Meniu
Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal Pagrindinis » NSO, Ateiviai » 2016 » Birželio » 17

Projekto „Ženklai" paslaptys

Prieš 20 metų Pentagono internetiniame puslapyje netikėtai pasirodė išslaptinta seniai vykdyto projekto "Ženklai" ("Signs") medžiaga. Pats projektas buvo pradėtas vykdyti XX amžiaus 5-o dešimtmečio pabaigoje ir buvo skirtas rinkti informaciją bei tirti įvairių neatpažintų objektų pasirodymą JAV danguje. Nors buvo gana aukštas slaptumo lygis (o gal informacija buvo specialiai nutekinta), žurnalistai sužinojo apie tyrimų programą ir ją iš karto pavadino "Misija: lėkštė" arba paprasčiausiai "Lėkštė".

„Lėkštės" sugrįžimas

Siekiant Išvengti kaltinimo pažeidus įstatymą apie informacijos laisvę, kurį JAV Kongresas priėmė 1976-ais metais, kariniai archyvarai pasistengė visais įmanomais būdais nusišalinti nuo šios temos. Specialiame aiškinamajame rašte buvo pabrėžta, kad paskelbtos medžiagos turinys yra grupės entuziastų, vykdžiusių „mažai žinomų dokumentų“ paiešką, asmeninė iniciatyva.

Šių „entuziastų" pateiktų įrašų pagrindą sudaro 1948-ųjų metų rugpjūčio mėnesio memorandumas sąlyginiu pavadinimu „Situacijos vertinimai“. Jame analizuojami trys kertiniai šiuolaikinės ufologijos „stulpai": Rosvelio incidentas, įvykęs 1947 m. liepos 3 d. naktį; 1947 m. birželio 24 d. atsitikimas Kaskadiniuose kalnuose; 1948 m. sausio 7 d. įvykis su lakūnu Mantelu.

Projekto „Ženklai" paslaptys

Pastarojo įvykio 20-metis, Pentagoną demaskuojančios „konspiracinės" medžiagos patekimas į viešumą sutapo su plačios analitinės apžvalgos išspausdinimu tarptautiniame nepriklausomų tyrimų žurnale „Galaktika". Jame pagal 1948-ųjų metų memorandumo kriterijus buvo vertinami daugelis „atvejui „incidentų" ir „atsitikimų", susijusių su NSO ir ateiviais. „Galaktikos' mokslinis apžvalgininkas Šerias Gotšelas pabrėžė „Situacijos vertinimų" objektyvumą, nes vertinimai buvo atlikti ką tik po įvykių. Gotšelo nuomone, tai leidžia visiškai kitaip vertinti daug faktų, kurie sudaro šiuolaikinės ufologijos pagrindą.

Regėjimas Kaskadiniuose kalnuose

1947 m. birželio 24 d. gaisrinės įrangos vadybininkas Kenetas Arnoldas iš Aidaho su reikalais skrido į Vašingtoną. Kaskadiniuose kalnuose ties Reiniro kalnu atsitiktinai pastebėjo kažkokius keistus objektus, skrendančius vienas paskui kitą palei kalno šlaitą, panašiai kaip žąsų pulkas. Arnoldo nuomone, šie objektai skrido apie 2000 km/h greičiu, nors detalesnė jo parodymų analizė rodo, kad paslaptingi objektai judėjo maždaug 800 km/h greičiu.

Atskridęs į vietą Arnoldas susisiekė su pažįstamu korespondentu ir tokiu būdų sukėlė pirmąjį „lėkščių epidemijos" protrūkį, kuris keletą metų buvo apėmęs visas Jungtines Amerikos Valstijas. Kiekvieną dieną dešimtys liudininkų skambino į laikraščių redakcijas ir pranešinėjo apie įvairiausių formų bei spalvų skraidančias lėkštes.

Arnoldo interviu ir nesibaigiantis naujų pranešimų srautas, įskaitant kongresmenų ir senatorių užklausimus, kuriuos rinkėjai užvertė laiškais, reikalavo oficialaus tyrimo. Kongreso aviacijos vidaus pervežimų saugumo pakomitetis išsiuntė nurodymą JAV KOP Vyriausiajam štabui. Ten operatyviai buvo sukurta komisija visapusiškai faktų analizei ir detaliam nežinomo fenomeno tyrimui. į projektą „Ženklai" vyriausiuoju konsultantu buvo pakviestas Ohajo universiteto astrofizikos profesorius Džozefas Alenas Hainekas. Pirmosios tyrimo išvados parodė, kad Arnoldo pastebėti objektai neturi nieko bendro su astronominiais reiškiniais, tačiau panašūs į meteorologinius stebėjimus.

