Meniu
Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal » » 2020 » Birželio » 24

Galaktikos Energijos Pagalba Mes Patys Kuriame Savo Gyvenimą

Karas tarp Šviesos ir Tamsos jėgų darosi vis intensyvesnis, tačiau rezultatai jau ryškėja Šviesos naudai. Ir tai darosi akivaizdu kas diena stebint tai kas vyksta. Ir vienas iš tokių pavyzdžių Jėzuitų ordino generolo, arba dar vadinamo "Juodojo popiežiaus" mirtis.Svarbu suprasti, kad Vatikanui vadovauja ne "baltasis popiežius", jis yra tik statytinis, o viskam vadovauja Jėzuitai, todėl popiežius turi mažai galios. Yra labai svarbu, kad būtų pažaboti tie, kurie iš tikrųjų viskam vadovauja ir buvo prisidėjęs prie daugelio negatyvių įvykių pasaulyje. Tai ir nutiko.

Gegužės 20 d. Tokijuje pas Viešpatį iškeliavo buvęs jėzuitų Generolas t. Adolfo Nicolas, SJ. T. Adolfo Nicolas daugelį metų praleido misijoje Japonijoje, kur dėstė teologiją ir rūpinosi migrantais. 2008 m. buvo išrinktas Jėzaus Draugijos generolu ir tų pačių metų rugpjūčio 21-26 dienomis lankėsi Lietuvoje. Visų prašome įsijungti į bendrą maldą už jį.

A.a. Jėzaus Draugijos Generolui t. Adolfo Nicolas, SJ

Dalijamės t. Adolfo Nicolas malda:

„Viešpatie Jėzau,

Kokią pamatei mumyse silpnybę, kuri Tave pastūmėjo mus pašaukti, nepaisant visko, kartu darbuotis Tavojoje misijoje?

Dėkojame Tau už tai, kad pakvietei mus ir meldžiame Tave nepamiršti savo pažado būti su mumis iki laikų pabaigos.

Dažnai mus užpuola jausmas, kad visą naktį darbavomės veltui, užmiršdami, kad visame tame Tu esi su mumis.

Meldžiame Tave būti gyvu mūsų gyvenimuose ir mūsų darbuose, šiandien, rytoj ir visais ateinančiais laikais.

Užpildyk savo meile mūsų gyvenimus, kuriuos mes pašvenčiame tarnystei Tau.

Atimk iš mūsų širdžių tą egoizmą, kurio apimti mąstome tik apie tai, kas yra ‚mūsų‘, kas yra ‚mano‘, nuolat išstumdami kitus, stokodami atjautos ir džiaugsmo.

Apšviesk mūsų protus ir mūsų širdis, ir nepamiršk padėti mums šypsotis tuomet, kai viskas nesiklosto taip, kaip mes norėtume.

Galiausiai, kiekvienos dienos pabaigoje leisk mums jaustis labiau susivienijusiais su Tavimi ir aplink save geriau gebančiais pajausti ir atrasti didesnį džiaugsmą ir didesnę viltį.

To Tave meldžiame iš savo tikrovės. Esame silpni ir nuodėmingi žmonės, bet esame tavo draugai. Amen.“

Toks viešas pareiškimas apie šio asmens mirtį yra labai svarbus, nes kitu atveju ištikus netikėtai mirčiai toks asmuo tiesiog tyliai yra pakeičiamas savo antrininko ar klono. Viešumoje apie tai niekam nesužinant. Bet tai yra sudėtingas ir labai brangus procesas, bei vidinės politikos atstovai ir artimieji tai greitai pastebi, todėl taip yra elgiamasi tik ekstremaliais atvejais, kaip galimai įvyko su Š. Korėjos lyderiu.

PSO (pasaulinė sveikatos organizacija) paskelbė, kad be simptominiai coro viruso nešiotojai nėra viruso platintojais. O tai reiškia, kad visa šita organizuota "plan-demija" buvo visiškai beprasmė, sunaikinusi smulkų verslą ir milijonus darbo vietų...

