Meniu
Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal » » 2018 » Gruodžio » 3

Istorija apie Grinbrajerio vaiduoklį

Ši nepaprasta istorija nutiko Vakarų Virginijoje XIX amžiaus pabaigoje. Pirmą kartą teismų praktikoje parodymai, užrašyti pagal vaiduoklio žodžius, buvo įtraukti į teismo posėdžio protokolą. Aukos vaiduoklis, kuris vėliau buvo pavadintas "Dvasia iš Grinbriro" arba "Grinbrajerio vaiduokliu", pasirodė motinai ir nurodė žudiko vardą, ir pasirodė, kad tai padarė teisingai. To dėka nusikaltėlis buvo surastas ir nuteistas.

Nusikaltimo istorija

Iki to meto, kol Elva Zona Hister Su liūdnai nepagarsėjo, apie ją buvo žinoma labai mažai. Manoma, kad ji gimė apie 1873 metus, o 1895 metais pagimdė nesantuokinį vaiką.

Vieną dieną j Grinbrirą, kuriame gyveno Zona, atvyko Edvardas Su ir įsitaisė dirbti kalvėje. Jaunuoliai vienas kitam krito į akį. Praėjus kiek laiko, 1896 metų spalio mėnesį jiedu susituokė. Merginos motina, Merė Džein Robinson Hister, visokiais būdais atkalbinėjo dukrą nuo šios santuokos. Ar tai Šu jai nepatiko kaip žmogus, ar tai nepatiko, kad jis buvo nevietinis, o gal motinos širdis nujautė artėjančią nelaimę.

nepaprastos istorijos, vaiduoklis, mirtis, liudininkas, teismas, ghost

Jauna šeima gyveno tyliai ir ramiai, kol 1897 metų sausio 23 dieną šeimininkas pasiuntė juodaodį berniuką tarną pas žmoną. Sis namuose rado negyvą Zoną. Moteris, sulenkusi kojas, gulėjo ant grindų. Viena ranka gulėjo šalia liemens, o kita buvo uždėta ant pilvo. Galva buvo truputį pakreipta link peties. Išsigandęs berniukas nubėgo pas Zonos motiną.

Per tą valandą, kol atvyko gydytojas ir tyrėjas, gedulo apimtas vyras pernešė žmonos kūną į antrą aukštą, kur buvo miegamasis, ir paguldė ant lovos. Jis moterį aprengė pačia geriausia suknele su aukšta apykakle ir puošniu kaspinui prie pat kaklo, o mirusiosios veidą uždengė vualiu. Tai iš karto sukėlė įtarimą, nes aprengti mirusiuosius buvo moterų pareiga.

Nors atvykęs gydytojas Knapas prašė Su leisti jam apžiūrėti mirusiosios kūną, tačiau vyras apglėbė jos galvą abiem rankomis ir ėmė garsiai raudoti. Gydytojas negalėjo ramiai žiūrėti į šį sielvartingą vaizdą, todėl apžiūrą atliko labai paviršutiniškai.

nepaprastos istorijos, vaiduoklis, mirtis, liudininkas, teismas, ghostTačiau tai nesutrukdė jam pastebėti nedideles mėlynes ant kaklo ir dešiniojo skruostikaulio. Apžiūrėti moters nugarą ir geriau ištirti sumušimų vietas aukos vyras kategoriškai nesutiko. Jis buvo toks agresyvus, kad gydytojui teko išvykti iš mirusiosios namo.

Anuo metu daugelis jaunų moterų mirdavo dėl komplikacijų po gimdymo. Kaip tik dvi savaitės prieš mirtį Zona apsilankė pas gydytoją, skųsdamasi moteriškais negalavimais. Gal dėl to Knapas mirties priežastimi nurodė persileidimą, nes tikslesnių duomenų jis paprasčiausiai neturėjo.

