl. Cthulhu) - Ramiojo vandenyno dugne mieganti pabaisa, galinti paveikti žmogaus protą. Pirmą kartą paminėtas 1928-ais metais Hovardo Lavkrafto pasakojime "Ktulo šauksmas".

Ktulas įvairiomis savo kūno dalimis primena aštuonkojį, drakoną ir žmogų: sprendžiant pagal „Ktulo šauksmo" herojaus Entonio Vilkokso bareljefą, pabaisos galva yra su čiuptuvais, kūnas, panašus į žmogaus, tik padengtas žvynais, turintis pora rudimentinių sparnų. Gustavo Johanseno aprašyme prasimanytame žurnale yra papildyta, kad gyvas Ktulas judėdamas moja sparnais ir gleivėjasi, o jo kūnas yra žalios spalvos ir turi nepaprastą savybę regeneruotis tiesiog akyse. Tikslus pabaisos ūgis nenurodomas, Johansenas prilygino pabaisą „vaikščiojančiam kalnui“ - didesniam, nei buvo legendinis kiklopas. Plaukiantis ar dugnu einantis Ktulas iškyla virš vandens tarsi demoniško galeono laivagalis.

Ktulas (Cthulhu)

Ktulas priklauso Senųjų giminei. Jis miega miegu, panašiu į mirtį, povandeninio R‘ljecho miesto viršūnėje Ramiojo vandenyno dugne. Kai žvaigždės išsidėsto tam tikra tvarka, R‘ljechas iškyla virš vandens, Ktulas išsilaisvina.

Ktulo mituose aprašoma sena religinė Ktulo garbinimo tradicija (kultas). Kaip teigia Lavkraftas, kulto išpažintojai gyvena įvairiuose Žemės kampeliuose, pavyzdžiui, jų galima aptikti tarp eskimų ir Naujosios Anglijos gyventojų. Savo susirinkimuose kulto išpažinėjai aukoja žmones, šoka ir skaito mantrą „Pch'nglui mglv'nafch Ktulu R‘ljech vgach'nagl fchtang", kuri, kaip teigia kai kurie kulto išpažinėjai apsakyme „Ktulo šauksmas", reiškia „Savo namuose R‘ljeche miręs Ktulas guli, sapnus mato".

Ktulas gali paveikti žmonių protą, tačiau jo sugebėjimą slopina storas vandens sluoksnis, tad jam paklūsta tik ypač jautrių žmonių sapnai. Apsakyme „Ktulo šauksmas" pabaisos siunčiami sapnai labai gąsdina juos mačiusius žmones, kurie kartais netgi išprotėja. Ktulas - tai ateivis iš kitos planetos, su žmonių gimine neturintis nieko bendro, o visa žmonijos istorija yra tik jo sapno akimirka. Kulto išpažinėjai tiki savo stabo galybe, o žmonijos žūtis jiems atrodo labai tikėtinas, nors ir nereikšmingas įvykis.

Štai kas apie tai pasakojama mituose: Ktulas (taip pat Kutulas, Ktulchutas, Tchu Tchu, Tulas). Beformis Didysis Senasis, kuris dažniausiai apibūdinamas kaip būtybė, turinti didelius nagus, į aštuonkojo panašią galvą, didelius sparnus, primenančius šikšnosparnio sparnus. Ktulas miega R'ljeche, nugrimzdęs į mirtiną transą, tačiau vieną kartą jis atsibus, kad vėl galėtų valdyti pasaulį.

Užrašai apie Ktulą yra fragmentiški, tačiau, panašu, jis yra gimęs Vurlo pasaulyje dvidešimt trečiajame ūke. Vėliau jis tapo dvinare žalia žvaigžde Chotch ir turėjo santykių su būtybe, vadinama Idch-jaa. Iš šių santykių gimė Didieji Senieji Gchatanatchoa, Itchogtcha ir Tsog-Ommoga. Po to Ktulas su savo palikuonimis išskrido į Jugotą, o vėliau atvyko į Žemę.

Atvykęs į Žemę Ktulas su savo palyda Ramiajame vandenyne esančioje saloje pastatė didžiulį akmeninį R'ljecho miestą. Iš pradžių Ktulo palikuonims priešinosi Vyresniosios Būtybės, Žemėje gyvenusius milijonus metų iki Ktulo atvykimo. Po karo, kurio metu Ktulo palikuonys sugriovė visus Vyresniųjų Būtybių miestus, abi pusės susitarė gyventi taikiai ir netrukdyti vieni kitiems.