Nepasisekus globalistų-satanistų planui "Covid-19" buvo paleistas naujas planas pavadinimu "rasinė neapykanta ir smurtas". Tai galima pavadinti paskutinės tamsos jėgų konvulsijos prieš pasitraukiant iš šios realybės, bandant nusitempti su savimi kuo daugiau sielų. Kad visa tai iš anksto surežisuotas scenarijus galima atsekti iš masinės medijos informacijos, kurioje visada globalistai skelbia savo būsimus planus įvairiais kodai ir užslėptais įspėjimais ir kurių beveik niekas nepastebi. Tačiau jie yra. Taip jie nusiima karmos dėsnio veikimą sau, teigiant kad mes patys su tuo sutinkame tylėdami, kai būsimi įvykiai buvo pateikti. Kitaip sakant, nepastebėjimas ar nemokėjimas pastebėti neatleidžia nuo atsakomybės...

Taigi, vienas iš tokių "nepastebimų" ženklų buvo Obamos Tviteryje paskelbta informacija ir pateiktas Dž. Floido plakatas gegužės 17 dieną, tai yra, dar prieš 5 dienas iki to juodaodžio tipo "uždusinimą", policininkui spaudžiant keliu ir dėl ko kilo neramumai bei smurtas daugelyje šalių. Nors iš tikro, kaip skelbia tai tyrę sliperiai, D. Floidas liko gyvas ir tai tebuvo pasirašytas kontraktas.

Taip pat dar viena informacija apie tai buvo paskelbta multiplikaciniame filme "Simpsonai" Tarp kitko kuriame galima pastebėti ir daugelį kitų dalykų vykstančių dabar, pvz. Corono virusą ir tt.

Tai kas tas Floidas buvo ir kodėl jis, kas finansuoja "Antifa" galvažudžius, kiti masonų paliekami ženklai, be kurių jie negali apsieiti.

Organizuojant dabar vykstančias riaušes yra įrodymų, kad dalis policijos pareigūnų, kurie turėtų jas malšinti neretu atveju yra prie tų, kurie jas tik kursto, pavyzdžiui, tiekdami plytas riaušininkams, kad šie tuomet galėtų daužyti parduotuvių vitrinas.

Kaip matome dar yra daug darbo, todėl noriu visus pakviesti Pasaulio išlaisvinimo meditacijai.

2020 06 30, 08:48 ryte Lietuvos laiku. Data ir laikas yra parenkamas pagal astrologinį planetų išsidėstymą, kai iš Galaktikos Centrinės Saulės ateina energijos impulsas ir tuo metu energijos yra stipriausios. Ar galima masinę meditacija organizuoti kitu laiku?

Galima ir yra labai rekomenduojama, tačiau šių meditacijų efektyvumas bus silpnesnis, nes nebus tinkamo stiprumo energijos impulso iš Galaktinės Centrinės Saulės, dėl netinkamo planetų astrologinio išsidėstymo. Tačiau, reikia pabrėžti, kad kiekviena grupinė meditacija, organizuojama bet kuriuo laiku padeda, todėl visi yra skatinami imtis iniciatyvos.Norint sukelti, kuo stipresnį kolektyvinį poveikį yra rekomenduojama laikytis tų pačių instrukcijų, nes žmonių savarankiškos interpretacijos išbalansuoja energijas, tačiau tam tikras efektyvumas išlieka, kol žmogus turi tą pačią intenciją: užpildyti planetą Šviesa, panaikinti Tamsą ir išlaisvinti žmoniją. 