Visų pirma, tai galėjo būti turbulentinių oro srautų sūkuriai, kurie susidaro, kai šaltos oro masės nusileidžia nuo kalnų viršūnių. Šiuo atveju aukštyn pakyla besisukančios sniego masės, kurios,
esant tam tikram kampui, tarsi veidrodis atspindi saulės šviesą. Tuo pačiu metu judančių sniego debesų paviršius iš toliau gali būti palaikytas kažkokių objektų, laisvai judančių palei kalno šlaitą, grandine.

Dar vienas paaiškinimas gali būti susijęs su atmosferiniais dulkių ir rūko sluoksniais. Šie nevienalytiškumai ne kartą yra pastebėti, esant tam tikroms sąlygoms, kai šviesa sklinda iš už stebėtojo ir atsispindi. Būtent tokie atmosferiniai dariniai galėjo susiformuoti arti kalnų viršūnių, kai pro jas skrido Arnoldas. Oro srauto šuorai virš kalnagūbrio šlaitų turėjo dulkių ir rūko debesį sudraskyti į fragmentus, kurie matomi kaip saulės spinduliuose blizgantys diskai.

Šias išvadas KOP ekspertai padarė, remdamiesi paprasčiausiais samprotavimais. Jie surado karinio transporto lėktuvą DC-4, kurį savo parodymuose paminėjo Arnoldas, ir apklausė jo ekipažą. Pasirodo, šturmanas ir radistas taip pat matė lengvą Arnoldo monoplaną, be to, pastebėjo besisukantį pėdsaką, atsiradusį nuo nusileidusio žemyn šalto oro. Stebėjimo kampas iš DC-4 skyrėsi nuo kampo, kuriuo buvo matoma iš Arnoldo lėktuvėlio, radistui pasirodė, jog vietoje objektų grandinėlės jis matė ore besiritančią sniego iš šerkšno bangą, kuri švytėjo saulės spinduliuose. Tuo pačiu metu ir šturmanas, ir radistas, ir kiti ekipažo nariai kategoriškai neigė matę kokius nors į „lėkštes panašius" objektus virš kalnų šlaitų, nors virš Kaskadinių kalnų skrido kursu, kuris buvo lygiagretus Arnoldo skrydžio kursui.

„Ženklų" projekto ekspertai, pasirašydami šią išvadą, nežinojo, kad po kelių metų jų išvadas paeiliui patvirtins du žymiausi ufologinių stebėjimų tyrimų ekspertai. Iš pradžių savąją „Arnoldo atvejo" versiją pateikė žinomas fizikas Emeris Lidelas, o po to savo praktiškai analogiškas išvadas paskelbė garsus astrofizikas Donaldas Menelis. Abu mokslininkai, nepriklausomai vienas nuo kito, pareiškė pagrįstą nuomonę, kad „Arnoldo objektai" buvo ne kas kita, o saulės spindulių atspindžiai nuo kalnų sniego sūkurių paviršiaus nelygumų.

Be to, nei daktaras Lidelas, nei profesorius Menelis nieko nežinojo apie papildomą informaciją, paskelbtą „įvertinimo komunikate". O jame, ištyrus psichologinį Arnoldo portretą, pagrįstai buvo teigiama, kad jis labai domisi fantastine literatūra, labai subjektyviai vertina vienus ar kitus gyvenimiškus faktus.

Naktis virš Rosvelio

1947 m. liepos 7 d., pirmadienį, 509-ojo aviacijos pulko, įkurto Rosvelio aviacijos bazėje, žvalgybos skyriaus viršininkui Džesiui Marselui paskambino apylinkės šerifas Džordžas Vilkoksas. Jis pranešė, kad vienas vietinis fermeris atvežė keisto meteorologinio zondo nuolaužas. Sis zondas audros metu nukrito netoli jo rančos. Marselas, paviršutinis kai apžiūrėjęs zondo liekanas, apie viską pranešė aviacijos pulko vadui Viljamui Blančardui. Aviacijos bazės vadas, detaliai apžiūrėjęs keistus fragmentus, iš kar to Marselą ir kontržvalgybos leitenantą Alą Kavitą išsiuntė į dužimo vietą.

