Mėnesio TOP 6
Pagrindinis » Kategorija: Katastrofos » Peržiūrų: (1.0K) Komentarų: (0) (11.11.2015 - 20:14)

Sprogimas Bremenhafene

1875 m. gruodžio 11d., šeštadienį, Bremenhafeno uoste stovėjo "Šiaurės Vokietijos Lloydo" kompanijai priklausantis laivas "Mozelis". Garlaivio išvykimo metas artėjo: kapitonas davė pirmąjį signalą, denyje ir prieplaukoje prie trapo kilo įprastas tokiais atvejais sujudimas. Buksyre "Simpsonas", kuris turėjo išplukdyti "Mozelį" į ledu nepadengtą jūrą, priėmė buksyro galą...

Tuo metu prieplaukoje, prie pat garlaivio borto, įvyko stiprus sprogimas - virš „Mozelio“ pakilo daugiau nei 20-ies metrų aukščio besisukantis ugnies ir dūmų kamuolys.

Prasisklaidžius dūmams prieplaukoje atsivėrė baisus vaizdas: ten, kur visai neseniai šurmuliavo minia, buvo tuščia, tik vietomis gulėjo sužeistieji, matėsi žuvusių žmonių kūnų dalys. Laivo trapas dingo be pėdsakų, taip pat dingo ir arkliai su vežimais, stovėję pirse.

Garlaivis taip pat atrodė niūriai. Denis buvo užpiltas stiklo duženomis, medžio nuolaužomis, degančių rūbų draiskanomis ir žmonių kūnų gabalais, Denio antstatas nuo sprogimo net pasisuko, liukų durys ir stogai nuplėšti, falšbortas taip sulamdytas, kad sutrūkinėjo išlieti kliuzai. Viskas buvo aptaškyta krauju.
Laivo kapitonas, kuris minutę prieš sprogimą stovėjo tiltelyje, spėjo nusileisti žemyn ir išvengė sunkių pasekmių - buvo tik kontūzytas, o daugelis denio komandos jūrininkų žuvo. Žuvo šalia trapo stovėję du Lloydo kompanijos valdininkai. Vieno jų kūnas buvo taip sumaitotas, kad buvo atpažintas tik pagal santuokinį žiedą ant piršto. Vienos moters kūnas, nuskriejęs į buksyrą, trenkėsi tokia jėga, kad net įlenkė mašinų skyriaus korpusą. Laikraščiai aprašė ir daugiau panašių šiurpą keliančių detalių.

Uosto tarnybos pademonstravo puikų pasiruošimą ir maksimaliai operatyviai pradėjo gelbėjimo darbus. Bremenhafeno medikai tiesiog prieplaukoje atliko amputacijas, siuvo ir bintavo žaizdas. Apie 14 valandą atvyko papildymas iš Bremeno - dar 20 gydytojų ir seselių, atsigabendami tvarsliavos atsargų. Į katastrofos vietą atsiųsti kariai ir policininkai nešiojo sužeistuosius ir žuvusiuosius į netoliese esančius barakus. Kelias į juos buvo pažymėtas kraujo juosta.

Po pirmojo, apytikrio aukų paskaičiavimo buvo pranešta, kad žuvo 57 žmonės, sunkiai sužeista 30 žmonių. Tačiau šie skaičiai nuolat augo, nes žuvusiųjų liekanos buvo aptinkamos ant ledo ir uosto vandenyse. Laikraščiuose buvo skelbiami skaičiai: 80 žuvusiųjų, apie 200 sužeistųjų. Tikslų nukentėjusiųjų skaičių nustatyti nepavyko, nes nemažai žmonių, stovėjusių prie trapo, paprasčiausiai dingo be pėdsakų.

Iš pradžių niekas negalėjo suprasti, kas nutiko. „Mozelio“ garo katilai buvo sveiki, todėl buvo nuspręsta, kad sprogo „Simpsono" garo katilas, juo labiau, kad buksyre buvo nuplėštas denis su vairine. Bent jau pirmuosiuose laikraščių pranešimuose buvo skelbiama apie „siaubingą sprogimą buksyruojančiame garlaivyje".

