Asmeninė anketa Prisijungimas ir registracija
Atgal Pagrindinis » Paranormal.lt - Pasaulio naujienos kitaip » Pasaulio Šeimininkai » 2021 » Sausio » 10

Projektas „Blue Beam“ Ir Nauja Pasaulio Tvarka

(Paranormal) Keista, radau interneto platybėse ciklą straipsnių, apie Nauja Pasaulio Tvarka. Sudomino, tai, kad dabar galima kitomis akimis pažvelgti, kas vyksta, šiuo metu, nors ši tema buvo kalbėta 2011 metais. Todėl, manau su įdomumu paskaitysite, nors galimai datos bus pasenusios... Bet esmė išlieka aktuali iki dabar. Juolab, daugelis tokiais dalykais, net nebuvo girdėję ir nesidomėjo.

2 dalis Papildomi komentarai temai „Projektas Blue Beam ir nauja pasaulio tvarka”

“Visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. Atsikėlę iš rytų žmonės rado slėnį Šinaro krašte ir ten įsikūrė. Vieni kitiems jie sakė: „Eime, pasidirbkime plytų ir jas išdekime.” Vietoj akmens jie naudojo plytas, o vietoj kalkių - bitumą. „Eime, - sakė jie, - pasistatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančia viršūne ir pasidarykime sau vardą, kad nebūtume išblaškyti po visą žemės paviršių.”

O VIEŠPATS nužengė pamatyti miesto ir bokšto, kurį mirtingieji buvo pastatę. Ir tarė VIEŠPATS: „Žiūrėk! Jie yra viena tauta ir visi kalba ta pačia kalba. Tai tik jų sumanymų pradžia! Ką tik užsimos daryti, nieko nebus jiems negalimo! Eime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad nebesuprastų, ką sako vienas kitam.” Taip VIEŠPATS išsklaidė juos iš ten po visą žemės paviršių, ir jie metė statę miestą. Tada jis buvo pavadintas Babeliu, nes VIEŠPATS ten sumaišė visos žemės kalbą ir iš ten išsklaidė juos po visą žemės paviršių”.

(Pradžios knyga, 11 skyrius)

Šiais žodžiais Dievas mus įpareigojo priimti tvirtą moralinę nuostatą, jog visa tai, kad žmoniją veda globalizacijos link turi būti griaunama ir stabdoma, kad bet koks žmonijos vienijimas prievarta yra prieš Jo valią. Babelio bokštas arba nauja pasaulio tvarka - nėra Dievo karalystė, apie kurios atėjimą kalbėjo pranašai ir Jėzus Kristus. Tai maišto prieš Dievą simbolis ir ideologija, kuria bando primesti mums šio pasaulio galingieji, tam, kad kuo daugiau sielų nusinešti su savimi po Didžiosios Pjūties, kuri prasidės netrukus.

Galima sakyti, kad Dievas kalbėjo ne tik apie Karaliaus Nimrodo laikų Babilono imperiją, bet ir apie šiuos laikus, nes galima sakyti, jog tai procesas, išsitęsęs iki dabartinių dienų. Finalas bus toks, kaip ir parašyta Apreiškime. Babelės bokštas simbolizuoja globalizaciją ir naują pasaulio tvarką.

Jeigu laikome save bent kiek tikinčiais žmonėmis, šiandien kaip niekad svarbu užimti tvirtą moralinę poziciją, kurią įkūnija Pradžios knygos 11 skyrius.

Ką sako Siono protokolai?

Iš Protokolo Nr. 10

“Pasaulio caro” paskelbimo valanda. Monarcho pripažinimas gali būti įvykdytas ir ankščiau nei valstybės panaikins konstitucijas (…) Išvargintos anarchijos ir smurto, netekusios gerų valdytojų tautos sušuks: pašalinkit juos ir duokit mums vieną pasaulio karalių, kuris suvienytų mus ir panaikintų peštynes, sienas tarp tikėjimų, valstybių (…)

Iš protokolo Nr. 14

Ateities religija. Kai mes įsikaraliausim, tada nebenorėsim, kad būtų kita religija, kaip tik mūsų viena, su kuria mūsų likimas surištas mūsų išrinkimu ir kuriuo tas pats likimas sujungė su pasaulio likimu. Todėl mes turime sugriauti visus tikėjimus ….

Naujos pasaulio tvarkos 10 įsakymų

JAV, Džordžijos valstijoje stovi paminklas, kuriame akmenyje iškalti 10 naujos pasaulio tvarkos punktų. Paminklą pastatė masonai. Čia glaustai pasakyta tai, kas platesnėje versijoje išdėstyta Siono protokoluose:

1. Žmonijos populiacija turi būti 500,000,000 milijonų individų, nes taip bus išlaikyta pusiausvyra su gamta.
2. Kontroliuoti gimstamumą.
3. Suvienyti žmoniją viena nauja kalba.
4. Valdyti geidulius, tikėjimą ir tradicijas.
5. Apsaugoti žmones teisingais įstatymais ir teismais.
6. Leisti tautoms spręsti savo vidaus reikalus, o išorės - sprendžiant pasaulio teisme.
7. Likviduoti nereikšmingus įstatymus ir nereikalingus pareigūnus.
8. Subalansuoti asmenines teises su visuomeninėmis pareigomis.
9. Vertinti tiesą, grožį ir meilę siekiant darnios harmonijos.
10. Nebūti žemės vėžiu ir saugoti gamtą.

„Jums tai patinka, ar ne, bet Mes turime pasaulinę vyriausybę. Klausimas kyla tik toks, ar ji bus įvesta susitarimo, ar užkariavimo būdu”. 

Paul Warburg - iliuminatas, bankininkas, sionistų lyderis, Tarptautinių santykių tarybos narys, 1950 m.

„Mes esame didelių persitvarkymų išvakarėse. Mums reikalinga gerai valdoma krizė ir tautos savo noru priims naują pasaulio tvarką”. David Rockeffeler, Tarptautinių santykių tarybos narys, Trišalės komisijos pirmininkas, bankininkas, sionistų lyderis, Bildenbergo klubo narys.