Lakūnai, apžvelgę dykynę su išbarstytais kažkokio ore sprogusio objekto fragmentais, nusprendė, kad zondas neteko dalies savo įrangos ir nupikiravo kažkur už netoliese esančių kalvų. Marselas ir Kavitas, sugrįžę į bazę apie viską raportavo bazės vadovybei. Į dykynę buvo pasiųstas kareivių būrys, kuris detaliai iššukavo vietovę ir surinko visus, netgi pačius smulkiausius zondo avarijos „įkalčius".

Jau kitą rytą bazės darbuotojai labai nustebo, per radiją išgirdę žinią, kad JAV KOP, o tiksliau - Rosvelio aviacijos bazės kariai, aptiko nežinomos kilmės diską, patyrusį avariją. Viskas prasidėjo nuo netikėto aviacijos junginio, į kurį įėjo ir Rosvelio bazė, spaudos tarnybos pranešimo, kuriame buvo kalbama apie „svetimo" skraidančio aparato avarinį nusileidimą.

Tą pačią dieną zondo, kurį visi jau vadino skraidančia lėkšte, nuolaužos buvo išsiųstos į štabą. Per radiją pasisakė generolas Rodžeris Džeimsas, kuris kategoriškai paneigė pasklidusias žinias, Jo žodžiais, dykynėje buvo aptiktas žaibo numuštas meteorologinis zondas. Tiesa, spaudos pranešime buvo kalbama apie naują meteorologinį zondą ML-306, tačiau žurnalistams buvo parodytas kiek kitoks aparatas - AN/AMT-4. Ši aerostatų modifikacija neturėjo folija padengto paviršiaus, kurio fragmentai buvo surinkti kritimo vietoje.

„Situacijos vertinimo" memorandume Rosvelio incidentas buvo pakomentuotas taip: 1947-ų jų metų pavasarį buvo pradėtas vykdyti KOP projektas „Mongolas" („Mogul"), kuris buvo slaptos KJL operacijos „Dangaus kablys" („Sky hook") tęsinys. Ši misija numatė didžiulių aerostatų su didelio atsparumo paviršiumi kūrimą. Šis paviršius dažniausiai buvo sidabro spalvos. 1947-ųjų metų liepos mėnesio pradžioje KOP strateginė vadovybė iš Rosvelio bazės paleido keletą aerostatų į rekordinį. 30-ies km aukštį. Zonduose buvo sumontuota aparatūra įvairiems tyrimams atlikti, tarp jų ir gyvybės užtikrinimo skrydžio dideliame aukštyje metu įranga. Dvejuose zonduose buvo patalpinta po porą primatų, aprengtų specialiais kombinezonais ir su deguonies kaukėmis. Memorandume nurodoma, kad būtent vieną šių aparatų numušė žaibas naktį į 1947 m. birželio 3 d..

Paskutinis Mantelo skrydis

1948 m. sausio 7 d. Godmeno karinių oro pajėgų bazėje, esančioje netoliese JAV aukso atsargų saugyklos Nort Nokso, buvo pastebėtas neatpažintas objektas, kažkuo primenantis „valgomųjų ledų rutuliuką su raudona viršūne".

Godmeno bazės aerodromo budintysis įsakė pakilti į orą keturiems naikintuvams F-51 „Mustangas". Priartėję prie objekto lakūnai vienas po kito pranešė, kad objektas yra sidabrinės spalvos ir virpa, tarsi milžiniškas skysčio lašas.

Naikintuvų grandies vadas Tomas Mantelas į valdymo punktą pranešė, kad neatpažintas objektas yra tiesiai virš jo lėktuvo ir juda dvigubai, lėčiau nei naikintuvas. Gavęs leidimą iš žemės, Mantelas ėmė persekioti taikinį - jis aukštyn kilo maždaug 600 km/h greičiu. Po kelių minučių buvo gautas paskutinis Mantelo pranešimas: „Pakilsiu į 20000 pėdų (apie 6 km) aukštį. Jeigu negalėsiu priartėti, nutrauksiu persekiojimą".