Keisti ženklai

Zonos laidotuvės įvyko 1897 metų sausio 24 dieną. Kol mirusiosios kūnas buvo namuose, atvykę su ja atsisveikinti kaimynai pastebėjo keistą našlio elgesį. Jį apimdavo tai visiškas abejingumas viskam, kas vyksta aplinkui, tai netikėtai tapdavo labai energingas. Be to, Su niekam neleido prisiartinti prie karsto.

Keista buvo ir tai, kad velionės galva iš abiejų pusių buvo uždėta pagalvėlėmis. Su paaiškino, kad „jai taip patogiau“. Mirusiosios moters kaklas buvo apvyniotas dideliu šaliku, kuris, kaip teigė našlys, jai buvo labai brangus. Kai procesija pajudėjo link kapinių, žmonės ėmė šnabždėtis, kad velionės galva labai keistai tabaluoja.

Merės motina po dukros laidotuvių norėjo Su atiduoti paklodę, ant kurios gulėjo jos dukra, tačiau šis griežtai atsisakė ją paimti. Tuomet motina pati ją išskalbė. Kai paklodė sudrėko, nuo jos ėmė sklisti kažkoks specifinis kvapas, o vanduo dubenyje pasidarė raudonas.

Po kelių minučių vanduo vėl pasidarė skaidrus, tačiau audinyje liko rožinės spalvos dėmė. Jos niekaip nepavyko pašalinti - nepadėjo netgi virinimas. Motina, kuri ir taip buvo įsitikinusi, jog dėl dukros mirties kaltas yra žentas, suprato, jog tai yra ženklas - jos dukra mirė ne natūralia mirtimi, o buvo nužudyta.

Anapusinis liudininkas

Dieną ir naktį Merė mintyse kvietė savo velionę dukrą sugrįžti iš anapusinio pasaulio ir nurodyti jos žudiką. Kaip teigia motina, ketvirtąją naktį po mirties jai pasirodė Zonos vaiduoklis ir papasakojo, kad Su visuomet žiauriai elgdavosi su savo žmona. Ir tą lemtingą dieną ji nespėjo laiku paruošti vakarienės, įsiutęs vyras ją užpuolė ir sulaužė kaklą. Tarsi tai įrodydama, vaiduoklio galva apsisuko aplink kaklą.

Su šiuo pasakojimu Hister kreipėsi į teisėją Džoną Elfridą Prestoną. Keista, tačiau teisėjas sutiko atnaujinti tyrimą, remiantis vaiduoklio parodymais. Greičiausiai, priežastis buvo ne motinos perduotas vaiduoklio pasakojimas, o tai, kad mieste sklido gandai apie paslaptingą Zonos mirtį ir keistas laidotuves. Be to, daktaras Knapas pareiškė, kad negalėjo atlikti normalios mirusiosios kūno apžiūros.

Buvo priimtas nutarimas ekshumuoti mirusiąją.

Našlys visiems ėmė pasakoti, kad jį nori areštuoti, tačiau vargu ar įrodys jo kaltę, nes jis to nepadarė.

Tuo jis pats prisipažino, kad žmona ne mirė dėl ligos, o buvo nužudyta.

Po kūno ekshumacijos ir skrodimo, kuris truko apie 3 valandas, paaiškėjo tokie dalykai: pirmasis ir antrasis kaklo slanksteliai yra pajudėję iš savo vietos, o trachėja sutraiškyta. Ant kaklo buvo matyti pirštų paliktos žymės, rodančios, kad gerklė buvo mechaniniu būdu spaudžiama. Taip pat šioje vietoje yra trūkę raiščiai.

Remiantis skrodimo protokolo išvadomis Su buvo areštuotas, jam buvo pateikti kaltinimai dėl žmonos nužudymo, tačiau vyras viską neigė.

Teismas

Po arešto ėmė aiškėti kai kurios Su ankstesnio gyvenimo detalės. Jis buvo teistas už arklio vagystę, buvo dukart vedęs. Pirmąją žmoną išvijo iš namų be daiktų ir be skatiko kišenėje, o antroji mirė dėl nelaimingo atsitikimo: ar tai pati parkrito ir susitrenkė galvą, ar tai akmuo nukrito jai ant galvos.