Sunku patikėti, kad žmogaus protas gali sukurti tokius dalykus. Manęs jau nebestebina tas faktas, kad suokalbių teorijos tyrinėtojai dažnai nesugeba žmonėms suprantama kalba išaiškinti, kodėl pasaulio galingieji nuolat vykdo protu nesuvokiamus eksperimentus. Todėl ir kyla mintys, jog tokius dalykus gali kurti ne žemiškas protas, reptilijos žmogaus pavidalu, ateiviai, puolę angelai, galaktikos virusas ir t.t. O gal tai vis dėl to daro žmonės, praradę žmogiškumą dėl nepasotinamo gobšumo, baimės ar valdžios troškulio? O gal tai tik paprasčiausias naujo mokslinės fantastikos filmo siužetas?

„Vienas pirmųjų, kuris atskleidė siaubingą projektą Blue Beam - buvo Kanados žurnalistas Serge Monast. Vėliau jis netikėtai mirė nuo keistos plaučių ligos”. Kitais duomenimis, Serge Monast numirė nuo netikėto širdies smūgio 1996 metų gruodžio 5 d. Bet kokiu atveju - tai tamsi istorija.

Kadangi informacijos viešoje erdvėje nėra per daug o ir esama reguliariai patyliukais išimama, ypatingai iš socialinių tinklų, pabandžiau surinkti tai kas buvo paskelbta ir suguldyti į vieną tekstą. Kai kas gali kartotis, bet tik dėl to, kad informacija paimta iš skirtingų šaltinių. Manau, jog dėl laiko stokos ne viską esu radęs, tai jeigu kas nors dar turite panašios informacijos, išverskite ir įdėkite komentaruose, arba duokite nuorodas. Bendromis pastangomis pasistengsime atkurti vaizdą, juolab, kad laiko ne itin daug.

Nors šia informacija mažai kas tiki, bet vis dėl to turėti arsenale tokius duomenis apie šią beprotybę, reikia. Nes ką gali žinoti, o gal tai teisybė. Juo labiau, kad techniškai visa tai įgyvendinti įmanoma. Pakanka ir žmonių, kurie galėtų ryžtis tokiai liuciferiškai „misijai”.O jeigu ir nieko neįvyks, tai nereiškia, jog pranašai buvo neteisūs. Laikui atskleista tiesa gali koreguoti įvykių eiga ir apsaugoti planetą nuo žiauraus scenarijaus.

Apibendrintai galima pasakyti, kas juodasis „Blue Beam” scenarijus, apie kurį studiją paskelbė žurnalistas Serge Monast, susideda iš kelių dalių, bet pagrindinė razina - antrojo Kristaus atėjimo arba ateivių invazijos inscenizavimas. Viso šio absurdo teatro tikslas - kad kuo daugiau žmonių „paregėtų” ir užsinorėtų naujos pasaulio tvarkos su vienu mesiju-valdovu, vieningais elektroniniais pinigais, vieninga kariuomene ir policija valdžia ir mikroschemomis, įsiūtomis po oda.

Techninės galimybės projektui Blue Beam įgyvendinti šiandien yra puikios. Trimatė, erdvinė, spalvota holografinė projekcija - jau senai atrastas dalykas. Tokias technologijas per pastaruosius 10-15 metų, ypatingai išpuoselėjo japonai. Jau ir šiandien įvairių televizijos šou metu prie vieno stalo gali sėdėti žmonės, arba vienoje scenoje dainuoti artistai, kurie iš tikrųjų filmuojami skirtingose pasaulio vietose. Realiai ant scenos žmogaus nėra, bet tam tikra tvarka sufokusuoti lazerio spinduliai publikos akyse gali atrodyti kaip gyvas, tikras dainuojantis žmogus scenoje. Tačiau realiai to žmogaus ten nėra. Tokiu pačiu principu lazerio spinduliai gali būti suprojektuoti ir iš palydovų į bet kokią planetos vietą. Jeigu staiga milijardai žmonių vieną rytą atsidarę langus, ir pakėlę į dangų akis, pamato Jėzų, Mozę, Budą ar dar kokį nors „kulto objektą”, jie, žinoma, negali tuo patikėti. O jeigu ta „galva danguje” dar ir kalba, kiekvienam asmeniškai, netgi suprantama kalba, įspūdis gali būti toks stiprus, jog radikaliai gali pakeisti stebinčiojo psichiką? Įsivaizduokime, jog pamatę tokią „grožybę” žmonės puola į ekstazę, nes pranašystės apie antrąjį atėjimą ir 2012 metus, stebuklingai pildosi. O jeigu ta galva danguje pasako” „ei, žmonės, jūs ne taip viską supratot, jums 2 tūkstančius metų visi melavo. Jėzus tėra tik ateivis iš kosmoso, o jūs visi - antrarūšiai. O tikras jūsų dievas juk yra Liuciferis - rytinė žvaigždė, skaisčioji saulutė. Jis irgi iš kosmoso, bet jis geras, nes jumis rūpinasi, jis panaikins chaosą ir betvarkę, susodins žulikus į kalėjimus ir visiems duos darbo, duonos ir žaidimų, galėsite tenkinti savo norus, kiek pajėgsite, nes nuodėmė jau negalioja”.

Visa tai skamba kaip visiškas absurdas ir atrodo, jog toks planas urmu praplauti žmonėms smegenis nerealus ir kvailas.

Bet palaukit, nedarykim išankstinių išvadų, tegul, pradžiai Serge Monast informacija paguli smegenyse. Stebėkime įvykius pasaulyje, gal vėliau ims kažkas aiškėti.

Šio spektaklio, apie kurį kalba Serge Monast, tikslas - mobilizuoti žmonių protus naujo pavojaus, bėdos, ar globalinės agresijos akivaizdoje ir sukurti vieningą pasaulio super valstybę. Nors žurnalistas savo studiją rengė prieš 15 metų, šiandien mes galime pastebėti daug ženklų, jog toks scenarijus pildosi. Europos sąjunga išsiplėtė, rengiamasi Meksikos, JAV ir Kanados sąjungai, Azijos ir Afrikos šalys taip pat vienijasi į bendras ekonomines erdves. Ekonominė krizė, gamtos stichijos, žemės drebėjimai, epidemijos, kryžių nukabinėjimas mokyklose - kiekvieną dieną apie tai galime perskaityti pirmuose laikraščių puslapiuose. O dar tas keistas, paslaptingas žuvų ir paukščių kritimas visame pasaulyje, potvyniai Australijoje ir Brazilijoje. Ir galima pamatyti, jog visos biblijinės pranašystės apie pasaulio pabaigą pamažu pildosi. Ir per artimiausius du-tris metus pamatysime dar daugiau reiškinių. Tik nepatingėkime pakelti akis į dangų.