Ktulas (Cthulhu)

Ktulas ir jo palikuonys daug metų mėgavosi laisve šiame pasaulyje, tačiau netrukus jis pateko į gilaus laukimo periodą. Milijonus metų žmonija vystėsi labai lėtai. Ktulas su šiomis naujomis būtybėmis kalbėjosi jų sapnuose, pranešdamas žmonėms, kur stovi statulos su jo atvaizdu, kurias jis atsigabeno iš žvaigždžių. Taip užgimė Ktulo kultas. Tačiau kartą R'ljecho miestą ištiko nelaimė. Gal tai buvo nežinomų dievybių kerštas ar pasikeitimai nuo Žemės nutolusiose žvaigždėse (nors manoma, kad Ktulo tarnai apie tai žinojo). Šios katastrofos laikas taip pat nėra žinomas. Pagal kulto doktriną, tai įvyko po pirmųjų kultų atsiradimo, kiti mano, kad tai įvyko kur kas anksčiau nei atsirado žmogus. Atrodo, be jokios priežasties R'ljecho miestas nugrimzdo į Ramiojo vandenyno gelmę ir Ktulą bei jo palikuonis tarsi uždarė spąstuose. Vanduo užblokavo daugumą jų telepatinių sugebėjimų, nutraukė kontaktus su tarnais, išskyrus atsitiktinius sapnus. Ktulas negalėjo nieko padaryti, todėl laukia kol žvaigždės išsidėstys atitinkama tvarka - tik tuomet jam pavyks išsivaduoti iš spąstų.

Nuo to laiko Ktulo kapas kartas nuo karto iškyla į vandens paviršių ir trumpam jį išvaduoja. Kiekvieną kartą, praėjus kelioms dienoms ar savaitėms, R'ljechas vėl nugrimzta į vandenyno dugną. Tačiau ateis tokia diena, kai miestas daugiau nebesugrįš į dugną. Tuomet Ktulas pradės klaidžioti po visą pasaulį ir žudyti.

Ktulo kultai yra plačiai paplitę. Jo garbintojų yra likę Haityje, Luizianoje, Ramiojo vandenyno pietuose, Meksikoje, Arabijoje, Sibire ir Grenlandijoje. Nemirtingieji žyniai palaiko kultą kažkur Kinijos kalnuose, tačiau tikrasis kulto centras yra kažkur Arabijoje, netoliese Iremo. Pirmasis profesoriaus Andželo ir jo pasekėjų darbas suteikė daug informacijos apie slaptus kultus.

Sis kultas daugiausiai taip ir išliko slaptas, tačiau Havajų salose vis dar pasakojamos legendos apie Kana-Loą, piktą dievą-kalmarą, kuris įkalintas skaistykloje. Ktului skirti ritualai dažnai atliekami ant vandenyno kranto. Yra manoma, kad Helouvynas - viena didžiausių šio kulto apeigų apraiška. Taip pat teigiama, kad Ktulas - tai tiesiog vyriausias žynys Jot-Sotchotcha. Tarp Ktulo ir jo brolio Neapsakomojo Hasturo yra tam tikra priešprieša. Tačiau niekas nežino, kokios tarp jų kilusio konflikto priežastys.

Kai kuriuose tekstuose Ktulas vadinamas vandens elementalu, nežiūrint į tai, kad vandenynas blokuoja jo žmonijai siunčiamus telepatinius signalus. Sasekso rankraštyje minimas Ktulas, kaip Njarlatchotepo pasireiškimas, nors jokiame kitame šaltinyje tokios interpretacijos nėra aptinkama. Frensis Lanėjus pabandė susieti Ktulą su karo dievu Chujtzilopochtliu. Tačiau tai visiškai nėra susiję, Chujtzilopochtlis - tai actekų dievas ir į Ktulą visiškai nepanašus. Galiausiai, kai kurie įžvelgė paralelę tarp Ktulo ir Ktulo Souchiso, Mu šalies aukščiausiojo žynio, kuris pabėgo į Pietų Ameriką. Kai kuriems priimtinos abi Šios hipotezės.

1997-ais metais tave Ramiojo vandenyno rajone, kuriame stovėjo Lavkrafto nurodytas R'ljecho miestas, buvo užfiksuotas povandeninis garsas, kuris buvo pavadintas „šauksmu". Yra nustatyta, kad garsą išleido gyva būtybė, tačiau jo stiprumas žymiai didesnis už tą, kurį gali pasiekti žinomos jūrų gyvūnų rūšys.