Šioje vietoje radijo ryšys su Mantelu. nutrūko, kiti naikintuvai, pasiekę 6700 m aukštį, nutraukė persekiojimą ir ėmė leistis žemyn. Beveik iš karto buvo pasiųstas lėktuvas dingusio naikintuvo paieškoms. Jis apskriejo maždaug 160 km spindulio apskritimą 10-ies km aukštyje, tačiau Mantelo pėdsakų niekur nebuvo aptikta.

Po kelių valandų netoliese Fort Nokso buvo pastebėtos naikintuvo nuolaužos ir Mantelo kūnas. Liudininkų teigimu, lėktuvas susprogo dar būdamas ore, ir nukrito, paskleisdamas nuolaužas.

Ekspertizė parodė, kad Mantelas užmiršo įjungti deguonies tiekimo įrangą ir 6 km aukštyje dėl deguonies bado prarado sąmonę. Lėktuvas tapo nevaldomas, o lakūnas taip ir nepabandė katapultuotis.

Memorandume, kuris buvo parašytas praėjus vos pusmečiui nuo šių įvykių, ypatingas dėmesys buvo atkreiptas į neatitikimą tarp objekto menamo judėjimo greičio (800 km/h) ir jo realaus greičio, nes persekiojimo metu jis turėjo nutolti 270 km.

Norėdami patikrinti savo prielaidas, „Ženklų" ekspertai anonimiškai apklausė keletą žymių meteorologų ir atmosferos fizikos specialistų. Jų nuomonė buvo vieninga. J klausimą: „Ką gali reikšti pavakarinis reiškinys, panašus į šviečiantį pusiau skaidrų valgomųjų ledų rutuliuką su aviete viršuje?", atsakymas buvo gautas nedelsiant: „Jūs stebėjote meteorologinį reiškinį, žinomą kaip netikra saulė".
Šį atmosferos reiškinį sukelia ledo kristalai plunksniniuose debesyse aukštyje, kuris žymiai viršija naikintuvų F-51 „Mustangas" aukščio lubas. Netikra saulė taip pat turi koncentrinius šviečiančius apskritimus - halą, kurie dar labiau sustipriną efektą, sukurdami ateivių kosminio laivo atvaizdą.

Suprantama, kad tokio vaiduokliško objekto persekiojimas nėra saugus ir gali baigtis katastrofa, nes netikra saulė nuo persekiotojo visada tolsta tokiu pačiu greičiu, kokiu ją bandoma pavyti.

Kondono komisija

Nuo XX amžiaus 5-o dešimtmečio pabaigos NSO stebėjimų kiekis nuolat augo, kol 7-o dešimtmečio pradžioje pasiekė „kritinę masę". Piliečių užklausos privertė sukurti specialią JAV Kongreso komisiją. Sis organas pareikalavo, kad Pentagonas ir CŽV per patį trumpiausią laiką įmintų NSO paslaptį. Tuomet KOP sudarė sutartį su Kolorado universitetu įvairių tyrimų atlikimui, kurie šiems reiškiniams galėtų suteikti patenkinamą mokslinį paaiškinimą. Projektui vadovavo žinomas fizikas, profesorius Edvardas Kondonas, kuris buvo žinomas, kaip neturintis išankstinio nusistatymo ir detaliai tiriantis įvairius daugiausia ginčų keliančius klausimus. Į grupę, kuri buvo pavadinta Kondono komisija, buvo įtraukti įvairių sričių mokslininkai - nuo fizikų ir chemikų iki biologų.

Nežiūrint į tai, kad buvo dideli prieštaravimai tarp grupės narių, dėl kurių keletas mokslininkų buvo pašalinti iš grupės, Kondono kolegoms galiausiai pavyko sukurti galutinę ataskaitą, kuri buvo pavadinta „Mėlynąja knyga". Išvadose buvo teigiama, kad daugiau nei per 20 metų, kai buvo tiriami NSO, nebuvo gauta jokių naujų mokslinių žinių, todėl tolimesnis šio klausimo nagrinėjimas yra neperspektyvus. Savaime suprantama, Kondono komisija buvo kritikuojama ir apkaltinta ryšiais su CŽV, NSA, Pentagonu ir kariniu-pramoniniu kompleksu. KOP vadovybę visiškai tenkino Kondono komisijos veiklos rezultatai, 1969-ųjų metų gruodžio mėnesį įvyko jungtinės komisijos posėdis, kuriame „Mėlynosios knygos" puslapiai buvo atverti paskutinį kartą.