Nedelsiant pradėtas tyrimas leido padaryti prielaidą, kad paskutiniu metu į prieplauką atgabentame bagaže buvo sprogstamosios medžiagos, kuri dėl nežinomų priežasčių sprogo. Apie tai liudijo iškraunamo vežimo vietoje tvirtame krantinės grindinyje atsiradusi trijų metrų skersmens ir daugiau nei dviejų metrų gylio duobė. Iš pradžių policininkai buvo įsitikinę, kad katastrofą sukėlė kažkurio keleivio lengvabūdiškumas, kuris tikėjosi slapta per vandenyną pergabenti dėžę su dinamitu. Tačiau po to, kai liudininkai ėmė duoti parodymus, ši versija atkrito - tapo aišku, kad siaubingo sprogimo priežastimi buvo ne nusikalstamas lengvabūdiškumas. Kalbama apie šaltakraujiškai suplanuotą nusikaltimą.

Iš karto po sprogimo į save dėmesį atkreipė vienas išlikęs gyvas pirmosios klasės keleivių - aukštas ir simpatiškas keleivis su sakvojažu rankose, pasivadinęs Tomu. Jis atkakliai reikalavo policininkų, kad jį nedelsdami išleistų į miestą, nes jam, atseit, reikia išsiųsti skubią telegramą. Tačiau tuo metu katastrofos rajonas jau buvo apsuptas, prasidėjo gelbėjimo darbai, o policija pradėjo tyrimą, todėl Tomui į miestą nebuvo leista išvykti. Pastebimai besinervuojantis keleivis buvo priverstas grįžti į „Mozelį“. Kai kurie apklausiami liudininkai papasakojo, kad vėliau jį matė daug geriantį, o vėliau šis keleivis kažkur dingo.

Visa tai paaiškėjo ne iš karto, Tomo paieškos policija specialiai nepradėjo. Tačiau artėjant vakarui, apie 17 valandą, kai prasidėjo planinga išlikusių „Mozelio“ patalpų apžiūra, kažkas išgirdo dejones vienoje kajutėje. Durys buvo užrakintos. Jas išlaužius, ant grindų buvo pastebėtas žmogus kruvinu veidu.

Nesunku buvo nustatyti, kad jis buvo sunkiai sužeistas artimu šūviu. Šalia vyro gulėjo revolveris su dviem panaudotais patronais. Patyrę tyrėjai ir iš karto suprato, kad be sąmonės iš vidaus užrakintoje kajutėje gulintis žmogus negalėjo būti nei nukentėjęs sprogimo metu, nei užpuolimo auka, o, greičiausiai, tai buvo bandęs nusišauti savižudis. Kai buvo atpažinta, kad sužeistasis žmogus yra tas pats Tomas, buvo padaryta prielaida, kad, tikriausiai, jis yra kažkaip susijęs su įvykusia katastrofa.

Savižudis buvo nugabentas į ligoninę. Tik didelis gydytojų profesionalumas padėjo palaikyti vyro gyvybę. Gruodžio 13 d. iš žaizdos buvo pašalinta kulka, įtariamojo būklė leido jį apklausti.

Iš pradžių Tomas pasakė, kad ryžosi savižudybei, patyręs bankrotą, ir neturi nieko bendro su sprogimu. Tačiau netrukus jis turėjo pripažinti, kad sprogęs krovinys priklausė jam - tai buvo paskutiniu momentu atgabenta vežimu statinė, kurią jis pats buvo pripildęs dinamitu. Vėliau jis papasakojo, kad prie sprogmenų buvo pritaisytas laikrodinis mechanizmas. Pagal jo sumanymą, sprogimas turėjo įvykti atviroje jūroje, praėjus kelioms dienoms, prieš išplaukiant į atvirą vandenyną po trumpo sustojimo Anglijoje. Tikslas buvo gauti gana nemenką sumą už laivu pasiųstą ir apdraustą bagažą, kurio vertė, švelniai pasakius, apgaule buvo padidinta keletą kartų.

Netgi būdamas sunkioje padėtyje, nusikaltėlis bandė suklaidinti tyrėjus. Jis pasivadino išgalvotu vardu. Po to pareiškė, kad į laivą pakrautame bagaže yra dar kelios dėžės su dinamitu ir laikrodiniais mechanizmais. Tai mieste sukėlė tikrą paniką. Policija, laikydamasi didžiausių atsargumo priemonių, patikrino keleivių bagažą ir krovinį, tačiau nieko įtartino neaptiko.

Tomas taip pat papasakojo, kad Sauthemptone, kur „Mozelis“ turėjo sustoti pakeliui į Ameriką, jo laukė bendrininkai, su kuriais jis vėliau turėjo pasidalinti gautu pelnu. Šis pranešimas buvo perduotas Sauthemptono policijai, kuri pradėjo savo tyrimą. Netrukus buvo padaryta išvada, kad tai buvo melagingas pranešimas.