Lavkrafto aprašytos būtybės tarimas nepaprastai panašus į šumerų dievybę Kululą - vyriausią šumerų dievą, kuris gyvena savo name jūros dugne.

Ktulas tapo daugybės karikatūrų, anekdotų, juokelių ir parodijų objektu. Šiuose juokuose Ktului kartais priskiriamos jam nebūdingos savybės, pasiskolintos iš panašių būtybių.

Ktulas (Cthulhu)

Ktulo kultas, kuris kelia visiškai pagrįstą susirūpinimą daugelyje valstybių nuo Siaurės Korėjos iki Prancūzijos ir JAV, daugybę metų etnografų ir religijos tyrinėtojų buvo apeitas, jis buvo praktikuojamas tik nedaugelyje izoliuotų viena nuo kitos sektų. Pirmoji užuomina apie Ktulo garbinimą aptinkama arabų keliautojo ir okultisto Abdulos ibn Chazredo (dažnai vadinamo Abdula Alchazredu) veikale „Kitab al Azif". Ši knyga apie 730-ius metus buvo parašyta Damaske. Tai yra ne tiek mistinis, kiek istorinis seno keliautojo traktatas apie tai, kas buvo ir išėjo. Panašių kūrinių išsilavinusiuose arabų gyvenamuose Rytuose tuo metu buvo gana nemažai kuriama. Jemene gimęs Abdula ibn Chazredas daug keliavo - nuo Pendžabo iki Magribo, lengvai išmokdavo svetimas kalbas ir nepraleisdavo progos pasigirti tuo, kad gali perskaityti ir išversti daugeliui mažiau išsilavinusiems žmonėms neįveikiamus manuskriptus.

Ibn Chazredas domėjosi įvairių genčių ir sektų, sutiktų kelyje, užmirštais tikėjimais, slaptais kultais ir tamsiais prietarais. Žinomas amerikiečių rašytojas Hovardas Lavkraftas nepagrįstai jį vadina „išprotėjusiu arabu". Iš tiesų, netgi jei pagal šiuolaikinius standartus ibn Chazredas elgėsi kiek ekscentriškai, kartais netgi rizikuodamas gyvybe, norėdamas pasiekti smėlio užnešto „kolonų miesto" Iremo griuvėsius, tokį elgesį visiškai supranta ir pateisina bet kuris rimtas keliautojas, siekiantis savo tikslo.

Visą savo gyvenimą apibendrinančioje knygoje „Kitab al Azif“ ibn Chazredas papasakojo apie sektą, o tiksliau - grupę sektų, kurios garbino Senuosius Dievus ir stengėsi jiems gadėti savo valdžiai pavergti visą Žemę. Svarbų vaidmenį šiuo klausimu vaidina pirmasis Seniausių Dievų žynys pabaisa Ktulas, miegantis mirtinu miegu jūros dugne po storu vandens sluoksniu ir laukiantis savo valandos, kai žvaigždės ir planetos išsidėstys tam tikra tvarka. Tuomet Ktulas, padedamas pasekėjų, prabus ir pažadins Seniausius Dievus. O iki to laiko kulto išpažintojai neleidžia išnykti savo religijai, reguliariai atlikdami ritualus ir dainuodami dainas.

Visi šie niūrūs tikėjimai taip ir būtų likę tik religijos istorijos tyrėjų žinioje, jei XX amžiaus pradžioje nebūtų buvusi tiksliai nustatyta vieta, kur yra nugrimzdęs R‘ljecho miestas ir rūsys su jame miegančiu Senųjų Dienų žyniu Ktulu.