Tam, kad atsirastų nauja, naujos eros religija - su vienu vieninteliu valdovu ir dievu, būtina kaip reikiant praplauti žmonėms smegenis globaliniu mastu. Tuomet sukurtos naujos taisyklės ir ritualai bus privalomi visiems. Niekas neabejos, kad jie primesti dirbtinai. Ir bus nauji vadovai, nauji dvasiniai lyderiai, kurie visada žinos, kaip turi būti iš tikrųjų, o žmonės galės tik spėlioti kaip reikia teisingai gyventi ir niekad neatspės, nes kokie žmogiški supratimai apie teisingumą, teisę, moralę nebegalios. Žmonės užsinorės naujos pasaulio tvarkos patys, iš baimės ir nevilties, nereikės net agituoti. Tam egzistuoja chaoso valdymo teorija, kai pirma dirbtinai sukuriama betvarkė, o po to neva pasiūloma išeitis - ateina gelbėtojas ir įvedama nauja tvarka, rodant pirštu į tariamus objektyvius socialinių procesų dėsningumus arba mirtiną grėsmę iš kosmoso. Jeigu nori išvengti grėsmės, pritark naujai tvarkai. Jei nenorėsi būti solidarus su pavojuje atsidūrusia pasaulio bendruomene, būsi priverstas, arba sunaikintas.

Jei Blue Beam beprotybė su visa numatoma apimtimi iš tikrųjų bus įgyvendinta, nors tuo aš asmeniškai nelabai tikiu, tai didžiąją dalį žmonijos iš karto galima būtų guldyti į psichoneurologines klinikas. Planeta bus didelė psichiatrijos ligoninė, kurioje daktarų, slaugių ir tramdytojų vaidmenį vaidins kariuomenė ir policija. Medicina vėl turės ką veikti.

Viename iš etapų planuojama sukurti masinę iliuziją, kad Dievas kalba su žmonėmis. Vėliau, siekiant sustiprinti totalinį zombinimo efektą, bus pasitelktas šiuolaikinis elektromagnetinis ginklas. Šiandien niekas negali pasakyti, kiek aplink žemę skraido palydovų ir ką jie ten veikia. Specialistai mano, jog nemažas palydovų tinklas (gal apie 100) per paskutinius 10 metų sudaro galingą ryšio tinką. Sąmokslo teoretikas, buvęs aktorius ir gubernatorius Jesse Venture sako, kad tokių prietaisų kaip Aliaskoje stovinčio HAARP ir palydovų tinklo pagalba jau dabar galima valdyti žmogaus protus, sukelti klimatines katastrofas, purpurines ar rožines revoliucijas valstybėse, kurios nepalankios ar neįtinka globaliniam elitui.

Kas yra HAARP - žiūrėti Jesse Venture filmą:

IŠ Serge Monast publikacijų

NASA Blue Beam Projektą sudaro keli skirtingi veiksmai, siekiant įdiegti naujojo amžiaus religiją su Antichristu (žiūrėkite vieno dolerio kupiūrą). Turime prisiminti, kad nauja amžiaus religija yra naujos pasaulio valdžios pagrindas, be kurios tiesioginė vieno asmens diktatūra yra visiškai neįmanoma. Aš kartoju, kad be universalaus tikėjimo, t.y. naujojo amžiaus religijos, siekiant sėkmės naujos pasaulio tvarkos statyboje, bus neįmanoma! Štai kodėl “Blue Beam” projektas yra toks svarbus jiems, būtent todėl jis iki šiol (iki 1996 m.) buvo griežtai užslaptintas.

Pirmasis žingsnis yra susijęs su archeologiniais dalykais. Planetą turi supurtyti žemės drebėjimai, įvairios gamtos stichijos ir anomalijos, kad žmonės matytų, jog pranašystės pildosi. Po to „mokslininkai” atras naujų artefaktų, kurie galutinai paaiškins visiems žmonėms, jog buvo padaryta klaida tikėjimo doktrinose, kuriomis remiasi visos pagrindinės religijos. Klastotės bus naudojamos tautoms įtikinti, kad jų religiniai mokymai buvo nesuprasti ir neteisingai interpretuoti. Psichologinis pasirengimas prasidėjo. 2001 m. buvo parodyti filmai: „Space Oddessy;” „StarTrek”, “Žvaigždžių karai” ir daug kitų. Visa šie filmai - apie invazijas iš kosmoso. Žmonės esą bus raginami susivienyti, kovoje su įsibrovėliais.  Paskutinis filmas “, Jurrassic parke”, susijęs su evoliucijos teorijos ir teigia, Dievo žodžiai yra melas.

Svarbu suprasti tai, jog pirmas žingsnis yra tai, kad šie žemės drebėjimai (ar kitokios stichinės nelaimės) bus skirtingose pasaulio dalyse. Po to mokslas ir ypatingai archeologijos mokslas, nurodys, kad po žemės drebėjimų pavyko atrasti naujus archeologinius duomenis, kurie bus naudojami siekiant diskredituoti visas pagrindines religines doktrinas. 

Tai yra pirma plano dalis, bet tai, ką jie nori padaryti toliau, gali sunaikinti planetą. Krikščionių ir musulmonų religijos praras ideologinį pagrindą. Gali staiga paaiškėti, jog pranašams kalbėjo ne Dievas, bet kokie nors ateiviai. Juk tame dalis tiesos yra. Norėdami tai padaryti, jie turi rasti tam tikrų klaidingų “įrodymų” iš praeities. Taigi neva bus įrodyta, kad religijos buvo klaidingai ir neteisingai suprastos, todėl ir kyla karai brolis prieš brolį.