Pats teisiamasis net nenorėjo prisiminti apie savo netektį. Maža to, jis pareiškė, kad yra dar pakankamai jaunas, kad galėtų išpildyti savo svajonę - turėti septynias žmonas. Tris jau turėjo, beliko tik išeiti į laisvę ir vėl susituokti. Su net neabejojo, kad viskas taip ir bus.

nepaprastos istorijos, vaiduoklis, mirtis, liudininkas, teismas, ghost

Nors tiesioginių įkalčių nebuvo, tačiau teismo procesas dėl to nebuvo atšauktas. Žinoma, aukos motinos liudijimas apie susitikimą su vaiduokliu negalėjo būti įrodymu, nes tai prieštaravo bažnytiniams nurodymams.

Moteriai buvo leista pasisakyti, jos parodymai buvo įrašyti į teismo posėdžio protokolą. Buvo įrašyti jos žodžiai, kad žuvusiosios kaklas buvo suspaustas ties pirmuoju kaklo slanksteliu. Kaltinamojo advokatas nepareiškė protesto, gali būti, kad jis gynybą norėjo paremti Merės neveiksnumu.
Šu ir toliau atkakliai tvirtino esąs nekaltas, tačiau prisiekusiųjų sprendimas jam buvo nepalankus: „Kaltas!“ Pagal to meto įstatymus jo laukė mirties bausmė pakariant, tačiau teismas atsižvelgė į tai, kad įkalčiai buvo tik netiesioginiai, todėl mirties bausmę pakeitė įkalinimu iki gyvos galvos. Vietinius gyventojus netenkino toks teismo sprendimas, jie netgi bandė patys surengti Linco teismą, tačiau dėl kažkokių priežasčių šis sumanymas nebuvo įgyvendintas.

Su mirė 1900 metais Maunds Vilo kalėjime, kai jame kilo epidemija. Jo palaidojimo vieta nėra žinoma.

Klausimai be atsakymų

Su, greičiausiai, tikrai nužudė Zoną, o po to kruopščiai maskavo įkalčius. Kaip ir bet kas, kas yra paslaptinga, ši istorija taip pat ėmė apaugti gandais ir prasimanymais. Buvo netgi kalbama, kad moteris mirė sava mirtimi, o jos motina, norėdama pakenkti žentui, jos kaklą sulaužė jau po mirties.

Kiti tvirtino, kad Zona buvo nėščia, tačiau ne nuo savo vyro, o gydytojas Knapas jai atliko nesėkmingą abortą, kas ir tapo mirties priežastimi. O kaklą sulaužė pats daktaras, norėdamas tai nuslėpti. Buvo ir visiškai fantastiškų spėliojimų, kad po pagalvėle, padėta po velionės galva, gulėjo negyvas vaikas. Tačiau skrodimas juk parodė, kad moteris nebuvo nėščia.

Kalbant apie Zonos vaiduoklio pasirodymą jos motinai, tai daugelis buvo įsitikinę, jog ši viską išsigalvojo, norėdama išsireikalauti ekshumacijos ir skrodimo. Ypač keistai atrodė vaiduoklio žodžiai apie pirmąjį slankstelį, o ne tai, kad kaklas buvo paprasčiausiai sulaužytas. Gal Merei tai tapo žinoma tik pakartotino tyrimo metu?

Beje, yra kai kas, kas rodo, jog ši istorija iš tiesų buvo prasimanyta. Tą dieną, kai vietiniame laikraštyje buvo išspausdintas pranešimas apie Zonos mirtį, tame pačiame laikraštyje buvo nedidelė žinutė apie tai, kad Australijoje mirusiojo dvasia padėjo atskleisti nusikaltimą.