Gruodžio 16 dieną, nežiūrint į visas gydytojų pastangas, Tomas mirė. Detektyvams pavyko išsiaiškinti visą nusikaltėlio biografiją. Tai buvo 35-rių metų amerikietis Viljamas Kingas Tomasenas, vedęs, gimęs Brukline, jūrininkas (buvęs kapitonas).

Ypač įdomi buvo informacija apie Tomaseno dalyvavimą Pilietiniame kare. Buvo žinoma, kad Pietų armijos vadovybė savo laiku sukūrė diversantų būrį, pavadintą „Secret Service Corps". Pirmąją akciją diversantai įvykdė 1864-ųjų metų vasarą. Tą dieną keletas laivų su amunicija stovėjo Sičio Pointo prieplaukoje, kur buvo iškraunami. Į vieno laivo denį kartu su darbininkais pakilo vienas vyras su dėže ant pečių. Pastatęs dėžę, jis išlipo į krantą, ir daugiau nebepasirodė. Netrukus įvyko sprogimas, nuo kurio detonavo sprogmenys šalia esančiuose laivuose. Ugnies uraganas sugriovė Sičio Pointo sandėlius, arsenalus.

Praėjus kiek laiko pragaro mašina su laikrodiniu mechanizmu buvo padėta į baržos su parako kroviniu triumą netoli Maunt Sičio. Kai sprogmuo suveikė, visas baržų karavanas išlėkė į orą kartu su ekipažais.

Šiauriečiai po šių teroro aktų sustiprino pakraunamų laivų apsaugą. Keli diversantai, bandę užminuoti laivus, buvo sučiupti su įkalčiais. Grupė „SSC“ irgi ėmėsi priemonių - ėmė maskuoti sprogmenis, tarsi tai būtų
Sprogstamąjį mišinį Tomasenas paruošė pats, dvi savaites dirbdamas svirne, kuris stovėjo viename iš tankiausiai apgyvendintų Bremeno rajonų. Tai rodo, kad nusikaltėlio nė trupučio nejaudino mirtinas pavojus, kilęs niekuo nekaltiems žmonėms. Beje, net nemirktelėjęs, jis į žūtį pasiuntė „Mozelio" keleivius ir ekipažą.

Laivo žūties metu jis tikėjosi būti Sauthemptone. Kai Lloydo registras praneš, kad „Mozelis“ be žinios dingo Atlanto vandenyne, Tomasenui liks tik ramiai kreiptis į draudimo kompaniją dėl jam priklausančių pinigų už dingusį krovinį išmokėjimo. Tačiau atsitiktinumas ar aklas likimas viską pakeitė. Sprogimas nugriaudėjo ne toli vandenyne, o pakraunant krovinį Bremenhafeno uosto prieplaukoje. Nusikaltėlio nervai neatlaikė tragedijos, kuri įvyko tiesiog jo akyse.

Kokia buvo tiesioginė ankstyvo sprogimo priežastis? Paprasčiausiai būtų viską nurašyti uosto

darbininkams, kurie neatsargiai perkėlinėjo krovinį su nežinomu turiniu. Tačiau specialistai, turintys reikalų su gamykliniu dinamitu, pareiškė, kad nuo atsitiktinio sutrenkimo skubaus iškrovimo ir pakrovimo metu jis negalėjo sprogti, o problema, greičiausiai yra ta, kad namų gamybos dinamitas pasirodė besąs žymiai jautresnis.

Tikslų atsakymą į šį klausimą pateikė profesorius Buchenau iš Bremeno gamtininkų draugijos. Pasirodo, Tomasenas neatsižvelgė į dėl šalčio poveikio (viskas juk vyko gruodžio mėnesį) vykstančią kristalizaciją ir su tuo susijusį nitroglicerino jautrumo padidėjimą.

Savo laiku kruvinas nusikaltimas, siekiant pelno, sukėlė tikrą sensaciją. Bremenhafeno katastrofos detalės buvo plačiai nušviestos beveik visose pasaulio šalyse. Tačiau po šio nutikimo įvyko ne vienas ir dažnai ne mažiau tragiškas įvykis, todėl Bremenhafeno katastrofa palaipsniui buvo pamiršta. Tačiau istorijoje ji užėmė deramą vietą - juk tai buvo vienas pirmųjų nusikaltimų, susijusių su jūros laivų ir jų krovinių draudimu.

anglies luitai. Iš ketaus išlietas bombos korpusas buvo apipilamas skysta smala, o po to apvoliojamas anglies dulkėse. Šiuos „luitus" pietiečiai įmesdavo į garlaivių bunkerius ir taip susprogdino dar keletą priešininko laivų.