Antrasis žingsnis yra susijęs su gigantišku “kosmoso šou” su optinių hologramų ir garso-lazerio projekcijomis danguje. Keliose pasaulio vietose bus rodomi holografiniai vaizdai debesyse, pagal regionuose dominuojančią religiją. Danguje pasirodys Dievai, skambės balsai, kurie kalbės visomis kalbomis.

Norint suprasti, ar tai tiesa, mes buvome priversti studijuoti įvairių slaptųjų tarnybų duomenis, surinktus per pastaruosius 25 metų. Taip pat remiamasi tyrimais, apie žmogaus anatomiją, elektromechaninę sudėtį, smegenų veiklą, jų chemines ir biologinės savybes.

Dar SSSR laikais, o taip pat ir JAV, Vakarų Europoje, Kinijoje buvo atliekami eksperimentai, kuomet į kompiuterius buvo buvo suvesdamos visos žmonių kalbos, kultūra. Tokiu būdu buvo išvesti keli pagrindiniai simboliai ir vertybės, kurios svarbios žmonėms. Taip pat naudojamos sovietų technologijos, kurios padeda įpiršti žmogui naujas mintis per atstumą, pavyzdžiui apie norą atlikti vieną ar kitą veiksmą.

Kosmose matysime holografinius vaizdus. Maždaug apie 60 km virš žemės. Tokius bandymus žmonės mato jau šiandien ir jie vadinami NSO.

Šių sąmoningai surežisuotų renginių metu bus pasauliui parodytas naujas “Kristus”, naujas mesijas, Matreya, apie kurį pranašavo teosofai Blavatskaja, Beili, Rerichas ir kiti. Mesijas reikalaus nedelsiant įgyvendinti naują pasaulio religiją. Pasaulio žmonės net neįtars, kad jiems meluojama. Net ir labiausiai išsilavinę žmonės bus apgauti. Projektą planuojama ištobulinti iki tokio lygio, kad galima būtų į ekstazę įvesti didžiulį skaičių žmonių. Nes tai ką jie pamatys, niekada nebus regėję anksčiau ir tai labai stipriai sukrės sąmonę.

Blue Beam Projektas - tai bandymas “praktikoje” įgyvendinti senas pranašystės, kurios numatytos prieš 2000 metų.

Susidarys keli holografiniai vaizdai skirtingose pasaulio dalyse. Virš kiekvienos valstybės tas vaizdas ne tik „kabės” ore, bet ir “kalbės” ta kalba, kurią supranta žmonės. Nei viena žemės vieta nebus apsaugota nuo tokio vaizdo. Tobula kompiuterinė animacija, garsas atrodys kylantis iš giliai kosmoso erdvės, įtikinės siekti naujos pasaulio tvarkos ir naujo mesijo. Tada gali pasirodyti Jėzus, Mahometas, Buda, Krišna, ir t.t, kurie taip pat stengsis “paaiškinti”, kad anksčiau ženklai buvo neteisingai interpretuoti, o religijos - klaidingos, kad yra tik vienas Dievas. Šitas vienas Dievas bus iš tikrųjų bus anti-kristas, kuris taip pat pasirodys ir paaiškins, kad įvairūs raštai buvo nesuprasti ir klaidingai išaiškinti, ir, kad senosios religijos yra atsakingos už karą brolis prieš brolį, ir tauta prieš tautą. Todėl esą senosios religijos turi būti panaikintos kad kelią į naują amžių prasiskintų naujojo pasaulio religiją, su vienu dievu Antichrist.. Žinoma, jie nevadins jo tiesiogiai šituo vardu, jie vadins jį kaip nors kitaip, patraukliai, kad žmonėms neliktų atmetimo reakcija.

Žinoma, tai bus puikiai surežisuota klastotė. Numatytas vadinamųjų “religinių fanatikų” maištas, kuris bus nuslopintas pačių sąmoningų žmonių rankomis ir kariuomenės. Tam rengiamas platus koncentracijos stovyklų ir kalėjimų tinklas. (Šiandien pakankamai duomenų, jog kitamaniams ruošiami kalėjimai ir perauklėjimo stovyklos, ypač po 9/11-aut.).

Jungtinės Tautos net ir dabar planuoja panaudoti Beethovan’s “Daina džiaugsmui” kaip himną naujos religijos įvedimui į naują amžių visame pasaulyje. Kartu su tuo bus naudojama elektromagnetinė spinduliuotė ir hipnozė. Idėja apie naują pasaulio tvarką žmogui gims savaime, lyg tai būtų jo asmeninė mintis, kylanti giliai iš vidaus, nes aplink dėl stichinių nelaimių, ekonominės krizės ir karinių konfliktų tvyraus chaosas ir smurtas. Tam bus naudojami modernūs įtikinėjimo būdai. Subjektas asmeniškai girdės Dievo nurodymus savo smegenų viduje.

Manau, kad tai yra įmanoma, kad asmenys, kurie ne iš blogos valios sukūrė šią mega-proto kontrolės programą, galėtų parduoti programinę įrangą organizacijai ir nežinoti, kad klientas gali naudotis šia programa siekiant pavergti visą žmoniją. Blue Beam Projekto metu telepatiškai ir elektroniniu būdu elektromagnetinės bangos pasieks kiekvieną asmenį. Tai įtikins kiekvieną individą, kad Dievas kalbėjo jiems giliai iš sielos.

Pagal naujausią technologiją žmogaus ryšys su palydovu gali būti abipusis. Kompiuteriai gali ne tik perduoti į smegenis reikalingą informaciją, bet ir įrašyti tavo prisiminimus. Tokiu būdu jie galės kontroliuoti kiekvieną žmogų, nepriklausomai nuo jo kalbos ar kultūros.

1991 m. sausį, Arizonos universitetas surengė konferenciją “NATO Advanced Research Workshop” apie biologinių gyvių kontrolę, naudojant elektromagnetine spinduliuotę. Ką tai reiškia? It means this: We refer to one paper that was delivered at the conference which stands out for its different attitude towards the development under discussion at that time. Mes kreipiamės su dokumentu, kuriame buvo išsakytas nuogąstavimas apie galimą piktnaudžiavimą mokslinių tyrimų rezultatais.