Iš karto po to, kai Kondono komisija baigą darbą, tarp žurnalistų, nušvietusių jos veiklą, ėmė sklisti gandai, kad pagrindine prielaida „prieš nežemišką NSO kilmę" tapo senas projekto „Ženklai" memorandumas, parašytas 5-o amžiaus pabaigoje...

Tarp kitko, projektą „Mėlynoji knyga" pakeitė operacija „Koloradas", kurios išvados eilinį kartą sukrėtė visuomenę. Pasirodo, absoliuti dauguma NSO stebėjimo atvejų yra susiję su naujos slaptos aviacinės technikos bandymais.

Jei manai, kad ši informacija buvo naudinga, pasidalink, prenumeruok ir padėkok...

Niekas neišdrįso palikti komentaro.
Būkite pirmi, kurie pasidalins savo nuomonėmis su kitais. Prisjungus galite komentuoti anonimiškai, po komentaro apačioje paspaudę Anonimas.
avatar
PASKUTINĖS NAUJIENOS:
03.12.2021 laikas 13:44 Turkijai smogė smarkus uraganas, per kurį Stambule žuvo 6 žmonės ir dešimtys buvo sužeisti
Per Turkiją nusiaubusį stiprų uraganą žuvo šeši žmonės ir 52 buvo sužeisti.

Skaityti daugiau

03.12.2021 laikas 13:40 Narai nufilmavo didžiulį aštuonių metrų ilgio kirminą
Prie Naujosios Zelandijos krantų vaizdo įrašą filmavę narai pastebėjo neįprastą jūros būtybę, panašią į didžiulį aštuonių metrų ilgio kirminą.

Skaityti daugiau

02.12.2021 laikas 19:38 Tamsios dėmės ant kaklo: 5 natūralios priemonės, padedančios jų atsikratyti
Nors tamsios dėmės ant kaklo nekelia pavojaus sveikatai, jos gali traukti akį ir dėl jų kaklo oda gali tapti šiurkšti.

Skaityti daugiau

02.12.2021 laikas 19:30 Kodėl man miegant tirpsta rankos?
Kai naktį ramiai miegame, ilgai būname toje pačioje padėtyje. Tai gali sukelti rankos (plaštakos, riešo) tirpimą. Tačiau mėšlungis ir tirpimas gali atsirasti ir dėl kitų priežasčių. Kai kurie iš jų yra gana rimti. Pavyzdžiui, tunelinis sindromas arba riešo kanalo sindromas....

Skaityti daugiau

02.12.2021 laikas 19:16 Šios bitės – tikras siaubas: turi dantis ir ėda mėsą
Menkai pažįstamos tropinių bičių rūšys išsivystė papildomą dantį, skirtą mėsai kąsti, bei žarnyną, kuris labiau panašus į grifų, nei kitų bičių.

Skaityti daugiau

03.12.2021 laikas 13:10 Receptai | Patiekalai Aštri ėrienos sriuba su perlinėmis kruopomis
Tokie ėrienos sriuba tikra tobulybė mano lėkštėje. Tikriausiai nesu valgiusi gardesnės sriubos. Aš galvoju, kad pati didžiausia šios sriubos paslaptis yra kokybiška ėriena (tad nepagailėkite investuoti į ją šiek tiek pinigų) ir tai, kad pirmiausia sultinį su ėriena išviriau greitpuodyje....

Skaityti daugiau

03.12.2021 laikas 13:10 Receptai | Patiekalai Grikių apkepas su varške ir daržovėmis

Tai labai gardus apkepas iš grikių su daržovėmis. Jei esate tikras grikių mėgėjas, tai labai rekomenduoju jį išsikepti jau šiandien. Aš pati kepiau jau trečią kartą, nes labai patiko. Kiekiai čia tikrai ganėtinai maži, užtenka tik vienu prisėdimu pavalgyti.

...

Skaityti daugiau

Žiedinių kopūstų apkepas su malta mėsa ir sūriu (video)
02.12.2021 laikas 15:37 Receptai | Patiekalai Žiedinių kopūstų apkepas su malta mėsa ir sūriu (video)

Paranormal Virtuve šiandiena jums siūlo pasigaminti patiekalą pagal receptą: Žiedinių kopūstų apkepas su malta mėsa ir sūriu (video). Skanaus!

Skaityti daugiau