Pirmą kartą apie Ktulą civilizuoti baltieji žmonės prakalbo apie 1860-sius metus. Prinstono universiteto arktinė ekspedicija Islandijoje ir Grenlandijoje ieškojo senųjų vikingų gyvenviečių ir iškaltų akmenyse runų. Buvo tikrinama ir tuo metu populiari hipotezė, kad Ameriką atrado būtent skandinavų jūrininkai. Runų nebuvo aptikta, tačiau vakarinėje Grenlandijos pakrantėje buvo aptikta nykstanti eskimų gentis, kurios nariai garbino velnią - tornasuką. Bent taip tvirtino kaimyninės gentys, kurios stengėsi laikytis atokiau nuo bauginančios religijos pasekėjų. Tai buvo ypač keista, žinant apie žiaurius ir neretai tiesiog laukinius pagoniškus papročius, paplitusius tarp Grenlandijos ir Kanadai priklausančios Arktikos dalies eskimų. Ekspedicijos vadovas antropologijos profesorius Džoelis Kornas aplankė nykstančią izoliuotą gentį ir netgi sugebėjo prakalbinti vyriausią šamaną - angekoką. Gentis turėjo savo fetišą - nedidelę statulėlę iš porėto juodai žalio akmens, stovinčią ant didelio granito akmens. Eskimai aplink šį akmenį šokdavo, sutikdami po ilgos poliarinės nakties patekančią saulę. Ten pat, prie akmens, buvo aukojami
į nelaisvę paimti kitų genčių žmonės, o jei jų nebūdavo - kažkas iš saviškių. Profesorių Korną sudomino iki to meto nežinomi eskimų papročiai, nuo seniausių laikų perduodami iš kartos į kartą. Ypatingą susidomėjimą sukėlė dainų dainavimas, kuriomis buvo kreipiamasi į figūrėlę, simbolizuojančią tornasuką. Dainuojama buvo visiškai kitokia kalba, kuri mokslui buvo nežinoma ir nepanaši nė į vieną kitą kalbą! Angekokas pasistengė profesoriui perteikti šėtoniškosios liturgijos fonetiką suprantama kalba. Eskimai garbino jūros dugne miegantį visagalį Ktulą ir jam aukodavo aukas, užtikrindami savo ištikimybę jam.

Ktulas (Cthulhu)

Džoelio Korno ataskaita kasmetiniame Karališkosios geografų draugijos, kurios nariu buvo profesorius, leidinyje sukėlė išsilavinusio pasaulio susidomėjimą. Ta proga britų poetas Alfredas Tenisonas netgi sukūrė eilėraštį „Ktulas".

Tačiau susidomėjimas nykstančia eskimų gentimi greitai nuslopo, sekantį kartą apie Ktulą imta kalbėti 1908-ais metais. Amerikos archeologų draugijos posėdyje Naujajame Orleane pasirodė policijos inspektorius Džonas Legrasas, kuris atsinešė statulėlę, pagamintą iš juodai žalio akmens. Šią statulėlę policija paėmė per reidą Luizianos miškuose. Sekta, kurios nariai buvo įtariami žmonių aukojimu, savo apeigas atlikdavo saloje tarp balų. Pasimetę policijos reido metisai praktiškai nesipriešino. Tvarkos sergėtojams pavyko aptikti suirusius žmonių kūnus ir aštuonių pėdų aukščio granito stulpą, kurio viršuje buvo nedidelė akmeninio stabo figūrėlė. Legrasas, kuris tyrė šia bylą, negalėjo identifikuoti keistojo kulto, todėl jis kreipėsi pagalbos į mokslininkus.

Šia figūrėle labai susidomėjo profesorius Viljamas Čaningas Vebas, kuris beveik prieš pusę amžiaus dalyvavo Korno vadovaujamoje arktinėje ekspedicijoje. Vebas pareiškė, kad metisų fetišas labai primeną velnią garbinančių eskimų stabą. Tačiau kokiu būdu statulėlė galėjo patekti iš tolimosios Grenlandijos į Amerikos pietus? Akivaizdu, kad tai buvo dvi skirtingos statulėlės. Profesorius Vebas pasiteiravo inspektoriaus Legraso ar šiam kas nors žinoma apie sektantų dainavimą? Inspektoriaus byloje buvo užfiksuotas ir šis faktas. Keistoji litanija nežinoma kalba skambėjo „Pch‘nglui mglv'nafch Ktulu R‘ljech vgach‘nagl fchtang“, t.y. kažkoks fonetinis kratinys, visiškai neprimenantis kurios nors Žemėje vartojamos kalbos. Tačiau būtent tokius žodžius Vebas girdėjo vakarinėje Grenlandijos pakrantėje!

Du vienodi kultai, dvi vienodos statulėlės gentyse, gyvenančiose toli viena nuo kitos - tai buvo neįtikėtina! Inspektorius Legrasas pasakė, kad apklausinėjami sektos nariai išvertė šiuos žodžius: „Savo namuose R‘ljeche miręs Ktulas guli, sapnus mato". Tuo metu Naujajame Orleane viešėjęs Hovardas Lavkraftas persipiešė Ktulo statulėlę.

Lavkraftas, nepaprastai išsilavinęs žmogus, nustatė ryšį tarp šių dviejų keistų sektų ir užmirštų kultų aprašymo, esančio „Kitab al Azif" veikale. Savo pastebėjimais jis pasidalijo apsakyme „Ktulu šauksmas", kurio dėka Ktulas įgavo daugybę pasekėjų. Dabartiniu metu yra kuriami kompiuteriniai žaidimai, kurių strategija - pažadinti Ktulą ir užvaldyti pasaulį.