Meditacijos instrukcijos

  1. Naudok savo techniką, kad pasiektum atsipalaidavusią sąmonės būseną.
  2. Sukurk intenciją, kad ši meditacija yra kaip įrankis, iššaukti Vandenio Amžių.
  3. Iš Pirminio Šaltinio pakviesk violetinę liepsną, kad meditacijos metu ir po meditacijos aplink tave sudarytų apsauginį ratą. Paprašyk, kad ji pakeistų viską, kas nepasitarnauja Šviesai.
  4. Įsivaizduok spindintį baltos šviesos stulpą, sklindantį iš Kosmoso Centrinės Saulės, tuomet ši šviesa pasiskirsto po visas Galaktikų Centrines Saules šioje Visatoje. Tuomet įsivaizduok, kaip ši Šviesa per Galaktikos Centrinę Saulę patenka į mūsų Galaktiką (Paukščių Tako), tuomet patenka į mūsų Saulės Sistemą ir keliauja pro visas Šviesos Būtybes esančias mūsų Saulės Sistemoje, tuomet keliauja pro visas būtybes Žemės planetoje ir taip pat pro tavo kūną į Žemės Centrą.
  5. Įsivaizduok, kad ši Šviesa pakeičia visą likusią tamsą Žemės planetoje, išgydo visas nelygybes, pašalina visą skurdą ir atneša gausą visai žmonijai. Įsivaizduok švelnią rausvą Deivės Šviesą, kuri apima visas būtybes esančias Žemės planetoje ir išgydo jų emocinius kūnus. Įsivaizduokite, kad prasideda naujas Vandenio Amžiaus milžiniškas kosminis ciklas, kuris atneša tyrą Šviesą, meilę ir džiaugsmą visoms būtybėms Žemėje.

Siūlomas meditacijos laikas yra 20 minučių.

Ar žmogus nemaitina „agregoro“ tamsos jėgų dalyvaudamas masinėje meditacijoje?

Ne, nes tam, kad atiduoti energiją tau reikia prieš kažką jaustis nusižeminusiam, silpnam ir bejėgiui, galvojant, kad jei tu šlovinsi ar melsis tam asmeniui ar tam „objektui“ – jis tave apsaugos, padarys tave stipresniu, vertingesniu ir t.t. Pavyzdžiui melsdamasis bažnyčioje, ar kokiai šventojo skulptūrai, ar šventojo nuotraukai, ar netgi šlovindamas kino/muzikos žvaigždę. Bet jei tu medituoji ir koncentruojiesi į Vienį, tuomet energiją gauni iš kosmoso per savo sielą, ir tampi stiprus bei savarankiškas, ir tokiu būdu gydai planetą ir save.

Taigi norint išspręsti problemą ar įgyvendinti užsibrėžtą tikslą reikia vidumi atsidurti tokioje būsenoje, kurią jaustum jei problemos nebebūtų, o noras jau būtų realybė. Nori susirasti mylimą žmogų? Pats tapk tokiu žmogumi, kuris myli ir yra mylimas, skleisk meilės energiją 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaite ir ji realizuosis meilės kupinu gyvenimu.

Tai tikriausiai ir yra sunkiausia manifestacijos proceso dalis, kadangi tomis energijomis, kurias skleidžiame, savo realybę mes kuriame kiekvieną akimirką. Pakartosiu darsyk, nes tai itin svarbu – savo realybę mes kuriame kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką.

Nepakaks 15 minučių per dieną pasvajoti apie geresnį gyvenimą, pamedituoti meilės ar gerovės būseną, o visą likusį laiką toliau jausti stresą, įtampą, baimę, stygių, mąstyti apie tai, ko neturime ir kas mums nepatinka. Juk jei į vieną svarstyklių lėkštutę įdėsime per tas 15 minučių sukurtą pozityvią energiją, o į kitą visą negatyvią energiją, nusvers pastaroji ir rezultate turėsime tik dar daugiau to, kas mums visai nepatinka.