Gali būti, kad šis pasakojimas ir sužadino Merės fantazijas. Ar tai buvo sąmoningas veiksmas, ar moteriai tokį įspūdį padarė perskaityta informacija, jog ji iš tiesų matė vaiduoklį, dabar nustatyti jau nėra jokių galimybių.

Kalbant apie šią istoriją paranormalumo aspektu, tai atsitikimas su Zoja atitinka visus kanonus. Pirmiausia, nužudytieji neranda ramybės, kol žudikas nėra surastas. Antra, jie sugrįžta tam, kad atkeršytų. Trečia, jie ateina naktį ir pažadina miegantį žmogų.

Įvertink šį straipsnį. Prieš tai pakomentuodami, arba parašykite patys! Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą PARANORMAL turinį.
Niekas neišdrįso palikti komentaro.
Būkite pirmi, kurie pasidalins savo nuomonėmis su kitais. Galima rašyti anonimiškai, po komentaro apačioje paspaudę Anonimas.
avatar
TAIP PAT SKAITYKITE:
25.09.2020 laikas 22:22 Patarimas, kaip nudažyti „žilus“ plaukus
Prieš trejus metus į koloristo Džeko Martino saloną atvyko klientė. Ji papasakojo, kad daugelį metų dažė žilus plaukus kaštonine spalva namų sąlygomis kas 3-4 savaites, bet dabar išėjo į pensiją , daug laiko praleidžia gamtoje ir nenori praleisti daug laiko bedažydama plaukus. „Ar jūs galite man pad...

Skaityti daugiau

25.09.2020 laikas 20:32 Biomedicinos mokslų daktaras Algirdas Amšiejus apie mityba
Biomedicinos mokslų daktaras, be galo charizmatiškas pašnekovas, ypatingos energijos žmogus Algirdas Amšiejus. Apie medų, mėsą, produktų dermes ir gyvenimo būdą, kurį kasdien sau susikuriame kiekvienas, pasikasdamas šaukštu. Algirdas sako, kad reikia valgyti viską ir yra kategoriškas prieš visas tas...

Skaityti daugiau

25.09.2020 laikas 20:12 Dilgėlių ir džiovintų ežiuolių arbata stiprina vaikų organizmo imunitetą

Geležies trūkumas vaikų organizme gali sukelti apatiją, dėmesio pablogėjimą, anemiją, imuniteto pablogėjimą.

Skaityti daugiau

25.09.2020 laikas 19:49 Abrikosų vaisiai stiprina sveikatą ir padeda įveikti daug sunkių negalavimų
Abrikosai gali padėti atsikratyti daugelio sunkių negalavimų, pailginti gyvenimą. Pavyzdžiui, dauguma Pakistano Hunzos slėnio gyventojų, kurie valgo daug abrikosų, yra ilgaamžiai. Vidutinė jų gyvenimo trukmė yra 90 metų, bet dauguma sulaukia ir 100-120 metų....

Skaityti daugiau

25.09.2020 laikas 18:59 Gamta gydo: nervus, atipinius simptomus, pilvo pūtimą, sąnarių skausmą

Trišakio nervo peršalimo neuralgija. Kai tik prisimenu, net krūpteliu. Stiprių skausmų priepuolius, kai atrodo, kad visas pasaulis nebemielas, teko patirti ir man Priežastis - stiprus peršalimas: perpūtė maršrutiniame taksi per karštį.

...

Skaityti daugiau

25.09.2020 laikas 17:55 Labai neįprastas NSO skrido virš Šiaurės Vokietijos ir Olandijos

Ankstų rugsėjo 22 dienos rytą Europos kosmoso agentūros kameros aptiko kažką stulbinančio ir neįprasto. Tačiau ESA greitai pateikė paaiškinimą, kas nutiko, ir tikina, kad tai tik meteoritas. Ar kada nors jūs matėte “akmenį iš kosmoso“, kuris skrieja virš horizonto, po to vėl įgyja auk...

Skaityti daugiau