Išvados, nurodė, kad Jungtinės Valstijos jau parengė ryšių įrangą, kuri gali padėti akliesiems matyti, o kurtiesiems girdėti. Speciali įranga elektromagnetinių spindulių pagalba gali padėti žmonėms, sergantiems nepagydoma liga, nes gali numalšinti skausmą, be chirurginės operacijos, be narkozės atlikti sudėtingas operacijas. Aš kalbu ne apie moksline fantastika. Ši ryšio įranga padeda visiškai naujais būdais žvelgti į žmogaus smegenis ir nervų-raumenų sistemą. Tokia įranga jau veikia Centrinėje žvalgybos valdyboje (CŽV), ir Federaliniame Tyrimų Biure, Rusijoje, Kinijoje ir daug kur pasaulyje. Tokia įranga daugelį metų yra pagrindinis vidaus politinės darbotvarkės klausimas, siekiant įvesti naują pasaulio tvarką.

Jau dabar JAV, tokia nauja ryšio įranga naudojama kankinimo ir nužudymo tikslais slaptuose CŽV kalėjimuose. Taip pat buvo užfiksuotos seriją keistų savižudybių britų kariškių kompiuterių specialistų tarpe. Visi jie turėjo tam tikrą ryšį su Jungtinių Amerikos Valstijų karinio jūrų laivyno slaptais projektais. Surinkti duomenys rodo, kad vyriausybinės agentūros ir korporacijos, kurios įgyvendina tokius projektus, siekiant įvesti naują pasaulio tvarką, ir toliau yra pasirengę skatinti priemones, kurios padės jiems siekti savo tikslo - pilnos socialinės kontrolės. Tačiau valdžia visuomet turės argumentą, kodėl ji taip daro. Ji esą nori įgyvendinti drastiškas teisėsaugos priemones pasaugant visuomenę (nuo tariamo terorizmo, klimato kaitos, epidemijų ir t.t..-aut). Baimė visada buvo naudojama kaip elito ginklas, siekiant kontroliuoti ir pavergti mases.

„International Free Press Network” - nėra religinė ar politinė organizacija. Tai nepriklausoma agentūra, vykdanti įvairius tyrimus. Mes specializuojamės ataskaitų ir filmuotos medžiagos kūrimu, siekdami žmonėms paaiškinti, kas gi yra ta naujoji pasaulio tvarka.

Mūsų tikslas - padėti žmonėms suprasti, kad nauja pasaulio tvarka nėra išsvajotasis rojus ir ne sąmokslo teoretikų paranoja. Tai realus satanistinis projektaskuris tikrai egzistuoja. Koks gi jo tikslas? Tai siekis sugriauti tradicines religijas, ypatingai krikščionybę ir jas pakeisti viena religija, kuri remiasi nusilenkimu vienam vieninteliam dievui-žmogui. Taip pat siekiama atšaukti tradicinės šeimos institutą ir pakeisti jį civilinėmis santuokomis, sukurti vieningą kariuomenę ir represines pajėgas, likviduoti popierinius pinigus, įvesti vieną vyriausybę visame pasaulyje. Jie siekia sunaikinti bet kokią laisvos kūrybos formą. Sąmokslininkai siekia, kad žmogus neturėtų jokių galimybių pasirinkti, išskyrus vieną vienintelę alternatyvą - gyventi valstybėje, kurią valdo viena karinė jėga, kuri užtikrina „teisingumą” ir „saugumą”. Valstybėje, kurioje egzistuoja vieninga komercinė teisė, verčianti žmones gyventi griežtai reglamentuotame ir kontroliuojamame pasaulyje, primetant melagingą dvasingumą ir naują pasaulio kultūrą.

Pirmas žingsnis, kurį jie yra numatę, tai visų religinių tradicijų diskreditacija ir peržiūrėjimas. Planuojama sukelti dirbtinius žemės drebėjimus, liūtis ir potvynius teritorijose, kuriose, kaip tikėtina, yra svarbūs kultūriniai ir religiniai duomenys. Jie tuo pačiu stengsis atsikratyti jau esamų įrodymų ir sukurti vietoj jų klastotes. Taip jau ne kartą istorijoje buvo. Į šį globalų projektą įtraukti ne tik mokslininkai ir politikai. Į pasaulinio elito „sudėtį” įeina režisieriai, kurie pajėgūs danguje sukurti įtikinamus reginius. Į pasaulio vyriausybės sudėtį įeina ir kai kurie religiniai lyderiai, kurie jau yra atidirbę naujos vieningos pasaulio religijos „koncepciją”.

Bus panaudotos pačios perspektyviausios technologijos, patys gabiausi kūrėjai ir meistrai, pačios įtakingiausios asmenybės ir patys didžiausi finansai. Taigi, visai netolimoje ateityje mes galime tapti stebuklų danguje liudytojais. Mums pasirodys šventieji, o gal ir pats Kristus. Mes galime taip pat pamatyti dideles skraidančias lėkštes, išlipančius iš jų humanoidus. Tačiau iki to momento mes būsime ilgai ir kruopščiai ruošiami.

(JTO) dokumentais, apie NASA projektą Blue Beam

Ištraukos iš įvairių filmų ir straipsnių internete

1994 metais Kanados žurnalistas Serge Monast parašė išsamią ir gerai dokumentuotą studiją, su visais įrpdymais ir net Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) dokumentais, apie NASA projektą Blue Beam. Štai keli pagrindiniai šokiruojantys šio darbo punktai.

  • panaikinti neva klaidingus žmonijos religinius įsitikinimus atrandant naujus archeologinius atradimus, tokius, kaip „Jėzaus sarkofagas”.
  • Milžiniško dydžio holografinių mistifikacijų organizavimas, kurio metu bus imituojamas naujo mesijo atėjimas.
  • Žemo dažinio elektromagnetinių ryšio priemonių naudojimas, siekiant kontroliuoti žmonių protus.

Visas šis planas parengtas ir pamažu įgyvendinamas tam, kad pasaulyje atsirastų dingstis įvesti naują pasaulio tvarką ir naują religiją.