Traukos dėsnis veikia visą laiką ir grąžina mums materialia išraiška tas energijas, kurias skleidžiame kiekvieną akimirką. Mūsų užduotis yra pakeisti savo skleidžiamos energijos kokybę į aukštesnę, maksimaliai priartėti prie vienybės ir harmonijos būsenos ir nukreipti į savo tikslo realizaciją kuo didesnį energijos kiekį. Tokioje būsenoje mūsų galimybės kurti realybę yra beveik neribotos.

Taikos ir ramybės, rašo Virgis

Įvertink šį straipsnį. Prieš tai pakomentuodami, arba parašykite patys! Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą PARANORMAL turinį.

Mistikos TV (Bandoma vėliau žiūrėkite šia nuoroda) Pasirinkite: Video / TV

Nutiko kažkas, ko negalite paaiškinti? Persekioja paranormalūs reiškiniai? Žinote liaudies receptą ir ne tik? Pasidalinkite savo istorija - rašykite patys. Nemokamai! Laukiame Jūsų straipsnių, naujienų, apžvalgų ar istorijų.
Niekas neišdrįso palikti komentaro.
Būkite pirmi, kurie pasidalins savo nuomonėmis su kitais. Galima rašyti anonimiškai, po komentaro apačioje paspaudę Anonimas.
avatar
TAIP PAT SKAITYKITE:
11.07.2020 laikas 18:35 Žemės Atmosferoje Yra Daugybė NSO
Žemės Atmosferoje Yra Daugybė NSO O ką manote jūs, kas tai? Pasidalinkite komentaruose.

Skaityti daugiau

11.07.2020 laikas 17:53 Nufilmuotas Keičiantis Formą NSO Juta, JAV (2020)
Liudininkas pasakojo, kad danguje virš Herrimano miesto, palygint mažame aukštyje, skrido keistas NSO, kuris skrydžio metu buvo nuolat keitė savo formą.

Skaityti daugiau

11.07.2020 laikas 10:32 Liaudies medicina apie leukozę ir ne tik

Noriu padėti vaikams, sergantiems leukoze. Negaliu padėti lėšomis, vaistais, galiu padėti tik pasidalindamas informacija, kuri gali padėti išgelbėti ne tik šiuos vaikus, bet ir dešimtis kitų, kurie suserga kiekvienais metais. Visais atvejais dėl sunkių vaikų ligų dalis kaltės tenka tėvams. Leukoz...

Skaityti daugiau

11.07.2020 laikas 09:09 3 Efektyvūs šlapimo išskyrimą skatinantys vaistažolių mišiniai
Pasinaudokime, liaudies medicinos receptais ir gyvenkime be vaistų! Kaip pagerinti šlapimo išskyrimą? Skaitytojams galiu parekomenduoti tokius vaistažolių mišinius, kurie turi gerą šlapimą varantį efektą, dezinfekuoja ir gydo uždegimus šlapimtakiuose...

Skaityti daugiau

11.07.2020 laikas 07:51 Liaudies receptai nuo Karpų. Apsieisime be rupūžių!
Aš labai mėgstu česnaką ir manau, kad tai yra vaistas nuo daugybės ligų: ir nuo peršalimo gydo, ir apetitą pagerina, ir nuo aterosklerozės padeda. Be to, česnakas - puiki priemonė nuo karpų. Pasigaminti vaistą labai paprasta: reikia 1-os vidutinio dydžio česnako galvos, ją nulupti ir skilteles smulk...

Skaityti daugiau

11.07.2020 laikas 07:30 Moliūgas oranžinis pagalbininkas
Galiu pasidžiaugti puikiu šių metų moliūgų derliumi! Tiesiog sukau galvą, kur reikės sudėti visas dideles galvas, tačiau tuo pačiu ir džiaugiausi, kad vitaminais pusei žiemos pavyko apsirūpinti. Iš moliūgų verdu ir uogienę, kuri padeda aprūpinti organizmą vitaminais. O šiuo metu anūkams ruošiu puikų...

Skaityti daugiau