Įkvėpti Lavkrafto kūrybos garsioji metalo grupė „Metallica" 1984-ais metais įrašė instrumentinį kūrinį „The Call of Ktulu" („Ktulo šauksmas"). Įdomi šio kūrinio pavadinimo istorija. Angliškai pavadinimas turėtų būti „The Call of Cthulhu", tačiau, remiantis Lavkraftu, Ktulo vardo paminėjimas žodžiu ar raštu gali jį prišaukti, todėl grupė truputį pakeitė pavadinimą, „baimindamasi pabaisos".

Visos šios istorijos finaliniu akordu tapo 1925-ais metais Jachtos „Alert" ekipažo aptikti keisti griuvėsiai, pakilę iš jūros dugno Ramiajame vandenyne dėl seisminio aktyvumo. Tai buvo 47 laipsnių 9 minučių pietų platumos ir 126 laipsnių 43 minučių vakarų ilgumos rajone. Taip buvo aptiktas R‘ljecho miestas. Tačiau neilgai trukus sala vėl paniro į vandenyną. JAV KJL XX amžiaus antroje pusėje atlikti tyrinėjimai neilgai buvo valstybine paslaptimi. R‘ljecho fenomenas buvo pripažintas realiai egzistuojančiu. Ktulas paliktas ramybėje iki geresnių laikų. Apie jį kalbama su įtarimu, neramiai laukiant, kada didysis miegantysis atsibus.

Žurnalas "Mįslės ir faktai" №03 2017

Įvertink šį straipsnį. Prieš tai pakomentuodami, arba parašykite patys! Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą PARANORMAL turinį.
Nutiko kažkas, ko negalite paaiškinti? Persekioja paranormalūs reiškiniai? Žinote liaudies receptą ir ne tik? Pasidalinkite savo istorija - rašykite patys. Nemokamai! Laukiame Jūsų straipsnių, naujienų, apžvalgų ar istorijų.
Niekas neišdrįso palikti komentaro.
Būkite pirmi, kurie pasidalins savo nuomonėmis su kitais. Galima rašyti anonimiškai, po komentaro apačioje paspaudę Anonimas.
avatar
TAIP PAT SKAITYKITE:
14.07.2020 laikas 20:49 Kaip galima nuraminti nervus?
Šiais laikais sunku rasti žmonių, kuriems pavyksta išvengti nervinių sukrėtimų, stresų. Vieni tokioje situacijoje traukia iš kišenės cigaretes, kiti atsidaro barą su alkoholiniais gėrimais.

Skaityti daugiau

14.07.2020 laikas 20:27 Kai skauda galva po sunkios darbo dienos
Noriu papasakoti, kaip mane kolegė išmokė susitvarkyti su varginančiu galvos skausmu. Toks skausmas man dažnai prasideda po ilgalaikės įtampos, dažniausiai po sunkios darbo dienos. Kartą buvo labai daug darbo, kurį reikėjo skubiai padaryti. Man, kaip dažniausiai tokiais atvejais būdavo, pradėjo skau...

Skaityti daugiau

14.07.2020 laikas 20:06 Kompresas iš košės nuo kosulio
Niekada neužmiršiu kaip mane vaikystėje gydė močiutė. Pakakdavo mažiausio peršalimo ir imdavau labai stipriai kosėti. Niekas negalėjo įveikti kosulio. Tačiau močiutė man padėjo.

Skaityti daugiau

14.07.2020 laikas 19:50 5 lašai jodo padės nuo slogos
Kad ir kas būtų sakoma, tačiau pati įkyriausia liga, kuria serga visi be išimties, yra sloga. Nors dabar per televiziją, spaudoje reklamuoja daugybę vaistų nuo slogos, tačiau jų poveikis mažai efektyvus.

Skaityti daugiau

14.07.2020 laikas 18:20 Banako šmėklos

Taip jau kartais nutinka, kad žmonės palieka gyventas vietas. Tada vietoje kažkada klestėjusio miestelio ar miesto lieka apleista, truputį paslaptinga ir baugoka vieta. Miestas vaiduoklis...

Skaityti daugiau

14.07.2020 laikas 09:18 Mūsų fizinė sveikata priklauso nuo minčių
Senovės išminčiai mokė, kad mūsų fizinė sveikata tiesiogiai priklauso nuo psichinės būsenos. Kad atsikratytume ligos, reikia atsikratyti neigiamų minčių, baimės, nerimo, įvesti tvarką savo galvoje.

Skaityti daugiau