Pagal ilgąjį scenarijų planuojama apie 2020-2025 metus įvesti vieningą vyriausybę, kuri užtikrins neva taiką ir gerovę visame pasaulyje. Pagal greitąjį scenarijų, nauja pasaulio tvarka turi būti įvesta jau 2012 metais. Nes 2012 metų gruodžio 21 diena yra pakankamai išpopuliarinta ir daugelis žmonių su tuo sieja savo viltis, kad pasaulis pats geresnis, kad jis pereis į naują realybę, naują erą

Kanados žurnalistas ir nepriklausomos naujienų agentūros „International Free Press Network įkūrėjas Serge Monast” taip pat žinomas kaip daugelio knygų ir publikacijų autorius naujos pasaulio tvarkos tema. Jis mirė gana keistomis aplinkybėmis. Jau 1996 metais jis viename iš savo interviu paskelbė, jog jam ne kartą grasino įvairaus rango valdžios atstovai, įskaitant Vatikano dvasininkus ir Kanados ministrą pirmininką. Grįžusį namo po šio interviu, artimieji rado mirusį nuo širdies smūgio, nors jis niekada nesiskundė širdies, kraujagyslių ar plaučių ligomis. Po kurio laiko dar vienas žurnalistas iš Serge Monast komandos taip pat mirė mįslingomis aplinkybėmis. Tyrimo metu buvo išsiaiškinta, jog jauną vaikiną taip pat ištiko širdies smūgis. Vėliau paslaptingi širdies smūgiai ištiko dar kelis kolegas kurie vienaip ar kitaip buvo prisidėję prie paslaptingojo projekto paviešinimo darbų.

Tirdamas Blue Beam projektą Serge Monast naudojo tik originalius, patikimus, patikrintus dokumentus, todėl duomenys, kuriuos pateikia šis nepriklausomas tyrėjas, tikrai patikimi.

***

Serge Monast rašė, jog labai įdomi technologija. Ir žinoma, jai atsirastų pritaikymo galimybės buityje, medicinoje, pramonėje. Tačiau įsivaizduokite, kokias galimybes tokia technika suteikia, pavyzdžiui, pramogų ar azartinių lošimų industrijoje?

Šiuo požiūriu, jau senokai egzistuoja įdomios prognozės, susijusios su Blue Beam projektu, kuris savo šaknimis siejamas ir su kitais slaptais projektais „Montawk” ir „Filadelfijos eksperimentas”.

Blue Beam projektui naudojamas didelis kiekis per pastaruosius 10-20 metų į orbitą paleistų žemės palydovų. SGI (strateginės gynybos iniciatyvos) programa Ronaldo Reigeno prezidentavimo laikais nebuvo visiškai palaidota. Ir dabar ši įranga gali sukurti bet kokį holografinį spektaklį, bet kurioje pasaulio vietoje.

Koks gi to spektaklio siužetas - yra aišku. Galima inscenizuoti bet ką nuo ateivių, lėkščių, iki mesijo atėjimo. Mūsų akyse gali būti praktikoje įgyvendinamos įvairios juslinių malonumų technologijos, pasiekiančios įvairius dirgiklius: garso (dažiniai ELF, VLF, LF), optiniai (holofrafiniai vaizdiniai danguje). Taip pat gali būti panaudojamas ultragarsas ir, kas yra svarbiausia, įvairūs mentaliniai dirgikliai. Egzistuoja EM bangų diapazonas, kuris veikia tiesiogiai žmogaus smegenis.

(Galinos Cariovos filme „HAARP Klimatinis ginklas” išsiaiškinama, kad tokiu įtikinimo instrumentu gali būti paprastas mobilusis telefonas. Per jį, tiesiogiai į smegenis gali „patekti” informacija, kurią paprastai normalaus žmogaus proto filtras atmeta. Tokiam žmogui atrodo, kad šovė į galvą mintis, o iš tikrųjų ta mintis į galvą gali patekti mobiliojo ryšio operatoriaus pagalba-aut).

Kaip jau minėjome, scenarijų sudaro keli etapai. Pagrindinė plano razina - technologinis „antrojo mesijo” atėjimo imitavimas. Šito šou tikslas - kad kuo daugiau žmonių „praregėtų”, sužaidžiant žemės gyventojų jausmais ir protais. Toks paradigmų pasikeitimas esą reikalingas tam, kad žmonės priimtų naują pasaulio tvarką kaip išpranašautą dangaus karalystę.

Jūs tikriausiai negalėjote nepastebėti, kaip tam tikri būsimų įvykių „kodai” pastaruoju metu reguliariai rodomi naujuose Hollywoodo filmuose, jų reklamoje, šou versle. Vienas iš paskutiniųjų pavyzdžių. Jungtinėje Karalystėje startavo naujas TV projektas „V”, kuriame imituojamas ateivių išsilaipinimas žemėje. Ten vaizduojami reptilijos-žmonės, kurie slepiasi po taikos nešėjų ir gelbėtojų kaukėmis. Visi tie ne žemiški personažai kuriami techninių priemonių - hologramų pagalba.

Dar kartą apie visas stadijas

A) Klimatiniai, kataklizmai ir jų fone naujų archeologinių „artefaktų” atardimas ir pilnas archeologinių duomenų apie žmogaus kilmę ir evoliuciją peržiūrėjimas. Bus „paskelbti” ir seniau „įslaptinti”, ir naujai „atrasti”, tačiau falsifikuoti duomenys apie tai, kad žmogus - aukštesniojo proto, kokių nors ateivių sukurtas produktas - vergas. Žmogus bus kviečiamas susitaikyti su likimu ir priimti „yra kaip yra”, nes esą visais amžiais žmogus ir buvo tik vergas, tačiau apie tai kartais pamiršdavo. Šioje projekto dalyje bus siekiama įtikinti žmones, kad išsigelbėjimas yra, o jį atneš naujas mesijas, kuris iš esmės bus antichristas.