Apie 1870-uosius metus laikraščiuose pasirodė pranešimai, kad sukčių grupė, kurioje buvo keletas buvusių „SSC" dalyvių, nusprendė sprogdinti laivus ir taip gauti išmoką už netikrų krovinių draudimą. Tiesa, šių kėslų vykdymui sutrukdė policija. Tačiau idėja sklandė ore, Tomui liko tik apsispręsti.

Dinamito gamybai reikalingą nitrogliceriną jis keletą mėnesių prieš nusikaltimą pirko Niujorke, iš kur savo vardu išsiuntė į Europą. Laikrodinį mechanizmą jo užsakymu pagamino Vokietijoje, Bernburgo mieste gyvenęs vienas geriausių Europoje mechanikų Fuksas. Laikrodis turėjo 10-ies dienų užvedimo mechanizmą ir veikė visiškai be garso. Nurodytu laiku galinga spyruoklė išsitiesdavo jėga, prilygstančia 12 kg svorio kūjo smūgiui.

Užsakant buvo nurodyta, kad mechanizmas skirtas Tomaseno šilko fabrikui Amerikoje. Kai Fuksas pademonstravo savo darbą, užsakovas buvo toks patenkintas, jog meistrui sumokėjo 125 talerius vietoj sutartų 100. Ir iš karto užsakė, kad Fuksas pagamintų dar 20 tokių laikrodinių mechanizmų. Galima numanyti, kad nusikaltėlis planavo ne vieną panašų nusikaltimą.

Jei manote, kad matėte keistų skraidančių objektų, turėjote kontaktą su nežemiška gyvybe? Papasakokite savo istoriją skaitytojams. Turite sveikatos veiksmingą receptą, ligos istorija pasidalinkite savo pasakojimu.Siūlyti straipsnį

TEMOS Laivas, katastrofa, Mozelis, Bremenhafenas

Jei radote tekste klaidų, išskirkite ją ir paspauskite Ctrl + Enter Sistema Orphus

Mįslės ir faktai ir paranormal.lt

PANAŠIOS NAUJIENOS:
reklama

Griežtai draudžiama PARANORMAL paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu, be nuorodos į PARANORMAL.LT šaltinį.

Komentarai: (0) Komentuoti gali tik registruoti vartotojai!
avatar

reklama


//Medicina, Ligos, Mutacijos, Liaudies medicina » Liaudies medicinos naujienos


paranormal.lt
Sudėtingas gydymo metodas, kurio rezultatai – stebuklin...

2014 m. pabaigoje JAV mokslininkai sugebėjo keliems kūdikiams, dėl genų defekto neturintiems imuninės sistemos, ją atkurti, p...

paranormal.lt
Skydliaukės testas namų sąlygomis ir rekomendacijos...

Daugiau prieš pusę amžiaus, gydytojas, kuris buvo vienu žingsniu priekyje nuo savo bendraminčių, gydytojas Broda Otto Barnes ...

paranormal.lt
Norvegiška lašiša – toksiškiausias maistas visame pasau...

Keleto mėnesių eigoje prancūzų žurnalistai Nikolia Danielis ir Lui de Barbeirakas tyrė žuvies industriją iš vidaus. Jie kelia...

paranormal.lt
Kas atsitinka su jūsų organizmu, kai valgote lašinius: ...

Tai bent! Artėjant šalčiui, gydytojai primina žmonėms veiksmingą ir nebrangų būdą apsaugoti organizmą nuo infekcijų.

...


Ekologiškų produktų, antikvaro, ezoterikos skelbimų portalas
paranormal.lt
Numerologija. Numerologijos paslaugos. Analizės....

Naujausia metodika, apjungianti rytų ir vakarų numerologiją. Tikslu - konkretu - kryptinga. Rusijos ezoterikos centro...

paranormal.lt
upėtakiai...

Dabartiniu metu parduodame vaivorykštinius upėtakius tvenkinių įžuvinimui. Turime žuvyčių nuo 10 gr. iki 300 gr. Dar tur...


Tavo spauda ir naujiena!
paranormal.lt
Lietuvoje papasakojo apie ateivius ... Svarstymai, ar egzistuoja nežemiška gyvybė, turi daugybę versijų. Mokslininkai vis ieško egzopl... (1022)
paranormal.lt
Ūkininkai renkasi ekologiškų produk...

Lietuvos žmonės gali džiaugtis šiuo metu plintančiais ūkininkų turgeliais. Ne išimtis ir pat... (2209)