B) Milžiniškas kosminis šou, naudojant trimatę hologramą su garso takeliu. Projektas HAARP - taip pat yra šio spektaklio techninė dalis. Visose pasaulio šalyse žmonės pamatys dievų galvas danguje, priklausomai nuo to, kokia religija joje dominuoja. Vėliau pasirodys lazerių projekcijose naujai iškeptas dievas, kuris kalbės visomis kalbomis. Tokio reginio priblokštos minios žmonių gaus ilgai lauktą žinią, jog pranašystės pildosi. Žmonės staiga gaus įtikinamus pranašysčių paaiškinimus, jog prasideda vadinamasis „Išėjimas” arba „Žmonijos išgelbėjimas”. Tai pats gudriausias ir pats ryškiausias etapas. Be to, jo aprašymas panašus į paklaikusių režisierių mokslinę fantastiką, todėl, kaip sako Serge Monast, net neverta visus scenarijus vardinti, vien tam, kad neprarasti „blaivaus proto”. Tačiau pažiūrėkime, kiek mokslinės fantastikos dabar jau tapo realybe.

C) Šiame etape bus naudojami kosminės ir antgamtinės manifestacijos, kurios gali būti modeliuojamos ir projektuojamos elektroninėmis priemonėmis. Apie tai yra kelių rūšių informacija. Žmonėms bus masiškai praplautos smegenys, jog į žemę ketina įsiveržti ateiviai. Tai paskatintų žmones labai radikaliems veiksmams. Kiltų ekstremizmo, radikalizmo banga, terorizmas ir kitokios kraštutinės agresijos formos. Palaukus, kol emocijos tam tikru laipsniu įkais, žmonėms bus pasiūlytas greito išsigelbėjimo scenarijus. Jį paskelbs naujas mesijas. Apie tokio gelbėjimo mechanizmą, galima tik spėlioti.

D) Paskutinis Blue Beam projekto žingsnis - įvesti visos planetos kontrolę. Greičiausiai tai bus organizuota imituojant ateivių invaziją į žemę, didžiausiuose mistuose. Iki to laiko, šalys, kurios turi branduolinį ginklą bus nuginkluotos.

Graikų ezoterikas Georgas Kavassilas, gebantis „matyti” ateitį, susipažinęs su informacija apie Blue Beam, pavyzdžiui, mano, kad žmonėms bus pasiūlyta „palikti žemę”, tam, kad „iškeliauti” į labiau šviesius pasaulius. Tačiau tame ir slypi apgaulė, nes žmonės, kurie apsispręs „palikti planetą” atsidurs ne išsvajotame rojuje „kitoje planetoje”, bet naujame kalėjime, kuriame turės vergauti tiems patiems „šeimininkams”.

Bet išvakarėse viso to, pasak Georgo Kavassilas’o, žmonės patirs įvairiausius paranormalius reiškinius, kurie iš esmės bus ne normalūs, o elektroninės infrstruktūros sukelti. Žmonėms gali staiga vizualizuotis tai, apie ką jie galvoja, viskas, kas tik yra žmonijos kolektyviniame informaciniame lauke. Žmonėms tikrai atrodys, jog atsivėrė „trečioji akis” ir gebėjimai akimirksniu materializuoti išsvajotus daiktus. Gali prieš akis atsirasti vaiduokliai, pabaisos, dvasios ir t.t. Kitaip tariant, vyks masinis žmonių mulkinimas iššaukiant tiek kolektyvines, tiek asmenines iliuzijas.

Reiktų pabrėžti, kad ateivių atakų tema pastaruoju metu ypatingai mėgstama Hollywoodo filmuose. Atseit po ateivių invazijos, visos pasaulio šalys pradės glaudžiau bendradarbiauti, spręsdamos apsaugos klausimus (Pavyzdžiui, dabar verčiamos bendradarbiauti sprendžiant taraimą klimato atšilimo problemą ir kovą su terorizmu-aut).

Tačiau visos valstybių pastangos taps beviltiškomis. Ir kai padėtis taps itin kritiška, atsiras gelbėtojas. Tokiais filmais programuojamas naujas žmonių mąstymas. Mes jau mokomi bijoti ateivių. Mus ruošia šiai jokios pergalės neatnešančiai kovai ir gelbėtojo laukimui, kuris nugalėtų įsibrovėlius. Visa tai ne kas kita, o schema, kaip vykdomi protų kontrolės eksperimentai. Ateiviai, čia gali būti tik metafora, svarbu suprasti pačia schemą, kaip veikia šis beprotiškas kontrolės instrumentas. Žmonėms rodomas baubas, kurio objektyviai įveikti neįmanoma, o vėliau atsiranda gelbėtojas, kuris išsprendžia visas problemas, tačiau jis užsibūna ilgam, nes problemos nepasiduoda sprendžiamos taip greitai, kaip nori visuomenė.

Prieš pat gelbėtojo atėjimą bus sunaikinta bet kokia opozicija naujai pasaulio tvarkai. Tuo tikslu bus pastatytos modernios koncentracijos stovyklos ir kalėjimai. (Šiandien mes matome, kad ne tik JAV bet ir Lietuvoje steigiami slapti CŽV kalėjimai-aut).

Specialiai generuojamos elektromagnetinės bangos bus perduodamos šviesolaidžiais, per kabelinės televizijos tinklus, telefonus. Iki 2012 metų šviesolaidžiai pasieks atokiausią kampelį, o skaitmeninė televizija bus privaloma, nes analoginis signalas bus galutinai išjungtas. Būtina prisiminti ir mikroschemas, kurios bus implantuojamos žmonėms į rankas. Bet koks prietaisas, kuris sukonstruotas priimti ir perduoti bangas, taps mirtinų transliacijų instrumentu. Per juos bus perduodama informacija, kuri kels savižudybių, prievartos ir beprotybės bangas.

Kada tiksliai jie galutinai įgyvendinti šį klaikų planą? Manoma, kad kai tik baigsis ekonominė krizė, kuri galutinai išsekins valstybių biudžetus, kai dideli mokesčiai ir specialiai didinamos energetinių išteklių ir maisto produktų kainos nuskurdins didesnę dalį gyventojų. Vėliau bus sukeltas trečias pasaulinis karas su islamu, kaip to norėjo masonų dievas Albert Pike. Tada bus įvesta vieninga elektroninė pinigų sistema. Ja galės naudotis tik tie žmonės, kuri turės įmplantuotas mikroschemas. Jos tarnaus ne tik kaip identifinacinis ar mokėjimų instrumentas, bet kaip ginklas. Kiekvieną nepaklusnų žmogų galima bus sunaikinti, nes per mikroschema galima iššaukti ligas ir mirtis. O vėliau - viskas pagal planą: kariniai konfliktai, gamtos katastrofos, masinės savižudybės, beprotybė, o čia dar ir ateivių invazija. Po tokių kataklizmų žmonės tiesiog melsis, kad ateitų gelbėtojas. Jis, žinoma, ateis ir įves taiką. Jis jis bus Antichristas-Dajjal.

Alex’o Jones kanalas Infowars.com, kurio auditorija šiandien kelis kartus viršija oficialius informacinius kanalus, nesenai rašė, kad dar 1997 metais JAV gynybos ministras William Cohen kalbėjo, kad „teroristai gali panaudoti ekologinį ginklą”. Esą toks ginklas bus elektromagnetinis, tam, kad galima būtų iššaukti žemės drebėjimus. Toliau straipsnio autorius išvardino ginklus, kuriuos vyriausybės naudoja prieš savo piliečius. Alex Jones filmuose „Endgeme” ir „Fall of Rebublic” kaltinama JAV vyriausybė, kuri nuolat išbando naujo ginklo rūšis savo piliečių atžvilgiu. Tam tikslui naudojamas fluoro junginiais apnuodytas geriamas vanduo, GMO, vakcinos, chemikalų purškimas iš lėktuvų (chemtrails), HAARP sukeltos stichinės nelaimės, šeimos planavimo ir kitokie modernios eugenikos projektai, padedantys mažinti gimstamumą ir populiaciją. Tokio „karo” prie žmogų tikslas - sumažinti 80 proc. gyventojų skaičių.

Ir tik tie, kurie atsilaikys prieš tokią ataką ir nepasiduos iliuzijoms, sulauks svarbiausio įvykio.

Ar yra išeitis? Ar yra kokie nors orientyrai bandant susivokti, kas iš tiesų vyksta, kai elitas tiesiog kraustosi iš proto, norėdamas bet kokia kaina įvesti globalią diktatūrą? Yra. Išeitis slypi kiekvieno žmogaus viduje.

Išsigelbėti gali arba visiški agnostikai, arba giliai širdimi tikintys, žinantys ir suvokiantys sielos ir proto darbo principus. Viskas išplaukia iš pagrindinės paradigmos - išorinis pasaulis nėra pirminis mano atžvilgiu. Bet koks išorinis dievas yra tik stabas, proto sukurta iškamša. Būtina ieškoti tiesioginio ryšio su Kūrėju, per save apeinant ratu bet kokias istoriškai susiklosčiusias bažnyčias ar naujos eros judėjimus, nes mes visi ir esame Jis-Tėvas.

Tad jokio išorinio gelbėtojo mums nereikia.

Autorius: Gintaras Mikšiūnas

O, jeigu sudomino šį tema, turi savo nuomonė pasidalink forume, diskutuokime be socialinių tinklų, nes jūsų nuomone tenai trinama, Nauja Pasaulio Tvarka

Pasaulio naujienas kitaip... skaitykite Paranormal Telegram kanale. Jei manai, kad mano darbas yra naudingas, pasidalink, prenumeruok, padėkok ar paremk...

O dabar įvertink šią naujieną, padaryk gerą darbą šiandieną + komentuok:

Niekas neišdrįso palikti komentaro.
Komentarai su keiksmažodžiais bus šalinami automatiškai, be atsiprašymo.
avatar

Nemokami skelbimai

TAIP PAT SKAITYKITE:
07.06.2023 laikas 22:18 Receptai | Patiekalai Paprastas varškėčių receptas
Kepiau, labai visa šeima išgyrė. Puikiai gavosi! Tobuliausi pasaulyje varškėčiai. Kitaip net gaminti nebenoriu!

Skaityti daugiau

05.06.2023 laikas 11:12 Receptai | Patiekalai Sveikas datulių pyragas su pilno grūdo miltais, be pridėtinio cukraus
Itin gardus ir sveikas datulių pyragas be pridėtinio cukraus, paruoštas su pilno grūdo miltais. Datulės suteiks ne tik saldumo, bet ir karamelinio skonio. Tikrai vertas viso Jūsų dėmesio receptas. Pamėginkite!

Skaityti daugiau

05.06.2023 laikas 11:06 Receptai | Patiekalai Bulviniai abriedukai (ežiukai) su kiaušiniu ir miltais

Toks bulvinių abriedukų su kiaušiniu ir miltais patiekalas lydi nuo pat mažos vaikystės. Mes juos vadindavome visada abriedukais, kitur jie dar yra vadinami ežiukais. Tikriausiai daugumai neblogai žinomas receptas, nors daug ku...

Skaityti daugiau

08.06.2023 laikas 22:15 Tiesos gynimas: Chloro dioksido tirpalas - svarbi priemonė kovojant su nauja "pandemija" ir vakcinų žala

Pasak Marien Barrientos (Marien Barrientos) ir Kerri Riveros (Kerri Rivera), chloro dioksido tirpalas (CDS) yra svarbi priemonė kovojant su naująja "pandemija" ir Wuhan koronaviruso (COVID-19) vakcinų padaryta žala.

...

Skaityti daugiau

08.06.2023 laikas 21:50 "Tėvai visada klysta, bet jūs turite pasirinkimą"
Mūsų tėvai turėjo per daug energijos, kad mes turėtume laiko... Taip, jie negyveno teisingai. Mūsų nuomone...

Skaityti daugiau

08.06.2023 laikas 21:21 Receptas nuo karpų (patarimas)
Karpą ant pirštų turėjau kelerius metus. Ji išaugo didelė, skaudėjo ir trukdė. Išbandžiau visokias žinomas priemones: kiaulpienių, ugniažolių sultis, preparatus iš vaistinės. Niekas neveikė. Karpa styrojo kaip styrojusi ir tik didėjo. Mano kantrybė b...

Skaityti daugiau